Komárom 2018 Rendezvénynaptár

Page 1

VISItkOMArom.hu

Rendezvények

KOmárom 2018

Events | Veranstaltungen

ÉLMÉNY HATÁROK NÉLKÜL Erlebnis ohne Grenzen/Experience without borders


Ízelítő

Komárom

Komárom hazánk legrégebben lakott területei közé tartozik, ahol már a kőkorszak embere is megfordult. Éltek itt kelták, majd rómaiak, akik a folyó vonalát erődökkel, katonai táborokkal erősítették meg. A Duna jobb partján épített Brigetio, az egykori Limes légió tábora, a polgári település pedig Pannónia virágzó városa volt. Éltek itt gótok, avarok, szlávok, de a gondviselés megőrizte ezt a gyönyörű, dúsan termő földet az Ázsiából érkező magyarság számára. Árpád népe elözönlötte a Kárpátoktól védett Duna-medencét, majd Ketel fia Alaptolma, várat épített itt. 1265-ben IV. Béla Komáromot városi rangra emelte és polgárainak a budai polgárokéval azonos jogokat adott. A XVI. században a komáromi várat a török kétszer is ostromolta, de bevennie nem sikerült. A város nagyarányú fejlődése a XVIII. század elején indult meg. Komárom az ország egyik legnépesebb városa lett. Fontos szerepet játszott a napóleoni háborúkban és az 1848/49-es szabadságharc emblematikus helyszínévé vált. Az I. világháborút követő trianoni békeszerződéssel a várost kettéoszották. Déli része Komárom, ma Magyarországhoz tartozik, északi (Komárno) pedig Szlovákiához. A városkák főbb turisztikai vonzerői a hangulatos közterületek, római kori kiállítások, a Komáromi Erődrendszer magyarországi (Csillag, Monostori és Igmándi erőd), és szlovákiai (Nádor vonal, Vág vonal, Öregvár és Újvár) elemei, a dél- komáromi Klapka György Múzeum, a Brigetio Gyógyfürdő, a Magyar Lovas Színház Komárom, az északkomáromi Európa-udvar és a Duna Menti Múzeum, valamint a Jókai Színház. Látogasson el hozzánk, szívesen látjuk!

Komáromi rendezvénynaptár 2018.

Events | Veranstaltungen

2.


Über | about Liebe Leserin, Leser! Komárom gehört zu den längsten bewohnten Siedlungen, wo auch schon der Mensch der Steinzeit lebte. Hier wohnten Kelten, dann Römer, die die Linie des Flußes mit Fort und mit militärischen Lagern verstärkten. Die bürgerliche Stadt, das am rechten Ufer der Donau gebaute Brigetio mit dem damaligen Limes-Legionslager war eine blühende Stadt in Pannonia. Da lebten Goten, Awaren, Slawen, aber die Schicksal bewahrte diese wunderbaren, reich tragenden Felder für die aus Asien eingewanderten Ungarn. Das Volk von Arpad strömte in das von Karpaten beschützten Donau-Becken, später wurde eine Burg vom Ketels Sohn, Alaptolma hier gebaut. Bela IV. verlieh im Jahre 1265 Komarom die Stadtrechte. Die Türken bestürmten die Komaromer Burg im 16-ten Jh. auch zweimal, aber es ist ihnen nie gelungen sie zu erobern. Die enorme Entwicklung der Stadt begann am Anfang der 18-ten Jh. Komarom wurde eine der volkreichsten Städte im Land. Sie spielte in den napoleonischen Kriegen und im 48-er Freiheitskrieg eine wichtige Rolle. Nach dem ersten Weltkrieg wurde durch den Friedensvertrag von Trianon in zwei Teile geteilt. Der südliche Teil, Komarom gehört heute zu Ungarn. Der nördliche Teil, Nord-Komarom (Komarno) gehört zur Slowakei. Die wichtigere touristische Attraktionen sind die gemütlichen öffentlichen Plätze, die Ausstellungen aus der römischen Zeit, die Teile des Komarom Festungssystems in Ungarn und die slowakischen Festungen, das Klapka György Museum, das Heilbad in Komarom, das Ungarische Reit-Theater, der Nord-Komaromer Europäische Hof, das Museum am Donauufer bzw. das Jókai Theater. Besuchen Sie uns! Wir erwarten Sie, als unsere lieben Gäste!

Komárom

Dear Reader, Komárom is regarded as one of the oldest inhabited settlements which has been populated since the Stone Age. First, Celts settled down there then the Romans, who strengthened the riverbank with forts and military camps. Brigetio, which was built on the right bank of the River Danube, was the legionary camp of the former Limes; and the civil settlement was the prosperous city of Pannonia. Goths, Avars and Slays lived there but this beautiful, fertile land could be preserved for the Hungarians who were coming from Asia. The nation of Arpad occupied the territories of the Danube River Basin, which is protected by the Carpathians, and then later Alaptolma, the son of Ketel, built a castle here. With the help of King Bela IV, Komarom got the privileges of the town in 1265 and the citizens received the same rights as the citizens of Buda. In the 16th century, the Turks wanted to occupy the castle of Komarom twice, however it resisted both attacks. The large-scale development of the town started in the beginning of the 18th century. Komarom became one of the most populated towns of the country. Furthermore, it played an important role during the Napoleonic wars and the War of Independence and Revolution of 1848/49. After the Trianon treaty, which followed World War I, the town became separated. The southern part, Komarom, belongs to Hungary and the northern part as North-Komarom (Komarno) belongs to Slovakia. The main tourist attractions of these towns are the charming public places, exhibitions from the Roman times, remnants of the Komarom Fortification System on the Hungarian side and on the Slovakian side, the Gyorgy Klapka Museum, the Komarom Spa, the Hungarian Equestrian Theatre Komarom, the Courtyard of Europe in Komarno, the Danube Museum and the Jokai Theatre. We are looking forward to your visit.

Komáromi rendezvénynaptár 2018.

Events | Veranstaltungen

3.


Március

March | März 2018.03.10. WF Szabadidőpark - www.wfpark.hu Leisure Park | Freizeitpark

Nőnapi bál

2018.03.23.

2018.03.27.

Közösségi Ház | Community House |

Jókai Mozi | Cinema | Kino

Gemeinschaftshaus

8. Báboda Napok 8. Puppet Days | 8. Marionettentage

A Megfeszített- Rockopera The Crucified | Gekreuzigt www.erod.hu

Women’s Day ball | Frauentags Ball

2018.03.15. Monostori Erőd | Fort | Festung

Kokárda Fesztivál

Cockade Festival | Kokarde Festival www.erod.hu

Komáromi rendezvénynaptár 2018.

2018.03.24. 8-12 óra

2018.03.27. 17 óra

WF Szabadidőpark - www.wfpark.hu

Arany 17 Rendezvényközpont

Leisure Park | Freizeitpark

Évadnyitó horgászverseny Angler competition | Angler Meisterschaften

Csukás László: Az S.M.S. Szent István csatahajó megtalálása Museum evening lectures | Museum Abendvorlesungen www.kgym.hu

Events | Veranstaltungen

4.


Április 2018.04.02.

2018.04.23-24.

Monostori Erőd | Fort | Festung

Jókai Mozi | Cinema | Kino

Húsvéti ajándékprogram Easter gift program | Ostergeschenk Programm

2018.04.08-09-10. Monostori Erőd | Fort | Festung

Lajta Monitor hadihajó Komáromban Lajta Monitor Kriegsschiff in Komárom| Lajta Monitor warship in Komárom www.erod.hu

Dr. Herz -Musical

Dr. Herz | Dr. Herz www.erod.hu

April

2018.04.26.-05.01. XXVII.Komáromi Napok XXVII.Komárom Days XXVII. Komaromer Tage

2018.04.27.-05.01. Monostori Erőd | Fort | Festung

Mediawave - Nemzetközi Film és Zenei Együttlét International Film and Music Gathering| Internationales Film und Musik Zusammenkunft www.erod.hu

2018.04.27-28-29. 19 óra Magyar Lovas Színház Komárom

A fej nélküli lovas - Rockopera The Hungarian Equestrian Theatre| Die Ungarischen Reittheaters www.lovasszinhaz-komarom.hu

2018.04.27. 16 óra 2018.04.09-15. Közösségi Ház | Community House | Gemeinschaftshaus

A költészet hete

Poetry week| Poesie Woche

Komáromi rendezvénynaptár 2018.

Komáromi Klapka György Múzeum

Komárom, komáromia, komáromi alakulatok az első világháborúban című kiállítás megnyitója Exhibition Opening| Ausstellungseröffnung www.kgym.hu

Events | Veranstaltungen

5.


Május

May | Mai 2018.05.01. Az 1919-es Komáromi Áttörés 99. évfordulója World War I.memorial|I.Weltkriegsdenkmal

www.endreszcsoport.hu

2018.05.18.-19. 19 óra Magyar Lovas Színház Komárom

Lúdas Matyi

The Hungarian Equestrian Theatre| Die Ungarischen Reittheaters

2018.05.26. Szabadság tér | Square | Platz

Gyerekeké a város

Children rule the city | Die Stadt der Kinder

www.lovasszinhaz-komarom.hu

2018.05.11. Monostori Erőd | Fort | Festung

Kiállítás megnyitó- Bognár BalázsFényélmények II. Exhibition Opening | Ausstellungseröffnung

2018.05.12. Monostori Erőd | Fort | Festung

Emlékhelyek napja

Day of remembrance sites | Der Tag in der Gedenkstätte www.erod.hu

Zenés Nyári Esték

Musical summer evening | Musiktreffen Sommerabend www.erod.hu

2018.05.19.

2018.05.27.

Monostori Erőd | Fort | Festung

Brigetio Gyógyfürdő

Anconai szerelmesek 2. Musical

Lovers of Ancona 2. | Die Liebhabern von Ancona 2. www.erod.hu

Brigetio Spa | Brigetio Heilbad

Gyereknap a Brigetio Gyógyfürdőben

Children’s Day in the Brigetio Thermalspa Kindertag im Brigetio Heilbad www.komthermal.hu

2018.05.12. 8-14 óra WF Szabadidőpark - www.wfpark.hu Leisure Park | Freizeitpark

Aranyhal horgászverseny Goldfish angler competition | Goldfish Angler Meisterschaft

Komáromi rendezvénynaptár 2018.

Events | Veranstaltungen

6.


Június

2018.06.01-02. Monostori Erőd | Fort | Festung

A kőszívű ember fiai - Musical The heartlessmen’s sons theatre play | Die Baradlays ungarische Vorführung

2018.06.15-16. Monostori Erőd | Fort | Festung

2018.06.23.

www.erod.hu

Múzeumok ÉjszakájaInteraktív program

Futballáb - Musical ősbemutató

Komáromi Klapka György Múzeum

2018.06.22-23. 19 óra

Night of museums | 2017.04.28-29-30. 19 óra Museum Abendvorlesungen Magyar Lovas Színház Komárom

Magyar Lovas Színház Komárom

Az utolsó betyár - Népi rockopera The Hungarian Equestrian Theatre| Die Ungarischen Reittheaters

1848-49-es hadijáték

War Game-Hungarian Revolution of 1848 Kriegsspiel- Der ungarische Freiheitskrieg 1848

Komáromi Hallakoma Komárom Fish Feast | Komáromer Fischtafel www.erod.hu

2018.06.08-09. Igmándi Erőd | Fort | Festung

X. HON-NAP www.honnap.hu Duna Menti Hagyományőrző Ünnep | The Celebration of Tradition Keeping Along The River Danube| Fest zum Bewahren der Traditionen Entlang der Donau

Komáromi rendezvénynaptár 2018.

June | Juni

www.lovasszinhaz-komarom.hu

2018.06.23.

Monostori Erőd | Fort | Festung

Zenés Nyári Esték

Háry János – A legújabb Magyar 2018.06.29. rockopera Monostori Erőd | Fort | Festung The Hungarian Equestrian Theatre

Macskafogó - Musical

performance | Die Aufführung des Cat city musical ungarischen Reittheaters www.erod.hu

Musical summer evenings | Musiktreffen Sommerabends

2018.06.23.

Monostori Erőd | Fort | Festung

FORT-ÉJ Múzeumok éjszakája Night of museums| Nacht der Museen www.erod.hu 2018.06.30.19-05 óra WF Szabadidőpark - www.wfpark.hu Leisure Park | Freizeitpark

Éjszakai horgászverseny I.

Night fishing competition | Nachtfischerei

Events | Veranstaltungen

7.


Július

July| Juli 2018.07.01. WF Szabadidőpark - www.wfoark.hu Leisure Park | Freizeitpark

2018.07.13. Monostori Erőd | Fort | Festung

Made in Hungária - Musical

Made in Hungary | Made in Ungarn www.erod.hu

2018.07.15. CSMK - www.erod.hu

Labdarúgó VB döntő kivetítőn Football World Cup Final | Fußball-WM-Finale

WF Strandnap

Beach day | Strandtag

2018.07.01. Monostori Erőd | Fort | Festung

Megemlékezés a 2. Komáromi Csatáról

Commemoration of the Second Battle of Komarom| Gedenken an die zweite Schlacht von Komarom

2018.07.14.

2018.07.21.

Brigetio Gyógyfürdő

Monostori Erőd | Fort | Festung

Brigetio Spa | Brigetio Heilbad

Családi nap a Brigetio Gyógyfürdőben Family day| Familientag www.komthermal.hu

Komáromi Nagy Retro Fesztivál Komarom’s great retro festival | Komaromer großes Retrofest www.erod.hu

2018.07.08.

Brigetio Gyógyfürdő Brigetio Spa | Brigetio Heilbad

Egészségnap a Brigetio Gyógyfürdőben Health Day| Gesundheitstag www.komthermal.hu

Komáromi rendezvénynaptár 2018.

Events | Veranstaltungen

8.


2018.07.20-21. 19 óra

2018.07.25.

Magyar Lovas Színház Komárom

Komáromi Klapka György Múzeum

Kincsem - Musical

The Hungarian Equestrian Theatre| Die Ungarischen Reittheaters www.lovasszinhaz-komarom.hu

2018.07.22. Brigetio Gyógyfürdő Brigetio Spa | Brigetio Heilbad

Csobbanó Fesztivál

Splash Festival | Platschen Fest www.komthermal.hu

Komáromi rendezvénynaptár 2018.

Nyílt nap a legiotáborban és kiállítás megnyitó

Exhibition Opening| Ausstellungseröffnung www.kgym.hu

Július

July| Juli 2018.07.27-28. Monostori Erőd | Fort | Festung

A Púpos - Musical

Musical ősbemutató The Hunchback| Der Glöckner www.erod.hu

2018.07.27. Brigetio Gyógyfürdő Brigetio Spa | Brigetio Heilbad

Strandok éjszakája

Spa Night | Strand Nacht www.komthermal.hu

2018.07.29. WF Sportnap Leisure Park | Freizeitpark

WF Sportnap

WF Sportsday | WF Sporttag

Events | Veranstaltungen

9.


Augusztus August 2018.08.04. Brigetio Gyógyfürdő Brigetio Spa | Brigetio Heilbad

Sportágbörze & IX. Strandröplabda Kupa

2018.08.09-12. Monostori Erőd | Fort | Festung

17. Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál

17th International American Car Festival 17. Internationales amerikanisches Autofestival

2018.08.25. Monostori Erőd | Fort | Festung

Padlás -Musical Loft| Dach www.erod.hu

Sports Day| Sporttag www.komthermal.hu

2018.08.24-25.

2018.08.04.

Erzsébet híd |Bridge | Brücke

Szabadság tér | Square | Platz

Erzsébet híd Fesztivál

Musical summer evenings | Musiktreffen Sommerabends www.erod.hu

Elisabeth-Brücke Festival

2018.08.11.

2018.08.04. 19.00-05 óra

Brigetio Gyógyfürdő

Elisabeth Bridge Festival |

Zenés Nyári Esték

WF Szabadidőpark - www.wfpark.hu Leisure Park | Freizeitpark

Éjszakai horgászverseny II.

Night fishing competition|Nachtfischerei

Brigetio Spa | Brigetio Heilbad

Egészségnap

Health Day| Gesundheitstag www.komthermal.hu

2018.08.17-18. 19 óra

2018.08.30.

Magyar Lovas Színház Komárom

Monostori Erőd | Fort | Festung

Hét Vezér - Rockopera

The Hungarian Equestrian Theatre| Die Ungarischen Reittheaters www.lovasszinhaz-komarom.hu

Komáromi rendezvénynaptár 2018.

www.endreszcsoport.hu

A három testőr Afrikában -Musical The Three Musketeers in Africa| Drei Musketiere in Afrika www.erod.hu

Events | Veranstaltungen

10.


Szeptember 2018.09.14. Endresz 125 Repüléstörténeti Konferencia Aviation history conference|Luftfahrtgeschichte Konferenz

Monostori Erőd | Fort | Festung

Legénybúcsú -Musical

Bachelor party|Polterabend www.erod.hu

www.endreszcsoport.hu

2018.09.15. Monostori Erőd | Fort | Festung

Kulturális Örökség Napok

European Heritage Days | Beitritt zu den Europäischen Kulturtage www.erod.hu

September

2018.09.15.

2018.09.21-23. Szabadság Tér | Square | Platz

2018.09.29-30. Monostori Erőd | Fort | Festung

Hadijáték II. világháború

War game – World War II. | Kriegsspiel - Zweiter Weltkrieg www.erod.hu

Mesterségek dicsérete

Praisworty Craftsmanship | Belobigung der Handwerke www.erod.hu

2018.09.22. 18 óra Magyar Lovas Színház Komárom

Operett Gála

The Hungarian Equestrian Theatre| Die Ungarischen Reittheaters www.lovasszinhaz-komarom.hu

2018.09.15. 17 óra Komáromi Klapka György Múzeum

A Kulturális Örökség Napjai

Joining the European Heritage Days | Beitritt zu den Europäischen Kulturtage www.kgym.hu

Komáromi rendezvénynaptár 2018.

2018.09.29. 1 város, 2 ország, 15 emlékhely –

I. világháborús kerékpáros teljesítménytúra Cycling tour |Radtour www.endreszcsoport.hu

Events | Veranstaltungen

11.


Október

October | Oktober

2018.10.06. 08.00-12.00 óra WF Szabadidőpark - www.wfpark.hu

2018.10.06. Monostori Erőd | Fort | Festung

Az aradi vértanúk emléknapja

Remembrance Day of martyrs of Arad Erinnerung Tag der Märtyrer von Arad

2018.10.06.

Leisure Park | Freizeitpark

Évadzáró horgászverseny

Season closing fishing competition | Saison schließt Angelwettbewerb

Magyar Lovas Színház Komárom

Háry János - Rockopera

The Hungarian Equestrian Theatre| Die Ungarischen Reittheaters www.lovasszinhaz-komarom.hu

2018.10.12.

Jókai Mozi | Cinema | Kino

Közösségi Ház | Community House |

The Poet Returns| Der Dichter kehrt zurück www.erod.hu

Öko kaland

A költő visszatér -Rockopera

2018.10.19-20-21. 18 óra

Gemeinschaftshaus Eco Adventure| Öko-Abenteuer

2018.10.19-21. Monostori Erőd | Fort | Festung

Nemzetközi Kutyakiállítás

International Dog Show | Internationale Hundeausstellung www.erod.hu

2018.október Komáromi Klapka György Múzeum

Múzeumok Őszi Fesztiválja Festival of museums | Festival der Museen www.kgym.hu

Komáromi rendezvénynaptár 2018.

Events | Veranstaltungen

12.


November-December November-Dezember

2018.11.05.18 óra

2018.12.01. 16 óra

Szabadság tér/Square/Platz

Magyar Lovas Színház Komárom

2018.12.31.

The Hungarian Equestrian Theatre|

Leisure Park | Freizeitpark

Komárom visszatért! Komárom visszacsatolásának 80. évfordulójára emlékezünk Togehter again! -

Mikulás Gála

Die Ungarischen Reittheaters www.lovasszinhaz-komarom.hu

80th anniversary commemoration of Komárom’s reunification |

Sports hall | Sporthalle

Wiedervereinigung

Szilveszter

New Year’s Eve Party |Silvesterparty www.erod.hu

www.endreszcsoport.hu

Múzeumok Őszi Fesztiválja Festival of museums | Festival der Museen www.kgym.hu

Komáromi rendezvénynaptár 2018.

New Year’s Eve merriment | Silvester Lustigkeit

Komárom Városi Sportcsarnok |

80. Jahrestag Gedenken an die

Komáromi Klapka György Múzeum

Szilveszteri vigasság

2018.12.31.

Wieder zusammen!-

2018.november

WF Szabadidőpark www.wfpark.hu

2018.12.02. 12.09. 12.16. 12.23. Szabadság tér | Square | Platz

Advent Komáromban . III. Téli Hagyományőrző Hétvégék

Advent fair and candle lighting | Advent Kerzenbeleuchtung und Markt

Telepítsd a GUIDE@HAND Duna-Gerecse alkalmazást a mobilodra és válogass a programok és túrák között ! Installieren Sie GUIDE@HAND Duna-Gerecse auf ihr Handy und nutzen Sie Funktionen “Orte“ und “Ereignisse“! Install GUIDE@HAND Duna-Gerecse application to your mobile and use the the “Places” and “Events“ functions!

13.


Tourinform Komárom KOMÁROM

KOMÁROM

Turista információ, kiadványok, jegyértékesítés, ajándéktárgyak, Szegedi Katalin nyomatok és medálok, kézműves ékszerek, fazekastermékek, képeslapok, mesekönyvek, hűtőmágnesek, térképek, natúr kozmetikumok

Komárom, Igmándi út 2. email: komarom@tourinform.hu Tel: +36 34/540-590 www.iranykomarom.hu H-P: 9.00-17.00 SZ: 9.00-14.00 (máj.-okt.)

Komáromi rendezvénynaptár 2018.

Events | Veranstaltungen

14.


Szauna szeánszok a Brigetio Gyógyfürdőben Sauna seance

március 1, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 31 április 3, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 28 május 1, 3, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 29, 31 június 3 július-szeptember – nincsenek szeánszok - no seance október 1, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19,21, 24, 26, 29, 31, november 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 30 december 2, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21

Éjszakai fürdőzés

Night spa | Nachtbaden

március 10, 24 április 7, 21 május 5, 19 szeptember 15 október 13, 27 november 10, 24 december 8

Komáromi rendezvénynaptár 2018.

Events | Veranstaltungen

15.


Monostori Erőd Fort | Festung

Különleges élmény megcsodálni és végigjárni a gondosan faragott kövekből illesztett védőfalakat, bástyákat, valamint a 3 km hosszú kazamatarendszert, amelyet a sejtelmesen beszűrődő fény világit meg. Tavasszal megkapó látványt nyúj- tanak a harcmező virágaival, a pipacsokkal borított földsáncok, télen a hófedte udvar. A Dunai bástya lábánál hol napfényben csillog, hol zúgva morajlik a Duna. Es ist ein besonderes Erlebnis, die aus sorgfältig gemeißelten Steinen zusammengesetzten Schutzwälle, Bastei, sowie das 3 Kilometer lange Kasemattensystem, welches zu bewundern und zu besichtigen. Im Frühling bieten die mit der Blume der Schlachtfelder, der Mohnblume, bedeckten Erdwälle einen imposanten Anblick, Im Winter der schneebedeckte Hof. Am Fuß der Donau-Bastei glitzert die Donau im Sonnenlicht, ein andermal braust sie rauschend.

Monostori Erőd

2900 Komárom Duna-part 1. +36/34 540-582 www.erod.hu

Komáromi rendezvénynaptár 2018.

Walking along and admiring the intricate wall carvings, bastions fashioned from carved stones and 3 km long system of casemates as the sunlight filters in upon them is a unique experience. The ramparts dotted with the flower of the battlefield, the corn-poppies are no less impressive during the spring than the snow covered courtyard during winter. The Danube gleams in the sunlight while the water laps at the foot of the Danube Bastion.

Events | Veranstaltungen

16.


Vendéglátóhelyek

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK:

• Várak, erődök, vitézek – hadtörténeti kiállítás • Sütőipari Emléktár / Kenyérmúzeum • Szabadtéri Haditechnikai Park • „Vörös árnyalatok” – szovjet kiállítás • XIX. századi ágyúkiállítás • Duna, hajók, mesterségek • Láthatatlan erőd - interaktív kiállítás • Kalandfolyosó • Élményfolyosó

PERMANENT EXHIBITIONS:

• Castles, fortresses, soldiers – military exhibition • Baking Industry Collection/ Bread Museum • Military Technology Park • „Tones of red” – Soviet exhibition • Exhibition of Canons form the 19th century • Danube, ship, crafts • The Invisible Fortress – interactive exhibition • Corridor of adventure • Corridor of experience

STÄNDIGE AUSSTELLUNGEN: • Burgen, Festungen, Soldaten –

heeresgeschichtilche Ausstellung • Brotmuseum • Kriegstechnikpark • Rote Schatten – sowjetische Ausstellung • Ausstellung mit Kanone des XIX. Jahrhunderts • Donau, Schiffe, Handwerk • Die Unsichtbare Festung – eine interaktive Ausstellung • Abenteuerrundgang • Erlebnisrundgang

Komáromi rendezvénynaptár 2018.

ARANYTÁL ÉTTEREM www.aranytal.hu 2900 Komárom, Szent L. u. 1. T.: +36/30/565-8599 e-mail: aranytal@aranytal.hu

Restaurants & Coffes

BÁR-KA KÁVÉZÓ ÉS PIZZÉRIA www.bar-ka.hu 2900 Komárom, Klapka Gy. u. 15. T.: +36/30/310-7000 e-mail: info@bar-ka.hu

ONE -BIT PIZZÉRIA 2900 Komárom, Táncsics M. u. 34. T.: +36/34/344-406 e-mail: onebitpizzeria@gmail.com

BOCSKA HORGÁSZTÓ ÉTTEREM www.bocskahorgaszto.atw.hu 2900 Komárom, Halastó köz T.:+36/34/343-883 e-mail: bocskahorgaszto@gmail.com

PARK ÉTTEREM www.wfpark.hu 2900 Komárom, Puskaporosi út 24. T.: +36/34/540-448, +36/34/540-537 e-mail: wf.park@t-online.hu

BOGÁNCS ÉTTEREM www.bogancsetterem.hu 2900 Komárom, Bem J. u. 36. T.: +36/34/344-900 e-mail: bogancs@novonet.hu

PINGVIN ÉTTEREM ÉS HIDEGKONYHA www.pingvinetterem.hu cím: 2900 Komárom, Vág u. 14. T.: +36/34/340-503 e-mail: pingvine@t-online.hu

BOSS-CO TRATTORIA OLASZ ÉTTEREM www.bosscopizza.hu 2900 Komárom, Klapka Gy. út 9. T.: +36/20/337-8658 e-mail: info@bosscopizza.hu

PIZZA RUNNER www.pizzarunner.hu cím: 2900 Komárom, Igmándi út 18. T.: +36/70 215 9195 e-mail: rendeles@pizzarunner.hu

HOTEL JUNO ÉTTERME 2900 Komárom, Bem J. út 5. T.: +36/30/395 4677 e-mail: junoetterem@freemail.hu

TÓ CSÁRDA www.tocsarda.hu 2900 Komárom, Madách Imre u. 10. T.: +36/34/342-989 e-mail: info@tocsarda.hu

HOTEL AQUA ÉTTERME www.hotelaqua-komarom.hu 2900 Komárom, Táncsics M. u. 34. T.: +36/34/342-190, F.: +36/34/344-033 e-mail: aqua@nzs.t-online.hu

VÁMHÁZ FOGADÓ www.vamhazfogado.hu 2900 Komárom, Ácsi út 2. T.: +36/34/343-717 e-mail: vamhaz.zoli@gmail.com

ISTENKÚTI PÁLINKAHÁZ 2921 Komárom (Szőny), Istenkúti dűlő T.: +36/30/204-4221 e-mail: istenkuti@gmail.com

VASMACSKA ÉTTEREM www.vasmacskapanzio.hu cím: 2900 Komárom, Erzsébet tér 2. T.: +36/34/341-342, +36/34/342-304, F.: +36/34/341-342 e-mail: vasmacskapanzio@vivamail.hu

KOCSIS ÉTTEREM www.kocsispanzio.hu 2900 Komárom, Táncsics M. u. 79. T.: +36/34/342-400, F.: +36/34/342-400 e-mail: kocsisetterem@freemail.hu

MONACO KÁVÉZÓ www.teremgokart.hu 2900 Komárom Igmándi út 6. T.:+36/30/989-0067 e-mail: teremgokart@freemail.hu

KING SHOARMA TÖRÖK ÉTTEREM www.king-shoarma.hu cím: 2900 Komárom, Arany J. u. 2. T./F.: +36/34/341-962

TEREMGOKART PÁLYA ÉS KÁVÉZÓ www.teremgokart.hu PUSKAPOROSI ÚT 10. T.:+36/30/989-0067

Events | Veranstaltungen

17.


Szálláshelyek

Acommodation | Unterkünfte

HOTEL KARÁT*** www.karathotel.hu 2900 Komárom, Czuczor G. u. 54. T.: +36/34/342-222, F.: +36/34/344-500 e-mail: info@karathotel.hu HOTEL TULIPÁN*** www.hoteltulipan.hu 2900 Komárom, Kelemen L. u. 1. T.: +36/34/342-604, F.: +36/34/540-484 e-mail: info@hoteltulipan.hu

ARANYTÁL ÉTTEREM ÉS PANZIÓ www.aranytal.hu 2900 Komárom, Szent L. u. 1. T.: +36/30/565-8599 e-mail: aranytal@aranytal.hu

ILONA APARTMANHÁZ www.ilonaapartmanhaz.hu 2900 Komárom, Czuczor G. u. 47. T.: +36/20/424-6411 e-mail: ilona@ilonaapartmanhaz.hu

CARRIER HOTEL** www.komarom.hu/carrier 2921 Komárom, Varga József u. 9. T/F.: +36/34/526-445 e-mail: carrierhotel@komthermal.hu

JUNO HOTEL & CAMPING*** 2900 Komárom, Bem J. u. 5.

FENYVES TÁBOR 2903 Komárom- Koppánymonostor, Fenyves u. T.: +36/34 /540 582 e-mail: tonomar.istvan@fort-monostor.hu HÉT VEZÉR APARTMANHOTEL*** www.hetvezerapartman.hu 2900 Komárom, Táncsics M. u. 34. T.: +36/34/540-720, F.: +36/34/540-721 e-mail: info@hetvezerapartman.hu HORDÓ PANZIÓ ÉS ÉTTEREM www.hordopanzio.hu 2900 Komárom, Táncsics M. u. 34-36. T.: +36/34/343-328, +36/20/355-652, +36/70/317-8250 e-mail: hordo@novonet.hu HOTEL AQUA*** www.hotelaqua-komarom.hu 2900 Komárom, Táncsics M. u. 34. T.: +36/34/342-190, F.: +36/34/344-033 e-mail: aqua@nzs.t-online.hu HOTEL CORNER www.hotelcorner.hu 2900 Komárom, Szent László u. 16/A. T.: +36/34/526-918, F.: +36/34/526-918 e-mail: info@hotelcorner.hu HOTEL FORRÁS*** www.hotelforras.hu 2900 Komárom, Táncsics M. u. 34. T.: +36/34/540-177, F.: +36/34/540-178 e-mail: info@hotelforras.hu

Komáromi rendezvénynaptár 2018.

KOCSIS PANZIÓ www.kocsispanzio.hu 2900 Komárom, Táncsics M. u. 79. T./F.: +36/34/342-400 e-mail: kocsisetterem@freemail.hu KOZENKOW KÚRIA www.kozenkowkuria.hu 2900 Komárom, Kulcsár István u. 18. Tel.: +36/34/340-470, +36/20/476-9143 e-mail: kozenkowne@gmail.com

Monostori Erőd 2900 Komárom Duna-part 1. +36/34 540-582 www.erod.hu Magyarock Dalszínház Telefon:+36 20 255-8010 E-mail: magyarock@vivamail.hu www.magyarockdalszinhaz.hu

THERMÁL HOTEL** ÉS CAMPING ***www.komtermal.hu 2900 Komárom, Táncsics M. u. 38. T.: +36/34/342-447, +36/34/341-222, F.: +36/34/341-222 e-mail: thermalhotel@komthermal.hu RAJKAI VENDÉGHÁZ www.szallasinfo.hu/rajkai cím: 2921 Komárom, Széchenyi u. 47. Tel.: +36/34/345-704; +36/30/937-4009 e-mail: sunbody@citromail.hu SOLARIS KEMPING ÉS ÜDÜLŐHÁZAK www.komthermal.hu 2900 Komárom, Táncsics M. u. 34-36. T.: +36/34/342-551, +36/30/563-584 e-mail: recepcio@komthermal.hu VASMACSKA PANZIÓ ÉS ÉTTEREM www.vasmacskapanzio.hu 2900 Komárom, Erzsébet tér 2. T./F.: +36/34/341-342 e-mail: vasmacskapanzio@vivamail.hu WF SZABADIDŐPARK KEMPINGJE ÉS FAHÁZAI www.wfpark.hu 2900 Komárom, Puskaporosi út 24. T.: +36/34/540-448, F.: +36/34/347-236 e-mail: info@wfpark.hu

Events | Veranstaltungen

18.


Magyar Lovas Színház Komárom 2900 Komárom, Lovarda tér 4. Telefon:+3620/267-1285 www.lovasszinhaz-komarom.hu

BRIGETIO GYÓGYFÜRDŐ KOMÁROM 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 34. Telefon: +36 (34) 342-551 www.komthermal.hu

Klapka György Múzeum Telefon:+36 34 344-697 2900 Komárom, Kelemen L.u.22. Látogatási idő: 10-16 óráig www.kgym.hu

A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK! A programokról további információ Further information | Weitere Informationen www.visitkomarom.hu, www.komarom.hu

Komáromi rendezvénynaptár 2018.

WF Szabadidőpark 2900 Komárom,Puskaporosi u. 24. Telefon:+36 34 540 448 www.wfpark.hu

Events | Veranstaltungen

19.