Issuu on Google+

I põhipraktika

Hindamisvorm Hindamisvorm – arvestus. Arvestus kujuneb seminarides osalemise, praktikamapis esitatu ja praktilise pedagoogilise tegevuse põhjal. Seejuures on täidetud kõik iseseisva töö ülesanded ja läbiviidud tunnid vastavad tunni hindamise kriteeriumitele.

_________________________________________________________________________________________________________ Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool


Hindamisvorm