Page 48

Teknik & Miljø / November 2012 Digitalisering

Gladsaxe samler og digitaliserer sine planer Gladsaxe Kommune digitaliserer fremover sine planer på miljø- og teknikområdet og samler samtidig alle kommunens politikker og planer på et sted. Gladsaxe Kommune ønsker dels at give borgere og virksomheder lettere adgang til de kommunale politikker og planer, dels at styrke det politiske overblik. Af | Pernille Bramstrup, klimakoordinator, Gladsaxe Kommune

48

Teknik & Miljø - november 2012  
Teknik & Miljø - november 2012