Page 1

LEÁNYFALUSI KÁROLY – NAGY ÁDÁM

25 KECSKEMÉTI NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP RÖVID TÖRTÉNETE 1987-2011

KECSKEMÉT, 2011


LEÁNYFALUSI KÁROLY – NAGY ÁDÁM

25 KECSKEMÉTI NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP RÖVID TÖRTÉNETE 1987 – 2011

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE KECSKEMÉTI CSOPORTJA KECSKEMÉT, 2011


A borítón: Szemők Zsuzsanna (Kecskemét): Jubileumi érem 25. Kecskeméti Numizmatikai Hírös Nap 2011. 45 éves a szervezett éremgyűjtés Kecskeméten öntött bronzérem, Ø 80 mm

Fényképek oldalszám szerint: Beszeda Róbert: 23.; Kiss József Géza: 29.; Nagy Ádám: érmek, pénzek, reprodukciók, valamint 5.; 6., 7., 8., 9. 10., 11., 14., 17., 20., 21, 23., 24., 28., 29., 30.; Nagy Benedek: 12.; Soós Ferenc: 27.; 30., 31.; Szolláth György: 18., 22.,

ISBN 978-963-7122-20-0

Nyomdai kivitelezés: Planet Corp. Kft.

(2)


BEVEZETŐ Kecskeméten 1966-tól számíthatjuk a szervezett éremgyűjtés kezdetét. A numizmatika központja abban az időben is a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára volt, akkor Dr. Huszár Lajos vezetésével, akit a magyar és a nemzetközi tudományos élet egyaránt elismert tudós személyiségeként tartottak számon. Egyúttal ő volt a magyarországi éremgyűjtői élet központi alakja is, mint az 1901 óta működő Magyar Numizmatikai Társulat titkára. Az 1960-as évek közepétől egyre élénkebbé vált a gyűjtői érdeklődés. A numizmatikai kutatások tudományos eredményei is egyre több helyen láttak napvilágot országszerte önálló kiadványokban és a múzeumi évkönyvek sorozataiban. Így alakult az a „közérzet”, hogy össze kell fogni a gyűjtők tevékenységét. Ennek Kecskeméten első kezdeményezője Udvardi Gyula, általános iskolai rajztanár volt, aki korábbi ismeretség alapján ötletével fölkereste Leányfalusi Károly banktisztviselőt, és a múzeumban akkor technikai segéderőként dolgozó Nagy Ádámot. Megbeszéléseiken törekedtek a részletkérdések lehetőség szerinti tisztázására, s megállapodtak abban, hogy a további teendők folytatására összejövetelt szerveznek az általuk ismert éremgyűjtők személyre szóló meghívásával. Az elsődleges cél a gyűjtők rendszeres találkozási lehetőségének biztosítása volt, hogy a résztvevők minél tudatosabban, szervezetten tudják gyűjteni, rendszerezni, megőrizni, értékelni a numizmatika körébe tartozó tárgyakat, emlékeket, dokumentumokat. Ezzel nagymértékben kívánták az éremtani ismereteket terjeszteni, fejleszteni, népszerűsíteni. Az elképzelés távolabbi célja volt természetesen, hogy idővel a sajátos gyűjtői tevékenység eredményeit majd közkinccsé is teszik. Ezzel a törekvéssel egyetértett a Bács-Kiskun megyei Múzeumok akkori régész igazgatója, megyei múzeumigazgató Horváth Attila is. Az ő jóvoltából – kezdeti segítségül – befogadást nyert a kis csapat meghatározott alkalmakra, meghatározott felügyelet mellett a kecskeméti Katona József Múzeum egyik kijelölt szobájába. A Kecskeméti Csoport 1966. március 6-án megalakult. Az alakuló ülésen 19 fő vett részt főként Kecskemétről, de tágabb környezetünkből is érkeztek gyűjtők: Ceglédről, Szolnokról, Nagykőrösről, Kiskunhalasról, akik közül többen már régebben a Magyar Numizmatikai Társulat tagjai voltak. Megjelent az alapítók között Dr. Gedai István, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának muzeológusa is, ezzel mintegy hivatalosan elismerve elképzelésünk helyességét, egyúttal a szakmai támogatást, felügyeletet is megígérte. A jelenlévők egyhangúlag megszavazták Leányfalusi Károlyt az újonnan alakult csoport titkárának Az ezt követő években eleinte heti, majd havi két összejövetelt tartottunk, több esetben rendeztünk ismeretterjesztő numizmatikai kiállításokat iskolákban, ismerős munkahelyeken. Két évtizednyi rendszeres munka után az összejövetelek és kiállítások mellett felvetődött más jellegű rendezvények igénye is. Ekkor már példaként állt előttünk több vidéki csoport új hagyományokat teremtő kezdeményezése.

(3)


A sokféle elképzelés közül Beszeda Róbert – a budapesti csoport titkára – ötletét fogadtuk el. Javaslatára „Numizmatikai Hírös Nap” elnevezéssel hirdettünk nyári, országos összejövetelt, először 1987-ben. Terveink szerint az országosan meghirdetett alkalmat az teszi majd „hírőssé”, egyedivé, hogy ezekre az összejövetelekre, mintegy díszvendégként meghívunk egyegy neves éremművészt, elsősorban pénztervezőt. Mindenképpen olyan alkotóval igyekeztünk személyes találkozásokat szervezni, aki valamilyen módon közvetlenül kapcsolatban van a pénzzel, éremművészettel, a numizmatikával. A meghívott vendégek munkáiból kis kiállítást rendeztünk és bemutatására rövid beszélgetés keretében teremtettünk lehetőséget. Vonzónak tűnt, hogy a mindennapos használatban lévő pénzeink és emlékvereteink nevük alapján már ismert alkotóival személyesen találkozhatunk. Úgy alakult, hogy két kivétellel a művészeket minden alkalommal dr. Nagy Ádám, ekkor már a Szegedi Móra Ferenc Múzeum numizmatikusa, mutatta be párbeszéd formájában a megjelenteknek. Az első években a Numizmatikai Hírös Nap címen meghirdetett összejövetelek a Táncsics Mihály Szakszervezeti Művelődési Házban, két esetben a Szakszervezetek Székházában zajlottak, majd ezek kicsinek bizonyultak, ezért rendezvényünket áttettük a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola aulájába (Izsáki út 10.). 2009-től a Főiskola sportcsarnokában találkozunk, ahol megfelelő világítás valamint elegendő hely, és levegő van több száz gyűjtő kényelmes elhelyezésére. Egy esetben – 2004-ben – a Főiskola felújítási munkái miatt rendezvényünket a Kertészeti Főiskola helységeiben szerveztük meg. Terveink valóra váltak, így a helyi gyűjtők közreműködésével 2011ben már a 25. alkalommal rendezhettük meg – minden év júliusának utolsó szombatján – a valóban „hírössé” vált összejövetelünket. Ezt a huszonöt gyűjtői találkozót szeretnénk e kis összeállításban dokumentálni a korabeli események rövid fölidézésével, fényképek, adatok hiteles megörökítésével, leírásával.

A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kecskeméti Csoportjának második jubileumi érme 1991-ből, működésünk 25. éves évfordulójára Lapis András vertérme, Ø 42,5 mm Készült Szabó Géza szegedi ötvösmester műhelyében, 835 ezrelék finomságú ezüstből, 36 g súlyban, 100 db, bronzból 500 példányban.

(4)


I. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 1987. július 25. (Szakszervezetek Művelődési Háza, Rákóczi u 3.) Résztvevők száma kb. 80 fő. Díszvendégünk: Madár Józsefné, született

BÖLE MÁRIA, kecskeméti lakos volt, akinek fiatalkori portréja, az 1936. december 22-én keltezett 10 pengős bankjegyeken látható. Ő volt Horváth Endre (1896-1954), a Pénzjegynyomda vezető grafikusművészének modellje a bankjegy tervezésekor. A művész grafikai munkásságának jelentőségét főként a magyar bankjegy – a pengő és még a forint pénzrendszer – stílusteremtő megalkotásában láthatjuk.

Böle Mária 17 éves korában és 1997-ben

Böle Mária elmondta, hogy édesapja, nem szakmunkásként, a Pénzjegynyomdában dolgozott. A fiatal lány fiú testvérével rendszeresen bejárt az üzembe kisebb nagyobb kisegítő munkákat végezni. Ilyen alkalommal látta meg őt Horváth Endre. Többször modellt ült. Sok rajzot és fotókat készített róla a művész. Visszaemlékezett, hogy miután 1939-ben portréjával megjelent a bankjegy, az újságokban cikkeztek róla. Szokatlanul nyüzsgő lett körülötte az élet. Erre az alkalomra – remélve, hogy hagyományt teremtünk vele – 150 példányban, a fent említett 10 pengős bankjegyekre NUMIZMATIKAI „HÍRÖS NAP” KECSKEMÉT, 1987. 07. 25.” szöveggel, piros színű fölülnyomatot készítettünk. A bankjegy bal oldalán ugyancsak piros színnel a város címere látható, fölötte MÉE [Magyar Éremgyűjtők Egyesülete] rövidítés olvasható. A fölülnyomott bankjegyek egy részét, a gyűjtők kérésére a díszvendég keltezéssel és aláírásával látta el, amelyek sorszámait följegyezte. A számokat „A szervezett éremgyűjtés Kecskeméten 1966-1991” című kiadványunkban közzétettünk. A rendezvény ideje alatt a Kecskemét város érmeiből, plakettjeiből összeállított alkalmi kiállítás volt látható. A cserenap végén, a Művelődési Házban lévő Hírös Étteremben a megjelent gyűjtők közös ebéden vettek részt. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Szliva László, Tóth Károly, Verdung Imre Sajtó hírek: - Numizmatikai Hírös Nap Kecskeméten = Petőfi Népe, 1987. 07. 24. p. 8. - Numizmatikai kiállítás Kecskeméten = Vasárnapi Hírek, 1987. 07. 26. - Leányfalusi Károly: Böle Mária arcképe a 10 pengős bankjegyen. Az Érem, 1987. 2. p.23-25. - Leányfalusi Károly: Numizmatikai Hírös Nap Kecskeméten = Értesítő, 1988/1. p. 8.

(5)


II. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 1988. július 3. (Szakszervezeti Székház, Kisfaludy u 3.) Résztvevők száma: kb. 120 fő. Díszvendégünk:

VAGYÓCZKY KÁROLY, Budapesten élő, Derkovits-, Tótfalusi Kis Miklós- és Ferenczy-díjas grafikusművész volt. 1978-tól több évtizeden át a Pénzjegynyomda művészeti osztályvezetője volt. A különleges hely különleges szakmai, művészi és technikai tudást igényel. Vagyóczky Károly e tudás és tehetség birtokában újította meg a forint pénzrendszerünk bankjegyeit. Az első, általa tervezett papírpénz – a zöld 1000 forintos, Bartók Béla portréjával – 1983-ban jelent meg. Találkozásunkkor még csak távoli elképzelésképpen merült föl, hogy új, modern magyar papírpénzsorozatot kell majd megalkotni. Ez a ritkán adódó lehetőség 1992-től vált valóra folyamatosan a 200-tól a 20.000 forintos címletek magas színvonalon való elkészítésével. Elmondhatjuk, hogy művész vendégünk művei a legismertebbek hazánkban, hogy azokat mindenki szereti, becsüli. Gyakran találkozhatunk kisgrafikai munkáival is: bélyegtervezőink sorában is előkelő helyet foglal el. E napra, díszvendégünk a Pénzjegynyomda sokszorosításában egy rézmetszetű kisgrafikát készített Kecskemét város címerének fölhasználásával, azt a pénzjegyekről ismert guilloche díszítéssel ellátva, amelyet kérésre aláírt. E napra emlékezve az 1941. január 15-ei keltezésű 20 pengős bankjegyet nyomattunk fölül 150 példányban. Fehér színnel NUMIZMATIKAI „HÍRÖS NAP” KECSKEMÉT, 1986. 07. 30. szöveg, bal oldalon piros színnel Kecskemét város címere, fölötte MÉE rövidítés olvasható. A rendezvényünkön a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum gyűjteményéből, a BácsKiskun megyei Pálmonostora községben előkerült jelentős mennyiségű 16. századi tallér- és dénár-lelet legszebb darabjait mutattuk be két vitrinben a kecskeméti múzeum régésze: Székely György rendezésében. Rendezvényünket megtisztelte az előző évi díszvendégünk, Böle Mária, pénzmodell is. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Szliva László, Tóth Károly, Verdung Imre. Sajtóhírek: - Numizmatikai Hírös Nap Kecskeméten = Petőfi Népe, 1988. 06. 26. - Tallértól a forintig. Numizmatikai hírös nap Kecskeméten. = Petőfi Népe, 1988. július 26. p. 8. - Leányfalusi Károly: Numizmatikai Hírös Nap Kecskeméten = Értesítő 1988. 3.

(6)


III. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 1989. július 29. (Szakszervezetek Művelődési Háza, Rákóczi u 3.) Résztvevők száma: kb. 150 fő Díszvendégünk:

LAPIS ANDRÁS, kecskeméti születésű szobrász- és éremművész volt. Gimnáziumi tanulmányait 1957-ben városunkban kezdte, azóta is szívesen emlékezik a Katona József Gimnázium tanáraira és osztálytársaira, bár csak egy évet töltött itt. Hamarosan Szegedre költöztek, azóta is ott él és alkot. A Magyar Képzőművészeti Főiskolát 1974-ben végezte. Több kecskeméti, illetve Bács-Kiskun megyei vonatkozású érmet is tervezett. Köztéri szobrait, érmeit is az egyéni látásmód, sajátos ötletesség, míves kivitelezés jellemzi.

Kecskeméti Csoportunk fönnállásának 20. évfordulójára ő tervezte az első, saját kibocsátású érmünket 1986-ban.

Munkáiból, katalógusokban, kiadványokban róla megjelent cikkekből a rendezvény helyszínén kamara-kiállítást rendeztünk az érdeklődők részére. A hírös napot az 1932. október 1-jén keltezett 50 pengős és az 1930. július 1jén keltezett 100 pengős bankjegyek felülnyomásával örökítettük meg. Az elsőből 50, az utóbbiból 120 példány készült. A fölülnyomás fehér színű: II. NUMIZMATIKAI „HÍRÖS NAP”, KECSKEMÉT, 1989. JÚLIUS 29. fölirat és a város címere látható, fölötte MÉE [Magyar Éremgyűjtők Egyesülete] rövidítés van. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Szliva László, Tóth Károly, Verdung Imre Sajtóhírek: - Numizmatikai Hírös nap Kecskeméten = Petőfi Népe, 1989. 07. 21. p. 8. = Vasárnapi Hírek 1989. 07. 23. = Értesítő, 1989. 2. sz.

(7)


IV. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 1990. július 28. (Szakszervezetek Művelődési Háza, Rákóczi u 3.) Résztvevők száma: kb. 180 fő Díszvendégünk:

TÓTH SÁNDOR, Nyíregyházán és Szegeden élő és dolgozó Munkácsy-díjas szobrász- és éremművész volt. Pályafutásának mindig meghatározó része a tanítás, művésztelep szervezés. Jelentősek az egyházi vonatkozású alkotásai, köztük monumentális, veretes templomkapuk. Nevéhez igen sok hagyományos érem fűződik: személyek, események, stb. tiszteletére, megörökítésére. Első emlékpénz (hát)oldala a Magyar Nemzeti Múzeum 175. évfordulójára 1977-ben jelent meg. A következő évet az ő klasszikus erdélyi emlékérme jegyzi: Bethlen Gábor halálának 350. évfordulójára. Tervei alapján készítette az Állami Pénzverő 1991-ben a pápa látogatására kibocsátott arany, ezüst és alpakka pénzeket. Munkásságából mintegy 150 db érmet, érmét mutattunk be kamara-kiállítás formájában.

Díszvendégünk éremművészeti munkássága mellett Szliva László tagtársunk gyűjteményéből is bemutattunk „Pénz az érmeken” címmel egy tárlónyit. Szinovszky Sándor budapesti gyűjtő ajándékaként az 1919. június 5-ei keltezésű, kecskeméti 2 koronás, szükségpénz kópiáinak – szokásosan – fölülnyomásával örökítettük meg a hírös napot 110 példányban. A fölülnyomás fekete színben történt, IV. NUMIZMATIKAI „HÍRÖS NAP” / KECSKEMÉT, 1990. július 28. szöveggel. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Szliva László, Tóth Károly, Verdung Imre Sajtóhírek: - Numizmatikai Hírös Nap Kecskeméten = Petőfi Népe, 1990. július 26. p.8. - Leányfalusi Károly: IV. Numizmatikai Hírös Nap = Értesítő, 1990/2. p.19.

(8)


V. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 1991. július 27. (Szakszervezeti Székház, Kisfaludy u 3.) Résztvevők száma: kb. 130 fő Díszvendégünk:

FRITZ MIHÁLY, Szegeden élő érem- és szobrászművész volt, aki sok köztéri szobor, érem és több megvalósult emlékpénz alkotója, a szegedi Tömörkény Művészeti Szakközépiskolában kezdte művészi tanulmányait, s a Képzőművészeti Főiskola elvégzése óta régi iskolájában tanít. Országszerte megtalálhatók köztéri szobrai, portréval díszített emléktáblái. Első alkalommal a MNB zsürije a sarajevói téli olimpiára tervét díjazta, az emlékpénz 1984-ben jelent meg. Az 1988-ban kibocsátott „Világvadvédelmi Alap” sorozat ezüst 500 forintos pénz terve egyúttal a „Világ legszebb vert érme-díját” (London) is elnyerte.

Munkásságából, pénzekből, egyéb érmeiből, kiadványokból kicsi, de gazdag kiállítást rendeztünk. A hírös napot a hagyományoknak megfelelően, bankjegyek fölülbélyegzésével is megörökítettük. Az 1936. december 22-én keltezett 10 pengős bankjegyekből 50 db-ot, az 1930. július 1-jén keltezett 100 pengős bankjegyekből pedig 90 darabot bélyegeztettük le fehér színű szöveggel: V. NUMIZMATIKAI „HÍRÖS NAP” / KECSKEMÉT, 1991. JÚLIUS 27. szöveggel. A 90 db 100 pengős közül 30 példányon Kecskemét város címere is látható a baloldalon. Erre az eseményre és egyben a Csoport fennállásának 25. évfordulója alkalmára készült el csoportunk második érme Katona József portréjával, amelyet Lapis András tervezett. (Lásd: a Bevezető után) A rendezvényen adtuk át numizmatikai munkásságuk elismeréseként Sándor Miklós, Szliva László, Tóth Károly és Verdung Imre gyűjtőtársaink részére a „Széchényi Ferenc jutalomérem” bronz fokozatát. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Szliva László, Tóth Károly, Verdung Imre Sajtó hírek: - Numizmatikai Hírös Nap = Petőfi Népe, 1991. 07. 15. p. 3. - MÉE kecskeméti csoportja rendezi meg az V. Numizmatikai Hírös Napot = Petőfi Népe, 1991.07. 25. p. 8. - P[ulai] S[ára]: V. Numizmatikai Hírös Nap = Petőfi Népe, 1991. 07. 30. p.8. - Leányfalusi Károly: V. Numizmatikai „Hírös Nap” Kecskeméten = Értesítő, 1991/2. p. 10-11.

(9)


VI. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 1992. július 25. (Szakszervezeti Művelődési Ház, Rákóczi u. 3.) Résztvevők száma: kb. 200 fő Díszvendégünk:

BARTOS ISTVÁN és KÓSA ISTVÁN, budapesti és csömöri lakosok, utóbbi az Állami Pénzverő vésnöke volt. Ők ketten nyerték meg külön-külön, az MNB által meghirdetett új forint forgalmi pénzérmékkel kapcsolatos nyílt pályázatot. Kettőjük terveinek kombinációjából (Bartos: számos, Kósa: motívumos oldal) készülnek az 1993. év eleje óta használatos új forgalmi pénzeink. Bartos István sajnos egészségi nehézségei miatt nem tudott eljönni. Kósa Istvánnal bemutatásképpen Nagy Ádám beszélgetett. Pénzterveikből és az új forint gipszmintáiból mini-kiállítást rendeztünk a helyszínen. Külön helységben „non-stop” rendszerben az MTV által készített 60 perces „Milyen pénzünk lesz?” c. műsor fölvételét tekinthették meg az érdeklődők videokazettáról. (Bartos István 2010. november 16-án meghalt.)

A rendezvényen adtuk át az éremgyűjtés népszerűsítése során több éve kifejtett tevékenység elismeréseként Kenyeres Dénes és Gönczöl Imre részére a „Széchényi Ferenc jutalomérem” bronz fokozatát. A rendezvény ideje alatt, úgynevezett „kisárverést” is tartottunk, Beszeda Róbert vezetésével. A rendezvény megörökítése érdekében az 1946. június 3-án keltezett egymilliárd milpengő címletű bankjegyekből 100 eredeti példányt fölülbélyegeztettünk VI. NUMIZMATIKAI „HÍRÖS NAP”/ KECSKEMÉT 1992. JÚLIUS 25. piros színű szöveggel. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Pintér István, Szliva László, Verdung Imre Sajtóhírek: - Numizmatikai Hírös Nap = Petőfi Népe, 1992. 07. 10. p. 3. - P[ulai] S[ára]: VI. numizmatikai Hírös Nap = Petőfi Népe, 1992. 07. 27. p. 3. - Leányfalusi Károly: Numizmatikai Hírös Nap Kecskeméten = Értesítő, 1992/2. p. 6.

( 10 )


VII. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 1993. július 23. (Szakszervezeti Művelődési Ház, Rákóczi u. 3.) Résztvevők száma: kb.250 fő Díszvendégünk:

KUTAS LÁSZLÓ, Budapesten élő szobrász- és éremművész volt, aki több mint tíz féle, az MNB által meghirdetett emlékpénz pályázat győztese volt. Első emlékpénze 1981-ben jelent meg Bartók Béla születésének 100 évfordulójára. Másik szép zenei vonatkozású műve az Erkel Ferenc halálának 150. évfordulójára készült arany 10.000 forintosa, amelyet éppen nálunk tett látogatása évében bocsátottak ki. Munkásságából az érmeken, plaketteken kívül kedvelt kisebb zsáner szobraiból is bemutattunk egy kis válogatást, szűk alkalmi kiállítási lehetőségeink mértékében.

Rendezvény utáni, városnézés közbeni pihenő Kutas Lászlóné, Kutas László, Leányfalusi Károly, Beszeda Róbert

Örömmel vettük, hogy az MÉE elnöksége, először tisztelte meg rendezvényünket jelenlétével. A résztvevők elismerésüket fejezték ki a látottakról. Az összejövetelünk dokumentálása érdekében az 1930. július 1-jei keltezéssel kibocsátott 100 pengős eredeti bankjegyekből 100 példányt, fehér színű betűkkel fölülnyomattunk NUMIZMATIKAI „HÍRÖS NAP” / KECSKEMÉT, 1993. 07. 31. szöveggel. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkájában részt vett: Kenyeres Dénes, Kocsák István, Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Pintér István, Szliva László, Verdung Imre. Sajtóhírek: - Meghívó a Numizmatikai Hírös Napra = Éremgyűjtők Híradója, 1993. sz. - A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 1994. évi eseménynaptár = Értesítő, 1993/1. p. 7. - Numizmatikai Hírös Nap Kecskeméten = Petőfi Népe, 1993. július 30. p. 4. - Pulai Sára: Soha ekkora érdeklődés = Petőfi Népe, 1993. augusztus 3. p.4. - Leányfalusi Károly: VII. Numizmatikai „Hírös Nap” Kecskeméten = Értesítő, 1993/2. p.5. és az Éremgyűjtők Híradója, 1993. 4. sz.

( 11 )


VIII. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 1994. július 30. (Táncsics Mihály Művelődési Ház, Rákóczi u. 3.) Résztvevők száma: kb. 180 fő Díszvendégünk:

LEBÓ FERENC, Győrben élő érem- és szobrászművész volt. Tanulmányait a szegedi Művészeti Szakközépiskolában kezdte. A Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett emlékpénz pályázatokon öt esetben került ki nyertesen. Első nyertes pénzterve 1988ban a Szent István halálának 950. évfordulójára kibocsátott 500 Ft-os ezüstpénz volt. Ez az érme a Világ szépségverseny (USA) történelmi kategóriájában is nyert. Munkásságából kiállítást rendeztünk a Kecskeméti Képtárban, amelyet Nagy Ádám nyitott meg. A kiállítással és a művész életével kapcsolatban katalógus is készült, tagjaink számára ingyenesen.

A rendezvény megörökítésére 80 db 1962-es keltezésű, forgalomból már kivont 10 forintos bankjegyet nyomtattunk fölül VIII. NUMIZMATIKAI „HÍRÖS NAP” / KECSKEMÉT, 1994. JÚLIUS 30. piros színű szöveggel. Ez évben a „Széchényi Ferenc jutalomérem” bronz fokozatát Szűcs Kálmánnénak, a Művelődési Ház igazgatónőjének adtuk át, a Csoportnak nyújtott sok éves támogatása köszöneteként. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Deák László, Kocsák István, Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Pintér István, Seres Dezső, Szliva László tagtársaink, valamint a múzeum munkatársa Lakatos István. Sajtóhírek: - Numizmatikai Hírös Nap Kecskeméten = Petőfi Népe, 1994. 07. 26. p. 3. - Numizmatikai Hírös Nap = Petőfi Népe, 1994. 07. 29. p. 4. - Leányfalusi Károly: VIII. Numizmatikai Hírös Nap Kecskeméten = Értesítő 1994. 2. p. 5. és az Éremgyűjtők Híradója, 1994. 10. sz. - Pulai Sára: Éremgyűjtők napja = Petőfi Népe, 1994. 08. 01. - Lebó Ferenc szobrászművész kiállítása = Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár Győr, 1994. - A Városi Televízió augusztus 1-jén az esti órákban mutatta be néhány percben az összejövetelen megörökített képeket.

( 12 )


IX. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 1995. július 29. (Táncsics Mihály Művelődési Ház, Rákóczi u. 3.) Résztvevők száma: kb. 300 fő Díszvendégünk:

KISS NAGY ANDRÁS, Budapesten élő Munkácsy- és Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló Művész volt, sajnos nem személyesen. Korában nemzetközileg is elismert mester. Igen sok megvalósult szobor és érem alkotása mellett a Magyar Nemzeti Bank által kiírt emlékpénz pályázaton először 1967-ben nyert. Ekkor jelent meg emblematikus Kodály Zoltán emlékpénze, amellyel elsőként teljesen új utat nyitott a magyar pénzművészetben. A Kodály sorozat annyiban is újdonság volt, hogy azonos éremképpel ezüstből és aranyból öt különböző címletű emlékpénzt adtak ki. Ezt követően még több mint húsz általa tervezett emlékpénzt bocsátott ki a Bank. (A művész 1997. január 30-án meghalt.) Munkásságából a Kecskeméti Képtárban nyílt nagyszabású éremkiállítás, amelyet Gosztonyi József budapesti magángyűjtő anyagából Nagy Ádám rendezett. A kiállításról katalógus készült a Magyar Numizmatikai Társulat támogatásával, a művész munkásságáról a gyűjtő tanulmányával és az 1955-1994 között alkotott közel 300 érem jegyzékével. A múzeumi statisztika szerint az 5 hét alatt kb. 1200 fő látogatta meg a kiállítást. Ezúttal három tagtársunk kapta meg a „Széchényi Ferenc jutalomérem” bronz fokozatát: dr. Kocsák István és Pintér István gyűjtőtársaink a „hírös napi” rendezvények során rendszeresen végzett társadalmi munkájuk elismeréseként, valamint Pulai Sára a Petőfi Népe újságírója, aki önzetlenül, évek óta tájékoztatja Csoportunk eseményeiről a megye lakosságát, s reméljük, hogy a jövőben is figyelemmel kíséri majd munkánkat,. – A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Deák László, Kenyeres Dénes, Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Szliva László, Szőke László, Verdung Imre. Sajtóhírek: - Numizmatikusok hírös napja = Petőfi Népe, 1995. 07. 26. p. 3. - Numizmatikai Hírös Nap = Petőfi Népe, 1995. 07. 31. p. 2. - Kitüntetett éremgyűjtők = Petőfi Népe, 1995. 08. 02. p. 6. - Leányfalusi Károly: IX. Numizmatikai Hírös Nap Kecskeméten = Értesítő 1995. 2. p. 5. és az Éremgyűjtők Híradója, 1995. 16. sz. - Kis Nagy András éremkiállítás Kecskeméten. (MÉE Kmét.-i csoport, MNT Bp. 1995.) - A Városi Televízió július 31-én az esti híradóban 2 perces műsort sugárzott az eseményről.

( 13 )


X. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP és a A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK XXIV. VÁNDORGYŰLÉSE Kecskemét, 1996. július 28. (Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola [GAMF] aulája; Izsáki út 10.) Résztvevők száma: kb. 400 fő Díszvendégünk: a „hírös napok” minden korábbi érem- és szobrászművész díszvendégét meghívtuk, akik közül megjelent:

FRITZ MIHÁLY (Szeged), KÓSA ISTVÁN (Budapest), LAPIS ANDRÁS (Szeged), TÓTH SÁNDOR, (Nyíregyháza) A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete július végén rendezte meg a hagyományos vándorgyűlését Szegeden. A második napon Kecskemét adott otthont a rendezvénynek, összekötve a X. Numizmatikai „Hírös Nap”-pal. A jubileumi eseményt Katona László Kecskemét város polgármestere nyitotta meg, majd Székely György a kecskeméti Katona József Múzeum régész-numizmatikusa tartott előadást a „Duna-Tisza közi éremleletek” címen. A korábbi években itt járt és bemutatott díszvendégeink munkáiból, másfélszáz éremből (pénz, érme, plakett) kiállítást készítettünk a város központjában lévő Ifjúsági Otthon kistermében, amelyet Tóth Sándor szobrászművész nyitott meg.

Vendégek a kiállításon: Szabó Géza, Lapis András, Leányfalusi Károly, Fritz Mihály (takarva), Fűz Veronika, Tóth Sándor

A rendezvénnyel, valamint a Katona József Színház 100. évfordulójával kapcsolatban – a Katona József Társasággal közösen – emlékérmet készíttettünk, amelyet Lapis András tervezett és Szabó Géza szegedi ötvösmester készített el 42,5 mm átmérővel, 925 ezrelék finomságú ezüstből 96 db-ot és 2 db dupla vastagságút, bronzból 250 db-ot és 10 db dupla vastagságút.

( 14 )


Az előoldalon KATONA JÓZSEF TÁRSASÁG – MÉE. KECSKEMÉTI CSOPORT köriratban a Színház épülete látható, alatta egy szövegtábla: „100 ÉVES A KECSKEMÉTI / KATONA JÓZSEF / 1869 SZÍNHÁZ 1996” fölirattal. Hátoldalon a Rákóczi 10 polturásról ismert kartusban „X.” számjegy van, alatta NUMIZMATIKAI / „HÍRÖS NAP” / KECSKEMÉT / *1996* szöveg olvasható.

Ezen kívül 150 db, 1930-as keltezésű eredeti 100 pengős bankjegyet nyomtattunk fölül, fehér színű betűkkel: Magyar Éremgyűjtők Egyesülete / XXVI. Vándorgyűlése / és a Kecskeméti Csoport / X. Numizmatikai „Hírös Napja” / Kecskemét, 1996. július 28. fölirattal. Külön érdekessége volt a rendezvénynek, hogy a Magyar Posta – kérésünkre – erre az alkalomra emlékbélyegzőt készített a kecskeméti Hegedűs Sándor grafikus terve alapján. A bélyegző szakszerű felhasználása érdekében külön emléklap készült Szinovszky Sándor budapesti gyűjtő ajándékaként, amelyekre a Magyar Posta által kibocsátott „pénzes bélyegeket” fölragasztva, s azt „70 éves a pengő, 50 éves a forint” föliratú bélyegzőlenyomattal ellátva, a bélyeggyűjtők is gyarapíthatták gyűjteményüket. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Berei József, Cseri József, Kis János, dr. Kocsák István, Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Pintér István, Seress Dezső, Szalontai László, Szliva László, Verdung Imre. Sajtóhírek: - Pulai Sára: Programdús hétvége numizmatikusoknak = Petőfi Népe, 1996. 07. 26. p. 2. - Július 28-án rendezik meg a numizmatikai hírös napot Kecskeméten = Petőfi Népe, 1996. 07. 27. p. 5. - „Hírös Nap” = Délmagyarország, 1996. 07. 27. p. 5. - Pulai Sára: Tízedik alkalommal rendezte meg a kecskeméti csoport a numizmatikai hírös napot = Petőfi Népe, 1996. 07. 29. p. 2. - Alkalmi bélyegzések. A X. Numizmatikai Hírös Nap postabélyegzője = Bélyegvilág, 1996. 7-8. p. 53. - Leányfalusi Károly: Az MÉE XXVI. Vándorgyűlése és a kecskeméti csoport X. Numizmatikai Hírös Napja = Értesítő, 1996/2. p. 2. - Az 1996. évi kecskeméti nagyrendezvény szervezői és rendezői [fénykép] = Éremgyűjtők Híradója, 1997. 22. sz. - Nyírádi Lajos: Alkalmi bélyegzések katalógusa [a hírös nap postabélyegzője] = Bélyegvilág, 1997. 7-8. sz. melléklete, 125. sz.

( 15 )


XI. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 1997. július 26. (Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola [GAMF] aulája; Izsáki út 10.) Résztvevők száma: kb. 400 fő Díszvendégünk:

SEBESTYÉN SÁNDOR, Nyíregyházán élő éremművész volt. Az NDK-ban, Jénában Üvegműves Szakiskolában tanult. A rudolfstadti Képzőművészeti Szabadiskolában került közelebb a művészethez. 1976-ban hazatérve Nyíregyházán helyezkedett el és tanult tovább Tóth Sándor szobrászművész irányításával többek között a sóstói Nemzetközi Éremművészeti és Kisplasztikai Alkotótelepen. 1981-től rendszeresen kiállító művész. Szűkebb hazájában sok emlékműve, emléktáblája ismert sokféle anyagból. A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott emlékpénzérmét is tervezett, mint pl. az 1989-ben kiadott „Védd a gyermeket” elnevezésű ezüst 500 forintos, vagy az 1996-ban kibocsátott „50 éves a forint” elnevezésű 2000 forintos ezüst érme. A művész 2010. június 1-én meghalt.

A művész munkásságából és munkaeszközeiből „mini kiállítást” rendeztünk, amely sajnos csak a rendezvény ideje alatt volt látható. A rendezvény megörökítése céljából 100 db, 1946. május 24-én keltezett egymillió milpengős bankjegyet nyomtattunk felül piros színben XI. NUMIZMATIKAI „HÍRÖS NAP” / KECSKEMÉT, 1997. JÚLIUS 26. szöveggel. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett Leányfalusi Károly vezetésével, akit az előző évben (1996. nov. 16.) az MÉE országos elnökének választottak: Berei József, Cseri József, dr. Kocsák István, dr. Nagy Ádám, Pintér István, Szliva László, Verdung Imre. Sajtóhírek: - P[ulai] S[ára]: Numizmatikai hírös nap = Petőfi Népe, 1997. 07. 23. p. 3. - P[ulai] S[ára]: Numizmatikai hírös nap volt Kecskeméten = Petőfi Népe, 1997. 07.28. p. 2. - Leányfalusi Károly: XI. Numizmatikai „Hírös Nap” Kecskeméten = Éremgyűjtők Híradója, 1997. 25. sz. - A városi TV. 1997. 07. 28-án, 3 perces képanyagot mutatott be a rendezvényről. - A városi „Gong Rádió” július 26-án, minden órában a „hírek” műsorban megemlítette a rendezvényt. - A városi „Róna Rádió” 8 perces interjút közölt a rendezvényről.

( 16 )


XII. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 1998. július 25. (Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola [GAMF] aulája; Izsáki út 10.) Résztvevők száma: kb. 400 fő Díszvendégünk:

FŰZ VERONIKA, Szegeden élő érem- és szobrászművész. A Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolában érettségizett, ahol kerámia szakra járt. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, ugyancsak Szegeden matematika-rajz szakon szerzett diplomát 1970-ben. 1994-ben a „Veszélyeztetett állatvilág” sorozatban az ő terve jelent meg az arany 5000 forintos [túzok] előlapján. Érmein gyakran szerepelnek impresszionista hangulatok nagy mesterek nyomán, de saját környezetébe emelve is, Degas egy mondását vallva: „Ne törekedj mások bámulatba ejtésére, magad légy az, ki csodálkozol”. A túzokot ábrázoló aranyérme, művésznő által tervezett előoldala

A Monet sorozat egyik hangulatos „tányéra” Munkásságából, a saját tulajdonát képező, utóbbi években elkészült érmeiből kiállítást rendeztünk a helyszínen. A rendezvény megörökítése céljából 70 db, 1946. május 24-i keltezésű egymillió milpengős bankjegyet piros színű XII. NUMIZMATIKAI „HÍRÖS NAP” / KECSKEMÉT, 1998. JÚLIUS 25. szöveggel felülnyomtattunk. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Berei József, Kenyeres Dénes, Kis János, dr. Kocsák István, Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Szliva László, Verdung Imre. Sajtóhírek: - Szilágyi Mihály: Numizmatikai Hírös Nap Kecskeméten = Értesítő, 1998/3. p. 23-24. - Leányfalusi Károly: 12. Numizmatikai „Hírös Nap” Kecskeméten = Éremgyűjtők Híradója, 1998. 30. sz.

( 17 )


XIII. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 1999. július 31. (Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola [GAMF] aulája; Izsáki út 10.) Résztvevők száma: kb. 400 fő Díszvendégünk:

BOGNÁR GYÖRGY, Budapesten élő aranyműves és éremművész volt, aki éveken át az Állami Pénzverő Stúdiójának vezetőjeként dolgozott, majd magántervező lett. 1981-től az MNB által kiírt emlékpénz pályázatokon többször nyert. Kezdetben többféle alpakka emlékpénze, majd kulturális és sport vonatkozású ezüstpénzei is napvilágot láttak. Klasszikus szépségű Kölcsey Ferenc emlékpénze (1990). Külföldi forgalmi és emlékpénzeket is tervezett. Munkásságából kiállítást készítettünk a helyszínen. Mintegy 50 db érmét, érmet és a veréshez szükséges anya- és apatöveket, valamint ún. „bronztányérokat”, mutattunk be az érdeklődőknek.

Bognár György bemutatása

A hagyományoknak megfelelően ezúttal is készült az eseményt megörökítő bankjegy fölülnyomás. Ez évben az 1946. május 24-én keltezett tízmillió milpengő címletű, inflációs bankjegyek közül 100 db-ot készítettünk „XIII. NUMIZMATIKAI „HÍRÖS NAP” / KECSKEMÉT, 1999. JÚLIUS 31.” piros színű fölülnyomással. Első ízben fordult elő, hogy rendezvényünkön részt vett a MNB Éremkereskedelmi Rt., amely főleg aranypénz kínálatával aratott tetszést a gyűjtők között. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Berei József, Kenyeres Dénes, dr. Kocsák István, Leányfalusi Károly, Szliva László, Verdung Imre. Sajtó hírek: - Numizmatikai hírös nap = Petőfi Népe, 1999. 07. 27. p. 2. - Pulai Sára: Éremgyűjtők találkozója = Petőfi Népe, 1999. 08. 02. p. 2. - Bagó Ivett: Régi korok pénzeinek, a jelen emlékérmeinek kiállítása = Magyar Hírlap, Kelet- Magyarország melléklete, 1999. 08. 12. p. XV. - Leányfalusi Károly: Numizmatikai „Hírös Nap” Kecskeméten = Éremgyűjtők Híradója, 1999. 36. sz.; Értesítő, 1999/2. p. 26.

( 18 )


XIV. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 2000. július 29. (Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola [GAMF] aulája; Izsáki út 10.) Résztvevők száma: kb. 600 fő. Díszvendégünk:

CSIKAI MÁRTA, Nagykőrösön született, de Budapesten élő és alkotó Munkácsy-díjas szobrász- és éremművész volt. A budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnázium után 1963ban végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán Somogyi József, Pátzay Pál, Mikus Sándor tanítványaként. 1970től rendszeresen kiállító művész. 1963-tól országszerte sok köztéri szobra, emlékműve valósult meg. Számos plakettje mellett emlékpénzeket is tervezett. Először 1990ben az SOS Gyermekfalu 30. évfordulójára jelent meg emlékpénze, majd 1994-ben a „Veszélyeztetett állatvilág” sorozatban a túzok, 2000-ben pedig a hód arany és ezüst emlékpénzek alkotója. A Művésznő tulajdonát képező, az utóbbi évekből származó érmeiből, plakettjeiből, és a megvalósult pénzeiből kiállítást rendeztünk a helyszínen. Az eseményt 90 db, 1946. március 18-án keltezett 100 millió pengő címletű, inflációs bankjegy felülbélyegzésével örökítettük meg. A bankjegyeken piros színnel bélyegzett XIV. NUMIZMATIKAI „HÍRÖS NAP” / KECSKEMÉT, 2000. JÚLIUS 29.” szöveg olvasható. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Berei József, Kenyeres Dénes, Kis János, dr. Kocsák István, Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Szliva László, Verdung Imre Sajtóhírek: - Numizmatikai Hírös Nap = Petőfi Népe, 2000. július 20. p.12. - Numizmatikai Hírös Nap = Petőfi Népe, 2000. július 29. p.14. - Pulai Sára: Numizmatikusok Hírös Napja = Petőfi Népe, 2000. július 31. p.3. - Leányfalusi Károly: XIV. Numizmatikai „Hírös Nap” Kecskeméten = Éremgyűjtők Híradója, 2000. 40. sz.; Értesítő, 2000/2. p. 26-27.

( 19 )


XV. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 2001. július 28. (Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola [GAMF] aulája; Izsáki út 10.) Résztvevők száma: kb. 650 fő Díszvendégünk:

KISS GYÖRGY, Munkácsy-díjas, érem-, és szobrászművész volt. Eredetileg festőművészként diplomázott a Képzőművészeti Főiskolán 1971-ben. Gyulán nőtt fel - a város díszpolgára -, érett-ségi után került Budapestre. Kőfaragó szakmunkás lett, majd a szobrászat felé fordult. „A természeti erők harca” foglalkoztatja a rendkívül termékeny, sok műfajban alkotó művészt. Első, 1994-ben Kossuth Lajos halálának 100 évfordulójára kibocsátott emlékpénze óta a MNB több mint tízféle emlékpénz tervét megjelentette már.

Kiss György budapesti műtermében

A rendezvény ideje alatt a Művész munkásságából, a tulajdonában lévő, főként érmek, pénzek és azok gipsz-mintáit, terveit mutattuk be három tárlóban. A rendezvényt 80 db 1930. július 1-jén keltezett 100 pengős bankjegy fekete színű fölülbélyegzésével örökítettük meg XV. NUMIZMATIKAI „HÍRÖS NAP” / KECSKEMÉT 2001. JÚLIUS 28. fölirattal. A rendezvényen részt vett a MNB Éremkereskedelmi Rt. is, ahol gyűjtőink régebbi és új emlékpénzek megvásárlásával gazdagíthatták gyűjteményüket. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Berei József, Kenyeres Dénes, Kis János, dr. Kocsák István, Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Szécsény Sándor [Nagykőrös], Szliva László, Verdung Imre. Sajtóhírek: - Hírös nap Kecskeméten = Petőfi Népe, 2001. 07. 27. p. 4. - Leányfalusi Károly: Néhány mondat a XV. Numizmatikai „Hírös Nap” rendezvényről = Éremgyűjtők Híradója, 2001. 46. sz. - Leányfalusi Károly: A XV. Numizmatikai „Hírös Nap” Kecskeméten = Értesítő, 2001/2 p. 38. - A városi „Gong Rádió” és a városi TV. több ízben is hírt adott a rendezvényről.

( 20 )


XVI. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 2002. július 27. (Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola [GAMF] aulája; Izsáki út 10.) Résztvevők száma: kb. 600 fő. Díszvendégünk:

RAJKI LÁSZLÓ, Szentendrén élő és dolgozó szobrász- és éremművész lett volna, de lázas megbetegedése miatt részvételét az utolsó napon lemondta. Így sajnos nélküle ismertettük a művész életrajzát és munkásságát. Szülővárosa, Orosháza díszpolgára. Több köztéri szobor, érem és néhány banki emlékpénz tervezője. Első éremoldala Simon Bolivár arcképével 1983-ban jelent meg. Három évvel később Fáy András születésének 200 évfordulójára bocsátották ki 100 forintos emlékpénzét. Egyesületünk több emlékérmének alkotója is.

Rajki László szentendrei műtermében

A Művész tulajdonát képező érmekből és plakettekből kiállítást rendeztünk három tárlóban a rendezvény ideje alatt. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Berei József, Kenyeres Dénes, Kis János, dr. Kocsák István, Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Szécsény Sándor [Nagykőrös], Szliva László, Verdung Imre. Sajtóhírek: - [Pulai Sára]: Éremgyűjtők Napja = Petőfi Népe, 2002. július 16. p. 4. - [Pulai Sára]: Numizmatikusok hírös napja = Petőfi Népe, 2002. július 24. p. 4. - Pulai Sára: Éremgyűjtők ünnepe = Petőfi Népe, 220. július 29. p. 5. - Hírös numizmatika = Metró, 2002. július 26. p. 4. - Hírös érmészek = Kecskeméti Lapok, 2002. augusztus 11. p. 1. - Leányfalusi Károly: Numizmatikai „Hírös Nap” Kecskeméten = 2002/2. p. 34. - A városi „Gong Rádió” a rendezvény napján az óránkénti „hírek” műsorában felhívta a figyelmet az eseményre. - A városi TV. a „Hírös Hírek” műsorában háromszor mutatta be a kb. 2 perces összeállítást a rendezvényről.

( 21 )


XVII. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 2003. július 26. (Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola [GAMF] aulája; Izsáki út 10.) Résztvevők száma: kb. 700 fő Díszvendégünk:

GÁTI GÁBOR, Budapesten élő Munkácsy-díjas szobrász- és éremművész volt. Alapiskoláit többek között Kecskeméten végezte, ahol Mátis Kálmán ismert szabad iskolájában kezdett a képzőművészettel foglalkozni. A Képzőművészeti Főiskolát 1961ben végezte. Sok változatos tematikájú és formájú érem és plakett mellett közel tízféle emlékpénzt tervezett. Első emlékpénze az elmaradt Expo-96 kiállításra 1993-ban megjelent, majd egy éremoldal a Honfoglalás 1100 éves ünneplésére. Különös címletű a Pest-Buda-Óbuda egyesítésének 125. évfordulójára 1997-ben kibocsátott ezüst 750 forintos.

Gáti Gábor bemutatkozik

Munkásságából kiállítást rendeztünk a helyszínen. Szliva László magángyűjteményéből bemutatta az újonnan forgalomba kerülő eurós forgalmi pénzeket. A Egyesületünk elnökségi tagjai, közel teljes létszámban megtiszteltek jelenlétükkel. A hagyományoktól eltérően - sokak kérésére - éremcsere közvetítést (kis árverés) is tartottunk Milakovszky János esztergomi gyűjtő és éremkereskedő közreműködésével. ― Az összejövetelünkön Verdung Imre gyűjtőtársunknak, háznagyunknak, sok éves társadalmi munkája elismeréseként elnök titkárunk a „Széchényi Ferenc jutalomérem” bronz fokozatát adta át. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Berei József, Kenyeres Dénes, Kis János, dr. Kocsák István, Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Szliva László, Verdung Imre. Sajtóhírek: - Érmészek találkozója = Kecskeméti Lapok, 2003. 07. 21. p. 7. - [Pulai Sára]: Numizmatikai hírös nap = Petőfi Népe, 2003. 07. 25. p. 4. - Leányfalusi Károly: 17. Numizmatikai „Hírös Nap” Kecskeméten = Éremgyűjtők Híradója, 2003. 4. sz. - Pulai Sára: Numizmatikai hírös nap = Petőfi Népe, 2003. 07. 25. p. 7.; Értesítő, 2003/2. 20. - Pulai Sára: Éremgyűjtők nagy találkozója = Petőfi Népe, 2003. 07. 28. p. 4.

( 22 )


XVIII. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 2004. július 31. (Kertészeti Főiskola Aulája, Erdei Ferenc tér 1-3.) Résztvevők száma: kb. 750 fő Díszvendégünk:

ez évben nem volt. Az Automatizálási Főiskola aulájának felújítási munkái miatt a helyszín biztosítása az utolsó percekig kétséges volt. Egyáltalán megfelelő helység találása is kérdéses volt. A bizonytalan helyzetre való tekintettel egyetlen éremművészt sem akartuk esetleges részvételre fölkérni. A rendezvényen a Csoportunk közgyűlése által megszavazott „Széchényi Ferenc jutalomérem” bronz fokozatát vehette át Berei József, aki hosszú évek óta a kecskeméti csoport ellenőri munkáját végzi, s e mellett jelentős segítséget nyújt a gyűjtőkör életének mindenkori zökkenőmentes lebonyolításához. ― A több száz gyűjtő közül nagyon sokan adtak hangot annak a véleménynek, hogy az országos rendezvények közül a kecskeméti találkozó a legsikeresebbek közé tartozik, ide nagyon szívesen jönnek. Ezt bizonyította, hogy az eddigi összejöveteleink legnagyobb látogatottságú alkalma volt az ez évi.

Egy kis pihenés városnézés közben Kecskemét központjában

Kecskeméti gyűjtők: Verdung Imre, Kúti Béla

A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Berei József, Kenyeres Dénes, Kis János, dr. Kocsák István, Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Szliva László, Verdung Imre. Sajtóhírek: - Kecskemét [numizmatikai hírös nap] = Petőfi Népe, 2004. 07. 15. p. 5. - Numizmatikai hírös nap = Petőfi Népe, 2004. 07. 19. p. 14. - Éremgyűjtők Kecskemét = Petőfi Népe, 2004. 07. 30. p. 5. - Pulai Sára: Az éremgyűjtők hírös napja = Petőfi Népe, 2004. 08. 05. p. 4. - Leányfalusi Károly: Az idén is sikeres volt a „Numizmatikai Hírös Nap” Kecskeméten = Éremgyűjtők Híradója, 2004. 64. sz.; Értesítő. 2004/2. p. 23. - Éremparádé = Kecskeméti Lapok, 2004. 08. 12. p. 4. - A városi „Gong Rádió” július 31-én a „hírek” című műsorában többször is említette a rendezvényt. - A városi televízió július 31-én az esti órákban foglalkozott a rendezvénnyel.

( 23 )


XIX. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 2005. július 20. (Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola [GAMF] aulája; Izsáki út 10.) Résztvevők száma: kb. 700 fő Díszvendégünk:

SZÖLLŐSSY ENIKŐ, Budapesten élő, Munkácsy-díjas érem- és szobrászművész volt, aki sok köztéri szobor és emlékmű mellett több emlékpénzt is készített. Először 2002-ben jelent meg a „Világ örökség” sorozatot kezdő verete a „Hortobágyi Nemzeti Park”, majd a „Hollókő” és látogatása évében a „Diósgyőri vár” 5000 forintosa.

Szőllőssy Enikő budapesti műhelyében

Munkásságából kis kiállítást rendeztünk, amelyet bővítettünk Leányfalusi Károly gyűjteményében lévő Kecskemét várossal kapcsolatos érmek és plakettek bemutatásával. Az eseményt bankjegyek fölülbélyegzésével is megörökítettük. Így az 1945. október 23-án keltezett 100 ezer, valamint az 1946. március 18-án keltezett egy milliárd pengős bankjegyekből 50, illetve 30 db-ot XIX. NUMIZMATIKAI „HÍRÖS NAP” / KECSKEMÉT, 2005. JÚNIUS 30. piros színű bélyegzéssel. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Berei József, Hetényi István, Kenyeres Dénes, Kis János, dr. Kocsák István, Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Szliva László, Verdung Imre. Sajtóhírek: - [Pulai Sára]: Egy hírös nap = Petőfi Népe, 2005. 07. 19. p. 3. - P.[ulai] S.[ára]: Felértékelődött a vatikáni sor. Numizmatikai Hírös Nap Kecskeméten = Petőfi Népe, 2005. 08. 01. p. 3. - Leányfalusi Károly: XIX. Numizmatikai „Hírös Nap” = Éremgyűjtők Híradója, 2005. 70. sz.; Értesítő, 2005/2. p. 30.

( 24 )


XX. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 2006. július 29. (Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola [GAMF] aulája; Izsáki út 10.) Résztvevők száma: kb. 800 fő Díszvendégünk:

SZ. EGYED EMMA, Sopronban élő érem- és szobrászművész volt. Iskoláit Budapesten végezte, diplomát a Képzőművészeti Főiskolán szerzett Pátzay Pál tanítványaként. Győrben középfokú iskolában, 1960-tól Sopronban felsőfokon, a Pedagógiai Főiskolán tanított. Megyéje kulturális életének mindig tevékeny részese volt, mind a képzőművészeti bizottságokban, mind pedig városszépítő és helytörténeti egyesületekben, valamint az érembiennálé és művésztelep szervezésében egyaránt. Az MNB által meghirdetett pénzpályázatokon három alkalommal is első helyezést ért el: 2000-ben a Liszt Ferenc Zeneakadémia 125 éves, 2002ben az Országos Széchenyi Könyvtár alapításának 200., a következő évben pedig a Budapesti Filharmóniai Társaság megalakulásának 150. évfordulójának megünneplésére kibocsátott emlékpénzek elkészítésére. Munkásságából a helyszínen két tárlóban érmeket és plaketteket láthattak az érdeklődők. Az eseményt kétféle éremmel és fölülnyomott bankjegyekkel is megörökítettük. Ezeket az érmeket a Hírös Napok szervezői és lebonyolítási munkáiban résztvevő személyek kapták meg. (Az érmekről lásd a következő évi leírást.) Bankjegyek fölülnyomtatására az 1930. július 1-jén keltezett 100 pengőst használtunk fel 100 példányban. Fehér színű nyomtatással „A 40 éves Éremgyűjtő Csoport / XX. Numizmatikai ’Hírös Napja’ / Kecskemét, 2006. július 29.” szöveg olvasható. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Berei József, Berei Józsefné, Hetényi István, Kenyeres Dénes, Kis János, dr. Kocsák István, Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Szliva László, Verdung Imre. Sajtóhírek: - Itt a dénár, hol a forint? [Numizmatikai Hírös Nap] = Petőfi Népe, 2006. 08. 22. p. 11. - Pulai Sára: Mennyit ér a Lipót-tallér? [Hírös Nap] = Petőfi Népe, 2006. 07. 31. p. 1, 3. - P.S. [Pulai Sára]: Készülődnek az éremgyűjtők = Petőfi Népe, 2006. 07. 18. p. 5. - P.S. [Pulai Sára]: Éremgyűjtők huszadik hírös napja = Petőfi Népe, 2006. 07. 26. p. 16. - Leányfalusi Károly: XX. Numizmatikai „Hírös Nap” Kecskeméten = Értesítő, 2006 /2. p. 18-19.

( 25 )


XXI. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 2007. augusztus 18. (Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola [GAMF] aulája; Izsáki út 10.) Résztvevők száma: kb. 600 fő Díszvendégünk:

BAKINÉ CSÓKA ZSUZSA, Pilisborosjenőn élő éremművész volt. Sok érmet és plakettet készített, illetve működött közre a szegedi Szabó Éremverdében végzett munkája során. A Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett érmepályázatokon több esetben is helyezést ért el, de emlékpénze ez ideig még nem jelent meg. E mellett több MÉE érmet készített. ― Az elmúlt évben a kecskeméti csoport részére a „40 éves a Kecskeméti Csoport” elnevezésű érmet is ő tervezte. Az 50 mm átmérőjű öntött bronzérem előoldalán a korábbi években kiadott vert érmeink elő és hátoldalának ábrázolása látható, jobb oldalt „CZS” mesterjegy van. A hátoldalon hat sorban: „A 40 ÉVES / ÉREMGYŰJTŐ CSOPORT / 20. NUMIZMATIKAI/„HÍRÖS NAPJA” / KECSKEMÉT / 2006 szöveg szerepel. Az érmet a Budapesten működő L.M.J. Kft. Alumínium és Színesfém Öntödében készítették el 50 példányban. Az elmúlt évben, egy másik érmet ajándékba is kaptuk az MÉE Csongrád Megyei Szervezetétől a két csoport közötti igen jó kapcsolatra való tekintettel. Az érmet Fritz Mihály tervei alapján, Szabó Géza ötvösmester 42,5 mm átmérővel készítette el egy ezüst és 10 db bronz példányban. A köriratban NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAPOK XX. 1966 MÉE KECSKEMÉTI CSOPORT 2006 szöveg olvasható és Kecskemét város címere látható. A hátoldalon egy babérágkoszorú van sima mezővel, amely alkalmas hely a jutalmazott nevének, vagy egyéb közlemény bevésésére. A Csóka Zsuzsa művésznő munkásságából alkalmi kiállítást állítottunk össze. A kiállítást egy kis részében kibővítettük a Szliva László tagtársunk gyűjteményéből az új „eurós” forgalmi- és emlékpénzeiből. Az esemény megörökítésére 100 db, 1936. december 22-én keltezett 10 pengős bankjegyet felülnyomtattattunk fehér színű betűkkel, XXI. NUMIZMATIKAI „HÍRÖS NAP” / KECSKEMÉT, 2007. AUGUSZTUS 18.” szöveggel. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Berei József, Berei Józsefné, Eperjesi László, Hetényi István, Kenyeres Dénes, Kis János, dr. Kocsák István, Kósa András, Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Szliva László, Verdung Imre. Sajtóhírek: - [Pulai Sára]: Kecskemét Numizmatikai Hírös Nap = Petőfi Népe, 2007. 08. 13. p. 2. - Leányfalusi Károly: XXI. Numizmatikai „Hírös Nap” Kecskeméten = Éremgyűjtők Híradója, 2007. 82. sz. - A városi „Gong Rádió” a napi hírek beolvasásakor többször is említette a rendezvényt.

( 26 )


XXII. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 2008. július 26. (Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola [GAMF] aulája; Izsáki út 10.) Résztvevők száma: kb. 700 fő Díszvendégünk:

BOHUS ÁRON, Budapesten élő ötvös- és éremművész volt. A fiatal művész nemzedék több, az MNB által meghirdetett érmepályázatát megnyerte. 2005-ben az általa mintázott, az „Aggteleki-karszt barlangjai” címen ezüst 5000 forintos, 2008-ban réznikkelből, a Puskás Tivadar emlékére készült 1000 forintos jelent meg. Ezek mellett számos érmet, plakettet is készített, amelyekből egy tárlóban „minikiállítást” rendeztünk a helyszínen.

A Művész és az általa tervezett, pályázatnyertes emlékpénz

A művész munkássága mellett ugyancsak egy tárlóban, a pekingi nyári olimpiáról történő megemlékezés céljából, mintegy 90 darab, a világ különböző országai által kibocsátott olimpiai emlékpénzt is bemutattunk. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Berei József, Berei Józsefné, Eperjesi László, Hetényi István, Kenyeres Dénes, Kis János, Kiss László Gábor [Szentkirály], dr. Kocsák István, Kósa András, Leányfalusi Károly, Szliva László, Verdung Imre. Sajtóhírek: - (P.S.) [Pulai Sára]: Kecskemét, numizmatika [Numizmatikai hírös nap] = Petőfi Népe, 2008. 07. 15. p. 2.; 2008. 07. 26. p. 2. - Leányfalusi Károly: XXII. Numizmatikai „Hírös Nap” Kecskeméten = Éremgyűjtők Híradója, 2008. 87. sz. - Vámosi László: „Hírös Nap”, nagy érdeklődéssel és díszvendéggel = Értesítő, 2008/2. p. 35. - A városi „Gong Rádió” a napi hírek beolvasásakor többször említette a rendezvényt.

( 27 )


XXIII. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 2009. július 25. (Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola [GAMF] sportcsarnoka; Izsáki út 10.) Résztvevők száma: kb. 800 fő Díszvendégünk:

RÓNAY ATTILA, Budapesten élő ipar- és éremművész volt. A Kárpátaljáról származó fiatal művész Budapesten végezte tanulmányait. Kezdetben kiállítási, verseny és különböző intézmények alkalmi érmeinek, kiemelkedő személyek munkásságát elismerő érmek készítésére kapott megbízásokat. Festészettel is foglalkozik. Különösen megtisztelő volt, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára meghirdetett MNB pályázat nyertese lett. Ő tervezte a kibocsátott arany 100.000 forintos és ezüst 5.000 forintos emlékpénzeket. Munkásságából kamara-kiállítást rendeztük a helyszínen, amelyet a rendezvény ideje alatt lehetett megtekinteni.

Műterem-részlet

Rendezvény utáni pihenés: Leányfalusi Károly, Rónay Attila és felesége

Csoportunk tagjai közül Kiss László Gábor [szentkirályi lakos] gyűjtőtársunknak elnökünk az Éremgyűjtők Egyesülete által alapított „Széchényi Ferenc jutalomérem” bronz fokozatát adta át a numizmatika népszerűsítése területén, több éve kifejtett munkássága elismeréseként. Az utóbbi néhány évben összesen 11 alkalommal rendezett – saját gyűjteményének felhasználásával – éremkiállítást az ország 8 különböző településén. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Berei József, Berei Józsefné, Eperjesi László, Hetényi István, Kenyeres Dénes, Kis János, dr. Kocsák István, Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Szliva László, Verdung Imre. Sajtóhírek: - (M.J.) [Miklay Jenő]: Numizmatika hírös napja a GAMF sportcsarnokában = Petőfi Népe, 2009. 07. 23. p.3. - (P.S) [Pulai Sára]: Numizmatikusok hírös napja = Petőfi Népe, 2009. 07. 14. p. 3. - Leányfalusi Károly: XXIII. Numizmatikai „Hírös Nap” Kecskeméten = Éremgyűjtők Híradója, 2009. 94. sz.; Értesítő, 2009/2. p. 34. - A városi „Gong Rádió” a napi hírek beolvasásakor többször említette a rendezvényt.

( 28 )


XXIV. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 2010. július 31. (Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola [GAMF] sportcsarnoka; Izsáki út 10.) Résztvevők száma: kb. 600 fő Díszvendégünk:

BITÓ BALÁZS, Budapesten élő fémműves-ötvös, ipar- és éremművész volt. Az alapvetően technikai érdeklődésű fiatal művész a feltörekvő nemzedék tagja. Szerencsésen alakult, hogy a MNB új sorozatra, a „Magyar mérnökök és feltalálók” érdemeinek megörökítésére írt ki pályázatot. Az első technikai témájú pályázat nyertese - azóta már többször - díszvendégünk volt 2005-ben a „100 éves az első magyar postaautó” 500 forintos emlékpénzzel. 2007-ben a „125 éve született Adorján János, az első sikeres magyar repülőgép tervezője” címmel, valamint 2009-ben a „150 éve született Bánki Donát” elnevezéssel bocsátott ki az MNB 1000 forintos címletű emlékpénzeket ún. réznikkel színesfémből.

Bitó Balázs éremművészt mutatja be Nagy Ádám

Az első sikeres repülőgép tervező Adorján János emlékére kiadott emlékpénzt az egyik legnagyobb amerikai numizmatikai könyvkiadó, a „Krause” cég „Az év érméje” címre is jelölte „a legjelentősebb történelmi esemény” kategóriában. A szavazás négy éve már interneten történik, s eddig mindig volt magyar nyertes. Munkásságából kis kiállítást rendeztünk a helyszínen eddigi érmeiből és a tervezéshez kapcsolódó dokumentumokból. Összejövetelünkön a Magyar Pénzverő Zrt. is részt vett, újabb és régebbi emlékpénzeket, valamint forgalmi sorozatokat értékesített a résztvevők részére. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Berei József, Berei Józsefné, Hetényi István, Keményfi Ernő, Kenyeres Dénes, Kis János, Kiss László Gábor [Szentkirály], dr. Kocsák István, Kósa András, Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Szliva László, Verdung Imre. Sajtóhírek: - Kiállítás. Kecskemét Numizmatikai Hírös Nap = Petőfi Népe, 2010. 07. 29. p. 14. - Leányfalusi Károly: XXIV. Numizmatikai „Hírös Nap” Kecskeméten = Éremgyűjtők Híradója, 2010. 99.sz.

( 29 )


XXV. NUMIZMATIKAI HÍRÖS NAP Kecskemét, 2011. július 30. (Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola [GAMF] sportcsarnoka; Izsáki út 10.) Résztvevők száma: kb. 600 fő Díszvendégünk:

SZEMŐK ZSUZSA, szobrász-, éremművész és építész volt. A szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában végzett 1971-ben. Itt tanára volt Tóth Sándor és Fritz Mihály szobrászművész is. Az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán magasépítési üzemmérnök diplomát 1974-ben szerzett. Tervező irodákban, városi Műszaki osztályon dolgozott. 1987-2005 között Maurítiuszon élt családjával. Különböző emlékmű megbízásokkal itt kezdődött szobrász pályafutása. Hazatelepülésük után Kecskeméten főként érmészettel kezdett foglalkozni. Városi megbízásra 2007-ben elkészítette Kecskemét reprezentatív Kodály Zoltán emlékművét Psalmus Hungaricus címmel, a jeles zeneszerző születésének 125. évfordulójára.

Dr. Török Pál az MÉE elnöke megnyitja a rendezvényt, mellette Szemők Zsuzsa éremművész

Csoportunk ebben az évben két nevezetes jubileumot ünnepelt: 45 éve alakult meg gyűjtői körünk, és az utóbbi 25 évben rendeztük meg a „Hírös Napok” összejöveteleit. Erre az alkalomra minden korábbi díszvendégünket meghívtuk, akik közül többen elfogadták meghívásunkat. Így megtisztelt bennünket Vagyóczky Károly grafikusművész, a mostani bankjegyeink tervezője, Bakiné Csóka Zsuzsa, Csikai Márta, Bohus Áron, Bitó Balázs, Fritz Mihály, Gáti Gábor, Lapis András, Kiss György, Kósa István, Tóth Sándor szobrász- és éremművészek, akik közül többeknek köszönhetjük a Magyar Nemzeti Bank által forgalomba hozott – mondhatjuk: világszép – emlékpénzeinket. A Kodály emlékmű miniatűrje

( 30 )


Ez különlegesen jó alkalom volt arra is, hogy az idősebb művészek megismerjék fiatal kollégáikat, szakmai és baráti megbeszéléseket folytassanak egymással a gyűjtők körében és a rendezvényt követő közös ebéden. E jeles évfordulóra jelent meg 50 példányban, a Szemők Zsuzsa által tervezett 80 mm-es, öntött bronzérem, amelyen Kecskemét főterének nevezetes épületei, valamint a Városháza kecskefej motívum díszítő eleme látható a két évfordulóra emlékeztető szöveg és dátum kíséretében. A jubileumi érem elő- és hátoldala kiadványunk borítóján látható. A hagyományoknak megfelelően 180 db, 1930-ban keltezett 100 pengős bankjegyet nyomtattunk fölül „25. Numizmatikai / Hírös Nap / Kecskemét 2011. július 30.” szöveggel, amelyet az asztalbérlők külön térítés nélkül vehettek át. További 30 db különböző címletű inflációs bankjegyet is fölülnyomtattunk, amelyet a csoport társadalmi munkásai kaptak meg. A rendezvény szervezési és lebonyolítási munkáiban részt vett: Berei Andrea, Berei Csilla, Berei József, Berei Józsefné, Hetényi István, Kenyeres Dénes, Kis János, dr. Kocsák István, Kósa András, Leányfalusi Károly, dr. Nagy Ádám, Péter Károly, Sinkó József, Verdung Imre.

Csoportkép: a 25. jubileumi Hírös Napot ünneplő meghívott díszvendégek, az MÉE elnökség tagjai és Csoportunk társadalmi munkásai együtt, sajnos nem teljes létszámban Sajtóhírek: - Huszonötödször találkoznak az éremgyűjtők = Petőfi Népe melléklete Kecskeméti Grátisz, 2011. 07.. 21. p. 2. - S.H.: Jubileumi numizmatikai találkozó = Petőfi Népe, 2011. 07. 28. p. 2. - S.H. [Sebestyén Hajnalka]: Numizmatika = Petőfi Népe, 2011. 08. 01. p. 1. - Leányfalusi Károly: Jubileumi numizmatikai „Hírös Nap” = Éremgyűjtők Híradója, 2011. szeptember, Értesítő, 2011. október - A városi „Gong Rádió” a napi hírek beolvasásakor többször említette a rendezvényt. - A városi televízió július 31-én az esti órákban foglalkozott a rendezvénnyel.

( 31 )


Néhány adat a rendezvényekről A „Hírös Napok” látogatottsága: (létszám kb.) 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

80 fő 120 fő 150 fő 180 fő 130 fő 200 fő 250 fő 180 fő 300 fő

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

400 fő 400 fő 400 fő 400 fő 600 fő 650 fő 600 fő 700 fő 750 fő

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

700 fő 800 fő 800 fő 700 fő 800 fő 600 fő 600 fő

* A rendezvények megszervezésében és lebonyolításába részt vevők, és részvételi alkalmaik száma: Berei Csilla Berei Andrea Berei József Berei Józsefné Cseri József Deák László Eperjesi László Hetényi István Keményfi Ernő Kenyeres Dénes Kis János Kiss László Gábor

1 1 16 6 2 2 3 7 1 16 14 2

Kocsák István dr. Kósa András Leányfalusi Károly Nagy Ádám dr. Pintér István Seress Dezső Szalontai László Szécsény Sándor Szliva László Szőke László Tóth Károly Verdung Imre

( 32 )

18 4 25 23 5 2 1 2 24 1 5 24


A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete (MÉE) Kecskeméti Csoportja július és augusztus hónapok kivételével, minden hónap elsõ és harmadik szombatján reggel 8-tól 11 óráig tartja meg csere-összejöveteleit a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban. (Deák Ferenc tér 1.)

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZÍVESEN LÁTUNK!


Profile for Katona Tibor

25 kecskeméti numizmatikai Hírös Nap rövid története  

kecskeméti numizmatikai Hírös Nap rövid története

25 kecskeméti numizmatikai Hírös Nap rövid története  

kecskeméti numizmatikai Hírös Nap rövid története

Profile for ktibor
Advertisement