Page 1

MEDLEMSTIDSKRIFT FÖR KUNGLIGA SVENSKA SEGELSÄLLSKAPET KSSS Aktuellt #3 • 2017 • 187:e ÅRGÅNGEN

ksss aktuellt •

Fartrekord i ÅF Offshore Race

Nytändning för eliten

Allsvenskt guld

1


Hel

generator

” Känns tryggt! Köp och sälj båt med marknadens bästa rättsskydd.” Josefin, Laser Radialseglare i världsklass, kund och en av våra 247 000 delägare.

HEL MEDLEM – FÖR DIN + TRYGGHET PÅ SJÖN & PÅ LAND Hel Medlem

– Brand, stöld, Tilläggsförsäkrings sjöskada, uppläggning Hel Plus Allrisk paket

Nu ännu bättre!

Transport utanför Norden

– Ansvarsförsäkring 33 miljoner kronor

– Rättsskyddsförsäkring 6 prisbasbelopp – Sjöassistans dygnet runt utan självrisk – Allrisk – Maskin upp till 14 år – Stort geografiskt område

Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Genom KSSS är du delägare i Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus för medlemmar och smidig skadereglering. För att ytterligare öka tryggheten vid överlåtelse har vi nu tagit fram en köp och sälj-guide och ett köpeavtal som gratis kan laddas ned på vår hemsida. Dessutom har vi dubblat maxersättningen i rättskyddsförsäkringen och också satt ett tak på självrisken. Så du kan tryggt gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.

2


inneh å ll | nr 3 • 2017 05 Det ideella engagemanget

30 Seglarna är mest nöjda

KSSS ordförande, Staffan Salén, hyllar sällskapets ideella krafter.

06 Strategiarbetet 2013–2017

32 Telegrafholmen

De senaste fem åren har varit oerhört framgångsrika. Mycket har förändrats och förbättrats.

08 Nya planer

I våras satte KSSS upp som mål att det allsvenska guldet skulle hem till Saltsjöbaden.

I maj 1830 föds KSSS och sex män skrivs in som de första medlemmarna i sällskapet.

KSSS Olympic Class Regatta är Sveriges största jolleregatta och avslutar den svenska jollesäsongen med över 500 båtar på Baggen.

Äntligen står det nya servicehuset klart i Sandhamn. Men den officiella invigningen får vänta till i vår.

Titelförsvararna från Nya Zeeland tänker gå tillbaka till enskrovsbåtar i Americas Cup. Det gör att Artemis tvekar.

39 Sune Carlsson till Hall of Fame

26 ÅF Offshore Race

Regina 2.0 representerade KSSS vid Rolex New York Yacht Club Invitational Cup. Här skriver skepparen själv en personlig betraktelse.

38 Mycket oklart om framtida Americas Cup

24 Nytt servicehus i Sandhamn

Efter en jättespurt seglade Anton Dahlberg hem segern i Mästarnas Mästare och snuvade bland andra KSSS klubbchef på segern.

36 Rapport från Newport

20 Olympic Class Regatta

Många KSSS-seglare stod i centrum när Svenska Seglarförbundet hade sin årliga utmärkelseutdelning.

35 Anton – Mästare bland alla mästare

18 Så föddes KSSS

KSSS klubbchef vill att vi ska bli ännu bättre på kunskapsöverföring inom vår sport.

34 Prisade medlemmar

Efter OS i Rio tog våra OS-seglare en paus. Nu är eliten tillbaka – bättre än någonsin.

16 Allsvenskt guld

Nu är det mesta klart på Telegrafholmen och KSSS medlemmar kan äntligen njuta av den nya anläggningen och lokalerna.

33 Unik sport

Nu sjösätter KSSS en ny femårsplan. Stefan Rahm berättar vad vi kommer att fokusera på.

10 En framgångsrik sommarsäsong

Undersökningar från årets ÅF Offshore Race visar att nästan alla seglare älskar regattan – och tänker komma tillbaka 2018.

Årets stora regatta – som också firade 80 år – blev ovanligt händelserik med bland annat nytt fartrekord.

En hedersman, seglare, båtbyggare och KSSS-profil tar nu plats i seglingens Hall of Fame.

KSSS – Kungliga Svenska Segelsällskapet • Box 118, 133 22 Saltsjöbaden, 08-556 166 80 Redaktör och ansvarig utgivare: Mats Olsson, mats@ksss.se

Grafisk form och layout: Saltsjöbadens Tryckeri, gutta@sbadentryck.se Tryck: Saltsjöbadens Tryckeri / Realtryck. Omslagsfoto: Tommi Rotonen.

För annonsering kontakta gutta@sbadentryck.se telefon: 070-717 20 18. 3

3


4

Foto: Linnea Hedberg


l e da r e

Det ideella engagemangets överlägsna styrka Vi börjar nu närma oss slutpunkten för den senaste strategiplanen 2013–2017. Således var det dags att följa upp den gamla planen och att lägga fast en ny plan för 2018–2022. Planerna finns beskrivna på annan plats i tidningen men det som kan vara värt att beröra här, är processen.   Under en dag och kväll sitter styrelse och kansli tillsammans och går igenom planerna och tar fram nya. Det härligaste med detta, som ordförande, är att se det genuina engagemang som finns hos alla närvarande, mer än vad man ser på de flesta reguljära arbetsplatser. Alla sitter framåtlutade och bidrar. Till och med i pauserna är det som en bikupa där man bollar idéer med varandra och tar upp saker som behöver göras.   Detta är det ideella engagemangets största styrka. Ingen gör det för ersättningen (eftersom det inte utgår någon) utan för att KSSS och segling är något man tycker är roligt och brinner för. Men även vårt kansli, som i och för sig får betalt, gör sådana enorma insatser ”beyond the call of duty” - kanske för att många har en relation till KSSS och seglingen som sträcker sig långt tillbaka.   KSSS är utan tvekan en av Sveriges bäst fungerande och dynamiska ideella föreningar. Är det då något jag personligen är särskilt nöjd med den gångna femårs perioden? Mycket! Ska jag lyfta fram några saker är det t.ex.:  

Den förbättrade kvaliteten i vår junior- och lägerverksamhet. Gedigna utbildningsprogram och värdegrundsarbete för alla våra ledare har gjort att lägren aldrig varit mer uppskattade än idag. Alla investeringar i våra anläggningar. Vi har de facto investerat uppemot 30 Mkr i verksamheten de senaste sju åren utan att ta en krona i lån. Detta har dels möjliggjorts med egengenererade medel men också genom generösa bidrag från privatpersoner, företag och det offentliga. Våra idrottsliga framgångar. Vi har vunnit högar med SM-medaljer men också ett stort antal internationella mästerskapsmedaljer. Och vi har kommit 1-2-1 i Allsvenskan i segling. Och utmanat om Americas Cup två gånger. Och tagit ett OS-guld. Och haft en båt som deltagit i Volvo Ocean Race under vår flagg. Och… Detta hade inte varit möjligt utan alla ideella krafter (130 + personer i olika kommittéer och otaliga andra vid våra olika arrangemang) och ett väloljat kansli. Tack för det jobb ni lagt och lägger ner för att göra verksamheten lite bättre varje dag.   Och slutligen tack till alla er intresserade medlemmar (har man orkat läsa hit kvalificerar man in som intresserad). Ni skall veta att Sällskapet är i goda händer så passa på att utnyttja allt vi har att erbjuda!

5

Foto: Linnea Hedberg

Staffan Salén, Ordförande


ksss a k tuellt

KSSS strategiarbete 2013–2017 – en framgångssaga Text: Mats Olsson.

Under de senaste åren har KSSS kansli och styrelse arbetat efter en femårsplan som sjösattes 2013. Till nästa år är det alltså dags att sjösätta en ny plan. Men samtidigt är det viktigt att blicka tillbaka på vad vi satte som mål för fem år sedan - och se om vi nådde målen. Vi gör väldigt mycket bra och KSSS och dess medlemmar kan känna stolthet över vad vi åstadkommit och det arbete som läggs ner av så många inom sällskapet. Ha Sveriges bästa seglingsutbildning. Särskilt nöjda är vi med den kvalitetsförbättring som våra läger genomgått under perioden bland annat genom fördjupad utbildning av våra ledare och ett gediget värdegrundsarbete. För träningsverksamheten var målet att ha 300 personer i träning vilket uppnåddes. Vi har haft stora idrottsliga framgångar nationellt och internationellt och vi överträffade målet att ha minst 50 procent av OS-seglarna i Rio (Det blev 60 procent). Under perioden har 12,5 miljoner kronor satsats på våra elitseglare genom en separat insamling. Vi har ännu inte startat KSSS Akademi som skall lotsa unga seglare vidare efter jolleåldern, men det målet rullar vidare in i nästa fem-års plan.

Vi kan med glädje konstatera att KSSS idag är ett av världens ledande segelsällskap och i ett antal avseenden det ledande. Vi är dessutom världens näst största och det femte äldsta (grundat 1830). Under de senaste åren har vi vunnit det mesta som går att vinna till exempel OS och flera VM och EM. Och vi har haft deltagare i, i stort sett i alla seglingstävlingar av betydelse. Till exempel i Americas Cup, Volvo Ocean Race och World Match Cup. Med cirka 2 200 juniormedlemmar så har vi en av världens mest omfattande ungdomsverksamheter i segling. Vi utbildar cirka 1 000 barn och ungdomar varje år på våra läger och i träningsverksamheten. KSSS Vision är att vara ledande inom seglingssporten samt erbjuda en aktiv social gemenskap för medlemmarna. Utifrån har planen de gångna åren fokuserat på sex huvudområden: Utbildning, kappseglingar, anläggningar, klubbkänsla, kommunikation samt att få fler deltagare. Målen skulle vara mätbara och ambitiösa, men har trots detta ofta nåtts. KSSS ordförande Staffan Salén beskriver kort hur det gått under respektive punkt:

Vara Sveriges bästa kappseglingsarrangör. Vi hade som mål att ha 15 kappseglingar per år och hade under 2017 14 stycken sanktionerade, vilket sannolikt gör oss till Sveriges mesta kappseglingsarrangör. Av dessa har vi ÅF Offshore Race, Sveriges ledande havskappsegling och Olympic Class Regatta som är Sveriges största jolleregatta. Därtill har vi återuppväckt

En mycket talande bild som visar bredden av vår verksamhet då Artemis-teamet, med fler OS-mästare, tränar med våra unga optimistseglare. 6


ksss a k tuellt

Foto: Oskar Kihlborg

Under perioden har ÅF Offshore Race/Gotland Runt växt med antalet deltagare varje år och gått från att vara en kappsegling för de inbitna till en folkfest, i Stockholms innerstad, som lockar hundratusentals åskådare varje år. Sandhamnsregattan. Målsättningen var att erhålla SSF-priset ”Årets arrangör” under den gångna femårsperioden vilket vi nog rent objektivt varit under samtliga fem år. Det kanske å andra sidan skulle göra utmärkelsen lite enahanda.

Förbättrad kommunikation Vi har en förbättrad årsbok med ny layout som numera bär sina egna kostnader. Vi har också förnyat layouten på KSSS Aktuellt och minskat underskott för densamma. Vi har fått mycket uppmärksamhet i samband med ÅF Offshore Race, Americas Cup och OSguld. Vi har sett en stor tillväxt för hemsidan och en fördubbling av antalet besökare vilket är en mycket bra siffra. Ett utökat användande av Facebook, Instagram m.m. har också inneburit ett lyft ifråga om snabb kommunikation till medlemmarna.

Utveckla våra arenor till Sveriges bästa för segling och båtliv. Vi har sedan 2011 investerat nästan 30 Mkr i våra anläggningar utan att ta en krona i lån. Satsningarna har inkluderat ny regattahamn i Saltsjöbaden, nytt servicehus i Sandhamn och på Lökholmen, färdigställande av Telegrafholmen vilket inneburit att KSSS nu också har en hamn och ett servicehus där, nytt klubbhus och ny hamnplan i Ranängen i Djursholm, ny hamnplan och renoverade omklädningsrum i Saltsjöbaden, renovering av Sjövillan och mycket annat. Allt detta har möjliggjorts av bland annat insamlingar och ett enormt arbete av både ideella krafter och kansliet. Vi har nu anläggningar i absolut toppskick.

Fler deltagare Det yttersta tecknet på att vår verksamhet fungerar och är uppskattad är ett ökat medlemsantal. Målsättningen var att öka till från 5 500 till 6 500 medlemmar. Ett ambitiöst mål som vi inte nådde. Men antalet ökade till 5 800 vilket ändå får ses som en god utveckling. Vi satte också som mål att ha 400 deltagare i ÅF Offshore Race vilket var ambitiöst i överkant då det bara finns 300 hamnplatser inne i Stockholm. Vi har dock sett en stadig ökning från under 200 båtar sista året ute i Sandhamn till över 250 anmälda i årets ÅFOR. Vi ville också ha 40 företag i Network och det har nåtts med råge.

Öka klubbkänslan Vi har blivit medintressenter i Klubbarnas Klubb på Nya Djursgårdsvarvet vilket möjliggjort för oss att ha sociala arrangemang inne i Stockholm. De medlemsmingel som varit där och i samband med till exempel ÅF Offshore Race har inneburit möjligheter för medlemmar att träffas. Detsamma gällde ju också Kungliga Klubbarnas Fest på Grand Hotel och våra årsmöten som numera är förlagda till Moderna Museet. Därtill har Artemis Racings deltagande i Americas Cup och andra idrottsliga framgångar bidragit till att skapa stolthet och samhörighet med KSSS som klubb. Våra elektroniska kanaler med bloggar och nyheter har också bidragit till att skapa stolthet för klubben liksom det faktum att vi, vid inte mindre än två tillfällen, utsetts till en av världens 10 ledande yachtklubbar i internationella publikationer.

- Sammanfattningsvis har KSSS förstärkt sin position, under de senaste åren, som ett av världens ledande segelsällskap. Detta hade inte varit möjligt utan den enorma ideella kraft som finns inom klubben kopplat till ett väl fungerande kansli, säger Staffan Salén och fortsätter. - Jag tror idag att vi är en av Sveriges mest välskötta ideella föreningar över huvud taget med en enorm bredd på verksamheten och en välordnad ekonomi. Vi kan se framtiden an med tillförsikt. 7


ksss a k tuellt

Ny femårsplan fram till 2022 Text: Göran Sachs. KSSS verksamhet styrs genom femårsplaner. Syftet är att lägga fram riktlinjer för Sällskapets verksamhet så att de är anpassade till samhällsutvecklingen och våra egna mål och ambitioner. Vision och målsättningar blir strategiska hjälpmedel för att hänga med, både på samhällets och medlemmarnas behov och önskemål. Den nuvarande verksamhetsplanen upphör vid årsskiftet och en ny måste till. KSSS` klubbdirektör Stefan Rahm kan berätta att den nya femårsplanen just nu håller på att spikas.

tävlingsmänniskor men vi ska verkligen vara nöjda med det klubben åstadkommit.

- Under sommaren och hösten har kommittéerna, kansliet och styrelsen haft flera strategi- och diskussionsmöten för att utforma en ny plan. Vi har fått en mängd värdefull input som diskuterades på senaste mötet den 14 september. Nu lägger jag sista handen vid det styrdokument som ska upp till behandling i styrelsen.

Förutom målen under den kommande femårsperioden händer det en del annat. 2018 arrangerar vi JSM. 2019 kommer dryga 60 större cruising båtar från USA på besök för eskadersegling, 2020 är det dags för 190-årsjubileum och lite annat smått och gott…

Man måste bland annat ta hänsyn till förändringar i omvärldens beteenden och attityder. Segling – vare sig cruising eller racing – är i dag inte samma sak som för bara fem år sedan. Det samma gäller folks krav och önskemål omkring seglandet och hur de vill disponera sin fritid. Sådana inslag kommer att prägla innehållet i den nya verksamhetsplanen. - Vi kommer att fokusera på kvalitetsaspekterna inom några områden där vi redan nu är bra men kan bli bättre, säger Stefan och fortsätter: - Planen ska sätta kvalitetsfokus på vår utbildning, våra populära seglarläger, våra träningsmetoder och hur vi kan bli bättre som tävlingsarrangör. Men det gäller också att höja klubb- och medlemsupplevelsen, till exempel i samband med våra långseglingar och andra medlemsaktiviteter. Med facit i hand kan vi mäta hur väl måluppfyllelsen nåddes avseende den tidigare planen för perioden 2013–2017. Kort och sammanfattningsvis kan sägas att vi rodde hem många av de satta målen, till exempel att vara bästa tävlingsarrangör, att få fram flera elitseglare till de stora mästerskapen, att ha hälften av seglarna i OS-truppen i Rio, att få fler deltagare i kappseglingarna och att ha de bästa lägren för barn och ungdomar. En del kan bli bättre, till exempel att bredda våra aktiviteter, att få igång den så kallade Akademien, att öka klubbkänslan och hitta fler medlemsförmåner. Viljan att göra bättre ligger i vår kultur som

8


KSSS OFFICIAL MAIN SPONSOR

ksss a k tuellt

KSSS OFFICIAL PARTNERS

KSSS OFFICIAL MEDIAPARTNERS

KSSS OFFICIAL SUPPLIER

Båtförsäkring på mina villkor

9


ksss a k tuellt

Elitseglarnas nytändning Text: Carl Lundborg, Foto: Tommi Rotonen

Vila sig i form är onekligen ett framgångsrecept för KSSS tyngsta elitseglare när motivationen går i vågor. Anton Dahlberg och Fredrik Bergström kom tvåa på VM, Josefin Olsson vann förVM och Jesper Stålheim blev femma på VM – efter uppehållet efter OS i Rio 2016. Men hur ser satsningen ut framöver? KSSS Aktuellt tog tempen på KSSS sportchef Alberte Lindberg.

KSSS Elitlag 2017. Bakre raden, från vänster: Anton Dahlberg, Emil Järudd, Hugo Christenson, Rasmus Rosengren, Johannes Pettersson, Marcus Anjemark, Fredrik Bergström och Jesper Stålheim. Främre raden från vänster: Ida Svensson, Cecilia Jonsson, Malin Tengström, Fanny Baumann, Josefin Olsson och Vilma Bobeck. På bilden saknas Julia Gross och Wille Kark.

S

kan det behövas en nytändning. Flera av våra seglare kommer nu tillbaka med mer energi än någonsin. Men att vila sig i form, det tror jag inte. De har fått tillbaka motivationen, säger Alberte Lindberg.

eglingssäsongen börjar lida mot sitt slut i Sverige. Men för KSSS elitseglare hägrar mål i fjärran. OS i Tokyo 2020 är det stora målet. Efter OS i Rio tog flera av KSSS elitseglare ett välbehövligt uppehåll. Och nu presterar seglarna bättre än på länge. Men KSSS sportchef Alberte Lindberg tror inte att vila sig i form var ett framgångsrecept – utan det handlade mer om att hitta motivationen för seglarna.

Anton Dahlberg och Fredrik Bergström seglar 470 och har under det senaste året hittat motivationen igen. Nu väntar nya utmaningar. - De har en jätteutmaning att försöka hitta en coach som kan hjälpa dem med den röda tråden i deras satsning. De är spralliga killar med mycket erfarenhet. De är starka i teamet och försöker kanske under 2018

- Jag tror inte man kan säga att man kan vila sig i form. Ofta handlar det om att vara sugen och motiverad när man ska prestera. Om man seglar 365 dagar i tolv år så 10


Foto: Malcom Hanes

Foto: Nikos Alevromytis

ksss a k tuellt

byta till en annan coach eller få inspiration från experter, förklarar Alberte Lindberg.

- Status är att Jesper gärna vill köra både 49:er och Laser. Det är en utmaning, att inom 49:ern få till strategin. Det finns en hel rad regattor som väntar för Jesper, både i 49:er och Laser. Gemensamt för alla är det långsiktiga målet är OS i Tokyo, förklarar Alberte Lindberg om Jespers satsning.

Josefin Olsson presterade på topp i för-VM i Laser. Nu är det fullt fokus på VM 2018 – och där använder Alberte Lindberg sig av drönare för att optimera Josefins teknik, inte minst i startögonblicken.

Men Alberte Lindberg ser ljust på framtiden. Hon förklarar att hon inte bara har som utmaning att sporra seglarna – utan även att sporra sig själv och utvecklas som coach och tränare. - Jag tror att, det som är väsentlig för mig, är att jag är på samma nivå som seglarna. Jag ser hela tiden saker som de kan förbättra sig, förklarar Alberte, och fortsätter:

Foto: Jesus Renedo

- Men dessutom har seglarna en bra lagkänsla. De äldre ekipagen tar hand och bjuder in de yngre för en bra gemensam. De pratar mycket med varandra – det är väldigt sägande om gruppen.

- Jossan gick bra i för-VM. VM-guld nästa år är det vi siktar på. Vi jobbar på att utveckla hennes teknik och jag är hennes coach vid sidan om. Så vi jobbar med tekniska bitar. Vi tar hjälp av drönare för att optimera, filma och träna starterna, säger Alberte som själv har en lång bakgrund som laserseglare på elitnivå i Danmark. För Jesper Stålheim är utmaningen en annan. Han ska försöka kombinera två olika klasser för satsningen framöver. 11


ksss a k tuellt

12


ksss a k tuellt

Foto: Malcom Hanes

13


ksss a k tuellt

14


ksss a k tuellt

Foto: Malcom Hanes

15


ksss a k tuellt

Trots segern i Allsvenskan - KSSS satsar ännu hårdare… Text: Mats Olsson. Foto: Daniel Stenholm

För tre år sedan föddes Allsvenskan Segling och redan från början bestämde KSSS att satsa på den nya inhemska ligan i kappsegling. Efter tre säsongen är facit etta-tvåa-etta. Men det räcker inte för Sveriges största kappseglingssällskap.

- Redan från början ville många av våra bästa seglare vara med och representera klubben i Allsvenskan och det blev riktigt bra lag även om vi roterade på maximalt antal seglare. Samtidigt som klubbens duktiga J/70-seglare utgjorde basen har vi också fått med flera av våra elitsatsande seglare och därmed skapat kunskapsöverföring på en hög nivå, säger KSSS klubbchef Stefan Rahm.

till Stockholm. KSSS slutade sexa i den sista omgången som avgjordes i Gottskär. När tredje säsongen av Allsvenskan Segling nu läggs till handlingarna kan man konstatera att den blivit den succé som Seglarförbundet hoppades – eller åtminstone en stor framgång. Serien får mycket uppmärksamhet och både seglare och åskådare uppskattar korta landnära race i högt tempo. Samtidigt satsar fler och fler klubbar allt mer på just Allsvenskan och allt fler tidigare OS-seglare dyker upp i besättningslistorna. Bland dessa kan nämnas 470 besättningen från Barcelona 1992 Magnus Lundgren/Urban Lagnéus som var starkt bidragande till Sotefjordens seger i den sista deltävlingen.

Hela 16 seglare seglade i KSSS Allsvenska lag 2017. I sista omgången var det 19-åriga Vilma Bobeck som styrde och i båten fanns OS-sexan Fredrik Bergström tillsammans med de två medelålders männen Göran Bobeck och Patrik Erlandsson. Och trots fyra duktiga seglare så fick de kämpa hårt för att bärga guldet hem 16


ksss a k tuellt

- Vi vill vara kvar i toppen på Allsvenskan men också satsa ännu hårdare på kunskapsöverföring. Till nästa år vill vi skapa ett program där våra yngre seglare, mellan 15 och 25 år, som ännu inte exakt bestämt vad de ska segla i framtiden, hakar på och får möjlighet att se att det finns annan typ av segling än den som de tidigare utövat. Kanske ska vi söka bland Laser Radial-seglarna, de som seglar sista året med optimist, eller helt nya seglare. Våra framtida besättningar ska helst bestå av två rutinerade seglare och två med mindre rutin, på väg upp. Genom att satsa på kunskapsöverföring bäddar vi för framgångar i Allsvenskan många år framåt.

är centralt för att det skall funka. Samma principer som ett matchracingcenter men med möjlighet till fleetsegling. Ju fler som använder båtarna desto bättre.

Ett sådant program behöver tillgång till båtar och KSSS planerar att rulla fyra stycken J/70 nästa år. Att ha tillgång till dessa båtar ger stora möjligheter till andelssegling, företagssegling och prova på segling m.m. Men en bra struktur kring drift och underhåll

- Vår ambition är att vinna både Champions League och Nord Stream Race. Men vi måste vara medvetna om att det är extremt tufft att vinna. Även om vi skulle skicka vårt absolut bästa lag så skulle vi knappast vara bland favoriterna, avslutar Stefan.

KSSS ambition är inte bara en framskjuten roll i Allsvenskan. Siktet är även inställt på de internationella regattor som följer på framgångarna i Allsvenskan. Internationellt binds de olika ligorna ihop i Champions League som arrangeras varje höst och i Nord Stream Race där de fem klubbarna som vinner de inhemska ligorna i Sverige, Tyskland, Danmark, Finland och Ryssland får delta.

FAKTARUTA Under säsongen 2017 har totalt 16 KSSS-seglare deltagit i Allsvenskan. De är Oscar Lundqvist, Jacob Lundqvist, Ida Svensson, Per Vickberg, Niklas Edler, Julia Gross, Martin Wigforss, Fredrik Appelberg, Mikael Lindqvist, Mathias Hermansson, Linnea Floser, Christoffer Haas, Vilma Bobeck, Fredrik Bergström, Göran Bobeck och Patrik Erlandsson

17


ksss a k tuellt

KSSS första staplande år Text: Eva Holmsten

Även om Sällskapets utveckling efter bildandet 1830 oavbrutet fortsatt, ska man komma ihåg att det Stockholm, där Sällskapet instiftades, var helt annat än det är idag. Invånarantalet var drygt 81 000. Stadsbilden var koncentrerad runt Gustav Adolfs torg med tyngdpunkten ”mellan broarna” och på Norrmalm och Ladugårdslandet bodde ungefär hälften av stadsbefolkningen. Endast tolv ångbåtar var i trafik mellan Stockholm och landsorten och förbindelserna med utlandet ombesörjdes fortfarande så gott som uteslutande av segelfartyg. Bara två gånger i veckan gick en diligens till Helsingborg. Svenska Segel Sällskapet är den första förening i Sverige som satt som sitt huvudmål att förbättra och uppmuntra segling. Grundandet 1830 sker samtidigt som transporter med segelfartyg börjar ersättas av ångfartyg. Det har visserligen funnits sammanslutningar tidigare som flitigt idkat sporten som en både ”angenäm och upplivande umgängesform” även om själva seglingen inte var huvudsaken eller föreningsändamålet. Exempelvis Arla Coldinu Orden, Sveaorden och Neptuniorden.

Nr 3 var ”Herr Byggmästaren” Carl Fredrik Cimmerdahl, f. i Blekinge 1786, d. 1853. Löjtnant i Kungl. Flottans Construktionscorps och skeppsbyggmästare på den ansedda Djurgårdsvarvet. Nr 4 H Jonas Falkenholm, f.1794 i Norrköping, d. 1869. Övertullkontrollör och väl förtrogen med Stockholms skärgård. Han var mycket musikalisk och medlem av ”bolaget på Djurgården” sedermera Mazerska kvartettsällskapet och ledamot av Musikaliska Akademien. Han spelade en stor och tacksam roll vid Sällskapets festliga samkväm.

I den första matrikeln över Svenska Segel Sällskapet anges den 15 maj 1830 som den dag de första sex medlemmarna skrivits in i Sällskapet.

Nr 5 Gustaf Erik Lundstedt, f. 1786, d. 1854. ”Captaine” Lundstedt var en vittberest sjöman som på offentligt uppdrag gjort två resor i Svarta havet 1818–1819 och besökt de två egyptiska städerna Alexandria och Kairo tre år i rad. 1850 fick han Vasaordens kommendörstecken. Han var också delvis inblandad i den beryktade storpolitiska ”skeppshandelsfrågan”, framkallad av den dåvarande svenska regeringens försök att sälja utrangerade örlogsskepp till de upproriska spanska kolonierna i Sydamerika. Någon inverkan på Lundstedts karriär eller ställning fick inte detta. Nr 6 och sist i raden av Sällskapets anfäder står grosshandlaren och ”CoopvardiCapitainen Pehr Ander Nordwall, f. i Sundsvall 1794, d. 1840. Efter både teologiska och juridiska studier i Uppsala ägnade han sig åt grosshandlaryrket, firman Nordwall och Leffler i Stockholm. Nordwall kan i sin mån sägas representera Stockholms förnämliga grosshandlarsocietet, den s.k. ”Skeppsbroadeln”. Han var dessutom en angenäm sällskapsmänniska som själv spelade både fiol och piano.

Roddarmadammer från Stockholm cirka 1855 Nr 1 var friherre Johan Claes Fleming, kanske framför allt hovman, kavaljer hos kronprins Oscar 1832, hovmarskalk 1837 och kabinettskammarherre 1844. Nr 2 i matrikeln är klädeshandlaren Olof Fresk, f. i Hudiksvall 1785, d. 1836. För stockholmarna framstod han nog mest som innehavare av badhuset ”Badskeppet” vid Skeppsholmsbron. Fresk hade en ansedd position som ägare till en klädesfabrik vid Elfvik i Lidingö. Fester anordnas ofta i det fria då både överordnade och arbetare umgicks vid samma långbord. Vid upprepade tillfällen deltog ingen mindre än kung Karl XIV Johan.

Det finns en muntlig tradition bevarad från lördagen den 15 maj 1830, kanske något omformad och förgylld, men ändå. Den är nedtecknad av Olof Fresks dotter Ulla Anstrin, f. 1833, d. 1922, som den berättats för henne av hennes mor. 18


ksss a k tuellt

Ovan nämnda 13 medlemmar genomförde Sällskapets grundläggning. Först i februari 1833 förekom därefter några nya namn i matrikeln. De första stadgarna Uppropet, daterat Stockholm den 27 november 1830: De herrar, som önska att i egenskap av ledamöter ingå uti ett Segelsällskap, behaga här nedanför teckna sina namn. Sällskapets ändamål är endast att på allt möjligt sätt söka förbättra och uppmuntra segling i allmänhet för såväl mindre som större fartyg. Stadgarna skola, så snart de av H. K. H. Kronprinsen bliva gillade, Sällskapet föreläggas, och det enda villkor, som nu kan bestämmas, är att ledamoten förbinder sig att med görligaste första, och senast om tvenne år, skaffa sig ett fartyg, så stort, att dess längd och bredd i fot multipliceras med varandra, produkten ej får understiga två hundra. Flaggprivilegiet Sedan kronprins Oscar åtagit sig att vara Sällskapets beskyddare gällde det för Sällskapet att få sin flagga officiellt fastställd och på den begäran avgav Kungl. Maj:t den 27 februari 1832 följande utslag:

Foto från Skeppsholmen i mitten av 1800-talet. Uppe till vänster syns Kungliga Slottet och nere till höger det hus där KSSS bildades 15 maj 1830. Numera står där ett stenhus där Skärgårdsstiftelsen huserar.

Sedan en förening bildat sig i Stockholm under benämning Segel Sällskapet har Kungl. Maj:t uppå därom gjord underdånigaste anhållan i nåder tillåtit detta Sällskap att på deras fartyg föra skandinaviska örlogsflaggan med en vit ruta uti det gula korset, samt i den vita rutan bokstaven O förgylld med en furstlig krona med en furstlig krona ovanför och på toppen en vit trekantig standert med blå kanter samt bokstäverna SSS med en furstlig krona över. Källor: Årsberättelser och Jubileumsböcker

Efter Par Bricole Ordens årshögtid med middag fortsatte några deltagare till platsen för Gustaf III:s staty, den s. k. Kalkbacken nere vid sjön. De hade inbjudits att tillbringa den vackra majkvällen i Fresks idylliska hem på Skeppsholmen alldeles nedanför byggnationen av kyrkan. De roddes över av en handfast roddarmadam. Aftonen förflöt sedan under glädje och gamman. Cimmerdahl sjöng sina sjömansvisor på blekingemål. Nordwall och Fresk sjöng duetter och Falkenholm spelade Mozarts sonat i B-dur. Tonerna förklingade och åter vidtog det muntra samspråket. Fleming berättade om kronprins Oscars förestående seglats till S:t Peterburg. Kretsen, inom vilken planen på att bilda ett segelsällskap, vidgades så småningom. Den 27 november 1830 framlades inför allmänheten ett upprop som stöddes av det ominösa antalet 13. Bland de sju som tillkommit och skrivits in i matrikeln finns representanter för både den höga societen och det välmående borgerskapet; greve Claes August Cronstedt, friherre Carl Carlsson Bonde, friherre Fabian Löwen, handelsmannen Gustaf Adolf Weman, segelmakaren Fredrik Wilhelm Elg, handlaren Gustaf Åkerberg och löjtnant Fredrik Rosenborg.

Minnessten som än idag står på Skeppsholmen något tiotal meter från plasten där KSSS bildades. 19


ksss a k tuellt

KSSS Olympic Class Regatta 2017 Text: Mats Olsson. Foto: Bjare Riesto och Tommi Rotonen

KSSS Olympic Class Regatta 2017 satte seglarna på tuffa prov i svåra förhållanden. Men seglare är ett tålmodigt och starkt släkte, så Sveriges största jolleregatta blev ändå en succé med cirka 520 båtar och närmare 600 seglare. 6–10 m/s – och bra mycket mer i byarna. Lägg sedan till ett ihärdigt regnande…

Lördagen blev en lång väntan på vind som aldrig kom. Men stämningen på hamnplan var ändå den allra bästa och sjövillan förvandlades till en stor ungdomsgård där unga och gamla seglare från när och fjärran möttes och umgicks.

Moth och Waszp fick aldrig till det i den byiga vinden så där ställdes seglingarna in. Men de andra körde så mycket de bara orkade. Även om några bröt av olika anledningar så blev det också riktigt häftiga seglingar med glada miner och bra resultat.

De som längtat efter vind fick vad de tålde på söndagen då det blåste en isande kall och byig nordanvind på

20


ksss a k tuellt

21


ksss a k tuellt

22


23

Foto: Jakob Kuttenkeuler

ksss a k tuellt


ksss a k tuellt

Nytt servicehus i Sandhamn Text: Jessica Ölvestad. Foto: Douglas Lagerheim

Det har länge funnits ett behov av att modernisera servicehuset i Sandhamn. Därför är det glädjande att KSSS har finansierat och färdigställt två nya servicehus som tas i bruk till våren.

På sikt kommer några av de enskilda toaletterna som är utrustade med kodlås att kunna vara öppna året om. Något som säkert uppskattas av de båtar som från och med i år kommer att ligga i hamnen under vintertid.

Servicehusen kommer att innebära ett kraftigt uppsving vad gäller tillgång till toaletter, duschar och tvättstuga i hamnen. Läget är också det bästa tänkbara med placering precis utanför poolområdet i Sandhamn och kommer att kunna nyttjas av gäster i KSSS-hamnen.

Eftersom sommarsäsongen är slut kommer den officiella invigningen – med pompa och ståt – att ske först till våren.

24


ksss a k tuellt

25


ksss a k tuellt

ÅF Offshore Race 2017 – händelserikt 80-årsjubileum Text: Mats Olsson. Foto: Andrea Frankolini

Årets ÅF Offshore Race blev ovanligt händelserikt med fler deltagande båtar på över tio år en sammanlagd vinnare, nytt fartrekord och en dramatisk sjöräddningsinsats utanför Gotska Sandön. KSSS klassiska kappsegling firade 80 år och en av båtarna som var med debutåret 1937 – tyska Peter von Seestermühe – var tillbaka för sin andra start Den historiska segern i SRS Total tog Imperiet II med skepparen Paul Nord och hans besättning som behövde 52 timmar och 43 minuter från start till mål. När Imperiet la till i Sandhamn hade det gått cirka 20 timmar sedan CQS, med skepparen Ludde Ingvall, gick i mål i det hittills snabbaste racet runt Gotland. Fartrekordet i ÅF Offshore Race räknas i snittid eftersom bansträckningen varierat under åren. Ludde hade själv det gamla rekordet med Nicorette från 1997 då snittfarten var 10,88. Det nya rekordet är på 11,11 knop. Rekordet gäller för enskrovsbåtar. För flerskrov tillhör rekordet trimaranen HiQ från 2008 på 14,38 knop.

tvingades välja mellan tidskrävande manövrar eller sämre vind för att ändå i slutänden vinna väg. Tre båtar rapporterade grundkänning i skärgården, men bara en tvingades bryta. Supermaxin, CQS var tvingade att nå Sandhamn innan kl. 21:20 på måndagskvällen för att förbättra rekordet. Och med cirka 28 minuters marginal lyckades de. - Jag är mycket glad. Vinden dog och vi satt fast en timme vid Alma och tänkte att vi inte skulle klara det. Men man ska ha tur också. Vinden kom och vi kunde korsa mållinjen drygt 20 minuter innan tidsfristen löpte ut, sade en nöjd Ludde Ingvall precis efter målgång.

Men tävlingen började inte i rekordfart. Krysstarter i riktigt lätta vindar på en solglittrig Stockholms Ström innebar att besättningarna i de 238 båtarna

26


ksss a k tuellt

CQS är byggd som en stor skärgårdskryssare, lång och smal. Hon har också undervattensvingar, eller foils, som hjälper till att lyfta upp båten och därmed minska friktionen mot vattnet. Dessutom har hon svängköl. I allt sticker hon sex meter, så navigeringen genom skärgården var spännande.

- Seglingen genom Stockholms skärgård var en av de bästa jag varit med om, säger Christoph som har tiotusentals sjömil bakom sig – både över Atlanten och många år i Karibien.

Foto: Anna Kihlborg

Mer än tillräckligt med spänning fick de rutinerade damerna Stina Jansson och Nadine Kugel på Team Doghouse Marine i double handed. På måndagsmorgonen föll Stina och slog sig kraftigt i huvudet. De tvingades bryta och blev assisterade av sjöräddningens helikopter i Fårösund. Även kustbevakningen deltog i hjälparbetet. Hög sjö och starka vindar försvårade räddningsarbetet som tog över fyra timmar.

Foto: Oskar Kihlborg

Brommabåten Imperiet II (Arcona 380) tog hem klassegern i SRS A. Skepparen Paul Nord med besättning kom till Sandhamn vid middagstid på tisdagskvällen. De hade toppat klassen på omräknad tid vid de flesta rapporteringarna. På onsdagsförmiddagen stod det klart att de också skulle ta hem totalsegern i ÅF Offshore Race 2017.

Foto: Oskar Kihlborg

Stina flögs till Visby för vård medan Nadine och båten togs omhand av Svenska Sjöräddningssällskapet, Sweden Resque och Kustbevakningen. Nadine hamnade till slut hemma hos ”sin” sjöräddare Anders och hans fru nära hamnen i Fårösund. Senare, samma dag, när hon varit i kontakt med Stina skrev Nadine på sin Facebook-sida: - Så många hjälpande människor på båt, helikopter och i hamn. Stina är nästan hel, båten hel och jag är hel. I Classic-klassen blev det den 96-årige debutanten, skärgårdskryssaren Marga, som tog line honor strax efter midnatt natten mellan måndag och tisdag. Men för fjärde året i rad blev det Ballad, med skepparen Patrik Salén, som tog totalsegern i Classic-klassen.

- Målsättningen var högt satt. Vi skulle göra vår bästa prestation tillsammans som ett team. Vi fokuserar hela tiden på hur vi ska ta nästa våg, och nästa. De diskussioner och gemensamma beslut vi tagit har varit vägvinnande. Det är det viktiga, inte resultatet i sig, utan hur vi tar oss dit.

Ballad får ursäkta men det största intresset i Classicklassen riktades i år mot den tyska ketchen Peter von Seestermühe som deltagit en gång tidigare i KSSS kappsegling runt Gotland. Det var debutåret 1937 från Visby till Visby. Nu 80 år senare var det dags igen och skepparen Christoph von Reibnitz var lyrisk.

Sent på onsdagskvällen avslutades ÅF Offshore Race 2017. 238 båtar startade i Stockholm och lite drygt 200 kom i mål. Till slut skilde det cirka 51 timmar mellan supermaxin CQS och Rival 22:an Ariadne som avslutade ÅF Offshore Race - ungefär samtidigt som regattamiddagen dukades av på seglarhotellet.

27


ksss a k tuellt

28


Foto: Oskar Kihlborg

ksss a k tuellt

29


ksss a k tuellt

Seglarna är mest nöjda med ÅF Offshore Race Text: Mats Olsson. Foto: Oskar Kihlborg

Har man en gång seglat ÅF Offshore Race så är det högst troligt att man kommer att göra det igen. I enkätundersökningen från årets tävling svarar över 90 procent av deltagarna att det är ”högst troligt” eller ”troligt” att de kommer till start även 2018.

På frågan om ”Vad är ditt helhetsintryck av ÅF Offshore Race – både eventet och racet,” svarar cirka 85 procent att de är ”mycket nöjda” eller ”nöjda”

i betyg men ligger i paritet med index för svenska besöksevenemang. När vi studerar de mer specifika parametrarna för ÅFOR ser vi en anmärkningsvärd stabilitet i resultaten.

Vad det gäller besökarna i eventområdet så är det ”något försämrad nöjdhet” kring upplevelsen av ÅF Offshore Race 2017, jämfört med 2016. Fjolårets resultat var dock det bästa vi har mätt upp sedan 2013 (då vi genomförde besökarundersökning för första gången). Jämför vi resultaten med övriga år så har genomförandet 2017 varit bra.

Det som har rört på sig något jämfört med förra året är mat och dryck som får lite sämre betyg, samt kvalitet på barnunderhållningen från scenen som får något starkare betyg (här är det dock en stor del som anger vet ej, vilket gör att det inte påverkar helhetsintrycket så mycket).

Både NPS-värdet (net promoter score, rekommendationsmått) och helhetsbetyg går tillbaka till 2015 års nivå. NPS ligger i år på 13 (jämfört med 20 förra året och 11 2015) medan helhetsbetyget backar från 4,3 till 4,1. Helhetsbetyget ligger på index för besöksevenemang i Sverige.

När vi analyserar de parametrar som är mest kritiska i påverkan av helhetsintrycket så är det nämnda mat och dryck som behöver stärkas, men även musiken och underhållningsvärdet/kvalitet av livebanden på scenen. De parametrar som är viktigast att bibehålla på hög nivå är stämning och atmosfär, samt upplevelsen av att besöka hamnområdet och båtarna.

Även övriga övergripande parametrar, såsom stämning/ atmosfär, känslomässig upplevelse etc. minskar något 30


ksss a k tuellt

31


ksss a k tuellt

Telegrafholmen utvecklas väl Text: Göran Sachs. Foto: Tim Danielson.

Telegrafholmsprojektet är sedan ett år lyckligt i hamn. Det tog drygt tio år att komma från tanke till handling och genomförande, tålmodigt drivet av Intendentkommittén. Nu kan sällskapets medlemmar börja skörda frukterna av arbetet. oslagbart läge, perfekt för att njuta av kvällssolen. Genom den lyckade försäljningen av stugor och borätter på Telegrafholmen har betalningen för servicehuset och de nya pontonbryggorna bidragit till vår självfinansiering. - I vår nya femårsplan för 2018–2022 sägs att våra anläggningar ska hålla hög kvalitet även i en internationell jämförelse. Jag vågar lugnt påstå att Telegrafholmen är det levande beviset för att vi är på väg att leva upp till våra ambitioner, säger Magnus Woxén. I praktiken innebär det främst två stora fördelar och tillskott. Vi har fått en helt ny servicebyggnad och vi har fått en ny gästhamn.

Öppettiderna kommer att följa de som gäller för hamnkontoret i Sandhamn under hög- respektive lågsäsong.

Det är värt att påpeka att bebyggelse på Telegrafholmen egentligen är omöjligt. Den svenska strandskyddslagen tillåter inte ny bebyggelse mindre är 300 meter från strandlinjen. Överenskommelsen om tillståndet från Värmdö kommun är en stor framgång för projektgruppen och dess nätverk - och kanske även en blinkning till våra medlemmar.

Den nya hamnen är klar nu, ett drygt år försenad på grund av tidigare kvalitetsbrister i anläggningen. Nu tillkommer ytterligare 80 båtplatser, fast platser med Y-bommar och gästplatser. Även de stora båtarna kan förtöja vid pontonbryggorna som fått ett

KSSS operativa chef Magnus Woxén säger att sällskapet nu kan erbjuda medlemmar och gästar nya ytor, nya vatten och nya gästsängar. - Den nya servicebyggnaden blir ett slags vandrarhem man kan hyra in sig på. Där finns fem rum, dusch och toaletter samt ett konferensrum för 10–12 personer. Läget är häftigt och utsikten norrut mot Rödkobbsfjärden är fantastisk. 32

Även på Lökholmen planeras det för ett nytt servicehus för Juniorverksamheten med duschar och toaletter. I bästa fall kommer dessa att kunna börja användas till lägren 2018. För de gamla bobarackerna från 1960-talet är visionen att under de närmsta fem åren börja ersätta dem. I detta fall söker vi extern finansiering genom bidrag eller donationer.


ksss a k tuellt

Kunskapsöverföring Vår sport är verkligen unik. Det blev så uppenbart under olympiska regattan i början av oktober. För trots att regnet strilade ner och termometern visade bara ett par plusgrader bemannades sjösättningsramperna av Sveriges vassaste elitseglare som hjälpte yngre seglare att sjösätta sina båtar innan de själva gav sig ut på vattnet. Denna nära relation mellan elit och ungdomar är sällsynt i de flesta sporter. Det finns så otroligt mycket kompetens i klubben och vår sport är kunskaps- och erfarenhetsbaserad. Vi behöver bli ännu bättre på att ta tillvara på den rutin och kunskap som våra seglare, med meriter från både OS och VM, besitter. Vi måste jobba och verka för att det sker en kunskapsöverföring.

kunskapen utan vår inblandning. Kan vi lyckas med det har vi gett dem något mycket större, ett verktyg för livet.

Låt mig ta några exempel. I slutet av sommaren var två superstjärnor på plats i Stockholm och delade med sig av sin kunskap. Skulle man jämföra dem med fotboll hade det varit Zlatan och Messi. Så bra seglare är Iain Percy och Nathan Outteridge. Det var en av de bästa och mest lärorika föreläsningarna jag hört i seglingssammanhang. 150 personer lyssnade varav fyra ungdomar. Det är snudd på skandal att vi inte hade fler ungdomar på plats. Under året vann KSSS allsvenskan i segling för andra gången på tre år. Konkurrensen är riktigt hård och KSSS absolut bästa seglare representerar klubben på deltävlingarna. Plattformen är suverän för kunskapsöverföring. Trycket från KSSS yngre seglare att få vara med och segla och på så sätt ta del av våra rutinerade seglares kunskaper och är i stort sett obefintligt. Några av världens bästa seglare, våra egna OS-seglare, hänger och tränar regelbundet i Saltis och på Baggen. Med tiotals år på absoluta toppnivå i OS-sammanhang är det en guldgruva i kunskap för den som drömmer om ett framtida OS-guld eller andra toppar inom segling. Foto: Oskar Kihlborg

Dessa tre exempel ovan erbjuds inte i någon annan sport i Sverige. Frågan är hur vi på ett bättre sätt kan utvinna guldet än vad vi gör idag? Någon skulle säkert säga att vi borde informera om våra aktiviteter på ett bättre sätt. Jag menar att vi lätt gör våra ungdomar en björntjänst om vi serverar möjligheterna på ett silverfat. Vi behöver hitta ett sätt, skapa en kultur som gör att våra ungdomar själva ser möjligheterna och söker

Stefan Rahm, Klubbdirektör 33


ksss a k tuellt

Prisregn över KSSS Text: Mats Olsson. Foto: Daniel Stenholm

I samband med Mästarnas Mästare i Marstrand delade Svenska Seglarförbundet ut många fina utmärkelser till svenska seglare som har varit extra framgångsrika under 2017. Frågan är om KSSS tidigare dominerat en kväll lika mycket som lördagskvällen i Sillsalteriet i Marstrand. Av total nio priser gick fem till KSSS-seglare.

Årets kvinnliga seglare - Reimerspokalen

Hedersomnämnande Träffen/MM

Reimerspokalen delas ut  till den  kvinnliga seglare (junior eller senior) som gjort den bästa kappseglingsprestationen under året. Motivering: I flera år var de tuffa konkurrenter men sedan ett år tillbaka sitter de i samma båt. I sin första större regatta tillsammans blev de fyra på EM i Kiel i somras. Nu satsar de allt för att nå OS i Tokyo 2020.

Motivering: Ett av idrottsvärldens äldsta och mest mytomspunna priser har det seglats om sedan 1851. Många svenskar har känt sig kallade att ta sig an utmaningen, men aldrig tidigare har någon gjort det bättre än det Team Artemis Racing lyckades med på Bermuda i somras när de blev tvåa i Louis Vuitton Cup – utslagna av den slutgiltiga vinnaren av Americas Cup 2017, Nya Zeeland.

Utmärkelsen Årets kvinnliga seglare går till Julia Gross, KSSS/Hanna Klinga, GKSS.

Utmärkelsen Årets hedersomnämnande går till Team Artemis Racing - Andreas Axelsson, Kalle Torlén, Anders Gustafsson, KSSS.

Årets manlige seglare - Vinges Kanna

Kannan delas ut till den manlige seglare (junior eller senior),  som gjort den bästa kappseglingsprestationen under året. Motivering: Efter ett längre uppehåll var de tillbaka på världsscenen i somras. De åkte till VM efter nästan ett års frånvaro från stora tävlingar. Respektlöst dominerade de VM från första till sista dagen. Ett misstag i finalen kostade dem guldet och de fick nöja sig med VM-silvret i 470 – deras största framgång i karriären – hittills.

Hall of Fame

Till Hall of Fame utnämns de som gjort extraordinära insatser för svensk kappsegling. Utnämningarna görs vartefter det finns kandidater som lever upp till kriterierna. Till medlem nummer nio i svensk seglings Hall of Fame utses Sune Carlsson. Sune Carlsson presenteras mer utförligt i en egen artikel på annan plats i det här magasinet.

Utmärkelsen Årets manlige seglare går till Anton Dahlberg/Fredrik Bergström, KSSS.

Övriga pristagare blev följande:

Årets Junior - Geddapokalen

Årets Seglare går till Max Salminen, GKSS.

Geddapokalen, delas ut till den/de juniorseglare som gjort den bästa kapp-seglingsprestationen under året. Motivering: För ett år sedan gjorde de sin första regatta tillsammans på JVM. Nu utmanar de världseliten bland seniorerna. De blev nia på förVM och kom på 19:e plats i VM – sedan de bland annat spikat sista racet i guldfinalen.

Årets lyft som seglare går till Carl-Fredrik Fock/Marcus Dackhammar, GKSS. Årets bästa placering bland juniorer går till Kasper Norderam, LJS/Axel Pantzare, SHBS. Årets Havskappseglare går till Jonas Grandér och Team Matador, RYC.

Utmärkelsen Årets junior går till 49erFX-seglarna, Vilma Bobeck/Malin Tengström, KSSS. 34


ksss a k tuellt

Här är samtliga pristagare, från vänster: Nina Bäckman (Team Matador), Tomas Bäckman (Team Matador), Carl-Fredrik Fock, Max Salminen, Hanna Klinga, Fredrik Bergström, Sune Carlsson, Anton Dahlberg, Julia Gross, Marcus Dackhammar, Vilma Bobeck, Kasper Norderam, Axel Pantzare, Malin Tengström.

Anton – Mästare bland mästare Text: Mats Olsson. Foto: Daniel Stenholm

Anton Dahlberg och hans besättning krönte ett bra tävlingsår när de blev mästare bland 37 andra svenska mästare i Marstrand i mitten av oktober. Fock och Marcus Dackhammar - samt André Olsson. Tvåa kom svenska mästarna i RS 200 med bland andra KSSS klubbchef Stefan Rahm som taktiker.

Men de höll på att missa guldet och räddades av en stark vindby bara drygt hundra meter före mållinjen. I somras snubblade Anton Dahlberg och Fredrik Bergström på mållinjen i VM i 470 och fick nöja sig med ett silver. Och i finalen av Mästarnas Mästare i Marstrand såg historien ut att upprepa sig. Vid sista rundningen hade de tappat sin ledning till ”RS 200-mästarna” och såg slagna ut.

- När vi hade ett par hundra meter kvar var jag övertygade om att vi skulle vinna. Det var helt galet vilken fart de kom med, säger Stefan Rahm.

- Då trodde jag inte att vi skulle greja det. Men så fick vi en vindby och jag bara skrek till de andra att ”nu sticker vi”, berättar Anton. Vindbyn gav 470-gänget en otrolig surf på dryga 15 knop som gjorde att de nästan flög förbi ledande båt och vann med mindre än en meters marginal. Med sig på båten hade Anton givetvis sin ordinarie gast Fredrik Bergström. Ombord fanns även värsta konkurrenterna i 470 på hemmaplan, Carl-Fredrik 35


ksss a k tuellt

Rapport från Newport Text: Jacob Wallenberg. Foto: Malcolm Hanes

Regina 2.0, med Jacob Wallenberg som skeppare, representerade KSSS vid Rolex New York Yacht Club Invitational Cup i Newport, sommaren 2017. Här skriver skepparen själv om regatta.

Regina 2.0 fick förtroendet att representera KSSS vid årets NYYC Invitational. The Invitational är en tävling där ett antal klubbar från hela världen bjuds in för att tävla mot varandra i identiska Swan 42:or. NYYC är starkt fokuserade på att utveckla ”Corinthian racing” i större båtar. Därför tillåts inga proffs ombord. Alla båtar ställs med samma rigginställning och klubben tillhandahåller en stor, en genua och en gennaker som är de enda segel man får använda.

genomgång med de sex domare som dömde på vattnet. Genomgång av hur man ska trimma lånesegel och båtar av representanter från North Sails. Sedan start och raceträning på bana vilket var obligatoriskt för alla. Till slut stod vi förberedda för att segla vår första segling. I ryggen hade vi tre större regattor under säsongen, samt träningspass och fysisk träning. Och ett fantastiskt stöd från våra familjer. Tolv seglingar skulle genomföras på fem dagar vilket kom att innebära tre dagar ute på havet på de gamla Americas Cup-banorna i Newport och två dagar inomskärs på en fjärd något större än Kanholmsfjärden.

Till årets seglingar var 14 klubbar från Australien, Japan, Hong Kong, England, Irland, Argentina, USA och Sverige inbjudna. Varje klubb utser sedan sina egna representanter. I år representerades KSSS av besättningen på Regina 2.0.

Första dagen Strålande sol på havet, +20, 4–6 m/s. Seglade tre seglingar. I första racet fastnade vi på fel kant och kom tolva. I andra rundade vi på kryssen som trea men lämnade inte plats i rundningen och fick två straffvarv

De första dagarna karakteriserades av typiskt amerikansk noggrannhet. Invägning av besättning max 900 kg. Vi vägde in på 897,3. Genomgång av vind och strömförhållanden med experter. Noggrann

36


ksss a k tuellt

av domaren – tolva igen. Tredje seglingen låg vi i mitten när vi slog för nära i lä av en konkurrent – och fick ett straff på 360 grader (många domare på banan). Vi avslutade denna något mindre lyckade dag med att tråla med gennakern.

resulterade i 13:e plats. Andra seglingen. Lysande start, dragrace ut till höger. Vindskiften – slogs med toppen, rundade först. Höll länsen och kryssen, men kommer babord till märket kanske fem meter för sent – fick ducka fem båtar och rundade sexa. Slutade femma.

Andra dagen Strålande väder, havsbanan, 4–6 m/s. Första seglingen ut till höger som vi inte ville – stort skift till vänster (suck). Andra seglingen – bra start, ut till höger rundade som trea men tappade två på länsen. Slutade fyra.

Femte dagen Tolfte och sista seglingen. Inomskärs och dimma. Senare sol och 3–4 m/s. Bra start – gick ut till höger vilket var fel. Rundade sjua. Bra läns – tvingades åt fel håll på kryssen, rundade tia och slutade nia.

Tredje dagen Lysande start. Fin kryss, fyra, ok läns. Tappade helt på kryssen. När vi skulle ta ner gennakern gick nedhalslinan av – trålning igen och 13:e plats i mål. Nu total 13 av 14.

Sammanfattningsvis är det här kanske den bästa regattavecka jag varit med om. Oerhört välordnat. Fantastiska seglingar, seglingsledning, domare på vattnet. Väldigt varierande och skiftande vindar som var mycket utslagsgivande. Vi hade hygglig båtfart. Däremot startade vi inte tillräckligt bra, men var trots allt med och krigade efter första dagen. Det var extremt jämt mellan båtarna, mycket små marginaler och väldigt ”fair sailing”. Några båtar var outstanding och seglades bättre än de andra (mycket big boat-erfarenhet gör stor skillnad). Vi var inte i topp men väl 7–10 i ”performance”. Vinnare blev klassiska Southern Yacht Club från New Orleans med skepparen Marcus Eagan. I de tolv racen hade de tio pallplatser och de var hela tolv poäng före tvåan Royal Sydney Yacht Squadron från Australien.

Fjärde dagen Dimma och segling inomskärs, sedan sol, 3–4 m/s. Första seglingen. Usel start, fel vägval flera gånger

En fantastisk upplevelse för oss alla.

Besättning från vänster övre raden: Tom Whitmore, Carl Johan Friis, Johnte S Magnusson, Mikael Åfors, Hasse Möller, Sputte Baltscheffsky undre raden Calle Jr Johansson, Jacob Wallenberg, Gutta Johansson, Lasse Tapper, Johan Kaijser . 37


ksss a k tuellt

Artemis tvekar inför Americas Cup 2021 Text: Björn Unger. Foto: Sander van der Borsch

Knappt hade Emirates Team New Zealand, jublat färdigt efter sin seger i Americas Cup 2017 på Bermuda innan spekulationerna om cupens framtid var i full gång. Nu visar det sig att mästarna vill gå tillbaka till enskrovsbåtar medan exempelvis Artemis vill att utvecklingen ska gå mot ännu snabbare båtar än senast. När Emirates Team New Zealand gick i mål som segrare av den 35:e utmaningen av Americas Cup stod det nog klart för alla att en hel del jobb hade gjorts innan målgången. Italienska Team Luna Rossa var snabbast att utmanade Emirates Team New Zealand i den kommande 36:e utmaningen (AC36) som kommer att seglas i Auckland 2021. Många saker måste bestämmas för att säkra den fortsatta styrkan i Americas Cup-tävlingen. Men mycket av det som teamen diskuterade, om framtiden, innan finalen på Bermuda är nu tveksamma om de blir av. Fem av de sex teamen hade under hela den 35:e utmaningen sammanträtt med den uttalade ambitionen att minska kostnaderna för att deltaga i Americas Cup, öka antalet deltagare och arrangera ett Americas Cup vartannat år. Och även återanvända de foilande ACC katamaranerna på samtliga seglingarna fram till finalerna 2019 för AC36 och 2021 för AC37. Denna plan hade flera stora fördelar, bland annat att kunna locka sponsorer som till exempel TV-stationer och andra företag mycket goda intäktsmöjligheter och därmed minska på utgifterna för de deltagande teamen. Nu är detta tyvärr historia eftersom Emirates Team New Zealand som segrare valt en annan väg. I det nyligen släppta protokollet för den 36:e AC framkommer att

seglingarna skall avgöras i snabba enskrovsbåtar, med ännu okänd prestanda. Och nästa Americas Cup blir 2021. Under november månad har Emirates Team New Zealand utlovat ytterligare information, bland annat i båtfrågan.

i 36:e AC. Den kanske viktigaste frågan, enligt Artemis Racing, är båtvalet där önskemålet är att den båt som används i nästa Americas Cup ska vara minst lika snabb eller snabbare än de som seglade på Bermuda sommaren 2017. Artemis förespråkar därmed inte en enskrovsbåt.

Ett intressant inslag är att New York Yacht Club lär ha uttryckt intresse av att vilja utmana i AC 36, vilket för tankarna tillbaka till tider då NYYC hade flera team som tävlade sinsemellan att få vara försvarare. Framtiden får utvisa om det blir så igen.

”Båten och kappseglingsformatet måste också bidra till att seglingen utvecklas vidare och attrahera unga och kommande generationer. Andra aspekter som kommer att vägas in är kostnaderna och optimalt antal deltagare”, skriver Artemis på sin hemsida.

Den nionde oktober tillkännagav Artemis Racing att de har startat genomgången av den s.k. “Protocol for the 36th Americas Cup” för att överväga ett eventuellt deltagande

Arbetet med att utvärdera alla faktorer kommer att ta sin tid och kommer att kunna slutföras när “class rule” eventuellt tillkännages i november 2017.

38


ksss a k tuellt

Sune Carlsson invald i seglingens Hall of Fame Text: Mats Olsson. Foto: Daniel Stenholm

Båtbyggaren, starbåtsseglaren och KSSS-profilen Sune Carlsson, har utsetts till medlem nummer nio i Svensk Seglings Hall of Fame. Vid en ceremoni i samband med Mästarnas Mästare i Marstrand i mitten av oktober, fick Sune ta emot den ärofyllda utnämningen. I statuterna heter det att; Till Hall of Fame utnämns de som gjort extraordinära insatser för svensk kappsegling. Och detta stämmer verkligen in på denne glade hedersman. Sune Carlsson är en legendar inom segling – och kanske främst inom starbåtssegling. Men det är som båtbyggare han gjort sig allra mest känd – sedan han för 53 år sedan tog över Moranäsvarvet i Saltsjöbaden och förvandlade det till Sune Carlsson Båtvarv. Men intresset för båtar föddes långt tidigare då han i början av 40-talet seglade med modellbåtar i Bällstaån i Sundbyberg, Som 13-åring byggde han sin första riktiga ”experimentbåt”. Sune vann totalt åtta SM och tre EM i Starbåt. Det första SM-guldet kom 1950 och det första i en egenbyggd Stare tog han 1954. Två år senare kvalade Sune in till OS i Melbourne men någon på Seglarförbundet eller Sveriges Olympiska Kommitté tyckte att Sune och hans gast, Olle ”Bull” Carlsson, var för unga, så de fick aldrig åka. Under den här tiden fortsatte Sune att bygga Starbåtar i Jakobsberg. Riggarna köptes i Västerås sedan satte de riggen mellan två cyklar och cyklade hem – en sträcka på närmare tio mil. Till OS i Rom 1960 kom han dock iväg och slutade på tionde plats. Åtta år senare försökte han på nytt kvala in till OS, då i 5.5-metersklassen. Men bröderna

Sune fick motta utmärkelsen från Svenska Seglarförbundets ordförande Anders Selling. Sundelin blev för svåra i det svenska kvalet och fick representera Sverige. De gjorde det så bra att det blev OS-guld i båten WASA 4 - byggd av Sune Carlsson. Sune var själv på plats i Acapulco, som reserv och ”båtmeck” till Sundelinarna, och fick uppleva framgången på plats. Tidigare samma år hade Sune seglat final i Guldpokalen mot självaste Kronprins Harald av Norge (senare Kung Harald V av Norge). Sune förlorade med en poäng men denna regatta är en av de som ligger honom varmast om hjärtat. Under sina aktiva år har han byggt

39

närmare 300 starbåtar. Och med sin seglarglädje och kunskap är han fortfarande en stor inspiration för många seglare. OS-mästaren Fredrik Lööf vände sig självklart till honom för att få tips om hur en Starbåt ska seglas. Sitt senaste SM i Starbåt seglade Sune för två år sedan - 84 år gammal. Medlemmar i Svensk Seglings Hall of Fame är: Pelle Pettersson, Marit Söderström Nord, Magnus ”Mange” Olsson, Jörgen Sundelin, Peter Sundelin, Ulf Sundelin, Göran Marström, Anders Bringdal och Sune Carlsson.


ksss a k tuellt

RESULTAT 2017

Saltsjöbaden KSSS Vårrulle F-18 1. Fredrik Karlsson, KSSS 2. Simon Skoog, KSSS FarEast 28R 1. Drake, Andreas Emmoth; KSSS 2. Nemo R, Hans Broman, TäBK J/70 1. Reine Svensson, ESK 2. Tyra, Team Tyra, KSSS 3. Buckau, Magnus Woxén, KSSS KSSS Saltsjöbadsregatta Express 1. Skumpan, Kristoffer Harmark, HSS 2. Maria Movin, KSSS Folkbåt 1. Hugolina, Hobbe Wärnergård,RYC 2. Amanda, Ola Zetterberg, VSS 3. Grådask, Åke Ljungqvist, SSK

KSSS Olympic Class Regatta Zoom 8 1. Julius Donner, EMK- FIN 2. Axel Hallquist, BooSS 3. Ebba Berntsson, STSS 4. Olga Eskilsson, VÄSS 5. Felix Lindeberg, NYSS 6. William Karlsson, STSS Optimist 1. Calle Lagerberg, KSSS 2. Markus August Berthet, KNS-NOR 3. Oscar Löfgren, KSSS 4. Hugo Liljegren, KSSS 5. Lukas Lindström, RÖSS 6. Theo Westerlind, KKKK 7. Erik Norlén, KSSS 8. Malcolm Björsson, LESS 9. Emil Forslund, NSF-NOR 10. Albert Norlén, KSSS 11. Melker Brenton, KSSS

Para Nordic Sailing Championship 1. Fia Fjelddahl, GKSS 2. Niko Salomma, TPS - FIN 3. Anre Nomme, SMS - EST

E-jolle 1. Erik Lindberg, JKV 2. Joel Warvne, RÖSS 3. Pontus Andersson, VÄSS 4. Henrik Abrahamsson, LJS 5. Axel Laine, EPS-FIN 6. Albin Börjesson, RÅSS 7. Sam Stenman, BooSS 8. Niklas Toroi, EPS-FIN 9. Ture Strömberg, RÅSS 10. Simon Börjesson, RÅSS

KSSS Indian Heat Regatta 1. Team Pro4U, Patrik Forsgren, KSSS 2. Rush, Runmarö Sailracing, RYC 3. Swallow, Anders Åhman, KSSS

505 1. Malin Broberg / Johan Röök, LeSS 2. Magnus Nilsson / Andrs Dalen, TäBS 3. Peter Andersson / Per Erik Törnström, SSVÄ

KSSS Höstmix 1. Mithril, Rikard Isby / Inger Swing, GBKL 2. Trixie, Anders Ekholm / Annelie Ekholm, TYBK 3. Trassel too, Patrik Salén / Katja Salén, KSSS

OK-Jolle 1. Jonas Börjesson, KSSS 2. Hans Börjesson, Varberg SS

Neptunkryssare 1. Sjöfröken II, Göran Haglund, TRBS 2. New Life, Staffan Eklund, USS

DM i Lagsegling 1. Calle Lagerberg / Lova Forssén / Hugo Liljegren / Albert Norlén 2. Oscar Lövgren / Simon Granat / Alexander Baudin / Melker Brenton Oktoberpokalen Express 1. X-Ray, Joakim Rodebäck, TRASS 2. Solskensgossarna, Richard Gustring, KSSS 3. Seaflex, Olle Heimersson, UmSS J/70 1. Grundig-Pro4U, Patrik Forsgren, KSSS 2. Dynamant, Anders Rosenberg, KSSS 3. Buckau, Magnus Woxen, KSSS Starbåt 1. Anton Dahlberg / Fritiof Kleen, KSSS 2. Thomas Alert / Killian Weise 3. Bo Selko / Rasmus Knude, HS

Finn 1. Waltteri Moisio, EPS-FIN 2. Ville Valtonen, TPS-FIN 3. Johannes Pettersson, KSSS Laser Standard 1. Fredrik Westman, HSF-FIN 2. Claes Törnsten, KSSS 3. Erik Lindén, KSSS 4. Jacob Kjellsson, KSSS 5. Michael Söderholm, ASS-FIN 6. Emil Alnebäck, HJBK Laser Radial 1. Christoffer Sørlie, FS-NOR 2. Fabian Magnusson, GKSS 3. Josefin Olsson, KSSS 4. Ludde Lindqvist, KSSS 5. Ask Lindstedt-Nyberg, KSSS 6. Olle Lindbom, GKSS 7. Hugo Sundström, GKSS 8. Veera Kaakinen, NJK-FIN 9. Rasmus Alnebeck, GKSS 10. Mainio Ormio, HSS-FIN 40

Laser 4,7 1. Henrik Kaastad Ørjavik, KNS-NOR 2. Amalie Wang, KNS-NOR 3. Hannah Maurer, KSSS 4. John-Øivind Tollevik Gaarvik, StvSF-NOR 5. Liam Stampone, HSS-FIN 6. Tindra Forssén, KSSS 7. Simon Granath, KSSS 8. Roope Rellman, TaPS-FIN 29er 1. Kasper Nordenram / Linus Berglund, LJS 2. Elias Odrischinsky / Oliver Silen, NJK-FIN 3. Ville Korhonen / Robin Berner, LPS/BS 4. Mathias Berthet, KNS-NOR 5. Ronja Lundberg / Hanna Johnsson, GKSS/HJBK 6. Linus Lindquist / Calle Leuckfeld, TÄBK/KSSS 49er 1. Marcus Anjemark / Carl P Sylvan, KSSS 2. Fritiof Hedström / Otto Hamel, GKSS KSSS Klubbmästerskap 1. Lukas Bergman/Stefan Löhr 2. Tom och Daniel Withmore 3. Martin Wigforss/Knut Leukfeld Ranängen DM i Optimist Blå 1. Melker Brenton, KSSS 2. Alexander Baudin; KSSS 3. Ella Backlund, KBS 4. Karl Jarvin, Boo SS 5. Erik Norlén, KSSS 6. Jakob Graner, BooSS 7. Line Thunman, KSSS 8. Vincent Söderberg, MKS Grön 1. Henrik Wigforss, KSSS 2. Malcolm Dahlberg, BooSS 3. Ansel Lindskog, SKSK 4. Douglas Hagnö, KSSS 5. Julia Ygberg, KBS ÅF Inshore Race SRS 1. Mithril, Rikard Isby, GBK 2. Cloud Nine, Johan Söderström, KSSS 3. Stormtrooper, Jonas Andersson,TÄBK 4. Sherin, Olof Granander, KBS 5. Amarone, Jonas Wiström, KSSS Sandhamn Sandhamn Open Ban J/70 1. Valkyria, Tom Löfstedt, KSSS 2. Hilda, Oscar Lundqvist, KSSS 3. Honey Ryder, Ronny Gustavsson. KSSS


RESULTAT 2017

F18 1. Gardio, Leff Dahl, BooSS 2. Wet Rodeo, Steve Stroebel, MBYC FarEast 1. Griffin Sailing Team, Martin Strandberg, MSS 2. Drake, Andreas Emmoth, KSSS 3. China Girl, Isabelle Lindsten, VJS Sandhamn Open Hav ORC Int 1. TEAM PRO4U, Patrik Forsgren, KSSS 2. LADYKILLER 3.1, Mats Bergryd, KSSS 3. SWALLOW, Anders Åhman, KSSS SRS 1. SPIRIT, Lars Bergkvist, SSSv 2. XPLORER, Per Lundqvist, KSSS 3. ADELINE WS 76, Lars Karlöf, KSSS ÅF Offshore Race TOTALVINNARE 1. IMPERIET II, Team Imperiet, KSSS 2. FURIOSA, Rolf Relander, TJ-EST 3. ABSOLUTE BLUE, Hans-Åke Nordstedt, KSSS SRS C 1. BOJ-BOJ, Peter Forslund, RYC 2. DAIQUIRI, Team Daiquiri, SBS 3. LADY X, Mikael Algvere, VSS 4. ADELINE WS76, Team Adeline WS76, KSSS 5. FALKEN,Team X99 United, FSS SRS B 1. TEAM PRO4U, Patrik Forsgren, KSSS 2. LADY GODIVA, Lady Godiva Sail Racing Team, LBS 3. TIKI MINOS, Team Tiki Minos, SBS 4. STORMSTEG, Charles Tillander, SSA 5. VALKYRIA, Göran Ricking, TRBS SRS A 1. IMPERIET II, Team Imperiet, KSSS 2. ABSOLUTE BLUE, Hans-Åke Nordstedt, KSSS 3. NAOMI, Naomi Racing, OXSS 4. SPECULATOR, Team Speculator, EP-FIN 5. MAAS, Team CLOCKAID, RZV-NED KLASS SRS Double Handed 1. GROOVIE, Martin Dubois/ Noel Barkelius, SBS 2. REFANUT, Fredrik Wallenberg / Gustaf Dyrssen, KSSS 3. CITRUS, Per Ovrén /Viktor Planting-Bergloo, SKM 4. TUTALÖR, Klas Ionzon /Christian Martin, KSSS 5. WHITE KNUCKLES, Fredrik Siljelöf / Elin Sikell Lundin, MOBK

KLASS SRS Big Boat 1. FURIOSA, Rolf Relander, TJ-EST 2. LADYKILLER 3.1, Team Ladykiller, KSSS 3. CQS, Team CQS, RPAYC-AUS KLASS SRS Multihull 1. CREMEFRAES, Janne Riihelä, KJ-EST SRS Classic 1. BALLAD, Team Ballad, KSSS 2. MARGA, Team Marga, SSK 3. BACCHANT, Magnus Adlercreutz, KSSS ORC INT B 1. TEAM PRO4U, Patrik Forsgren, KSSS 2. ABSOLUTE BLUE, Hans-Åke Nordstedt, KSSS 3. SPECULATOR, Ari Ojala, EPS-FIN 4. DU SOLEIL, Fredrik Hertzman, KSSS 5. FOXY LADY, Rickard Bergkvist, NSSS ORC INT A 1. FURIOSA, Rolf Relander, TB-EST 2. LADYKILLER, Mats Bergryd, KSSS 3. STORMTROOPER, Jonas Andersson, TÄBK Sandhamnsregattan SM Laser Standard 1. Niklas Edler, KSSS 2. Tomas Nordqvist, GKSS, 3. Jonas Kostmann, BrSS 4. Stefan Nordström, GKSS 5. Christian Bergentoft, KSSS 6. Erik Söderström, TÄBK 7. Henrik Been, MSS 8. Patric Mure, KSSS SM Laser Radial 1. Anders Mattsson, BiKSS 2. Björn Sandberg, JKV 3. Bengt Holmqvist, BOSS 4. Fredrik Wallander, KKKK 5. Claes Nordgren, MSS 6. Kristin Wilhelmsson, MKS 7. Magnus Olin, KSSS 8. Pernilla Ekelund, LBS Laser Standard Apprentice 1. Jonas Kostmann, BrSS 2. Erik Söderström, TÄBK Laser Standard Masters 1. Niklas Edler, KSSS 2. Stefan Nordström, GKSS 3. Patric Mure, KSSS 4. Henrik Been, MSS 5. Patrik Björklund, LiJS 6. Anders Wennberg, LiJS 7. David Bourghardt, KKKK

41

ksss a k tuellt

Laser Standard Grand Masters 1. Tomas Nordqvist, GKSS 2. Michael Wallin, KKKK 3. Stefan Sundblom, MKS 4. Magnus Törnqvist, BiKSS 5. Kent Holzner, KKKK 6. Håkan Forslund, RYC 7. Krister Torssell, RYC 8. Laser Radial Apprentice 9. Kristin Wilhelmsson, MKS 10. Pernilla Ekelund, LBS Laser Radial Masters 1. Anders Mattsson, BiKSS 2. Björn Sandberg, JKV Laser Radial Grand Masters 1. Claes Elmen, BoSS 2. Per Ohlander, MKS Laser Radial Great Grand Masters 1. Claes Nordgren, MSS 2. Magnus Olin, KSSS 3. Lars Westerlind, KoBK Classic SRS 1. Marga, Mia Widstrand, SSK 2. Rödnäbba, Janne Gustavsson, KSSS 3. Rival, Anders Stenhols, VHSS 4. Winnie, Thomas Larsson, TRASS 5. Pani, Janne Nystedt, VSS 6. Carela, Per Henricsson, TRBS Kräftköret 1. Gerda, Kent Öholm, EKBK 2. Marga, Mia Widstrand, SSK 3. Vitres, Sture Wikman, KSSS Kräftgången 1. Imperiet II, Paul Nord, SYK 2. Team Pro4u, Patrik Forsgren, KSSS 3. Mithril, Rikard Isby, GBKL Kräfthelgen 1. Marga, Mia Widstrand, SSK 2. Team Pro4u, Patrik Forsgren, KSSS 3. Mithril, Rikard Isby, GBKL

#3 2017 KSSS Aktuellt  
#3 2017 KSSS Aktuellt