Page 1

Skud På Stammen 2010

®


Skud På Stammen ® 2010

Skud På Stammen® er et årligt tilbagevendende projekt, som udvikler og udfordrer stolte danske og nordiske traditioner inden for smykke- og møbeldesign. Men ikke bare det : Fra i år involverer det også dygtige elever og nyudlærte fra Københavns Tekniske Skoles medie- og billeduddannelser. De skal dokumentere samarbejdet mellem designerne, snedkere og ædelmetalsmedene gennem dokumentarfilm, fotos af arbejdsprocesserne og produktfotos. Hele processen og de færdige produkter portrætteres i en bog, som du skal designe.

Snedkerfagets Fællesudvalg

Det faglige udvalg Træets Uddannelser

Skud På Stammen® er et registreret varemærke, der tilhører Københavns Tekniske Skole


Er du mediegrafikerelev eller nyudlært mediegrafiker ? Vil du designe en bog ? Som noget nyt har du i år mulighed for at tage fire ugers valgfri specialefag eller påbygning som et samlet forløb. Fagene er Design og Kreativitet, Avanceret Ombrydning samt Avanceret Grafisk Workflow. De fire fag udbydes også som AMU-kursus, der kan søges af nyudlærte mediegrafikere. Målet er at fremstille en bog, hvor du selv står for layout samt den øvrige grafiske produktion frem til trykbart materiale. Forløbet er en del af Skud På Stammen®, som involverer dygtige elever på de kreative uddannelser på Københavns Tekniske Skole.


Værdier og personlig udvikling

Som mediegrafiker i Skud På Stammen® kommer du til at arbejde med design og fremstilling af bogen, der portrætterer de forskellige designere og de produkter, som bliver fremstillet i løbet af sommerens workshop på Københavns Tekniske Skole. Eleverne fra skolens fotoafdeling leverer billederne, og teksterne bliver skrevet af skolens journalist. Gennem det grafiske design skal du formidle arbejdsprocessen og produkterne. Du kommer til at møde de øvrige deltagere, og du vil få et tæt samarbejde med fotograferne.


DEN MEDIEGRAFISKE Workshop

Du får udleveret tekst og færdige billeder, og så er det op til dig at skabe et layout og en typografi, der fremhæver både de dygtige møbelsnedkere og ædelmetalsmede. Der er afsat fire uger til workshoppen, og det er en betingelse, at du binder dig til alle fire uger. I den første uge (den 28. juni til den 2. juli), kommer du til at møde alle de andre deltagere i Skud På Stammen® og designfasen påbegyndes. Du skal idéudvikle på, hvordan du vil formidle de produkter, som bliver fremstillet i løbet af sommeren, og du skal arbejde med skabeloner til ombrydningen. Efter sommerferien er fotograferne klar med deres billeder, og mediegrafikernes arbejde begynder med ombrydning og fremstilling af de trykklare pdf-filer. Det kommer til at foregå i uge 32 – 33 – 34 (den 9. – 27. august). Alle deltagere får produceret et par prøveeksemplar af deres bog. En jury udvælger den endelige vinderbog, der trykkes i et mindre oplag, og følger med på udstillingsstederne. Det er din faglige kunnen, der skal vise omverdenen, hvad danske håndværkere kan.

Vil du være mediegrafikeren bag Skud På Stammens® bog ? Så deltag i workshoppen i uge 26 og i ugerne 32 – 33 – 34 på Københavns Tekniske Skole, medieproduktion, Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C. På Kulturnatten fredag den 15. oktober 2010 bliver møbler, smykker, fotos, videoproduktioner og grafiske produkter udstillet ved en stor event i festsalen på Julius Thomsens Gade 5.


Praktiske forhold

Deltagelse er på betingelse af, at du deltager i alle fire uger. Som elev på mediegrafikeruddannelsen deltager du på valgfri specialefag eller i erhvervsrettet påbygning (kræver tillæg til uddannelsesaftalen). I begge tilfælde deltager du som på andre skoleforløb, hvor du får din normale elevløn, og din virksomhed får løntabsrefusion fra AER. Hvis du er nyudlært, kan du tilmelde dig i AMU-regi med mulighed for VEU-godtgørelse, der svarer til dagpengesats, under forudsætning af, at du har ret til seks ugers selvvalgt uddannelse på kursustidspunktet.


Yderligere oplysninger

Skud På Stammen® har sin egen hjemmeside, hvor du kan se sidste års projekter : www.skudpaastammen.dk Har du spørgsmål til forløbet, så kontakt uddannelsesleder Claus Bojsen Pedersen på 3586 3315 eller på e-mail cbp@kts.dk

Tilmelding Alle fire uger vælges som en samlet pakke: Hvis du er elev, skal du tilmelde dig hos Vivian Jensen på 3586 3323 eller på vje@kts.dk Hvis du er nyudlært, skal du tilmelde dig hos Helle Højbjerg på 3586 3398 eller hhoe@kts.dk, der også kan fortælle dig mere om AMU-reglerne.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 4. juni 2010.


www.skudpaastammen.dk

Skud på stammen, mediegrafiker  

Folder om Skud på Stammen 2010, mediegrafiker

Skud på stammen, mediegrafiker  

Folder om Skud på Stammen 2010, mediegrafiker

Advertisement