Page 9

Teknik & Miljø / November 2012 Tema: trafik & veje

Også KL er bekymret over, at Vejdirektoratet har sparet 32 millioner kroner på trafiksikkerheden i Danmark, og vil gerne have lokal trafiksikkerhed, koordinering og kampagnearbejde med i finansloven. – Opgaven og dermed midlerne er en del af aftalerne ved kommunalreformen, og derfor mener KL ikke, at Vejdirektoratet kan spare dem væk. Vi opfordrer derfor til, at midlerne bruges til at give arbejdet en saltvandsindsprøjtning, fastslår Nikolaj Sveistrup, chefkonsulent i KL, Teknik og Miljø.

Antal kilometer kommuneveje i Danmark: 70.098 Antal kilometer statsveje i Danmark: 3.790 km

Politiet skal koordinere lokalt Derfor kommer KL nu med et nyt trafiksikkerhedsudspil, som netop er sendt til samtlige trafikordførere og retsordførere på Christiansborg. Forslaget går ud på en lokal organisering, hvor landets politikredse bliver ansvarlige for den lokale koordinering mellem Politi, Vejdirektorat og kommuner om vejtekniske forhold og lokale kampagner. Desuden overtager politiet sekretariatsfunktionen nationalt. Herudover foreslås det, at Rådet for Sikker Trafik bliver det koordinerende organ i forhold til trafiksikkerhedskampagner. Det vil sige, at rådet understøtter kommunale kampagner og udvikles til et

»

Fortsættes side 10

Vand og natur - løs opgaverne sammen

Vi ved, at fremtidens udfordringer ikke kan løses af tekniske rapporter alene. Det gælder om at se mulighederne på tværs af områder som klimatilpasning, beredskab, kloakrenovering, byudvikling, natur og vandmiljø – og det gælder om at få de involverede parter med, for sammen at skabe de bæredygtige løsninger, der skaber værdi for alle og er effektive på tværs af sektorer. Vi ved hvordan.

www.orbicon.dk

Teknik & Miljø - november 2012  
Teknik & Miljø - november 2012