Page 1

Studiedriedaagse voor gerechtstolken Van donderdag 15 nov 13:00 uur tot zaterdag 17 nov 17:00 uur

Tolken voor het gerecht is zowel inhoudelijk als voor wat betreft beroepsvaardigheden een gecompliceerd beroep. Bewust of onbewust voelt de gerechtstolk zich soms het vijfde wiel aan de wagen. Hoe komt dit en hoe kan dit worden voorkomen? Hoe kan een gerechts­ tolk zichzelf zodanig in de rechtszaal positioneren dat hij goed gezien én gehoord wordt; dat hij erkend en gerespecteerd wordt in de eisen die de tolk stelt aan de uitoefening van zijn functie en positie? Hoe kan de tolk zijn taak zo comfortabel en gerust mogelijk uit­voeren zodat de focus volledig op de inhoud kan komen te liggen en de tolk niet gestoord wordt door secundaire omstandigheden? Deze studiedriedaagse gaat daarover. Over alle nodige vaardigheden, die buiten de talige en terminologische aspecten, een belangrijke rol spelen tijdens uw werk als gerechtstolk: • Stemtraining: fluistertechniek en zaalvullend spreken • College “Procesrechtelijk rechtsfiguren in vergelijkend perspectief” • Simultaan tolken: technieken en vaardigheden • Assertief communiceren als gerechtstolk

20 pe/ 2,0 npt

22 pe

Driedaagse tolktrainingen najaar 2012 GGZ-driedaagse ziektebeelden en behandelmethoden Van donderdag 29 nov 14:00 uur tot zaterdag 1 dec 17:30 uur

Tolken doen hun werk beter wanneer zij beschikken over kennis van het werkveld waarin zij tolken. De geestelijke gezondheidszorg is een specifieke uitdag­ ing voor tolken omdat het woord een zeer belangrijke rol speelt in zowel de presentatie van de klachten door de patiënt als in de behandeling. Daarnaast is de gewenste houding van de tolk in de GGZ vaak anders dan de in het justitiële veld gebruikelijke neutrale en onpartijdige opstelling, terwijl wel een professionele houding wordt vereist. In deze driedaagse, geheel onder leiding van Dr. Ir. Hanne­ke Bot, ligt de nadruk op het opdoen van ken­ nis over ziektebeelden en behandelmethoden in de GGZ waarbij telkens de rol en taak van de tolk bij het vertolken van de interventies van de hulpverlener en de woorden van de patiënt onder de loep wordt genomen. Het betreft een pittige cursus waarbij diverse docenten zijn betrokken. Beide driedaagse programma’s worden gehouden op Kasteel Hoekelum en zijn toegankelijk voor maximaal 15 deelnemers.

Permanente educatie voor tolken en vertalers

www.ktv-kennisnet.nl • info@ktv-kennisnet.nl • T: 085 87 86 269

Studiedriedaagse Hoekelum  

Driedaagsen 2012 Hoekelum

Advertisement