Page 1

Kulturskolen vår Magasin for Kristiansund kulturskole

Mai 2009, nr 1 årgang 1

Fra musikk til kulturskole

Kulturskolemessen 2009

Kulturskolekalender

Utviklingsarbeid

“Wow-faktoren”

Hva kan vi by på? 1


Fra musikkskole til kulturskole På 1970- og 1980-tallet var det stort sett bare rene musikkskoler i kommunene. Slik var det også i Kristiansund, fra oppstarten av Kristiansund musikkskole i 1969. Siden 1990-tallet har et økende antall kommunale musikkskoler utvidet tilbudet til også å omfatte dans, skapende skriving, drama/teater og visuelle kunstfag.

hvert også skal omfatte områder som foto og animasjon. Flere kulturskoler tilbyr nysirkus som fagområde. I Kristiansund har vi gjennom samarbeid med Cirkus Zorba kunnet gi tilbud innenfor klassisk sirkus, og undervisningen er de siste 2 årene blitt avsluttet med forestilling i sirkusteltet. Dette er det neppe mange andre kulturskoler som kan skilte med. Av praktiske grunner kommer det sannsynligvis til å bli et års pause i sirkusundervisningen, men vi håper å komme i gang igjen til neste høst.

Etter hvert som skolene har utvidet tilbudet til å gjelde flere kunstuttrykk, har skolene endret navn fra musikkskole til musikk- og kulturskole, videre fra musikk- og kulturskole til kulturskole. Denne utviklingen har også vår skole fulgt. Selv om musikk tiltrekker seg største delen av elevmassen, har det vært en jevn økning av elevsøkningen til de andre kunstutrykkene. Med de nye fagene er kulturskolene blitt tilført ny kompetanse som beriker miljøet innad, og som forsterker kulturskolene som ressurssenter for skoleverk, profesjonelt og frivillig kulturliv i kommunene.

Når kulturskolen til høsten kan feire 40årsjubileum er det en sprek jubilant som kan vise frem et innholdsrikt og variert fagtilbud til kommunens befolkning. Ørnulf Michelsen Enhetsleder Kristiansund kulturskole

Vi har utviklet våre tilbud til å i dag omfatte en rekke instrumental og vokaltilbud, samspilltilbud i ulike former samt teater, billedkunst og sirkus. Etter sammenslåingen av kulturskolene i Kristiansund og Frei har vi fått en skole som bygger på begge skolenes særtrekk. Derfor kan vi gi et musikktilbud som spenner fra klassisk til rock, med både individuell opplæring og samspill innenfor ulike genre. Scenario musikkteaterskole, som er et samarbeid mellom kulturskolen og Operaen i Kristiansund, tilbyr elevene undervisning i drama og korsang, kombinert med muligheten til å bli med på store musikkteateroppsettinger. Samarbeidet mellom kulturskolen og Operaen på dette området gir muligheter for langt større satsing enn man kunne gjort hver for seg. Her er prinsippet at teateroppsettinger for barn og unge ikke skal være basert på billigløsninger. Det skal være kvalitet hele veien, både på den kunstneriske og tekniske siden. Innenfor visuelle kunstfag har vårt tilbud så langt vært tegning og maling. Vi er imidlertid kommet til at dette blir for snevert, og undervisningen vil for fremtiden komme til å omfatte mange uttrykksformer og teknikker innenfor kunstbegrepet. Det er vår intensjon at undervisningen innenfor visuelle kunstfag etter 2


Kulturskolekalender

- Mandag 22. juni og tirsdag 23. juni: Planleggingsdager, ingen undervisning.

Mai - Torsdag 14. mai: Kulturskolemessen 2009 - Tirsdag 19. mai: Søknadsfrist for plass i kulturskolen

August - Delt skolestart for elevene mellom onsdag 19. august og mandag 31. august avhengig av om læreren er opptatt i forbindelse med “Donna Bacalao”.

Juni - Torsdag 4. juni: Dyrene i Hakkebakkeskogen. Samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kulturskole, Dalabrekka skole og Nordlandet barneskole. Åpen kveldsforestilling, tidspunkt blir annonsert i media. - Fredag 5. juni: Dyrene i Hakkebakkeskogen, skoleforestilling. - Mandag 15. juni: Kulturskolens sommerkonserter, Atlanten ungdoms- og kulturskole kl. 1800 - Tirsdag 16. juni: Kulturskolens sommerkonserter, Atlanten ungdoms- og kulturskole kl. 1800 - Onsdag 17. juni: Kulturskolens sommerkonserter, Atlanten ungdoms- og kulturskole kl. 1800 - Torsdag 18. juni: Kulturskolens sommerkonserter, Frei ungdomsskole kl. 1800

November - Uke 46: Kulturskolefestivalen 2009. Vi feirer Kristiansund kulturskoles 40 års jubileum med forestillinger, konserter og masse aktiviteter - blant annet med gjesteinnslag fra andre kulturskoler!

Kulturskolen vår er et informasjonsblad utgitt av Kristiansund kulturskole. Ansvarlig redaktør Ørnulf Michelsen, enhetsleder Redaksjon Ørnulf Michelsen Stein Åge Sørlie Fotografier Ørnulf Michelsen Stein Åge Sørlie Sekretariat, layout og montasje Stein Åge Sørlie Trykk Holm Grafiske AS Distribusjon Norpost, Kristiansund Distribueres til alle husstander i Kristiansund kommune Forsidefoto Stein Åge Sørlie Kristiansund kulturskole Tlf: 71 57 54 20 www.kristiansundkulturskole.no Kristiansund@kulturskolen.no Postadresse: Postboks 178, 6501 Kristiansund N Besøksadresse: Atlanten ungdoms- og kulturskole, Dalabergan 3, 6511 Kristiansund Org. Nr 991 891 919

3


Av Krister Clausen Hoaas, Bergens Tidende, 08.11.08

Kunst og kultur gjør elevene bedre Det hjelper lite med mer matte, lesing og naturfag. Manglende satsing på kunst og kreativitet gjør norsk skole dårligere, mener fremtredende britisk forsker. - Det er som med spinat. Hvis barnet ditt ikke vil spise spinat, hjelper det ikke å gi stadig mer spinat. Barnet vil ikke spise mer av den grunn., sier Anne Bamford. - Men hvis du serverer spinaten på en annen måte. Mer kreativt. Kanskje i en pai eller noe annet. Da kan det godt hende at barnet sier «wow, dette var godt».

- Det betyr at mange lærere ikke har kompetansen som kreves for å få til en bedre undervisning. Der feil vei å gå, sier Bamford.

Norge i ferd med å bevege seg i motsatt retning av det både forskning og erfaringer fra andre land viser, mener hun, og bakker opp påstandene sine med egen forskning. Anne Bamford sto i spissen for en rapport fra FNs utdanningsorganisasjon «Wow-faktoren» kaller hun UNESCO om kunstfagenes rolle og innvirkning på det, Anne Bamford. Professor og læring, akademiske prestasjoner og trivsel. direktør for The Engine Room, Rapporten omfattet statistikk fra 60 land og mer Wimbledon College of Art. Slik er inngående undersøkelser i 35 land. det med alle fag på skolen også, mener Bamford. Elever som Konklusjonen var klar: God undervisning i sliter med matte, lesing, musikk og andre estetiske fag har store naturfag trenger ikke positive effekter på barn og unge i skolen. nødvendigvis mer matte, lesing Det bidrar til økt selvtillit, mindre fravær og og naturfag. Det de trenger er bedre lese- og skriveferdigheter. en «wow»-opplevelse, mener hun. Dette gjelder også når kreativiteten trekkes inn i undervisningen i de andre fagene på skolen, mener Bamford. Norske PISA-sjokk - Det er egentlig sunn fornuft. Barn lærer bedre Bamford var i Bergen i forbindelse med 50når det er gøy å lære, sier hun. årsjubileet til musikklinjen ved Høgskolen i Bergen, og debatterte blant annet kunstfagenes UNESCO-undersøkelsen slo også fast at dårlig plass i opplæring og lærerutdanning med norske politikere. undervisning i kulturfag har en direkte negativ effekt på barns kreativitet, selvtillit og trivsel i Norge har fått det ene PISA-sjokket etter det skolen. andre det siste tiåret. Norske 15 åringer har oppnådd middelmådige resultater i den internasjonale kunnskapstesten. - Jeg tror Norge vil oppleve at PISA-resultatene vil bli dårligere i fremtiden, sier Bamford. Det sier hun til tross for at skoledagene fra høsten 2008 ble utvidet med økt timetall i matte, norsk og engelsk. - Det kommer ikke til å hjelpe. Elevene trenger ikke mer matte eller mer lesing, de trenger mer interessant matte og lesing. Som med spinaten, sier Bamford. Norge i feil retning I Norge er kunstfagenes omfang og status i skolen på vei nedover. Andelen av undervisningstiden er blitt mindre over lang tid. Fra 2003 har de praktiske og estetiske fagene ikke lenger vært obligatorisk i lærerutdanningen. 4


Fakta om Kristiansund kulturskole Omfang: Kristiansund kulturskole hadde pr. 1.10.08 (GSI-rapportering) 512 elever, hvorav ca. 77 % var i grunnskolealder. 177 stod på venteliste. - 25 lærere - Undervisningstilbud innenfor musikk, teater, kunst - Samarbeider med grunnskoler i kommunen, Operaen i Kristiansund, Atlanten vg. skole, Møre og Romsdal Fylke og musikkorpsene i kommunen om lærekrefter, prosjekter, musikere og dirigenter. - Undervisningen foregår hovedsakelig i kulturskolens egne lokaler (Atlanten ungdoms- og kulturskole), ved Frei skole og Frei ungdomsskole Kontakt: Tlf: 71 57 54 20 E-post: kristiansund@kulturskolen.no nettside: www.kristiansundkulturskole.no Postadresse: Postboks 178, 6501 Kristiansund N Besøksadresse: Atlanten ungdoms- og kulturskole, Dalabergan 3, 6511 Kristiansund N Priser: Se våre nettsider for oppdatert informasjon om dette.

SØKNADSFRIST ER 19. MAI 2008 Dette gjelder hovedopptaket, søknader mottas forøvrig gjenom hele året. Søkere som ikke får plass ved hovedopptak blir satt på venteliste. Det tas inn elever fra ventelisten så snart det blir ledige plasser. Elever som har plass allerede trenger ikke å søke på nytt. Påmelding/ søknad om plass sendes via elektronisk skjema som du finner på kulturskolens nettsider.

Kulturskolemessen 2009

Band hele året?

Atlanten ungdoms- og kulturskole torsdag 14. mai kl. 1800-1930

Mange har etterlyst et tilbud som går på samspill i band gjennom hele skoleåret, og ikke bare i en prosjektperiode i vårsemesteret. Dette vil vi forsøke å etterkomme neste skoleår. Da blir det mulighet for “ferdige” band til å melde seg på, evt. kan enkeltelever også melde seg på så vil vi forsøke å sette sammen funskjonelle band.

Etter inspirasjon fra ymse utdanningsmesser inviterer vi denne dagen til en åpen dag der barn og foreldre som er nysgjerrige på vårt tilbud kan komme på besøk. I dette tidsrommet vil det foregå kor- og teateraktiviteter, tegne-/maleundervisning og bandundervisning i sine respektive rom. Her kjører vi undervisning med åpne dører og mulighet for interesserte til å kikke innom og orientere seg. Øvrige tilbud (musikkundervisning) stiller med informasjonsstasjoner i hallen. Her bys det på allsidig informasjon, musikkinslag og muligheten til å prøve instrument. Det vil også bli en minikonsert med Camilla Sky og Kristina Juul Jørgensen. Disse jentene har vært kulturskoleelever i Kristiansund og på Frei og har sist vært i ilden med Team Elg. I tillegg stiller kulturskolens foreldrelag med kafé. 5


Kvalitetsutvikling i kulturskolen Utviklingsprosjektet “Kulturskolefokus” går nå i fylkene Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. 32 kulturskoler fra de to fylkene deltar, deriblant Kristiansund kulturskole. nasjonale føringer - Forankre kulturskolene i det kommunale system - Øke kompetansen til kulturskoleledere - Øke kompetansen på alle fagområder i kulturskolen - Videreutvikle undervisningsmodeller i kulturskolen og organisering av kulturskolen - Skape nye arenaer for samarbeid - Øke bevisstheten om betydningen av funksjonelle lokaler I prosjektet skal det arbeides med basisområdene i kulturskolene: Teater, skapende skriving, musikk, visuelle kunstfag og dans. Ikke alle deltakende skoler dekker alle disse områdene pr i dag, heller ikke vi. Deltakernes kompetanse på alle fagområder skal videreutvikles og det skal arbeides med å komme fram til nytenkende arbeidsmåter på tvers av fagdisipliner.

Forventningsfulle kulturskolelærere på vei til samling i Geiranger. Fra venstre: Line Kristiansen Cancino (teater), Anne K. H. Dyrnes (gitar), Karin Torske (inspektør/klarinett) og Ørnulf Michelsen (enhetsleder).

Prosjektet ble startet i september 2008 og går fram til 2011 og er et ledd i å styrke og inspirere kulturskolene i arbeidet med utviklingen av skoleslaget. Skolene som deltar utgjør et nettverk av skoler som forplikter seg til å sende inntil 6 ansatte på 2 nettverksamlinger i hvert av de tre årene som prosjektet varer.

Rektors lederfunksjon vil være et sentralt tema i prosjektet. Mellom samlingene får skolene diverse "hjemmelekser", og utenom samlingene blir det også i løpet av prosjektperioden arrangert til sammen seks fagdagar for kulturskole-lederene i de to fylkene.

I løpet av prosjektet settes det fokus på hvert enkelt kulturskolefag og på tverrfaglig arbeid. Nettverksamlingene skal inneholde foredrag, verksteder og erfaringsutveksling. Mål for prosjektet er blant annet å: - Forankre utviklingsarbeidet i rammeplan og

Som en del av deltagelsen i prosjektet har Anders Grønseth jammer litt Kristiansund kulturskole laget en framtidsfortelling. Denne fortellingen skal sette ord på kulturskolen som lokalt ressurssenter slik det kan se ut høsten 2012 i Kristiansund kommune. Historien ble både visjonær og fantasifull, så gjenstår det å se om vi greier å navigere oss fram til en slik situasjon til 2012. Framtidshistorien finner du på våre nettsider. Asbjørn Søyseth i samspill med kolleger fra andre kulturskoler

6


Hvilke tilbud har kulturskolen? Kristiansund kulturskole har disse tilbudene innenfor musikk: - Blåseinstrumenter: Fløyte, blokkfløyte, obo, klarinett, bassklarinett, fagott, altsaksofon, tenorsaksofon, barytonsaksofon, kornett, trompet, althorn, waldhorn, alttrombone, tenortrombone, basstrombone, euphonium, tuba - Strykeinstrumenter: Fiolin, bratsj, cello og kontrabass - Gitar: klassisk/akustisk gitar, el-gitar, el-bass - Slagverk: Skarptromme, trommesett, melodisk slagverk

Skolekorpsene: Får sin instrumentalopplæring på blåse- og slagverksinstrumenter gjennom kulturskolen. Skolekorpsene kjører forøvrig egne rekrutteringskampanjer, se korpsenes nettsider: - Kristiansund skolekorps: www.korpsweb.net/korps/KristiansundS - Frei skolekorps: www.freiskolekorps.org

- Tangenter: Piano (flygel), keyboard - Samspill: Kulturskolens orkestre, bandsamspill - Musikk for eldre - Musikk for funksjonshemmede

Scenario musikkteaterskole: Kristiansund kulturskole og Operaen i Kristiansund samarbeider om musikkteaterskole for barn og unge. Tilbudet retter seg mot elever som ønsker å synge, spille teater eller danse. Her får elevene være med på å sette opp et eller flere teater- /musikkteaterstykker i løpet av året. Eksempel på forestillinger er f. eks: Høstgrøss på Tahiti, Oklahoma, Robin Hood, Otto er et Nesehorn. Elevene kan velge mellom hoveddisiplinene teater og kor.

- Vokal: Sang, kortilbud (Scenario)

Kunst: Kulturskolens tilbud innenfor visuelle kunstfag består for tiden av tegning , maling og arbeid med andre materialer. Elevene får hjelp til å utvikle sine evner og sitt personlige billedspråk gjennom arbeid med form, farge, komposisjon, redskaper og teknikker. Sirkus: Dette har vi kunnet tilby i samarbeid med Cirkus Zorba. Av praktiske grunner kommer det sannsynligvis til å bli et års pause i sirkusundervisningen, men vi håper å komme i gang igjen til høsten 2010. PÅMELDINGSFRIST 19. MAI Skjema på www.kristiansundkulturskole.no

7


8

Søknadsfrist 19. mai www.kristiansundkulturskole.no

Kulturskolen vår 2009  

Magasin for Kristiansund kulturskole

Kulturskolen vår 2009  

Magasin for Kristiansund kulturskole

Advertisement