Page 23

MI LJ Ø

Udkastet til ny vejlov tager fat om nogle af de væsentlige spørgsmål, som hidtil har givet anledning til tvister mellem ledningsejerne og myndighederne.

Uafklarede spørgsmål Udkastet til ny vejlov tager, som det fremgår ovenfor, fat om og løser nogle af de væsentlige spørgsmål, der hidtil har givet anledning til tvister mellem ledningsejeren og vejmyndigheder. Men alle spørgsmål vedrørende ledningsarbejder og gæsteprincippet er – naturligvis ikke – besvaret med loven. Blandt andet er der ikke taget endelig stilling til, hvordan der skal forholdes med ledninger i nedlagte vejarealer. Uagtet, at det er anerkendt, at der også uden for vejarealer gælder et gæsteprincip, er det ikke afklaret hvordan udgifter til ledningsarbejder – uden særlig aftale – skal afholdes, når den vej, som ledningerne ligger i, nedlægges, og ledningsarbejderne nødvendiggøres af forhold, der ikke har noget med vejen at gøre. Transportministeriet har i en afgørelse af 9. marts 2012 tangeret spørgsmålet, men afgørelsen er meget konkret begrundet. Et andet væsentligt spørgsmål, der bør løses konkret af domstolene i stedet for ved lov, er hvor meget der skal til, for at gæsteprincippet må anses for at være fraveget ved aftale eller i en deklaration om ledningen. Der verserer pt. en sag for Østre Landsret (”Vintapperampesagen”), der

blandt andet handler om, hvorvidt indholdet af en servitut med tilstrækkelig grad af sikkerhed indeholder en fravigelse af gæsteprincippet. Det må derfor forventes at der, uanset den nye vejlov, også i fremtiden vil være sager om ledningsomlægninger og gæsteprincippet, der skal løses konkret af Transportministeriet, taksationsmyndighederne eller ved domstolene.

Slip for rotteræs Vil du informere om kommunens arbejde med at bekæmpe rotter, har Tankegang en pjece klar, som vi hurtigt kan tilpasse din kommune. Slip for rotteræset, når gnaverne huserer. Ring til Tankegang og få hjælp til at gøre en ubehagelig oplevelse til en god historie for borgerne og kommune.

Frederikshavn Køge T: 70 12 44 12 www.tankegang.dk

Teknik & Miljø - november 2012  
Teknik & Miljø - november 2012