Page 1

Kompletterande Seglingsföreskrifter Tävling: Klasser: Datum: Arrangör:

KSSS Vårrulle J/70 och Fareast 28R 29 april, 2018 KSSS

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.2

Tävlande skall uppfylla kraven i World Sailing Offshore Special Regulations Appendix B. Detta ersätter Svenska Seglarförbundets föreskrift i AppS 1 gällande flytutrustning.

1.3

Straffet för ett brott mot en regel i del 2 är ett ensvängsstraff. Detta ändrar KSR 44.1

2 2.1

Information till tävlande

4.

Signaler visade på land

4.1

Signalmasten är placerad vid vattnet utanför Sjövillan.

4.2

När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i Kappseglingssignal AP med ”tidigast 30 minuter”. Detta ändrar KSR Appendix S4.2.

6.

Tidsprogram

6.1

29 april 09.00 – 09.55 10.00 11.00 16.00

Information till tävlande anslås på den officiella anslagstavlan och eller på hemsidan.

Registrering Skepparmöte Tid för första varningssignal Sista möjliga tid för varningssignal After Sail och Prisutdelning

6.2

5 kappseglingar är planerade.

7.

Klassflaggor och genomförande

7.1

Klass/start FarEast 28R J70

Signalflagga G E


Seglingsledningen kan när som helst ändra startordningen.

8.

Kappseglingsområde

8.1

Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden.

9.

Banor

9.1

Banan är enligt Appendix S LA2 som är en kryss-läns-bana som seglas två varv för samtliga klasser.

10.

Märken

10.1 Rundningsmärken är röda märken. Ersättningsmärken är Orange.

11.

Starten

11.1 Startlinjen är mellan en stång med en orange flagga på funktionärsbåten och bansidan av startmärket.

12.

Mållinje

12.1

Mållinjen är mellan en stång med en blå flagga på en funktionärsbåt och bansidan av målmärket.

14.

Tidsbegränsning

14.1 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar ca 30 minuter att segla. Målgångsfönstret enligt Appendix S 12.1 är 20 minuter. Kappseglings tidsbegränsning är 40 minuter.

15.

Protester och ansökningar om gottgörelse

15.1

Protesttiden är 30 minuter. Detta ändrar KSR Appendix S 13.2.

15.2

KSR Appendix T1 gäller.

Datum: 2018-04-22


Banskiss Start – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – Mål Startflaggor Flagga G Flagga E

G

E

FarEast 28R J 70

Vårrullen sf 2018  
Vårrullen sf 2018