Page 1

Bakalauro studijos PO KOLEGIJOS 1


Baigei kolegiją, tačiau svajoji apie magistrantūros studijas? Norėtum, kad Tavo bakalauro laipsnis būtų pripažintas užsienyje, o Tavo įgytos kvalifikacijos suteiktų pranašumų ieškant darbo geriausiose Lietuvos ir užsienio įmonėse? Rinkis bakalauro studijas KTU Mechanikos ir mechatronikos fakultete. Inžinerinės studijos – tai sėkmingos karjeros pagrindas. Niekada ne vėlu papildyti savo žinių bagažą, įgyti papildomų kvalifikacijų ir patirties. Studijos KTU – tai Tavo karjeros kelio pradžia. Moderni studijų aplinka, šiuolaikiški studijų metodai, galimybės atlikti praktiką Lietuvoje ir užsienyje, Universiteto ryšiai su verslo ir pramonės įmonėmis, suteikiantys galimybę būti pastebėtiems potencialių darbdavių – tai tik dalis studijų KTU privalumų. Studentams, baigusiems kolegines tos pačios ar gretutinės krypties studijas ir siekiantiems bakalauro laipsnio stojant į aukštesnį universitetinių studijų kursą, studijos trunka vos vienerius metus. O tam, kad įgytum kvalifikacinį bakalauro laipsnį, Tau reikės išklausyti ne mažiau 25 proc. universitetinių studijų programų apimties ir parašyti bakalauro baigiamąjį darbą. Siūlomų studijų programų aprašus rasi šiame buklete. Išsirink Tau labiausiai patinkančią ir atrakink duris į savo sėkmę. Laukiame Tavęs KTU!

2


Studijų programos Gamybos inžinerija ir technologijos Mechatronika Šilumos energetika ir technologijos Transporto priemonių inžinerija

Minimali studijų apimtis Ne mažiau 25 procentų universitetinių studijų programos apimties (įskaitant bakalauro baigiamąjį darbą).* * priklausimai nuo baigtos koleginių studijų programos turinio, studijų apimtis gali kisti.

Studijų trukmė – vieneri metai.**

Stojimui reikalingi dokumentai: prašymas; aukštojo mokslo diplomas ar kiti jam prilygstantys dokumentai; diplomo priedėlis; įvairių kursų, kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai;

** studentui pageidaujant, studijų trukmė gali būti ilgesnė.

asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba tapatybės kortelė);

Išsilavinimo ir kvalifikaciniai reikalavimai stojantiesiems

santuokos liudijimas (pasikeitus pavardei).

Technologijos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

(Pateikiami dokumentų originalai, kurie, padarius kopijas, grąžinami pareiškėjui arba notaro patvirtinti nuorašai.)

Dokumentai priimami

Išsamesnė informacija teikiama

Kauno technologijos universitetas Mechanikos ir mechatronikos fakultetas Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas

doc. dr. Saulius Diliūnas Tel. (8 37) 30 04 02 El. paštas saulius.diliunas@ktu.lt www.ktu.lt/mmf

3


TRANSPORTO PRIEMONIŲ INŽINERIJA Studijuodamas transporto priemonių inžineriją sužinosi, kokie yra jėgos agregatai automobiliuose ir riedmenyse, perprasi jų veikimo ir eksploatavimo ypatybes, susipažinsi su transporto priemonių gamybos principais ir techninio modernizavimo metodika. Baigęs studijas turėsi galimybę dirbti transporto priemonių projektavimo, gamybos ir remonto įmonėse, įvairiose transporto ir geležinkelio įmonėse, dalyvauti jų gamybos ir atnaujinimo projektuose.

4


Kontaktai Transporto inžinerijos katedros vedėjas doc. Artūras Keršys Tel. (8 37) 324109 El. p. arturas.kersys@ktu.lt

Mechanikos ir mechatronikos fakulteto prodekanas doc. dr. Saulius Diliūnas Tel. (8 37) 300402 El. p. saulius.diliunas@ktu.lt

Pagrindiniai studijų moduliai Taikomoji matematika Konstrukcinių elementų atsparumas Skysčių mechanika ir termodinamika Mašinų elementai 2 Transporto priemonių mechanizmų teorija Transporto priemonių gamybos procesai ir technologijos Transporto konstrukcijų skaitinė inžinerija Transporto technologijos Semestro projektas Bakalauro baigiamasis darbas

Pagrindinės programos suteikiamos žinios ir gebėjimai: mechanikos ir transporto inžinerijos žinios; bendrųjų transporto sistemos darniosios plėtros, energijos sąnaudų ir ekologinių problemų sprendimo tendencijų išmanymas; transporto sistemų ir jų elementų diagnostikos ir projektavimo metodikų išmanymas; gebėjimas organizuoti transporto priemonių priežiūros ir remonto procesus.

Alternatyviai parenkami studijų moduliai Kelių transporto priemonių inžinerija Transporto priemonių varikliai Kelių transporto priemonių teorija Geležinkelio transporto priemonių inžinerija Specializuoti geležinkelio įrenginiai Geležinkelio riedmenų traukos teorija

Galimas profesinis pritaikymas: darbas transporto ir transporto priemonių eksploatacijos ir remonto įmonėse; profesinė veikla transporto priemonių, kelių ir terminalų įrangos pardavimo ir aptarnavimo tinkluose; dalyvavimas transporto priemonių bei įrangos modernizavimo projektuose.

5


ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS Šiandien ypač aktualūs šilumos energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo, atsinaujinančių šiluminės energijos šaltinių klausimai. Šios srities specialistai yra būtini visų pramonės šakų įmonėse, kur naudojami šiluminiai įrenginiai ir technologijos. 6


Kontaktai Šilumos ir atomo energetikos katedros vedėjas prof. Stasys Šinkūnas Tel. (8 37) 324109 El. p. stasys.sinkunas@ktu.lt

Mechanikos ir mechatronikos fakulteto prodekanas doc. dr. Saulius Diliūnas Tel. (8 37) 300402 El. p. saulius.diliunas@ktu.lt

Pagrindiniai studijų moduliai Taikomoji matematika Konstrukcinių elementų atsparumas Inžinerinė termodinamika Termohidromechanika Šilumos ir masės mainai Oro kondicionavimas ir biosferos apsauga Šiluminiai matavimai ir technologinių procesų valdymas Semestro projektas Bakalauro baigiamasis darbas

Pagrindinės programos suteikiamos žinios ir gebėjimai: mechanikos inžinerijos, medžiagotyros, inžinerinės termodinamikos, termohidromechanikos, šilumos ir masės mainų, šiluminių matavimų žinios; šilumos generavimo, naudojimo, tyrimo ir įrenginių valdymo procesų išmanymas; gebėjimas analizuoti, formuluoti ir spręsti techninius šilumos generavimo, transformavimo ir panaudojimo įvairiose technologijose uždavinius; gebėjimas projektuoti ir tirti termoinžinerines sistemas; specifinės pasirinktos specializacijos – naftos, dujų ir biokuro inžinerijos; šaldymo inžinerijos; šilumos energetikos – žinios ir gebėjimai.

Alternatyviai parenkami studijų moduliai Šaldymo inžinerijos specializacija Šaldymo teorija Termohidromechaniniai procesai ir aparatai Šilumos energetikos specializacija Degimo teorija Šilumos generavimo ir energnešių tiekimo sistemos

Galimas profesinis pritaikymas: darbas šiluminėse ir atominėse elektrinėse; profesinė veikla šilumos gamybos ir tiekimo įmonėse, naftos ir jos produktų, dujų ir biokuro gamybos ir tiekimo įmonėse; darbas vėdinimo, oro kondicionavimo, šilumos ar šaldymo sistemų projektavimo, montavimo, remonto, eksploatavimo ir konsultavimo įmonėse.

7


MECHATRONIKA Šiuolaikiniai technologiniai įrenginiai, įvairios mašinos, robotai, matavimo, kontrolės ir valdymo įrenginiai ir net buitiniai prietaisai jau tampa sudėtingomis techninėmis sistemomis. Studijuodamas mechatroniką gilinsies į intelektualiąsias mechatronines ir robotizuotos gamybos sistemas, mechatronikos įrenginių komponentų gamybos technologijas, mokysiesi analizuoti, formuluoti ir spręsti mechatronikos uždavinius, kurti gamybos technologijas, dirbti komandoje su mechanikos, informatikos technologijų, valdymo sistemų ir kitų mokslo sričių specialistais.

8


Kontaktai Mechatronikos katedros vedėjas doc. Egidijus Dragašius Tel.: (8 37) 300 901, (8 37) 300 900 El. p. mechatronika@ktu.lt Pagrindiniai studijų moduliai Inžinerijos pagrindų dalykai Kinematika ir dinamika Elektros ir elektronikos grandinės Pagrindiniai studijų krypties dalykai Taikomoji matematika Mechatronikos pagrindai Konstrukcinių elementų atsparumas Mašinų elementai 1 Specialieji studijuojamos krypties dalykai Signalų teorija Semestro projektas Robotizuotos gamybos sistemos Mechatronikos sistemų technologijos Mechatronikos sistemų projektavimas Intelektualios mechatroninės sistemos Bakalauro baigiamasis darbas

Mechanikos ir mechatronikos fakulteto prodekanas doc. dr. Saulius Diliūnas Tel. (8 37) 300402 El. p. saulius.diliunas@ktu.lt Pagrindinės programos suteikiamos žinios ir gebėjimai: mechanikos, taikomosios elektronikos ir mechanizmų valdymo sistemų teorinės žinios; mechatroninių sistemų projektavimo būdų ir metodų išmanymas; gebėjimas atpažinti ir analizuoti technines (gamybines) problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas; mechatronikos praktinių uždavinių formulavimo ir sprendimo gebėjimas; mechatroninių sistemų projektavimo ir tyrimo gebėjimas; gebėjimas kurti mechatroninių gaminių gamybos technologijas. Galimas profesinis pritaikymas: organizacinis, technologinis, konstravimo darbas įmonėse, kuriose reikia šiuolaikinių integruotų inžinerijos žinių; mechatroninių sistemų eksploatacijos priežiūros inžinerinis ir ekspertinis-konsultacinis darbas.

Programos kreditų skaičius priklauso nuo kolegijoje išlaikytų dalykų. Jei iš šios programos dalis dalykų išklausyta kolegijoje – jie gali būti užskaityti ir bendras papildomų studijų kreditų skaičius sumažės. Kokius kolegijoje išlaikytus dalykus galima užskaityti – prieš stojimą sprendžia studijų programos koordinatorius, įvertinęs kolegijos ir universiteto dalykų programas bei įvertinimus iš kolegijos diplomo priedėlio.

9


GAMYBOS INŽINERIJA IR TECHNOLOGIJOS Apdirbamojoje, mašinų ir prietaisų gamybos pramonėje daugelis procesų yra kompiuterizuoti. Reikia ne tik išmanyti savo specialybės darbo procesus ir funkcijas, bet ir informacines technologijas. Todėl studijuodamas gamybos inžineriją ir technologijas gilinsies į gamybos technologijas, gamybos įrangos optimalų panaudojimą, kokybės užtikrinimo gamybos sistemose būdus, socialinius, ekonominius gamybinės veiklos aspektus ir panašius dalykus. 10


Kontaktai Gamybos technologijų katedros vedėjas doc. Kazimieras Juzėnas Tel. (8 37) 300418 El. p. kazimieras.juzenas@ktu.lt

Mechanikos ir mechatronikos fakulteto prodekanas doc. dr. Saulius Diliūnas Tel. (8 37) 300402 El. p. saulius.diliunas@ktu.lt

Pagrindiniai studijų moduliai Taikomoji matematika Konstrukcinių elementų atsparumas Taikomoji termodinamika ir hidromechanika Mašinų elementai Medžiagų inžinerija ir medžiagotyra Kompiuterinis projektavimas 1 Kompiuterizuotas technologinių procesų projektavimas Semestro projektas Bakalauro baigiamasis darbas

Pagrindinės programos teikiamos žinios ir gebėjimai:

Alternatyviai parenkami studijų moduliai Gamybos technologijos Gamybos paruošimas ir įrenginiai Gamybos technologijų valdymo principai Medžiagų inžinerija Liejimo formų technologija Suvirinimo technologija

mechaninių gamybos technologijų, klasikinės mechanikos žinios; inžinerijos socialinio ir daugiadalykio konteksto, įvairių gaminių ir technologijų projektavimo ir eksperimentinių tyrimų metodikų išmanymas; gebėjimas projektuoti mechaninius gaminius, jų gamybos technologijas, valdyti technologines sistemas; saugaus gamybos sistemų eksploatavimo, techninių gamybos problemų formulavimo ir tyrimo, laikantis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų gebėjimas; pasirinktos specializacijos – gamybos technologijų, medžiagų inžinerijos – žinios ir gebėjimai. Galimas profesinis pritaikymas: projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros organizavimo ir valdymo taip pat kitas inžinerinis darbas įvairaus profilio įmonėse; profesinė veikla mokslinių tyrimų, inžinerinių paslaugų ir kitose techninės paramos organizacijose.

11


Mechanikos ir mechatronikos fakultetas Kęstučio g. 27 (VIII rūmai) LT-44312 Kaunas Tel. (8 37) 30 04 00 El. paštas mmf@ktu.lt www.ktu.lt/mmf 12

KTU Mechanikos ir mechatronikos fakultetas  

Bakalauro studijos PO KOLEGIJOS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you