Page 1

 Hướng dẫn Phần mềm kế toán KTExcel

ĐT: 0935.675855

Trang: 1

1. Giải thích về chức năng tạo Sổ Cái tại KTEXcel - B Lúc đó sẽ hiện ra bảng sau và có các sự lựa chọn:

- Chọn YES: Sẽ tạo ra các sheet có tên các tài khoản, đây là bước quan trọng (có nghĩa là muốn tạo Sổ cái thì trước tiên phải tạo mẫu sổ trước). - Chon NO: Lúc trước bạn đã chon tạo mẫu Sổ cái rồi thì bây giờ chọn No để tạo nội dung Sổ cái.

- Tạo Sổ cái Chi tiết, có nghĩa là chương trình sẽ rút số dư vào cuối mỗi tháng (thường sữ dụng) - Tạo Sổ cái tổng hợp có nghĩa là chương trình sẽ rút số dư một lần vào cuối năm (ít sữ dụng) * Khi tạo xong một Sổ cái, sẽ có một bảng hiện ra và nếu bạn muốn tiếp tục tạo sổ cái khác thì bấm Enter, còn muốn thoát không tạo nửa thì bấm chữ “K” và Enter.


 Hướng dẫn Phần mềm kế toán KTExcel

ĐT: 0935.675855

Trang: 2

2. Giải thích về chức năng Quản lý hệ thống tài khoản và chuyển số dư đầu kỳ sang kỳ báo cáo mới tại KTEXcel – B Nếu bạn sửa số dư đầu kỳ hoặc muốn thêm mới hay xóa bớt tài khoản mà thực tế có tại đơn vị của bạn, hãy làm như sau: Vào Menu Hệ thống\Chuyển nhận số dư và tài khoản

Khi đó sẽ xuất hiện ra bảng lựa chọn như sau:

Chức chức năng của các nút lệnh như sau: - Chọn YES:

Chức năng lệnh này có nó có liên quân đến việc nhận số dư

từ file khác hoặc chuyển số dư đầu kỳ từ file hiện tại này sang file khác hình (1). - Chọn NO:

Chức năng nút lệnh này sẽ mở ra 1 bảng quảng lý hệ thống

tài khoản để bạn tự do lựa chọn tài khoản mà đơn vị bạn cần quản lý hình (2). - Chọn Cancel:

Chức năng nút lệnh này sẽ Thoát và không thực hiện lệnh.


 Hướng dẫn Phần mềm kế toán KTExcel

ĐT: 0935.675855

Trang: 3

1

Ở bảng này bạn sẽ tự thêm tài khoản của mình tại nut “Thêm” hoặc xóa bớt tài khoản nếu thấy không cần thiết tại nút “Xóa” hoặc sửa diễn giải tài khoản hoặc sửa số dư đầu kỳ của mình bằng nút “Sửa”. Chú ý: Thường xuyên kiểm tra xem số dư Bên Nợ, Bên Có nếu số dư 2 bên không cân thì sẽ hiện dòng chữ màu đỏ như hình (3).

2

3


 Hướng dẫn Phần mềm kế toán KTExcel

ĐT: 0935.675855

Trang: 4

3. Cách kiểm tra nếu dữ liệu nhập vào không phải là ngày và cách khắc phục Hình ảnh sau bạn sẽ thấy dữ liệu này có vài ô không phải là kiểu ngày.

Để nhận biết trong cột đó có ô nào là không phải là có kiểu ngày đúng? Ta làm như sau: Bôi đen cột có kiểu ngày và định dạng cho cả cột theo dạng Custom=”dd/mm/yy”, sau đó kéo rọng cột ra ta sẽ thấy những ô này mà nằm về phía bên trái thì đó chính là ô không phải là kiểu ngày. Cách khắc phục: kích vào ô không phải kiểu ngày 1. Kích đôi vào 2. Gõ lại (trường hợp ghi ngày sai)


 Hướng dẫn Phần mềm kế toán KTExcel

ĐT: 0935.675855

Trang: 5

4. Cách kiểm tra nếu dữ liệu nhập vào không phải là kiểu chuỗi và cách khắc phục Hình ảnh sau bạn sẽ thấy dữ liệu này có vài ô không phải là kiểu chuỗi. Để nhận biết trong cột đó có ô nào là không phải là có kiểu ngày đúng? Ta làm như sau: Nhấp chuột phải vào thanh Tasbar của Excel như hình (3), Tiếp theo bôi đen những ô cần kiểm tra có phải đúng định dạng chuổi hay không. Lúc đó bạn sẽ thấy tại vị trí hình (1) có hiện lên số thì chứng tỏ có 1 vài ô không phải định dạng chuổi.

1

Cách khắc phục: Bôi đen từ từ xuống nếu thấy xuất hiện số lên từ vị trí (1) thì dùng lại và nhấp đôi vào vị trí đó thì sẽ tự biến thành kiểu chuổi… cứ làm nhiều lần cho đến hết. 3

2

* Ngoài ra bạn có thể vào đường dẫn sau để xem hướng dẫn nhé! * Menu Start\Programs\KTExcel\KTExcel Hướng dẫn

KTExcel B  

ke toan KTexcel