Page 1

Žiūrėti kitoje pusėje...

RĖMŲ

KTU-FOTO studija nr 5 (20) 2011 11


a: Mėnesio tem unda Kai miestas b

Dainiaus Ščiukos nuotr.

Dainiaus Ščiukos nuotr. Deivido Gailiavičiau nuotr.

Už rėmų -2

Deivido Gailiavičiau nuotr.


Dainiaus Ščiukos nuotr.

Erlandas Kėvalo nuotr.

Justino Barburškos nuotr.

Už rėmų - 3


MĖNE SIO AUT ORIUS

Dainius Ščiuka

Trumpai apie save? Fotografuoju, kad gyvenčiau. Gyvenu, kad fotografuočiau, - tarė jis atlošdamas galvą. Esi profesionalus fotografas. Kadangi veikla nemažai siejasi su menu, tai fotografavimas, visų pirma, Tau darbas ar pomėgis? Ir darbas ir pomėgis. Konfucijus sakė “susirask mėgstamą darbą ir tau visą gyvenimą nereikės dirbti“ Kelių metų pradėjai fotografuoti? Fotografuoti pradėjau 15-os. Istorija banali ir paprasta, radęs stalčiuje seną ZENIT E, norėjau jį išbandyti, užsikrėčiau stipriai. Ar fotografijos ėmeisi dėl malonumo? Dėl kančios(kvailokas klausimas) O jei rimtai, tikrai taip. Ar tavo didžiausias pomėgis sutampa su darbu? Dainiaus Ščiukos nuotr. Taip. Galima pagalvoti, kad norint fotografuoti pakanka turėti rimtesnį fotoaparatą. Bet, ko gero taip nėra. Kada prasideda profesionali fotografija? Mano nuomone, profesionali fotografija prasideda kuomet iš to gali uždirbti pinigus. Nors tai nėra tikslingas mąstymas, žmonės fotografuodami ir neprofesionaliai gauna pinigus. Ta riba tarp profesionalios ir neprofesionalios fotografijos gali būt labai maža, arba labai didelė. ;)) Ar įmanoma tapti profesionaliu fotografu be tam įgimto talento? Įmanoma viskas, reikia daug dirbti, dėti pastangų, norėti. To užtenka pradžiai. :) Ar galima suderinti komercinę ir meninę fotografiją? Visada maniau, kad galima laisvai, bet pradėjęs verstis komercija pastebėjau atitolimą nuo meninės fotografijos, manau reikia daug stengtis, kad galėtume išmokti tai derinti. Dainiaus Ščiukos nuotr. Atsiradus skaitmeniniams fotoaparatams, daug kam fotografavimas tapo hobiu. Ar įmanoma su pigiu fotoaparatu padaryti meninę nuotrauką? Taip. Kas tavo mėgstamiausi fotografai? Fotografų mėgstamų daug, nuo lietuvos grandų kaip A.Macijauskas, arba R.Rakauskas iki mados grandų Dave LaChappele Ką fotografuoti sunkiausia? Mano nuomone, vaikus. Juos įamžinti ne banaliai reikia mokėti.:) Ar yra Lietuvoje fotografų kurie specializuotūsi labai siauroje srytyje, pvz. vien gyvūnų fotografijoje? Tai žinoma, kad yra. Už rėmų -4


Dainiaus Ščiukos nuotr.

Paminėk svarbiausius įvykius savo gyvenime (parodos, publikacijos....)? Su vienu fotomenininku Tadu Šlajumi dirbome prie projekto „Psichoteka“. Perkūno namo rūsyje eksponavome fotografijas, darytas buvusioje psichiatrijos ligoninėje, kurioje dabar įsikūręs Vilniaus Dailės akademijos Kauno dailės fakultetas, taip pat fotografavome sename apleistame darželyje. Atspausdinome darbus, prie jų pateikėme filmuką – išėjo toks audiovizualinių menų projektas. Žmones leidome tamsoje, duodami tik žvakę; labai garsiai grojo muzika – įvairūs šnopavimai, širdies plakimas, šiek tiek gitaros garsų. Viskas buvo taip „vaiduokliška“, nuotraukose atsispindėjo visi mūsų skausmai, mūsų nelaimės. Buvo labai įdomių ir įvairių reakcijų – vieni išbūdavo ten vos 10 sekundžių, kiti – 20 minučių. Nusikabinus tą parodą apėmė keistas lengvumo jausmas. Iki tol nebuvau patyręs nieko panašaus. Ar visada, prieš pradedant fotografuoti reikia turėti idėją? Taip, tikrai taip. Pradėti fotografiją nuo idėjos yra sunkiausia, bet rezultatas dažniausiai būna geriausias. Pats šiuo metu tai bandau daryti, sunkiai pavyksta, bet tikiuosi judu link to.

Ar pastebi kitų kolegų klaidas? Pastebiu, svetimas klaidas pastebėti yra lengviau nei savas. Todėl kritika yra labia naudinga. Kaip manai, ar sunku jaunam fotografui susirasti darbą? Na jei jaunas fotografas laiko save profesionaliu, bet neturi portfolio, turbūt, kad sunku. O mano nuomone, jaunas, ar senas, kalba padaryti darbai. Jau minėjau, jog reikia dirbti ir stengtis. Kokia tavo nuomonė apie kūrybos situaciją Lietuvoje? Kūrybos situacija lietuvoje , mes turim daug talentingų, daug kuriančių žmonių, ta situacija nebloga. Bet tik žmonėms tai darantiems situacija nekokia, maža lietuvoje rinka menui, todėl dauguma iškeliauja pristatatinėti savo kūrybos svetur. Ar esi savikritiškas? Kokias klaidas pastebi savo fotografijose? Dainiaus Ščiukos nuotr. Stengiuosi toks būti, pastebiu daug visko. Didžiausia klaida, per mažai apgalvota idėja. Ar fotografijoje jautiesi jau subrendęs? Ne, tikrai ne. Aš pats nesijaučiu dar subrendęs, o fotografijoje tuo labiau..:) Kaip sužinojai apie KTU-foto studiją? Kuo ji tau įdomi, naudinga? Sužinojau iš draugo, naudinga, visada smagu būti su bendraminčiais. Kritikuoti, būti kritikuojamam. Ką patartum pradedančiąjam fotografui? Prieš spausdamas užrakto mygtuką, pagalvok. Paruošė: Rimantas Steponavičius ir Milda Aukštkalnytė Už rėmų - 5


ogų... t s o t a s i l ė n i Dar trup “ 1 1 0 2 a d i N arba „

Gintarės Žaltauskaitės nuotr.

inų utis lagam arius kra n s o ij d . u je o O st Nid KTU-FOT minaras dalijosi ininkų se ir kasmet n e iš Kauno ip m a s k u to , k jį y fo v is iš n e n ti ija. Tai u r Šį rugsė ic a ta d d na tra ...“ – se je -asis tarp o 4 a r id 3 y N u u ja atitrūkti: u kaip vui ja pakvietė stogas ir S kolekty ip nepailsi F to ta K a r ą s ios, u a k id p ie N „N trum pos, mar onė į . Jūra, ko s pasiimti mas. Keli ų o a... m b T a a r a b a is a r d a ia .. o ž d s. u įspūd gėjant iems n švytury ė it ib k ia įs č , ų į s sl e n d k e N u o d s... „ sima ė, čių m proga ru ų aromata i pasiekė Nidą, iš rasidedan n p šy o u u p n s ir a kipaž vieniem ens vėjas o.“ Keli e arbus rud – vandu j ė ? dar nežv u šn a e li d kas to airėj ir uose ir... P nes čia k se namuk o tematik enkios dieno iu k u ja s o įsikūrė „Agila“ mis apie f paskaitų įva iriomis otogra , trijų fiją N pa por tfoli idos k fotografijos o per ž rodų atidar ultū ym iū Skirma ntui Va ros. Šis, 34 ais, diskusijo ros centre liuliui a s ir, ž -asis meno in semina ko tminti. ras, sk oma, Viena iš gyvena lonijoje. Tai b ir ia uvo pu meninin paskait ik ir dar ų vyko mas sykį pa kai gyvena t i proga pam N idos atyti, ieš en semina kaip te ro met koti naujųo įk ais, kokius p n u – „N ro vėpimų paslapt ida off o. Sem jektus kuria ingasu “ in va pavadin kur fot aro na ujiena imuas? karai. Kąas s og lepiasi Jaukio Meninin rafai susirin po šiuo je kosi ne kų dar „ S e n s ojioje v ofi – išan bai šįs yn yk buv cialiaim pab ks endrau inėje“ o rodo publika tinę atranką t mi kit i ir r perraė aip ne ivimui. odomi ję auto skaitm i įpras eniniu per p r ia i ta b u rojekto fo metu t rių did vo pristatom arp kit rmatu rodan i e ų t liame R . Mis e iukonio autorių, galėjo per projekto rių. „N krane , bet ir me gėr Plepio id ėtis ne ir koleg Austėjo tik KFS a off “ ų iš Ka uno fot s Zasimausk vadovo ait o klubo Gintarės Žaltauskaitės nuotr. dar bais ės, Mar tyno . Už rėmų -6


Gintarės Žaltauskaitės nuotr.

Visos savait ės metu vy Konkurse sp ko fotokonku ecialų prizą rsas „Fotog už sutapusią ir KFS nar rafuojame N ys, Mar tyn autoriaus ir idoje“. as Plepys. komisijos n atrinkti į to Taip pat n uomonę ga lesniaęi atra e vo vi eno KFS fo nkaią. Kas Nidos atviru tografo dar išties bus ve kuose. Semin ba rč i ia ar us vakaronė. ų savaitę už i – išvysim e kitąamet, baigė alaus ir rūkytos žu Toli nuo kr vies vakaras epšinio čem – pionato šurm prie ekranų ulio, neapsi stebintėdam ėjome be še i varžybas. T įprastai nes im yninių vaka iesa, kai kuri tebintys krep rų e fotografai šinio varžyb nesėkmę.... B prisipažino, ų, nes ir ka et, prietarus kad i jie ai ja p s al ik st Mėnesienos ime lieka pri ebi, ale tai apšviestos n atneša etaramis. blynai, mau aktys, šeim dynės ryta yniški puod is, aplanky ai šaltibaršč nesuskaičiuoj tos Negyvos ių ir bulvin amų dalykų, iai ios kopos kuriuos pat nesuišvardin ir dar dau yrėme per ysi... Nida – gybė visą savaitę verta! – visko ties iog

* ** Kopų nykimas. Kaskart žmonės, kurie čia atvyksta, metai iš metų mato nuolatinį kitimą. Vis mažyn, mažyn... pėdų daugyn. Kaip ir gyvenime, viskas nuolat kinta. Neatkuriamai, nepakeičiamai, nesugrąžinamai... Ir tik mene gali tai išsaugoti. Pagautas įkvėpimu sukūręs paveikslą, kurį regi.

*** Matyti šviesą, kuri nebūtinai turi būti balta. Neabejoti savimi. Svarbiausia – surasti idėją. Surask idėją ir dirbk prie su josa. Rink tai, kas patinka, ir gal vėliau kažkas iš to gims. Gerk bohemiją ir per dienas lindėk savo studijoje. Ar, jei nori, nepaklusk visam pasauliui – viskas yra leidžiama. Svarbu nesustoti gyventi ir ieškoti. Amžius – ne riba. Kurti, ieškoti įdomybių, galimybių. Gyventi savo gyvenimą ne tik šiandien ir rytoj, bet ir po dešimt metų. Smiltelę po smiltelės nuneša vėjas... „Talentas yra drąsa.“ Paruošė: Gintarė Žaltauskaitė

Gintarės Žaltauskaitės nuotr.

Už rėmų -7


Dano Ryženino fotografijų paroda ,,Vyriški žaidimai” Autorius šias fotografijas sudėlioja ir pateikia taip, kad būtų galima atsekti tam tikrą siužetinę liniją: iš pradžių tarsi supažindinama su pagrindiniais veikėjais (vaizduojami besiruošiantys kovai kariai), paskui matomos fotografijos, kuriose karo scenos, susišaudymas ir pan. Kiekvienas atvaizdas palydimas poetiškų ir lyriškų autoriaus komentarų, kurie parodai suteikia naują atspalvį ir žiūrovą ima stipriau jaudinti emociškai. Atskirai, pavienės šios parodos nuotraukos niekada nesukeltų tokių stiprių emocijų ir jausmų, kaip šioje D. Ryženino parodoje, kur jos sujungtos į vieną visumą. Tiesa, šiandieniniame tiek pasaulio, tiek Lietuvos mene, nėra naujiena iš užmaršties prikeltas senas fotografijas pateikti savitai. Pavyzdžiui, lietuvių fotografas V. Stanionis jaunesnysis, surinko ir pristatė pritaikęs visai naujam šiuolaikiniam meno kontekstui savo tėvo V. Stanionio vyresniojo, buitinėmis sąlygomis darytas pasines karo metų fotografijas, surinkęs ir pristatęs jas visai naujame šiuolaikinio meno kontekste. Taip, visai kitais tikslais darytoms nuotraukoms suteikiama nauja, menine vertė. Taigi, šios parodos idėja nėra nauja, tačiau ne mažiau įdomi tiek tema, tiek pateikimo forma. Nuo Antrojo pasaulinio karo prabėgo jau daugiau nei pusė amžiaus, tačiau jo padariniai jaučiami ir šiandien. Tai – išskirtos šeimos, sudaužyti žmonių likimai, sunaikinti ištisi miestai ir t. t. Šiuolaikiniame mene itin dažnai analizuojamos šios problemos, karas J i s – neretai tampa menininkų įkvėpimo

Kauno technologijos universiteto centrinių rūmų trečiojo aukšto fojė, eksponuojama KTU-FOTO studijos nario Dano Ryženino, nuo 2008 metų rinktų, fotografijų paroda – „Vyriški žaidimai“. Joje autorius akcentuoja būtent vyriškąją pasaulio pusę, atsispindinčią vaizduose, įamžintuose Antrojo Pasaulinio karo metu. Čia vaizduojami sovietinės, nacistinės bei amerikiečių armijų kariai, jų aplinka, užfiksuotos, kaitinančios kraują, paties kovų įkarščio scenos. Tačiau, įdomu tai, kad menininkas D. Ryženinas pateikia šias, labiau dokumentinę funkciją atliekančias fotografijas, kitokiame ir gana netikėtame meniniame kontekste.

“Vyrais tampa berniukai kare”

Už rėmų -8

šaltiniu ir stimulu kurti. Priešingai, nei šioje parodoje, dažniau akcentuojamos karo padariniai, o ne pats karas. Neretai, dabartinėse fotografijų parodose matomi vaizdai iš karo suniokotų vietovių, kurios verčia tik įsivaizduoti, kokias tragedijas turėjo patirti ten buvę žmonės. Tiesioginius vaizdus, tiesiog iš karo lauko, pamatyti galima tik to meto karo žurnalistų darbuose, kurie dalyvaudavo kovose su pačiais kariškiais, tik apsiginklavę ne šautuvais, o rankose laikydami, tuo metu dar ne itin patogias, foto kameras. Kai kurie vaizdai, užfiksuoti būtent karo įkarštyje, primena žymaus XX a. pirmos pusės fotožurnalisto, reportažinio metodo propaguotojo Robert‘o Cap‘os darytas fotografijas įvairių, pasaulį drebinusių karų metu. Taigi čia galima sieti parodos „Vyriški žaidimai“ vaizdus fiksavusių fotogafų, likimus su Cap‘os, kuris žuvo būtent dirbdamas savo darbą, likimu. Tiesa, jų pavardės nežinomos ir tokios, galbūt, liks visada, tad ši paroda tarsi paminklas, jų narsai ir pasiaukojimui vardan to, kad dienos šviesą išvystų tokie reti vaizdai, liudijantys to meto kario realybę ir kasdienybę.


“Petys į petį su vyrais kartu”

Parodos pavadinimas „Vyriškai žaidimai“ yra gan paradoksalus ir turi gilią prasmę. Čia sugretinama vaikystės svajonė su vyriška realybe. Antrajame pasauliniame kare kariavę mūsų seneliai, būdami mažais berniukais, svajojo užaugę tapti kariūnais ir ginti savo šalį nuo priešų. Tačiau suaugus, ir svajonei išsipildžius, realybė pasirodė ne tokia saldi, o priešingai – žiauri ir negailestinga. Kariai,

paruošė: Miglė Morkūnaitė

kovojama mūšiuose, tačiau jau nebe su įsivaizduojamais priešais ir ginklais, kaip kad vaikystėje, bet čia sprendžiami žmonių likimai ir žaidžiama jų gyvenimais. Uniformos, simbolizuojančios tarnystę tam tikrai ideologijai, ginklai, rimti bei sumišę karių veidai – visa tai atspindi vyriškąją pasaulio pusę, kuri ryškiai atsiskleidžia parodoje. Cigaretė kario dantyse – lyg nusiraminimo ženklas, šiek tiek apmaldanti vidinius išgyvenimus, patiriant karo baisumus. Čia apstu metaforų, įvairių simbolių, kuriuos suvokėjas gali analizuoti, pasitelkdamas savitą interpretacijos būdą. Tokios fotografijos atlieka labai svarbią dokumentavimo funkciją ir yra liudininkės, bylojančios apie tuometinę padėtį, kuri atrodo išties grėsmingai. Tačiau žvelgiant į kai kuriuos kūrinius, negalima atmesti ir jų meninės vertės, kadangi čia pateikiami vaizdai įvairiais rakursais, parinktos įdomios kompozicijos, svarbus tampa žmogus su savo psichologija, taigi – sąmoningai apgalvota, ką ir kaip fotografuoti. Pasitelkiant šiuos aspektus, kuriama ypatinga ir savita karo metų atmosfera. Poetiški vaizdiniai, tokie kaip užtaisoma patranka žydinčių pavasario sodų fone, parodoje gretinami su buitiškais, kario kasdienybę atspindinčiais vaizdais – vienoje fotografijoje pavaizduotas kario kambarys, kuris iš pirmo žvilgsnio pasirodo nejaukus, tačiau ypač tvarkingas. O tai asocijuojasi

su griežta kariška tvarka. Vadinasi, fotografai, fiksavę tokius vaizdus, žinojo, kas turi pakliūti į kadrą, tad galima daryti išvadą, jog į šiuos įvykius žvelgė profesionalaus fotografo akis. Fotografijos iš skirtingų karo stovyklų, darytos nevienodų pažiūrų bei techninių įgūdžių fotografų, todėl yra gana skirtingos tiek formalia, tiek kokybės prasme. O D. Ryženinas pateikia šias fotografijas itin patraukliu būdu: susiedamas atskirus vaizdus, jis nubrėžia tam tikrą siužetinę liniją, kurią žiūrovas gali plėtoti savo nuožiūra. Tai – įdomus sprendimas, leidžiantis visai kitomis akimis žvelgti į tokį meno kūrinį, kuris šio lietuvių fotografo dėka gali būti drąsiai tokiu vadinamas.

“Priešo tvirtovę užimti sunku”

Už rėmų - 9


škas i t n tude viai S “ rso s” daly u k n Ko tyva k e j ob

Dnato Norkaus nuotr.

Manto Kurliansko nuotr.

Simo Budgino nuotr.

Už rėmų -10


Gintarės Ružinskaitės nuotr.

Gintarės Ružinskaitės nuotr.

Martyno Plepio nuotr.

Už rėmų - 11


Laiko skylė skaičiuoja metus...

ų, tariš senųjų nari e it rs gi iš – , praminta pasikeitę...“ ,- studija, dar TO O „čia niekas ne -F TU K . kiekvieną mų vilkais, lūpų ofesionai čia pr ir ai ėj pusavyje vadina ėg m Prijaučiantys, metus. „laiko skyle“. t penktuosius afams? m ši de is tr u ja a mžis. O fotogr nk sa re si pu – ui og savaitę su m jau pabutai daug? Ž ingoje vietoje at yp 35 – eri? Ar e oj ši is ak mastą... R .Misiukonio, ivaizduoti tokį įs u nk Su . Prieš vadovo, tų zias žavesio. Ir iai jaunų entu suteikia savo ir o ld pi pa vojo tūkstanč us al dualizmas damas individu kas. Ne, indivi iš on bl ša ą, Kiekvienas bū žk ka visuomenėje ptų panašus į Ir nesvarbu . ja vi lik re ne tam, kad ta ip saulį tik ir saugomas ka kitoks, piešti pa ti bū li ga a čia skatinamas či s– e patalpoje s, ar inžinieriu vienoje mažoj i ia ul sa pa i esi menininka ng ti u šokoladu... ai tu. Visi skir u ir tirpstanči at om ar s taip, kaip mat vo ka ni fotomenis, arbatos ar ir išmintinges ni es m žy dalijasi mintim ka iko skylę užsu Retsykiais į la lijasi... auja, moko, da ininkai. Bendr

KTU-FOTO studijos na sponuoja ju riai taip pa os parodose t dalijasi su . Vyksta į iš visuomene bendradar vykas į Kali savo dar ba biauja su K is, ekningradą, aliningrado fotosemina fotoklubu. rus Nidoje, Turi nelaužo Fotografija mų tradicij sustabdo a ų... kimirką... la užkoduoja ik matricoje. ą sustingdo Taip ir čia, juostelėje a oliai atneša jis sustingst r šviesorašč vis naują p a, tik kinta iu ožiūrį, o la požiūriai, il v ei ik dai, jaunuo gėjantys su skylėje met rengtų paro us primena dų ir pava šios kaitos, rdžių sąraša nauji i...

Už rėmų -12


Už rėmų - 13


KTU-FOTO studija turi gilias šaknis ir gausų jaunų entuziastų būrį. Vedama vadovo R. Misiukonio studija šįmet švenčia jau 35-ąjį gimtadienį. Jubiliejaus proga Kauno viešojoje bibliotekoje atidaroma KTU-FOTO studijos narių fotografijų paroda. Parodoje – geriausi narių darbai. ----------------------------------

-

Kauno apskrities viešoji biblioteka, IV a. (Radastų g. 2). Paroda bus eksponuojama iki sausio 3 d.

Už rėmų -14


Projekto „Veidrodžių karalystė“ herojai, atkartodami rašy¬tojo Luiso Kerolo personažus, gyvena pagal jų pačių susikurtas taisykles, kartais logiškas, kartais absurdiškas, bet visada už laiko ir prietarų ribų. Fotografijos sukurtos naudojant ambrotipijos techniką, XIX amžiaus viduryje Anglijoje išrasto šlapio kolodijaus proceso rūšį, kurią naudojo ir pats Luisas Kerolas --------------------------

Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus (L. Zamenhofo g. 12). Paroda bus eksponuojama iki sausio 6d.

2011-ųjų metų Kaliningrado fotoklubo ataskaitinė paroda „Vietinis laikas“ šiemet jau buvo pristatyta Kaliningrade ir Sankt Peterburge, o dabar ją galėsite pamatyti ir Kaune. Šios parodos tikslas - pristatyti jaunųjų Kaliningrado fotomenininkų darbus, todėl tarp dvylikos autorių išvysite mažai žinomas pavardes. --------------------------KTU centriniai rūmai, III a. (K. Donelaičio g. 73)..Paroda bus eksponuojama iki sausio 13d.

Už rėmų - 15


Jubiliejaus pro grama:

nis) tvir tadie 17d. (ke s narių io o ič ij r d k u p 2011 la FOTO st U T K 7:30 . rymas. 16:30‑1 a, IV a dos atida o r a p bibliotek s o ji šo ie bendr v pskrities 2011 lapkričio Kauno a 19d. (šeštadien s “Old iksilenda g. 2). is) 13:00‑14:00 d ų U st T a d K a s Kaliningrado fo o (R r g u t e m to kl o pa ubo narių bend ro m do y s “Vietinis laik Atidar ros as” atidarymas usio 3d. and”. B sa i i KT ix . U ik D ce a nt r riniai rūmai, m ja . o Cella a u it n a o III a. (K. Done pask us eksp Atidarymo met laičio g. 73). / Česonio u koncer tuos ba Paroda b Gintaro šės a. 1 u 0 t o :3 rdas Tadas Mili 9 Pa (R 1 ro a ‑ da ij bu r s le ek auskas. a sp g 18:30 on s uojama iki saus tografijo io 13d. 14:30‑15:30 Ro Kauno fo m ua ldo Požerskio pa KTU III rūmai, g. 2). skaita. dalis. VI a. salė (Laisv Vilniaus Vakarinė g. 9-1). 0 ės al. 13). :0 3 16 2 :0 0‑ s 20 ė :0 in 0 it 20:00‑ Al u eksėjaus Aleksė j. ., II a. (M jevo paskaita ambrotipiją (s rums‘n‘d u demonstracij Baras B.O palaikys Sax‘n‘d apie a).KTU III rūm ą r sa e lė (L sf ai o sv m ės ai, VI a. al. 13). At 21:00‑24:00 Uždarymo vaka 2011 lapkričio 18d. (penkta dienis) ras. Kaimo turizmo 17:00‑18:00 Aleksėjaus sodyba “Šaltupi Aleksejevo asmeninės s” (Prienų raj.) parodos “Veidrodžių karalystė” atidarymas. Povilo Stulgos Lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus (L. Zam enhofo g. 12). Atidarymo metu gros saksofo nistas Marijus Perinis) 20d. (sekmadie nas. Paroda bus eksponuojam 2011 lapkričio a iki sausio 6d. nės dirbtuvės bi ry kū s 18:30‑19:30 Ambrotipijo 0 :0 19 Algimanto 0‑ :0 13 Aleksandravičiaus 69, 118 k.). ija (Studentų g. paskaita. Kauno Fotografijos galerija (Rotušės a. 1 KTU-FOTO stud / Vilniaus g. 2). 20:00‑23:00 Vakarinė dali s. Irish Pub For tas, IIIa. (K. Donelaičio g. 65). Daugiau informacijos:

president@fotostudija.ktu.lt KTU-FOTO studija studentų g. 69-118 www.fotostudija.ktu.lt Vadovas R. Misiukonis +370 60059146 redaktorė: G. Žaltauskaitė Maketavo: V. Kairys Viršelio nuotrauka Mėnesio temos “Kai miestas bunda” nugalėtojo Erlando Kėvalo, už redagavimą dėkojame D. Kėvalienei Už rėmų -16

Užrėmis  

photography