Page 1

9 / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 10.00 €

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η • Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α • Ν Ε Α ΥΛ Ι Κ Α

www.ktirio.gr

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ" ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΛΑΒΕΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

/ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ / / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ / / ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΧΑΝΙΩΝ /


P.EKDOTIKO T9FINAL.qxp_Layout 1 18/10/17 10:09 π.μ. Page 1

ΕΚ ΔΟΤΙΚΟ

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Η αφετηρία για την επανεκκίνηση των κατασκευών Το ΚΤΙΡΙΟ, συμμετέχοντας στις προσπάθειες για την επίλυση του τεράστιου προβλήματος της οικονομικής κρίσης που μαστίζει περισσότερο απ' όλους τον κλάδο των κατασκευών στη χώρα μας, συνέβαλε σε μια έρευνα και προώθησε ένα ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε από τον ΣΕΠΑΚ, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων για την Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ένα μέρος των προτάσεων που κατατέθηκαν στην Πολιτεία και οι οποίες προέκυψαν από το 1ο Συνέδριο των Κατασκευών που διοργανώθηκε από τον ΣΕΠΑΚ τον προηγούμενο χρόνο με τίτλο: "Η σημασία της ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών". Το Συνέδριο αυτό είχε ως επίκεντρο τα αποτελέσματα της πρώτης μελέτης που έγινε στην Ελλάδα για το σύνολο του κλάδου των κατασκευών, η οποία έγινε από το ΙΟΒΕ και χρηματοδοτήθηκε από τον ΣΕΠΑΚ. Τη μελέτη αυτή, όπως και τις προτάσεις που κατατέθηκαν στην Πολιτεία, μπορείτε να διαβάσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου www.sepak.gr.

δημοσιεύονται στην επόμενη σελίδα, ο ΣΕΠΑΚ ανέθεσε ήδη στον ΙΟΒΕ τη δεύτερη μελέτη για τον κλάδο με τίτλο: "Η φορολογία των ακινήτων - το παρόν και το μέλλον των κατασκευών στην Ελλάδα". Η νέα μελέτη έχει ως στόχο την επικαιροποίηση των κυριότερων στοιχείων της προηγούμενης μελέτης για τον κλάδο, την ανάλυση των φορολογικών επιβαρύνσεων των ακινήτων στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν στην οικονομία της χώρας με την εφαρμογή των προτάσεων του ΣΕΠΑΚ, που αφορούν στη μείωση της φορολογίας ακινήτων, στην κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και στη μείωση στο 13% του ΦΠΑ στην αγορά νέων κατοικιών.

Το ερωτηματολόγιο αυτό απεστάλη σε συνδρομητές και αναγνώστες του περιοδικού, σε εταιρείες δομικών υλικών και γενικότερα σε επαγγελματίες σχετικούς με τις κατασκευές. Στόχος του ήταν να ιεραρχηθούν αυτές οι προτάσεις βάσει της σημασίας τους, ώστε να ιεραρχηθούν και οι προσπάθειες του Συνδέσμου για την επανεκκίνηση του κλάδου. Τα αποτελέσματά του απέδειξαν, ότι η αφετηρία της επανεκκίνησης του κλάδου είναι η μείωση της φορολογίας των ακινήτων, με κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας, και των αδειοδοτήσεων, καθώς όλα αυτά αποθαρρύνουν τους επενδυτές των ακινήτων και αποδυναμώνουν τον κλάδο.

Παράλληλα εκτός από την ψηφοφορία, συγκεντρώσαμε και πολλές γραπτές προτάσεις των επαγγελματιών που συμμετείχαν στην έρευνα, από τις οποίες παραθέτουμε τα σημεία στα οποία συγκλίνουν οι περισσότερες απαντήσεις και φανερώνουν την επείγουσα ανάγκη για ανάπτυξη, αλλά και την απαίτηση για ποιότητα των διαδικασιών αδειοδότησης και της κατασκευής των κτιρίων.

Βάσει των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο της έρευνας και τα οποία

Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης προγραμματίζεται η διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου των Κατασκευών όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματά της και θα επανεξεταστούν οι νέες συνθήκες για τον κλάδο και το σύνολο των προτάσεων του Συνδέσμου.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι ανάγκη πλέον οι ενεργές δυνάμεις του κλάδου, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες καριέρας, να οργανωθούν και να συνεργαστούν με την πολιτεία, για να θέσουν τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον του κλάδου και της ελληνικής οικονομίας, που να συμβαδίζει με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Πέτρος Χ. Παπαϊωάννου Εκδότης - Πολιτικός μηχανικός www.ktirio.gr •

9


P.EKDOTIKO T9FINAL.qxp_Layout 1 18/10/17 10:09 π.μ. Page 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΕΠΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1.

Να νομοθετηθεί ένα ενιαίο "Υπουργείο Κατασκευών" αναπτυξιακής νοοτροπίας, με συγχώνευση των σχετικών Υπουργείων και Υπηρεσιών για όλα τα θέματα του κλάδου, με μόνιμο Γενικό Γραμματέα, του οποίου οι υπηρεσίες θα αξιολογούνται ανά έτος, ώστε να υπάρχει συνέχεια, σταθερότητα και βαθιά γνώση και εμπειρία στην έκδοση των αποφάσεων και των αναγκαίων ελέγχων. 2. Να νομοθετηθεί η δημιουργία ειδικής μόνιμης επιτροπής, ως "Εθνικό Συμβούλιο Πολεοδομικής Νομοθεσίας και Αδειοδοτήσεων", απαλλαγμένο από τις διαρκείς μεταβολές των κυβερνήσεων. Να αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες και από καταξιωμένους επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα και να συμμετέχουν ισότιμα σε αυτό ο εκάστοτε Υπουργός του "Υπουργείου Κατασκευών", ο μόνιμος Γ. Γ. και όλοι οι υπόλοιποι μόνιμοι Διευθυντές των σχετικών Υπηρεσιών του. Να έχει αυτό το Συμβούλιο την εξουσία ελέγχου των σχετικών αποφάσεων του Ενιαίου Υπουργείου, ώστε να μπορεί να εκσυγχρονίζει και να ελέγχει τη διατήρηση μιας απλής, δίκαιη, σταθερής και εύκολα ελεγχόμενης στην εφαρμογή της, νομοθεσίας. 3. Άμεση απλοποίηση της έννοιας "Συντελεστής Δόμησης" στον οποίο να προστεθεί ένας "νέος συντελεστής όγκου" σχετικός με τον ΣΔ, που θα περιλαμβάνει τα πάντα (υπόγεια, εξώστες, στέγαστρα, πατάρια, σοφίτες, ημιυπαίθριους, κατασκευές επί δωμάτων κτλ.), είτε προέρχονται από την πρόθεση του μελετητή είτε από εφαρμογή του κτιριοδομικού κανονισμού, ανεξαρτήτως της χρήσης τους (κύρια ή δευτερεύουσα).Να αναθεωρηθούν και να απλοποιηθούν οι διατάξεις περί ορίων, αποστάσεων κτλ. Με αυτό τον τρόπο, θα ενεργοποιηθούν εγχώριες και ξένες επενδύσεις, θα απενοχοποιηθούν οι ποικίλες ανάγκες διαβίωσης του πολίτη και 1 2

4.

5. 6. 7.

θα ελευθερωθεί η αρχιτεκτονική δημιουργία προς όφελος της αισθητικής των κτιρίων και του περιβάλλοντος. Να απλοποιηθεί η διαδικασία και το περιεχόμενο της πολεοδομικής άδειας, η οποία θα πρέπει να αφορά μόνο στο περιβάλλον στερεό του κτιρίου (εμβαδόν και ύψος), χωρίς εκ των προτέρων άλλους περιορισμούς παρά μόνον εκείνους που επιβάλλουν ειδικές συνθήκες κατά περιοχή ή κτίριο. Αυτοί οι περιορισμοί θα πρέπει να αφορούν τόσο ειδικές περιπτώσεις (γειτνίαση με μνημεία, διατηρητέα κτίρια κτλ.), οπότε θα πρέπει να αποφασίζονται από ένα και μόνο όργανο (π.χ. ΚΣΝΜ), όσο και περιορισμούς του ύψους των κτιρίων σε περίπτωση δόμησης σε ειδικά τμήματα των πόλεων (π.χ. ιστορικά κέντρα, μικροί οικισμοί, δόμηση κοντά στη θάλασσα) και όχι αλλού, οπότε και θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο των επί μέρους ρυθμιστικών σχεδίων. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με απλοποιημένες μεθόδους, στον τομέα όλων των αδειοδοτήσεων της χώρας, όπως είναι ο σύγχρονος τρόπος που εφαρμόζεται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Προτεραιότητα και επιτάχυνση για την ολοκλήρωση των οριστικών χαρτογραφήσεων στις Χρήσεις Γης και στο Κτηματολόγιο σε όλη την Ελλάδα. Μείωση φορολογικών βαρών των ακινήτων, α)με κατάργηση του "συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ", για την απομάκρυνση της φοβίας κατοχής ακινήτου όλων όσων μπορούν να επενδύσουν σε ακίνητα και β)με μείωση του ΦΠΑ στο 13% για τις αγορές νέων ακινήτων, αυξάνοντας έτσι την κινητικότητα της αγοράς, τις επενδύσεις, τις θέσεις εργασίας και τα έσοδα του κράτους.

47 (19,8%) 66 (27,8%)

3

115 (48,5%)

4

143 (60,3%)

5

170 (71,7%)

6

134 (56,5%)

7

182 (76,8%)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ • • • • • • • • • • • • • •

Πλήρης αναδόμηση και απλοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Μείωση ή και κατάργηση του Φ.Π.Α. στις οικοδομές. Μείωση εισφορών. Μείωση του ΕΝΦΙΑ. Μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Μείωση της φορολογίας κατασκευαστικών εταιρειών. Προνομιακά δάνεια και κίνητρα για ενεργειακές αναβαθμίσεις. Μείωση της γραφειοκρατίας. Δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων κατασκευαστικών εταιρειών. Δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων εργολάβων ιδιωτικών έργων. Διαχωρισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών. Απλοποίηση και επιτάχυνση έκδοσης αδειών. Ηλεκτρονική κατάθεση μελέτης. Βελτίωση της λειτουργίας των γραφείων πολεοδομίας.

10 • ΤΕΥΧΟΣ 9/2017

• • • • • • • • • •

Ολοκλήρωση κτηματολογίου και χρήσεων γης. Άμεση ολοκλήρωση δασικών χαρτών. Αξιοποίηση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, η οποία δημιουργεί ανάγκες νέων κατασκευών. Εστίαση στην ποιότητα των κατασκευών. Χρήση πιστοποιημένων δομικών υλικών. Ψηφιακή οριοθέτηση περιοχών και ζωνών που ελέγχονται από την αρχαιολογία. Ολοκλήρωση των σχεδίων πόλεων. Ψηφιοποίηση γραμμών αιγιαλού, σχεδίων πόλεων, οικισμών κτλ. Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω της χρηματοδότησης δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας & εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Προσανατολισμός προς την "πράσινη" ανάπτυξη.


PERIEXOMENA T9-dim.qxp_Layout 1 25/10/17 2:23 μ.μ. Page 1

9/2017 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ - ΕΡΓΑ 18 Διαμόρφωση γραφείων "Channel Vas" σε υφιστάμενο κτίριο στην Αττική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γραφείο Μελετών Α. Ν. Τομπάζη Α.Ε.

20 "Holiday Suites Arnis street" Χάρης Παπαϊωάννου & Συνεργάτες

22 "Tesseleye", οφθαλμιατρείο με πτυχωτή γεωμετρία στη Λάρισα Αντώνιος Μόρας, MSc. PgDs αρχιτέκτων μηχ.

24 Ανακαίνιση βιομηχανικού χώρου στο κέντρο της Αθήνας Πολυάννα Παρασκευά & Συνεργάτες

26 Ένα "φωτεινό διαμέρισμα" στην Κηφισιά STIRIXIS Exclusive

28 Πολυχώρος για παιδιά στα Ιωάννινα G2lab - Γιάννης Ευθυμιάδης, Γεώργιος Ευθυμιάδης

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 32 Δημοτικός παιδικός σταθμός Γλυφάδας με τη μέθοδο της προκατασκευής KLab Architecture Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος

40 Μονοκατοικία σε φαράγγι στον Αποκόρωνα Χανίων Ειρήνη Χριστουλάκη

48 Αποκατάσταση δύο κτιρίων και μετατροπή τους σε τουριστικές κατοικίες Γιάννης Βερικάκης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 57 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ χαρακτηριστικά για υψηλή ενεργειακή απόδοση Η χρήση κουφωμάτων αλουμινίου ικανοποιεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, τη βιώσιμη ανάπτυξη, που δίνει έμφαση στην αειφορική δόμηση και στην εξοικονόμηση ενέργειας με την εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον.

65 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΟΥ συγκριτική ανάλυση διαφορετικών τύπων

KLab Architecture Φωτ. εξωφύλλου: Μαριάνα Μπίστη Απαγορεύεται η αναδημοσίευση κειμένων & φωτογραφιών, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη. Το περιεχόμενο των άρθρων εκφράζει το συντάκτη και όχι απαραίτητα τη διεύθυνση του περιοδικού

Οι σύγχρονες επιλογές ως προς το είδος καυσίμου, τον τύπο, τον τρόπο τοποθέτησης και την επένδυση ενός τζακιού είναι αναρίθμητες. Η επιλογή, ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση απαιτούν τη δέουσα προσοχή, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

73 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ μια νέα τεχνολογική καινοτομία Η ακετυλιωμένη ξυλεία είναι ένα νέο προϊόν ξύλου, που παράγεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Είναι οικολογικό υλικό, με πολλά πιστοποιητικά ποιότητας. Μετά το τέλος του κύκλου ζωής του, το προϊόν είναι ακίνδυνο και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή/και να ανακυκλωθεί, όπως και το φυσικό ξύλο.

77 ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ βλάβες, πρόληψη, επεμβάσεις Η γήρανση των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος συνοδεύεται από βλάβες στα δομικά υλικά. Η πρόληψη, η επιβράδυνση και η αποκατάσταση της φθοράς μέσω σύγχρονων μεθόδων και κανονιστικών διατάξεων διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα της κατασκευής σε διάρκεια.

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 86 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ αποκατάσταση & αναβάθμιση Μιχάλης Φωτιάδης Η μελέτη αποκατάστασης αφορά εκτός από τη διαμόρφωση νέας εισόδου και την αναβάθμιση τμημάτων του κτιριακού συγκροτήματος και στη χωροθέτηση Βυζαντινού Φροντιστηρίου Καλών Τεχνών.

92 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ στο κέντρο του Βόλου Κώστας Αδαμάκης, Αριστοτέλης Θεοχαρόπουλος, Κώστας Προγκίδης Η ιστορική καπνοβιομηχανία του Ματσάγγου αποκαταστάθηκε για να στεγάσει το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 99 Ειδήσεις - απόψεις σύγχρονες τεχνολογίες - υλικά και εφαρμογές τους

www.ktirio.gr •

3


P.EIDHSEIS T9.qxp_Layout 1 13/10/17 1:49 μ.μ. Page 2

Η πρώτη τρισδιάστατα εκτυπωμένη γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι πραγματικότητα Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της στην Ολλανδία Εγκαινιάστηκε στην ολλανδική πόλη Gemert η πρώτη γέφυρα ποδηλάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία κατασκευάστηκε με τη μέθοδο της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Γέφυρες που έχουν κατασκευαστεί με τρισδιάστατη εκτύπωση υπάρχουν ήδη στη Μαδρίτη και στην Ολλανδία, από σκυρόδεμα και μέταλλο αντίστοιχα. Η πρωτοτυπία της γέφυρας στην Gemert όμως έγκειται στο ότι είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει μεγαλύτερο μέγεθος. H τρισδιάστατη εκτύπωση σκυροδέματος παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το συμβατικό τρόπο κατασκευής με καλούπια. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι χρησιμοποιείται μικρότερη ποσότητα σκυροδέματος, καθώς εναποτίθεται σκυρόδεμα μόνο στα σημεία που χρειάζεται. Επιπλέον, καθώς η παραγωγή σκυροδέματος εκλύει CO2, με την τρισδιάστατη εκτύπωση περιορίζεται η επιβάρυνση στο περιβάλλον. Τέλος, σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δημιουργική ελευθερία, καθώς η απουσία

Φωτορεαλιστική απεικόνιση της γέφυρας ποδηλάτων στην ολλανδική πόλη Gemert.

καλουπιού επιτρέπει την εκτύπωση σε οποιοδήποτε σχήμα. Η κατασκευή της γέφυρας στο Gement έγινε από τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που διαθέτει το Πολυτεχνείο του Eindhoven. Έχει συνολικό μήκος 8 m και η "εκτύπωσή" της διήρκεσε δύο μήνες. Το σκυρόδεμα έχει μεγαλύτερο πάχος απ’ ό,τι συνήθως, ώστε να διατηρεί τη φόρμα του κατά την εκτύπωση. Η πρωτοτυπία της εν λόγω κατασκευής είναι ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτύπωσης, ο εκτυπωτής προσθέτει καλώδια χάλυβα, προεντείνοντας τη γέφυρα. Η επόμενη πρόκληση της ίδιας ομάδας είναι η κατασκευή της πρώτης γέφυρας αυτοκινήτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τρισδιάστατη εκτύπωση στο Groningen. Θα έχει μήκος 20 m και πλάτος 8 m, με δύο λωρίδες αυτοκινήτων. Όλα τα επί μέρους στοιχεία της γέφυρας, θεμελίωση, στήριξη, επιφάνεια, κιγκλίδωμα, θα είναι τρισδιάστατα εκτυπωμένα. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες δοκιμές σε πρόπλασμα και αν ολοκληρωθούν επιτυχώς, αναμένεται η κατασκευή της γέφυρας στις αρχές του 2018.

Έναρξη τρισδιάστατης εκτύπωσης της γέφυρας στο εργαστήριο του Πολυτεχνείου του Eindhoven.

Λεπτομέρεια δομικού στοιχείου κατά την εκτύπωση.

Καπνοδόχοι και λοιπά συστήματα απαγωγής καυσαερίων Παρουσίαση βιβλίου

Κυκλοφόρησε από το Σύλλογο Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (Σ.Μ.Η.Β.Ε.) το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Πασπαλά, μηχανολόγου

- ηλεκτρολόγου Α.Π.Θ. με τίτλο "Καπνοδόχοι και λοιπά συστήματα απαγωγής καυσαερίων". Το βιβλίο αναλύει όλες εκείνες τις παραμέτρους που αφορούν στο σωστό σχεδιασμό και στην κατασκευή των καπνοδόχων, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων και την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η καπνοδόχος είναι βασικό στοιχείο μιας οικιακής, επαγγελματικής ή βιομηχανικής εγκατάστασης καύσης, καθώς αναλαμβάνει την ασφαλή απαγωγή των καυσερίων. Η ορθή λειτουργία της και συνεργασία με τον καυστήρα και τη

συσκευή καύσης καθορίζει την αποδοτική λειτουργία του συστήματος και σε ορισμένες περιπτώσεις συμμετέχει ενεργά και καθοριστικά και στην προσαγωγή του αναγκαίου αέρα καύσης. Το βιβλίο περιέχει 21 κεφάλαια και 5 παραρτήματα. Στα κεφάλαια παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες για την καύση, την ενέργεια, τη ρευστομηχανική, τις στροβιλομηχανές και τις αρχές μετάδοσης θερμότητας, περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας των καπνοδόχων και οι βασικές αρχές σχεδιασμού, παρουσιάζεται η ευρωπαϊκή τυποποίηση των προϊόντων και αναλύονται τα είδη,

τα στοιχεία και οι τρόποι υπολογισμού και διαστασιολόγησής τους. Στα παραρτήματα δίνονται στοιχεία για τις φυσικές ιδιότητες του υδρατμού και ορισμένων αερίων, τις μονάδες μέτρησης, την τυποποίηση των συσκευών αέριων καυσίμων, τις ειδικές συνδέσεις συσκευών με καπνοδόχους και βοηθητικά διαγράμματα διαστασιολόγησης. Το βιβλίο απευθύνεται σε μηχανικούς που ασχολούνται με το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση των καπνοδόχων, καθώς και σε τεχνικούς καυστήρων λεβήτων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη λειτουργία των συστημάτων. www.ktirio.gr •

13


P.EIDHSEIS T9.qxp_Layout 1 13/10/17 1:49 μ.μ. Page 6

ΤΕΧΝΙΚ Α Γ ΡΑΦ Ε Ι Α • ΕΡΓΑ

Διαμόρφωση γραφείων "Channel Vas" σε υφιστάμενο κτίριο στην Αττική

Η είσοδος των γραφείων από το γραφείο υποδοχής.

Ο χώρος αναμονής. ΚΑΤΟΨΗ 1. Κύρια είσοδος. 2. Υποδοχή. 3. Αίθουσα συσκέψεων. 4. Χώρος συνεργασίας. 5. Χώρος για καφέ. 6. Γραφεία. 7. Αίθουσα συμβουλίου.

6

7

5 6

6

1

2 3 Όριο περιοχής επεμβάσεων

5

4

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Γραφείο Μελετών Α. Ν. Τομπάζη Α.Ε. Ουρανία Στεφανοπούλου - Πλατανιώτη, αρχιτέκτων, Μαργαρίτα Ευθυμίου, τεχνολόγος, Μυρτώ Κουτρούπη, ηλεκτρονική σχεδίαση Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: INSTA Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: i-project Ε.Π.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟ: 460 m2 ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Γραφείο Μελετών Α. Ν. Τομπάζη Α.Ε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αλέξανδρος Κολοκυθάς - ICON STUDIO

18 • ΤΕΥΧΟΣ 9/2017

Αντικείμενο αυτού του έργου ήταν η διαρρύθμιση των νέων γραφείων της εταιρείας Channel VAS σε υπάρχοντα χώρο γραφείων στο Γέρακα Αττικής. Βασική συνθετική αρχή αποτέλεσε η αποκατάσταση της φωτεινότητας στον κύριο εργασιακό χώρο με ανοικτή διάταξη (open plan), αλλά και έμμεσα στα μικρού μεγέθους ατομικά γραφεία των επικεφαλής των τμημάτων. Το μικρό βάθος της διατιθέμενης πτέρυγας, στο οποίο χωροθετήθηκε η εταιρεία, διευκόλυνε τη συνθετική αρχή. Δημιουργήθηκε αρχικά ένας χώρος εισόδου και αναμονής με πάγ-

κο πληροφοριών σε συνδυασμό με ένα μικρό γραφείο συναντήσεων και στη συνέχεια αναπτύχθηκε ο κύριος εργασιακός χώρος με διάσπαρτα τα ατομικά κλειστά γραφεία. Οι μεγαλύτεροι εργασιακοί χώροι τοποθετήθηκαν κοντά στα εξωτερικά ανοίγματα για περισσότερο φως. Στο τέλος της πορείας δημιουργήθηκε ο επίσημος χώρος συνάντησης σε επαφή με το γραφείο του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας. Για τη διευκόλυνση των συνθετικών στόχων επιλέχθηκαν γυάλινα χωρίσματα είτε ως μεγάλες ενιαίες επι-


P.EIDHSEIS T9.qxp_Layout 1 13/10/17 1:50 μ.μ. Page 16

ΤΕΧΝΙΚ Α Γ ΡΑΦ Ε Ι Α • ΕΡΓΑ

6

Πολυχώρος για παιδιά στα Ιωάννινα

1

5

2

8

3

ΚΑΤΟΨΗ

7

4

1. 2. 3. 4.

Γυμναστήριο. Αποδυτήρια. Βιβλιοθήκη. Χώρος παιχνιδιού.

5. 6. 7. 8.

Καφέ. Κουζίνα. W.C. Χώρος εκδηλώσεων.

ΟΨΗ

Γενική άποψη του πολυχώρου.

Υλικά διαφορετικών υφών επενδύουν τις επιφάνειες με ευρηματικό τρόπο.

Λεπτομέρεια του χώρου στις τουαλέτες.

APXITEKTONIKH MEΛETH: G2lab - Γιάννης Ευθυμιάδης, Γεώργιος Ευθυμιάδης ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΕΠΙΒΛΕΨΗ: G2lab TOΠOΘEΣIA: Ιωάννινα ΣYNOΛIKO EMBAΔO KTIPIOY: 450 m² XPONOΣ MEΛETHΣ: 2016 XPONOΣ KATAΣKEYHΣ: 2017 ΠAPOYΣIAΣH: G2lab ΦΩTOΓPAΦΙΕΣ: Δημήτρης Σπύρου

28 • ΤΕΥΧΟΣ 9/2017

Ένας χώρος για παιχνίδι είναι πάντα ευπρόσδεκτος μέσα στο σύγχρονο αστικό ιστό. Έτσι, ένας πρώην βιομηχανικός χώρος μετατράπηκε σε ένα πολυλειτουργικό χώρο με ποικίλα χρώματα και υφές. Στα 450 τετραγωνικά του εντάχθηκαν ένας χώρος άθλησης, μία αίθουσα εκδηλώσεων και ένα καφέ με πολλά παιχνίδια. Η είσοδος "ανοίγει" σε έναν άνετο, ψηλοτάβανο χώρο που δίνει την αίσθηση ενός μεγάλου καθιστικού. Άνετοι καναπέδες, ένα μεγάλο, ξύλινο τραπέζι, μια βιβλιοθήκη κατά μήκος του τοίχου και παιχνίδια δημιουργούν

ένα σκηνικό που υποδέχεται τον επισκέπτη με τον πιο φιλόξενο τρόπο. Η δημιουργία της συγκεκριμένης ατμόσφαιρας ήταν πολύ σημαντική, καθώς στόχο από την αρχή του σχεδιασμού αποτέλεσε η επίτευξη μιας αίσθησης οικειότητας και άνεσης κατά την είσοδο στον πολυχώρο. Οι μεγάλες τζαμαρίες προσδίδουν μια εξωστρέφεια στο κτίριο και το συνδέουν με τον αστικό ιστό γύρω του, δημιουργώντας ένα είδος αλληλεπίδρασης, γνωριμίας και κοινωνικοποίησης. Στον κεντρικό χώρο ένα τμήμα του καφέ μαζί με το μπαρ οριοθετούνται


P.PAIDIKOSKLAB-DIM.qxp_Layout 1 13/10/17 2:02 μ.μ. Page 1

ΑΡΧΙ Τ Ε Κ ΤΟ Ν Ι Κ Η

32 • ΤΕΥΧΟΣ 9/2017


P.PAIDIKOSKLAB-DIM.qxp_Layout 1 13/10/17 2:02 μ.μ. Page 2

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ με τη μέθοδο της προκατασκευής

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: KLab Architecture - Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Βερόνικα Βασιλείου PROJECT MANAGEMENT: Future Constructions ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2015 - 2016 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2016 - 2017 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Μαριάνα Μπίστη

www.ktirio.gr •

33


P.CHRISTOULAKI-DIM.qxp_Layout 1 13/10/17 2:09 μ.μ. Page 1

ΑΡΧΙ Τ Ε Κ ΤΟ Ν Ι Κ Η

40 • ΤΕΥΧΟΣ 9/2017


P.CHRISTOULAKI-DIM.qxp_Layout 1 13/10/17 2:09 μ.μ. Page 2

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΦΑΡΑΓΓΙ στον Αποκόρωνα Χανίων

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Ειρήνη Χριστουλάκη ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Μιχάλης Γερεουδάκης Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: NGLgroup ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: EUROLAND CRETE ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ: Μιχάλης Γερεουδάκης, Ειρήνη Χριστουλάκη ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ: Ειρήνη Χριστουλάκη ΑΝΑΘΕΣΗ: SEAVIEW KRITI S.A.R.L. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κόκκινο Χωριό, Αποκόρωνας, Χανιά Κρήτης ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2015 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2015 - 2016 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ: 320 m2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 4.500 m2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Ειρήνη Χριστουλάκη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γιώργος Αναστασάκης

www.ktirio.gr •

41


P.VERIKAKIS.qxp_Layout 1 13/10/17 2:15 μ.μ. Page 1

ΑΡΧΙ Τ Ε Κ ΤΟ Ν Ι Κ Η

48 • ΤΕΥΧΟΣ 9/2017


P.VERIKAKIS.qxp_Layout 1 13/10/17 2:15 μ.μ. Page 2

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ σε τουριστικές κατοικίες ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Γιάννης Βερικάκης Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: Νίκος Κουκουράκης ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νεώρια, παλαιά πόλη Χανίων ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 70 m² και 90 m² ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2015 - 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Νατάσα Βλατίτση - Έφη Κοψάλη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γιάννης Βερικάκης

www.ktirio.gr •

49


P.BEH-dim.qxp_Layout 1 13/10/17 2:23 μ.μ. Page 1

Τ Ε Χ Ν Ι ΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Η χρήση κουφωμάτων αλουμινίου ικανοποιεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, τη βιώσιμη ανάπτυξη, που δίνει έμφαση στην αειφορική δόμηση και στην εξοικονόμηση ενέργειας με την εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον. Άρθρο της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΤ. ΜΠΕΗ, μηχανολόγου μηχανικού Ε.Μ.Π.

www.ktirio.gr •

57


2

Velich Studio ©

©

Garrett Rowland

P.BEH-dim.qxp_Layout 1 13/10/17 2:24 μ.μ. Page 3

3

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Κ.Εν.Α.Κ. Συντελεστής θερμοπερατότητας [W/(m2·K)] Δομικό Τύπος στοιχείο κτιρίου Α' ζώνη Β' ζώνη Γ' ζώνη Δ' ζώνη Ριζική ανακαίνιση Κούφωμα ανοίγματος σε σε υφιστάμενο κτίριο επαφή με τον εξωτερικό αέρα Νεόδμητο κτίριο Γυάλινη πρόσοψη Ριζική κτιρίου μη ανοιανακαίνιση γόμενη ή μερικώς σε υφιστάμενο ανοιγόμενη σε κτίριο επαφή με τον εξωτερικό αέρα Νεόδμητο κτίριο

3,20

3,00

2,80

2,60

2,80

2,60

2,40

2,20

2,20

2,00

1,80

1,80

2,10

1,90

1,75

1,70

θετικό πρόσημο κατά το 2016 και αυξήθηκαν κατά 5,1% σε σχέση με το 2015. Στις πωλήσεις των εταιρειών διέλασης, τα αρχιτεκτονικά συστήματα, δηλαδή τα προφίλ που προορίζονται για την κατασκευή κουφωμάτων, κατέλαβαν το 68% των πωλήσεων εντός του 2016. Για το 2017 το ξεκίνημα υπήρξε θετικό και το 1ο τρίμηνο καταγράφηκε αύξηση των πωλήσεων κατά 18,50%, σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 2016. Επίσης οι εξαγωγές κατά το 2016 αποτέλεσαν το 72% των συνολικών πωλήσεων των εταιρειών διέλασης, δηλαδή των εταιρειών που παράγουν αρχιτεκτονικά συστήματα και βιομηχανικά (ειδικά) προφίλ. Το αλουμίνιο είναι υλικό, το οποίο συνδυάζει την υψηλή μηχανική αντοχή και την αισθητική

4

με τη μεγάλη διάρκεια ζωής, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. Η θέσπιση εθνικών και άλλων προδιαγραφών που προσδιορίζουν τα κατώτατα όρια συντελεστών επίδοσης των κουφωμάτων έχουν κάνει επιτακτική την ανάγκη εγκατάστασης θερμομονωτικών κουφωμάτων τόσο σε νέα, όσο και σε ανακαινιζόμενα κτίρια. Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας από το ίδιο το κτιριακό κέλυφος με ταυτόχρονη δημιουργία και διατήρηση συνθηκών θερμικής άνεσης για τους χρήστες. Πέραν της σημαντικής εξοικονόμησης κόστους κατά τη λειτουργία του κτιρίου, εφόσον δαπανώνται λιγότερα χρήματα τόσο για κλιματισμό, όσο και για θέρμανση, αυξάνεται σημαντικά και ο χρόνος

ζωής του κτιρίου, καθώς ελαχιστοποιούνται οι φθορές από εξωτερικούς παράγοντες. Εξίσου σημαντική είναι και η προστασία του περιβάλλοντος λόγω της μειωμένης κατανάλωσης καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας, που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του κτιρίου.

Συντελεστές απόδοσης κουφωμάτων αλουμινίου Τα κουφώματα αλουμινίου αποτελούνται ασφαλώς από το εσωτερικό και εξωτερικό προφίλ αλουμινίου, καθώς και από τον υαλοπίνακα και τα δευτερεύοντα εξαρτήματα και υλικά. Επομένως, η συνολική απόδοση ενός κουφώματος αλουμινίου λαμβάνει υπόψη τα δύο βασικά δομικά του στοιχεία, καθώς και την αναλογία αυτών στη συνολική www.ktirio.gr •

59


P.TZAKI.qxp_Layout 1 13/10/17 2:40 μ.μ. Page 1

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΟΥ

Βαγγέλης Πατεράκης

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

©

Κρεμαστό μεταλλικό προκατασκευασμένο τζάκι. Κατοικία στην Κηφισιά, Αρχιτέκτων Νίκος Κουκουράκης.

Οι σύγχρονες επιλογές ως προς το είδος καυσίμου, τον τύπο, τον τρόπο τοποθέτησης και την επένδυση ενός τζακιού είναι αναρίθμητες. Η επιλογή, ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση απαιτούν τη δέουσα προσοχή, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα. Παρουσίαση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΙΤΟΝΗ, διπλ. αρχιτέκτων μηχανικός, MSc

www.ktirio.gr •

65


P.TZAKI.qxp_Layout 1 13/10/17 2:40 μ.μ. Page 5

Προαιρετικός κατακόρυφος εξαερισμός

Προαιρετικός οριζόντιος εξαερισμός Εξωτερική τοιχοποιία

Έξοδος καυσαερίων

Είσοδος αέρα καύσης Προαιρετικός ανεμιστήρας για καλύτερη απόδοση

2

κή προϋπόθεση για να λειτουργήσουν είναι η σύνδεση του χώρου με παροχή αερίου ή η αγορά φιαλών υγραερίου. Η εστία τους μπορεί να είναι ανοικτού ή κλειστού τύπου, ενώ τα υλικά που καίγονται έχουν καθαρά διακοσμητικό χαρακτήρα, προσφέροντας τη θέαση της φωτιάς. Θεωρούνται σε γενικές γραμμές ενεργειακά, καθώς εξασφαλίζουν ικανοποιητική καύση, αυτονομία και υψηλή θερμαντική απόδοση, που κυμαίνεται από 60% ως 100%, αλλά και οικονομικά, καθώς δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. Επιπροσθέτως, δεν έχουν απαίτηση σε καμινάδα, οπότε μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα σε όλους τους χώρους, προσφέρουν καθαριότητα και πλήρη έλεγχο με τη χρήση τηλεχειριστηρίου και θερμοστάτη. • Τζάκια αερίου άμεσου εξαερισμού. Τα τζάκια αυτής της κατηγορίας έχουν θερμαντική απόδοση από 60% ως 85% και απαιτούν άμεσο εξαερισμό, που επιτυγχάνεται με ένα ομοαξονικό σύστημα σωλήνων. Πρόκειται για ένα αερο-

Προσαγωγή θερμού αέρα Παραγωγή θερμότητας μέσω ακτινοβολίας Προσαγωγή εξωτερικού αέρα

3

στεγές σύστημα θαλάμου, που αποτελείται από έναν εξωτερικό σωλήνα, ο οποίος εισάγει οξυγόνο για τη καύση, και από ένα μικρότερο εσωτερικό που εξάγει τα καυσαέρια. Αυτή η μορφή εξαερισμού, που δεν επηρεάζει καθόλου την ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό χώρο, μπορεί να τοποθετηθεί κατακόρυφα ή οριζόντια, δίνοντας μεγάλη ελευθερία σχεδιασμού. • Τζάκια αερίου χωρίς εξαερισμό. Τα τζάκια αυτού του τύπου δεν έχουν καθόλου απαιτήσεις σε άμεσο εξαερισμό, κάτι που διευκολύνει ακόμη περισσότερο την τοποθέτηση τους. Η μη ύπαρξη εξαερισμού εξασφαλίζει ότι το σύνολο της παραγόμενης θερμότητας παραμένει στον εσωτερικό χώρο, με αποτέλεσμα η θερμαντική τους απόδοση να ισούται με 100%, αλλά αυξάνει την πιθανότητα εισαγωγής ρύπων και γι’ αυτό δεν συστήνονται για πολύ μικρούς χώρους. Τζάκια βιοαιθανόλης Τα τζάκια αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούν ως καύσιμο τη βιοαιθανόλη, που παράγε-

ται από φυτά, όπως τα τεύτλα, το καλαμπόκι και το σιτάρι. Θεωρούνται οικολογικά, καθώς η καύση είναι φιλική προς το περιβάλλον, δεν παράγουν καπνό ή μυρωδιές και δεν επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, έχουν θερμαντική απόδοση 100%, καθώς η μη απαίτηση εξαερισμού εξαλείφει τις θερμικές απώλειες, χαμηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και ευκολία εγκατάστασης. Η αναπλήρωση του καυσίμου στο ντεπόζιτο πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η βιοαιθανόλη είναι εύφλεκτη, ενώ θερμικά μπορούν να καλύψουν μικρούς σχετικά χώρους από 20 ως 50 m2, ανάλογα με το μέγεθος της εστίας. Ηλεκτρικά τζάκια Αποτελούν μια ακόμη σύγχρονη εναλλακτική έναντι των συμβατικών τζακιών και λειτουργούν με τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η θερμότητα που παράγεται διοχετεύεται στο χώρο με τη βοήθεια ενός ανεμιστήρα, ενώ η φλόγα προσομοιάζεται με τη χρήση φωτισμού. Αν και το www.ktirio.gr •

69


P.TROPOPOIHMENH_XYLEIA.qxp_Layout 1 13/10/17 2:50 μ.μ. Page 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η ακετυλιωμένη ξυλεία είναι ένα νέο προϊόν ξύλου, που παράγεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Είναι οικολογικό υλικό, με πολλά πιστοποιητικά ποιότητας. Μετά το τέλος του κύκλου ζωής του, το προϊόν είναι ακίνδυνο και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή/και να ανακυκλωθεί, όπως και το φυσικό ξύλο. Άρθρο του δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΜΑΝΤΑΝΗ, καθηγητή στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, Καρδίτσα, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας


P.TROPOPOIHMENH_XYLEIA.qxp_Layout 1 13/10/17 2:50 μ.μ. Page 2

ΤΕΧΝ Ι Κ Ε Σ Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ 1 Κατασκευή κουφωμάτων από ακετυλιωμένη ξυλεία σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Άμστερνταμ. 2 Μεικτή πέργκολα ξύλου - μετάλλου σε κατοικία στη Χαλκιδική. Σχεδιασμός: K. Λολίδης. 3 Κατασκευή δαπέδου πισίνας σε εξοχική κατοικία στην Πάρο. Σχεδιασμός: Αντ. Κρητικός. 4 Χάρη στις καλύτερες φυσικές της ιδιότητες που έχει, η νέου τύπου ξυλεία βρίσκει εφαρμογή σε ξυλεπενδύσεις σε περιοχές με ακραία καιρικά φαινόμενα. Κατοικία στις ιταλικές Άλπεις. Αρχιτέκτων: Camillo Botticini. 5 Κατασκευή γέφυρας "Sneek bridge" από επικολλητή τροποποιημένη ξυλεία, διαστάσεων 40 x 20 (m), στην Ολλανδία. Κατασκευή & σχεδιασμός: Achterbosch Architectuur - Hans Achterbosch. 6 Το μειωμένο κόστος συντήρησης και η μεγάλη διάρκεια ζωής της χημικά τροποιημένης ξυλείας την καθιστά κατάλληλο υλικό για δημόσια έργα. Σιδηροδρομικός σταθμός στο Τορόντο.

2

1 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ξύλο είναι φυσικό ανανεώσιμο υλικό, που συνδυάζει αξιόλογα πλεονεκτήματα, όπως αισθητική, ποικιλία χρωμάτων και ιδιοτήτων, υψηλή θερμομόνωση και οικολογικό χαρακτήρα. Έχει όμως και σημαντικά μειονεκτήματα, λ.χ. υψηλή υγροσκοπικότητα, ευαισθησία σε καιρικές συνθήκες, φθορά από υπεριώδη ακτινοβολία, μύκητες, έντομα, τερμίτες. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν αναπτυχθεί στην ευρωπαϊκή αγορά νέες, καινοτόμοι τεχνολογίες τροποποίησης του με στόχο τη δραστική βελτίωσή του μέσω οικολογικών τεχνικών. Οι κυριότερες τεχνολογίες είναι της θερμικής τροποποίησης (με χρήση μόνο θερμότητας) και της χημικής τροποποίησης (με χρήση μη τοξικών χημικών ενώσεων). Όλες οι τεχνολογίες τροποποίησης είναι "πράσινες" και γίνονται με τη χρήση περιβαλλοντικά φιλικών ουσιών και συστημάτων. Στο παρόν τεχνικό άρθρο παρουσιάζεται εκτεταμένα η τεχνολογία ακετυλίωσης του ξύλου και δίνονται αρκετά παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών της. 74 • ΤΕΥΧΟΣ 9/2017

Στις ημέρες μας είναι πολύ επιτακτική η ανάγκη για νέες, "πράσινες" τεχνολογίες σ’ όλους τους κλάδους της βιομηχανίας και κατ’ επέκταση και στον κλάδο του ξύλου και των ξύλινων κατασκευών. Έτσι, μεγάλα ποσά επενδύονται ετησίως στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων. Λαμβάνοντας υπόψη την απαγόρευση από το 2004 της χρήσης των αλάτων χρωμίου (Cr) και αρσενικού (As) σε εμποτιστικές ουσίες για αρκετές εφαρμογές του ξύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο προσανατολισμός προς οικολογικά προϊόντα και τεχνολογίες είναι πλέον μονόδρομος. Ο απώτερος στόχος είναι σήμερα η παραγωγή προϊόντων ξύλου με πολύ βελτιωμένες ιδιότητες, εφάμιλλες μ’ αυτές του εμποτισμένου ξύλου. Δύο πολύ σημαντικές τεχνολογικές λύσεις είναι η χημική και η θερμική τροποποίηση του ξύλου. Αυτό πρακτικά σημαίνει τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση του ξύλου με χρήση ακίνδυνων χημικών ή/και θερμότητας, σε βιομηχανικές μονάδες με κλειστά συστήματα και χωρίς οποιαδήποτε παραγωγή

βλαβερών αποβλήτων ή παραπροϊόντων. Κύριος στόχος αυτών των τεχνολογιών είναι το "νέο" τροποποιημένο ξύλο να έχει μεγαλύτερη διαστασιακή σταθερότητα (δηλαδή μικρότερη ρίκνωση και διόγκωση λόγω επίδρασης της υγρασίας), μεγαλύτερη φυσική διάρκεια, υψηλότερη ανθεκτικότητα στις κλιματικές συνθήκες, στους μύκητες, στα ξυλοφάγα έντομα και στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία (UV). Μια σημαντική περίπτωση νέας τεχνολογίας αποτελεί η καινοτόμος τεχνολογία ακετυλίωσης, η οποία κατοχυρώθηκε με παγκόσμιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και φέρει το εμπορικό όνομα Accoya. Αυτή η τεχνολογία έφτασε σε βιομηχανικό επίπεδο χάρη στις πολύχρονες προσπάθειες των Αμερικανών ερευνητών Alfred Stamm και Roger Rowell του Forest Products Lab των Η.Π.Α. και του Σουηδού καθηγητή Rune Simonson του Chalmers University of Technology στη Στοκχόλμη. Αυτή η μέθοδος τροποποιεί χημικά το ξύλο, αλλάζει ολοσχερώς τη χημική του σύνθεση και επιτρέπει έτσι τη δραστική βελτίωση ειδών ακτινωτής


P.GHRANSH.qxp_Layout 1 13/10/17 2:56 μ.μ. Page 1

ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΛΑΒΕΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η γήρανση των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος συνοδεύεται από βλάβες στα δομικά υλικά. Η πρόληψη, η επιβράδυνση και η αποκατάσταση της φθοράς μέσω σύγχρονων μεθόδων και κανονιστικών διατάξεων διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα της κατασκευής σε διάρκεια. Παρουσίαση: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, πολιτικός μηχ., MSc

www.ktirio.gr •

77


P.GHRANSH.qxp_Layout 1 13/10/17 2:56 μ.μ. Page 6

ΤΕΧΝ Ι Κ Ε Σ Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ 1 Ψεκασμός στοιχείων σκυροδέματος με προστατευτικό υλικό. Τα σύγχρονα προϊόντα δημιουργούν επιφανειακό στρώμα ή διεισδύουν στο σκυρόδεμα, διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε διάρκεια του δομικού στοιχείου. 2 Εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας οπλισμού σκυροδέματος.

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μέθοδος

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Επαναλκαλοποίηση σκυροδέματος

Απλή εφαρμογή

Ύπαρξη περιοχών, στις οποίες δεν επιδρά

Αφαίρεση χλωριόντων

Γρήγορα αποτελέσματα

Υψηλό κόστος, κίνδυνος ρηγμάτωσης, μείωση συνάφειας οπλισμού

Αφαίρεση υγρασίας

Αποτελεσματική με χαμηλό κόστος

Χρονοβόρα διαδικασία

Σφράγισμα ρωγμών

Αντοχή στο χρόνο

Υψηλό κόστος

Καθοδική προστασία

Μεγάλος χρόνος ζωής

Υψηλό κόστος, μείωση συνάφειας οπλισμού

1

τσιμέντο υψηλότερης ποιότητας, ενώ συνθετότερα κονιάματα προκύπτουν με πρόσμειξη συνθετικών πολυμερών, συνθετικών ινών, αδρανών ειδικής κοκκομετρίας και εποξειδικών ρητινών. Διατίθενται τυποποιημένα στην αγορά, παρουσιάζουν εξαιρετική πρόσφυση και προστασία από εξωτερικές προσβολές, αποτελούν, ωστόσο, μια πιο δαπανηρή λύση σε σχέση με τις μεμβράνες. Βαφές προστασίας. Ακρυλικά και ρητινούχα προϊόντα με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών και αντίσταση σε γήρανση συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα της κατασκευής. Εμποτισμός του σκυροδέματος. Στοχεύει στην πλήρωση των κενών του σκυροδέματος με υδροαπωθητικά υλικά που σφραγίζουν το δομικό στοιχείο έναντι εξωτερικών προσβολών. Η πλειονότητα αυτών των προϊόντων στην αγορά είναι σιλανικής / σιλοξανικής βάσης.

82 • ΤΕΥΧΟΣ 9/2017

Πρόσθετα σκυροδέματος. Υλικά που αναμειγνύονται στο σκυρόδεμα κατά την παραγωγή του και προσφέρουν λύσεις σε προβλήματα ανθεκτικότητας σε διάρκεια. Συνήθη προϊόντα αποτελούν οι αναστολείς διάβρωσης, που δημιουργούν προστατευτικό στρώμα γύρω από τον οπλισμό, τα πρόσθετα πυριτικής παιπάλης, που υποβοηθούν την αντίσταση σε χημικές προσβολές και ενανθράκωση, και τα στεγανοποιητικά μάζας, που μειώνουν την υδατοπερατότητα. Προστασία οπλισμού. Μέθοδοι που στοχεύουν στην αντιδιαβρωτική προάσπιση του οπλισμού εντός του σκυροδέματος. Καθοδική προστασία. Χρησιμοποιείται ως μέθοδος προστασίας έναντι διάβρωσης, κυρίως σε σημαντικές κατασκευές. Αρχή της μεθόδου είναι η αναίρεση της διαφοράς δυναμικού μεταξύ ανοδικής και καθοδικής περιοχής

2

του χάλυβα, ώστε να εμποδίζεται η μεταφορά ηλεκτρονίων και να αναστέλλεται η διαδικασία διάβρωσης. Αν και χρησιμοποιείται σπανίως εκ των προτέρων, συνιστάται η πρόβλεψη κατά την κατασκευή για μελλοντική εγκατάσταση, ως μέτρο πρόληψης. Αναστολείς διάβρωσης εμποτισμού. Πρόκειται για επιφανειακής εφαρμογής προϊόντα, που διεισδύουν στο σκυρόδεμα και σχηματίζουν προστατευτική στρώση γύρω από τον χάλυβα οπλισμού. Δρουν αναστέλλοντας την έναρξη της διάβρωσης ή μειώνοντας το ρυθμό ανάπτυξής της. Ανοξείδωτοι χάλυβες οπλισμού. Ειδικά κράματα, συνήθως πλούσια σε νικέλιο ή χρώμιο, που πρακτικά αποκλείουν τη διάβρωση. Έχουν περιορισμένη χρήση λόγω του υψηλού κόστους σε σχέση με τον κοινό χάλυβα οπλισμού.


P.PATMOS.qxp_Layout 1 13/10/17 2:59 μ.μ. Page 1

ΕΡΓΟΤΑ Ξ Ι Ο • ΕΦΑ Ρ Μ ΟΓΕΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η μελέτη αποκατάστασης της Ι.Μ. Σπηλαίου της Αποκάλυψης στην Πάτμο αφορά εκτός από τη διαμόρφωση νέας εισόδου και την αναβάθμιση τμημάτων του κτιριακού συγκροτήματος και στη χωροθέτηση Βυζαντινού Φροντιστηρίου Καλών Τεχνών.

Το Σπήλαιο της Αποκάλυψης βρίσκεται βόρεια του λόφου, ανάμεσα στο λιμάνι της Σκάλας και στο μεσαιωνικό οικισμό της Χώρας. Σ' αυτό το σπήλαιο ο Ιωάννης ο Θεολόγος, εξόριστος το 95 μ.Χ., έγραψε το Συμβολικό Όραμα της Αποκάλυψης για τη σωτηρία του Περιβάλλοντος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος το έκανε γνωστό σε πολλές βραβευμένες διεθνείς συναντήσεις. Η Πάτμος με βραχώδη υποδομή και φτωχή γεωργία, έχει ακτές δεκαπλάσιες της ανάλογης ελληνικής εδαφικής επιφάνειας, με καπετάνιους πλεύσης και παρουσίας στα μεγάλα επίνεια της Μεσογείου.

Η νέα πρόσβαση διαμορφώνεται με ράμπες ήπιας κλίσης 6%, με πετρόκτιστες κουπαστές.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου αποκαθιστά πολιτιστικά έργα με τις διαθέσιμες οικονομικές δυνατότητες του υπουργείου. Η σταδιακή ανέγερση της Μονής της Αποκάλυψης ενοποιείται με τη λευκοσοβατισμένη λιθοδομή σε τμήματα μεσαιωνικά, εκκλησιαστικά και σπουδαστηρίων. Εκεί θα διαμορφωθεί Βυζαντινό Φροντιστήριο Καλών Τεχνών, στο σημείο θα λειτουργούν έξι αίθουσες, 30 με 40 m2 και άλλες βοηθητικές. Όταν καταρτιστεί το πρόγραμμα της σχολής, η διδασκαλία θα αφορά στην αποκατάσταση εικόνων, σε καλλιγραφία, εκτύπωση, βιβλιοδεσία, βιβλιοθηκονομία, θρησκευτική μουσική και άλλα σχετικά θέματα.


P.ADAMAKIS.qxp_Layout 1 13/10/17 3:10 μ.μ. Page 1

ΕΡΓΟΤΑ Ξ Ι Ο • ΕΦΑ Ρ Μ ΟΓΕΣ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ Η ιστορική καπνοβιομηχανία του Ματσάγγου αποκαταστάθηκε για να στεγάσει το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνώμονα τη διατήρηση της μορφολογίας των διατηρητέων όψεων του κτιρίου και την πλήρη αναμόρφωση των υπόλοιπων.

Μετά το κλείσιμο των περισσοτέρων βιομηχανιών τη δεκαετία του 1970 - 1980 η πόλη του Βόλου έχασε το στίγμα της και τον προσανατολισμό της. Η ανασφάλεια και ο έντονος προβληματισμός έγιναν πλέον καθημερινός σύντροφος των κατοίκων της πόλης. Η άλλοτε ακμάζουσα πόλη - λιμάνι των αρχών του 20ού αιώνα μετρούσε τις πληγές της. Ο πόλεμος, ο εμφύλιος και κατόπιν οι καταστρεπτικοί σεισμοί του 1955 - '56 και οι πλημμύρες του 1956 - '57, σε συνδυασμό με την αδυναμία εκσυγχρονισμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων και την εξεύρεση νέων αγορών στο εξωτερικό σήμαναν το τέλος μιας ολό-

Η διατηρητέα όψη επί της οδού Αλεξάνδρας μετά και πριν από την αποκατάσταση.

κληρης εποχής ανάπτυξης και ευημερίας για την πόλη του Βόλου και τους κατοίκους της. Αδιάψευστοι μάρτυρες του ένδοξου βιομηχανικού παρελθόντος τα παλαιά εργοστάσια που παρέμεναν ανενεργά, σκοτεινά σημεία, σημεία διακοπής του ταλαιπωρημένου αστικού ιστού και των λειτουργιών της πόλης. Ξεχωριστή θέση σε αυτά έχει το ιστορικό καπνεργοστάσιο του Ματσάγγου. Κτισμένο στην καρδιά της εμπορικής αγοράς, καταλαμβάνει δύο ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα με συνολικό εμβαδό 13.000 m2. Ιδρυτής του εργοστασίου ο Νικόλαος Ματσάγγος από το Κατηχώρι του Πηλίου.Το πρώτο εργοστά-


BHMA T9.qxp_Layout 1 13/10/17 3:04 μ.μ. Page 1

ΒΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ • Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ • Υ Λ Ι Κ Α Παρουσίαση: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΥ ΤΕΡΗΣ ΠΑ ΧΗΣ, μηχανολόγοι μηχανικοί

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης StoHellas

Πάγκοι κουζίνας από χαλαζιακά πετρώματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΡΑΝΙΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

Ανοξείδωτα κανάλια αποστράγγισης A.C.M./ ΕΥΣΤ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Γεωθερμική αντλία θερμότητας ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

www.ktirio.gr •

99


BHMA T9.qxp_Layout 1 13/10/17 3:04 μ.μ. Page 11

Οι νέοι σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος διευκολύνουν την ταυτοποίηση των υπόγειων δικτύων μεταφοράς ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΕΜΜ. Α.Β.Ε.Ε. Σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος 2ης γενιάς για την προστασία μονωμένων αγωγών Οι σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος GEONFLEX® Ν750 και GEOSUB® L450 αποτελούν μια από τις σημαντικότερες ομάδες προϊόντων στην ιστορία της KOUVIDIS καθώς άλλαξαν τα δεδομένα στην προστασία καλωδίων στα υπόγεια δίκτυα. Μετά από 7 σχεδόν χρόνια στην παραγωγή, τοποθετήθηκαν σε εκατοντάδες έργα, (ένα εκ των σημαντικότερων το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) και διακρίθηκαν λόγω της υψηλής ποιότητας και των πολλαπλών καινοτομιών που περιείχαν. Η 2η γενιά έρχεται να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο το ίδιο προϊόν αλλά κυρίως το έργο του εγκαταστάτη και του μελετητή. Οι νέοι σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος GEONFLEX® και GEOSUB® 2ης γενιάς, ενσωματώνουν ένα τρίτο ανεξάρτητο στρώμα από διαμήκεις γραμμές ανεξίτηλου χρώματος μακράς διαρκείας στο εξωτερικό τοίχωμά τους, διευκολύνοντας την ταυτοποίηση των υπόγειων δικτύων μεταφοράς ενέργειας

και τηλεπικοινωνιών. Με αυτό τον τρόπο προστατεύουν το προσωπικό που εκτελεί τεχνικές εργασίες εγκατάστασης ή συντήρησης προειδοποιώντας το για την επικινδυνότητα των αγωγών που βρίσκονται στο εσωτερικό τους ενώ παράλληλα διευκολύνουν το έργο του μελετητή για την καλύτερη και ασφαλέστερη οργάνωση του δικτύου. Επιπλέον, επιτυγχάνουν αυξημένη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (UV), μεγαλύτερη από 5 χρόνια, που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση των μηχανικών τους ιδιοτήτων μετά από μακρά διαστήματα αποθήκευσης στην αποθήκη ή το εργοτάξιο. Οι σωλήνες GEONFLEX® και GEOSUB® παράγονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) βάσει της LVD (Ευρωπαϊκή Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/EU) και του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 61386.24, είναι ελεύθεροι αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS). Διατίθενται σε ευθύγραμμες μπάρες

στις διαμέτρους  75 έως  250 και σε κουλούρες στις διαμέτρους  40 έως  200. Οι κόκκινες διαμήκεις γραμμές υποδηλώνουν την προστασία αγωγών ισχυρών ρευμάτων, ενώ οι πράσινες διαμήκεις γραμμές υποδηλώνουν την προστασία αγωγών ασθενών ρευμάτων. Η χρωματική ταυτοποίηση των νέων σωλήνων 2ης γενιάς GEONFLEX® και GEOSUB® ακολουθεί τους κανόνες που θέτει το Γαλλικό Πρότυπο NF P 98-332, το οποίο προδιαγράφει το χρωματισμό των σωλήνων σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής τους καθώς και τις ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να έχουν μεταξύ τους. Η απαραίτητη προειδοποιητική σήμανση που αναγράφεται πλέον πάνω στους νέους σωλήνες ακολουθεί τις προδιαγραφές των προϊόντων σήμανσης και προειδοποίησης των υπογείων δικτύων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 12613 & ΕΝ 50520. Τηλ.: 80011400500 www.kouvidis.gr www.ktirio.gr •

109


BHMA T9.qxp_Layout 1 13/10/17 3:05 μ.μ. Page 14

ΜΗΝΙΑΙO TEXNIKO ΠEPIOΔIKO Νο 289 • www.ktirio.gr - Νοέμβριος - Δεκέμβριος '17 Κωδικός ΕΛ.ΤΑ.: 2554

EKΔOTHΣ - ΔIEYΘYNTHΣ Πέτρος X. Παπαϊωάννου, πολιτικός μηχ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δήμητρα Tσιώρα - Παπαϊωάννου, αρχιτέκτων μηχ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δημήτρης Αραβαντινός, δρ. πολιτικός μηχ., καθ. Εργ. Οικοδομικής & Φυσικής των Κτιρίων Α.Π.Θ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αναστάσιος Κωτσιόπουλος, δρ. αρχιτέκτων μηχ., ομότ. καθ. Aρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Α.Π.Θ. Άγις Μ. Παπαδόπουλος, δρ. μηχανολόγος μηχ., καθ. Εργ. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Α.Π.Θ. Κλειώ Αξαρλή, δρ. αρχιτέκτων μηχ., καθ. Εργ. Αρχιτεκτονικής & Τεχνολογίας Α.Π.Θ. Γεώργιος Πενέλης, δρ. πολιτικός μηχ., ομότ. καθ. Εργ. Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας Α.Π.Θ.

Δημήτρης Μπίκας, δρ. αρχιτέκτων μηχ., ομοτ. καθ. Εργ. Οικοδομικής & Φυσικής των Κτιρίων Α.Π.Θ. Αλέξανδρος - Δημήτριος Τσώνος, δρ. πολιτικός μηχ., καθ. Εργ. Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος

ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ 1/2018 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ • "Lightscapes"Ανακαίνιση κατοικίας στα Βριλήσσια, Elastic Architects, Ρία Βογιατζή & Αλέξανδρος Ξένος • Καφετέρια στην παραλία του Βόλου, Στέφανος Αδαμάκης ΚΤΙΡΙΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ • "Woodwork House" Κατοικία στο Πανόραμα, T.SQUAREARCHITECTS • Maestral Resort & Casino στο Μαυροβούνιο, schema 4 architects • Μονοκατοικία με πισίνα "Villa Adriana", Κωνσταντίνος Γ. Πατέστος

• • • •

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Εγκατάσταση συστημάτων γεωθερμίας. Τύποι, λειτουργία & καταλληλότητα εδάφους. Φωτισμός εστιατορίων. Αναδεικνύοντας τη γαστρονομική εμπειρία. Τρισδιάστατες ψευδοροφές με παραμετρικό σχεδιασμό. Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής. Υλικά & σχεδιασμός.

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ • Ανάγλυφη όψη σκυροδέματος σε μουσείο αρχιτεκτονικού σχεδίου στο Βερολίνο, Sergei Tchoban & Sergey Kuznetsov • Κέλυφος από λαξευμένο σκυρόδεμα σε Μέγαρο Μουσικής στην Πολωνία, Fernando Menis

και Φέρουσας Τοιχοποιίας Α.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Παπακώστας, δρ. μηχανολόγος μηχ., αναπλ. καθ. Εργ. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Α.Π.Θ. Χάρης Δημουλιάς, δρ. ηλεκτρολόγος μηχ., επίκ. καθ. Εργ. Ηλεκτρικών Μηχανών Α.Π.Θ. Μαρία Στεφανίδου, γεωλόγος, δρ. πολιτικός μηχ., επίκ. καθ. Εργ. Δομικών Υλικών Α.Π.Θ. Γεώργιος Ι. Μαντάνης, επιστήμων ξύλου, καθ. Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τέτη Λάλου, τεχνολόγος μηχ. Αγγελική Παϊπάη, αρχιτέκτων μηχ., Α.Π.Θ., ΜSc. Λευτέρης Παχής, μηχανολόγος μηχ. Α.Π.Θ. Ρένια Πιλιτσίδου, δημοσιογραφία και νέα μέσα επικοινωνίας Α.Π.Θ., ΜSc. Καλλιόπη Λίμπου, αρχιτέκτων μηχ. Α.Π.Θ., ΜSc AA - London. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος, δρ. μηχανολόγος μηχ. Α.Π.Θ. Έλλη - Κωνσταντίνα Μυλωνά, πολιτικός μηχ., MSc. Ελευθερία Τιτόνη, αρχιτέκτων μηχ. Α.Π.Θ., MSc. Μαρτσέλα Ανθρακοπούλου, αρχιτέκτων μηχ., μηχανικός πολεοδομίας, χωροταξίας & περιφερειακής ανάπτυξης

Αθανασία Χάρη, πολιτικός μηχ. Α.Π.Θ., MSc. Κωνσταντίνος Τσικαρόπουλος, MSc PhD Can., πολιτικός μηχ. A.Π.Θ. ATEΛIE Παναγιώτης Τσακίρης ΦΩTOΓPAΦIEΣ Studio KONTOS, M. Παππούς - K. Eυαγγελίδης O.E. PHOTO STYLE / Πιλάτου Δημ. Βασιλική TMHMA EΞYΠHPETHΣHΣ ΣYNΔPOMHTΩN Iωάννης Κωνσταντινίδης, Παναγιώτης Χάιδας, Διονυσία Χατζοπούλου, Βάσω Κιρμακίδου ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Λευτέρης Παχής, Αφροδίτη Γουσιοπούλου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Βαγγέλης Ταλίπης, Αντώνης Χατζόγλου EKTYΠΩΣH - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ThessPrint A.E. ΔIANOMΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε. KTIΡΙΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.E. Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 8136, Ι. Κρανιδιώτη 2, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Έκδοση - Σύνταξη: τηλ.: 2310 480356, e-mail: ktirio@ktirio.gr Πωλήσεις - Συνδρομές: τηλ.: 2310 480340, e-mail: sales@ktirio.gr, φαξ: 2310 480544 Διαφήμιση: τηλ.: 2310 480540, e-mail: adv@ktirio.gr, φαξ: 2310 478547 Aθήνα: Λ. Αλεξάνδρας 3, Τ.Κ. 114 73 τηλ.: 210 7234591, φαξ: 210 7239079 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ • Ταχυδρομήστε την Κάρτα Συνδρομής ή τηλεφωνήστε στο τηλ.: 2310 480340 • Για εγγραφή μέσω διαδικτύου: www.ktirio.gr EΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Για αλλαγές διευθύνσεων, παραγγελίες προηγούμενων τευχών και λοιπών εκδόσεων, προβλήματα στην παραλαβή των τευχών κτλ., τηλεφωνήστε στο τηλ.: 2310 480340 ή στείλτε e-mail στο: sales@ktirio.gr

KTIRIO- ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017_