Page 1

NAJNOWSZE OBIEK T Y Z KOLEKC JI KUCHARSKI&OLSZEWSKI ART MARKET PARTNERS


5


11


13


• •

• •

• • •

• •

• •

• • •


19


21


• •

• •

• •

• •


27


29


31


• • • •

• • • • • • •

• • • •

• • • • • • •


37


• •

• •


43


• • •

• • •


49


• • • •

• • • •


55


• • • •

• • • • •

• • • •

• • • • •


63


• • •

• • •


69


• • •

• • •


77


• • •

• • •


85


87


• • •

• • •


93


• • • •

• • •

• • •

• • • • •

• • •

• • •


101


103


Zrobiłem w sumie osiem takich obrazów. One też nawiązują do „Mimetyzmu”, to jest również projekt dotyczący mieszania się farb. Dobrze, kiedy abstrakcyjny gest malarski zaczepia o realność. Pociągnięcie pędzla do złudzenia przypomina deformacje firanki, transparentnego materiału. To jest kolejny prosty gest malarski, tylko zatytułowany. I made a total of eight such images. They also refer to “mimicry”, it is also a project for mixing paints. It’s good when abstract pictorial gesture engages with reality. A brushstroke is confusingly similar to a curtain deformation, transparent fabric. This is another simple gesture of painting, only entitled.

RAFAŁ BUJNOWSKI


• •

• •


109


W W W

.

K U C H A R S K I O L S Z E W S K I

.CO

M

Katalog. Najnowsze obiekty w kolekcji Kucharski&Olszewski Art Market Partners  
Katalog. Najnowsze obiekty w kolekcji Kucharski&Olszewski Art Market Partners