Page 1

IX TARPTAUTINIS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MIŠRIŲ CHORŲ KONKURSAS 9th INTERNATIONAL COMPETITION OF MIXED ACADEMIC CHOIRS

Organizatorius/Organizer

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


Studentiška dvasia Listen to the Voices of Students

Mieli tarptautinio chorų konkurso „Juventus 2013“ dalyviai – studentai ir organizatoriai! Visada sergu už pokyčius ir žvilgsnį į ateitį, tačiau šį kartą noriu pasidžiaugti, jog atgaivinama sena tradicija – tarptautinis chorų konkursas „Juventus”. Mielieji, pasivaržykime dėl šios ne tik gražios, bet ir dvasingos mūzos – muzikos! Dear participants of the International Choir Competition ”Juventus”, the students and the organizers! I am always for changes and glimpse to the future, but this time I would like us all to appreciate the old tradition being renewed again – let’s enjoy the international choir competition “Juventus”. Dear students, let’s put aside daily routines and compete for affection of the glorious muse of Music. KTU rektorius/KTU Rector Petras Baršauskas


Tarptautinis aukštųjų mokyklų mišrių chorų konkursas „Juventus“

3

Tai akademinio jaunimo šventė. Daugiau negu prieš 40 metų pirmąkart surengtas konkursas nutiesė tarptautinio akademinio bendravimo tiltus, subūrė įvairių šalių dainos mylėtojus, leido pažinti kaimyninių kraštų kultūrą, skatino domėjimąsi chorine muzika. Kultūrinis universitetų bendradarbiavimas išplito ir į platesnius – mokslų ir tyrimų – vandenis. Pirmasis „Juventus“ konkursas choro „Jaunystė“ vadovo Roberto Varno pastangomis buvo surengtas 1968 m. Jame dalyvavo svečiai iš Latvijos, Estijos, Rusijos, Lenkijos, Ukrainos, Gruzijos, Vokietijos ir Čekijos. Iš viso buvo surengti aštuoni konkursai, iš kurių paskutinysis įvyko 1997-aisiais. Ir štai 2013 m. nuspręsta konkursą atgaivinti ir vėl suburti draugėn akademinės chorinės tradicijos puoselėtojus. KTU akademinis choras „Jaunystė“ – visų vykusių konkursų „Juventus“ organizatorius. Dabartinė choro meno vadovė Danguolė Beinarytė yra pagrindinė atkurtojo konkurso „Juventus 2013“ iniciatorė. JUVENTUS: International Mixed Choir Competition of Institutions of Higher Education ”Juventus” is a festival of academic youth. The first competition organized more than 40 years ago created a space for academic, cultural and musical dialogue between people from different countries and cultures, encouraged getting to know the culture and choral music traditions of neighbouring countries. The cooperation between the universities on cultural grounds was soon transferred into collaboration in science and research fields. The first ”Juventus” competition in 1968 was initiated by Robertas Varnas, the choirmaster of Kaunas University of Technology choir ”Jaunyste”. The choirs from Latvia, Estonia, Russia, Ukraine, Georgia, Germany and Czech Republic were among the guests of the competition. 7 more competitions were organized; the last of them took place in 1997. Today we celebrate the revival of this unique festival of choral music. The academic choir of KTU ”Jaunystė”, the organizer of all previous ”Juventus” festivals is welcoming all the lovers of academic choral music to Kaunas. The ”Jaunystė” choir master Danguolė Beinarytė is the initiator of the revived festival.


Programa Programme

Gegužės 10 d. 12.00 val. Atvira JAV kompozitoriaus Stephen Jaffe paskaita „Naujųjų medijų, orkestro ir dokumentuoto impulso refleksija“. KTU Humanitarinių mokslų fakultete (Gedimino g. 43, 102 aud., anglų kalba).

19.00 val. Atidarymo koncertas Kauno arkivyskupijos kurijos konferencijų salėje (Papilio g. 5). Visi chorai atliks laisvai pasirinktą (ne konkursinį) kūrinį a cappella.

Gegužės 11 d. 14.00–17.00 val. Konkursas Kauno valstybinėje filharmonijoje (L. Sapiegos g. 5).

17.30–19.30 val. Sakralinės muzikos koncertas paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31A).

Gegužės 12 d. 11.00–12.00 val. Sakralinės muzikos koncertas paminklinėje Kristaus prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31A).

14.00 val. Konkurso „Juventus 2013“ rezultatų paskelbimas, apdovanojimai ir laureatų koncertas Kauno karininkų ramovėje (A. Mickevičiaus g. 19).


May 10 12.00 Open lecture ”The Reflections on New Media, the Orchestra and the Documentary Impulse” by a musician Stephen Jaffe (USA) at the KTU Faculty of Humanitarian Sciences (Gedimino 43), room 102. The lecture will be held in English.

19.00 The opening concert at the Conference Hall of the Kaunas Archdiocese Curia (Papilio 5). All the participating choirs will a cappella perform a free piece (not included into the competition programme).

May 11 14.00–17.00 Choir competition at Kaunas State Philharmonic Concert Hall (L. Sapiegos 5).

17.30–19.30 Sacred music performance at Kaunas Memorial Christ’s Resurrection church (Žemaičių 31A).

May 12 11.00–12.00 Sacred music performance at Kaunas Memorial Christ’s Resurrection church (Žemaičių 31A).

14.00 The announcement of ”Juventus 2013” competition results, the award ceremony and the performance of the winners at the concert hall of Kaunas Garrison Officers’ Club (A. Mickevičiaus 19).

5


Vertinimo komisija/ Judges

VALCOVAS AUGUSTINAS Lietuva/Lithuania

ROBERTAS VARNAS Lietuva/Lithuania

ZITA BRUŽAITĖ

VALCOVAS AUGUSTINAS (Lietuva/Lithuania) Komisijos pirmininkas Valcovas Augustinas – kompozitorius, choro dirigentas ir pedagogas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas, 2010 m. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas. Nėra nieko gražesnio už gerai rezonuojančioj akustikoj darniai skambantį chorą a cappella. Saugokime ir puoselėkime šį stebuklą! It‘s a real treat to listen to the a cappela of a harmonious choir in a resounding acoustics. Let’s appreciate the miracle!

Vaclovas Augustinas, the Chairman, a musician, a choir leader and the teacher at Lithuanian Academy of Music and Theatre and the Lithuanian University of Educational Sciences, the winner of Lithuanian National Culture and Arts Award in 2010.

Lietuva/Lithuania

STEPHEN JAFFE JAV/USA

ROMANS VANAGS Latvija/Latvia

ROBERTAS VARNAS (Lietuva/Lithuania) Konkurso „Juventus“ įkūrėjas Robertas Varnas – dirigentas ir pedagogas, Lietuvos liaudies kultūros centro apdovanotas „Aukso paukšte“ (Lietuvos chorų maestro nominacija), Prezidento Valdo Adamkaus apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Su dideliu džiaugsmu sveikinu atgimstantį studentiškąjį chorų konkursą „Juventus“. Tai ne tik „Jaunystės“ choro, ne tik Universiteto, ne tik Kauno miesto, iš tiesų tai – reikšmingas visos Lietuvos chorinės kultūros istorijos puslapis. I am pleased to welcome ”Juventus”, the revived competition of student choirs. This cultural event is important not only to ”Jaunystė” choir, or to the University, or to Kaunas city – it is a significant highlight in the history page of Lithuanian choral traditions.

Robertas Varnas, a conductor and a professor, the Lithuanian choir maestro awarded ”Aukso paukste” by Lithuanian Centre of National Culture and the Knight’s Cross order of Merit by the president of Lithuania Valdas Adamkus.


ZITA BRUŽAITĖ (Lietuva/Lithuania) Zita Bružaitė – kompozitorė, Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkė, Vytauto Didžiojo universiteto docentė, tarptautinio šiuolaikinės muzikos festivalio „Iš arti“ organizatorė. Tarptautinį aukštųjų mokyklų chorų konkursą „Juventus“ ir jo rengėjus – KTU akademinį chorą „Jaunystė“ – sveikinu jau antrą kartą. Smalsiai laukdama šio jaunatviško renginio linkiu chorams darnos, ažūrinių pasažų ir lengvai įveikiamų muzikinių distancijų. It’s an honour to greet the international choir competition of institutions of higher education ”Juventus” and its organizers, the KTU academic choir ”Jaunystė” for the second time. I am looking forward to this festival of young voices expecting sounds of crystal, chords made of laces and musical distances within reach.

Zita Bružaitė, a musician, the chairwoman of Lithuanian Association of Musicians, the docent of Vytautas Magnus University, the organizer of international festival of contemporary music ”Iš arti” (eng. ”Close-up”).

STEPHEN JAFFE (JAV/USA) Stephen Jaffe – kompozitorius, Duke universiteto (Šiaurės Karolina, JAV) muzikos kompozicijos profesorius. Jo muzika nuolat atliekama JAV, Europoje ir Azijoje. Žmonių balsai susijungia į darnų chorą. Kaip galingai skamba! People coming together to make music with their voices. What resounding power!

Stephen Jaffe, a musician, the professor of Music Composition at Duke University (North Carolina, USA). His music is being performed all over the world.

ROMANS VANAGS (Latvija/Latvia) Romans Vanags – dirigentas, muzikos pedagogas, Latvijos muzikos akademijos (Ryga) dirigavimo katedros vedėjas, daugelio tarptautinių chorų konkursų komisijos narys. Romans Vanags, a conductor, a music professor, the head of the Department of Choir Conducting at Latvian Academy of Music, a member of jury in many international choir competitions.

7


Kauno technologijos universiteto akademinis choras The Academic Choir of Kaunas University of Technology

JAUNYSTĖ

Choro vadovė/ The conductor DANGUOLĖ BEINARYTĖ Tai vienas seniausių studentų chorų Lietuvoje. Vadovaujamas muziko Nikodemo Martinonio (1887–1957), choras pirmą koncertą surengė 1926 m. gruodžio 16 d. 1962 m. tuometinis Kauno politechnikos instituto choras buvo pavadintas „Jaunyste“. Vadovaujamas Roberto Varno, 1970 m. ir 1975 m. choras iškovojo absoliučiai geriausio Lietuvos mišraus choro vardą. Įvairaus amžiaus bei specialybių studentus vienijančiam chorui nuo 1994 m. diriguoja meno vadovė Danguolė Beinarytė. Daugiau kaip 40 aktyvių narių turintis studentų choras kūrybiškai dirba, nuolat dalyvauja įvairiuose festivaliuose ir projektuose, nepraleidžia tokių studentams svarbių švenčių, kaip „Gaudeamus“, linksmai šurmuliuoja tarp respublikinių ir Kauno dainų švenčių dalyvių. „Jaunystė“ – ne vien tik choras, tai kolektyvas, ugdantis ir formuojantis asmenybes, nuolat jaunas ir nenustygstantis vietoje, tačiau branginantis ir puoselėjantis senas choro tradicijas. „Jaunystės“ repertuare skamba bažnytinė ir pasaulietinė lietuvių ir užsienio autorių kūryba, lietuvių liaudies dainų aranžuotės. 2001 m. choro jubiliejaus proga pirmą kartą buvo pastatyta Z. Bružaitės opera „Undinė“ (libretas R. Skučaitės). Tais pačiais metais choras


įrašė ir išleido kompaktinę plokštelę „Salve mundi“, o 2004 m. gruodžio 26 d.  – Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konsekravimo dieną  – savo balsais pravirkdė ne vieną širdį. 85-ųjų choro „Jaunystė“ gyvavimo metų proga Lietuvoje pirmą kartą skambėjo miuziklas „Jotvingio rauda“.

KTU (Kaunas University of Technology) academic choir ”Jaunystė” (eng. ”Youth”) has been founded 87 years ago. It is one of the oldest academic choirs in Lithuania, carrying on the tradition of singing. The official date of ”Jaunystė” foundation is December 16, 1926. On that day the musician Nikodemas Martinonis (1887–1957) organized the first concert of the choir. In 1960 the academic choir of former Kaunas Polytechnic Institute (now Kaunas University of Technology) was awareded the title of honorary choir, and two years later it was named ”Jaunystė”. In 1970– 1975 the choir, under the leadership of choirmaster Robertas Varnas, obtained the title of the best Lithuanian choir. R. Varnas is also the founder of the international academic choir competition ”Juventus”. The choir has won this contest several times. Today the choir unifying students of various age and majors is lead by choirmaster Danguolė Beinarytė. Having more than 40 active members ”Jaunystė” is often participating in various music festivals and projects, including important academic events such as ”Gaudeamus” and national or Kaunas city song festivals. ”Jaunystė” is not merely a choir it is a community that forms personalities, stays always youthful, joyful and vibrant while following the singing tradition. In the repertoire of ”Jaunystė” one would find a wide variety of music genres: sacred music, secular works of Lithuanian and foreign composers, folk music arrangements and much more. In 2001, at the anniversary of the choir, ”Jaunystė” was the first to perform the opera ”Undinė” (eng. ”The Mermaid”, composed by Z. Bružaitė, libretto by R. Skučaitė). In the same year the choir released a CD ”Salve mundi”. In December 26, 2004, at the consecration ceremony of the Kaunas Memorial Christ”s Resurrection church, the voices of ”Jaunystė” singers touched the hearts of the people. ”Jaunystė” celebrated its 85th anniversary by performing another amazing musical ”Jotvingio rauda” (eng. ”The Lament of Jotvingis”, music by D. Pavilonis, libretto by K. Janušanienė, based on A. Uzdila‘s historical drama ”Blossom of Ashes”) for the first time in Lithuania.

9


Aleksandro Stulginskio universiteto mišrus studentų choras The Aleksandras Stulginskis University Student Choir

DAINA

Choro vadovė/ The conductor RAMUNĖ NAVICKIENĖ Choras įkurtas 1922 m. Tai seniausias choras Lietuvoje, be pertraukų dirbęs karo ir įvairiais pereinamaisiais laikotarpiais, dalyvavęs visose Lietuvos ir „Gaudeamus“ dainų šventėse. Dėl universiteto specifikos choro sudėtis kasmet keičiasi, daugumai jaunų žmonių tai kartais tampa pirma chorinio dainavimo pažintimi. Choro repertuare visada yra kelios dešimtys kūrinių: nuo renesansinių iki šių dienų. Kasmet „Daina“ surengia apie 20 koncertų Lietuvoje, dalyvauja tradiciniuose festivaliuose, dainų šventėse, įvairiuose teminiuose ir iškilmių koncertuose. Jau išleistos dvi kompaktinės plokštelės, tris kartus pelnytas Juozo Naujalio konkursų laureatų vardas. ASU choras sėkmingai įsiliejo ir į Europos chorinę kultūrą. Dalyvavo 14 tarptautiniame festivalyje „Nuova Europa“ Bolonijoje, kur atliko A. Dvoržako „Stabat Mater“, 7 tarptautiniame chorų festivalyje „Universitas Cantat“ Poznanėje, kur atliko P. Lukaševskio II simfoniją „Festinemus amare homines“. Lenkijoje, Italijoje, Portugalijoje vykusiuose pasirodymuose pateikė lietuvišką programą, kuriai visada skiria didžiausią dėmesį.


11

The Aleksandras Stulginskis University Student Choir ”Daina” was founded in 1922. It is the oldest choir in Lithuania; it has been continuously performing through all the difficult transition periods of Lithuanian history, such as the war and occupation years, participated in all Lithuanian and ”Gaudeamus” song festivals. As new students come every year, there is an annual rotation in the cast of the choir. Most of them joining the choir encounter choral singing for the first time. The repertoire of the choir has musical pieces dating from the Renaissance to the present day. Each year the choir organizes about 20 concerts in Lithuania and participates in the traditional festivals, Song Festivals, in various thematic and gala concerts. The choir has recorded two CDs, has won the prestigious J. Naujalis competition three times. The choir is participating in European choral life. It has performed in numerous international choral festivals. At the XIV International Festival ”Nuova Europa” in Bologna, ”Daina” performed A. Dvorak‘s ”Stabat Mater”, at the VII International Choral Festival ”Universitas Cantat” in Poznan, the choir performed P. Lukaševskis Symphony no. 2 ”Festinemus Amare Hominis”. ”Daina” has been participating in concerts in Poland, Italy, and Portugal. In international festivals the choir performs Lithuanian music which is always the most important in the choir programme.


Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinis choras The Vilnius Gediminas Technical University Mixed Choir

GABIJA Choro vadovė/ The conductor RASA VISKANTAITĖ Chorą 1964 m. įkūrė Klemensas Griauzdė. 1975–1995 metais jam vadovavo Feliksas Viskantas. Nuo 1995 m. gruodžio chorui vadovauja Rasa Viskantaitė. „Gabija“ koncertavo Ukrainoje, Moldavijoje, Rusijoje, Estijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Azerbaidžane, Armėnijoje, Gruzijoje, Latvijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje, Danijoje, Italijoje, Suomijoje, Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje, Baltarusijoje, Nyderlanduose. Didžiausią dėmesį choras skiria lietuviškai muzikai populiarinti. Per choro ir EUC organizuojamas chorų šventes „Žiemos šviesa“ kasmet suskamba naujas lietuvių kompozitoriaus kūrinys. Be to, „Gabija“ siekia sujungti skirtingas meno kryptis, tad dalyvauja poezijos pavasariuose, knygų pristatymuose, parodų atidarymuose, akademinių teatrų forumuose, konkursuose, festivaliuose, „Gaudeamus“, dainų šventėse, jaunimo subėgtuvių akcijose (flashmob‘uose). VGTU choras yra įvertintas „Aukso paukšte“, išleidęs garso kasetę ir dvi kompaktines plokšteles. 8 tarptautiniame aukštųjų mokyklų chorų konkurse „,Juventus 1997“ Kaune choras ,,Gabija” pasirodė geriausiai iš lietuvių chorų ir laimėjo 3 vietą. Draugėn susibūrę būsimieji inžinieriai, elektronikos specialistai, architektai ir pilotai stengiasi nenuilstamai dalintis gėriu ir šiluma su visais chorinės muzikos mylėtojais.


13

Chormeisteriai/Choirmasters DAINA DOVEIKĖ ir/and GIEDRIUS PAVILIONIS, chormeisteris ir koncertmeisteris/choirmaster and concertmaster GEDAS JURGUTIS The mixed choir of Vilnius Gediminas Technical University was founded in 1964 by Klemensas Griauzdė. From 1975 to 1995 the conductor of the choir was Feliksas Viskantas. Rasa Viskantaitė has been the chief conductor since 1995. The choir ”Gabija” gave concerts in Ukraine, Moldavia, Russia, Estonia, Poland, Czech Republic, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Latvia, Hungary, Bulgaria, Germany, Denmark, Italy, Finland, the United Kingdom, Spain, Belarus and the Netherlands. The choir aims to promote Lithuanian music. The choir ”Gabija” and EEC organizes the choir festival ”Winter light” where a new piece by a Lithuanian composer is performed every year. By participating in various cultural events, such as poetry readings, book reviews and exhibition opening events, theater forums, competitions, song festivals, ”Gaudeamus” festival, flash mobs, the choir also attempts to unite different types of arts. VGTU choir has received a ”Golden Bird” award, has released one MC and two CDs. During the VIII International University Choirs competition ”Juventus 97” in Kaunas ”Gabija” has won the 3rd place and was the best among all Lithuanian choirs. The singers of the choir, engineers, electronic specialists, architects and pilots sing together rendering warmth and kindness to all music lovers.


Vilniaus universiteto akademinis mišrus choras The Vilnius University Academic Mixed Choir

GAUDEAMUS

Choro vadovė/ The conductor RASA GELGOTIENĖ Chormeisteriai/Choirmasters IGNAS GARLA ir/and NERIJUS MASEVIČIUS Šis vienas seniausių ir žinomiausių Lietuvos studentų kolektyvų buvo įkurtas 1940 m. Chorą subūrė žymus chorvedys, pedagogas, kompozitorius, vargonininkas ir kultūros veikėjas Konradas Kaveckas. Vėliau šiam Vilniaus universiteto kolektyvui vadovavo daug įžymių Lietuvos chorvedžių: P. Sližys, P. Gylys, B. Jankauskas, R. Zdanavičius, J. Kalcas. Nuo 1995 m. „Gaudeamus“ vadovė yra Rasa Gelgotienė. Choras aktyviai dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose, iškilminguose Vilniaus universiteto renginiuose. Koncertuoja Lietuvos dainų šventėse, Baltijos šalių studentų chorų festivaliuose „Gaudeamus“, „Juventus“ ir Lietuvos muzikų sąjungos, Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių, Marijampolės ir kitų miestų savivaldybių projektuose. 1993 m. rugsėjį choras dainavo Popiežiui Jonui Pauliui II per Jo vizitą Lietuvoje. 2012 m. gruodžio 8 d. choras „Gaudeamus“ kartu su Vilniaus universiteto chorais „Pro Musica“ ir „Virgo“ suorganizavo naują ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje analogų neturėjusį projektą „Klasika visiems“. Vilniaus universiteto kolektyvai pakvietė dalyvauti projekte visus, kurie pažįsta muzikos raštą ir gali dainuoti iš natų, ir kartu atliko W. A. Mozarto „Requiem“. Šv. Jonų bažnyčioje susirinko per 400 atlikėjų. 2013 m. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai proga choras aktyviai dalyvauja propaguojant Lietuvos kultūrą užsienyje, parengė lietuviškos muzikos programą, kurią 2013 m. pristatys įvairiose Europos šalyse. Kolektyvas aktyviai gastroliuoja, yra dalyvavęs festivaliuose, konkursuose, koncertavęs daugelyje Europos šalių, taip pat Kazachstane, Turkijoje, Meksikoje, Kuboje, JAV. Laimėjo keletą Lietuvos ir tarptautinių konkursų, išleido klasikinės ir lietuvių kompozitorių muzikos kompaktinių plokštelių. 2007 m. choras apdovanotas „Aukso paukšte“.


15

The Vilnius University Academic Mixed Choir was established in 1940, and has been performing successfully for over seventy years. The singers of ”Gaudeamus” are the students and the graduates of Vilnius University. Throughout the years, the choir has actively participated in the Vilnius University and Lithuanian musical life. It has arranged various concert programmes, performed with symphonic orchestras, and participated in many domestic and international choir festivals and competitions. ”Gaudeamus” also takes part in the periodically organized Lithuanian National Song Festivals, as well as in the Baltic States” Student Choirs” Festival ”Gaudeamus” the location of which rotates among Vilnius (Lithuania), Riga (Latvia) and Tallinn or Tartu (Estonia). For many years the choir has been lead by many famous Lithuanian choir conductors. Rasa Gelgotienė has taken up the leadership of the choir in 1995. Under her direction, the choir has participated in numerous international festivals, has performed in many countries in Europe, as well in Kazakhstan, Turkey, Mexico, Cuba and the USA. In 1997, the choir won a Silver Prize in the International Competition of Student Choirs in Slovakia, and in 1999 it was the Second Prize winner in an International Competition in England. In 2001 the choir won the Second Prize in the International Competition of Habaneras in Torrevieja, Spain. In 2006 ”Gaudeamus” was the winner of the Second Prize (in the obligatory programme) and the First Prize (for the performance of the samba) in the International Choirs Competition in the Asturias region (Spain). In the beginning of 2008 Vilnius University academic mixed choir was announced as the winner of The Brightest Lithuanian Star of 2007, and was awarded the Golden Bird. In December 2012, together with two other Vilnius University choirs, ”Pro Musica” and ”Virgo”, ”Gaudeamus” had organized an exceptional music event ”Classics for Everyone”, where the joint choir of more than 400 singers performed ”Requiem” by W. A. Mozart. The choir performs wide range of music from Renaissance polyphony and the music of the Baroque and Romantic periods, to the contemporary compositions and choral music of modern Lithuanian composers. The choir has released several tapes and CD’s.


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos mišrus choras The Mixed Choir of the Medical Academy of Lithuanian University Of Health Sciences

NERIS

Meno vadovas ir dirigentas/Music director and conductor TOMAS LAPINSKAS Tai – vienas iš seniausių ir garsiausių Universiteto meno kolektyvų, įkurtas 1925 m. Nikodemo Martinonio iniciatyva. Chorui vadovavo muzikas folkloristas Z. Slaviūnas, žinomi chorvedžiai ir kompozitoriai: S. Šimkus, K. Kaveckas, K. Griauzdė, A. Kairys, J. Šidlauskas, A. Kazlauskas, A. Mišeikis, A. Kelmelis. Kauno medicinos instituto akademinis choras pasiekė puikių laimėjimų įvairiuose konkursuose, garsino Lietuvą už jos ribų. Ypač sėkmingi chorui buvo 1965 metai. Jubiliejinėje dainų šventėje tarp miestų kategorijos pajėgiųjų mišrių chorų jis iškovojo geriausio meninio kolektyvo vardą. Tuomet chorui suteiktas Respublikos pavyzdinio kolektyvo „Neris“ vardas. „Neris“ nuolat dalyvauja miesto, respublikinėse, pasaulio lietuvių dainų šventėse, Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventėse „Gaudeamus“. 2005 m. chorui vadovauti pradėjo Tomas Lapinskas. Pamažu augdamas ir stiprėdamas choras 2006 m. atšventė 80 metų jubiliejų. Šiuo metu aktyviai įsilieja į miesto ir šalies kultūrinį gyvenimą. Yra nuolatinis Universiteto renginių, miesto ir Lietuvos dainų švenčių, aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalių dalyvis. Dvejus metus iš eilės „Neris“ tapo tarptautinio sakralinės muzikos festivalio ir chorų konkurso „Cantate Domino“ laureatais ir iškovojo aukso diplomus, o 2010 m. surengė II Kauno aukštųjų mokyklų chorų festivalį.


17

Chormeisterė/Choirmaster IEVA TUNKEVIČIŪTĖ Koncertmeisterė/Concertmaster GABRIELE DAMBRAUSKAITE The Academic Mixed Choir ”Neris” is the oldest and the most famous art ensemble of the university. It was formed in 1925 by Nikodemas Martinonis, an organist, composer and choir conductor. The choir has been lead by several renowned composers and choirmasters since then. Among them, a folklorist Zenonas Slaviūnas, musician S. Šimkus, K. Kaveckas, K. Griauzdė, A. Kairys, J. Šidlauskas, A. Kazlauskas, A. Mišeikis and A. Kelmelis. The Academic Mixed Choir ”Neris” has been awarded in various significant choir contests in Lithuania and abroad. 1965 was a very successful year for the choir as it was awarded the nomination of the best art ensemble in the advanced category of Lithuanian choirs during the Jubilee Song Festival. The same year the choir was awarded a title of the honorary ensemble of the Republic and the name ”Neris”. The mixed choir ”Neris” was a regular participant of national and Kaunas Song and Dance Festivals. It took part in the Baltic States’ Student Song and Dance Festival ”Gaudeamus”. 2005 marked the rebirth of ”Neris” when a young medicine student and conductor Tomas Lapinskas took over the directing of the choir. The newly reformed choir started to grow and develop.


Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto mišrus choras The Vilnius University Kaunas Faculty of Humanities Mixed Choir

VENI GAUDERE

Choro vadovė/The conductor ADELĖ MIKALKĖNIENĖ Choras įkurtas 2006 m. vadovės Adelės Mikalkėnienės iniciatyva. „Veni gaudere” (iš lot. k. – atėjome džiaugtis) liudija chore dainuojančių studentų nuotaikas ir nusiteikimą. „Veni gaudere“ aktyviai dalyvauja dainų šventėse, festivaliuose, koncertuoja Lietuvoje. 2011 m. tarptautiniame konkurse ,,Kaunas Cantat” jis užėmė pirmą vietą ir pelnė diplomą, o 2013 m. sakralinės muzikos konkurse ,,Silver Bells” (Daugpilis, Latvija) buvo įvertintas antra vieta. Choro repertuare daugiausiai šiuolaikiniai lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai a cappella.


19

The choir ”Veni gaudere” was founded in 2006. The translation of the Latin name of the choir is ”(we) have come to rejoice”, and this phrase reflects the attitude of the students singing in the choir. The choir is directed by Adelė Mikalkėnienė. ”Veni gaudere” is an active member of Lithuanian student choral society. It participates in the Lithuanian Song Festivals, takes part in the Lithuanian Student Choir Festivals, organises concerts in Lithuania. In 2011 the choir was awarded the First place certificate in the international competition ”Kaunas Cantat” and the Second place certificate in the X International Sacred Music Festival ”Silver Bells 2013” (Daugavpils, Latvia). The choir performs mainly modern music composed by Lithuanian and musicians from all over the world.


Latvijos universiteto mišrus choras University of Latvia Mixed Choir

JUVENTUS

Choro vadovas/ The conductor MARCIS IMANTS Šis Rygos (Latvija) choras buvo įkurtas 1920 m. spalio 18 d. 2010 m. jis šventė savo 90-metį. Tai – seniausias mėgėjų choras Latvijoje. Nuo 2012 m. chorui vadovauja Marcis Imants, kartusu vokalo mokytoja Inese Romancane ir dirigentu Rudolfs Kreslins. Šiandien „Juventus“ yra vienas iš aukščiausiai vertinamų mėgėjų chorų Latvijoje. Choro repertuaras labai platus: nuo sakralinės muzikos (T. Kverno „Ave maris Stella“, J. Bramso „Ein Deutsches Requiem“, E. Elgaro „Lux aeterna“ ir kt.), latvių kompozitorių klasikinės ir moderniosios muzikos (J. Vītols, E. Dārziņš, P. Vasks ir kt. kompozitorių kūriniai) iki populiarių džiazo ir popmuzikos aranžuočių (Manha da Carnaval, Agua de Beber, Ob-­la-­ di Ob-­la-­da ir kt.). „Juventus“ dalyvavo visose Latvijos dainų šventėse, skynė laurus konkursuose ir Chorų karuose. Choras koncertavo Europoje, dainavo Šiaurės Amerikoje, Australijoje ir Japonijoje. Dalyvavimas įvairiuose tarptautiniuose konkursuose suteikė „Juventus“ solidžios patirties. 2011 m. 9-ajame tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje „Sudraba Zvani” (liet. „Sidabriniai varpai“) Daugpilyje (Latvija) choras laimėjo Didįjį prizą mišriųjų chorų kategorijoje ir buvo paskelbtas Geriausiu atlikėju. Tų pačių metų rugpjūtį choras nukeliavo į Makedonijos Ohrid chorų festivalį, kur choristai vėl įrodė savo talentą ir laimėjo pirmąją vietą mišriųjų chorų kategorijoje. 2011 m. lapkritis „Juventus“ chorui suteikė dar vieną progą švęsti – choras laimėjo Didįjį prizą 18-ajame tarptautiniame S. Šimkaus chorų konkurse. Be to, už aukštos chorinės kultūros puoselėjimą chorą apdovanojo Klaipėdos miestas.


21

Choir from Riga, Latvia, was founded in 18 October 1920 and in the end of 2010 celebrated its 90th anniversary. This choir is the eldest choir of non professionals in Latvia. Since 2012 the artistic director of ”Juventus” is Mr. Marcis Imants who works hand in hand with the vocal teacher Ms. Inese Romancane and the conductor Mr. Rudolfs Kreslins. At the moment ”Juventus” is one of the top amateur choirs in Latvia. The choir has a wide repertoire: sacred music (T. Kverno ”Ave maris Stella”, J. Brahms ”Ein Deutsches Requiem”, E. Elgar ”Lux Aeterna” etc.), modern music (E.Whitacre ”Cloudburst”, G. L. Gavila‘n ”Que ricoe!” etc.), Latvian classical and modern composer pieces (J. Vītols, E. Dārziņš, P. Vasks etc.) as well as popular jazz and pop arrangements (Manha da Carnaval, Agua de Beber, Ob-­la-­di Ob-­la-­da, etc.) ”Juventus” has participated in all Latvian Song Festivals, winning first places in competitions and Choir battles. The choir has given concerts all over Europe and also travelled to the North America, Australia and Japan. “Juventus” has gained a solid experience by participating in various international competitions. In January 2011, at the 9th International Sacral Music Festival “Sudraba Zvani” (eng. ”Silver Bells”) in Daugavpils, the choir won the Grand Prix, the first award in the mixed choir category, and was awarded the Best Performer. Later in August ”Juventus” travelled all the way to Macedonian Ohrid Choir Festival and once again proved their singing talent by winning the first prize in the mixed choir category. In November 2011 ”Juventus” celebrated again, by winning the Grand Prix of the 18th International Stasys Simkus Choir Competition in Lithuania. ”Juventus” also received a special city of Klaipėda award for high choral culture.


List of Participants of Previous “Juventus” Competitions

The Lomonosov Moscow State University Choir, Russia University of Latvia mixed choir “Juventus”, Latvia Kaunas University of Technology mixed choir “Jaunystė”, Lithuania Riga Medical Institute choir “Riga”, Latvia St. Petersburg State University choir, Russia Tallin students choir, Estonia Chamber choir of Kiev Polytechnical Institute, Ukraine Chamber choir of Belarusian State University, Belarus St Petersburg State Institute of Technology choir, Russia Vilnius University choir, Lithuania Samara State Aerospace University choir, Russia Petrozavodsk State University choir, Russia National Research Tomsk Polytechnic University choir, Russia Lithuanian University of Educational Sciences choir “Ave Vita” Saint Petersburg State Electrotechnical University choir, Russia Choir of Vilnius Gediminas Technical University “Gabija”, Lithuania Taras Shevchenko National University of Kyiv choir “Dnipro”, Ukraine Choir “Neris” of Lithuanian University of Health Siences Lviv Polytechnic National University chamber choir, Ukraine I. N. Ulianov Chuvash State University chamber choir, Russia Ural State Technical University chamber choir, Russia N. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod choir, Russia Novosibirsk State Technical University choir, Russia Estonian University of Life Sciences choir Kazan (Volga region) Federal University choir, Russia Yerevan State University, Armenia Perm State National Research University choir, Russia Tallinn Pedagogical University choir, Estonia Syktyvkar State University choir, Russia Kemerovo State University choir, Russia Yerevan State Musical Conservatory choir “Komitas”, Armenia Lithuanian University of Agriculture choir “Daina” Vilnius Academy of Arts choir, Lithuania Tartu students choir, Estonnia Rezekne University mixed choir “Sonitum”, Latvia Riga chamber choir “Fortius”, Latvia The Stockholm School of Economics choir, Latvija


1968 1970 1972 1975 1979 1983 1987 1997 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23


www.juventus.ktu.lt

Organizatorius/Organizer KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Konkurso vyr. organizatorė ir meno vadovė / The director of the competition DANGUOLĖ BEINARYTĖ KTU akademinis choras „Jaunystė“/ The Academic Choir of KTU ”Jaunystė” Laisvės al. 13–507, LT-44238 Kaunas E-mail juventus.competition@gmail.com Tel. (+370 37) 300082

JUVENTUS 2013  

IX TARPTAUTINIS AUKŠTUJU MOKYKLUMIŠRIŲ CHORU KONKURSAS9th INTERNATIONAL COMPETITION OF MIXED ACADEMIC CHOIRSKAUNAS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you