Page 4

Indhold

nov 2012

L EDER

6 Trafiksikkerhed – mens vi venter på nye mål! Af Kjeld Bussborg Johansen, medlem af KTC’s bestyrelse og direktør for Miljø og Teknik i Svendborg Kommune

 yt trængselsudspil 14 Nfra KTC

TR AF IK & VEJ E

8 Nyt udspil – Politiet skal koordinere trafiksikkerheden lokalt 12 Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne 14 Nyt trængselsudspil fra KTC 20 Trængselskommissionen gør klar til januar-katalog 22 Gæsteprincippet i ny vejlov v/ Vejforum-oplægsholder, specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun 24 Den nye vejlov v/ Vejforum-oplægsholdere, advokaterne Anders Valentiner-Branth og Henrik Sauer 26 Mangel på vej- og trafikingeniører 27 En samfundsnerve som arbejdsfelt 28 Drømmer om at løse infrastrukturelle problemer 28 Infrastruktur er vejen frem 29 Livet som ung ingeniørstuderende 30 Viadania – Rekruttering, en fælles udfordring 32 Cykel-motorveje kan være hurtigst i myldretid L EDEL SE

32 

Cykel-motorveje kan være hurtigst

36 Niels Carsten Bluhme: Kommunerne har brug for et wakeup-call! 38 Hvorfor gå på tværs, når man kan være på tværs?

INNOVATION

41 Plads til kreativitet i Odense 42 Ny mini-guide til innovation

K TC

44 KTC på jobmesse i Aalborg – unge studerende på jobjagt

DIGITAL ISERING

45 63 kommuner med i Byg & Miljø 47 Digitaliseringsstyrelsen: Kommunerne skal effektivisere for 172 millioner – ellers overtager Staten opgaven! 48 Gladsaxe samler og digitaliserer sine planer 50 Data om punktkilder og badevand samles på én platform 51 Vandplaner og vanddata på Danmarks Arealinformation BY G & BOLIG

56

Forvaltning af byens grønne områder

52 Ejendomsoplysninger er digitalt tilgængelige

klima

54 Tid og plads til vandet forebygger oversvømmelser

PAR K & L ANDS KAB

56 Fem nøgleord i forvaltning af byens grønne områder 58 Diversitet og forvaltning af vejtræer i større danske kommuner

NAVNE

62 Nye KTC-medlemmer Historiske flyfotos på arealinformation.dk

Teknik & Miljø - november 2012  
Teknik & Miljø - november 2012