Page 28

Teknik & Miljø / November 2012 Tema: trafik & veje

Drømmer om at løse infrastrukturelle problemer Af | Martin Kunstmann, ingeniørstuderende på Ingeniørhøjskolen i Århus

Min baggrund Jeg er 22 år gammel og i gang med 7. semester på Ingeniørhøjskolen i Århus. Her er jeg ved at færdiggøre mit sidste halve år på skolebænken. Jeg læser på den byggetekniske linje, hvor jeg har valgt retningen infrastruktur og design. Før jeg begyndte at læse til ingeniør, gik jeg på det almene gymnasium, hvor mine hovedfag var kemi, matematik og fysik.

Baggrund for valg af retning Jeg har siden folkeskolen altid ønsket at blive ingeniør. Dog har jeg ikke altid vidst hvilken slags. Et eller andet sted har jeg dog altid synes, at infrastruktur og design lød utroligt spændende. Det startede allerede i folkeskolen og voksede bare igennem gymnasiet. Så da jeg endelig var færdig i gymnasiet, var det bare med at få sendt ansøgninger af sted til ingeniørskolerne.

28

Studiet

Bachelorprojekt

Ingeniørstudiet er et meget bredt studium, og man har utroligt mange retninger man kan vælge. På Ingeniørhøjskolen i Århus var jeg på de fire første semestre rundt omkring de fleste af retningerne. På 5. semester var jeg i praktik hos en entreprenør. Det var rigtigt spændende at mærke, hvordan ingeniørens hverdag er. Det er først på 6. og 7. semester, at man begynder at specialisere sig. For de fleste er dét at vælge specialeretning en meget svær beslutning. For mit vedkommende var jeg dog ikke rigtig i tvivl. Infrastrukturretningen har rigtig meget at byde på, og man kommer rundt omkring rent fagmæssigt. Under studieforløbet har jeg arbejdet med vejprojektering, jernbaneprojektering og letbaneprojektering. Derudover har jeg også arbejdet en lille smule med planlægning inden for de enkelte områder. Det sjoveste og værste ved infrastruktur er, at der ofte ikke er ét facit, men derimod mange. Man skal derfor hele tiden vurdere og vægte løsningerne.

I bachelorprojektet skal jeg arbejde samme med to øvrige studerende. Bachelorprojektet består af en fremtidig letbane fra Aarhus midtby til Brabrand. Vores fokus kommer til at ligge på den sidste del af etapen, hvor vi vil projektere nogle fornuftige løsninger iht. de problemer og udfordringer, som vil opstå. Bandt andet kommer letbanen i forbindelse med et signalreguleret kryds. Det spændende ved dette projekt er også, at der ikke er så mange andre, som har arbejdet med det før.

Fremtiden Jeg har som sagt cirka et halvt år tilbage af min uddannelse, og jeg ved endnu ikke hvad fremtiden bringer. Jeg er dog ret sikker på, at et fremtidigt job ligger inden for infrastrukturen. For mig er det lige meget, om det bliver i den offentlige eller private sektor. Jeg drømmer bare om et job, hvor jeg kan blive udfordret og være med til at løse fremtidens infrastrukturelle problemer, hvad enten om det er i Danmark eller udlandet.

Teknik & Miljø - november 2012  
Teknik & Miljø - november 2012