Page 1

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 6. do 9. 6. Den, místo Ne 2. 6. Po 3. 6.

liturgická oslava

čas

Slavnost Těla a Krve Páně

8h

Na poděkování za zdárně složené zkoušky i maturity, s prosbou o Boží pomoc pro ty, kteří je ještě skládají

Památka sv. Karla Lwangy a jeho druhů, mučedníků

18.00h

Za Ladislava a Jiřinu Čermákovy

Út 4. 6. St 5. 6.

18.00h Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Čt 6. 6.

18.00h

Za Jaroslava Lorence, rodiče, sestru a švagra

18.00h 18.00h

Na poděkování Pánu Bohu za 25 let společného života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

18.00h

mše sv. s nedělní platností Za Jaromíra Daňka a Oldřicha Teleckého

10. neděle v mezidobí

9h

Za děti, které přistupují k 1. svatému přijímání

Pá 7. 6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

So 8. 6. Ne 9. 6.

bohoslužba

Mše svatá v Telecím Neděle

10h

9 1 neděle v mezidobí c 13  
Advertisement