Page 52

Teknik & Miljø / November 2012 byg & bolig

Ny digital selvbetjeningsløsning Ejendomsoplysninger er digitalt tilgængelige for ejendomsmæglere, rådgivere og borgere.

Af | Tine Kilian Garbers, konsulent, KL

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er i gang med at give digital adgang til mere end 40 forskellige ejendomsoplysninger via en selvbetjeningsløsning. Målet er at forenkle og effektivisere adgangen til relevante data for ejendomshandlere, boligadvokater, rådgivere og borgere. I faktaboksen næste side kan du se hvilke oplysninger, der indgår i den digitale løsning. Selvbetjeningsløsningen, der populært kaldes DIADEM (Digital Adgang til EjendoMsoplysninger), har været undervejs i flere år, og skal afløse det eksisterende Grønne Ejendomsskema. Ved en ejendomshandel har mægler eller anden rådgiver brug for 40-50 forskellige ejendomsoplysninger, som kommer fra kommuner og andre myndigheder. En af udfordringerne har derfor været at standardisere en række af disse oplysninger og få gjort flest mulige data digitalt tilgængelige. Ministeriet har således investeret cirka 60 millioner kroner i at gøre data bedre (f.eks. olietanke og varmeforsyning). Det er intentionen, at primært ejendomsmæglere og boligadvokater vil opleve en bedre borgerservice, idet de får adgang til langt flere ejendomsdata, oplysningerne returneres hurtigere, datakvaliteten er bedre, og alle oplysninger er samlet i én rapport. Projektet er påbegyndt i 2009, og er i tråd med intentionerne i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi om obligatorisk digital service.

52

KL og regeringen blev i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 enige om en bølgeplan for at gøre det obligatorisk for borgerne at anvende digital selvbetjening på alle relevante områder frem mod 2015. Det forventes derfor, at den digitale løsning vedrørende ejendomsoplysninger vil indgå i den tredje bølge i 2014, hvor der er fokus på miljø og teknikområdet.

Overgangsløsning for kommunale ejendomsoplysninger Det er lykkedes at få de fleste kommunale ejendomsdata med i den digitale løsning, men der vil dog i en overgangsfase frem til 2015 fortsat være behov for, at kommunerne på forespørgsel indberetter data i relation til fem ejendomsoplysninger. Der er tale om oplysninger om: Forfalden gæld til kommunen, kommunale anlægsprojekter, miljøsag, spildevandsforhold (for ejendommen og for området) og lettere jordforurening (områdeklassificering og anden viden). Der arbejdes videre med at gøre disse oplysninger digitalt tilgængelige, og det tilstræbes naturligvis at gøre overgangsperioden kortest muligt af hensyn til kommunerne, der gerne hurtigst muligt skal kunne høste de økonomiske gevinster på omkring 15-16 millioner kroner om året. Disse gevinster knytter sig primært til sparet arbejdstid og løn.

I forbindelse med at etablere overgangsløsningen har det været vigtigt, at: • løsningen skulle være let at implementere i kommunerne • løsningen opleves at bygge på eksisterende praksis, herunder at der er genkendelighed og mulighed for at genbruge den hidtidige arbejdsform, som er anvendt, når kommunerne besvarer forespørgsler via det grønne ejendomsskema • løsningen minimerer ressourceforbruget i kommunerne, og at • løsningen samtidig kan leve op til de stigende krav om øget digitalisering i kommunerne, og dermed øge brugen af selvbetjeningsløsninger for borgere og erhvervsliv. Kommunerne vil i den tre-årige overgangsperiode modtage økonomisk kompensation fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for at skulle etablere overgangsløsningen. Cirka 90 procent af kommunerne har nu indgået aftale med ministeriet, således at kommunen kan modtage den økonomiske kompensation. Med den interesse, der har været blandt kommunerne indtil nu, er det forventningen, at alle har en overgangsløsning i løbet af 1. kvartal 2013.

Teknik & Miljø - november 2012  
Teknik & Miljø - november 2012