Page 1

20 14

Sommer

THE WORLD OF TIBETAN BUDDHISM

Foredrag og kurs med gjestelærere:

Jetsün Khandro Rinpoche

23. - 25. mai

B. Alan Wallace, Ph.D

27. juni - 2. juli

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn, Oslo, Tlf 22 61 28 84

www.tibetansk-buddhisme.no


Jetsün Khandro Rinpoche Jetsün Khandro Rinpoche er datter av Hans Hellighet Mindrolling Trichen, som var overhodet for Nyingmatradisjonen innen tibetansk buddhisme. Hun ble gjenkjent bare to år gammel av H.H. den 16. Gyalwa Karmapa som inkarnasjonen av den store dakini av Tsurphu, Khandro Urgyen Tsomo, en av de mest kjente av alle kvinnelige mestre i sin tid. På denne måten ble Khandro Rinpoche linjeholder i både Nyingma- and Kagyu-tradisjonene.

23.-25. mai

Jetsün Khandro Rinpoche har mottatt undervisning og innvielser fra flere av de aller fremste mestrene i det 20. århundre, inkludert. H.H. Dalai Lama, H.H. den 16. Gyalwa Karmapa, H.H. Mindrolling Trichen Rinpoche, H.H. Dilgo Khyentse Rinpoche, H.E. Tenga Rinpoche, og H.E. Tulku Urgyen Rinpoche. Hun er en av de fremste tibetanske lamaene som nå underviser i Vesten. Khandro Rinpoche underviser på utmerket engelsk.

De tre juveler: Buddha, Dharma og Sangha 23. mai 2014 kl. 18.30

FOREDRAG - Paramita meditasjonssenter i Storgata 13, 3. etg. (Strøget) ”De tre juveler” - eller Buddha, Dharma og Sangha - utgjør essensen i den buddhistiske lære. Tross forskjeller mellom de ulike buddhistiske retninger og skoler, er disse tre hjørnestenene felles for alle. Grunnen til at de kalles de tre juveler er fordi en juvel forbindes med det som er dyrebart og kan finnes av den som leter. Den første juvelen er Buddha. Etter at Buddha ble opplyst under bodhitreet for mer enn 2600 år siden, har han vært et forbilde og inspirasjon for millioner av mennesker. Buddhajuvelen minner oss på at det er mulig å nå det samme målet som ham; å finne og realisere vår egen buddhanatur- vår innerste natur med kvaliteter som fred, medfølelse og visdom.

2

Disse kvalitetene må gjenkjennes og realiseres. Buddha har vist oss veien vi må gå for å oppnå dette. Denne veien eller læren kalles for Dharma, - den andre juvelen. Dharma omfatter alle aspekter ved buddhismen, både filosofi, meditasjon og handling.

Den tredje juvelen, Sangha, er et samfunn av praktiserende som erfarer og lærer Dharma ved å gå veien Buddha har vist oss. Sanghaen utgjør derfor en forsamling med enorm erfaring og kunnskap. Buddha anså fellesskapet med andre som også følger Dharma (veien) for å være grunnleggende for egen praksis. Sanghaen kan gi oss den støtte og veiledning vi trenger på veien til oppvåkning og gjenkjenning av de tre juveler iboende i oss selv. Buddha var et menneske. Vi kan også bli en buddha hvis vi vil og arbeider hardt for det. I følge Buddha er det å bli født som menneske det mest dyrebare av alt. Som mennesker har vi fått muligheten til å oppnå oppvåkningen, slik at vi kan være til gavn for både oss selv og andre. Pris kr 250.- Dørene åpnes kl. 17.30


View, Meditation, and Action 24. – 25. mai 2014

KURS på Karma Shedrup Ling retreatsenter Vi er alle forutinntatte; vi har synspunkter på alt mulig. Vi har ikke bare ideer, men vi har også meninger og utallige kritiske vurderinger - særlig om andre mennesker. Vi kan håpe på å frigjøre oss fra slike fordommer. Men ofte oppdager vi at vi bare har byttet ut en oppfatning eller fordom med en annen. Kan buddhistisk tenkning og praksis hjelpe oss til å være mer åpne og sette våre vurderinger litt på vent? Innsikt ”View, meditation and action” er tre viktige buddhistiske temaer som kan oversettes til innsikt, meditasjon og handling. Generelt refererer ‘view’ til måten vi forstår eller oppfatter virkeligheten og hvordan vi kan se virkelighetens sanne natur direkte. Eksisterer objekter og fenomener slik vi vanligvis oppfatter dem? Kan noe eksistere uavhengig av alt annet, helt i kraft av seg selv?

Dagsprogram - lørdag 24. mai på KSL 7.00 – 8.00 8.15 – 9.00 11.00 – 13.00 13.30 – 14.30 15.00 – 16.00 16.00 – 16.30 16.30 – 18.30 19.00 – 19.45 20.00 – 21.00

Morgenmeditasjon Frokost Undervisning Lunsj Meditasjon Te/kaffe/forfriskninger Undervisning Aftens Meditasjon

Eller er alt som eksisterer gjensidig avhengig, forgjengelig og blottet for selvstendig eksistens? Spesielt betyr ‘innsikt’ i denne sammenhengen å se og forstå sinnets sanne natur. Meditasjon I buddhistisk praksis utgjør meditasjon en viktig del. Det tibetanske ordet for meditasjon er ”GOM” som betyr å trene eller bli kjent med. Gjennom meditasjon blir vi gradvis mer fortrolig med buddhismens syn eller forståelse av sinnets natur. I begynnelsen er denne forståelsen og innsikten i hovedsak på et intellektuelt plan. Gjennom meditasjon erfarer vi etter hvert en direkte opplevelse av vårt eget sinn. Meditasjonen er med andre ord et verktøy vi bruker for å erfare og transformere vår forståelse av oss selv og virkeligheten. Handling Handling forståes her som prosessen der vi prøver å integrere forståelsen oppnådd gjennom meditasjon og studier slik at vår forståelse og innsikt gjenspeiles i vår konkrete atferd. Buddhismen legger stor vekt på handling. Det er gjennom den konkrete handling at forståelsen av vårt sinn kommer til uttrykk.

Dagsprogram - søndag 25. mai på KSL 7.00 – 8.00 8.15 – 9.00 11.00 – 13.00 13.30 – 14.30 15.00 – 16.00 16.00 – 16.30 16.30 – 18.30 18.30 – 20.00

Morgenmeditasjon Frokost Undervisning Lunsj Meditasjon Te/kaffe/forfriskninger Undervisning Opprydding

3


PRISER

23.- 25. mai

Jetsün Khandro Rinpoche PM 23. mai

Priser i norske kroner Rabatt Kurskode

Undervisning KSL 24. - 25 mai

Undervisning og overnatting KSL 24. - 25. mai

Foredrag

Første dag

Hele kurset

Hele kurset

Ekstra overnatting

KR-P

KR-U1

KR-U2

KR-O2

KR-E

250

880

1760

1930

130

Fullpris

0%

Gullkort

100 %

0

0

0

0

0

Sølvkort

50 %

125

440

880

965

65

Studenter m.m *

20 %

200

705

1410

1545

105

Prisen for undervisning inkluderer lunsj og forfriskninger f.o.m lunsj 24. mai. Prisen med overnatting inkluderer undervisning samt kost og losji. Prisen for ekstra overnatting inkluderer frokost eller aftens. Monastisk ordinerte i rober deltar på grunnlag av donasjoner. Anbefalt donasjon 25 % av fullpris. * NB! Studenter, trygdede og arbeidsledige får rabatt kun ved påmelding og betaling før 13. mai. For å få rabatt, må medlemskontingent for 2014 være betalt.

B. Alan Wallace, Ph.D

4

27. juni- 2. juli

B. Alan Wallace er en dynamisk foredragsholder, en progressiv intellektuell og en av de mest produktive forfattere og oversettere av tibetansk buddhisme i Vesten i dag. Han arbeider kontinuerlig med måter å integrere buddhistisk praksis med vestlig vitenskap og studier av sinnet.

Lama, tok han en bachelorgrad i fysikk og vitenskapsfilosofi ved Amherst College og en Ph.D i religiøse studier ved Stanford University.

Dr. Wallace har studert og praktisert buddhisme siden 1970. Siden 1976 har han undervist i buddhistisk filosofi og meditasjon over store deler av verden. Etter fjorten år som tibetansk buddhistisk munk, ordinert av H.H. Dalai

Les mer på http://www.alanwallace.org http://www.sbinstitute.com og http://www.thanyapura.com

Han underviser på engelsk.


Cultivating Emotional Balance 27. juni 2014 kl. 19-21

FOREDRAG - Paramita meditasjonssenter i Storgata 13, 3. etg. (Strøget) Tretthet, dårlig helse, stress, forvirring, uro, overbelastning og vanskelige relasjoner er faktorer som ofte forstyrrer vår personlige balanse. Våre emosjoner tar noen ganger overhånd – det være seg i form av angst, nedstemthet eller frustrasjoner. Emosjonell balanse er

viktig for å håndtere og være våkent tilstede i eget liv. Kan buddhistisk kontemplativ praksis (meditasjon) hjelpe oss til større glede og fred – til en bedre og gladere hverdag?

“A sense of genuine happiness comes from deepening insight, really understanding the nature of our own minds, our identity and our relationship with the world.” B. Alan Wallace

Settling the Mind in its Natural State Discovering the Innate Bliss, Luminosity, and the Non-conceptuality of Unmodified Awareness

28. juni - 2. juli 2014 RETREATKURS på Karma Shedrup Ling retreatsenter I tibetansk buddhisme er realiseringen av sinnets natur helt sentralt. Den meditative praksis “Settling the Mind in its Natural State” er grunnleggende i både Mahamudra og Dzogchen. Denne praksisen ligger i krysningspunktet mellom shamatha (kultivering av fokusert oppmerksomhet) og vipasyana (kultivering av kontemplativ innsikt). Vi fokuserer på det som foregår i sinnet - på tanker, mentale bilder og følelser og forsøker å trenge dypere inn i disse fenomenenes natur. Mindfulness-meditasjon har en sentral plass

på dette retreatet. Et fokusert, sensitivt og ikkeinvolvert sinn er over tid resultatet av en slik trening i mindfulness. Sinnets aktivitet avtar gradvis. Det faller til ro i sin naturlige tilstand og slik manifesteres de tre kjernekvaliteter: glede, klarhet og frihet fra begrepsdannelser. Foreslått lesning: ”Stilling the Mind” og “Mind in the Balance” av B. Alan Wallace.

5


PRISER

27. juni - 2. juli

B. Alan Wallace Ph.D PM 27. juni

Priser i norske kroner Rabatt Kurskode

Undervisning KSL 28. juni - 2. juli

Undervisning og overnatting KSL, 28. juni - 2. juli

Foredrag

Første helg

Hele kurset

Første helg

Hele kurset

Ekstra overnatting

AW-P

AW-U1

AW-U2

AW-O1

AW-O2

AW-E

Fullpris

0%

250

1760

4000

1930

4680

130

Gullkort

100 %

0

0

0

0

0

0

Sølvkort

50 %

125

880

2000

965

2340

65

Studenter m.m *

20 %

200

1410

3200

1545

3745

105

Prisen for undervisning inkluderer lunsj og forfriskninger f.o.m lunsj 28. juni. Prisen med overnatting inkluderer undervisning samt kost og losji. Prisen for ekstra overnatting inkluderer frokost eller aftens. Monastisk ordinerte i rober deltar på grunnlag av donasjoner, anbefalt 25% av fullpris. * NB! Studenter, trygdede og arbeidsledige får rabatt kun ved påmelding og betaling før 13. juni og betalt medlemskontingent 2014. Pga planlegging vil påmeldinger etter fristen gå til venteliste.

Praktisk informasjon

felles for alle kursene:

Påmelding på våre nettsider www.tibetansk-buddhisme.no eller www.ktl.no, på epost til post@ktl.no, eller telefon 2261 2884. Det er til stor hjelp for oss om du melder deg på i god tid. Skriv tydelig hva du melder deg på, hva du heter, og adresse, e-post og (mobil) telefon. Skriv dette også på betalingen. NB! Rabatter gis kun hvis man melder seg på og betaler innen fristen! Les om rabattordningene på side 7. Sølvkort 50%, gullkort 100% rabatt. Monastisk ordinerte i rober deltar på grunnlag av donasjoner, anbefalt 25% av fullpris. Kontingentbetalende medlem uten kort som er trygdet/ student / arbeidsledig får 20% rabatt. Ingen refusjoner mindre enn en uke før kursstart.

6

Betal til konto 1644.02.22548.

Donasjoner er velkomne, evt. sammen med kursbetalingen. Karma Shedrup Ling retreatsenter i Ski er hyggelig og fredfullt, med meget enkel standard på innkvartering. Alle måltider spises i spiseteltet på gårdsplassen. Man må selv ha med sovepose/ sengetøy inkl. dyne og pute, håndkle, lommelykt, varmt tøy, paraply og gummistøvler. Når du deltar på retreat, la det være en ferie fra de sosiale og elektroniske medier også. På alle kurs er det nødvendig at deltakerne bidrar til avviklingen av kurset og driften av KTLBS gjennom karmayoga, med praktisk innsats på kjøkkenet, med rengjøring og lignende. Alle vil få passende oppgaver. OBS! Det kan bli endringer i programmet.


Rabattordninger

Betalt medlemskontingent (kr. 500,-) gir tilgang til følgende rabattordninger:

1) Alle kan kjøpe 1-års gullkort som gir 100% rabatt på lamabesøk, sommerkurs og lignende. NB! Sølvkort ikke i salg lenger.

For å få rabatt må man ha betalt innen fristen, ca. 2 uker før start. Studenter, trygdede og arbeidsledige må fremvise studiebevis eller annen dokumentasjon.

2) Studenter, trygdede og arbeidsledige UTEN kort får 20% rabatt på lamabesøk, sommerkurs og lignende.

Da man nå får rabatt på undervisning, mat og overnatting, har prisen på kortene gått litt opp.

Priser på rabattkort 2014 KORT

Rabatt på alle kurs og aktiviteter i ett år fra kjøpsdato

Gullkort

100%

Rabattert pris for studenter, trygdede og arbeidsledige

Ordinær pris

Betaler alt på en gang

Oppdelt i halvårlige betalinger

Betaler alt på en gang

Oppdelt i halvårlige betalinger

11070

2 x 5635

8303

2 x 4252

For å kjøpe gullkort: Telefon: 22 61 28 84 Epost: post@ktl.no Brev: Karma Tashi Ling buddhistsenter, Bjørnåsveien 124, 1272 Oslo.

Kortet kommer i posten etter at betaling er mottatt på konto 1644.02.22548 (merk innbetalingen med avsender og hva den gjelder). Avtale om gullkort gjøres for ett år av gangen. Dvs. kortet gjelder for ett år fra valgt dato. Det er ikke mulig å inngå kortere avtaleperiode, selv om man deler opp betalingen. Rabattene gjelder også for mat og overnatting.

Om Karma Tashi Ling Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS) tilhører Karma Kagyutradisjonen av tibetansk buddhisme. KTLBS er tilknyttet Buddhistforbundet som er et landsomfattende trossamfunn. Vårt viktigste formål er å undervise i den tibetanske buddhistiske tradisjon og legge

forholdene til rette for sanghaens (forsamlingens) og enkeltindividets praksis og utvikling. Hovedlama er Lama Changchub Tsering. KTLBS er en ideell organisasjon, hvor all aktivitet utføres ulønnet og på frivillig basis, og heller ingen av lærerne på de vanlige kursene mottar lønn.

17


THE WORLD OF TIBETAN BUDDHISM E6

Hvordan komme til

Karma Shedrup Ling

Klementsrud Bjørndal 155

Med bil:

Sværsvann E6

THE WORLD OF TIBETAN BUDDHISM

En

33

E6 fra Oslo via Ryen, eller sørfra via Vinterbro: eb

ak

kv

ei

en

155

Siggerud Si

gg

er

ud

ve

ien

Offentlig kommunikasjon til KSL:

Bru

Enten tog til Ski og 904-bussen til Boger, eller Buss 501 til Sværvann og 904-bussen fra Sværsvann til Boger (gård). 33

KSL KARMA TASHI LING BUDDHISTSENTER: Bjørnåsveien 124, 1272 Oslo. Tlf.: 22 61 28 84, E-post: post@ktl.no Giro: 1644 02 22548. Org.nr.: 983 389 740 MVA

Ta av til Klemetsrud (skiltet med riksvei 155 til Klemetsrud). Ta riksvei 155 til venstre i rundkjøringen ved Klemetsrud mot Enebakk (ikke til høyre mot KTL). Ved Sværsvann UNO-X, ta av til høyre mot Siggerud. Følg Siggerudveien videre til Boger gård. Avkjøring til høyre gjennom et gårdstun. Kjør langsomt uten å støve gjennom gårdstunet. Følg skilt mot høyre til KSL etter ca 300 meter og kjør oppover skogsveien.

Boger

Vi anbefaler å planlegge reisen ved hjelp av nettstedet ruter.no. Legg inn “Boger (Ski)” i Til-feltet. Det tar ca 15 min å gå fra Boger gård til KSL. Gå gjennom gårdstun og ta til høyre ved skilting Karma Shedrup Ling. PARAMITA MEDITASJONSSENTER: Storgata 13, 3 etasje (Strøget), 0155 Oslo. Tlf 22 00 89 98. Betjent i åpningstiden kl. 16:30-19 mandag - torsdag. Hør nærmere om sommeråpent.

www.tibetansk-buddhisme.no

I

KARMA SHEDRUP LING RETREATSENTER: Siggerudveien 734, 1400 Ski.

www.ktl.no

Ktl sommerprogram 2014  
Ktl sommerprogram 2014  

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn, Karma Shedrup Ling retreatsenter, Paramita meditasjonssenter, Oslo, Norway. SOMMERPROGRAM 2014

Advertisement