Page 1

[Til virksomheder ]

AnsÌt en eux-elev – det betaler sig


Eux – kort fortalt Eux er en helt ny uddannelsesmulighed, der giver eleven en håndværkeruddannelse med en ekstra påbygning af HF-fag. KTS startede første eux-hold op i august 2010. Det har været en stor succes. Eux tager fire år og en måned. De færdiguddannede kan både arbejde som faglærte håndværkere eller søge direkte ind på en videregående uddannelse, som f.eks. arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør. KTS udbyder fire eux-linjer inden for bygge og anlæg • Eux- murer, Glostrup • Eux- snedker, Rødovre • Eux- struktør, Glostrup • Eux- tømrer, Herlev, Kbh. NV, Rødovre


Hvorfor ansætte en eux-elev i din virksomhed Eux henvender sig til de ressourcestærke og målrettede elever. Erfaringerne viser allerede, at eux-eleverne stort set ikke har noget fravær på skolen, at de er stærkt motiverede og meget pligtopfyldende. Fordelene for din virksomhed ved at tage en eux-elev er mange. Du har for det første eleven i længere tid ad gangen end ved de ordinære uddannelsesforløb. Vælger du at ansætte to elever – med et års mellemrum – vil du stort set have en elev gående hele året. Desuden får din virksomhed 70.000 kroner som præmie for at have en elev på en uddannelsesaftale af minimum 24 måneders varighed samt refusion ved skoleophold (læs mere på aer.dk eller kontakt KTS’ Virksomhedssekretariat)


Uddannelsens opbygning Uddannelsen er sammensat af tre skoleperioder og tre praktikperioder. De første 40 uger tager eleven sit grundforløb. De næste 64 uger foregår i virksomhed. Derefter starter 1. hovedforløb på skolen, som varer 43 uger, og så igen i praktik i virksomhed i 33 uger. 2. hovedforløb på skolen varer 21 uger

Inklusive valgfag fra de enkelte specialer Grundforløb eux

40 uger

Praktik

H1

43 uger

Praktik

H2

21 uger

Praktik


Eux er et fantastisk tilbud til de unge, der er i tvivl om, hvorvidt de skal vælge gymnasiet eller en faguddannelse. Mange af dem vil måske være arkitekter eller ingeniører, og der er eux et oplagt springbræt. Samtidig efterspørger byggebranchen i dag byggeledere med praktisk erfaring. Også her er eux’en et godt springbræt.

- Louise Pihl, afdelingschef i Dansk Byggeri


Det er første gang i min tid på KTS, at jeg har oplevet et helt hold, der er så målrettet og ambitiøst som vores eux-klasse. De møder alle før tid, og der er et sygefravær på lige omkring 0. Det er en fornøjelse, og begejstringen smitter af på resten af skolen.

- Hans Hother Poulsen, inspektør på KTS, Herlev/Glostrup

Fag og indhold på eux På grundforløbet får eleven, ud over fagene inden for håndværksuddannelsen, dansk, engelsk, samfundsfag og fysik på B-niveau. På hovedforløbet hedder de gymnasiale fag dansk på A-niveau, teknikfag, matematik og teknologi på B-niveau samt fysik og kemi på C-niveau. Der er mulighed for at vælge flere af fagene på A-niveau som valgfag.


Læs mere på kts.dk

Her finder du vores fire eux-linjer Eux-murer Fabriksparken 31, 2600 Glostrup tlf. 3586 7186 Eux-snedker Tæbyvej 65, 2610 Rødovre tlf. 3586 3686 Eux-struktør Fabriksparken 31, 2600 Glostrup tlf. 3586 7186 Eux-tømrer Marielundvej 36-44, 2730 Herlev tlf. 3586 7286 Rebslagervej 11, 2400 København NV tlf. 3586 3486 Tæbyvej 65, 2610 Rødovre tlf 3586 3686


02551

Vil du vide mere? Kontakt KTS, Virksomhedssekretariatet, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, tlf. 35 86 35 77 Du kan også læse mere om eux på skolens hjemmeside: www.kts.dk/eux

Eux ansæt en elev - det betaler sig, bygge og anlæg  
Eux ansæt en elev - det betaler sig, bygge og anlæg  

folder om eux til virksomheder inden for bygge og anlæg

Advertisement