Page 31

Teknik & Miljø / November 2012 Tema: trafik & veje

Herning Kongrescenter

Den 15.- 16. januar 2013 Viadania står for Center for flere Trafikog Anlægsingeniører. Læs mere på www.viadania.dk, hvor der blandt andet kan oprettes og søges efter praktikanter og praktikpladser.

Læs mere og tilmeld dig på:

www.plantekongres.dk

Hør om natur, miljø og planlægning i det åbne land, bl.a.: - Naturværdier i randzoner - Efter vandplaner kommer handleplaner - Det juridiske vandmiljø

Figur 2:

Tilsvarende har Vejdirektoratet, NCC Roads og Grontmij høstet erfaringer med fælles trainee-stillinger til nyuddannede ingeniører, med det formål at gøre sektoren mere attraktiv for de nyuddannede. Disse anbefalinger og erfaringer er i dag et vigtigt udgangspunkt for Viadania – Center for flere Trafik og Anlægsingeniører.

Målsætning for Viadania Vi skal motivere flere studerende til at uddanne sig til trafik- og anlægsingeniører. Overordnet er formålet, at: • Sikre større søgning til trafik- og anlægsstudieretninger • Øge kendskabet til vejsektoren • Skabe et stærkere og mere innovativt image Det er vigtigt, at så mange aktører i vejsektoren som muligt åbner dørene og tager medansvar for projektet. Som medlemsvirksomhed i Viadania vil man kunne drage stor nytte af de mange initiativer, der bliver søsat i den kommende tid. • Virksomheden er med i en koordineret indsats og skal ikke selv bruge en masse ressourcer på markedsføring og rekruttering af blandt andet praktikpladser og studenterjobs. • Hele vejsektoren bliver styrket med flere og bedre ingeniører. • Viadania fungerer som en koordinerende enhed, der er bindeled mellem jeres virksomhed, uddannelsesinstitutioner og de studerende.

www.viadania.dk Der er allerede indgået aftale med uddannelsesstederne om samarbejde om praktikpladser, og centralt er herefter at få indgået aftaler med markedsføring af projektet over for virksomheder og kommuner og indgåelse af aftaler om deres aktive og økonomiske deltagelse i projektet. En praktikplads betyder en ny ingeniør til sektoren, og da alle ikke kan finde praktikpladser eller har svært ved det, så er det vigtigt, at alle i sektoren er åbne over for at oprette praktikpladser. Helt afgørende er derefter markedsføring over for de studerende. Omdrejningspunkt for kontakt og dialog med både projektdeltagerne og de studerende er www.viadania.dk . Her vil være en indgang for de tre interessentgrupper, de studerende, virksomheder (offentlige og private) og undervisere og vejledere. Her kan blandt andet oprettes og søges efter praktikanter og praktikpladser, ligesom der kan findes gæsteforlæsere. Viadania vil ligeledes bruge en række andre kontaktformer, blandt andet vil man deltage i erhvervsmesser, være synlig på de sociale medier og udsende nyhedsbreve. Det er tilsvarende vigtigt, at de deltagende organisationer aktivt markedsfører projektet over for deres medlemskreds.

Figur 2:

Hør fremtiden gro Ny viden, dialog og debat

Mødestedet for landmænd, rådgivere, forskere, natur-, miljøog planmedarbejdere

Arrangører: < Videncentret for Landbrug < Aarhus Universitet < Københavns Universitet

31

Teknik & Miljø - november 2012  
Teknik & Miljø - november 2012