a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Sydtrafik, 11. udbud

211

Vejle - Jelling - Givskud

Turnumre 1667 1702 Busselskab Umove Umove Vejle Trafikcenter af 5.31 s 6.35 Nørrebrogade v Ørstedsgade (Vejle) 5.33 6.37 Vejle, Damhaven v Regionshuset | | Boulevarden v Vestre Engvej | | Vejle, Boulevarden v Campus | | Vardevej v Boulevarden (Vejle) | | Gormsgade (Vejle) 5.35 6.39 Jellingvej v Gammel Kongevej (Vejle) 5.36 6.40 Jellingvej v Høgsholtvej (Vejle) 5.37 6.41 Jellingvej v E T Jørgensensvej (Vejle) 5.38 6.42 Jellingvej v Hover Stadion (Vejle) 5.39 6.43 Jellingvej v Smørhullet (Vejle) 5.40 6.44 Lerbæk Mølle 5.43 6.47 Vejlevej v Hopballevej 5.45 6.49 Hørup 5.46 6.50 Vejlevej v Bøgelundvej 5.47 6.51 Vejlevej v Skelborgvej 5.48 6.52 Jelling, Vejlevej v Svinget 5.49 6.53 Jelling, Skovgade v Vejlevej 5.50 6.54 Bredager v Bredagerskolen | 6.55 Jelling, Bredager v Fårupvej | s 6.56 Jelling, Skovgade v Bredagerskolen 5.51 Skinbjerg v Skovagerskolen (Jelling) 5.52 .... Skinbjerg (Jelling) 5.52 .... Jelling, Skinbjerg v Fårupvej 5.53 .... Skinbjerg (Jelling) | .... Skinbjerg v Skovagerskolen (Jelling) | .... Jelling, Skovgade v Bredagerskolen | .... Jelling, Fårupvej v Jernbanevej 5.54 .... Jelling, Kollegievej v Vestergade 5.55 .... Herningvej v Tofthøjvej 5.55 .... Herningvej v Rødeskolevej 5.56 .... Herningvej v Vestermarksvej 5.57 .... Vejlevej 3 (Harresø) 5.59 .... Givskud, Løveparkvej 6.02 .... Givskud, Vejlevej v Kirkegade 6.04 .... e Kun til Jelling. s Kun på skoledage i Vejle kommune.

Ver. 23.10.2017

Gyldig fra d. 1. juli 2018

Hverdage undt. lørdage, ikke 24/12 og 31/12 1669 1672 1674 1676 1678 1680 1682 1684 Umove Umove Umove Umove Umove Umove Umove Umove s 7.00 7.30 e 8.35 9.35 10.35 11.35 12.35 13.35 7.02 7.32 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.04 7.36 8.39 9.39 10.39 11.39 12.39 13.39 7.05 7.37 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 7.06 7.39 8.41 9.41 10.41 11.41 12.41 13.41 7.07 7.40 8.42 9.42 10.42 11.42 12.42 13.42 7.08 7.41 8.43 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 7.09 7.42 8.44 9.44 10.44 11.44 12.44 13.44 7.12 7.45 8.47 9.47 10.47 11.47 12.47 13.47 7.14 7.47 8.49 9.49 10.49 11.49 12.49 13.49 7.15 7.48 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 7.16 7.49 8.51 9.51 10.51 11.51 12.51 13.51 7.17 7.50 8.52 9.52 10.52 11.52 12.52 13.52 7.18 7.51 8.53 9.53 10.53 11.53 12.53 13.53 7.19 7.52 8.54 9.54 10.54 11.54 12.54 13.54 7.20 | 8.55 | 10.55 11.55 | 13.55 s 7.21 | e 8.56 | 10.56 11.56 | 13.56 7.53 9.55 12.55 .... 7.54 .... 9.56 .... .... 12.56 .... .... 7.54 .... 9.56 .... .... 12.56 .... .... 7.55 .... 9.57 .... .... 12.57 .... .... | .... | .... .... | .... .... | .... | .... .... | .... .... | .... | .... .... | .... .... 7.56 .... 9.58 .... .... 12.58 .... .... 7.57 .... 9.59 .... .... 12.59 .... .... 7.57 .... 9.59 .... .... 12.59 .... .... 7.58 .... 10.00 .... .... 13.00 .... .... 7.59 .... 10.01 .... .... 13.01 .... .... 8.01 .... 10.03 .... .... 13.03 .... .... 8.05 .... 10.06 .... .... 13.06 .... .... 8.09 .... 10.09 .... .... 13.09 ....

9599 1688 1100 Umove s 14.00 14.35 | 14.37 14.03 | 14.03 | 14.05 | 14.06 | | 14.39 14.10 14.40 14.11 14.41 14.12 14.42 14.13 14.43 14.14 14.44 14.17 14.47 14.19 14.49 14.20 14.50 14.21 14.51 14.22 14.52 14.23 14.53 14.24 14.54 14.25 | 14.26 | | 14.55 | 14.56 | 14.56 14.28 14.57 14.28 | 14.29 | s 14.30 | 14.58 .... 14.59 .... 14.59 .... 15.00 .... 15.01 .... 15.03 .... 15.06 .... 15.09 Umove : Umove, 4164 0654 1100 : 11. udbud

Pakke 1163 - side 51


Sydtrafik, 11. udbud

211

Vejle - Jelling - Givskud

Turnumre Vejle Trafikcenter af Nørrebrogade v Ørstedsgade (Vejle) Vejle, Damhaven v Regionshuset Boulevarden v Vestre Engvej Vejle, Boulevarden v Campus Vardevej v Boulevarden (Vejle) Gormsgade (Vejle) Jellingvej v Gammel Kongevej (Vejle) Jellingvej v Høgsholtvej (Vejle) Jellingvej v E T Jørgensensvej (Vejle) Jellingvej v Hover Stadion (Vejle) Jellingvej v Smørhullet (Vejle) Lerbæk Mølle Vejlevej v Hopballevej Hørup Vejlevej v Bøgelundvej Vejlevej v Skelborgvej Jelling, Vejlevej v Svinget Jelling, Skovgade v Vejlevej Bredager v Bredagerskolen Jelling, Bredager v Fårupvej Jelling, Skovgade v Bredagerskolen Skinbjerg v Skovagerskolen (Jelling) Skinbjerg (Jelling) Jelling, Skinbjerg v Fårupvej Skinbjerg (Jelling) Skinbjerg v Skovagerskolen (Jelling) Jelling, Skovgade v Bredagerskolen Jelling, Fårupvej v Jernbanevej Jelling, Kollegievej v Vestergade Herningvej v Tofthøjvej Herningvej v Rødeskolevej Herningvej v Vestermarksvej Vejlevej 3 (Harresø) Givskud, Løveparkvej Givskud, Vejlevej v Kirkegade s Kun på skoledage i Vejle kommune.

Ver. 23.10.2017

Gyldig fra d. 1. juli 2018

Hverdage undt. lørdage, ikke 24/12 og 31/12 1704 1690 1692 1694 1696 1698 1700 s 15.05 15.28 16.35 17.05 17.35 18.35 19.35 | 15.30 16.37 17.07 17.37 18.37 19.37 15.08 | | | | | | 15.08 | | | | | | 15.10 | | | | | | 15.11 | | | | | | | 15.34 16.39 17.09 17.39 18.39 19.39 15.15 15.35 16.40 17.10 17.40 18.40 19.40 15.16 15.36 16.41 17.11 17.41 18.41 19.41 15.17 15.37 16.42 17.12 17.42 18.42 19.42 15.18 15.39 16.43 17.13 17.43 18.43 19.43 15.19 15.40 16.44 17.14 17.44 18.44 19.44 15.22 15.43 16.47 17.17 17.47 18.47 19.47 15.24 15.45 16.49 17.19 17.49 18.49 19.49 15.25 15.46 16.50 17.20 17.50 18.50 19.50 15.26 15.47 16.51 17.21 17.51 18.51 19.51 15.27 15.48 16.52 17.22 17.52 18.52 19.52 15.28 15.49 16.53 17.23 17.53 18.53 19.53 15.29 15.50 16.54 17.24 17.54 18.54 19.54 15.30 | 16.55 17.25 | 18.55 19.55 15.31 | 16.56 17.26 | 18.56 19.56 | 15.52 17.55 | 15.53 .... .... 17.56 .... .... | 15.53 .... .... 17.56 .... .... 15.33 15.55 .... .... 17.57 .... .... 15.33 | .... .... | .... .... 15.34 | .... .... | .... .... s 15.35 | .... .... | .... .... 15.56 .... .... 17.58 .... .... .... 15.57 .... .... 17.59 .... .... .... 15.58 .... .... 17.59 .... .... .... 15.59 .... .... 18.00 .... .... .... 16.00 .... .... 18.01 .... .... .... 16.02 .... .... 18.03 .... .... .... 16.05 .... .... 18.06 .... .... .... 16.09 .... .... 18.09 .... .... Umove, 4164 0654

Pakke 1163 - side 52


Sydtrafik, 11. udbud

211

Givskud - Jelling - Vejle

Turnumre 1668 1670 Busselskab Umove 1100 Give St. (bus) af .... 6.40 Give, Bøgetorvet .... 6.40 Hospitalsgade v Give Sygehus .... 6.44 Riis .... 6.51 Givskud, Vejlevej v Kirkegade 6.04 6.53 Vejlevej v Givskud Skole 6.05 6.54 Givskud, Vejlevej v Løveparkvej 6.06 6.55 Vejlevej v Harresøvej 6.08 6.57 Vejlevej 3 (Harresø) 6.09 6.58 Herningvej v Vestermarksvej 6.09 6.58 Herningvej v Rødeskolevej 6.10 6.59 Herningvej v Tofthøjvej 6.10 6.59 Jelling, Kollegievej v Vestergade 6.12 7.01 Jelling, Fårupvej v Jernbanevej 6.13 7.02 Jelling, Bredager v Fårupvej | | Jelling, Skinbjerg v Fårupvej 6.14 7.03 Skinbjerg (Jelling) 6.14 7.03 Skinbjerg v Skovagerskolen (Jelling) 6.15 7.04 Jelling, Skovgade v Bredagerskolen 6.16 7.05 Jelling, Skovgade v Vejlevej 6.17 7.06 Jelling, Vejlevej v Svinget 6.18 7.07 Vejlevej v Skelborgvej 6.19 7.08 Vejlevej v Bøgelundvej 6.19 7.08 Hørup 6.21 7.10 Vejlevej v Hopballevej 6.22 7.11 Lerbæk Mølle 6.24 7.13 Jellingvej v Smørhullet (Vejle) 6.26 7.15 Jellingvej v Hover Stadion (Vejle) 6.27 7.16 Jellingvej v E T Jørgensensvej (Vejle) 6.28 7.17 Jellingvej v Høgsholtvej (Vejle) 6.29 7.18 Jellingvej v Gammel Kongevej (Vejle) 6.31 7.20 6.34 7.23 Skovgade v Gulkrog (Vejle) 6.35 7.24 Vardevej v Boulevarden (Vejle) | | Vejle, Boulevarden v Campus | | Boulevarden v Vestre Engvej | | Vejle, Damhaven v Regionshuset | | Nørrebrogade v Skovgade (Vejle) 6.37 7.26 Vejle Trafikcenter 6.40 7.29 s Kun på skoledage i Vejle kommune.

Ver. 23.10.2017

Gyldig fra d. 1. juli 2018

Hverdage undt. lørdage, ikke 24/12 og 31/12 1703 1671 1673 1675 1677 1679 1681 1683 1685 1687 1689 Umove Umove Umove Umove Umove Umove Umove Umove Umove Umove Umove .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 8.18 .... 10.18 .... .... 13.18 .... .... 15.18 .... .... 8.19 .... 10.19 .... .... 13.19 .... .... 15.19 .... .... 8.20 .... 10.20 .... .... 13.20 .... .... 15.20 .... .... 8.22 .... 10.22 .... .... 13.22 .... .... 15.22 .... .... 8.23 .... 10.23 .... .... 13.23 .... .... 15.23 .... .... 8.23 .... 10.23 .... .... 13.23 .... .... 15.23 .... .... 8.24 .... 10.24 .... .... 13.24 .... .... 15.24 .... .... 8.24 .... 10.24 .... .... 13.24 .... .... 15.24 .... .... 8.26 .... 10.26 .... .... 13.26 .... .... 15.26 .... .... 8.27 .... 10.27 .... .... 13.27 .... .... 15.27 s 6.56 7.21 | 8.56 | 10.56 11.56 | 13.56 14.56 | 6.58 7.23 8.28 8.58 10.28 10.58 11.58 13.28 13.58 14.58 15.28 6.58 7.23 8.28 8.58 10.28 10.58 11.58 13.28 13.58 14.58 15.28 6.59 7.24 8.29 8.59 10.29 10.59 11.59 13.29 13.59 14.59 15.29 7.00 7.25 8.30 9.00 10.30 11.00 12.00 13.30 14.00 15.00 15.30 7.01 7.26 8.31 9.01 10.31 11.01 12.01 13.31 14.01 15.01 15.31 7.02 7.27 8.32 9.02 10.32 11.02 12.02 13.32 14.02 15.02 15.32 7.03 7.28 8.33 9.03 10.33 11.03 12.03 13.33 14.03 15.03 15.33 7.03 7.28 8.33 9.03 10.33 11.03 12.03 13.33 14.03 15.03 15.33 7.05 7.30 8.35 9.05 10.35 11.05 12.05 13.35 14.05 15.05 15.35 7.05 7.30 8.35 9.05 10.35 11.05 12.05 13.35 14.05 15.05 15.36 7.07 7.32 8.37 9.07 10.37 11.07 12.07 13.37 14.07 15.07 15.38 7.09 7.34 8.39 9.09 10.39 11.09 12.09 13.39 14.09 15.09 15.40 7.10 7.35 8.40 9.10 10.40 11.10 12.10 13.40 14.10 15.10 15.41 7.11 7.36 8.41 9.11 10.41 11.11 12.11 13.41 14.11 15.11 15.42 7.12 7.37 8.42 9.12 10.42 11.12 12.12 13.42 14.12 15.12 15.43 7.14 7.39 8.44 9.14 10.44 11.14 12.14 13.44 14.14 15.14 15.45 7.15 | 8.45 | 10.45 11.15 12.15 13.45 14.15 15.15 15.47 7.16 | 8.46 | 10.46 11.16 12.16 13.46 14.16 15.16 15.48 | 7.42 | 9.17 | | | | | | | | 7.47 | 9.22 | | | | | | | | 7.48 | 9.23 | | | | | | | | 7.49 | 9.24 | | | | | | | 7.17 | 8.47 | 10.47 11.17 12.17 13.47 14.17 15.17 15.49 s 7.20 7.55 8.50 9.30 10.50 11.20 12.20 13.50 14.20 15.20 15.52 Umove : Umove, 4164 0654 1100 : 11. udbud

Pakke 1163 - side 53


Sydtrafik, 11. udbud

211

Givskud - Jelling - Vejle

Turnumre Givskud, Vejlevej v Kirkegade af Vejlevej v Givskud Skole Givskud, Vejlevej v Løveparkvej Vejlevej v Harresøvej Vejlevej 3 (Harresø) Herningvej v Vestermarksvej Herningvej v Rødeskolevej Herningvej v Tofthøjvej Jelling, Kollegievej v Vestergade Jelling, Fårupvej v Jernbanevej Jelling, Bredager v Fårupvej Jelling, Skinbjerg v Fårupvej Skinbjerg (Jelling) Skinbjerg v Skovagerskolen (Jelling) Jelling, Skovgade v Bredagerskolen Jelling, Skovgade v Vejlevej Jelling, Vejlevej v Svinget Vejlevej v Skelborgvej Vejlevej v Bøgelundvej Hørup Vejlevej v Hopballevej Lerbæk Mølle Jellingvej v Smørhullet (Vejle) Jellingvej v Hover Stadion (Vejle) Jellingvej v E T Jørgensensvej (Vejle) Jellingvej v Høgsholtvej (Vejle) Jellingvej v Gammel Kongevej (Vejle) Skovgade v Gulkrog (Vejle) Nørrebrogade v Skovgade (Vejle) Vejle Trafikcenter s Kun på skoledage i Vejle kommune.

Ver. 23.10.2017

Gyldig fra d. 1. juli 2018

Hverdage undt. lørdage, ikke 24/12 og 31/12 1705 1691 1693 1695 1697 1699 1701 .... 16.18 .... .... 18.18 .... .... .... 16.19 .... .... 18.19 .... .... .... 16.20 .... .... 18.20 .... .... .... 16.22 .... .... 18.22 .... .... .... 16.23 .... .... 18.23 .... .... .... 16.23 .... .... 18.23 .... .... .... 16.24 .... .... 18.24 .... .... .... 16.24 .... .... 18.24 .... .... .... 16.26 .... .... 18.26 .... .... .... 16.27 .... .... 18.27 .... .... .... | 16.56 17.26 | 18.56 19.56 s 15.58 16.28 16.58 17.28 18.28 18.58 19.58 15.58 16.28 16.58 17.28 18.28 18.58 19.58 15.59 16.29 16.59 17.29 18.29 18.59 19.59 16.00 16.30 17.00 17.30 18.30 19.00 20.00 16.01 16.31 17.01 17.31 18.31 19.01 20.01 16.02 16.32 17.02 17.32 18.32 19.02 20.02 16.03 16.33 17.03 17.33 18.33 19.03 20.03 16.03 16.33 17.03 17.33 18.33 19.03 20.03 16.05 16.35 17.05 17.35 18.35 19.05 20.05 16.05 16.35 17.05 17.35 18.35 19.05 20.05 16.07 16.37 17.07 17.37 18.37 19.07 20.07 16.09 16.39 17.09 17.39 18.39 19.09 20.09 16.10 16.40 17.10 17.40 18.40 19.10 20.10 16.11 16.41 17.11 17.41 18.41 19.11 20.11 16.12 16.42 17.12 17.42 18.42 19.12 20.12 16.14 16.44 17.14 17.44 18.44 19.14 20.14 16.15 16.45 17.15 17.45 18.45 19.15 20.15 16.16 16.46 17.16 17.46 18.46 19.16 20.16 16.17 16.47 17.17 17.47 18.47 19.17 20.17 s 16.20 16.50 17.20 17.50 18.50 19.20 20.20 Umove, 4164 0654

Pakke 1163 - side 54

Profile for KTplan2020DK2

Høring | 211 | Vejle - Jelling - Givskud | K18K19 | SYDTRAFIK  

Høring | 211 | Vejle - Jelling - Givskud | K18K19 | SYDTRAFIK

Høring | 211 | Vejle - Jelling - Givskud | K18K19 | SYDTRAFIK  

Høring | 211 | Vejle - Jelling - Givskud | K18K19 | SYDTRAFIK

Advertisement