Page 1

PRTFL Jakub Vysoký


curriculum vitae

Jakub Vysoký +420 732 115 070 vysoky.jakub@gmail.com

15.02.1987  Karlovy Vary  •  datum a místo narození Moravská 39, Praha, 120 00  •  bydliště

AutoCad ArchiCad Rhino  •  3d softwear Photoshop Illustrator InDesign CorelDraw  •  2d softwear angličtina francouzština španělština  •  jazyky cesty za architekturou  horská turistika  naučná literatura  běh na lyžích  •  záliby 


projekty

Školní projekty: ENSAG  atelier Prokop  •  dostavba bloku a veřejného prostoru  •  01/2011  •  la tronche FA ČVUT  •  atelier Jehlík  •  práce s prostředím vesnice  •  01/2012  •  předboj FA ČVUT  atelier Hon  •  bakalářský projekt  •  06/2010  •  skandinávský dům FA ČVUT  atelier Jehlík  •  realizační projekt veřejného prostoru  •  06/2012  •  milovice Pracovní zkušenosti: UNIT Architekti  •  typografie a grafický design  •  07/2013 — 11/2013  •  můj dům Design Teplý  •  prováděcí dokumentace a dozor  •  09/2012 ­—­ 11/2013  •  černošice Bulthaup Praha  •  dozor při provádění interiérů  •  07/2012 ­—­ 09/2012  •  bulthaup Hnilička architekti  •  soutěžní projekt  •  06/2012 ­—­ 07/2012  •  hostomice


la tronche


Situace

LA TRONCHE

AREÁL NEMOCNICE

GRENOBLE CENTRUM

GRENOBLE:   156 000  obyvatel AGLOMERACE :­  655 000  obyvatel LA TRONCHE:   6 000  obyvatel

1 km


řešené území

historická zástavba

"CÍS

AŘS

KÁ C

ESTA "

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

100 m

ŘEKA ISERE


problém

DOMY NEMAJÍ ZÁDA OBYVATELÉ SE NECÍTÍ BÝTI VE "SVÉM" KOLEMJDOUCÍ SE CÍTÍ BÝTI V "CIZÍM" DNES během posledního století se zde vybudovala nová komunikace vedoucí podél řeky v místě bývalých dvorů domů. To co kdysi bylo pouze soukromé, je dnes protnuto veřejnou komunikací. Nachází se zde zanedbaný prostor bezprostředně u centra Grenoblu. V  současnosti je zde parkoviště. O domy se nikdo nestará.

?

SITUACE La Petite Tronche se nachází na sever od města Grenoble, "hlavního města Alp". Rozdíl mezi městy však není znatelný, horské údolí nutí srůstat veškerá zdejší sídla v jednu velkou aglomeraci. Pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti historického centra Grenoblu a nemocničního areálu v La Tronche, pod horou pohoří Chartreuse a při břehu řeky Isere.

LA TRONCHE 22 ch min ůz e

HISTORIE La Petite Tronche je jedním ze tří historických osídlení (společně s La Grande Tronche a Le Péage), která ležela při tzv. Císařské cestě vedoucí od Ženevy. Obydlí na pozemku patřila zpracovatelům kůže, kteří u řeky sídlili z praktických důvodů. K řece se vztahovali pouze jako ke zdroji vody. Domy byly otočeny k Císařské cestě, na dvorech u řeky se pracovalo. Mezi domy vedly úzké průchody, které měli usnadnit přístup k řece pro všechny obyvatele osady. Uličky vedly i směrem na sever, do svahů, kde se nacházely vinice.

GRENOBLE CENTRUM

5 min chůze

NEMOCNIČNÍ AREÁL


koncept

UZAVŘENÍ

ČITELNOST

HISTORIE

SOUKROMÍ

KONTAKT


návrh řešení

UZAVŘENÍ

ULIČNÍ FASÁDA

PRŮCHODY


program BYDLENÍ Jedná se o stále byty pro zaměstnance blízké nemocnice v La Tronche a dále je zde navrženo sociální bydlení, kterého je ve městě nedostatek. Nacházejí se zde i velkopodlažní byty. KAVÁRNA A GALERIE Jsou určeny jak pro obyvatele okrsku, tak pro kolemjdoucí, jelikož oba dva prostory náleží piazzettě, která je umístěná při břehu řeky a odkud je výhled na pohoří Belledone. HOTEL Objekt hotelu by sloužil především návštěvníky města Grenoble, kteří odsud často vyrážejí do blízkých hor provozovat letní turistiku nebo v zimě výlety na lyžích. Z důvodu blízkosti nemocnice by byl hotel využit i pro příbuzné hospitalizovaných apod.


pohled do vnitrobloku


Pro tento projekt je příznačný postup vytváření hmoty budov skrz prostor – princip hloubení prostoru do masy, viz. sochařská práce Chillada Eduarda.   Formování jednotlivých dvorů je odvislé od již přítomných budov, na které s nová zástavba snaží navázat. Zároveň díky své nízké podlažnosti (2 až 4 patra) je do vnitrobloků vpuštěno světlo.   Hiearchizace jednotlivých prostorů je v tomto případě nezbytná. Veřejný prostor je omezen pouze oproti stávající situace na hlavní komunikace s jediným ohniskem: Piazzettou při břehu řeky, kde se nachází kavárna a galerie.   Dále záleží jen na návštěvníkovi, kam až se odváží: je zván do pasáží, které ho buď dovedou dál do vnitrobloku, nebo ho zastaví branka, která je přístupná pouze obyvatelům souboru. Za brankou se již skrývá vlastní svět obyvatel, kde jednotlivé balkony, pavlače a okenní otvory poskytují příležitosti pro sociální interakci nebo jen pozorování toho, "kde se co děje".

VEŘEJNÉ

SOUKROMÉ

práce s prostorem


pohled na piazzetu


panoramatické řezy


PŘEDBOJ

Obecní úřad


Situace MĚLNÍK

PŘEDBOJ

POČET OBYVATEL: 600 BUS HOLEŠOVICE-PŘEDBOJ: 21 min

5 km PRAHA

5 km

10 km

15 km

20 km


řešené území

NARŮSTAJÍCÍ SATELITNÍ ZÁSTAVBA

HŘIŠTĚ

SOUKROMÁ VILA

NÁVES

RYBNÍK

GOLFOVÝ KLUB (BÝVALÁ TVRZ)

250 m


problém Středočeská vesnice zasažená svou blízkostí Praze: chvoj satelitní zástavby roste, staránáves je zanedbaná. Obec nese svá ohniskamimo svůj střed; ten je oslaben, pozapomenut. Na okrajích obce se nachází rybník, který se během léta stává místem dění různých dějů, je i blízkým místem individuální relaxace – v životě obce má svou nepopiratelnou hodnotu. Fotbalové hřiště na opačné straně obce je druhým pólem, kde obyvatelé tráví svůj čas, ať už sportem … či ve zdejší hospodě. Třetím ohniskem je golfový klub a centrum sportu a relaxace, který je umístěn na jih od centra a sídlí v bývalé předbojské tvrzi. Středisko slouží především nově příchozím obyvatelům, kteří sídlí v satelitní zástavbě. Naproti tomu je zde ono samo o sobě silné ale nepovšimnuté centrum obce: náves.Tam, kde se dříve dělo všechno, je dnes jehličnatými dřevinami zarůstající plocha,boží muka a zvonička se ztrácí v neudržované vegetaci, popelnice stojí uprostřed hlavního prostoru, chybí vizuální kontakt s hlavní komunikací.

ZANEDBANÝ STŘED - LIDÉ UTÍKAJÍ VEN Z OBCE NARŮSTAJÍCÍ SATELITNÍ ZÁSTAVBA


schema zásahů

ZÍSKÁNÍ VIZUÁLNÍHO KONTAKTU S CELOU NÁVSÍ

ÚPRAVA PROSTORŮ PŘED HOSPODOU

ODKRYTÍ HISTORICKÝCH PAMÁTEK OBCE: ZVONIČKA, BOŽÍ MUKA ODSTRANĚNÍ POROSTU, PŘEDEVŠÍM JEHLIČNATÝCH KŘOVIN

NOVOSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU A OBCHODU

NOVOSTAVBA OBECNÍHO DOMU

ZDŮRAZNĚNÍ OSY, PŘECHOD MEZI RUCHEM A INTIMITOU ODKRYTÍ ZATRUBNĚNÉHO TOKU POTOKA 50 m


prรกce s povrchy


celkovรก situace

50 m


SKANDINÁVSKÝ DŮM


Situace

SÍDLO S.D. KNIHOVNA

UČEBNY JAZYKŮ CAFÉ NORDIC

PARCELA 1 km


řešené území

SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ

ZVONICE

KOSTEL SV. JINDŘICHA PARCELA BÝVALÁ FARA

100 m


stav

problém

SITUACE Parcela se nachází v centru Prahy na Novém městě. V blízkosti je Václavské náměstí, Hlavní nádraží a dopravní dostupnost je díky tramvajové dopravě velice dobrá.

ZVONICE 75m PARCELA

KOSTEL SV. JINDŘICHA BÝVALÁ FARA

prostorová roztříštěnost organizace ADMINISTRATIVA, KNIHOVNA, UČEBNY A KAVÁRNA JSOU SITUOVÁNY NA RŮZNÝCH MÍSTECH V PRAZE SÍDLO SKANDINÁVSKÉHO DOMU KNIHOVNA 2,36 km 25 min UČEBNY JAZYKŮ CAFÉ NORDIC

NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ Ulice Jindřišská slouží jako obchodní ulice s bohatou veřejnou vybaveností, tudíž pozice pro novou budovu je více než strategická. Dominantami v bezprostřední blízkosti pozemku je gotický kostel sv. Jindřicha (druhá polovina 14. stol.) a jeho externě vystavěná zvonice, která vévodí blízkému okolí. V neposlední řadě parcela sousedí se starou farní budovou, jejíž gotické základy sahají až do doby zakládání Nového města pražského a vůči které by bylo ohleduplné se konkrétním způsobem vymezit.

ZADÁNÍ Ztěžejním úkolem bakalářské práce bylo nalezení využití pro pozemek v ulici Jindřišská; v současnosti nemá žádné. Skandinávský dům je dobrovolné občanské sdružení (nezisková organizace). Jeho posláním je prezentovat v České republice kulturu a tradice zemí evropského Severu a přispívat ke vzájemnému setkávání a kulturně-společenskému obohacování mezi Čechy a Seveřany. ROZTŘÍŠTĚNOST Skandinávský dům rozdělen na několik samostatných poboček. Sídlo se nachází v Praze 6 v ulici Dejvická. Zde je sdružením provozována i knihovna. Jazykové kurzy jsou pořádány na Starém městě v ulici Truhlářská, kde jsou využívány prostory Gymnázia Jiřího Jarkovského. Kavárna s restaurací, kde je možné si zakoupit některé se severských specialit, je pak umístěna v ulici Zlatnická, rovněž na Starém městě.


koncept ?

NEVYUŽITÁ PARCELA V MĚSTSKÉM CENTRU

SÍDLO DEJVICKÁ 3 +

ZASTAVĚNÍ BUDOVOU OBOHACUJÍCÍ MĚSTO V ŠIRŠÍM MĚŘÍTKU: - KULTURA - VÝUKA

KNIHOVNA DEJVICKÁ 3 +

VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE NAVAZUJÍ NA SPOLEČENSKÉ PROSTORY KAŽDÉHO PATRA

CAFÉ NORDIC ZLATNICKÁ 10 +

BUDOVA USTUPUJE OD ULIČNÍ ČÁRY: - RESPEKTUJE MENŠÍ HISTORICKÝ DŮM - ZÍSKÁVÁ VLASTNÍ PŘEDPROSTOR

UČEBNY TRUHLÁŘSKÁ 22 =

NEJVYŠŠÍ PATRO NABÍZÍ JEDINEČNÝ VÝHLED NA BLÍZKOU JINDŘIŠSKOU VĚŽ; VĚŽ PROTI VĚŽI

NOVÉ SÍDLO JINDŘIŠSKÁ 38


řešení BLOKY Architektonický návrh je tvořen dvěma objemy: hlavní objekt a objekt věže. HLAVNÍ BUDOVA rozrušuje uliční čáru - ustupuje od ní o více než 3 metry hlouběji do vnitroblkou a respektuje tak menší, ale mnohem starší budovu v jejím sousedství: starou faru, jejíž vznik je datován do období gotiky (2.pol. 14.stol.). Skandinávský dům je tak opticky menší, než kdyby od uliční čáry neodstupoval. Zároveň Dům získává svůj vlastní předprostor, který si jako kulturní a vzdělávací instituce zasluhuje! Z předprostoru je již do domu možné vstoupit buď do vstupní haly a dále do objektu, nebo do kavárny, která na předprotor bezprostředně navazuje. VĚŽ slouží jako komunikační prostor, obsahuje vertikální komunikace: schodiště a výtah. Především se zde nacházejí společenské prostory, dále "uzly", každého patra, které jsou koncipovány jako místa s největší interakcí mezi návštěvníkem a budovou. Nejvyšší podlaží věže poskytuje výhled na nejbližší okolí, výhled je nasměrován na zvonici kostela sv. Jindřicha.


ukĂĄzka projektovĂŠ dokumentace

5m


program 1NP V parteru se nachází kavárna s terasou ve vnitrobloku, jehož venkovský charakter je v centru Prahy nevídaným prvkem. Společenským uzlem je zde vstupní hala.

Kavárna — 123 m2 Počet míst k sezení — 36 Vstupní hala — 50 m2

2NP V druhém podlaží je umístěna mediatéka s internetovou kavárnou, kde je možné si zapůjčit knihy severské literatury, časopisy, cd, dvd apod. Zde je uzlem recepce, která slouží jako infopoint a výpujčkové stanoviště.

Mediatéka — 120 m2 Počet míst k sezení — 21

3NP Třetí podlaží zahrnuje učebny, které jsou určeny pro výuku severkých jezyků a češtiny rovněž. Uzlem je zde sál pro studenty, kteří např. čekají na kurzy / pracují / baví se.

Učebny: 3, plocha: 21 m2, 25 m2, 28 m2 počet míst k sezení: 17-18/učebna Studovna: 15 m2, počet míst sezení: 10 Studentský sál: 35 m2, počet míst k sezení: 8

4NP Prostor čtvrtého podlaží je určen pro zaměstnance organizace, jedná se o jednoduchý openspace. Společenským uzlem je zde zasedací sál.

Kanceláře: 165 m2, počet zaměstnanců: 9 Zasedací místnost: 30 m2, počet míst k sezení: 9

5NP Podlaží obsahuje informační centrum, které poskytuje informace o severské kultuře a společnosti, pomáhá vyhledávat pracovní a studijní příležitosti apod. Uzlem je zde jednací prostor, určený ke konzultacím návštěvníka se zaměstancem organizace.

Kanceláře: 190 m2, počet zaměstnaců: 12

1PP Přednáškový sál slouží jako multifunkční sál k pořádání přednášek, diskuzí, promítání filmů.

Přednášková místnost: 50 m2 Počet míst k sezení: 64


20m


schematický řez

ZVONICE KOSTELA

SKANDINÁVSKÝ DŮM

KOSTEL SV. JINDŘICHA FARA KOSTELA

20m

STARÁ ŠKOLA


MILOVICE


Situace

MLADÁ BOLESLAV

MĚLNÍK

MILOVICE NYMBURK PODĚBRADY VLAK 45 min MASARYKOVO NÁDRAŽÍ

PRAHA

10 km


řešené území

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

GARÁŽE

SÍDLIŠTĚ

RADNICE

NÁDRAŽÍ SÍDLIŠTĚ BÝVALÉ "MĚSTO" SOVĚTSKÉ ARMÁDY

VESNICE BÝVALÁ RAKOUSKO-UHERSKÁ KASÁRNA

250 m


stav Milovice se nacházejí 45km od prahy a 45 min vlakem na masarykovo nádraží. Město je specifické svojí historií: během dvacátého století se zde nacházelo PĚT VOJENSKÝCH ZÁKLADEN RŮZNÝCH ARMÁD

problém obyvatelé netráví čas ve svém městě nesnadná identifikace mezi paneláky nedefinovaný prostor centrální části města

1904-1918 rakousko-uherská armáda 1918-1939 armáda Československa 1939-1945 armáda nacistického Německa 1948-1968 armáda ČSSR 1968-1991 armáda Sovětského svazu 1991 armáda ČSR přenechává své pozemky městu

Obyvatelé netráví čas ve svém městě Milovice trpí velice dobrým dopravním přístupem do hlavího města - vlakem se člověk dopraví do středu prahy za 45 min. To je důvod, proč velká část obyvatel Milovic za prací a za službami dojíždí (vlakem či automobilem) do hlavního města a ve svém městě pouze přespávají.

Znatelné stavební zásahy zde zanechaly především armády Rakouska-uherska a Sovětského svazu. První zde vybudovala kasárenské budovy příjemného měřítka; dnes jsou obydleny a v prvním nadzemním podlaží se nachází předzahrádky jedno-tlivých bytů. Sovětská armáda po sobě zanechala sídliště vystavené z panelových domů, kde dnes žije velká část obyvatel milovic. Některé z nich zůstávají z dob opuštění armádou zdevastované a nepříjemně působí na své nejbližší okolí.

nesnadná identifikace Bydlení v prostředí, které je nějakým způsobem zanedbané, neláká k obyčejným venkovním činnostem a tudíž ani k prožívání města a užívání jeho veřejného prostoru. Část panelových domů je zrekonstruována, ale část z nich se od doby odchodu armády stále rozpadá. Samotné město nemá své zjevné těžistě, o kterém by se přirozeně mluvilo jako o náměstí.

Dům důstojníků Sovětské armády, který se nachází na řešeném území, dnes slouží jako radnice (kde se rovněž nachází městská knihovna, policie, obřadní síň apod.) Na náměstí se rovněž nachází bývalá opravna tanků, která je architektonicky specifická svojí bazilikální typologií; dnes je zde soukromá firma obchodující se stavebninami.

nedefinovaný prostor I samotný prostor tzv. Náměstí 30. června nedává příležitost k identifikaci se svým městem: v současné době je to nediferenciovaná plocha, kde není jasné, kde je prostor pro pěší a kde pro osobní vozy. Nic zde čověka neláká, aby si zde sednul, postál a trávil zde čas.


koncept NEOHRANIČENÝ PROSTOR NEDEFINOVANÁ ROZHRANÍ MÍSTO NEPŘÍJEMNÉ PRO POBYT

ORÁMOVÁNÍ ÚZEMÍ VNESENÍ RASTRU, ŘÁDU ARTIKULACE HRANIC IDENTIFIKACE S MÍSTEM


principy Princip návrhu samotné plochy spočívá v jednoduchosti: dominantní je zde velká plocha tvořená velkoformátovou žulovou dlažbou. Plošná velkorysost odpovídá potřebám města, aby zde bylo vytvořeno kamenné náměstí, kde se budou odehrávat společenské události městského významu.

HRANA Náměstí je vymezeno vůči svému nedefinovanému okolí HRANOU v podobě opěrných zídek, schodišť a patních kamenů. RASTR odkazuje na vojenskou historii území a vzdáleně má připomínat vojenský šik. V ploše náměstí se propisuje do barevně odlišených bodů v rastru 5x5m.

FONTÁNA Do rastru vloženy výústky fontány, která má obyvatelům sloužit jako novodobá "kašna". Fontána je zde umístěna jako odkaz na prvek náměstí historických měst, který Milovice postrádají.

STROMY jsou vloženy do základního rastru; rozdělují velký prostor na dvě části, kdy ta "vlevo" slouží jako solidní předprostor Radnice. Plocha "vpravo" vytváří intimnější prostor pro hraní v prostoru fontán a odpočinek na lavičkách. Mříže stromů kopírují spárořez dlažby.


DLAŽBA – ODVODNĚNÍ

STROM – OSAZENÍ MŘÍŽE

FONTÁNA – ODVODNĚNÍ

jednotlivé prvky náměstí

PARK

OSVĚTLENÍ

PATNÍK

STROM

FONTÁNA

Í

MÁDN ULICE AR


LAVIČKA

SVÍTIDLO V ZÍDCE

RA

ODPADKOVÝ KOŠ

DN

LAVIČKA

ICE

OSVĚTLEní

A

CE ská ULI v OStra


pohled na náměstí od hlavní ulice


ukĂĄzka projektovĂŠ dokumentace


celkový půdorys


Jakub VysokĂ˝ +420 732 115 070 vysoky.jakub@gmail.com

Portfolio Jakub Vysoký  
Portfolio Jakub Vysoký  
Advertisement