__MAIN_TEXT__

Page 1


Respect hebben voor het uitgeleende materiaal.

Orde bij het opbergen van het uitgeleende materiaal.

Materiaal op een gepaste manier weten te hanteren.

Een gewenst resultaat realiseren door aangeleerde technieken toe te passen.

Opdrachtgericht werken.

Opnames binnen een reeks kunnen presenteren. Zorgen voor een samenhang tussen de beelden. Vormelijk en/of inhoudelijk.

Productieproces met docenten bespreken en conclusies kunnen formuleren.

De leerlingen betalen in het begin van het schooljaar 100 euro voor de materiaalkaart. Nadien kan dit aangevuld worden vanaf 10 euro. Indien de materiaalkaart geen of te weinig tegoed heeft, kunnen er geen materialen aangekocht worden. De lijst met materialen die aangekocht kunnen worden, hangt in de klas. Om materiaal te bestellen vult de leerkracht een bestelbonbriefje in. Met dit briefje kunnen materialen afgehaald worden in lokaal C208. De leerkracht kan een leerling sturen indien het lokaal bemand is, zoniet komt de leerkracht zelf materialen afhalen.

Men eet niet in de klas. Drinken kan wel, maar men stopt de drank na gebruik terug in de boekentas.

Er is een verplichte pauze tussen de lestijden waarvan iedere leerling gebruik maakt. De leerkracht gaat zijn leerlingen nadien afhalen op de speelplaats. Uitzonderingen kunnen alleen gemaakt worden als er modellen zijn.

De leerlingen kunnen de klas verlaten enkel mits toestemming van hun leerkracht.

De leerlingen verlaten het lokaal pas na het belsignaal.

Na elke les wordt het lokaal opgeruimd, tafels opruimen en reinigen en stoelen onder de tafel en computers worden uitgezet.

Toestellen met batterijen worden uitgeschakeld.


Schoolagenda

Smartschool

Telefonisch contact

Oudercontact

Website Facebook


http://kta2hasselt.smartschool.be

een account aanvragen. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.


Stuur een mail naar smartschool@kta2hasselt.be


Profile for GO! Next KTA2 Hasselt

GO! Next - Fotografie 2019-2020  

GO! Next - Fotografie 2019-2020  

Advertisement