Page 1

ΑΔΑ: Β45Χ7ΛΩ-Ψ4Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ιεύθυνση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ e-mail

: ∆ιοικητήριο : 83100 ΣΑΜΟΣ : Στυλιανός Τζουάνος : 2273 3 50447 : 2273 0 80398 : a.xenopoulos@samos.pvaigaiou.gov.gr

Σάµος: 06 / 12 /2012 Αρ. πρωτ.: 7074 /12

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : 2 Ο Πρόγραµµα Πρόσκλησης για Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο των κυκλοφορούντων µοτοσικλετών µε έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Σάµου

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87). 2. Τις διατάξεις του Π.∆ 137 Οργανισµός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 230Α/27.12.2010). 3. Την αριθµ. 21 / 2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου µε την οποία µεταβιβάζει τις αρµοδιότητες του στους Αντιπεριφερειάρχες Χίου και Σάµου. 4. Τις διατάξεις του Ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/26-4-1983) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχηµάτων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 18 του Ν.3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». 6. Την υπ’ αρίθµ. 44800/123/1985 (ΦΕΚ 781/Β/24-12-1985) Απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 7. Την υπ’ αρίθµ. Φ2/64580/2288/1999 (ΦΕΚ 1523/Β/27-07-1999) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας & Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τεχνικός έλεγχος µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκούµενων τους σε συµµόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 8. Την υπ’ αρίθµ. Φ23/24327/2887/2009 (ΦΕΚ 945/Β/20-05-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισµός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου δίκυκλων µοτοποδηλάτων και µοτοσικλετών» όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 2410/Β/04-12-2009. 9. Την υπ’ αρίθµ. Φ23.1/56511/7314/19-11-2010 (Α∆Α : 4Ι0Β1-2) Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Γνωστοποίηση κατηγοριών δικύκλων που υπάγονται σε τεχνικό έλεγχο από τα Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας. 10. Την µε αρ. πρωτ. 5941 / 17-10-2012 Βεβαίωση Νόµιµης Λειτουργίας που χορηγήθηκε στην εταιρεία µε την επωνυµία «Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΑΜΟΥ Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης» µε διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΟ ΣΑΜΟΥ Ε.Π.Ε.» και µε κωδικό εξουσιοδότησης «292».

1


ΑΔΑ: Β45Χ7ΛΩ-Ψ4Α

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο οι µοτοσικλέτες µε έδρα τη συγκοινωνιακή περιοχή Π.Ε. Σάµου, ανεξαρτήτως κυβισµού ( άνω των 50 c.c.), ως εξής : ∆ίκυκλες Μοτοσικλέτες ( ανεξαρτήτως έτους κατασκευής και έτους πρώτης κυκλοφορίας) των οποίων τα δύο -2- τελευταία ψηφία του αριθµού κυκλοφορίας τους λήγουν σε: 51 (ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ)61 (ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ)71 (ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ)81 (ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ) & 91 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ) ∆ίκυκλες Μοτοσικλέτες ( ανεξαρτήτως έτους κατασκευής και έτους πρώτης κυκλοφορίας) των οποίων το τελευταίο ψηφίο του αριθµού κυκλοφορίας τους λήγει σε: ∆ΥΟ (-2-) ΤΡΙΑ (-3-)

Χρονικό διάστηµα ελέγχου

Από 01-01-2013 έως 31-01-2013

Χρονικό διάστηµα ελέγχου Από 01-02-2013 έως 28-02-2013 Από 01-03-2013 έως 31-03-2013

2. Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός και αποβλέπει στην οδική ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος. 3. Στο παραπάνω πρόγραµµα δεν συµπεριλαµβάνονται τα µοτοποδήλατα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας. 4. Οι µοτοσικλέτες που δεν συµπεριλαµβάνονται στο παρών πρόγραµµα θα προσκληθούν µε τα επόµενα προγράµµατά µας. 5. Οι δίκυκλες µοτοσικλέτες που έχουν αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τις πινακίδες τους, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύµφωνα µε τον πρώτο αριθµό κυκλοφορίας που τους είχε χορηγηθεί, εφόσον αυτό αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας τους. 6. Όσες δίκυκλες µοτοσικλέτες ταξινοµηθούν ως µεταχειρισµένες στην Ελλάδα για πρώτη φορά, µε έδρα τη Συγκοινωνιακή Περιοχή Π.Ε. Σάµου, µετά την 01-12-2012 θα πρέπει να προσκοµίζουν ισχύον ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου προκειµένου να χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας. 7. Οι δίκυκλες µοτοσικλέτες που έχουν ταξινοµηθεί για πρώτη φορά µετά την 01-12-2008 ως καινούργιες, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης, η Περιφερειακή Ενότητα Σάµου υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο µετά από τέσσερα (4) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους. Ο τεχνικός έλεγχος θα πραγµατοποιείται στο χρονικό διάστηµα από τρεις (3) εβδοµάδες πριν έως µία (1) εβδοµάδα µετά την ηµεροµηνία συµπλήρωσης της τετραετίας. 8. Όσες δίκυκλες µοτοσικλέτες µεταβιβάζονται από άλλη Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας, στην οποία δεν είχαν προσκληθεί ή δεν είχαν υποχρέωση ελέγχου, και η έδρα ή η διεύθυνση κατοικίας του νέου ιδιοκτήτη είναι η Π.Ε. Σάµου θα ελέγχονται εντός τριών (3) µηνών από την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας τους µε εξαίρεση : • Όσες δίκυκλες µοτοσικλέτες δεν έχουν συµπληρώσει τετραετία από την έκδοση της 1 ης άδειας κυκλοφορίας και οι οποίες θα ελέγχονται µε την συµπλήρωση της τετραετίας. 9. Από 01-12-2012, οι εκπαιδευτικές µοτοσικλέτες µε έδρα την Π.Ε. Σάµου υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό τεχνικό έλεγχο. 10. ∆ίκυκλες µοτοσικλέτες µε έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραµµα πρόσκλησής τους για τεχνικό έλεγχο και οι οποίες κυκλοφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σάµου, υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκουν. 11. ∆ίκυκλες µοτοσικλέτες µε έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Σάµου και οι οποίες κατά το χρονικό διάστηµα πρόσκλησής τους είναι εκτός της νήσου

2


ΑΔΑ: Β45Χ7ΛΩ-Ψ4Α

Σάµου µπορούν να ελεγχτούν εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας σε οποιοδήποτε ΚΤΕΟ της χώρας που έχει τη δυνατότητα ελέγχου δικύκλων. 12. Ο κάτοχος δίκυκλης µοτοσικλέτας, ο οποίος δεν την προσκοµίζει για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ. και υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1350/1983. (ΦΕΚ 55 Α΄)

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων 2. Περιφερειακή Ενότητα Σάµου Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 3. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 4. Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάµου 5. ∆ήµος Σάµου (Με την παράκληση να σταλεί στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες) 6. Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Σάµου (Με την παράκληση να ενηµερωθούν οι Τοπικές Υπηρεσίες) 7. Κεντρικό Λιµεναρχείο Σάµου ( Με την παράκληση να ενηµερωθούν τα κατά τόπους Λιµεναρχεία) 8. Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τµήµατα ΚΤΕΟ της χώρας 9. ΣΕΕΥΜΕ 10. Επιµελητήριο Σάµου 11. ΙΚΤΕΟ – «ΚΤΕΟ ΣΑΜΟΥ ΕΠΕ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 1. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σάµου α. Τµήµα ΚΤΕΟ β. Τµήµα Αδειών Κυκλοφορίας γ. Τµήµα Αδειών Οδήγησης (για ενηµέρωση των Σχολών Οδηγών)

3

Β45Χ7ΛΩ-Ψ4Α  
Β45Χ7ΛΩ-Ψ4Α  

2o Πρόγραμμα Πρόσκλησης για Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο των κυκλοφορούντων μοτοσικλετών με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου http://static.d...