Page 1

Personaleinfo


Velkommen Velkommen som medarbejder på KTS. Personaleinfo indeholder en række praktiske oplysninger. Den er dels tænkt som en hjælp til dig som nyansat medarbejder – og dels som et nyttigt opslagsværk i dagligdagen. Forklaringerne i personaleinfoen er korte og generelle, så hvis der er noget, du er i tvivl om, er du meget velkommen til at kontakte Løn- og personaleafdelingen. Har du ideer, der kan gøre vedlagte info bedre, er du velkommen til at maile dem til os.

2


Indhold Medarbejderen

Skolen Blanketter KTS net Ledige stillinger Markedsføring Tilfredshedsundersøgelse Udviklingssamtale Offentlige mapper Omgangsform Personaleblad Personaleforeningen Pressekontakt Sundhedsordning Sundhedsordning,Falck Healthcare

4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8

Løn og godtgørelse Digital lønseddel Kørselsgodtgørelse Løn og lønforhandling Nemkonto Skattekort Time- og dagpenge

18 19 19 20 20 20

Arbejdsskade Billeder Egen opsigelse Frokost Initialer Kalender Kompetencer – dine Mailadresse Skærmbriller Sygdom/barn syg

14 14 14 14 15 15 15 15 16 16

Fridage og mærkedage Fader- og forældreorlov Ferie og særlige feriedage Graviditet, barsel , adoption Graviditetsundersøgelse Jubilæum Mærkedage Omsorgsdage Orlov Tjenestefrihed

9 9 10 10 11 11 12 13 13

3


Skolen Blanketter m.m. Blanketter og vejledninger fra Fællesadministrationen finder du i Outlook under: offentlige mapper/ alle offentlige mapper/ fællesadministrationen/ Løn- og personaleafdelingen, Regnskabsafdelingen mm.

KTS-net KTS-nettet er skolens intranet. Her er blandt andet lokale nyheder, nyheder for hele KTS, en elektronisk telefonbog, en medarbejderoversigt, mulighed for at blogge, mulighed for at skrive og sende sms og en krambod. Desuden er der links til Brugerweb, eud-tube, medarbejderposthuset og de offentlige mapper, e-boks, Falck Healthcare og personaleforeningens hjemmeside. Adressen er: ktsnet.dk.

Ledige stillinger Alle ledige stillinger annonceres internt på KTS-net og eksternt i div. medier.

Markedsføring Skolen bliver markedsført på flere måder. Vi annoncerer i aviser, magasiner, på nettet og i foldere om vores uddannelser. Vi deltager i uddannelsesmesser, og vi præsenterer os i sportsklubber på spillertøj, klubblade og bannerreklamer. Arbejdet med at markedsføre KTS sker i et samarbejde med Kommunikationsafdelingen.

4


Skolen Tilfredshedsundersøgelse (MTU) Hvert andet år gennemfører KTS en MTU for alle medarbejdere. Formålet er at få viden om de områder, vi er gode til, samt de områder, vi er mindre gode til og hvor vi skal gøre en ekstra indsats for, at medarbejderne oplever KTS som en god og attraktiv arbejdsplads. Deltagelsen i undersøgelsen er anonym og frivillig, men KTS opfordrer dig til at deltage.

Udviklingssamtale (MUS) Du indkaldes til en medarbejderudviklingssamtale med din nærmeste leder én gang årligt.

Offentlige mapper Under Offentlige mapper i Outlook finder du alle de filer og dokumenter, der skal være tilgængelige for skolens medarbejdere. Hvert skoleområde har sin egen mappe med undermapper, og det samme har de administrative kontorer i Fællesadministrationen. Du finder de offentlige mapper nederst i mappelisten i venstre side af Outlook.

5


Skolen Omgangsform At du har en positiv holdning til dit job og dine kolleger er en forudsætning for at skabe en god atmosfære på arbejdspladsen. Vi har alle et ansvar for et godt psykisk arbejdsmiljø på vores arbejdsplads. God omgangsform indebærer bl.a., at du er hjælpsom, engageret og kommunikerer i en ordentlig tone.

ind tryk

NR. 48 OKT 2010

KØBENHAVNS TEKNISKE SKOLES PERSONALEBLAD

Læs om KTS' nye visuelle identitet og brand

SKUD PÅ STAMMEN 2010 ®

„THE GRAND OLD MAN” Personaleblad - OG LÆRLINGEN Læs om deres unikke samarbejde Personalebladet Indtryk bliver fordelt til alle ansatte på KTS. Desuden bliver og se billederne fra Skud på Stammen 2010 det sendt til skolens samarbejdspartnere, interessenter, udvalgte dag- og ugeaviser samt relevante fagblade. Har du idéer til artikler, eller vil du skrive et indlæg, så kontakt Kommunikationsafdelingen. ®

6


Skolen Personaleforeningen KTS’ personaleforening har til formål at samle personalet på skolen til sociale og kulturelle arrangementer. Personaleforeningen har sin egen hjemmeside, som du kan finde via ktsnet, her kan man bl.a. finde indmeldelsesblanket, læse om diverse arrangementer mm. Personaleforeningen yder et tilskud til arrangementerne på ca. 25 %. Et medlemskab koster 20,00 kr. om måneden som modregnes i din løn. Hvis du tilmelder dig et arrangement eller bestiller billetter til f.eks. ZOO, modregnes beløbet også i din løn.

Pressekontakt Kommunikationsafdelingen har lavet en minimanual, der beskriver hvordan man omgås journalister. Manualen findes i Outlook under Kommunikationsafdelingen.

7


Skolen Sundhedsordning På KTS er der masser af muligheder for at dyrke sport. Man kan melde sig ind i sportsklubben, som bl.a. har badminton, bowling, golf og cykling på programmet. KTS stiller op til DHL-stafetten, og hvert år afholdes sports lege for tekniske skoler. Desuden har KTS en firmaaftale med Fitness World.

Sundhedsordning, Falck Healthcare KTS tilbyder samtlige medarbejdere (og deres familie/husstand) psykologisk krisehjælp og bistand i forbindelse med forskellige hændelser og kriser. Tilbuddet omfatter tre forskellige ydelser: psykologisk bistand telefonisk rådgivning (juridiske og sociale spørgsmål) misbrugsrådgivning Hvis du (eller én i din familie/husstand) har et problem, der dækkes af ordningen, kan du enten henvende dig direkte til Falck Healthcare eller henvende dig til én af netværkspersonerne på din afdeling. Du kan læse nærmere om de enkelte ydelser på kts.net hvor du finder folderen Krisehjælp via Falck healthcare.

8


Fridage og mærkedage Fader– og forældreorlov Hvis du skal være far, skal du meddele det til din nærmeste leder og til Løn- og personaleafdelingen senest 1 måned før dit barns forventede fødsel/ adoption. Du har ret til faderorlov og forældreorlov efter de gældende regler jf. din overenskomst.

Ferie og særlige feriedage Ferie med løn optjenes for hver måneds ansættelse i kalenderåret 1. januar 31. december og kan afholdes i efterfølgende ferieår, der går fra 1. maj – 30. april. Man optjener 2,08 feriedag pr. måned, man er ansat. Ferie uden løn. Selv om du ikke har optjent ret til ferie med løn eller ikke har optjent ferie overhovedet, har du ret til at afholde op til 25 dage pr. ferieår. Der vil dog blive foretaget løntræk for afholdte feriedage som ikke er optjent med løn. Planlagt ferie. Vær opmærksom på, at ferie som udgangspunkt skal afholdes i elevfri perioder, og at det er skolens holdning at al ferie og særlige feriedage skal afholdes inden for ferieåret. Anmeldelse af ferie. Inden du afholder din ferie, skal du udfylde en ferieseddel med de dage, du ønsker at afholde. Feriesedlen skal underskrives af både dig og din nærmeste leder og sendes til Løn- og personaleafdelingen. Den særlige feriegodtgørelse på 1,5 % udbetales sammen med lønnen ultimo april i året efter optjeningsåret.

9


Fridage og mærkedage Bliver du syg inden din ferie, har du ret til at flytte den til et senere tidspunkt. Bliver du syg under din ferie, har du i særlige tilfælde mulighed for at søge erstatningsferie. Ansøgning sendes via din inspektør til Løn- og personaleafdelingen. Hvis du søger om erstatningsferie skal du medsende en erklæring fra din læge. Særlige feriedage med løn optjenes på samme måde som ferie med løn. Dvs. fra 1. januar – 31. december og kan afholdes i det efterfølgende ferieår fra 1. maj – 30. april. Man optjener 0,42 særlig feriedag pr. måned, man er ansat. Særlige feriedage uden løn findes ikke. Du kan derfor kun afholde de særlige feriedage, du har optjent med løn.

Graviditet, barsel og adoption Hvis du skal være mor, skal du meddele det til din nærmeste leder og til Lønog personaleafdelingen, senest 3 måneder før du forventer at føde/adoptere. Du har ret til barselsorlov efter de gældende regler jf. din overenskomst. Du kan starte på graviditetsorloven maks. 6 uger, før du forventer at føde.

Graviditetsundersøgelser. Hvis graviditetsundersøgelser hos læge, jordemoder m.fl. ikke kan finde sted uden for arbejdstiden, har du ret til fravær fra arbejdet hertil.

10


Fridage og mærkedage Jubilæum Ved 25, 40 og 50 års jubilæer får man et jubilæumsgratiale udbetalt med næstkommende løn. Du har ret til en betalt fridag, og skolen bidrager med et beløb til afholdelse af en reception. Se også under mærkedage.

Mærkedage Skolen har fastsat et beløb til indkøb af gave eller blomster ved særlige mærkedage. De særlige mærkedage er ved nyansættelse, „rund” fødselsdag, bryllup, jubilæum, elever der bliver udlært og ved begravelse. Den lokale afdeling har ansvaret for indkøb af gave/blomst. Beløbene er fastsat til: Nyansættelse, blomster

200,00 kr.

50, 60 og 70 år, gave

700,00 kr.

Bryllup, blomster

250,00 kr.

Sølvbryllup, blomster

250,00 kr.

Guldbryllup, blomster

250,00 kr.

Udlært elev, gave

500,00 kr.

Begravelse, blomster

250.00 kr.

25 års jubilæum: – gave

1.000,00 kr.

40 års jubilæum: – gave

1.000,00 kr.

50 års jubilæum: – gave

1.500,00 kr.

11


Fridage og mærkedage Omsorgsdage Gl. ordning – har du fået barn/børn og samtidig været ansat inden for det statslige område i perioden 1. april 1995–30. september 2005, har du i alt 10 omsorgsdage pr. barn. Der gælder dog særlige betingelser med hensyn til dokumentation for ikke afholdte omsorgsdage, så kontakt Løn- og personaleafdelingen for at høre nærmere. Ny ordning – fra den 1. oktober 2005 kan ansatte få op til 16 omsorgsdage med løn pr. barn under 8 år. De nye regler gælder for ansatte, der ansættes i staten den 1. oktober 2005 eller senere, uanset om barnet er født/modtaget før eller efter 1. oktober 2005. Der kan dog være undtagelser, hvis man tidligere har været ansat i staten. Hvis du mener, du er omfattet af reglerne om omsorgsdage, skal du udfylde en blanket og vedlægge en kopi af dine børns fødselsattest/ adoptionsbevilling. Hvis du har ret til omsorgsdage, vil du modtage brev med en opgørelse på antallet af omsorgsdage pr. barn. Afholdelse af omsorgsdage. Afholdelse af dagene skal aftales med din nærmeste leder. Inden du afholder din omsorgsdag, skal du udfylde en blanket med de dage, du ønsker at afholde. Blanketten skal underskrives af både dig og din nærmeste leder og sendes til Løn- og personaleafdelingen. Er du i tvivl, om du har ret til omsorgsdage, er du velkommen til at kontakte Løn- og personaleafdelingen.

12


Fridage og mærkedage Orlov Du har mulighed for at søge orlov. Årsagerne kan være mangeartede, eksempelvis: hospitalsindlæggelse med børn under 14 år pasning af døende familiemedlemmer, som ønsker at tilbringe den sidste tid hjemme

pasning af sygt barn forældreorlov uddannelsesorlov

Vær opmærksom på, at orloven i nogle tilfælde skal varsles med en bestemt frist. Også selvom der ikke gælder nogen frist, er det vigtigt for planlægningen af arbejdet, at du giver besked til din nærmeste leder, så snart du har besluttet at søge orlov. Ansøgning om orlov sendes via din leder til Løn- og personaleafdelingen.

Tjenestefrihed Tjenestefrihed uden løn kan bevilges i særlige tilfælde. Tjenestefriheden kan bevilges som enkeltdage eller som en eller flere mindre perioder. Ansøgning om tjenestefrihed sendes via din leder til Løn- og personaleafdelingen. Du vil herefter få nærmere besked om din ansøgning er bevilget.

13


Medarbejderen Arbejdsskade Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, er det vigtigt du gør arbejdspladsen opmærksom på det hurtigst muligt. Du skal derfor henvende dig til din leder for at få arbejdsskaden anmeldt til Statens Selvforsikring.

Billede På ktsnet.dk/medarbejderoversigt skal du oploade et vellignende foto af dig selv.

Egen opsigelse Ønsker du at opsige din stilling på KTS, skal det varsles efter gældende regler jf. din overenskomst.

Frokost For de fleste overenskomster gælder, at man har betalt frokostpause. Betalt frokostpause forudsætter dog, at man står til rådighed for arbejdspladsen i pausen.

14


Medarbejderen Initialer Initialer er noget alle medarbejdere på KTS får tildelt. Initialerne bruges bl.a. til vores e-mailadresse (f.eks. abc@kts.dk). Det er Løn- og personaleafdelingen, der opretter dine initialer, når dine ansættelsespapirer er kommet i orden. Du får oplyst dine initialer af din nærmeste leder. Initialerne anvendes ofte som brugernavn, når du skal logge på skolens systemer.

Kalender Alle medarbejdere har pligt til at ajourføre og anvende den elektroniske kalender i Outlook.

Kompetencer – dine Dine kompetencer registreres i skolens timeregistreringssystem. Via brugerweb, kvalifikationer - kan du se de kompetencer der er registeret på dig.

Mailadresse It-afdelingen sørger for, din mailadresse bliver oprettet med de initialer, du er blevet tildelt. Første gang du skal logge på din mail, skal du bruge dine initialer@kts.dk som brugernavn og dine initialer efterfulgt af de sidste 4 cifre i dit cpr-nr. som password.

15


Medarbejderen Skærmbriller Køb af skærmbriller skal godkendes af din nærmeste leder, skolen bidrager med max. 2.500,00 kr.

Sygdom/barn syg Når du bliver syg eller har barns første sygedag/og eller barns anden sygedag, skal du følge de procedurer omkring sygemelding, der gælder i din afdeling. Hvis du er sygemeldt på grund af graviditetskomplikationer eller sygdom, hvor du har en § 56-aftale (særlig aftale ved kronisk sygdom), skal fraværsårsagen oplyses. Den medarbejder/leder, der modtager din sygemelding om morgenen, udfylder samme dag en sygemelding, mailer den til Løn- og personaleafdelingen med kopi til dig. Når du kommer tilbage på arbejde, skal du udfylde resten af blanketten (raskmelding) og maile den til Løn- og personaleafdelingen. I forbindelse med din sygemelding kan Løn- og personaleafdelingen anmode dig om at fremsende en mulighedserklæring/varighedsattest fra din læge. Honoraret for udstedelse af erklæringen betales af skolen. Ved sygdom, der varer ud over 30 dage, kan skolen få refusion for denne periode. Kritisk sygdom. Mange pensioner og/eller overenskomster på arbejdsmarkedet indeholder en særlig dækning af kritisk sygdom. Kontakt Løn- og personaleafdelingen for mere information.

16


Medarbejderen Du vil få et brev tilsendt fra din kommune, der oplyser om, at skolen har søgt om refusion for perioden. I forbindelse med længerevarende/hyppigt sygefravær vil skolen indkalde til en sygesamtale. Læs mere om dette i skolens sygefraværspolitik. Din kommune er forpligtet til, ved længerevarende sygdom, at registrere din sygdom og starte et opfølgningsforløb med det henblik at sikre din tilbagekomst til arbejdet. På dit mindreårige barns første sygedag/og eller anden sygedag, kan du anmode om tjenestefrihed med løn, dog maks. 2 dage. Det er din leder, der afgør, om du kan få fri.

17


Løn og godtgørelse Digital lønseddel Du vil modtage dine lønsedler digitalt. Det er ikke muligt at få dine lønsedler tilsendt i papirudgave. Den digitale lønseddel kommer til at ligge i en digital postboks kaldet e-Boks, som du finder på e-Boks.dk. e-Boks er en digital postboks, hvor du elektronisk modtager og opbevarer dine lønsedler. Du behøver ikke at tilmelde dig e-Boks, tilmeldingen sker automatisk. Da e-Boks er knyttet til dit cpr-nummer, bliver lønsedlerne opbevaret i postboksen, uanset om du får nyt job, flytter eller skifter e-mail-adresse.

For at få adgang til din lønseddel via e-Boks skal du anvende din NemID. Har du ikke adgang til Internettet, hverken derhjemme eller på arbejdet, skal du henvende dig til din nærmeste leder. Alle skal selvfølgelig have mulighed for at se deres lønseddel og udskrive den, hvis de ønsker det.

18


Løn og godtgørelse Kørselsgodtgørelse Godkendte transportudgifter i egen bil refunderes efter gældende regler jf. cirkulære fra Finansministeriet. Beløbet vil blive udbetalt via din NemKonto. Kontakt Løn- og personaleafdelingen for yderligere information.

Løn og lønforhandling Løn- og personaleafdelingen udarbejder et ansættelsesbrev med oplysninger om din lønindplacering ud fra dine overenskomstmæssige krav. Hvis du er ansat på ny løn, vil din løn efterfølgende blive lønforhandlet mellem skolens driftsudviklingschef og din tillidsrepræsentant.

19


Løn og godtgørelse NemKonto Vi indsætter din løn på din NemKonto. En NemKonto er en helt almindelig bankkonto, man har i forvejen, og som det offentlige bruger til at udbetale penge til. Du skal oprette eller ændre din NemKonto via din bank eller via nemkonto.dk

Skattekort Som hovedregel modtager KTS skatteoplysninger automatisk fra SKAT ved årsskiftet eller i forbindelse med nyansættelse. Ændrer du dine skatteoplysninger i løbet af året, får vi automatisk overført de nye oplysninger.

Time- og dagpenge Ved rejser til ind- og udland over 1 døgn, kan man få udbetalt time- og dagpenge til dækning af merudgifter til måltider og små fornødenheder samt udgifter til transport til og fra bestemmelsesstedet. Ved rejser til udlandet skal „Ansøgning om rejser” udfyldes og godkendes af inspektøren og direktionen.

20


3. Udgave. 2012 Ordrer nr. 02955

Løn- og personaleafdelingen Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby

Tlf: 35 86 35 86 Mail: 820@kts.dk

Mandag–torsdag fredag

8.00–15.30 8.00–15.00

Personale-info 2012  

Information til personalet på KTS

Personale-info 2012  

Information til personalet på KTS

Advertisement