Page 1

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

magistrantūros studijų programos 2014–2015

technologijos mokslai biomedicinos mokslai fiziniai mokslai socialiniai mokslai humanitariniai mokslai menai


laisvė pažinti

Kintančio modernumo laikais žmogų supa pasirinkimai ir galimybės. Todėl atvirumas sau ir atsakomybė priimant sprendimą – nelengvas, ateitį nulemiantis iššūkis. Baimė suklysti arba pasirinkti neteisingai dažnai užgožia troškimą. Tačiau šių laikų žmogus yra laisvas. Laisvas rinktis. Laisvas įveikti iššūkius. Laisvas nebijoti, suklysti ir rinktis iš naujo. Lankstus ir dinamiškas. Savarankiškai mąstantis ir kūrybingas. Socialiai atsakingas. Ambicingas. KTU tiki, kad šių laikų universitetas yra atviras idėjoms. Kupinas pasirinkimų ir galimybių. Kuriantis erdvę mąstyti ir tobulėti. Padedantis suvokti savąją tapatybę ir santykį su kintančiu pasauliu. Jautrus technologiniam progresui ir pokyčiams. Neišsitenkantis vienos disciplinos ir valstybės rėmuose.

ktu veiklos pamatas ·· Veikti pagal sėkmingus europietiškus švietimo ir mokslo modelius. ·· Kurti ir dalintis tarptautiniu lygiu pripažintomis žiniomis, pažangiomis technologijomis modernioje studijų aplinkoje. ·· Universiteto veiklą sutelkti darniai šalies raidai ir žmogaus gerovei. ·· Sudaryti tinkamas profesinės karjeros galimybes ir padėti pasirengti atvirai darbo rinkai, kurioje studentai jaustųsi laisvi ir pasiruošę ne tik dirbti, bet ir kurti darbo vietas. ·· Plėsti mąstymą, ugdyti socialiai kompetentingus, pasaulietiškus studentus.

1922 m. įkurtas Universitetas – vienas didžiausių ir pažangiausių Baltijos šalyse. KTU sutelkia studentus, dėstytojus ir mokslininkus iš Lietuvos ir viso pasaulio. Būtent šioje erdvėje jie susitelkia perspektyviam tobulėjimui ir šiuolaikinio pasaulio pokyčiams.

ktu

įvadas

1


iššūkis keisti ir keistis šių laikų pasaulis kinta. idėjos, inovacijos ir technologijos nuolat veikia žmogų, visuomenę ir pasaulį. todėl šiandien svarbu ne tik rasti būdus, kaip spręsti aktualiausias globalios visuomenės problemas, bet ir gebėti keistis, bendradarbiauti kartu su pasauliu. kisdamas kartu su technologijomis, tikėdamas skirtingų disciplinų sinergija ir aktyviai dalyvaudamas tarptautiniuose tinkluose, ktu globaliojoje rinkoje yra konkurencingas šių laikų universitetas.

technologijos verslui

„santakos“ ir „nemuno“ slėniai

Tai integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai, pažangiausių technologijų ir laboratorijų erdvės, kuriose atliekami viešieji ir privatieji tyrimai, įsikūrusios ir įsikursiančios ateityje imlios žinioms įmonės. „Santakos“ slėnis – tai tarptautinius standartus atitinkantis nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) centras, kuriame sutelktas ypač perspektyvių krypčių – darniosios chemijos ir biofarmacijos, ateities energetikos, mechatronikos, informacinių ir komunikacinių technologijų – mokslo ir studijų potencialas. Kiekvienai šių krypčių plėtoti slėnyje steigiami centrai, numatantys aktyviai vykdyti MTEP darbus, susijusius su unikalia krypties specifika ir problematika. „Nemuno“ slėnis – mokslinių tyrimų, studijų ir verslo potencialo visuma Lietuvos žemės, miškų ir maisto ūkio sektoriui plėtoti. Centras pasižymi bendra ir tinkline MTEP infrastruktūra, skirta nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis konkurencingiems moksliniams tyrimams įgyvendinti, studijų procesui vykdyti, žinių ekonomikai kurti Lietuvoje. Viena pagrindinių struktūrinių „Nemuno slėnio“ dalių – Maisto mokslo technologijų ir kompetencijos centras (MM TKC). MM TKC Lietuvos maisto pramonei siūlo technines konsultacijas, koncepcijos analizę ir plėtrą, produktų gamybą laboratorinėmis ir pusiau gamybinėmis sąlygomis. Centras bendradarbiauja su daugiau nei 100 maisto produktus gaminančių įmonių, kurioms

teikia technologiškai inovatyvius pasiūlymus, padedančius tobulinti esamų produktų formules ir maisto gamybos procesus.

inovacijų ir verslo centras 2012 m. įkurtas centras – vienintelis toks Lietuvoje – yra atsakingas už mokslinių išradimų komercializavimą. Jo atsakomybės: mokslinių išradimų patentavimas, investicijų į mokslines inovacijas paieška, moksliniams tyrimams imlių įmonių steigimas. Šiuo metu jo paslaugomis sėkmingai naudojasi daugiau nei 150 klientų iš verslo ir pramonės sektorių, pritraukta daugiau nei 300 000 eurų investicijų Universiteto studentų ir mokslininkų tyrimams atlikti. Bendradarbiavimo sutartis su centru pasirašė tokios tarptautinės kompanijos: „Samsung“, „Omnitel“, „ThermoFisher Scientific“, „Akron Global Business Accelerator“ ir kt. KTU yra pasirašęs memorandumą su US MAC (angl. US Market Access Center), kurio tikslas – bendradarbiauti technologinio verslumo ugdymo srityje. US MAC yra KTU partneris Silicio slėnyje. Pradėtas bendradarbiavimas su įmone JC-3, kuri atstovauja Universitetui JAV ir tarpininkauja komercinant sukurtus prototipus ir parduodant MTEP mokslines paslaugas. KTU, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) MTEP paslaugas išorės vartotojams teikia per Inovacijų ir verslo centrą.


ktu skiria išskirtinį dėmesį technologijų verslo plėtrai. ilgametis bendradarbiavimo su verslo ir pramonės sektoriais procesas – abipusis rezultatais.

„startupspace“ „StartupSpace“ veikia kaip bendruomenes ir bendraminčius suburianti erdvė, kurioje brandinamos ir plėtojamos studentų ir jaunimo verslo idėjos, grįstos naujomis technologijomis ir inovacijomis. Dalijamasi žiniomis ir įkvėpimu, kuriami aukštos kokybės produktai, skatinamas eksperimentinis problemų sprendimu grįstas mokymasis. Į „StartupSpace“ veiklą kviečiami įsitraukti įvairių sričių specialistai, kurie ne tik ieško galimybių prisidėti prie naujų verslo idėjų, bet ir pataria, konsultuoja aktualiausiais klausimais. Remiantis „StartupSpace“,

įkurtos 27 kompanijos, pritraukta apie 1,2 mln. litų investicijų šioms kompanijoms plėtoti, sukurta daugiau nei 50 prototipų. KTU kartu su partnerinėmis kompanijomis „Omnitel“, „App Camp“ ir „Samsung Electronic Baltics“ 2012 m. įkūrė vieną didžiausių Baltijos šalyse mobiliųjų aplikacijų laboratoriją. Nuo to laiko Universiteto studentai sukūrė 35 mobiliąsias aplikacijas, iš kurių 10 buvo komerciškai realizuotos.

tarpsritiškumas

KTU šiuo metu vykdomos technologinių, fizinių, socialinių, humanitarinių mokslų ir menų studijos. Šioje įvairialypius patyrimus kaupiančioje aplinkoje bręsta asmenybės, gebančios bendradarbiauti ir kurti jungiant skirtingų krypčių žinias. Universitetas, tarpsritiškumą diegdamas kaip pamatinę vertybę, vadovaujasi šiais principais: studijų programų atvirumu ir lankstumu, daugiadalykiniu požiūriu į problemų sprendimą, dėstytojo ir studento partneryste. Čia plėtojamos e. studijos, vyksta mokslo, studijų ir praktikos integracija, o studentai turi

galimybę naudotis visu universiteto mokslo ir studijų potencialu. Vienas pagrindinių Universiteto prioritetų – tarpkryptiniai ir tarpsritiniai moksliniai tyrimai ir studijos. Universiteto studentai gali sudaryti individualias studijų programas iš skirtingų pasirenkamų dalykų (daugiau nei 350 unikalių pasirinkimų kombinacijų). Įgytas tarpsritinis požiūris ir kompetencijos studentams užtikrina pranašumą darbo rinkoje. KTU absolventų įsidarbinimo rodikliai pastaraisiais metais yra vieni geriausių tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų.

tarptautiškumas

KTU yra atviras kintančio pasaulio galimybėms, todėl, siekdamas tapti lyderiaujančiu universitetu, gebančiu konkuruoti globaliojoje erdvėje, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose tinkluose. KTU yra pagrindinių tarptautinių mokslo organizacijų, tokių kaip CESAER, EUA, EUCEN, SEFI ir kt., narys. Mokslinė KTU bendruomenė dalyvauja daugiau nei 30 tarptautinių mokslo programų ir bendradarbiauja su tokiomis pasaulinėmis organizacijomis kaip NATO, BASF SE, ELSIS TS, „Samsung“, „Hitachi“, „ThermoFisher Scientific“ ir kt. KTU bendradarbiauja su prestižiniais Stanfordo (JAV) ir Aalto (Suomija) bei kitais pasaulinio lygio universitetais. Universiteto studentai turi galimybę pagal skirtingas mainų programas studijuoti ar stažuotis geriausiose mokslo institucijose ar kompanijose. ERASMUS programa suteikia galimybę studijuoti viename iš beveik 300 užsienio universitetų, su kuriais KTU yra pasirašęs sutartis. Pagal šią programą taip pat galima atlikti praktiką Europos Sąjungos šalių įmonėse. IAESTE programa skirta praktiniams techniškųjų uni-

versitetų studentų mainams. Šioje programoje dalyvauja 86 pasaulio šalys ir daugiau nei 6000 įmonių, atvirų praktikantams. Tarptautinė studentų organizacija BEST vienija 93 techniškuosius Europos universitetus ir suteikia galimybę studentams įgyti naujų žinių ir kompetencijų stažuotėse ir kursuose, kurie pasirinkti užsienio organizacijose. KTU yra vienintelis Lietuvos universitetas, priklausantis šiai programai.

universitetas: ·· bendradarbiauja su beveik 300 aukštojo mokslo įstaigų visame pasaulyje; ·· siūlo 61 pirmosios pakopos studijų programą, 71 magistro studijų programą ir 17 doktorantūros studijų programų; ·· užsienio studentai gali rinktis programas iš 16 pimosios pakopos, 28 magistro ir 17 doktorantūros studijų programų; ·· šiuo metu Universitete mokosi 322 pastovūs ir 244 mainų programoje dalyvaujantys užsienio studentai.


išlaikyti tęstinumą universitetas – tai miestas mieste, unikali erdvė, kurios svarbiausias urbanistinis kodas – studijos.

ktu

Architektūrinis KTU pastatų kompleksas – tai savotiška knyga, kurioje galime skaityti ne tik Universiteto, bet ir miesto istoriją. Nėra abejonės, ryškiausiai universitetinio gyvenimo pulsas jaučiamas studentų miestelyje. Tai lyg miestas mieste, unikali erdvė, kurios svarbiausias urbanistinis kodas – studijos. Erdvus, bet kompaktiškas, skaičiuojantis šeštą dešimtį, tačiau šiuolaikiškas kompleksas pradėtas formuoti dar 1961 m. Pirmuosius pastatus – Statybos (1965 m.), Elektronikos (1969 m.) ir Chemijos (1970 m.) fakultetus – suprojektavo žymus Lietuvos modernistas Vytautas Jurgis Dičius. Atliepdamas laiko dvasią architektas pasitelkė asketiškas, minimalistines, XX a. vidurio architektūrai būdingas formas, kuriose galime nesunkiai perskaityti žymiojo moderniosios architektūros meistro Mies van der Rohe posakį: „Mažiau yra daugiau“.

1983 m. miestelis pasipildė naujais, sudėtingo kontūro, vėlyvojo modernizmo rūmais, kuriuose įsikūrė Lengvosios pramonės fakultetas (arch. Danutė Petkelienė). 2013 metais miestelio kompleksą užbaigė įspūdingi „Santakos“ slėnio rūmai. Gražinos Janulytės-Bernotienės studijoje suprojektuotas statinys savo drąsiomis ir šiuolaikiškomis architektūros formomis sukūrė erdvę, kuri taps reprezentaciniais Universiteto vartais. Tačiau negalime pamiršti ir istorijos. Priešingame studentų miestelio pakraštyje stovi 1935 m. iškilusi Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorija (Radvilėnų pl. 19). Šiandien šis Chemijos fakultetui priklausantis pastatas dėl savo unikalios konstrukcijos, elegantiškų langų ir puikiai išlikusio interjero yra laikomas lietuviškojo modernizmo simboliu. Apie tai, kad Kaunas pirmojoje XX a. pusėje buvo nors ir

architektūra

4


laikina, tačiau ambicinga ir sparčiai auganti Lietuvos sostinė, puikiai primena ir kitas Vytauto Landsbergio-Žemkalnio suprojektuotas pastatas – bendrovės „Pienocentras“ rūmai (Laisvės al. 55). Už savo išskirtinę architektūrą objektas buvo apdovanotas 1937 m. Paryžiaus parodoje. Ne mažiau įdomu pasidairyti ir po kitas Universiteto erdves: I rūmai 1912 m. buvo pastatyti kaip Komercijos mokykla (arch. A. Skrynikovas ir kt.), II rūmai 1925 m. iškilo kaip Valstybės spaustuvė ir tik kiek vėliau atiteko tuometiniam Lietuvos universitetui (arch. G. Fisher), III rūmai 1931 m. buvo statyti Ateitininkų sąjungos būstinei (arch. A. Šalkauskis), Universiteto centriniai rūmai – tai Žemės bankui priklausęs pastatas (arch. K. Reisonas). Šie ir kiti plačiai po miestą pasklidę Universiteto rūmai mums primena gilias Universiteto tradicijas.

ktu

5


ktu: kompetencijos svarbu, asmenybės – svarbiau studentų ugdymo centras

drąsa, atvirumas tam, kas esi ir kuo nori būti, kryptingas tikslų siekimas – sėkmingos karjeros elementai. nuo asmenybės motyvacijos ir pasirinkimo priklauso ir jo ateitis. vis dėlto aplinkos, kurioje asmenybė formuojasi ir renkasi, įtaka – neišvengiama. kauno technologijos universitete ugdomos ne tik kompetencijos, bet ir asmenybės.

2009 metais įsteigto centro tikslas – sudaryti sąlygas jaunuoliams, siekiantiems universitetinio išsilavinimo, maksimaliai tobulinti savo intelektinius gebėjimus ir teikti jiems pagalbą studijuojant. Centras buria sustiprintų studijų grupes (SSG), teikia paramą patiriantiems mokymosi sunkumų, studentus konsultuoja psichologas. Moksleivius suprasti ir domėtis mokslo bei technologijų pažanga skatina prie centro veikiantys Vaikų universitetas ir Moksleivių laboratorija.

ktu karjeros centras Bendradarbiaudamas su pažangiausiomis šalies įmonėmis centras siekia sudaryti studentui tinkamas profesinės karjeros galimybes ir padėti pasirengti atvirai darbo rinkai. Centras organizuoja vienus didžiausių Lietuvoje karjeros dienų renginius, seminarus, mokymus ir konsultacijas karjeros bei įsidarbinimo klausimais, įgyvendina studentų darbo praktikas įmonėse.

„startup space“ Tai erdvė naujoms jaunų žmonių verslo idėjoms tapti realybe. Studentai dalijasi mintimis ir išmaniųjų technologijų sumanymais, kurie dažnai virsta realiais, verslo produktais. „Startup Space“ – tramplynas sėkmingos karjeros ir svajonių link.

ktu

karjera

6


mentorystės programa KTU veikia unikali kompleksinė Mentorystės programa. Užsienyje sėkmingai paplitęs metodas Lietuvos universitete diegiamas pirmą kartą. Tai žinių, požiūrių ir kompetencijų perdavimu paremta partnerystė. Taip siekiama atskleisti studento potencialą ir orientuoti jį tam tikra kryptimi, padedant susidaryti ateities viziją. Taip pat skatinti studentus siekti aukštesnių tiek akademinių, tiek asmeninių tikslų, ieškoti savyje talentų, gerinti mokymosi rezultatus, kurti studijoms palankią ir pozityvią aplinką, didinti bendruomeniškumą. Universitetas yra ta vieta, kurioje svajojama ir kuriama. Todėl mus supanti aplinka čia suvokiama daug plačiau. Siekiame sukurti tokią erdvę, kurioje augtų laisvos, savarankiškai mąstančios, kūrybingos, atviros kitam ir pasauliui asmenybės. Programa apima daugelį mentorystės aspektų, joje yra 5 tipų mentoriai – pradžios mentorius, akademinis patarėjas, karjeros mentorius, tyrimų mentorius ir tutorius. Pradžios mentorius – vyresniųjų kursų studentas, kurio tikslas padėti pirmakursiams greičiau adaptuotis studijose ir akademiniame gyvenime. Akademinis patarėjas su studentu susitinka vieną ar kelis kartus per semestrą, seka studento mokymosi rezultatus, skatina siekti aukštesnių akademinių tikslų, t.y. gauti geresnius įvertinimus, dalyvauti

konferencijose, konkursuose, seminaruose ar projektuose. Patarėjas kartu yra ir kolega, su kuriuo studentas gali ieškoti sprendimų. Karjeros mentorius atkreipia studento dėmesį į karjerai svarbius dalykus. Mentorius dalinasi patirtimi ir žiniomis, supažindina su savo veiklos specifika, reikalingomis kompetencijomis ir motyvuoja studentą kelti asmeninius tikslus, padrąsina, kai reikia priimti sudėtingesnius sprendimus, ugdo lyderystės kompetencijas. Karjeros mentoriais yra KTU alumnai, sėkmingai dirbantys verslo įmonėse, taip pat universiteto darbuotojai: įvairaus rango vadovai, profesoriai ir kiti. Į programą yra kviečiami ir kitų institucijų profesionalai. Tyrimų mentoriumi tampa dėstytojas arba mokslininkas tyrėjas, kuris yra priskiriamas gabiam studentui, norinčiam užsiimti moksline veikla. Šis mentorius supažindina studentą su savo laboratorija, mokslinės veiklos specifika ir mokslininko karjeros galimybėmis, padeda studentui įsitraukti į tiriamąją veiklą. Tutorius teikia pasirinkto mokomojo dalyko konsultacijas individualiai arba mažose grupėse, padeda studentams identifikuoti savo mokymosi spragas ir jas užpildyti.

ktu

7


gyventi įdomiai ir turiningai laisvalaikis – išsilaisvinimas iš rutinos ar standartų. tai laisvas pasirinkimas gyventi įdomiai ir turiningai. kūrybiška ir draugiška aplinka, savirealizacijos ir turiningo laisvalaikio galimybės – neatsiejama modernaus universiteto dalis.

darni ir draugiška bendruomenė KTU Studentų atstovybė – sociali ir atvira erdvė klausimams, atsakymams ir iniciatyvoms. Studentų miestelis ir laisvalaikio centras – antrieji studentų namai. Saugi ir jauki aplinka mokytis, bendrauti ir leisti laiką. Studentai organizuoja jau tradicija tapusius ir visoje Lietuvoje žinomus jaunimo festivalius: „Rafes“ „Dizaino dienos“, „Kauno miesto studentų lyga“, „InfoShow“, „Sidabrinė styga“.

studentų mokslinė draugija Mokslas yra sudėtingas, bet įtraukiantis. Draugija vienija gabiausius ir aktyviausius universiteto studentus. Kasmet plačiajai visuomenei organizuojami mokslo festivaliai „Pamatyk kitaip“, didelio susidomėjimo sulaukusi „Tyrėjų naktis“ ir robotų varžybos „Robotų intelektas“.

ktu

laisvalaikis

8


ktu kūno kultūros ir sporto centras

žaliasis universitetas

Skatina įvairias aktyvaus laisvalaikio formas. Studentai gali rinktis iš daugiau nei 20 sporto šakų treniruočių (tinklinio, rankinio, krepšinio, futbolo, irklavimo, graikų-romėnų imtynių, plaukimo ir kt.). Žygeivių klubas „Ąžuolas“ atskleidžia judėjimo gamtoje malonumus: nuo žygių pėščiomis, dviračiais, slidėmis ar baidarėmis iki alpinizmo ar laipiojimo uolomis kitose šalyse.

Darni raida, skatinanti atsakingą, aplinką tausojančią elgseną ir formuojanti ekologinę kultūrą, yra vienas iš Kauno technologijos universiteto veiklos prioritetų. Naujos žinios ir technologijos turi tarnauti ne tik žmogaus, bet ir aplinkos gerovei. Todėl KTU puoselėja darnios raidos ir atsakingo vartojimo filosofiją kiekviename žingsnyje: tiek studijų programose, Universiteto ir Universiteto miestelio aplinkoje, tiek bendradarbiaujant su vietinėmis organizacijomis ar valstybinėmis institucijomis. 2012 metais KTU darnios raidos strategija ir veikla pelnė tarptautinį Europos Sąjungos įvertinimą – QUESTE-SI akreditaciją. KTU yra UN Global Compact tinklo, skatinančio organizacijas ugdyti ir puoselėti socialinės atsakomybės ir sąmoningo vartojimo principus, narys. Žaliojo universiteto iniciatyva – atsakingos, aplinką tausojančios elgsenos pavyzdys ne tik Universiteto bendruomenei, bet ir plačiajai visuomenei.

kultūra – mąstančio žmogaus poreikis Universitete veikia 13 skirtingų meno klubų. Chorai, tautiniai ansambliai, šokių klubai, orkestrai, teatro studija, dizaino studija, foto studija ir kt. garsina Universiteto vardą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Bendruomenės leidinio „Njuspeipis“ ir Universiteto radijo stoties „Gaudeamus“ komandose laukiami studentai, nekantraujantys įgyti žurnalisto darbui reikalingų kompetencijų ar išbandyti save žurnalistikos srityje.

ktu

9


trumpai apie ktu universitetas išsidėstęs daugiau nei 30 pastatų. ktu veikia centrinė biblioteka ir 6 jos filialai, taip pat skaityklos universiteto fakultetuose. belaidžio tinklo zonos veikia visuose ktu fakultetuose, centriniuose rūmuose, universiteto bibliotekose ir bendrabučiuose. universitetas turi 11 bendrabučių.

61 bakalauro studijų programa ·· ·· ·· ·· ··

2 menų studijų 5 humanitarinių mokslų 13 socialinių mokslų 35 technologijos mokslų 6 fizinių mokslų

71 magistrantūros studijų programa ·· ·· ·· ·· ·· ··

2 menų studijų 3 humanitarinių mokslų 22 socialinių mokslų 39 technologijos mokslų 4 fizinių mokslų 1 biomedicinos mokslų

17 doktorantūros specializacijų Liberali studijų programų sandara leidžia savarankiškai susikurti pagrindinės ir gretutinės studijų programų derinius. Šiuo metu studentai gali rinktis apie 350 individualizuotų pagal poreikį tarpkryptinių programų derinių.

ktu

trumpai

10


9 fakultetai

bendrabučiai

·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··

Visi pageidaujantys KTU studentai gali gyventi bendrabučiuose. KTU turi 11 bendrabučių, kurie išsidėstę Studentų miestelyje ir šalia jo, todėl juos lengva rasti. Iš čia paprasta ir patogu visuomeniniu transportu ar dviračiu pasiekti miesto centrą, Senamiestį ar kitus mikrorajonus. Visi įstojusieji į Panevėžio technologijų ir verslo fakultetą taip pat yra aprūpinami gyvenamuoju plotu, jei to pageidauja.

Cheminės technologijos Ekonomikos ir verslo Elektros ir elektronikos Informatikos Panevėžio technologijų ir verslo Matematikos ir gamtos mokslų Mechanikos inžinerijos ir dizaino Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų

·· Statybos ir architektūros

9 institutai ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··

kambariai

Aplinkos inžinerijos institutas Architektūros ir statybos institutas Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas Biomedicininės inžinerijos institutas Gynybos technologijų institutas Maisto institutas Mechatronikos institutas Medžiagų mokslo institutas Metrologijos institutas

Studentams siūlomi triviečiai, dviviečiai ir vienviečiai kambariai. Bendrabučiuose apgyvendinami nuolatinių studijų pirmosios ir antrosios pakopos studentai ir doktorantai. Universiteto bendrabučiuose sukurtos geros gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygos. Dalis jų yra renovuoti, įrengtas spartusis interneto ryšys, savitarnos skalbyklos, virtuvėlės. 3-iame bendrabutyje įsikūręs Studentų laisvalaikio centras ir kai kurios Universiteto meno studijos ir organizacijos, siūlančios įdomią ir prasmingą laisvalaikio veiklą.

ktu

13


tarptautiškumas ·· KTU siūlo 39 studijų programas anglų kalba. ·· 2012 m. į ES šalis buvo išvykę 261 studentas, 52 atliko praktiką užsienio įmonėse. Dėstyti buvo išvykęs 61 universiteto dėstytojas, 62 stažavosi. ·· Pagal QS World University Rankings 2013/2014 KTU yra tarp 4 proc. geriausių pasaulio universitetų. Šiuo metu Universitete galima mokytis šių užsienio kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų, italų, švedų, japonų ir kinų. Taip pat vyksta pasiruošimai IELTS (anglų kalba), TestDaf (vokiečių kalba) ir DELF (prancūzų kalba) egzaminams. ·· Atliekant mokslinius tyrimus ir kuriant inovacijas bendradarbiaujama su stipriausiais pasaulio universitetais: Kembridžo, Stanfordo, MIT, Aalto, Milano politechnikos ir kt. ·· Narystė organizacijose: Association of European Universities (EUA), European

ktu

Society for Engineering Education (SEFI), The Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER), UNESCO International Centre of Engineering Education (UICEE), International Association of Continuing Engineering Education (IACEE), European Universities Continuing Education Network (EUCEN), Baltic Sea Region Universities Network (BSRUN), Association of Technical Universities of Baltic States (ATUBS), University Consortium in Science and Technology of Baltic Countries (BALTECH), United Nations Global Compact, „Magna Charta“. ·· 2013 metais Universitete studijavo 322 nuolatiniai ir 244 mainų studentai iš užsienio. ·· Universitete yra pasirašyta 450 bendradarbiavimo sutarčių su daugiau nei 200 aukštojo mokslo institucijų iš viso pasaulio.

12


mokslas ·· KTU studentai ir mokslininkai dirba moderniausiose ir naujausiose laboratorijose. Daugelis jų kiekvienais metais yra atnaujinamos. Studentai praktinius darbus atlieka laboratorijose, esančiose „Nemuno“ slėnyje, o nuo 2014 m. jiems taps prieinamos ir Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro, kuris yra „Santakos“ slėnio dalis, laboratorijos su moderniausia įranga Baltijos šalyse. ·· Universitete veikia didžiausia Lietuvoje mobiliųjų aplikacijų laboratorija. ·· KTU Inovacijų ir verslo centre įkurta jaunojo verslo skatinimo erdvė „Startup Space“. ·· Beveik 100 tarptautinių mokslo programų veiklos sričių, pritraukiant daugiau nei 12 mln. litų lėšų. ·· Dalyvavimas tarptautinėse mokslo tyrimų programose: Septintojoje bendrojoje pro-

gramoje (7BP), Europos tyrimų, plėtros ir bendradarbiavimų programoje „Eureka“, Europos inovacijų programoje „Eurostars“, Europos bendradarbiavimo mokslinių ir techninių tyrimų srities programoje „Cost“, kituose tarptautinių programų ar fondų lėšomis finansuomuose tyrimų projektuose (29). ·· Bendradarbiavimo sutartys su: ELSIS TS, Neumann&CoWasserzahler Glaubitz Gmbh, BASF SE, Danish Biopharmacy Company, NATO, Samsung, Hitachi, ThermoFisher Scientific ir kitomis įmonėmis. ·· Universitete yra leidžiami 5 mokslo žurnalai, kuriuose publikuojami mokslininkų straipsniai yra gerai vertinami Thomson Reuters Web of Knowledge sąraše.

bendraukime facebook

facebook.com/ktu.lt facebook.com/KTUmoksleiviams

youtube

youtube.com/user/ktuvideo

google+ google.com/+ktunews

twitter

twitter.com/ktunews

instagram

instagram.com/ktuspace

foursquare

foursquare.com/ktunews

linkedin

linkedin.com/company/ktu

trumpai


kaunas. jungtys kaune jungiasi požiūriai. praeitis motyvuoja ateitį. dabartis įgyvendina idėjas.

Tarpukariu Kaunui tapus laikinąja Lietuvos sostine – politiniu, ekonominiu ir kultūriniu centru – čia ėmė koncentruotis prekyba ir pramonė, vyko daugiausiai to meto statybų. 1922 metais buvo įsteigtas Lietuvos universitetas, tapęs vieniteliu to meto mokslo, kultūros, laisvos intelektualios minties ir modernios valstybės židiniu. Miestas Europą stebino imlumu naujovėms ir neįtikėtinai sparčiu vystymusi. Plataus žvilgsnio į pasaulį ir noro kurti Kaunas neprarado nei sovietinės okupacijos metais, nei atkūrus nepriklausomybę.

ktu

miestai

14


Šiandien Laikinosios sostinės dvasią mieste skleidžia tarpukario modernizmo pastatai. O dėl gausių, ilgametes tradicijas puoselėjančių universitetų bendruomenių, Kaunas tituluojamas studentų miestu. 8 universitetuose kasmet susirenka 50 tūkstančių Lietuvos ir užsienio studentų, kurie miestui suteikia pasaulio visuomenių ir kultūrų patirties. Didmiesčiui būdingas šurmulys Kaune išsitenka lengvai aprėpiamoje teritorijoje. Senamiestyje, netoli Santakos, klubų, kavinių ir barų gyvybingumas visais metų laikais ir kiekvieną dieną priverčia sulėtinti žingsnį. Visuomet naujus horizontus Kaune žada tarptautiniai džiazo, šokio, kino, tekstilės, architektūros ir fotografijos, roko festivaliai, tarptautinės parodos galerijose. Tiesa, vietų norintiems laiką leisti kitaip čia netrūksta. Savo duris netradicinei meno veiklai mieste atveria bažnyčios, galerijos, koncertų ir kino salės, jaukią namų aplinką kuriantys klubai ar kitos industrinės erdvės.

ktu

Kaunas – draugiškas miestas dviratininkams. Viena iš vaizdingiausių dviračių tako atkarpų Nemuno krantine veda per Panemunės parką, kadaise buvusį kurortu, per Santaką iki pat Lampėdžių. Atšilus orams čia galima sustoti. Kauno marių parkas, pasipuošęs barokiniu Pažaislio ansambliu, seniausias ir didžiausias Europoje ąžuolų parkas, įsirėžęs beveik miesto centre – tik keletas iš tų vietų, kurios trumpam uždengia miestą. Nuo parko pakraščių atsiveria kitos miesto zonos. Tai besiformuojantis mokslo, kultūros, verslo ir pramonės industrijų miestas, esantis pusiaukelėje tarp sostinės Vilniaus ir pajūrio miesto Klaipėdos. Kaunas – tai jungčių miestas, kurį nulėmė dvi susijungusios upės. Tai lyg kodas, kuris paaiškina šio miesto žmonių gebėjimą dirbti kartu. Todėl šis miestas yra palanki erdvė jauno žmogaus startui ir v. Tai vieta būti išgirstam ir pastebėtam. Vieta pradėti kurti ateitį.

miestai

15


panevėžys Laikmečių sandūrose išgyvenęs daug svarbių pokyčių, miestas vis dar formuojasi ir ieško savojo veido. Ryškios Lietuvos kultūros asmenybės (Juozas Miltinis, Donatas Banionis, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė) Panevėžiui suteikė elegantiškumo, o nuolatinis pramonės sektoriaus augimas padėjo išlikti pažangiam ir ekonomiškai tvariam. Tai svarbiausi Lietuvos šiaurės rytų vartai, strateginis logistikos mazgas, regiono pažangiųjų technologijų ir pramonės centras, patrauklus verslui ir investicijoms. KTU akademines tradicijas Panevėžyje puoselėja jau daugiau nei 50 metų. Panevėžio fakultetas ugdo miesto stipriąsias puses ir išskirtinį dėmesį teikia pramonės technologijų studijų krypčiai. Fakultetas buria ir vienija regiono jaunuomenę, rengia kompetentingus ir darbo rinkoje vertinamus profesionalus, skatina jauno verslo iniciatyvas, dalyvauja tarptautiniuose tinkluose.

miestas, turintis savo charakterį

ktu

miestai

16


Gintaro ÄŒesonios nuotr.

17

miestai

ktu


39 europos integracijos studijos 40 tarptautinis paslaugų verslas 41 tarptautinis verslas 42 marketingo valdymas

22 technikos kalbos vertimas ir lokalizacija

23 tarpdalykinė muzikologija

menai

46 žmonių išteklių vadyba 47 strateginė lyderystė

24 architektūra

25 elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas

45 viešasis administravimas

44 apskaita ir auditas

43 finansai

37 projektų vadyba

36 žinių ir inovacijų vadyba

35 vadyba*

34 sociologija

33 miestų ir regionų vystymas

32 socialinė politika

31 viešoji politika

30 tarptautinė ekonomika ir prekyba

21 medijų filosofija

29 verslo ekonomika

28 ekonomika

38 organizacijų vadyba

medicinos fizika

27 edukologija

26 edukacinės technologijos

socialiniai mokslai

humanitariniai mokslai

20

biomedicinos mokslai magistrantūros programos turinys


valdymo technologijos* termoinžinerija pramonės termoinžinerija branduolinė energetika gamybos inžinerija grafinių komunikacijų inžinerija mechatronika mechanikos inžinerija* informacinių sistemų inžinerija informacijos ir informacinių technologijų sauga nuotolinio mokymosi informacinės technologijos programų sistemų inžinerija medžiagų mokslas medienos inžinerija

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

technologijos mokslai

52 aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba

53 aplinkosaugos inžinerija

54 biomedicininė inžinerija

55 matavimų inžinerija

56 chemijos inžinerija

57 maisto mokslas ir sauga

58 maisto produktų technologija

51 informatika

50 taikomoji chemija

49 taikomoji fizika

pastatų inžinerinės sistemos

statybos inžinerija

transporto priemonės*

transporto priemonių inžinerija

tekstilės inžinerija

plastikų inžinerija

aprangos mados inžinerija

telekomunikacijų sistemos

48 taikomoji matematika

64

* studijos vykdomos ir Panevėžyje

ekologiškų pakuočių inžinerija

90

išmaniosios telekomunikacijų technologijos

63

pramonės inžinerija ir vadyba

89

elektros energetikos sistemos

62

ergonomika

elektros energetikos inžinerija

61

nekilnojamojo turto valdymas

87 88

įterptinės sistemos

60

fiziniai mokslai statyba*

86

elektronikos inžinerija

59


priėmimo reikalavimai Biomedicinos, fizinių ar technologijos mokslų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis

medicinos fizika

kvalifikacija

kodėl verta rinktis medicinos fiziką?

Medicinos fizikos magistras

Studijų programa suteiks išsamių radiacinės fizikos, radiobiologijos, radiometrijos ir dozimetrijos žinių, leis įgyti pacientų apšvitos dozių planavimo įgūdžių, gebėjimų teikti rekomendacijas pacientų dozimetrijos klausimais; medicinos praktikoje taikyti esamus ir kurti naujus fizikinius metodus ir koncepcijas, diegti naujas spindulines technologijas ir įrangą, užtikrinančią medicinos paslaugų kokybę spindulinėje terapijoje, radiologijoje ir branduolinėje medicinoje, taip pati dirbti su šia įranga tiems, kurie šią programą pasirinks, o svarbiausia – išmoks dirbti komandoje kartu su gydytojais ir atsakingai spręsti vėžiu sergančių pacientų gydymo problemas.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

papildoma informacija Studijos vykdomos kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu

fakultetas

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą studentai gali išvykti vienam ar dviems semestrams į Martino Lutherio (Vokietija), Plovdivo (Bulgarija) universitetus, Patraso technologijos edukacinį insitutą (Graikija). Taip pat pasinaudoti įsteigtomis BALTECH konsorciumo, AF CONSULT ar DAAD programos stipendijomis, skirtomis specialybės studijoms kitose šalyse.

Matematikos ir gamtos mokslų

adresas Studentų g. 50–221, Kaunas Tel. (8 37) 30 03 00

ktu

biomedicinos mokslai

20


Bakalauro kvalifikacinis laipsnis

medijų filosofija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis medijų filosofiją?

Filosofijos magistras

Šiose studijose studentai įgyja fundamentalių medijų filosofijos žinių, gilinasi į studijuojamos tarpdalykinės disciplinos raidą bei sąsajas su kitais mokslais, analizuoja visuomenės ir medijų sąveikos pobūdį, išmoksta kurti komparatyvistinę analizės perspektyvą, lyginti įvairių kultūrų medijas, modeliuoti medijų – sakytinio, rašytinio žodžio, radijo, kino ar elektroninės komunikacijos – socialines ir kultūrines pasekmes, prognozuoti medijų raidą.

priėmimo reikalavimai

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 7 308 Lt I – 4 872 Lt (tiksli ištęstinių studijų kaina apskaičiuojama pagal pasirinktų studijų kreditų skaičių)

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą vienam arba dviems semestrams studentai gali išvykti į Švedijos, Lenkijos, Vokietijos, Turkijos, Suomijos universitetus.

papildoma informacija Konkursinis balas stojant į magistrantūros studijas apskaičiuojamas pagal stojančiojo universitetinių pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio ir mokslinės veiklos rodiklių duomenis

fakultetas Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų

adresas K. Donelaičio g. 20–302, Kaunas Tel. (8 37) 30 01 23

ktu

humanitariniai mokslai

21


priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kvalifikacija Vertimo magistras

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 11 054 LT I – 7 370 Lt (tiksli ištęstinių studijų kaina apskaičiuojama pagal pasirinktų studijų kreditų skaičių)

technikos kalbos vertimas ir lokalizacija kodėl verta rinktis technikos kalbos vertimą ir lokalizaciją? Ši programa apima vertimo teoriją, technikos kalbos vertimo metodiką, gretinamąją lingvistiką, semantiką, terminų darybą ir tvarkybą, vertimą raštu iš anglų ir antrosios užsienio kalbos bei programinės įrangos lietuvinimą. Absolventai galės dirbti tiriamąjį, organizacinį ir specialiosios literatūros, interneto svetainių ir programinės įrangos vartotojo sąsajos vertėjo darbą.

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą studentai vienam arba dviems semestrams gali išvykti studijuoti į Vokietijos, Prancūzijos arba Ispanijos universitetus.

papildoma informacija Absolventai turės teisę stoti į trečiosios pakopos studijas

fakultetas Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų

adresas K. Donelaičio g. 20–302, Kaunas Tel. (8 37) 30 01 23

ktu

humanitariniai mokslai

22


priėmimo reikalavimai Muzikologijos, muzikos ar audiovizualinio meno bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ne mažiau kaip 40 kreditų audiovizualinio meno studijų krypties ar muzikos istorijos ir teorijos dalykų.

tarpdalykinė muzikologija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis tarpdalykinę muzikologiją?

Muzikologijos magistras

1,5 m. – nuolatinės (NL) 2,5 m. – ištęstinės (I)

Šių studijų metu ugdomas naujas, platesnis, gilesnis požiūris į muziką ir jos pažinimą, integruojant šiuolaikinę akademinę ir populiariąją muziką, medijas ir naująsias medijas, tradicinę pasaulio tautų ir elektroninę muziką, taip pat taikomi skirtingų mokslo šakų (semiotikos, akustikos, statistikos, lingvistikos, psichologijos) tyrimų metodai.

studijų kaina

studijos ir praktika užsienyje

NL – 7308 Lt I – 4 872 Lt

Pagal ERASMUS studijų mainų programą studentai vienam ar dviems semestrams gali išvykti į Jungtinės Karalystės, Austrijos, Islandijos, Lenkijos, Suomijos, Italijos universitetus, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose.

studijų trukmė

papildoma informacija Studijų programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis

fakultetas Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų

adresas K. Donelaičio g. 20–302, Kaunas Tel. (8 37) 30 01 23

ktu

humanitariniai mokslai

23


priėmimo reikalavimai Į architektūros antrosios pakopos studijų programą priimami asmenys, turintys architektūros studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį

architektūra

kvalifikacija

kodėl verta rinktis architektūrą?

Architektūros magistras

studijų kaina

Antrosios pakopos architektūros studijų tikslas – ne tik pagilinti menotyros, architektūrologijos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir kitas žinias, bet ir suteikti architektūros mokslinių tyrimų įgūdžių bei gebėjimų mokslo žiniomis pagrįsti savo kūrybos idėjas, savarankiškai atlikti mokslinius tiriamuosius darbus. Magistrantai, rengdami savo baigiamąjį darbą, turi įrodyti ir apginti savo originalią intelektualinę poziciją, pagrįstą teorinėmis žiniomis, empiriniais tyrimais ir projektiniais siūlymais. Tai skatina „intelektualios“, aukštos kokybės architektūros, formuojančios vietos identitetą, kūrimą

NL – 11 054 Lt I – 7 370 Lt

studijos ir praktika užsienyje

papildoma informacija

Architektūros studijų programos studentai turi galimybę išvykti dalinėms studijoms į Danijos, Norvegijos, Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos, Lenkijos, Portugalijos ar kitų šalių universitetus.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

Studijos vyksta ir anglų kalba

fakultetas Statybos ir architektūros

adresas Studentų g. 48–407, Kaunas Tel. (8 37) 45 15 46

ktu

menai

24


priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kvalifikacija Muzikos magistras

studijų trukmė 1,5 m. – nuolatinės (NL) 2,5 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 21 578 Lt I – 14 386 Lt

papildoma informacija

elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas kodėl verta rinktis elektroninės muzikos kompoziciją ir atlikimą? Šioje erdvėje studentams pateikiamas šiuolaikiškas požiūris į muzikos kompoziciją, sukurtas kūrybinės laisvės ir profesionalumo derinys, galimas kūrybinių darbų realizavimas konkrečiuose projektuose ir realiose erdvėse. Studijų metu orientuojamasi į šių dienų muzikos aktualijas. Vyksta individualios paskaitos, yra lankstus studijų grafikas.

studijos ir praktika užsienyje Studentai pagal ERASMUS programą gali išvykti dalinėms studijoms į pasirinktą universitetą Jungtinėje Karalystėje, Austrijoje, Islandijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Italijoje, taip pat atlikti praktiką tarptautinėse įmonėse bei organizacijose.

Atsižvelgiama į stojančiojo kūrybinę patirtį

fakultetas Socialinų, humanitarinių mokslų ir menų

adresas K. Donelaičio g. 20–302. Tel. (8 37) 30 01 23

ktu

menai

25


Bakalauro kvalifikacinis laipsnis

edukacinės technologijos

kvalifikacija

kodėl verta rinktis edukacines technologijas?

Edukologijos magistras

Ši studijų programa skirta parengti kūrybingus edukologijos magistrus, turinčius šiuolaikinių ugdymo mokslo ir edukacinių technologijų žinių bei gebančius jas taikyti diegiant informacines ir komunikacines technologijas mokymo(si) procesuose. Edukacinių technologijų programos absolventai gali dirbti mokyklų, švietimo centrų, verslo įmonių kvalifikacijos kėlimo padalinių, edukacinių projektų vadovais.

priėmimo reikalavimai

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 11 054 Lt I – 7 370 Lt

fakultetas

studijos ir praktika užsienyje Studentai vienam arba dviems semestrams pagal ERASMUS+ programą gali išvykti į pasirinktą Europos universitetą, taip pat atlikti praktiką tarptautinėse įmonėse bei organizacijose.

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų

adresas K. Donelaičio g. 20–302, Kaunas Tel. (8 37) 30 01 30

ktu

socialiniai mokslai

26


Bakalauro kvalifikacinis laipsnis

edukologija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis edukologiją?

Edukologijos magistras

2 m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

Edukologijos studijų metu studentai įgis gebėjimų, reikalingų tapti mokyklos ar kitos švietimo įstaigos vadovais ar jo pavaduotojais, įkurti savo švietimo įstaigą ir sėkmingai jai vadovauti. Ši programa skirta parengti plačios erudicijos edukologijos magistrus, turinčius ugdymo ir šiuolaikinės vadybos mokslų žinių ir gebančius jas taikyti savo veikloje.

studijų kaina

studijos ir praktika užsienyje

NL – 11 054 Lt I – 7 370 Lt

Studentai vienam arba dviems semestrams pagal ERASMUS+ programą gali išvykti į pasirinktą Europos universitetą, taip pat atlikti praktiką tarptautinėse įmonėse bei organizacijose.

priėmimo reikalavimai

studijų trukmė

fakultetas Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų

adresas K. Donelaičio g. 20–302, Kaunas Tel. (8 37) 30 01 30

ktu

socialiniai mokslai

27


priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ekonomikos, verslo ir (arba) vadybos studijų krypčių dalykų arba įgyta ne mažesnė kaip vienerių metų adekvataus profesinio darbo patirtis.

ekonomika

kvalifikacija

kodėl verta rinktis ekonomiką?

Ekonomikos magistras

studijų kaina

Šiuolaikinėje globaliojoje ekonomikoje didėja poreikis specialistų, turinčių naujausių ekonomikos žinių ir gebančių jas panaudoti siekiant efektyvios įmonių ar valstybės institucijų veiklos. Ekonomikos studijų metu įgyjama mokslo ir tyrimų metodologijos žinių, ugdomi gebėjimai kurti ir taikyti ekonomikos modelius bei tarpdalykinius tyrimų metodus pasauliniu, Europos Sąjungos, šalies ir įmonės funkcijų lygiais, kurti įmones ir joms vadovauti. Studijų programa sudaryta atsižvelgiant į verslo institucijų, bankų ir kitų socialinių partnerių poreikius.

NL – 7 308 Lt I – 4 872 Lt

studijos ir praktika užsienyje

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

papildoma informacija Studijos vyksta vakarais

Pagal ERASMUS+ ir kitas mainų programas studentai gali išvykti vienam ar dviems semestrams į pasirinktą Europos ar Azijos universitetą, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose, taip pat dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose projektuose, konferencijose ir olimpiadose.

fakultetas Ekonomikos ir verslo

adresas Laisvės al. 55–407, Kaunas Tel. (8 37) 30 05 75, 30 05 76

ktu

socialiniai mokslai

28


priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ekonomikos, verslo ir (arba) vadybos studijų krypčių dalykų arba įgyta ne mažesnė kaip vienerių metų adekvataus profesinio darbo patirtis.

verslo ekonomika

kvalifikacija

kodėl verta rinktis verslo ekonomiką?

Verslo ekonomikos magistras

Absolventai įgyja naujausių verslo ekonomikos žinių, geba strategiškai organizuoti verslą, spręsti verslo organizacijų problemas nacionalinėje ir globalioje aplinkoje. Baigusieji šią studijų programą žino, kaip valdyti organizacijų veiklos procesus, priimti inovatyvius sprendimus bei vertinti socialines ir etines veiklos pasekmes, vartotojų lūkesčius. Absolventai gauna žinių kaip kūrybiškai ir kritiškai vertinti ekonomikos idėjas, teorines ir praktines naujoves bei išmoksta jas taikyti darbe.

studijų trukmė 1,5 m. – nuolatinės (NL) 2,5 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 7 308 Lt (Kaune) I – 4 872 Lt

papildoma informacija Studijos vykdomos ciklais Kaune. Nuotolinės studijos savaitgaliais vykdomos Alytuje, Klaipėdoje, Marijampolėje, Utenoje ir Mažeikiuose. Visą programą ar atskirus jos modulius galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba. Pasirinkus studijas anglų kalba, užsiėmimai vyksta vakarais.

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS+ ir kitas mainų programas studentai gali išvykti vienam ar dviem semestrams į pasirinktą Europos ar Azijos universitetą, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose; taip pat dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose projektuose, konferencijose ir olimpiadose.

fakultetas Ekonomikos ir verslo

adresas Laisvės al. 55–407, Kaunas Tel. (8 37) 30 05 83

ktu

socialiniai mokslai

29


priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ekonomikos, verslo ir (arba) vadybos studijų krypčių dalykų arba įgyta ne mažesnė kaip vienerių metų adekvataus profesinio darbo patirtis.

kvalifikacija Tarptautinės ekonomikos magistras

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 7 308 Lt I – 4 872 Lt

papildoma informacija Užsiėmimai vyksta vakarais. Susidarius grupei studijos vykdomos ir ciklais.

tarptautinė ekonomika ir prekyba kodėl verta rinktis tarptautinę ekonomiką ir prekybą? Ekonomikai tapus globalia, įmonėms ir valstybės institucijoms trūksta tarptautinės ekonomikos ir prekybos specialistų, gebančių analizuoti ir savarankiškai spręsti šios srities problemas. Studijuodami studentai įgyja įgūdžių taikyti ir kurti modernias ekonomines koncepcijas ir tarptautinės prekybos modelius didėjančios konkurencijos ir rizikos sąlygomis, strategiškai mąstyti, organizuoti sėkmingas tarptautinės prekybos operacijas ir numatyti jų plėtros galimybes ir pasekmes.

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS+ ir kitas mainų programas studentai gali išvykti vienam ar dviem semestrams į pasirinktą Europos ar Azijos universitetą, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose; taip pat dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose projektuose, konferencijose ir olimpiadose.

fakultetas Ekonomikos ir verslo

adresas Laisvės al. 55–407, Kaunas Tel. (8 37) 30 05 52

ktu

socialiniai mokslai

30


Bakalauro kvalifikacinis laipsnis

viešoji politika

kvalifikacija

kodėl verta rinktis viešąją politiką?

Viešosios politikos ir administravimo magistras

Viešosios politikos programa orientuota į konceptualių žinių apie valdymo procesų valstybėje ir tarptautinėje plotmėje analizę, gebėjimų tirti, modeliuoti, prognozuoti ir kurti viešosios politikos sprendimus stiprinimą. Atsižvelgiant į politines transformacijas, ekonominių-socialinių veiksnių įtaką, technologijų plėtrą, šios studijų programos perspektyvumą pagrindžia siekis lavinti ne tik objektyvų politinio pasaulio tyrinėtoją, bet ir atsakingą bei veiklų viešosios politikos analitiką.

priėmimo reikalavimai

studijų trukmė 1,5 m. – nuolatinės (NL) 2 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 7 308 Lt I – 4 872 Lt

fakultetas

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS+ mainų programą studentai gali išvykti vienam ar dviems semestrams į pasirinktą universitetą, taip pat atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose.

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų

adresas K. Donelaičio g. 20–302, Kaunas Tel. (8 37) 30 01 10

ktu

socialiniai mokslai

31


Bakalauro kvalifikacinis laipsnis

socialinė politika

kvalifikacija

kodėl verta rinktis socialinę politiką?

Socialinės politikos magistras

1,5 m. – nuolatinės (NL) 2 m. – ištęstinės (I)

Šių magistro studijų metu plačiau analizuojamos socialinės apsaugos, darbo rinkos, užimtumo, sveikatos, švietimo ir kitos socialinės politikos srities temos, ieškoma duomenimis grįstų socialinės politikos problemų sprendimo būdų, vadovaujama socialiniams projektams, inicijuojamos ir įgyvendinamos socialinės plėtros priemonės ir iniciatyvos.

studijų kaina

studijos ir praktika užsienyje

NL – 7 308 Lt I – 4 872 Lt

Pagal ERASMUS ir kitas tarptautines programas galima rinktis dalines studijas įvairių šalių universitetuose, taip pat atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose.

priėmimo reikalavimai

studijų trukmė

fakultetas Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų

adresas K. Donelaičio g. 20–302, Kaunas Tel. (3 87) 30 01 23

ktu

socialiniai mokslai

32


priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kvalifikacija Regionų ir miestų planavimo magistras

miestų ir regionų vystymas kodėl verta rinktis miestų ir regionų vystymo programą?

1,5 m. – nuolatinės (NL) 2 m. – ištęstinės (I)

Tai įvairias mokslo disciplinas jungianti, į praktinę veiklą orientuota magistrantūros studijų programa, skirta tiek būsimiems, tiek jau šioje srityje dirbantiems miestų (savivaldybių) ir regionų vystymo žinovams. Studijų metu jie įgis papildomų žinių, kaip vystyti miestus ir regionus, išsaugant jų identitetą, paverčiant jas vietomis, kuriose gera gyventi.

studijų kaina

studijos ir praktika užsienyje

NL – 7 308 Lt I – 4 872 Lt

Pagal ERASMUS+ programą galima išvykti vienam arba dviems semestrams į pasirinktą Europos universitetą, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose.

studijų trukmė

fakultetas Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų

adresas K. Donelaičio g. 20–302, Kaunas Tel. (8 37) 30 01 23

ktu

socialiniai mokslai

33


Bakalauro kvalifikacinis laipsnis

sociologija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis sociologiją?

Sociologijos magistras

Sociologijos magistro studijos – tiems, kurie nori papildyti savo profesinius įgūdžius gebėjimais analizuoti ir valdyti socialinę informaciją; tiems, kuriems reikia gilesnių žinių apie visuomenę, atskirų individų ar jų grupių elgseną, ją lemiančius veiksnius. Jų metu ugdomas kritiškas ir kūrybingas požiūris leidžia giliau suprasti socialinius pokyčius, organizacijų dinamiką, socialines problemas, formuojami komandinio darbo, pokyčių projektavimo ir argumentuoto sprendimų priėmimo gebėjimai.

priėmimo reikalavimai

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 7 308 Lt

fakultetas Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS ir kitas tarptautines programas galima rinktis dalines studijas įvairių šalių universitetuose, taip pat atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose.

adresas K. Donelaičio g. 20–302, Kaunas Tel. (8 37) 30 01 30

ktu

socialiniai mokslai

34


priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ekonomikos, verslo ir (arba) vadybos studijų krypčių dalykų arba turi ne mažesnę kaip vienerių metų adekvataus profesinio darbo patirtį.

vadyba

kvalifikacija

kodėl verta rinktis vadybą?

Vadybos magistras

Kintančiais laikais įmonėms ir organizacijoms reikalingi išskirtinių vadybos žinių ir kompetencijų turintys vadovai, galintys sėkmingai veikti naujoje aplinkoje. Vadybos programa skirta būsimiems vadovams, kuriems studijų metu suteikiami išsamūs vadybos pagrindai ir pasirinktos specializacijos – kokybės, marketingo ar tarptautinio verslo vadybos – žinios. Studentams suteikiami įgūdžiai vadovauti verslo organizacijoms ar įvairiems jų funkciniams padaliniams, dirbti verslo analitikais, konsultantais ir savarankiškai plėtoti verslą.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 7 308 Lt I – 4 872 Lt

papildoma informacija Užsiėmimai vyksta vakarais. Visą programą ar atskirus jos modulius galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba. Studijos vykdomos ir Panevėžyje.

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS+ ir kitas mainų programas studentai gali išvykti vienam ar dviems semestrams į pasirinktą Europos ar Azijos universitetą, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose, taip pat dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose projektuose, konferencijose ir olimpiadose.

fakultetas Ekonomikos ir verslo Panevėžio technologijų ir verslo

adresas Laisvės al. 55–407, Kaunas Tel. (8 37) 30 05 52 Klaipėdos g. 3–410, Panevėžys Tel. (8 45) 46 56 87

ktu

socialiniai mokslai

35


priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ekonomikos, verslo ir (arba) vadybos studijų krypčių dalykų arba įgyta ne mažesnė kaip vienerių metų adekvataus profesinio darbo patirtis.

žinių ir inovacijų vadyba

kvalifikacija

kodėl verta rinktis žinių ir inovacijų vadybą?

Vadybos magistras

studijų kaina

Tai unikali Lietuvoje ir žinomuose pasaulio universitetuose vykdoma studijų programa, suteikianti žinių ir gebėjimų šiuolaikinių, novatoriškų organizacijų valdymo srityje. Baigę studijas studentai turi galimybę tapti inovacijų valdymo srities profesionalais, gebančiais sėkmingai diegti naujus verslo modelius, kurti naujomis technologijomis grįstus verslus, valdyti organizacijas efektyviai panaudojant ir sujungiant unikalias darbuotojų žinias ir kompetencijas. Programos absolventai gali dirbti šiuolaikinėse įmonėse ir viešojo sektoriaus organizacijose.

NL – 7 308 Lt I – 4 872 Lt

studijos ir praktika užsienyje

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 2,5 m. – ištęstinės (I)

papildoma informacija Užsiėmimai vyksta vakarais

Pagal ERASMUS+ ir kitas mainų programas studentai gali išvykti vienam ar dviems semestrams į pasirinktą Europos ar Azijos universitetą, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose, taip pat dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose projektuose, konferencijose ir olimpiadose.

fakultetas Ekonomikos ir verslo

adresas Laisvės al. 55–407, Kaunas Tel. (8 37) 30 05 52

ktu

socialiniai mokslai

36


priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ekonomikos, verslo ir (arba) vadybos studijų krypčių dalykų arba įgyta ne mažesnė kaip vienerių metų adekvataus profesinio darbo patirtis.

projektų vadyba

kvalifikacija

kodėl verta rinktis projektų vadybą?

Projektų vadybos magistras

studijų kaina

Studijuodami projektų vadybos programą studentai gali susipažinti su naujausiais projektų valdymo metodais ir metodologijomis, taikomais įvairių šalių praktikose. Paskaitas veda Lietuvos ir užsienio šalių dėstytojai, verslininkai, ekspertai, projektų vadovai. Įgiję verslo, inžinerinių ar viešojo sektoriaus projektų valdymo žinių, studentai turi galimybę dirbti ne tik nacionalinėse, tarptautinėse verslo, ne pelno siekiančiose ar savivaldos organizacijose, bet ir būti nepriklausomi projektų vertinimo ekspertai nacionalinėse ar Europos Sąjungos viešojo sektoriaus įstaigose.

NL – 7 308 Lt I – 4 872Lt

studijos ir praktika užsienyje

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

papildoma informacija Užsiėmimai vyksta vakarais. Susidarius grupei studijos vykdomos ir ciklais.

Pagal ERASMUS+ ir kitas mainų programas studentai gali išvykti vienam ar dviems semestrams į pasirinktą Europos ar Azijos universitetą, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose, taip pat dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose projektuose, konferencijose ir olimpiadose.

fakultetas Ekonomikos ir verslo

adresas Laisvės al. 55–407, Kaunas Tel. (8 37) 30 05 52

ktu

socialiniai mokslai

37


priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ekonomikos, verslo ir (arba) vadybos studijų krypčių dalykų arba įgyta ne mažesnė kaip vienerių metų adekvataus profesinio darbo patirtis.

organizacijų vadyba

kvalifikacija

kodėl verta rinktis organizacijų vadybą?

Organizacijų vadybos magistras

Studijų programa yra skirta versle dirbantiems diplomuotiems specialistams, siekiantiems įgyti naujausių mokslo ir praktikos žinių strateginio valdymo, sprendimų priėmimo, lyderystės, verslo aplinkos prognozavimo globaliojoje aplinkoje, pokyčių vadybos srityse. Baigusieji šias studijas galės sėkmingai dirbti nacionalinių ir tarptautinių verslo organizacijų linijinių ar funkcinių projektų, pokyčių vadovais, verslo proceso analitikais ir konsultantais bei kurti, organizuoti savo verslą.

studijų trukmė 1,5 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 7 308 Lt (Kaune)

papildoma informacija Studijos vykdomos ciklais Kaune. Nuotolinės studijos savaitgaliais vykdomos Alytuje, Klaipėdoje, Marijampolėje, Mažeikiuose, Utenoje. Į šią programą be papildomųjų studijų priimami asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne mažesnę kaip vienerių metų profesinio darbo patirtį.

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS+ ir kitas mainų programas studentai gali išvykti vienam ar dviems semestrams į pasirinktą Europos ar Azijos universitetą, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose; taip pat dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose projektuose, konferencijose ir olimpiadose.

fakultetas Ekonomikos ir verslo

adresas Laisvės al. 55–407, Kaunas Tel. (8 37) 30 05 83

ktu

socialiniai mokslai

38


priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

europos integracijos studijos

kvalifikacija

kodėl verta rinktis europos integracijos studijas?

Tarptautinio verslo magistras

Studijų metu studentai įgis išsamių ir aktualių, šiuolaikinėje Europos erdvėje susiformavusių, tarptautinio verslo vykdymui būtinų vadybos ir administravimo, ekonomikos, teisės ir politikos mokslo žinių, gebės jas savarankiškai plėtoti, tyrinėdami integracinius procesus, ir taikyti naujose situacijose, dirbti individualiai, grupėse ar informaciniuose tinkluose kartu su kitų mokslo ir veiklos sričių ekspertais, bus pasirengę plėtoti specifinius ir perkeliamuosius gebėjimus ir naudoti juos pagal poreikius. Specialistai galės dirbti tiriamąjį, ekspertinį bei konsultacinį ir vadybinio pobūdžio darbą įmonėse ir organizacijose, turės teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 2,5 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 7 308 Lt I – 4 872 Lt

fakultetas Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS+ studijų mainų programą studentai gali išvykti studijuoti į Suomijos, Vokietijos, Lenkijos ir kitų šalių universitetus., taip pat vykti į pažintines keliones į Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos vyriausybines institucijas.

adresas K. Donelaičio g. 20–302, Kaunas Tel. (8 37) 30 01 23

ktu

socialiniai mokslai

39


priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ekonomikos, verslo ir (arba) vadybos studijų krypčių dalykų arba įgyta ne mažesnė kaip vienerių metų adekvataus profesinio darbo patirtis.

tarptautinis paslaugų verslas

kvalifikacija

kodėl verta rinktis tarptautinį paslaugų verslą?

Tarptautinio verslo magistras

1,5 m. – nuolatinės (NL) 2 m. – ištęstinės (I)

Tai programa, skirta rengti aukštos kompetencijos profesionalus, siekiančius plėtoti konkurencingą paslaugų verslą tarptautinėse rinkose, jį efektyviai valdyti ir vystyti, dirbti bei komunikuoti su skirtingų kultūrų atstovais, kūrybiškai generuoti verslo idėjas ir organizuoti jų įgyvendinimą, veikti etiškai ir socialiai atsakingai, nuolat gilinti žinias ir tobulinti tarptautinio paslaugų verslo vadybos įgūdžius.

studijų kaina

studijos ir praktika užsienyje

NL – 7 308 Lt I – 4 872 Lt

Pagal ERASMUS+ ir kitas mainų programas studentai gali išvykti vienam ar dviems semestrams į pasirinktą Europos ar Azijos universitetą, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose; taip pat dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose projektuose, konferencijose ir olimpiadose.

studijų trukmė

papildoma informacija Nuotolinės studijos savaitgaliais vykdomos Alytuje, Klaipėdoje, Marijampolėje, Mažeikiuose, Utenoje

fakultetas Ekonomikos ir verslo

adresas Laisvės al. 55–407, Kaunas Tel. (8 37) 30 05 83

ktu

socialiniai mokslai

40


priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ekonomikos, verslo ir (arba) vadybos studijų krypčių dalykų arba įgyta ne mažesnė kaip vienerių metų adekvataus profesinio darbo patirtis.

tarptautinis verslas

kvalifikacija

kodėl verta rinktis tarptautinį verslą?

Tarptautinio verslo magistras

Tai programa, skirta rengti aukštos kompetencijos tarptautinio verslo specialistus, gebančius suprasti tarptautinio verslo aplinką, naudoti verslo vadybos patirtį bei šiuolaikines žinias vadybiniams sprendimams priimti, kurti ir realizuoti veiklos vystymo tarptautinėse rinkose strateginius planus, kurti žinių ekonomikos iššūkiams adekvačią modernią organizaciją, planuoti ir valdyti asmeninę bei darbuotojų karjerą tarptautinėje organizacijoje.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 2,5 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 7308 Lt I – 4872 Lt

papildoma informacija

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS+ ir kitas mainų programas studentai gali išvykti vienam ar dviems semestrams į pasirinktą Europos ar Azijos universitetą, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose, taip pat dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose projektuose, konferencijose ir olimpiadose.

Užsiėmimai vyksta vakarais

fakultetas Ekonomikos ir verslo

adresas Laisvės al. 55–407, Kaunas Tel. (8 37) 30 05 52

ktu

socialiniai mokslai

41


priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ekonomikos, verslo ir (arba) vadybos studijų krypčių dalykų arba įgyta ne mažesnė kaip vienerių metų adekvataus profesinio darbo patirtis.

marketingo valdymas

kvalifikacija

kodėl verta rinktis marketingo valdymą?

Rinkodaros magistras

studijų kaina

Tai į verslo poreikius orientuotos ir tarptautinius marketingo kvalifikacijos standartus atitinkančios studijos, kurių metu paskaitas veda dėstytojai iš Lietuvos ir užsienio šalių, marketingo specialistai. Programos absolventai įgyja šiuolaikinių marketingo valdymo žinių, geba atlikti ekspertinį marketingo problemų vertinimą bei priimti strateginius ir taktinius marketingo valdymo sprendimus. Studijų programa skirta rengti marketingo projektų, padalinio ar įmonės vadovus darbui nacionalinėse ir tarptautinėse įmonėse, marketingo konsultacijų bei tyrimų centruose.

NL – 7 308 LT I – 4 872 Lt

studijos ir praktika užsienyje

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

papildoma informacija Užsiėmimai vyksta vakarais. Susidarius grupei studijos vykdomos ir ciklais.

Pagal ERASMUS+ ir kitas mainų programas studentai gali išvykti vienam ar dviems semestrams į pasirinktą Europos ar Azijos universitetą, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose, taip pat dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose projektuose, konferencijose ir olimpiadose.

fakultetas Ekonomikos ir verslo

adresas Laisvės al. 55–407, Kaunas Tel. (8 37) 30 05 52

ktu

socialiniai mokslai

42


priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ekonomikos, verslo ir (arba) vadybos studijų krypčių dalykų arba įgyta ne mažesnė kaip vienerių metų adekvataus profesinio darbo patirtis.

finansai

kvalifikacija

kodėl verta rinktis finansus?

Finansų magistras

Programa skirta žmonėms, kurie domisi finansų valdymo problemomis ir jų sprendimo galimybėmis versle, finansų ir viešajame sektoriuose. Studijos padeda ugdyti gebėjimus, reikalingus rengiant finansų valdymo strategijas, vykdant operatyvius finansų valdymo sprendimus, vertinant finansinę situaciją verslo įmonėse, valstybės ir finansų institucijose; organizuojant ir vykdant sprendimų įgyvendinimo finansinę priežiūrą bei vertinant ir prognozuojant finansų rinkose vykstančius procesus.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 7308 Lt I – 4872 Lt

papildoma informacija Užsiėmimai vyksta vakarais. Susidarius grupei studijos vykdomos ir ciklais.

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS+ ir kitas mainų programas studentai gali išvykti vienam ar dviems semestrams į pasirinktą Europos ar Azijos universitetą, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose, taip pat dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose projektuose, konferencijose ir olimpiadose.

fakultetas Ekonomikos ir verslo

adresas Laisvės al. 55–407, Kaunas Tel. (8 37) 30 05 52

ktu

socialiniai mokslai

43


priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ekonomikos, verslo ir (arba) vadybos studijų krypčių dalykų arba įgyta ne mažesnė kaip vienerių metų adekvataus profesinio darbo patirtis.

apskaita ir auditas

kvalifikacija

kodėl verta rinktis apskaitą ir auditą?

Apskaitos magistras

Studijų programa skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos apskaitos ir audito specialistus, analitikus, vyriausiuosius buhalterius, finansų direktorius ir įmonių vadovus darbui tarptautinėse ir nacionalinėse audito, apskaitos, kitų verslo šakų įmonėse, Lietuvos ar Europos Sąjungos viešojo sektoriaus įstaigose.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL –7308 Lt I – 4872 Lt

papildoma informacija

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS+ ir kitas mainų programas studentai gali išvykti vienam ar dviems semestrams į pasirinktą Europos ar Azijos universitetą, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose, taip pat dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose projektuose, konferencijose ir olimpiadose.

Užsiėmimai vyksta vakarais. Susidarius grupei studijos vykdomos ir ciklais.

fakultetas Ekonomikos ir verslo

adresas Laisvės al. 55–407, Kaunas Tel. (8 37) 30 05 52

ktu

socialiniai mokslai

44


priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis laipsnis

viešasis administravimas

kvalifikacija

kodėl verta rinktis viešąjį administravimą?

Viešojo administravimo magistras

studijų kaina

Programos absolventai turi viešojo administravimo ir viešosios vadybos mokslų žinių, geba profesionaliai ir kūrybingai jas taikyti vadybinėje viešojo sektoriaus veikloje, sistemiškai analizuoti viešojo administravimo institucijų veiklą bei kritiškai vertinti valstybės valdyme vykstančius procesus. Šios studijos skirtos tiems, kas siekia tapti aukštos kvalifikacijos profesionalais, gebančiais kurti, taikyti bei vertinti praktines ir teorines viešojo administravimo žinias, kūrybiškai, originaliai ir atsakingai sprendžiant šios srities problemas dinamiškoje aplinkoje.

NL – 7 308 Lt I – 4 872 Lt

studijos ir praktika užsienyje

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 2,5 m. – ištęstinės (I)

fakultetas Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų

Pagal ERASMUS+ mainų programą studentai gali išvykti vienam ar dviems semestrams į pasirinktą universitetą, taip pat atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose.

adresas K. Donelaičio g. 20–302, Kaunas Tel. (8 37) 30 01 23

ktu

socialiniai mokslai

45


priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ekonomikos, verslo ir (arba) vadybos studijų krypčių dalykų arba įgyta ne mažesnė kaip vienerių metų adekvataus profesinio darbo patirtis.

žmonių išteklių vadyba

kvalifikacija

kodėl verta rinktis žmonių išteklių vadybą?

Žmonių išteklių vadybos magistras

studijų kaina

Studijų metu būsimiems šios srities profesionalams ne tik suteikiama naujausių mokslo žinių, bet ir išmokoma taikyti modernias koncepcijas, suformuojami praktiniai įgūdžiai, reikalingi kuriant ir rengiant žmonių išteklių valdymo sistemas, skatinant kūrybos procesus kompanijoje bei valdant pagrindinius organizacijos išteklius – darbuotojus. Programa skirta vadovams, siekiantiems įgyti vadovavimo gebėjimų, kad būtų įgyvendinti jų ir visos organizacijos tikslai. Ši žmonių išteklių vadybos programa pripažinta Lietuvos ir tarptautinių ekspertų.

NL – 7 308 Lt I – 4 872 Lt

studijos ir praktika užsienyje

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

papildoma informacija Užsiėmimai vyksta vakarais. Susidarius grupei studijos vykdomos ir ciklais.

Pagal ERASMUS+ ir kitas mainų programas studentai gali išvykti vienam ar dviems semestrams į pasirinktą Europos ar Azijos universitetą, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose, taip pat dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose projektuose, konferencijose ir olimpiadose.

fakultetas Ekonomikos ir verslo

adresas Laisvės al. 55–407, Kaunas tel.: (8 37) 30 05 52

ktu

socialiniai mokslai

46


priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ekonomikos, verslo ir (arba) vadybos studijų krypčių dalykų arba įgyta ne mažesnė kaip vienerių metų adekvataus profesinio darbo patirtis.

strateginė lyderystė

kvalifikacija

kodėl verta rinktis strateginę lyderystę?

Žmonių išteklių vadybos magistras

Tai programa, suteikianti aukščiausiojo lygio vadovams reikalingų kompetencijų. Baigę šią programą studentai įgis strateginio mąstymo ir veiklos gebėjimų, mokės formuluoti ir pristatyti viziją bei įkvėpti žmones jos siekti, numatyti ateities tendencijas bei jomis pasinaudoti siekiant organizacijos sėkmės. Įgytos žinios pokyčių valdymo, kūrybiško problemų sprendimo ar inovacijų valdymo srityje suteiks studentams galimybę sėkmingai dirbti tiek verslo, tiek viešojo sektoriaus organizacijose.

studijų trukmė 1,5 m. – nuolatinės (NL) 2 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 7 308 Lt I – 4 872 Lt

papildoma informacija Studijos vykdomos vakarais

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS+ ir kitas mainų programas studentai gali išvykti vienam ar dviems semestrams į pasirinktą Europos ar Azijos universitetą, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose, taip pat dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose projektuose, konferencijose ir olimpiadose.

fakultetas Ekonomikos ir verslo

adresas Laisvės al. 55–407, Kaunas Tel. (8 37) 30 05 52

ktu

socialiniai mokslai

47


Matematikos arba statistikos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

taikomoji matematika

kvalifikacija

kodėl verta rinktis taikomąją matematiką?

Matematikos magistras

Pastaruoju metu yra stipriai išaugęs poreikis kurti ir taikyti matematinius modelius įvairiose pramonės, biomedicinos, ekonomikos bei duomenų gavybos ir analizės srityse. Studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių matematikos žinių, gebančius modeliuoti realius reiškinius, kurti matematikos programines priemones, parinkti efektyvius algoritmus įvairioms sistemoms analizuoti, valdyti bei prognozuoti. Magistrantai galės gilinti žinias trijose specializacijose: finansų matematika, biomatematika, duomenų gavyba. Baigę šią programą absolventai sėkmingai dirba daugelyje žinomų Lietuvos ir užsienio įmonių.

priėmimo reikalavimai

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 8 664 Lt I – 5 776 Lt

papildoma informacija Paskaitos dažniausiai vyksta nuo 17 val.

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą vienam arba dviems semestrams galima išvykti studijuoti į Nortumbrijos (Jungtinė Karalystė), Kalabrijos (Italija), Puatjė (Prancūzija), Lundo (Švedija), Dortmundo technikos (Vokietija), Danijos technikos ir kitus universitetus, o pagal IAESTE, AF CONSULT, DAAD programas atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose.

fakultetas Matematikos ir gamtos mokslų

adresas Studentų g. 50–221, Kaunas
 Tel. (8 37) 30 03 00

ktu

fiziniai mokslai

48


priėmimo reikalavimai Fizinių ar technologijos mokslų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis

taikomoji fizika

kvalifikacija

kodėl verta rinktis taikomąją fiziką?

Fizikos magistras

Ši studijų programa skirta gilinti žinias apie fundamentalius fizikos dėsnius ir jų taikymą, procesus vakuume ir plazmoje, jonines, lazerines ir plazmochemines mikro- bei nanotechnologijas, optines informacines sistemas, taip pat ugdyti gebėjimus taikyti fizikos žinias kuriant naujas technologijas, planuoti ir atlikti fizikinius tyrimus, dirbti su vakuuminiais, medžiagų sandaros ir savybių tyrimo įrenginiais. Absolventai gebės taikyti fizikinių matavimų metodus ir techniką; planuoti, organizuoti ir vykdyti tyrimus, eksperimentus: pradedant problemos formulavimu, tyrimų įrangos ir metodikos parinkimu ir baigiant rezultatų vertinimu; taikyti įgytas žinias parenkant medžiagas, jų formavimo procesus įvairioms inžinerinėms problemoms spręsti; kurti fizikines mikro- ir nanotechnologijas; kūrybiškai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, taikyti jas fizikinėse technologijose; atlikti rinkos tyrimus, finansinę analizę, organizuoti verslą ar rengti projektus.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

fakultetas Matematikos ir gamtos mokslų

adresas Studentų g. 50–221, Kaunas
 Tel. (8 37) 30 03 00

studijos ir praktika užsienyje

ktu

fiziniai mokslai

Pagal ERASMUS studijų mainų programą studentai vienam arba dviems semestrams gali išvykti į Pietų Danijos, Lundo (Švedija), Puatjė (Prancūzija), Halės-Vitenbergo Martino Liuterio (Vokietija) universitetus, taip pat studijuoti pagal įsteigtas BALTECH konsorciumo, AF CONSULT ar DAAD programos stipendijas. Pagal IAESTE programą magistrantai gali atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose.

49


priėmimo reikalavimai Fizinių ar technologijos mokslų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ne mažiau kaip 45 kreditai chemijos studijų krypties dalykų.

taikomoji chemija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis rinktis taikomąją chemiją?

Chemijos magistras

NL – 11 054 Lt

Programa apjungia chemijos krypties fundamentalias ir technologines studijas. Jos tikslas – parengti chemijos magistrus, sukaupusius gilių teorinių ir praktinių chemijos bei cheminės technologijos žinių, turinčius tyrimo įgūdžių, gebančius formuluoti ir spręsti chemijos mokslo bei pramonės problemas remiantis naujausiais chemijos ir cheminės inžinerijos pasiekimais. Todėl studijų laikotarpiu daug dėmesio ir laiko skiriama studentų kūrybiniam tiriamajam darbui, supažindinama su funkcinių, hibridinių ir nanomedžiagų, skirtų optoelektronikai, energetikai, biomedicinai, sinteze ir technologija.

fakultetas

studijos ir praktika užsienyje

Cheminės technologijos

Pagal ERASMUS ir kitas tarptautines programas vienam ar dviems semestrams galima išvykti studijuoti į įvairių šalių universitetus.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina

adresas Radvilėnų pl. 19–237, „C“ korpusas, Kaunas Tel. (8 37) 30 01 51

ktu

fiziniai mokslai

50


priėmimo reikalavimai Matematikos, informatikos, statistikos, informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba matematikos ir kompiuterių mokslo studijų krypčių grupės ar informatikos inžinerijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

informatika

kvalifikacija

kodėl verta rinktis informatiką?

Informatikos magistras

Šios studijos yra orientuotos į naujausių informatikos mokslo pasiekimų taikymą. Programa padeda plėsti ir gilinti žinias apie multimedijas, duomenų analizę, debesų kompiuteriją ir išmaniąsias sistemas, moko jas įgyvendinti. Šiuolaikinėms, į paslaugas orientuotoms įmonėms, daugiausia reikia multimedijos ir debesų kompiuterijos žinių turinčių specialistų.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

fakultetas Informatikos

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS+ studijų mainų programą studentai gali išvykti studijuoti į Švediją, Suomiją, Daniją, Vokietiją, Austriją, Slovėniją, Kroatiją arba Turkiją, vasarą atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose.

adresas Studentų g. 50–410, Kaunas Tel. (8 37) 30 03 71

ktu

fiziniai mokslai

51


priėmimo reikalavimai Technologijos mokslų srities, fizinių mokslų srities gamtos mokslų krypčių grupės arba biomedicinos mokslų srities gyvybės mokslų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis laipsnis

aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba

kvalifikacija

Kodėl rinktis aplinkos vadybą ir švaresnę gamybą?

Aplinkos inžinerijos magistras

Šios studijos Aplinkos inžinerijos institute (APINI) vykdomos nuo 2002 m. Tai pirmoji Lietuvoje tarptautinė magistrantūros studijų programa, įvertinta šalies ir tarptautinių ekspertų. 2012 m. Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba buvo apdovanota tarptautiniu „Energy Globe“ apdovanojimu, kuris yra skiriamas išskirtiniausiems aplinkosauginiams projektams pasaulyje. 2006 m. ši programa LR švietimo ir mokslo ministerijos studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertų buvo pripažinta kaip „neabejotinai pažangiausia šalyje tarp visų tikrintų aplinkos apsaugos inžinerijos studijų krypties programų“.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

papildoma informacija Studijos gali vykti lietuvių ir anglų kalbomis

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS ir kitas tarptautines programas vienam ar dviems semestrams galima išvykti studijuoti į įvairių šalių universitetus.

fakultetas Cheminės technologijos

adresas Radvilėnų pl. 19–237, „C“ korpusas, Kaunas Tel. (8 37) 30 07 63

ktu

technologijos mokslai

52


Technologijos mokslų srities, fizinių mokslų srities gamtos mokslų krypčių grupės arba biomedicinos mokslų srities gyvybės mokslų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis laipsnis

aplinkosaugos inžinerija

kvalifikacija

Kodėl rinktis aplinkosaugos inžineriją?

Aplinkos inžinerijos magistras

Studijos gali vykti lietuvių ir anglų kalbomis

Tarptautinė Aplinkosaugos inžinerijos studijų programa 2012–2013 m. laikotarpiu buvo atnaujinta vykdant Europos Sąjungos Socialinio fondo projektą. Studijos jungia technologinį, analitinį ir vadybinį aplinkosaugos aspektus. Siekiant suformuoti holistinį požiūrį į aplinkai draugiškas technologijas, studijų metu derinami tradiciniai taršos mažinimo ir prevenciniai metodai, skatinamas tarpdisciplininis požiūris į aplinkosaugos problemas. Studentai gali naudotis naujausia studijų literatūra, laboratorine taršos nustatymo įranga, kompiuterinio ir technologinio modeliavimo priemonėmis. Studijų metu kiekvienas studentas vykdo mokslinių tyrimų projektą vienoje iš šių sričių: nuotekų valymo, aplinkos oro kokybės gerinimo, kietųjų atliekų apdorojimo. Yra galimybė prisijungti prie Aplinkosaugos technologijos katedroje vykdomų mokslinių tyrimų projektų įgyvendinimo.

fakultetas

studijos ir praktika užsienyje

Cheminės technologijos

Studentai pagal ERASMUS studijų mainų programą turi galimybę vienam ar dviems semestrams išvykti į Švedijos, Suomijos, Danijos arba Vokietijos universitetus.

priėmimo reikalavimai

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

papildoma informacija

adresas Radvilėnų pl. 19–237, „C“ korpusas, Kaunas Tel. (8 37) 35 10 08

ktu

technologijos mokslai

53


priėmimo reikalavimai Biofizikos, bioinžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos ar informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

biomedicininė inžinerija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis biomedicininę inžineriją?

Biomedicinos inžinerijos magistras

Biomedicininė inžinerija yra sparčiai besiplėtojanti mokslo, studijų ir moderniųjų technologijų sritis. Šios srities specialistai naudoja elektrinius, optinius, cheminius, mechaninius ir kitus fizikinius reiškinius, taiko naujausias kompiuterines technologijas, kad pažintų gyvų organizmų sistemas ir jiems darytų įtaką; kuria, projektuoja, gamina ir eksploatuoja medicininę įrangą, skirtą susirgimų prevencijai, diagnostikai, gydymui ir reabilitacijai. Studijuojant gilinamos teorinės žinios ir savarankiško tiriamojo darbo įgūdžiai, leidžiantys elektronikos, telekomunikacijų, signalų ir vaizdų apdorojimo, jutiklių, biofizikos, akustikos, anatomijos bei fiziologijos žinias taikyti kuriant ir tobulinant medicininės diagnostikos, terapijos ir sveikatos stebėsenos įrangą. Studijos orientuotos į technologijų taikymus medicinoje ir paremtos bendradarbiavimu su medikais bei praktiniu tiriamuoju darbu laboratorijose, taip pat suteikia žinių apie technologijų taikymą sudėtingiems objektams tirti.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

fakultetas Elektros ir elektronikos

adresas Studentų g. 48–215, Kaunas Tel. (8 37) 30 02 50

studijos ir praktika užsienyje

ktu

technologijos mokslai

Pagal ERASMUS programą studentams sudaromos galimybės išvykti trumpalaikėms studijoms į universitetus Ispanijoje, Danijoje, Švedijoje, Graikijoje, Austrijoje ir kitose šalyse.

54


Technologijos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis

matavimų inžinerija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis matavimų inžineriją?

Matavimų inžinerijos magistras

Matavimų inžinerija – tai mokslas, jungiantis daugelį sričių: elektroniką, metrologiją, fiziką, matematiką, informacines technologijas. Šis tarpsritinį požiūrį ugdantis mokslas patvirtina arba paneigia keisčiausias teorijas, kompiuterinių modeliavimų rezultatus, įgalina plėsti žmonių akiratį.

priėmimo reikalavimai

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 11 054 Lt I – 7 370 Lt

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą vienam arba dviems semestrams studentai gali išvykti studijuoti į Daniją, Suomiją, Vokietiją, Švediją, Prancūziją, Ispaniją, atlikti praktiką Vokietijos, Italijos, Šveicarijos, Didžiosios Britanijos ir kitose tarptautinėse įmonėse.

fakultetas Elektros ir elektronikos

adresas Studentų g. 48–215, Kaunas Tel. (8 37) 30 02 50

ktu

technologijos mokslai

55


priėmimo reikalavimai Chemijos ar chemijos inžinerijos studijų krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ne mažiau kaip 45 kreditai chemijos inžinerijos studijų krypties (šakos) dalykų.

chemijos inžinerija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis chemijos inžineriją?

Chemijos inžinerijos magistras

NL – 11 054 Lt

Ši programa skirta tiems, kurie norėtų tęsti studijas chemijos srityje – tobulėti ir įgyti žinių bei praktinių gebėjimų planuojant, projektuojant, organizuojant ir valdant cheminius technologinius procesus ar atliekant mokslinius tiriamuosius darbus. Studijuojant išmokstama ne tik spręsti praktines, mokslines ir gamybines problemas, taikyti naujas technologijas, bet ir įsisavinami įvairūs mokslinių tyrimų metodai. Chemijos pramonė nuolatos atsinaujina, todėl šios srities specialistų poreikis Lietuvos ir tarptautinėse pramonės įmonėse kasmet didėja.

fakultetas

studijos ir praktika užsienyje

Cheminės technologijos

Pagal ERASMUS studijų mainų programą studentai vienam arba dviems semestrams gali išvykti studijuoti, atlikti praktiką ar mokslinį tiriamąjį darbą į daugelį Europos šalių: Vokietiją, Prancūziją, Daniją, Italiją, Ispaniją, Rusiją, Latviją.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina

adresas Radvilėnų pl. 19–237, „C“ korpusas, Kaunas Tel. (8 37) 30 01 54

ktu

technologijos mokslai

56


priėmimo reikalavimai Maisto technologijų, chemijos, chemijos inžinerijos ar biomedicinos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ne mažiau kaip 60 kreditų maisto technologijos ar chemijos inžinerijos studijų krypties (šakos) dalykų.

maisto mokslas ir sauga

kvalifikacija

kodėl verta rinktis mokslą ir saugą?

Maisto technologijų magistras

Bendromis mokslininkų ir maisto pramonės įmonių atstovų pastangomis ieškoma būdų maisto saugai užtikrinti, vertinant visoje maisto grandinėje vykstančius procesus saugos ir sveikatingumo požiūriais. Vienas iš svarbiausių iššūkių Lietuvos maisto įmonėms – turėti kritinę masę kvalifikuotų specialistų, galinčių vertinti maisto ir jo žaliavų sudėtį, funkcionalumą, kiekybinius bei kokybinius pokyčius, vykstančius technologinių procesų, saugojimo ar transportavimo metu, taikant naujausius maisto mokslo, technologijų principus. Tik šių specialistų pastangomis galima užtikrinti kasdienio vartojimo maisto produktų kokybės gerinimą, naujų maisto gaminių sukūrimą, saugaus ir sveiko maisto pasiūlą vartotojams.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

fakultetas Cheminės technologijos

adresas Radvilėnų pl. 19–237, „C“ korpusas, Kaunas Tel.: (8 37) 45 64 26, 30 01 88

ktu

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą vienam semestrui galima išvykti studijuoti ar dirbti mokslinį darbą į Lundo, Kopenhagos, Tulūzos, Graco, Miuncheno ir daugelio kitų šalių universitetų padalinius, kurie yra lyderiai maisto mokslo ir technologijų srityje. Taip pat atlikti praktiką „Olvi“ (Suomija), „Kraft Foods“ ir kitose tarptautinėse kompanijose.

technologijos mokslai

57


priėmimo reikalavimai Maisto technologijų, chemijos, chemijos inžinerijos ar biomedicinos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ne mažiau kaip 60 kreditų maisto technologijos ar chemijos inžinerijos studijų krypties (šakos) dalykų.

maisto produktų technologija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis maisto produktų technologiją?

Maisto technologijų magistras

Maisto pramonė – didžiausia Lietuvos ūkio dalis, ypač svarbi šalies ekonomikai. Lietuvos maisto sektoriuje sustiprėjus vietinių įmonių konkurencijai su tarptautinėmis bendrovėmis, padidėjo nuolatinės mokslo žinių sklaidos aktualumas. Kad maisto ir gėrimų pramonė galėtų efektyviai prisitaikyti prie pokyčių, sutelkti dėmesį į produktų kūrimą, inovacijas ir verslo plėtrą, įmonėms svarbu turėti kvalifikuotų specialistų, tyrimų, plėtros ir techninio personalo, gebančių kurti, diegti ir valdyti naująsias technologijas.

studijų trukmė 1,5 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

fakultetas Cheminės technologijos

adresas

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą vienam semestrui galima išvykti studijuoti į Švediją, Daniją, Ispaniją, Prancūziją arba Vokietiją. Taip pat atlikti praktiką „Olvi“ (Suomija), „Kraft Foods“ ir kitose tarptautinėse kompanijose.

Radvilėnų pl. 19–237, „C“ korpusas, Kaunas Tel.: (8 37) 45 64 26, 30 01 88

ktu

technologijos mokslai

58


priėmimo reikalavimai Elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ar informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

elektronikos inžinerija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis elektronikos inžineriją?

Elektronikos inžinerijos magistras

2 m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

Elektronikos inžinerija – plati ir nuolat besikeičianti mokslo sritis, todėl studijos magistrantūroje padės įgyti reikiamų žinių ir praktinių įgūdžių tolimesniems darbams. Studijuodami šią studijų programą studentai galės ne tik pasirinkti alternatyvius studijų modulius, atitinkančius jų poreikius bei norus, bet ir atlikti mokslinius tyrimus pasirinktose mokslo grupėse.

studijų kaina

studijos ir praktika užsienyje

NL – 11 054 Lt I – 7 370 Lt

Pagal ERASMUS studijų mainų programą studentai vienam semestrui gali išvykti studijuoti arba atlikti tiriamąjį darbą Danijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje, Islandijoje, Prancūzijoje, Bulgarijoje arba Graikijoje.

studijų trukmė

fakultetas Elektros ir elektronikos

adresas Studentų g. 48–215, Kaunas Tel. (8 37) 30 02 50

ktu

technologijos mokslai

59


priėmimo reikalavimai Elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ar informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

įterptinės sistemos

kvalifikacija

kodėl verta rinktis įterptines sistemas?

Elektronikos inžinerijos magistras

studijų kaina

Įgijus elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį su įterptinių sistemų specializacija galima dirbti elektronikos, mechatronikos, informatikos, telekomunikacijų ir susijusių sričių aukštųjų technologijų gamybos įmonėse, kuriose yra kuriami ir gaminami inovatyvūs aukštos pridėtinės vertės elektronikos, mechatronikos, informacinių sistemų gaminiai, eksploatuojamos sudėtingos technologinių procesų, telemetrijos, monitoringo, diagnostikos, išmaniosios valdymo ir telekomunikacijų sistemos, elektroninės valdžios ir elektroninio verslo paslaugų, bankinių technologijų sistemos.

NL – 11 054 Lt I – 7 370 Lt

studijos ir praktika užsienyje

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

fakultetas Elektros ir elektronikos

Pagal ERASMUS ir kitas tarptautines programas galima rinktis dalines studijas įvairių šalių universitetuose, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose.

adresas Studentų g. 48–215, Kaunas Tel. (8 37) 30 02 50

ktu

technologijos mokslai

60


Technologijos ar fizinių mokslų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ne mažiau kaip 18 kreditų elektros inžinerijos, elektros ir valdymo inžinerijos studijų krypties dalykų.

elektros energetikos inžinerija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis elektros energetikos inžineriją?

Elektros energijos magistras

Didėjant elektros energetikos specialistų poreikiui Lietuvoje ir visame pasaulyje, elektros energetikos inžinerijos magistrai galės steigti naujas elektros energetikos paslaugų įmones, įgyvendinti strateginius energetikos projektus, dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybos technologinį darbą elektros energetikos ir kitų pramonės šakų įmonių elektros gamybos ir tiekimo, valdymo, planavimo ir strategijos padaliniuose, projektuoti naujus energetikos objektus projektavimo organizacijose, mokslinio tyrimo institutuose ir laboratorijose. Absolventai gebės tirti energetikos sistemos struktūrą, jos sudėtines dalis, funkcionavimą, procesus ir valdymą, spręsti elektros gamybos, perdavimo, skirstymo ir vartojimo praktines bei mokslines problemas, diegti išmaniąsias technologijas ir nagrinėti visuomenei aktualius gamybos bei aplinkosaugos klausimus. Baigę šią studijų programą absolventai turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

priėmimo reikalavimai

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

papildoma informacija Studijos vyksta Kaune. Eksperimentiniai ir tiriamieji darbai atliekami įmonėse ir mokslinėse laboratorijose. Baigiamųjų darbų tematika derinama su Lietuvos ir užsienio įmonėmis.

fakultetas

studijos ir praktika užsienyje Studentai gali stažuotis ir atlikti praktiką Lietuvos bei užsienio įmonėse ir organizacijose, su kuriomis yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Pagal ERASMUS ir kitas tarptautines programas galima rinktis dalines studijas įvairių šalių universitetuose.

Elektros ir elektronikos

adresas Studentų g. 48–215, Kaunas Tel. (8 37) 30 02 50

ktu

technologijos mokslai

61


priėmimo reikalavimai Elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ar informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ne mažiau kaip 18 kreditų elektros inžinerijos, elektros ir valdymo inžinerijos studijų krypties dalykų.

elektros energetikos sistemos

kvalifikacija

kodėl verta rinktis elektros energetikos sistemas?

Elektros energijos magistras

Plečiantis elektros energetikos sistemoms bei Lietuvos rinkai tapus Skandinavijos šalių elektros rinkos dalimi, iškilo plataus profilio specialistų, gebančių spręsti svarbius elektros energetikos uždavinius, poreikis. Ši studijų programa suteikia reikalingas žinias elektros gamybos, perdavimo, skirstymo, išmaniųjų elektros tinklų kūrimo, atsinaujinančios energijos išteklių naudojimo srityse. Studentai spręs praktines bei mokslines problemas, nagrinės visuomenei aktualius elektros energijos gamybos, aplinkosaugos ir energetikos ekonomikos klausimus. Absolventai galės dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį ir ekspertinį darbą energetikos įmonėse, elektrinėse, perdavimo ir skirstomųjų elektros tinklų, projektavimo, statybos ir montavimo įmonėse, energetikos krypties mokslo laboratorijose ir institutuose. Baigę šią studijų programą magistrai turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

papildoma informacija Studijos vyksta Kaune. Eksperimentiniai ir tiriamieji darbai atliekami įmonėse ir mokslinėse laboratorijose. Baigiamųjų darbų tematika derinama su Lietuvos ir užsienio įmonėmis.

studijos ir praktika užsienyje Studentai gali stažuotis ir atlikti praktiką Lietuvos bei užsienio įmonėse ir organizacijose, su kuriomis yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Pagal ERASMUS ir kitas tarptautines programas galima rinktis dalines studijas kitų šalių universitetuose.

fakultetas Elektros ir elektronikos

adresas Studentų 48–215, Kaunas Tel. (8 37) 30 02 50

ktu

technologijos mokslai

62


priėmimo reikalavimai Elektronikos inžinerijos ar informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kvalifikacija Telekomunikacijų inžinerijos magistras

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 11 054 Lt I – 7 370 Lt

papildoma informacija

išmaniosios telekomunikacijų technologijos kodėl verta rinktis išmaniąsias telekomunikacijų technologijas? Ši programa skirta norintiems gebėti moksliškai analizuoti inovatyvias telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų technologijas, taikomas įvairiose išmaniosiose infrastruktūrose. Šioje studijų programoje studentai gali spręsti problemas, susijusias su išmaniąja aplinka, esamų technologijų suderinamumu ir integracija, elektronine ir kibernetine sauga, atlikti telekomunikacijų procesų bei naujų išmaniųjų technologijų ir jų taikymo metodų telekomunikacijų tinkluose eksperimentinius tyrimus.

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą studentai dalinėms stu­ dijoms gali išvykti į Bulgarijos, Švedijos, Norvegijos, Ispanijos, Di­d žiosios Britanijos, Danijos ar Graikijos universitetus, taip pat atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose.

Paskaitos gali vykti vakarais

fakultetas Elektros ir elektronikos

adresas Studentų g. 48–215, Kaunas Tel. ( 8 37) 30 02 50

ktu

technologijos mokslai

63


priėmimo reikalavimai Elektronikos inžinerijos ar informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

telekomunikacijų sistemos

kvalifikacija

kodėl verta rinktis telekomunikacijų sistemas?

Telekomunikacijų inžinerijos magistras

Programos tikslas – suteikti magistrantams išsamių šiuolaikinių telekomunikacinių sistemų ir tinklų projektavimo, paslaugų diegimo, techninės eksploatacijos ir valdymo žinių, kurias jie galėtų pritaikyti formuluodami šiuolaikinių sudėtingų telekomunikacijų sistemų ir tinklų inžinerinio lygmens uždavinius ir numatydami jų sprendimo būdus, įvertindami tų objektų eksploatacinius kokybės parametrus; taip pat suteikti telekomunikacinių paslaugų marketingo, verslo organizavimo žinių ir gebėjimų.

studijų trukmė 1,5 m. – nuolatinės (NL) 2,5 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 11054 Lt I – 7370 Lt

papildoma informacija

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą studentai dalinėms studijoms gali išvykti į Bulgarijos, Švedijos, Norvegijos, Ispanijos, Didžiosios Britanijos, Danijos ar Graikijos universitetus, taip pat atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose.

Paskaitos gali vykti vakarais

fakultetas Elektros ir elektronikos

adresas Studentų g. 48–215, Kaunas Tel. (8 37) 30 02 50

ktu

technologijos mokslai

64


priėmimo reikalavimai Technologijos ar fizinių mokslų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ne mažiau kaip 18 kreditų elektros inžinerijos, elektros ir valdymo inžinerijos studijų krypties dalykų.

valdymo technologijos

kvalifikacija

kodėl verta rinktis valdymo technologijas?

Valdymo sistemų magistras

Valdymo technologijų specialistų veiklos sritis yra visų pramonės šakų technologinių procesų, įrenginių stebėsenos ir valdymo sistemų kūrimas, projektavimas, optimizavimas, derinimas bei eksploatacija. Magistrai turi procesų ir sistemų modernaus valdymo technologijų žinių, geba savarankiškai analizuoti ir tirti technologinių ir robotizuotų procesų valdymo problemas, spręsti jų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo algoritmų kūrimo uždavinius. Studijų metų studentai atlieka mokslinius tiriamuosius darbus moderniose, tarptautinių kompanijų atnaujintose, laboratorijose. Šios programos absolventai dirba Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių energetikos, chemijos, biotechnologijų, naftos perdirbimo, lengvosios ir maisto pramonės įmonėse, automatikos sistemų projektavimo ir derinimo kompanijose, mokslinių tyrimų institucijose. Programos magistrai, norintys tęsti mokslinę veiklą, turi mokslinio tiriamojo darbo galimybes.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

papildoma informacija Studijos vyksta ir Panevėžyje

fakultetas Elektros ir elektronikos Panevėžio technologijų ir verslo

adresas

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą studentai gali išvykti dalinėms studijoms į Švedijos, Suomijos, Čekijos, Ispanijos ir kitų šalių universitetus.

Studentų g. 48–215, Kaunas Tel. (8 37) 30 02 50, 30 02 50 Klaipėdos g. 3–410, Panevėžys Tel. (8 45) 46 56 87, 8 686 54 890

ktu

technologijos mokslai

65


priėmimo reikalavimai Technologijos ar fizinių mokslų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ne mažiau kaip 18 kreditų energetikos ar energijos inžinerijos studijų krypties termoinžinerijos teorinių pagrindų dalykų.

termoinžinerija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis termoinžineriją?

Energijos inžinerijos magistras

Tai inžinerijos ir technologijos studijų srities aplinkos ir energijos inžinerijos krypties magistrantūros studijų programa, leidžianti suformuoti įvairiapuses šiuolaikinių šiluminės energijos generavimo ir transformavimo įrenginių darnaus eksploatavimo, projektavimo ir tobulinimo gebėjimus. Programoje gilinamos esminės šiluminių reiškinių analizės ir optimizavimo teorinės žinios, kartu sudarant galimybes įgyti energetinio aprūpinimo įvairiose technologijų srityse praktinio ir tiriamojo darbo įgūdžių.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

fakultetas Mechanikos inžinerijos ir dizaino

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS ir kitas tarptautines studijų mainų programas studentai gali rinktis dalines studijas įvairių šalių universitetuose, taip pat atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose.

adresas Kęstučio g. 27–225, Kaunas Tel. (8 37) 32 34 98

ktu

technologijos mokslai

66


priėmimo reikalavimai Technologijos ar fizinių mokslų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ne mažiau kaip 18 kreditų energetikos ar energijos inžinerijos studijų krypties termoinžinerijos teorinių pagrindų dalykų.

pramonės termoinžinerija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis pramonės termoinžineriją?

Energijos inžinerijos magistras

Tai inžinerijos ir technologijos studijų srities aplinkos ir energijos inžinerijos krypties magistrantūros studijų programa, skirta pramonės įmonių energinio aprūpinimo ir energijos transformacijų technologijų žinioms ir gebėjimams lavinti.

studijų trukmė 1,5 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS ir kitas tarptautines programas galima rinktis dalines studijas įvairių šalių universitetuose, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose.

fakultetas Mechanikos inžinerijos ir dizaino

adresas Kęstučio g. 27–225, Kaunas Tel. (8 37) 30 04 00

ktu

technologijos mokslai

67


priėmimo reikalavimai Technologijos ar fizinių mokslų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ne mažiau kaip 18 kreditų energetikos ar energijos inžinerijos studijų krypties termoinžinerijos teorinių pagrindų dalykų.

branduolinė energetika

kvalifikacija

kodėl verta rinktis branduolinę energetiką?

Branduolinės energijos inžinerijos magistras

Tai energijos inžinerijos krypties magistrantūros studijų programa, leidžianti analizuoti šiuolaikinės branduolinės energetikos įrangos veikimą ir įvertinti jos saugą. Studijų metu studentai taip pat papildo ir bendruosius energetikos (ypač – šiluminės) analizės ir tyrimų gebėjimus.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS ir kitas tarptautines programas galima rinktis dalines studijas įvairių šalių universitetuose, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose.

papildoma informacija studijos gali vykti lietuvių ir anglų kalbomis

fakultetas Mechanikos inžinerijos ir dizaino

adresas Kęstučio g. 27–225, Kaunas Tel.: (8 37) 30 04 00

ktu

technologijos mokslai

68


priėmimo reikalavimai Technologijos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ne mažiau kaip 15 kreditų mechanikos inžinerijos studijų krypties dalykų.

gamybos inžinerija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis gamybos inžineriją?

Gamybos inžinerijos magistras

Dauguma Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių sėkmingai konkuruoja tarptautinėse rinkose, diegia naujas gamybos technologijas, todėl joms reikalingi aukštos kvalifikacijos mašinų gamybos specialistai, gebantys kurti ir valdyti modernius gamybos procesus. Šios programos studentai gilina šiuolaikinių gamybos technologijų, gamybos procesų kūrimo ir valdymo sričių žinias, studijuoja kokybės užtikrinimo, socialinius, ekonominius gamybinės veiklos aspektus ir kitus sėkmingai inžinerinei veiklai būtinus dalykus.

studijų trukmė 1,5 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

fakultetas Mechanikos inžinerijos ir dizaino

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą vienam semestrui galima išvykti į Suomijos, Danijos, Švedijos, Ispanijos, Vokietijos arba Didžiosios Britanijos universitetus.

adresas Kęstučio g. 27–225, Kaunas Tel. (8 37) 30 04 00

ktu

technologijos mokslai

69


priėmimo reikalavimai Technologijos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis

grafinių komunikacijų inžinerija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis grafinių komunikacijų inžineriją?

Spaudos inžinerijos magistras

Sparčiai besivystanti grafinių komunikacijų (medijų) ir kūrybinių industrijų pramonė jungia modernias ir mokslui imlias technologijas. Ši studijų programa yra skirta tiems, kurie pasitelkdami reklamą, grafines medijas kūrybiškai tobulėja ir gilina žinias apie šiuolaikines technologijas, remdamiesi dizainu, informacinėmis, lazerinėmis ir nanotechnologijomis bei spalvomis sprendžia viešosios, elektroninės ir integruotos komunikacijos, spaudos, „žaliosios“ inžinerijos problemas.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

papildoma informacija Sudaromas lankstus studijų tvarkaraštis, leidžiantis derinti studijas ir darbą įmonėse.

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą studentai gali išvykti studijuoti į Airijos, Slovėnijos, Prancūzijos arba Vokietijos universitetus, taip pat atlikti praktiką Didžiosios Britanijos, Estijos, Ispanijos, Italijos, Lenkijos ar Nyderlandų įmonėse.

fakultetas Mechanikos inžinerijos ir dizaino

adresas Kęstučio g. 27–225, Kaunas Tel. (8 37) 30 04 00

ktu

technologijos mokslai

70


priėmimo reikalavimai Technologijos ar fizinių mokslų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ne mažiau kaip 15 kreditų mechatronikos ar mechanikos inžinerijos studijų krypties dalykų.

mechatronika

kvalifikacija

kodėl verta rinktis mechatroniką?

Mechatronikos magistras

Šiuolaikiniai technologiniai įrenginiai, įvairios mašinos, robotai, matavimo, kontrolės ir valdymo įrenginiai ir net buitiniai prietaisai jau tapę sudėtingomis techninėmis sistemomis, kurios kuriamos remiantis mechatronikos principais, t. y. panaudojant naujausius mechanikos ir elektronikos bei informatikos pasiekimus ir galimybes. Šios programos absolventai gali kurti ateities sistemas.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

fakultetas Mechanikos inžinerijos ir dizaino

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą galima išvykti studijuoti į Daniją, Vokietiją, Lenkiją, Švediją, Norvegiją, Suomiją, Portugaliją, Italiją, Ispaniją arba Jungtinę Karalystę, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose ir organizacijose.

adresas Kęstučio g. 27–225, Kaunas Tel. (8 37) 30 04 00

ktu

technologijos mokslai

71


priėmimo reikalavimai Technologijos ar fizinių mokslų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ne mažiau kaip 15 kreditų mechanikos inžinerijos studijų krypties dalykų.

mechanikos inžinerija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis mechanikos inžineriją?

Mechanikos inžinerijos magistras

Mechanikos inžinerijos magistrantūros studijų programa yra orientuota į robotikos sistemų projektavimą ir valdymą bei šių sistemų diegimą pramonės įmonėse. Mažėjant darbuotojų skaičiui Lietuvoje, pramoninių ir mobiliųjų robotų panaudojimo gamyboje klausimas tampa ypač aktualus. Robotizuotų sistemų diegimas leidžia įmonėms gerinti savo produkcijos kokybę bei didinti darbo našumą. Šios studijos taip pat suteikia ne tik gilesnių mechanikos inžinerijos srities žinių, bet ir papildomų žinių automatikos ir valdymo srityje. Sprendžiant šiuolaikinei pramonei kylančias technines problemas inžinieriui ar tyrėjui būtinos išsamios teorinės ir skaičiuojamosios mechanikos, sisteminės analizės, mechatroninių sistemų projektavimo ir eksploatavimo žinios. Jis turi gebėti kritiškai vertinti, analizuoti, modeliuoti, projektuoti ir optimizuoti mechanines sistemas, technologijas ir procesus ir vadovauti įvairių ar tos pačios srities specialistų komandų veiklai. Mechanikos inžinerijos programos studentai gali specializuotis plėsdami gamybos technologijų, mechaninių sistemų projektavimo, medžiagų inžinerijos, pakavimo technologijų žinias bei įgūdžius ar keldami kvalifikaciją taikomosios skaičiuojamosios mechanikos (arba kompiuterizuotosios inžinerinės analizės, CAE) metodų taikymo srityje.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

papildoma informacija Studijos vykdomos ir Panevėžyje. Čia jos gali vykti vakarais, nuo 17.30 val.

fakultetas Mechanikos inžinerijos ir dizaino Panevėžio technologijų ir verslo

adresas Kęstučio g. 27–225, Kaunas Tel. (8 37) 30 04 00

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą galima išvykti studijuoti į Jungtinę Karalystę, Suomiją, Švediją, Ispaniją, Austriją, Belgiją, Turkiją, taip pat atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose.

Klaipėdos g. 3–410, Panevėžys Tel. (8 45) 46 56 87, 8 686 54 890

ktu

technologijos mokslai

72


priėmimo reikalavimai Matematikos, informatikos, statistikos, informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba matematikos ir kompiuterių mokslo studijų krypčių grupės ar informatikos inžinerijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

informacinių sistemų inžinerija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis informacinių sistemų inžineriją?

Informacinių sistemų inžinerijos magistras

Šių studijų metu studentai gilins žinias ir tobulins informacinių sistemų analizės, projektavimo, realizavimo ir informacinių sistemų projektų vadovavimo įgūdžius. Jie mokysis analizuoti, kritiškai įvertinti, pasirinkti ir taikyti įvairius informacinių sistemų inžinerijos metodus, įrankius bei technologijas, susipažins su mokslinio tyrimo pagrindais. Studentai turės galimybę įgyti patirties Nacionaliniame atviros prieigos MTEP centre, kuriame veikia net penkios informacinių sistemų srities tyrimų laboratorijos.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

fakultetas Informatikos

adresas

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS+ studijų mainų programą galima išvykti studijuoti į Švediją, Suomiją, Daniją, Vokietiją, Austriją, Slovėniją, Kroatiją arba Turkiją, atlikti praktiką „Hilti“ (Lichtenšteinas), Prancūzijoje savo būstinę turinčioje „ST Ericsson“ ir kitose tarptautinėse kompanijose.

Studentų g. 50–410, Kaunas Tel. (8 37) 30 03 82

ktu

technologijos mokslai

73


priėmimo reikalavimai Informatikos inžinerijos studijų krypties, matematikos ir kompiuterių mokslo ar elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypčių grupių bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kvalifikacija Informatikos inžinerijos magistras

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

papildoma informacija Paskaitos yra įrašomos. Jų vaizdo įrašus studentai gali peržiūrėti patogiu metu.

fakultetas Informatikos

informacijos ir informacinių technologijų sauga kodėl verta rinktis informacijos ir informacinių technologijų saugą? Kurdami informacijos saugos sprendimus, studentai plečia žinias ir įgūdžius, garantuojančius karjeros galimybes ne tik Lietuvos, bet ir užsienio įmonėse, įgyja praktinių žinių specializuotoje informacinių technologijų saugos laboratorijoje, kurioje yra pažangiausia įranga, skirta saugos problemoms spręsti: biometrinių duomenų skanavimo ir analizės, išmaniųjų kortelių ir kiti įrenginiai. Studijuojantieji gali prisidėti prie realių mokslinių darbų ir projektų. Paskaitas veda specialistai, turintys ilgametę šios srities mokslinių ir praktinių darbų patirtį bei tarptautinius sertifikatus. 2012 m. svarbiausių verslo problemų sąraše kibernetinė grėsmė atsidūrė antrojoje vietoje. Todėl šios srities specialistų poreikis Lietuvos ir užsienio šalių kompanijose yra aktualus.

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS+ studijų mainų programą vienam arba dviem semestrams studentai galės išvykti studijuoti į Švediją, Suomiją, Daniją, Vokietiją, Austriją, Slovėniją, Kroatiją arba Turkiją, stažuotis įvairiose IT bendrovėse.

adresas Studentų g. 50–410, Kaunas Tel. (8 37) 30 03 86

ktu

technologijos mokslai

74


priėmimo reikalavimai Technologijų, fizinių arba socialinių mokslų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kvalifikacija Informacinių technologijų magistras

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

papildoma informacija Studijos organizuojamos nuotoliniu būdu. Paskaitos transliuojamos internetu.

nuotolinio mokymosi informacinės technologijos kodėl verta rinktis nuotolinio mokymosi informacines technologijas? Studentai įgis išsamių žinių ir įgūdžių, susijusių su IT ir jų priemonių projektavimu, realizavimu ir taikymu nuotolinėse studijose. Naudodamiesi šiuolaikiniais mokymo(si) metodais, išmoks kurti elektronines mokymo(si) priemones ir turinį, organizuoti ir vykdyti kokybiškas nuotolines studijas, užtikrinančias mokymosi visą gyvenimą galimybes. Praktinių žinių studijuojantieji galės įgyti viename didžiausių Lietuvoje E. mokymosi technologijų centre.

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS+ studijų mainų programą vienam arba dviems semestrams studentai gali išvykti studijuoti į Švedijos, Suomijos, Danijos, Vokietijos, Austrijos, Slovėnijos, Kroatijos arba Turkijos universitetus.

fakultetas Informatikos

adresas Studentų g. 50–410, Kaunas Tel.: (8 37) 30 03 50

ktu

technologijos mokslai

75


priėmimo reikalavimai Matematikos, informatikos, statistikos, informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba matematikos ir kompiuterių mokslo studijų krypčių grupės ar informatikos inžinerijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

programų sistemų inžinerija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis programų sistemų inžineriją?

Programų sistemų inžinerijos magistras

2 m. – nuolatinės (NL)

Šių studijų metu įgyjamos žinios, kaip valdyti programavimo procesus, išmokstama taikyti efektyvius projektavimo metodus, analizuoti, vertinti ir valdyti sudėtingų programų sistemų kokybę, kurti individualiai ar organizuoti projektavimo grupės darbą, tobulinti programų inžinerijos procesą. Paskaitų metu suteikiamos žinios, kaip kontroliuoti produktų kokybę ir finansus.

studijų kaina

studijos ir praktika užsienyje

NL – 11 054 Lt

Pagal ERASMUS+ studijų mainų programą galima išvykti studijuoti į Švedijos, Suomijos, Danijos, Vokietijos, Austrijos, Slovėnijos, Kroatijos arba Turkijos universitetus. Taip pat atlikti praktiką FESTO, „DevBridge“, „Nortal“ bei kitose tarptautinėse kompanijose.

studijų trukmė

fakultetas Informatikos

adresas Studentų g. 50–410, Kaunas Tel. (8 37) 45 42 29

ktu

technologijos mokslai

76


priėmimo reikalavimai Fizinių ar technologijos mokslų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis

medžiagų mokslas

kvalifikacija

kodėl verta rinktis medžiagų mokslą?

Medžiagų technologijų magistras

NL – 11 054 Lt

Studijų programa skirta rengti medžiagų mokslo magistrus, kurie turėtų tyrimo įgūdžių, medžiagų sandaros, jų savybių gerinimo būdų teorinių ir eksperimentinių žinių, taip pat gebėjimų, reikalingų medžiagų technologinių matavimų metodikos ir technikos, eksperimentinių rezultatų apdorojimo ir analizės, aukštųjų (mikro- ir nano-) technologijų taikymo medžiagų moksle. Ši tarpsritinė programa sujungia fundamentalias ir inžinerines studijas, todėl absolventai bus įgiję specifinių pasirinktos specializacijos – funkcinių medžiagų, inžinerinių medžiagų, medžiagų chemijos, statybinės medžiagotyros, tekstilės medžiagotyros – žinių.

fakultetas

studijos ir praktika užsienyje

Matematikos ir gamtos mokslų

Studentų g. 50–221, Kaunas Tel. (8 37) 30 03 00

Pagal ERASMUS studijų mainų programą vienam arba dviems semestrams studentai gali išvykti į Pietų Danijos (Danija), Plovdivo (Bulgarija), Puatjė (Prancūzija) universitetus, taip pat studijuoti pagal įsteigtas BALTECH konsorciumo, AF CONSULT ar DAAD programos stipendijas. Pagal IAESTE programą studentai kitose šalyse gali atlikti praktiką, artimą jų specialybės sričiai.

ktu

technologijos mokslai

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina

adresas

77


Technologijos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis

medienos inžinerija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis medienos inžineriją?

Medienos dirbinių technologijų magistras

Unikalios medienos savybės dar slepia daugybę naujų atradimų ir naudojimo galimybių. Ideali „žaliosios“ architektūros, dekoratyvių interjero ir eksterjero konstrukcijų medžiaga, nuolat atskleidžia galimybes atrasti netikėtumų vykdant mokslinius tyrimus. Šio gamtinio biokompozito struktūra atsiveria gilinantis į savybes nano-, mikro-, makroskalėse, susiejant jas pažangiausiais mikroskopijos, nedestrukcinės analizės, modeliavimo metodais. Studentai, įgiję medienos inžinerijos žinių ir norinčių jas pritaikyti, turi galimybę dirbti vienoje iš 2000 Lietuvos medienos pramonės įmonių.

priėmimo reikalavimai

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

fakultetas Mechanikos inžinerijos ir dizaino

adresas

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą studentai gali išvykti vienam arba dviems semestrams į Liublianos (Slovėnija), Mendelio žemės ūkio ir miškininkystės (Čekija), Helsinkio (Suomija), Brasovo Transilvanijos (Rumunija), Zvoleno technikos (Slovakija), Karabuko (Turkija) universitetus.

Kęstučio g. 27–225, Kaunas Tel. (8 37) 30 04 00

ktu

technologijos mokslai

78


priėmimo reikalavimai Technologijos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis

aprangos mados inžinerija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis aprangos mados inžineriją?

Polimerų ir tekstilės technologijų magistras

Šiuolaikinis mados pasaulis nuolat kinta ir atsinaujina, sukurdamas naujas galimybes ateities specialistams. Kūrybiškumas, žinios apie medžiagų mokslą, inovacijas ir technologijas, verslumo įgūdžiai – visa tai būtina, kuriant naujus produktus, efektyvinant ateities gamybos procesus ir inicijuojant aprangos verslo pažangą. Šios studijos ugdo gebėjimus, reikalingus aktyviai mokslinei veiklai aprangos inžinerijos ir technologijų srityje ir sėkmingam idėjų realizavimui konkurencingoje tarptautinėje rinkoje.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

studijos ir praktika užsienyje

papildoma informacija

Pagal ERASMUS studijų mainų programą galima studijuoti Švedijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Čekijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, taip pat atlikti praktiką tarptautinėse įmonėse.

Sudaromas lankstus studijų tvarkaraštis, suteikiantis galimybes derinti studijas ir darbą

fakultetas Mechanikos inžinerijos ir dizaino

adresas Kęstučio g. 27–225, Kaunas Tel. (8 37) 30 04 00

ktu

technologijos mokslai

79


Technologijos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis

plastikų inžinerija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis plastikų inžineriją?

Polimerų ir tekstilės technologijų magistras

Ši programa skirta norintiems kūrybingai ir efektyviai įgyvendinti plastiko gaminių kūrimo ir vystymo sprendimus nuo idėjos iki jos realizavimo. Studijų metu magistrantai įgyja žinių, kaip taikyti pažangius tyrimo ir analizės metodus. Itin platus plastikų naudojimas suteikia galimybes žinias pritaikyti bet kokioje pramonės srityje, tarp jų: automobilių, kosmoso, medicinos, elektronikos, kompiuterių, žaislų ir kasdieninio vartojimo gaminių. Todėl plastikų inžinerijos specialistų poreikis Lietuvos ir tarptautinėse kompanijose yra aktualus.

priėmimo reikalavimai

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

fakultetas Mechanikos inžinerijos ir dizaino

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą vienam arba dviems semestrams studentai gali išvykti į Ispanijos, Turkijos, Lenkijos, Suomijos, Čekijos universitetus, atlikti praktiką kitose šalyse.

adresas Kęstučio g. 27–225, Kaunas Tel. (8 37) 30 04 00

ktu

technologijos mokslai

80


Technologijos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis

tekstilės inžinerija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis tekstilės inžineriją?

Polimerų ir tekstilės technologijų magistras

Šios studijos pagrįstos naujausiais moksliniais tyrimais, nanotechnologijų taikymu kuriant ir gaminant tekstilės gaminius. Nuolat augančiai Lietuvos tekstilės pramonei trūksta tekstilės inžinerinio pasirengimo specialistų, galinčių savo veikloje taikyti technologines tekstilės žinias, informacines technologijas kuriant medžiagas, taip pat gebančių pasauliniais mokslo pasiekimais grįstus tyrimus panaudoti įmonės veiklai gerinti.

priėmimo reikalavimai

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

fakultetas Mechanikos inžinerijos ir dizaino

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą studentai gali išvykti studijuoti į vieną iš Europos universitetų. Sudaroma galimybė studijuoti pagal E-TEAM tarptautinę magistrantūros programą ir papildomai gauti Europos tekstilės universitetų asociacijos AUTEX magistro diplomą.

adresas Kęstučio g. 27–225, Kaunas Tel. (8 37) 35 38 62

ktu

technologijos mokslai

81


priėmimo reikalavimai Technologijos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ne mažiau kaip 15 kreditų transporto inžinerijos ar sausumos transporto inžinerijos studijų krypties dalykų.

transporto priemonių inžinerija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis transportų priemonių inžineriją?

Sausumos transporto inžinerijos magistras

Ši su transporto priemonių ir jų sistemų projektavimu bei technine priežiūra susijusi specialybė skirta besidomintiems kūrybine inžinerine veikla. Studijų metu absolventai įgyja transporto sistemos elementų projektavimo ir gamybos, taip pat specifinių pasirinktos specializacijos – geležinkelio transporto priemonių, kelių transporto priemonių, lengvųjų skraidymo aparatų, logistikos technologijų – žinių ir gebėjimų. Baigę studijas šios srities specialistai geba priimti konceptualius inžinerinius sprendimus transporto priemonių funkcionalumui užtikrinti, gali dirbti tiriamąjį, gamybinį technologinį bei projektavimo ir konsultavimo darbą transporto įmonėse bei organizacijose.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

fakultetas Mechanikos inžinerijos ir dizaino

adresas

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą studentai gali išvykti dalinėms studijoms į vieną iš Europos universitetų.

Studentų g. 50–410, Kaunas Tel. (8 37) 30 04 00

ktu

technologijos mokslai

82


priėmimo reikalavimai Technologijos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ne mažiau kaip 15 kreditų transporto inžinerijos ar sausumos transporto inžinerijos studijų krypties dalykų.

transporto priemonės

kvalifikacija

kodėl verta rinktis transporto priemones?

Sausumos transporto inžinerijos magistras

Transporto priemonių magistrantūros studijų programa yra orientuota į logistikos technologijas. Pastaraisiais metais transporto ir logistikos sektorius yra vienas perspektyviausių ir greičiausiai augančių rinkoje. Ši studijų programa skirta parengti kvalifikuotus transporto ir logistikos specialistus, kurie turėtų naujausių transporto ir logistikos žinių, praktinių įgūdžių, galėtų įkurti ir valdyti transporto, ogistikos verslu užsiimančią įmonę, gebėtų valdyti kelių transporto ir logistikos technologinį procesą.

studijų trukmė 1,5 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

studijos ir praktika užsienyje

papildoma informacija

Pagal ERASMUS studijų mainų programą studentai gali išvykti dalinėms studijoms į Jungtinės Karalystės, Suomijos, Švedijos, Ispanijos, Austrijos, Belgijos ar Turkijos universitetus, taip pat atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose.

Studijos vykdomos ir Panevėžyje. Paskaitos gali vykti vakarais, nuo 17.30 val.

fakultetas Mechanikos inžinerijos ir dizaino Panevėžio technologijų ir verslo

adresas Kęstučio g. 27–225, Kaunas Tel. (8 37) 30 04 00 Klaipėdos g. 3–410, Panevėžys Tel. (8 45) 46 56 87

ktu

technologijos mokslai

83


priėmimo reikalavimai Statybos inžinerijos ar statybos technologijų studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

statybos inžinerija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis statybos inžineriją?

Statybos inžinerijos magistras

Ši programa skirta plėsti statybos inžinerijos srities žinias ir gebėjimus, siekti aukštos statybos inžinieriaus kvalifikacijos. Studijuojant didelis dėmesys skiriamas kompiuteriniam pastatų ir statinių projektavimui akcentuojant sudėtingus konstrukcinius mazgus, pažangias statybines medžiagas ir technologijas. Baigę šią programą absolventai turės galimybę siekti eksperto kvalifikacijos, gebės analizuoti ir spręsti sudėtingus statybos inžinerijos klausimus, atlikti eksperimentinius tyrimus.

studijų trukmė 2m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 11 054 Lt I – 7 370 Lt

papildoma informacija

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS ir kitas tarptautines programas galima rinktis dalines studijas įvairių šalių universitetuose.

Studijos vykdomos ir anglų kalba

fakultetas Statybos ir architektūros

adresas Studentų g. 48–407, Kaunas Tel. (8 37) 30 04 73

ktu

technologijos mokslai

84


priėmimo reikalavimai Statybos inžinerijos, statybų technologijų, energetikos ar energijos inžinerijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

pastatų inžinerinės sistemos

kvalifikacija

kodėl verta rinktis pastatų inžinerines sistemas?

Statinių inžinerinių sistemų magistras

Naujausios pastatų inžinerinės sistemos turi padėti sukurti geras gyvenimo ir darbo sąlygas, taupyti energiją, naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius (geoterminę šilumą, saulės energiją). Be šių sistemų nefunkcionuos nė vienas statomas ar atnaujinamas pastatas, todėl šios srities specialistų poreikis darbo rinkoje yra didelis.

studijų trukmė 1,5 m. – nuolatinės (NL) 2 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 11 054 Lt I – 7 370 Lt

studijos ir praktika užsienyje Studentai gali išvykti studijuoti į Suomijos, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos, Graikijos, Čekijos, Portugalijos, Rumunijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ar kitus Europos Sąjungos, taip pat Turkijos universitetus.

fakultetas Statybos ir architektūros

adresas Studentų g. 48–407, Kaunas Tel. (8 37) 30 04 92

ktu

technologijos mokslai

85


priėmimo reikalavimai Statybos inžinerijos ar statybų technologijų studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

statyba

kvalifikacija

kodėl verta rinktis statybą?

Statybų technologijų magistras

Šios studijos suteikia žinių apie naujausias statybos technologijas, statybines medžiagas, šiuolaikinius inžinerinius skaičiavimus ir mokslinius uždavinių sprendimus. Studijų laikotarpiu vystomi įgūdžiai savarankiškai apibrėžti ir praktiškai spręsti nestandartinius statybos technologijų uždavinius, taikyti naujausius skaičiavimo metodus, nustatyti statybos technologinių sprendimų efektyvumą, projektuoti ir statyti statinius.

studijų trukmė 1,5 m. – nuolatinės (NL) 2 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 11 054 Lt I – 7 370 Lt

papildoma informacija

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą vienam ar dviems semestrams galima išvykti į Švedijos, Norvegijos, Vokietijos, Portugalijos, Prancūzijos ar kitų šalių universitetus.

Studijos vykdomos ir Panevėžyje

fakultetas Statybos ir architektūros Panevėžio technologijų ir verslo

adresas Studentų g. 48–407, Kaunas Tel. (8 37) 45 14 78 Klaipėdos g. 3–410, Panevėžys Tel. (8 45) 46 56 87

ktu

technologijos mokslai

86


priėmimo reikalavimai Statybos inžinerijos ar statybų technologijų studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

nekilnojamojo turto valdymas

kvalifikacija

kodėl verta rinktis nekilnojamojo turto valdymą?

Statybų technologijų magistras

Studentai išmanys šiuolaikinius inžinerinius (technologinius), ekonominius ir teisinius nekilnojamojo turto valdymo principus, gebės atlikti statinių techninę ekspertizę, nekilnojamojo turto rinkos tyrimus, kompleksiškai vertinti nekilnojamojo turto objektus, strategiškai planuoti ir efektyviai įgyvendinti investicinius projektus. Baigę šias studijas absolventai gali dirbti statybos ir pramonės, turto vertinimo įmonėse, nekilnojamojo turto agentūrose, draudimo ir viešosiose įstaigose, bankuose, savivaldybėse ir kitose organizacijose.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL) 3 m. – ištęstinės (I)

studijų kaina NL – 11 054 Lt I – 7 370 Lt

papildoma informacija

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS ir kitas tarptautines programas galima rinktis dalines studijas įvairių šalių universitetuose.

Paskaitos vyksta po pietų

fakultetas Statybos ir architektūros

adresas Studentų g. 48–407, Kaunas Tel. (8 37) 30 04 50

ktu

technologijos mokslai

87


priėmimo reikalavimai Technologijos ar fizinių mokslų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis

ergonomika

kvalifikacija

kodėl verta rinktis ergonomiką?

Ergonomikos magistras

Ergonomikos specialistai dirba tiriamąjį, inžinerinį ir ekspertinį darbą įmonėse, kuriose kuriami ir gaminami šiuolaikiniai įrenginiai, valdymo sistemos ir programinė įranga. Jie tiria vartotojų poreikius ir galimybes, kuria vartotojui draugiškas sąsajas, bendravimo scenarijus, taip pat naujus vartotojų galimybių, sveikatos būklės analizės, antropometrijos ir kitų parametrų vertinimo metodus ir priemones, gaminių kokybės įvertinimo metodikas, atlieka aplinkos, gaminio prototipo efektyvumo, priimtinumo vartotojui tyrimus. Šiuo metu ergonomistų poreikis Lietuvos ir užsienio įmonėse yra aktualus. Baigę šią studijų programą magistrai turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11 054 Lt

papildoma informacija Eksperimentiniai ir tiriamieji darbai atliekami įmonėse ir mokslinėse laboratorijose. Baigiamųjų darbų tematika derinama su Lietuvos ir užsienio įmonėmis.

studijos ir praktika užsienyje Studentai gali atlikti praktiką Lietuvos bei užsienio įmonėse ir organizacijose, su kuriomis yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Pagal ERASMUS ir kitas tarptautines programas galima rinktis dalines studijas įvairių šalių universitetuose.

fakultetas Elektros ir elektronikos

adresas Studentų g. 48–215, Kaunas Tel. (8 37) 300 250

ktu

technologijos mokslai

88


priėmimo reikalavimai Technologijos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis

pramonės inžinerija ir vadyba

kvalifikacija

kodėl verta rinktis pramonės inžineriją ir vadybą?

Pramonės inžinerijos magistras

Pramonės inžinerijos ir vadybos studijų programos studentai įgis papildomų modernių gamybos technologijų bei procesų kūrimo, valdymo srities žinių, studijuos kokybės užtikrinimo, produktyvumo didinimo gamybos sistemose būdus, taip pat socialinius, ekonominius gamybinės veiklos aspektus ir kitus sėkmingai inžinerinei veiklai būtinus dalykus. Dauguma Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių veikia tarptautinėse rinkose ir laukia aukštos kvalifikacijos gamybos specialistų.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11054 Lt

papildoma informacija Studijos vyksta anglų kalba. Akademinės grupės yra sudaromos iš Lietuvos ir užsienio studentų.

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS studijų mainų programą vienam arba dviems semestrams galima išvykti į Suomijos, Danijos, Švedijos, Ispanijos, Vokietijos arba Didžiosios Britanijos universitetus.

fakultetas Mechanikos inžinerijos ir dizaino

adresas Kęstučio g. 27–225, Kaunas Tel.: (8 37) 30 04 00

ktu

technologijos mokslai

89


priėmimo reikalavimai Technologijos ar fizinių mokslų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis

ekologiškų pakuočių inžinerija

kvalifikacija

kodėl verta rinktis lorem ipsum?

Gamybos inžinerijos magistras

Tai pirmoji Lietuvoje tokio pobūdžio magistrantūros studijų programa. Pasitelkdami geriausias JAV ir Europoje vykdomų studijų patirtis ją parengė įvairių sričių KTU mokslininkai, dirbantys pakuočių kūrimo ir pakavimo procesų srityje. Studijų programoje rengiami plataus profilio specialistai, išmanantys pakuočių ES politikos ir teisės tendencijas, suvokiantys jų kūrimo vyksmus, pradedant inovatyvių medžiagų kūrimu, pakuočių gamybos, spaudos procesais ir baigiant antriniu pakuočių atliekų panaudojimu. Tobulėjant technologijoms, išaugus grafinių medijų įmonių šalyje tinklui, pakavimo rinka nuolat plečiasi (Lietuvos spaustuvininkų asociacijos LISPA duomenimis 2011 m. pakuotės gaminiai sudarė 42 proc. spaustuvių gaminamos produkcijos), todėl jaučiamas didelis šios srities specialistų trūkumas. Būsimi ekologiškų pakuočių inžinerijos specialistai turės galimybę dirbti Lietuvos ir kitų šalių kompanijose.

studijų trukmė 2 m. – nuolatinės (NL)

studijų kaina NL – 11054 Lt Studijos finansuojamos valstybės

papildoma informacija Planuojamas priėmimas, jei studijų programa bus Studijų kokybės vertinimo centro akredituota ir įregistruota Švietimo ir mokslo ministerijos studijų ir mokymo programų registre

studijos ir praktika užsienyje Pagal ERASMUS ir kitas tarptautines studijų mainų programas galima rinktis dalines studijas įvairių šalių universitetuose, atlikti praktiką tarptautinėse kompanijose.

fakultetas Mechanikos inžinerijos ir dizaino

adresas Kęstučio g. 27–225, Kaunas Tel. (8 37) 30 04 00

ktu

technologijos mokslai

90


papildomosios studijos visi Universiteto fakultetai 2014 m. priima į papildomąsias studijas, suteikiančias teisę stoti į magistrantūrą. į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios krypties koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete atitinkamas magistrantūros studijų programas.

Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, suteikiantis teisę Universitete stoti į tos studijų krypties, kurios vykdo papildomosios studijos, magistrantūros studijų programas. Pažymėjime nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai. Papildomąsias studijas baigę asmenys turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į magistrantūros studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas. Jų konkursiniam balui skaičiuoti imamas bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis.

ktu

Informacija apie papildomąsias studijas teikiama fakultetų studijų centruose. Konsultacijos gali būti teikiamos telefonu ir el. paštu.

mokestis už studijas Papildomosios studijos yra mokamos. Studijų mokestis skaičiuojamas už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą. Vieno kredito kaina – 70 Lt. Priimtiesiems į papildomąsias studijas studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.

91


magistras tai universitetinių studijų antrosios pakopos kvalifikacinis laipsnis. Jis suteikiamas asmeniui, baigusiam 90–120 kreditų apimties studijas ir įgijusiam specialųjį pasirengimą bei tiriamojo darbo įgūdžių.

priėmimo reikalavimai Į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Nuolatinės formos studijų trukmė – 1,5–2 metai, ištęstinės – 3 metai. Absolventams, atsiskaičiusiems už magistrantūros individualiuosius studijų planus, magistro kvalifikacinį laipsnį suteikia rektoriaus įsakymu paskirta magistrantūros kvalifikacijos komisija, kurios viešame posėdyje ginamas baigiamasis darbas.

ciklinės ir nuotolinės studijos Ciklinių magistro studijų Kaune paskaitos vyksta 2 savaites per mėnesį vakarais nuo 17.30 iki 20.45 val. (dažniausiai antrą ir trečią mėnesio savaitę). Stojant į ciklines studijas studijos tik mokamos (1 kredito kaina – 121,8 Lt). Nuotolinių magistro ir papildomų studijų paskaitos Alytuje, Marijampolėje, Mažeikiuose, Panevėžyje, Utenoje, Klaipėdoje vyksta savaitgaliais.

ktu

magistro studijos

92


PRIĖMIMO Į NUOLATINĖS IR IŠTĘSTINĖS FORMOS MAGISTRANTŪROS STUDIJAS DATOS

papildomas priėmimas*

2 etapas

1 etapas

ETAPAS

PRIĖMIMO PROCEDŪROS

DATOS IR TERMINAI

Konkurso į magistrantūrą paskelbimas, prašymų pateikimas (prašymai priimami tik internetu) ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas

2014-05-19–2014-06-30

Mokslo (meno) pasiekimų įvertinimas priėmimo komisijose

2014-07-03–2014-07-04

Stojančiojo konkursinio balo paskelbimas

2014-07-05, 10 val.

Apeliacijų dėl ekspertinio mokslinės veiklos ir atitikties priėmimo reikalavimams įvertinimo priėmimas

2014-07-06

Apeliacijų dėl ekspertinio mokslinės veiklos ir atitikties priėmimo reikalavimams svarstymas ir sprendimų paskelbimas

2014-07-07, 17 val.

Konkursinių eilių sudarymas ir kvietimo studijuoti paskelbimas

2014-07-08, 10 val.

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas fakultetuose

2014-07-08 nuo 12 iki 17 val. 2014-07-09 nuo 9 iki 14 val.

Dalyvaujančiųjų antrajame etape pageidavimų patvirtinimas arba keitimas

2014-07-10–2014-07-13

Mokslo (meno) pasiekimų įvertinimas priėmimo komisijose

2014-07-15

Stojančiojo konkursinio balo paskelbimas

2014-07-16, 10 val.

Apeliacijų dėl ekspertinio mokslinės veiklos ir atitikties priėmimo reikalavimams įvertinimo priėmimas

2014-07-16

Apeliacijų dėl ekspertinio mokslinės veiklos ir atitikties priėmimo reikalavimams svarstymas ir sprendimų paskelbimas

2014-07-17, 17 val.

Konkursinių eilių sudarymas ir kvietimo studijuoti paskelbimas

2014-07-18, 9 val.

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas fakultetuose

2014-07-18 nuo 10 iki 16 val.

Prašymų pateikimas (prašymai priimami tik internetu) ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas

2014-07-21 –2014-08-24

Mokslo (meno) pasiekimų įvertinimas priėmimo komisijoje

2014-08-26

Stojančiojo konkursinio balo paskelbimas

2014-08-27, 10 val.

Apeliacijų dėl ekspertinio mokslinės veiklos ir atitikties priėmimo reikalavimams įvertinimo priėmimas

2014-08-27

Apeliacijų dėl ekspertinio mokslinės veiklos ir atitikties priėmimo reikalavimams svarstymas ir sprendimų paskelbimas

2014-08-28, 11 val.

Konkursinių eilių sudarymas ir kvietimo studijuoti paskelbimas

2014-08-28, 13 val.

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas fakultetuose

2014-08-29 nuo 9 iki 16 val.

* - papildomas priėmimas vykdomas, jeigu po antrojo priėmimo etapo lieka laisvų vietų.

ktu

93


Cheminės technologijos fakultetas Radvilėnų pl. 19, „C“ korpusas, LT 50254, Kaunas Tel.: (8 37) 30 01 50, 30 01 53 El. paštas: rastctf@ktu.lt, linas.miknius@ktu.lt

Ekonomikos ir verslo fakultetas K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas Tel. (8 37) 30 05 50 el. p. evf@ktu.lt

Elektros ir elektronikos fakultetas Studentų g. 48, LT 44309 Kaunas Tel. (8 37) 35 12 16, 30 32 50

Informatikos fakultetas Studentų g. 50, LT 51368, Kaunas Tel. (8 37) 30 03 55, 30 03 51 El. paštas: jonas.ceponis@ktu.lt, dekif@adm.ktu.lt

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Studentų g. 50, LT 51368, Kaunas Tel. (8 37) 30 03 00, el. paštas zivile.rutkuniene@ktu.lt

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Tel. (8 37) 30 04 01 el. p. midf@ktu.lt

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas K. Donelaičio g. 20, LT 44239, Kaunas (nuo rugsėjo 1 d. – A. Mickevičiaus g. 37) Tel. (8 37) 30 01 05, el. paštas dainora.maumeviciene@ktu.lt

Statybos ir architektūros fakultetas Studentų g. 48, LT 51367, Kaunas Tel. (8 37) 30 04 50, el. paštas saf@ktu.lt

Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Klaipėdos g. 3–410, LT 35209, Panevėžys Tel. (8 45) 46 56 87, el. paštas priėmimas@ktu.lt

KTU Priėmimo skyrius K. Donelaičio g. 73–107, LT-44029, Kaunas Tel. (8 37) 30 00 45, 30 00 54, el. paštas priemimas@ktu.lt Skype: ktupriemimas


ktu.edu

KTU magistrantūros studijų programos 2014–2015  

Kauno technologijos universiteto (KTU) magistrantūros studijų programos 2014–2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you