Page 11

Besparelser er kun grundydelsen i ESCO

Det, der virkelig betyder noget i et ESCO-projekt er den værdiskabelse, der kan frembringes som et tillæg til de brugte kommunale skattekroner. Der kan skabes mere værdi end de basale CO2 reduktioner og reducerede energiomkostninger. ESCO-projekter er for alvor kommet på dagsorden hos landets kommuner og regioner. Et ESCO-projekt kan på bare få år reducere de involverede bygningers CO2 udslip betydeligt, uden kommunen selv skal kaste alt for mange ressourcer efter det. Skåret ind til benet handler et ESCO-projekt om at finde flest mulige besparelser for et givent budget og sikre, at de bliver realiseret gennem projektering, byggeledelse og udførelse. Efterfølgende garanterer ESCO-leverandøren for, at besparelserne opretholdes i den aftalte periode. At vælge den rigtige ESCO-leverandør er gjort til en kompliceret affære, hvorfor kommunerne ofte får hjælp af

en rådgiver, der sammen med kommunen laver et udbud og anbefaler en leverandør til gennemførelse af ESCOprojektet. Det er ikke svært at regne ud, at der stilles store krav til en ESCOleverandør, der både skal være god til at finde besparelser, kunne vælge de teknologisk bedste produkter, projektere op til flere hundrede enkeltprojekter fordelt over et par år og herefter lede hele processen. Virksomheden skal herudover være solid nok til at kunne indestå for den stillede garanti. Er kommunens ESCO-budget på 80 mio. kr. er garantien i teorien på de samme 80 mio. kr. Garantiperioden kan løbe i op til 20 år, derfor det er afgørende at ESCOleverandøren er overlevelsesdygtig. ESCO er derfor primært en business for store, velkonsoliderede virksomheder med styr på processer og med masser af erfaring. I virkeligheden er denne ”Permission to play” blot en lille flig af, hvad der burde være den samlede vurdering i valget af ESCO-leverandør. De stolte

EnergiMidt | Tietgensvej 2-4 | 8600 Silkeborg | Tlf. 7015 1560 info@energimidt.dk | www.energimidt.dk

ingeniørtraditioner i dette land gør, at der er stribevis af virksomheder, der kan projektere og byggelede selv meget komplicerede projekter. Kommunerne skal derfor ikke tøve i forhold til, om projektet nu bliver udført korrekt og til tiden. Der er mange, der kan løfte opgaven - også lokale virksomheder i kommunernes egen baghave. Det handler om, sammen med ESCOvirksomheden, at sikre kommunen maksimal værdiskabelse. Kommunen skal have størst muligt udbytte af de investerede penge, og det får kommunen ved, at ESCO har fokus på flere værdiskabende elementer. Eksempelvis kan lokale håndværkere via opkvalificering byde sig til i processen og projektet kan indeholde brugeradfærdselementer, der kan spredes ud til også at skabe energibesparelser i private hjem. Projektet skal sikre kommunen den bedste teknologi og den bedste helhedsplan. Tænk stort, når du tænker ESCO og hold øje med vores side i Teknik og Miljø. Her vil vi over det næste halve år fortælle meget mere om, hvordan vi sammen skaber det bedste ESCO-projekt for kommunen, for borgerne og for samfundet som helhed – velkommen til. EnergiMidt er et energiselskab. Vi har årtiers erfaring med energirenovering og er ESCO-partner på landets største og mest innovative ESCO-projekter. Vi er uafhængige af komponentleverandører og har som erklæret mål, at tilgå ESCO-projekter i et holistisk perspektiv, hvor værdiskabelse for alle involverede parter er afgørende. Læs mere på www.energimidt.dk/ESCO

SOlCEllEr

EnErgipil

Styring af brugSvanD

køling

gEnanvEnDEligE matErialEr

autOmatiSErEt LySStyring

lED lyS

iSOlErEDE bygningEr

biOkEDEl

vEntilatiOn

Teknik & Miljø - november 2012  
Teknik & Miljø - november 2012