Page 1

Įmonių stendų planas


Įmonių stendų numeriai Įmonių stendų numeriai Elektronikos ir Statybos rūmuose. „KTU Karjeros dienos 2012“ kovo 21 dieną nuo 10 iki 15 val. „ABB“, UAB

SS.5

„Elfa Distrelec“, UAB

EF.6

„Achema“, AB

SS.21

„Energenas“, UAB

SS.19

„aCoobe“, UAB

ES.10

„Ernst & Young Baltic“, UAB

EF.17

„Addendum Solutions“, UAB „Adform Lithuania“, UAB

ES.9

„ETRONIKA“, UAB

ES.5

ES.17

„Fauga“, UAB

SS.14

„Affecto Lietuva“, UAB

ES.2

„Festo“, UAB

ES.20

ARVI įmonių grupė

SF.6

„Fortum Heat Lietuva“, UAB

SS.12

ATEA, UAB

ES.13

„Gitana“, UAB

SS.15

„Audimas“, AB

SF.15

„Hewlett-Packard“, UAB

ES.18

„Axis Industries“, AB

SS.2

Hoptrans Group

„Baltec CNC Technologies“, UAB

EF.1

„IBM Lietuva“, UAB

ES.16

„Idėjų parkas“, UAB

SF.14

„YIT Kausta“, AB

SS.16

„Juodeliai“, UAB

SF.3

Baltic-American Freedom Foundation

SS.20

„Barclays Technology Centre Limited“ ES.15 „Bentley Systems“

ES.1

„Callcredit Information Group“

ES.19

„CID Baltic“, UAB

ES.14

„Coca-Cola HBC Lietuva“, UAB

EF.22

„CSC Baltic“, UAB CVbankas.lt „CVO Recruitment“, UAB

ES.3 EF.15 SF.4

EF.8

„Kauno energija“, AB

SS.11

„Kauno tiltai“, AB

SS.13

„KG Group“, Kauno grūdų įmonių grupė

SF.10

„Kitron“, UAB KTU „Startup Space“ LESTO, AB

EF.3 SS.18 SS.6

„CV-Online LT“, UAB

EF.23

„Lietuvos draudimas“, AB

EF.16

„Dematic Kaunas“

EF.10

„Lietuvos dujos“, AB

SS.10

„D-Link Baltija“, UAB

EF.13

Lietuvos energetikos institutas

SS.8

„Lietuvos energija“, AB

SS.7

„E-Bros“, UAB

| 14 |

KTU Karjeros dienos 2012

ES.7


Įmonių stendų numeriai „Lietuvos geležinkeliai“, AB

EF.2

„Manfula“, UAB

SS.1

„Mantinga“, UAB

SF.8

„Mars Lietuva“, UAB

SF.5

„Meteka“, UAB

EF.11

„Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė, UAB

SF.18

„Neo Group“, UAB

SF.19

„Net Frequency“, UAB

ES.12

„NOD Baltic“, UAB

ES.6

„Senukų prekybos centras“, UAB

SF.11

„Synergium“, UAB

ES.21

„Strategic Staffing Solutions International“, UAB

EF.14

„SWEDSPAN Girių Bizonas“, UAB

SF.1

„Švyturys-Utenos alus“, UAB

SF.7

„Technopolis“, VšĮ (kartu su „Agmis“, UAB ir „Simbiotecha“, UAB)

EF.5

„TeleSoftas“, UAB

ES.4

„NRD“, UAB

ES.22

TEO LT, AB

EF.19

„Omniteksas“, UAB

SF.16

„Terra“, UAB

EF.12

„ORLEN Lietuva“, AB

SS.22

„Vakarų laivų gamykla“, AB

„Philip Morris International“

SF.20

„Vakarų medienos grupė“, UAB SF.13

„Print-it“, UAB

SF.17

„Valcon“, UAB

SS.4

„Rimi Lietuva“, UAB

EF.21

„Vičiūnų“ įmonių grupė

SF.9

„Vilniaus baldai“, AB

SF.2

„Vilniaus energija“, UAB

SS.9

„Ruptela“, UAB „SBA“ Koncernas, UAB

EF.4 SF.12

„Schmitz Cargobull Baltic“, UAB

EF.7

„Schneider Electric Lietuva“, UAB

SS.3

SEB bankas, AB

EF.18

„Sekasoft“, UAB

ES.8

EF.9

„VTS Vilnius“, UAB

SS.17

„Webmedia“, UAB

ES.11

„Western Union“

EF.20

ZALARIS HRS AS filialas

ES.23

Pasaulio lietuvių centras (PLC)

EF – Elektronikos rūmų fojė

SF – Statybos rūmų fojė

ES – Elektronikos rūmų salė

SS – Statybos rūmų salė

E1

Pvz.: AB „Achema“ – SS.21, ieškok Statybos rūmų salėje 21 stende. KTU Karjeros dienos 2012 | 15 |


Įmonių stendų išdėstymo planai

(salė, I aukštas)

101 a.

ES.8

ES.22

ES.10

EF.8 EF.7

EF.22

EF.5

ES.11

ES.23 ES.17

EF.6

EF.19 EF.20 EF.21

EF.9

ES.9

ES.21 ES.18

Įėjimas

102 a.

EF.4

EF.2

EF.23

EF.3

ES.15

ES.14

ES.13

ES.12

ES.16

EF.1

E1

103 a.

Įėjimas

EF.15 EF.16 EF.17 EF.18

ES.7

ES.20 ES.19

ES.1

Elektronikos rūmai

(fojė, I aukštas)

EF.14 EF.13 EF.12 EF.11 EF.10

ES.6

ES.5

ES.4

ES.3 ES.2

KTU Karjeros dienos 2012

| 16 |

Salė

Elektronikos rūmai


Įmonių stendų išdėstymo planai

Statybos rūmai (fojė, II aukštas) SF.4

SF.5

SF.6

SF.10

SF.9

SF.8

SF.7

SF.11

Salė

SF.15

SF.16

SF.18

SF.17

SF.13

SF.14 SF.3

SF.2

SF.19

SF.20

SF.12

SF.1 Laiptai

SS.6

SS.8

SS.7

SS.9

SS.10

SS.11

(salė, II aukštas)

SS.12

SS.18

SS.19

SS.20

SS.17

SS.16

SS.15

SS.5

SS.4

SS.21 SS.14

SS.3

SS.22

Įėjimas

Statybos rūmai

SS.13

SS.2

SS.1

KTU Karjeros dienos 2012 | 17 |

KTU karjeros dienos 2012 - stendai  
KTU karjeros dienos 2012 - stendai  

Įmonių stendų išdėstymo planai

Advertisement