Page 16

Teknik & Miljø / November 2012 Tema: trafik & veje

Trængselskommissionen blev sat i verden i forsommeren 2012 efter aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Kommissionens opdrag er ”at analysere mulige tiltag til modernisering af infrastrukturen, reduktion af trængsel og luftforurening i hovedstadsområdet”. Arbejdet er i fuld gang, og kommissionen har bl.a. afholdt en konference den 1. oktober med inspiration fra succesfulde udenlandske trafikprojekter.

KTC’s formand, Torben Nøhr, mener, at det er folks adfærd, der skal ændres for at løse trængselsproblemerne.

Nye motorveje hjælper ikke Trængselsproblemerne er store, og derfor skal der også tænkes nyt og alternativt. Sådan lyder budskabet til Trængselskommissionen fra KTC-formand, teknik- og miljødirektør Torben Nøhr. – Der er brug for banebrydende nye tiltag for at begrænse trængslen i Hovedstaden. Nye motorveje hjælper ikke, - det er

3 forslag fra KTC til Trængselskommissionen: • Etablering af trafikterminaler, hvor motorveje krydser jernbanenettet • Udvikling af en offentlig/privat RejseApp • Tilladelse til Motorvejsbusser, der kører i spor reserveret til køretøjer med mere end en person

16

adfærden, der skal ændres, hjælpes på vej, gerne gennem simple små ting i hverdagen, der gør det nemt at skifte transportmiddel og komme hurtigt, sikkert og billigt frem, siger Torben Nøhr. – Væksten i biltrafikken er 2-3 procent årligt, så der skal rigtigt meget andet til end nye motorveje, før det batter. Ved Køge passerer der f.eks. 120.000 biler i døgnet. Eet parkér og rejs-anlæg ved Køge kan måske have 3.000 pladser, så eet anlæg kan tage et års tilvækst i trafikken, konstaterer Torben Nøhr og peger på, at incitamenter er helt afgørende. Det kan både være økonomiske og praktiske, der gør det nemt og attraktivt at være pendler.

Ny finansieringsmodel nødvendig Indsatsen mod trængselsproblemerne kræver, at de forskellige aktører arbejder

Teknik & Miljø - november 2012  
Teknik & Miljø - november 2012