Page 1

utgave 7 ĂĽrgang 2

vabeinet

Prosjekt: Nordmørsdagen - Et godt naboskap

1


Utgave 7 årgang 2

UGUR-blogg Referat august- plenum Innkalling September plenum Ledersamling 2 – JCI Norway Bilder fra August plenum – Ledersamling 2 Oppgaver for styret i JCI Kristiansund – styre sammensetning Gratulerer – Velkommen Aktivitetsbarometer Sponsor Hva skjer? - 2012 Samarbeidspartnere

Kolonofon: Utforming: Blogg: Skribent: Bilde:

2

Hanne Brevik Ugur Eser Gökceli Hanne Brevik, Iren Rønhovde, Andreas Aarvold Ugur Eser Gökceli

Motto: Bli Bedre


JCI Kristiansund har oppnådd fleste planlagte målene og vi er veldig glad for. Dere kan lese mer om Ledersamling fra Andreas Aarsvold. Nasjonal Kongressen 2012 i Hamar, 26.28.oktober. Tema for kongressen er «innovasjon, entreprenørskap og miljø» Det er årets høydepunkt for alle lokale foreninger i Norge og håper alle medlemmer fra JCI Kristiansund deltar på Nasjonal Kongressen. Dere kan se på nettsidene til Nasjonal Kongressen 2012 for å finne mer informasjon og registrering.

Kjære JCI venner Tiden går fort og knapt en måned igjen til Nordmørsdagen. Programmet har rikt innhold og overraskelser for alle. Nordmørsdagens avis skal distribueres til 23.000 husstander på nordmøre distrikt. Helt fra begynnelsen i 2012 har vi planlagt og jobbet vi for Nordmørsdagen. Vi forventer at Nordmørsdagen skal bygge velfungerende nettverk mellom nabo kommuner og innbyggere, deltakende selskaper skal få mulighet til å representere seg og sine produkter. Jeg vil takke alle påmeldte deltakere og samarbeidspartnere for deres bidrag hittil. Det blir fantastisk opplevelse for innbyggere på Nordmøre. Vi håper dette blir kulturell tradisjon i Kristiansund. Vi har vært i Oslo for Ledersamling 2, 1719.august. JCI Kristiansund deltok ledersamling med fire medlemmer. Vi har evaluert våres aktiviteter hittil i 2012, truffet gamle venner og hils på nye medlemmer.

JCI Kristiansund sin «Generalforsamling» er i 10.oktober. Vi skal velge neste års styre og ansvarlig for andre stillinger. Dere bør gi beskjed før 10.september slik at deres informasjon & kandidatur sendes til alle medlemmer med GF Innkalling. JCI er leder trenings organisasjon. Det er ikke nødvendig å velge oppgave eller stilling som dere vanligvis holder på med. Dere kan utvikle forskjellige kunnskaper med forskjellige oppgaver og stilling. Dere kan kombinere nye kunnskaper med deres egenskaper og kan ta eller søke større ansvar på deres arbeid. Dere kan finne informasjon om arbeidsoppgaver for styreverv i dette Vabeinet. Kjære JCI venner, som nevnt tidligere vennligst besøk på jci.cc og registrer dere. JCI Norway skal bruke jci.cc fremover. For å få alt om JCI, laste ned dokumenter, inspirasjon og bygge nettverk trenger dere registrering på jci.cc Det tar bare ett minutt og håper alle registrerer snarest mulig. Forøvrig gleder jeg meg til å treffe dere alle på plenum. Husk påmelding. Plenum er åpent for alle og dere kan invitere ektefelle, venner, kollegaer og betjente.

Vel møtt!

President JCI Kristiansund 2012

3


Utgave 7 årgang 2

Referat fra JCI Kristiansund Tid: Sted: Tilstede:

8.8.2012 kl. 18.00 Quality Grand Hotell Rita Lystad, Monica Svensson, Maria Svensson, Ugur Eser Gökceli, Monica Normann, Frank Tendeland, Vidar Nekstad, Andreas Larsen Aarsvold, Svein Andre Møst, Iren Hope Rønhovde

Gjester: Møteleder: Referent: Kritikus: Referat sendt til:

Iver Brevik, Janne-Madelen Bjerknes, Andreas Hellebust, Carina Meek Ugur Eser Gökceli Iren Hope Rønhovde Andreas Hellebust Hanne Brevik og Ugur Eser Gökceli

1. Presentasjon av møtedeltagere Alle møtedeltagere presenterte seg. 2. Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent. 3. Godkjenning av dagsorden Merknad: Ikke samsvar mellom dagsorden i Vabeinet og dagsorden på papir. 4. Valg av referent Iren Hope Rønhovde meldte seg frivillig som referent. 5. Valg av kritikus Andreas Hellebust ble valgt som referent. 6. Nye medlemmer Ingen nye medlemmer tilstede. 7. Tegning til eventuelt Iren 5 minutter Iver 1 minutt Monica S. 2 minutter 8. Valg av nytt styremedlem Rita Lystad tar over vervet som medlemsansvarlig for Lise Kjøl. Enstemmig vedtatt. 9. Nordmørsdagen oppdatering  Monica Svensson og Iren Hope Rønhovde orienterer om nyheter vedrørende Nordmørsdagen.  Ordfører Per Kristian Øyen skal åpne arrangementet og stiller seg meget positiv til konseptet.  Kristiansund kommune/ Kultur- og næringsetaten stiller seg meget positiv til arrangementet og bistår oss i invitasjon til deltagelse av de andre kommunene. De sponser dessuten vårt tekniske behov i forbindelse med lys/musikk i paviljongen.  Prosjektmøteinnkalling kommer snart på e-post, på agendaen står blant annet ansvarsfordeling under selve dagen. Det er ikke for sent å melde seg inn i prosjektgruppen.  Innstikket til Nordmørsavisa ble stappfullt, og vi hadde ikke plass til flere annonser/logoer. Luksusproblem. Innstikket designes nå av Holm Grafisk, og er i rute.  Vi har et møte med Nordmørsavisa neste uke for dialog omkring markedsføring.

4

Motto: Bli Bedre


 

  

Det er utarbeidet invitasjon til lag og foreninger som går ut denne uken. Primært skal Nedre Enggate brukes til stands og lignende aktiviteter. Skolegata vil fylles av Traditional market som er booket inn av By’n oss for anledningen. Vi venter en godkjenning fra Byingeniøren om å ta i bruk deler av Kaibakken ved behov. Alle kan selge annonser til www.nordmorsdagen.no. En logo koster 5000,-. Hittil har vi fått inn kr 44.000,-. Vi har møtt økonomisjefen i Vestbase denne uken. På agendaen sto potensielt samarbeid/partnerskap, både for foreningen og for Nordmørsdagen. Det utarbeides kontraktsforslag til Vestbase i nær fremtid.

10. Europakonferansen 2012-2013 Ugur og Monica S oppfordrer sterkt til deltagelse på Europakonferansene. Det vises bilder og filmklipp fra siste konferanse, som kombinerer faglig tyngde og sosial galskap …. Den neste avholdes i Monaco. To nye medlemmer melder seg på i løpet av innlegget. 11. GF ledersamling 2 Ugur orienterer om ledersamling 17.-19. september. Her deltar sittende lokalpresidenter, påtroppende lokalpresidenter og Monica S som representant fra JCI Norway. Formålet med ledersamling 2 er erfarings- og ideutveksling mot inngangen til et nytt år. Her gjøres evaluering av sittende presidenter, og planlegging mellom de påtroppende. Påtroppende lokalpresident i JCI Kristiansund er Hanne Brevik. 12. Monica Svenssons presentasjon av kandidatur til JCI Norway-verv Monica Svensson er klar for å bli nominert til vervet PR- og markedsansvarlig i JCI Norway 2013. Vervet innebærer blant annet ansvar for utarbeidelse av nasjonal markedsplan, samt bistå lokalforeninger med informasjon og markedsføring. Monica hevder å være klar for nye utfordringer og oppfordrer medlemmene til å delta på nasjonalkongressen i Hamar i høst for å se kandidatshowet. Hun ønsker også tips til kreative ting som kan gjøres på kandidatshowet. I fjor var hun til opplysning Tingeling. (Ideer meldes direkte til Monica). 13. Åpent forum Workshopinvitasjon Iren inviterer medlemmer til å delta i en workshop som inngår i By’n oss’ sentrumsutviklingskonferanse. Deltagere vil få påvirkningsmuligheter på prosjektet gjennom å komme med innspill til forbedringer og satsningsområder i sentrum av Kristiansund, samt å komme med sine opplevelser og meninger. Workshopen vil arrangeres som et gruppearbeid 23. august ca. kl. 18.00. Påmeldinger rettes direkte til Iren. 4 personer meldte seg spontant under innlegget.

5


Utgave 7 årgang 2

En gave fra JCI Molde Iver Brevik, lokalepresident i JCI Molde, hadde med seg JCI Kristiansunds regionalkonferanseprogram fra 1990, som ble funnet etter en opprydning hos JCI Molde. Ugur mottok programmet for scanning. TOYP-verv utlyses Vår TOYP-ansvarlig har frasagt seg alle verv ut 2012, og vi søker derfor en ny TOYP-ansvarlig. Monica S informerer kort om dette. Janne-Madelen melder seg spontant til vervet og bli enstemmig vedtatt som ny TOYP-ansvarlig 2012. Møtet hevet kl. 19.07. Påfølgende kurs i Kreative teknikker ved Andreas Hellebust. Kritikus: Innkalling kom i tide, var innbydende og man fikk lyst til å møte opp. Møtet startet presist og var godt organisert. Kritikus mener det ble for mye byråkrati i starten (diskusjon om en formalitet i dagsorden som tok 2 minutter) og at den formelle stilen kan dempes noe. Møteleder er passe formell, streng, sikker og smidig, har presise formuleringer og gjennomfører voteringer godt. Møteleder kan bli enda bedre på å aktivisere alle møtedeltagere. Andre kommentarer: «Utrolig kule prosjekter i JCI Kristiansund!» Møtedeltagerne var disiplinerte, stemningen startet litt forsiktig/kaldt, men tok seg opp. Medlemmene kan bli bedre på å by på seg selv. Lokalet er lyst og trivelig, har bra utstyr og perfekt møteoppsett, en meget stor forbedring fra forrige møtelokale. Helhetsvurdering: Interessant, passe detaljert, ok varighet, ok tidsfrister og generelt over forventet. Vurdering av presentasjoner: Iren: Forberedt, engasjert, ok opptreden, og kroppsspråk. Merknad: savner mer følelser. Ugur: Forberedt, engasjert, ok opptreden, og kroppsspråk. Monica S: Forberedt, engasjert, ok opptreden, og kroppsspråk. Merknad: Bruker for lang tid, men er jo koselig. 

6

Motto: Bli Bedre


JCI Kristiansund Informasjon:

DAGSORDEN 18:00 – 20:00 Plenum 1. Presentasjon av møtedeltakerne (3min) 2. Godkjenning av innkalling (1 min) 3. Godkjenning av dagsorden (1min) 4. Valg av referent (1min) 5. Valg av kritikus (1min) 6. Valg av månedens skribent (1min) 7. Valg av foto ansvarlig (1min) 8. Opptak av nye medlemmer (8min) 9. Fortegning av temaer for åpen forum (3 min) 10. Forberedelse til neste års verv – lokalt & nasjonalt Kort presentasjon fra VP`er om deres stilling, erfaring og oppgaver: Ugur Eser Gökceli, President & revisor (nasjonalt) – 5 min Monica Svensson, IPP & EVP Vekst (nasjonalt) – 5 min Monica Normann, VP Admin – 5 min Iren Hope Rønhovde, VP Prosjekt – 5 min Hanne Brevik, VP PR/Marked – 5 min Rita Lystad, VP Medlem – 5 min 11. Nordmørsdagen (50 min) 12. Åpen forum (5min) 13. Kritikus (5 min) 14. Avslutt

Pause:

18:50 – 19:00

Dato: onsdag 8. august Tid: 18:00 – 21:00 Sted: Grand Hotel Bernstorffstredet 1 Kristiansund Møteleder: Uğur Eser Gökçeli Referent: Til valg Kritikus Til valg Foto: Til valg Månedens skribent: Til valg Deltagelse: Obligatorisk for medlemmer av JCI Kristiansund. Gjester ønskes velkommen . Dersom du ikke kan komme, Gi beskjed innen mandag 6. August. Uğur Eser Gökçeli President 924 31 439 kristiansund@jci.no

Monica Normann VP Admin 911 36 309 Monica.normann@yahoo.no Action, not words..!

JCI Kristiansund Engasjer deg.. 7


Utgave 7 årgang 2

Ledersamling 2 Møteplass for dagens- og morgendagens ledere I August var jeg så heldig å få delta på JCI Norway’s ledersamling nr. 2 for nåværende og påtroppende presidenter. Som ferskt medlem av JCI er det jo en ære å treffe ledelsen i et slikt forum. Man kan vel si at forventningene mine var noe diffuse ettersom jeg ikke helt viste hva jeg gikk til, men de ble innfrid og vel så det. Det som møtte meg i Oslo var en avslappet gjeng i forskjellige aldre som strålte av entusiasme og kreativitet, noe som forøvrig var smittsomt. Essensen av det som ble gjennomgått på LS2 var lokal- og nasjonal agenda, samarbeid med FN-sambandet, erfaringsutveksling og avslutningsvis den formelle generalforsamlingen. Inntrykket jeg sitter igjen med er at JCI er langt større en bare en forening som driver med lederutvikling, men også en pådriver for utvikling i samfunnet, noe som rører ved gründeren i meg. Alt i alt har helgen vært lærerik, inspirerende og bydd på interessante nettverksmuligheter. I tillegg har vi hatt det veldig gøy utenom møtene, med en fantastisk middag på Yaya’s i storm og uvær, utforsket Oslo på kveldstid og en litt over gjennomsnittlig stor middag på Hard Rock Café. Summa summarum er dette en flott gjeng jeg gjerne vil treffe igjen og ledersamling byr på mersmak! Hilsen Andreas Aarsvold

Bilde fra General forsamlingen, Park Inn Hotel og middag på Hard rock cafe, Karl Johan, Oslo.

8

Motto: Bli Bedre


Bilder fra August plenum

9


Utgave 7 책rgang 2

Bilder fra ledersamling 2

10

Motto: Bli Bedre


Oppgaver for styret i JCI Kristiansund President REVISOR VP ADMIN Økonomi Dokument Filarkiv

VP PPROSJEKT

VP MEDLEM Vekst

TOYP/ AWARD

Sosialt PROSJEKT KURS

VP MARKED /PR Markedsføring Sponsor/ Samarbeidspartnere PR/ Kreativ arb. Media Sosiale media Webside Wabeinet Mailchimp

President   

    

Er foreningens ansikt utad, og ansvarlig for foreningens utvikling. Er kontaktperson hos JCI Kristiansund mot JCI Norway, andre LOM og internasjonale forbindelser. Er hoveddelagat på NK, LS 1/2 og Kick Off. President skal forsørge at annen medlem skal representere JCI Kristiansund som hoveddelagat på nevnte møtene hvis lokalpresidenten har forhindring til å delta. (Følgende rekkefølge; Påtroppende president, VP Admin, VP Prosjekt, VP PR/Markedsføring, VP Medlem) Har ansvar for at alle rapporter sendes til JCI Norway innen fristene. Skal delta og lede alle foreningens aktiviteter, eller eventuelt utnevne aktivitetsleder. Skal få rapport fra styremedlemmer og informere alle medlemmer kvartalsvis. Skal delegere oppgaver og sørge for at «resultatmål 2012» blir oppnådd. Motivere alle medlemmer for å få flest mulige kandidater til lokalt og nasjonalt verv. VP Admin

Har ansvar for økonomien, herunder regnskap og budsjettkontroll, I. Oppfølgning av fakturering - innbetalinger/ medlemskontingent

11


Utgave 7 årgang 2

II. III. IV. V.       

Oppfølgning av fakturering - innbetalinger/ samarbeidsavtaler Kontrollering, utbetaling av reisekostnader Kontrollering, utbetaling av nasjonale kostnader Månedlig regnskapsrapport til president

Er referent på alle styremøtene Skal sikre at møtereferater sendes til styre og/eller alle medlemmer innen to dager etter møtetidspunkt. Har ansvar for oppfølgning av aktivitetsbarometer / oppmøte Skal lede plenumsmøter hvis lokalpresidenten eller påtroppende president har forhindring til å delta. Er hoveddelagat på NK, LS 1/2 og Kick Off hvis lokalpresidenten eller påtroppende president har forhindring til å delta. Har ansvar for aktivitetsoppfølging, dokumentasjon og arkiv. Alle dokumentasjoner skal arkiveres (i tillegg elektronisk) og sørge for at alt er klar før overleveringsmøte Skal oppdatere president angående aktivitetskalender og rapportstatus månedlig. VP Medlem

Medlemmer er de viktigste hos JCI Kristiansund. Vi mener at engasjerte medlemmer gir mer energi og skaper flere positive endringer i samfunnet enn masse inaktive medlemmer. Derfor skal vi begynne med internopplæring/orientering. 

VP Medlem har ansvar for å bringe videre JCI, JCI Norway og JCI Kristiansund sin visjon og misjon til medlemmer.

Skal gi følgende dokumenter til medlemmer både elektronisk og skriftlig i forbindelse orientering; - JCI Norway Vedtekter - JCI Norway Handlingsplan 2012 - JCI Norway og andre LOM kontaktperson opplysninger - JCI Kristiansund Vedtekter - JCI Kristiansund Handlingsplan 2012 - JCI Kristiansund Aktivitetsplan 2012 - JCI Kristiansund Styrestruktur 2012 - JCI Kristiansund Medlemsliste 2012 - JCI Kristiansund Spilleregler Aktivitetsbarometeret 2012 - JCI Kristiansund Regler for Rekrutteringskonkurranse 2012

Skal ta kontakt med medlemmer og evaluere 2011. Tilbakemeldinger vurderes på følgende styremøte og tas med i det videre arbeidet for å sikre best mulig trivsel. Skal samle informasjon fra personlige samtaler; hvorfor de har blitt medlem, forventinger, ideer, endringsforslag mv. Skal sørge for mest mulig oppmøte. Informere medlemmer angående aktivitetsbarometer og rekrutteringskonkurranse og premiere (premiere og regler vedlagt) Skal få evaluering fra medlemmer kvartalsvis og denne evaluering skal vurderes i påfølgende plenum. Skal sende ut «spørreundersøkelse» ved utmelding av JCI Kristiansund

    

12

Motto: Bli Bedre


 

JCI Kristiansund har egen vekstansvarlig. Vekstansvarlig jobber under VP Medlem. Vårt hovedfokus er å beholde eksisterende medlemmer, etablere bedriftskultur og fortsette vekst. I tillegg til nevnte ansvarsposter har JCI Kristiansund en sosialiseringsansvarlig. Sosialiseringsansvarlig også jobber under VP Medlem. Vedkommende skal arrangere fest, rebusløp, fredagspils, bowling o.l. aktiviteter for balanse mellom arbeidsliv og sosialt. Aktiviteter skal være både med og uten oppmøteplikt. Vi ønsker å utvikle vennskap mellom medlemmer og et kjempeflott samarbeidsmiljø hos JCI Kristiansund. VP Marked

Ansvar området består av to deler; markedsføring og kreativ PR. Markedsføring         

Er foreningens kontaktperson hos samarbeidspartnere. Skal lage standard avtalemal. Skal gå gjennom alle tidligere avtaler. Tidlige avtaler oppdateres, fornyes eller avsluttes. VP PR/Marked sikrer at alle avtaler skal være skriftlige. Har ansvar for oppfølging av avtaler, innehold, rettigheter og plikter. Skal ha oversikt over legater og støtteordninger og har ansvar for å sende søknader som JCI Kristiansund kan få. E-Mail marketing; MailChimp skal brukes. Verktøyet er kostnadsfritt. Har ansvar for trykksaker, brosyrer, banner mv. Skal samarbeide med VP Prosjekt om Nordmørsdagen angående annonsering, produksjon av avis, bedriftskontakt for avtaler mv. Skal designe medlemskort. Medlemskort skal brukes på alle aktiviteter som JCI Kristiansund ID Kort samt vises for å få rabatt hos samarbeidspartnere og butikkene.

PR 

    

Har ansvar for jcikristiansund.no Info om foreningen, medlemmer, CV-er, bilder, sponsorer, aktivitetsplan, aktivitetsdetaljer, kontaktopplysninger mv vises på nettside og linkes til flest mulige områder for synliggjøring. JCI Kristiansund har egen ansvarlig for Vabeinet under VP PR/Marked Vabeinet er en prisvinnerpublikasjon og vi er veldig stolt av den. Vi skal jobbe for å publisere enda bedre utgaver hver måned. VP PR/Marked sørger for at Vabeinet publiseres senest en uke før plenumsmøter, dvs. at publikasjonen gjelder som offentlig innkalling på plenumsmøter. Facebook, Twitter o.l. sosiale medier brukes effektivt. Alle medlemmer skal invitere sine kontakter til JCI Kristiansund sin page. VP PR/Marked skal ta kontakt med EVP Vekst angående Facebook-marketing o.l. prosjekter.

13


Utgave 7 årgang 2

VP Prosjekt 

Har ansvar for prosjekter, kurs, TOYP og Award. Nordmørsdagen Hovedmål: JCI Kristiansund skal skape synergi, lokal tradisjon, direkte kommunikasjons muligheter mellom individuelle, politikere, andre frivillige organisasjoner, bedrifter og næringslivsaktorer. Temaet for Nordmørsdagen vil følgelig måtte bestå av minimum 3 personer; -

-

Prosjektansvarlig tar hånd om aktivitetsplanlegging og øvrig organisering av prosjektet, innkaller til prosjektgruppemøter, passer på at vi ligger à jour tidsmessig, fungerer som rådgiver og oppfølger for prosjektteamets medlemmer. Øvrige: ansvar for innsalg og organisering av annonser pluss produksjon av avis, avtaler som omhandler aktivitet, pluss nødvendig informasjonsarbeid.

Julegaveprosjekt Hovedmål: JCI Kristiansund viser hensyn til andre i samfunnet. Med «Julegaveprosjekt» skal vi hjelpe andre så godt som mulig i forbindelse med JCI Active Citizen Framework. Prosjektansvarlig tar hoveddialogen med Frelsesarméen om dette prosjektet, men vil ha behov for assistanse fra 2-4 personer i de praktiske gjøremålene i andre halvår. Disse binder seg til mellom 5 og 15 arbeidstimer hver. Dette er en forutsetning for at prosjektet gjennomføres. Plenumsmøter / Kurs / TI - VP Prosjekt planlegger 10 plenumsmøter og kurs/foredrag med hensyn til lokale generalforsamlinger og nasjonale/internasjonale JCI aktivitetsplan. - VP Prosjekt skal sende kursliste til alle medlemmer og spørre dem hvilke kurs som ønskes. I følge tilbakemeldinger lages Kurs - Top10-liste. - Skal arrangere to bedriftsbesøk. Vi ønsker nær kontakt med lokale bedrifter slik at vi kan bli bedre kjent med dem i tråd med egen visjon. - Skal finne to eksterne foredragsholdere fra lokalt næringsmiljø. JCI Kristiansund ønsker bedre kommunikasjon mellom medlemmer og næringslivsaktører for å forstå hverandres behov og finne samarbeidsmuligheter.  

14

Ferdig Aktivitetsplan for JCI Kristiansund 2012 offentliggjøres på første plenumsmøte. JCI Kristiansund har egne TOYP og Award ansvarlige under VP Prosjekt. De skal begynne å jobbe for å finne riktige og beste kandidater, rapportere til VP Prosjekt, etter godkjenning informere alle medlemmer i JCI Kristiansund om hvorfor foreningen skal nominere dem. Deretter utfylte nødvendige dokumenter og søknader leveres til VP Prosjekt.

Motto: Bli Bedre


Bursdager som har vert i løpet av September: Svein Andre Møst den 11. September

og siden vårt nye medlem ikke ble med sist utgave gratulerer vi med overstått dag til Andreas Larsen Aarsvold som hadde bursdag 4. august.

Kurt Kristiansen Andreas Larsen Aarsvold Janne-Madelene Bjerknes Strand Thams

Vi håper du vil gjøre mye ut av ditt medlemskap. Ta tak i og lag muligheter for deg selv, organisasjonen og vår verden. Reis utenlands, møt fabelaktige mennesker over hele verden, lær nye ting, utfordre deg selv og ha det gøy!

15


Utgave 7 årgang 2

navn/aktivitet NK 2011 JCI Kristiansund Halloween-fest VK 2011, Bryssel, Belgia JCI Kristiansund:November plenum Kurs i motivasjon og gruppedynamikk JCI Kristiansund: Desember plenum og julefest JCI Kristiansund: Januar plenum JCI Norway future leader academy JCI Molde plenum og kurs JCI Kristiansund: Februar plenum Kurs tale og debattsport JCI Kristiansund: Mars plenum Kurs i tale og debatt Prosjekt møte: Nordmørsdagen JCI Kristiansund: April plenum Kurs: motivasjon og måloppnåelse Laget eget kurs JCI Norway: regional konferanse JCI Kristiansund: mai plenum JCI Kristiansund sosial aften Prosjekt møte: Nordmørsdagen JCI Kristiansund: Bedriftsbesøk: By`n oss Europakonferanse Tyskland JCI Kristiansund plenum/sommeravslutning JCI Kristiansund sommerfest JCI Kristiansund: august plenum Kurs: kreative teknikker for idemyldring JCI Norway: Ledersamling 2

Monica S Ugur Iren Lise Hanne Monica N. Rita Maria Hans Chr Svein A Frank Jostein Kristine Vidar Janne Andreas Kurt

Aktivitetsbarometer JCI Kristiansund

+ + + +

+ + +

- + - + - - - + -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+ + + + + - + -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+ + - + + + + -

-

-

-

- + -

-

-

-

+ + 2 + + + + + + + +

-

+ + + + + + + + + + + -

+

+ + + + + + 2 + +

+

+

+ + + + -

+ + + + + + + + -

+ + + + + + -

+ + + + + + + + + + + +

-

+ + + + -

+ + + + + + + -

+ + -

+ + + + + -

+ + + + + + + + + +

-

-

-

+ - + + + - -

-

-

-

-

- - - + -

-

-

-

-

-

-

- + - - + - + - - - + + + + - + - - - - - - + + + - + + + + - + + -

- + - + - + -

+ +

-

+ + + - + + + + - + + + + - - + - - - - - - -

- + - - -

+ +

-

DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ AT DET ER FEIL I BAROMETERET OG VIL VÆRE MULIG Å FÅ RETTET PÅ VED PLENUM. Oppmøte: Grønt felt, hvit pluss Ikke møtt, meldt frafall: Grønt felt, svart minus Ikke møtt, ikke meldt frafall: Rødt felt, svart minus

16

Motto: Bli Bedre


Sponsor Vi er glade for å meddele at Roesen Reklame har vert med på å sponse vår roll-up. Gledelig er det at denne ble ferdig til vi skal på regional konferanse i Molde førstkommende helg. Vi takker for samarbeidet og vi vil ha mye glede av denne Rull- up.

http://www.roesenreklame.no Takk til Eddy Roesen for godt samarbeid.

17


Utgave 4 årgang 2

JCI Kristiansund 5. september: Plenum tema: Nordmørsdagen 10. september: Styremøte 22. september Nordmørsdagen – et godt naboskap Evaluering av Nordmørsdagen 3.oktober: Oktober plenum Kurs: 7 grunnsetninger om Markedsføring v/Audun Høidal 10. oktober styremøte 10. oktober Generalforsamling Del A 12.-14. oktober Regional Kurs weekend – Kristiansund - Molde - Evelution - Ørstad/Volda Kurs: JCI Presenter - JCI Achieve 03.november: Styremøte / overlevering nytt styre 2013 03. november Halloween party 04. november: Workshop nytt styre 07. november Plenum Kurs: Teambuilding v/ Andreas Hellebust 29. november Bedriftsbesøk 2 Bedrift velges i plenum 07. nov. 05. desember Styremøte 07. desember JCI Kristiansund Julebord 08. desember (+/-) Julegaveprosjekt

JCI Norway 7.-9. september: Senotium (for senatorene), Drammensområdet 16.-18. september: JCI Norway lederakademi 26.-28. oktober: JCI Norways nasjonalkongress, Hamar 18.-23. november: Verdenskongressen, Taipei, Taiwan 30. november - 2. desember: JCI Norway 2013 kick-off

18

Motto: Bli Bedre


2012

19

Vabeinet 7.2  
Vabeinet 7.2  

Vabeinet utgave 7 årgang 2

Advertisement