Page 1

ksss årsmöte Ku ngl . Sv ensk a Segel sä l l sk a pet å r smö t e 2018

14 mars Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm Allmänt sammanträde kl. 17:00

Årsmötet inleds kl. 17:30 (juniorernas årsmöte hålls samtidigt på Moderna Museet i egen lokal) därefter middag kl. 19:00

O.S.A till middagen genom att sätta in 400 kr för seniorer och 150 kr för juniorer på KSSS, BG 160-2861 senast den 22 februari Frågor: Kontakta Lotta Ridelberg: lotta@ksss.se


Ku ngl . Sv ensk a Segel sä l l sk a pet å r smö t e 2018

Tack för de här sju åren! Bäste medlem. Det gångna verksamhetsåret innehöll såväl Americas Cup, seger i Allsvenskan och Mästarnas Mästare, investeringar och en blomstrande barn- och ungdomsverksamhet för att bara nämna något. Efter sju spännande år som ordförande i KSSS, det roligaste uppdraget man kan ha inom svensk och möjligen även internationell segling, ber jag också att få tacka för mig. KSSS är en av världens ledande seglingsklubbar. Hos oss finns möjligheter för alla åldrar, alla färdighetsnivåer och nästan all typ av segling. Det är något vi är stolta över och kommer att fortsätta att bygga på. Nedan tänkte jag sammanfatta de viktigaste händelserna under 2017. Kappsegling och träning Americas Cup gick av stapeln i Bermuda och KSSS var en av sex representerade klubbar genom Torbjörn Törnqvists Artemis Racing. Efter en mycket tight utmanarfinal fick den svenska båten finna sig i att se Nya Zeeland gå vidare och lätt slå USA i finalen. Sverige har aldrig varit närmare att vinna Americas Cup och klubben känner stor tacksamhet och stolthet för den insatsen som Artemis Racing gjorde i vårt namn. Därtill hade KSSS ett renodlat svenskekipage i Youth Americas Cup som avhölls samtidigt som det stora AC på Bermuda. Laget slutade på en hedrande fjärdeplats i hårdaste möjliga konkurrens. Återigen slog vi rekord i antalet personer i träningsverksamhet och lyckades faktiskt nå det högt uppsatta målet i vår femårsplan att ha minst 300 aktiva i träning 2017. Sällskapets omfattande investeringarna i anläggningarna i Saltsjöbaden och Ranängen i Djursholm de senaste åren och en kader mycket duktiga tränare har inneburit att KSSS idag har Sveriges kanske bästa träningsförutsättningar. Efter OS i Rio 2016 tog KSSS sikte mot OS i Tokyo 2020 genom en ny elitinsamling. Våra OS-deltagare visade omedelbart

framfötterna genom ett VM-silver för Anton Dahlberg och Fredrik Bergström i 470, en femteplats på VM för Jesper Stålheim i Laser samt en seger på för-VM i Laser Radial för Josefin Olsson. Därtill tog Julia Gross och Hanna Klinga en fin fjärdeplats på EM i 49erFX. Framtiden ser ljus ut. KSSS plockade hem sju SM-guld under året. Då skall man också konstatera att våra elitseglare antingen inte hade SM i sina klasser eller inte deltog. I Mästarnas Mästare fick våra 470-killar ett wild card vilket de tackade för genom att vinna tävlingen efter en dramatisk målgång. KSSS vann allsvenskan för andra gången på tre år. Detta innebär att KSSS kommer att segla Champions League och North Stream Race 2018. Internationellt har KSSS seglare också skördat framgångar och vi har haft deltagare i de flesta större regattor som varit under året inklusive olika superyachtregattor i Medelhavet och Karibien. Bland internationella medaljer vill jag särskilt framhålla Patrik Forsgren och Pro4u som återigen visade framfötterna genom att ta guld på EM i havskappsegling i ORCi. Våra Optimistjolleseglare visade varför de idag är betraktade som Sveriges bästa Optimistflotta genom att ta sex av de tio första platserna i Optimisternas Rikskval där man kvalificerar sig för NM, EM och VM. Arrangemang och läger ÅF Offshore Race/Gotland Runt 80-årsjubilerade och genomfördes för sjunde gången med start inne i Stockholm. Antalet anmälda båtar var 252 stycken, en ökning med cirka 10 procent jämfört med föregående år. Segrade gjorde Imperiet med Paul Nord som skeppare. Ludde Ingvall med CQS slog sitt eget banrekord som han innehavt med Nicorette sedan många år tillbaka. Både publikt, medialt och kommersiellt var tävlingen en stor succé. Det viktigaste är dock att antalet deltagare ökar eftersom det visar att arrangemanget lockar nya seglare i en tid då andra seglingar tappar.

Sandhamnsregattan avhölls i varierande vindar och hade i år både en stor classic klass och dessutom SM i Laser Master. Olympic Class Regatta lockade hela 520 jollar med tillhörande seglare, föräldrar och RIB-båtar. Detta är Sveriges största jolleregatta och vi på KSSS känner stor stolthet över hur detta arrangemang, genom fantastiska insatser mellan ideella krafter och kansli, blivit en kappsegling till vilken seglare vallfärdar från hela Norden och Östersjöområdet. Återigen var det stor efterfrågan på våra läger. Slussarna öppnar vid midnatt på nyårsnatten och efter 90 minuter hade vi cirka 250 anmälningar. Under det första dygnet brukar det komma in cirka 500 anmälningar! Vill man vara säker på en plats bör man således hänga på låset/nätet vid tolvslaget. Vi har under året haft över 1 000 ungdomar i läger och träningsverksamhet. Vi är särskilt stolta och nöjda över det omfattande värdegrundsarbete och den ökade satsningen på utbildning av våra ledare som genomförts de senaste åren. Eskaderseglingarna hade gott deltagande. Kommittén jobbar dessutom med planeringen för både Vikingaträff och NAS-eskader de kommande två åren. Klubbkommittén inledde året med att arrangera Kungliga Klubbarnas Fest med England som värdland. Vinterträdgården var kraftigt utsåld och gästerna underhölls bland annat av Sven-Bertil Taube vars familj stått sällskapet nära i snart 100 år. Därefter har året fyllts med sedvanliga träffpunkter för medlemmar och seglare som till exempel regattamiddagen vid ÅFOR, medlemsmingel på Klubbarnas Klubb och samkväm i samband med våra regattor. Anläggningar, personal och ekonomi KSSS nya klubbdirektör Stefan Rahm tillträdde. Stefan har en gedigen seglarbakgrund och kom närmast från rollen som förbundsdirektör i Svenska Seglarförbundet. Som redovisats på olika ställen har KSSS lagt sin gångna femårsplan till hand-


Ku ngl . Sv ensk a Segel sä l l sk a pet å r smö t e 2018

lingarna och har därtill tagit fram en strategisk plan för de kommande fem åren. Denna är viktig då den blir styrande för vilka prioriteringar som ska göras, inte minst ekonomiskt. En viktig övergripande målsättning är att få fler seglare som håller på längre, eller för att citera Riksidrottsförbundets devis ”Så många som möjligt, så länge som möjligt”. Under året påbörjades bygget av ett nytt centralt placerat servicehus på Lökholmen. Detta innebär att barnen inte längre kommer att behöva traska upp till det gamla huset i skogen (som stod där redan på min tid på 1970-talet). En välkommen uppgradering. Även på Sandhamn började bygget av ett nytt servicehus för att kunna erbjuda våra medlemmar och övriga hamngäster en ännu bättre service. Huset kommer att stå klart sommaren 2018 och kommer då förutom duschar och toaletter också att erbjuda tvättmöjligheter. Även på Telegrafholmen är nu hamnen sent omsider levererad. Detta kommer att möjliggöra fler valmöjligheter för våra båtgäster under 2018. Under de senaste sju åren har vi investerat cirka 30 Mkr i våra anläggningar utan att ta en krona i lån. Ekonomin är således i gott skick. Genom en succesiv förbättring av både intäkter och kostnader har vi kunnat skapa utrymmer för att göra de senaste årens investeringar i våra anläggningar. KSSS omfattande balansräkning ställer ständiga krav på underhåll. Tack för mig! Jag skulle vilja avsluta med att passa på att tacka för mig. Efter sju år som ordförande är det nu dags att lämna över till nya krafter. Tittar vi tillbaka på vad som gjorts de gångna sju åren är det några saker som jag tycker att vi som sällskap kan vara särskilt nöjda över: Förbättringen av vår lägerverksamhet. Genom ett systematiskt arbete med re-

krytering samt utbildning inom båthantering och värdegrund håller lägren idag mycket hög kvalitet, vilket vi ser i våra utvärderingar. Eftersom sällskapet har över 1000 barn och ungdomar på läger och i träning varje år har vi en viktigt uppgift att se till att bibehålla och utveckla deras intresse för segling. Investeringarna i våra anläggningar. KSSS har som sagt investerat kring 30 Mkr de gångna sju åren utan att ta en krona i lån. Resultatet av detta är bland annat nytt klubbhus i Ranängen och i Saltis har vi renoverat Sjövillan, byggt ut och renoverat hamnplanen, byggt en ny regattahamn och renoverat omklädningsrummen. I Sandhamn har vi investerat i fler bryggplatser och byggt ett servicehus. Telegrafholmen har efter tio års projekterande färdigtställts vilket resulterat i både ett servicehus och en ny hamn till KSSS. På Lökholmen har vi byggt ett nytt servicehus och bytt hela VVS-systemet, samt renoverat varvet. Investeringarna ovan har möjliggjorts av en stark ekonomi i Sällskapet samt genom generösa donationer från medlemmar, tack! När vi nämner ekonomin vill jag också gärna understryka den kvalitetsförbättring som åstadkommits inom ekonomistyrning och redovisning under de gångna åren. KSSS och dess medlemmar har vunnit det mesta som går att vinna till exempel OS-guld, Fastnet Race, Mini Maxi VM, Mästarnas Mästare, Allsvenskan Segling samt otaliga SM, EM och VM-medaljer. Särskilt roligt är det också att vi har en mycket slagkraftigt optimistjolleverksamhet. Vad gäller våra elitseglare har vi genom särskilda insamlingar kunnat stötta dem med cirka 18 Mkr de senaste sju åren. Att KSSS under perioden utsågs till ett av världens tio ledande segelsällskap i de två böcker/artiklar som publicerades i ämnet. För att nämna något Valnämnden har presenterat min kusin Patrik Salén som sitt förslag till ny ordförande. Efter att ha tillbringat större de-

len av min vuxna seglingskarriär i både Drake och havskappsegling tillsammans med honom, liksom att ha sett honom som ordförande i KSSS Bankappseglingskommitté de senaste sex åren vet jag att han kommer att göra ett lysande jobb som ordförande för sällskapet. Att vara ordförande i KSSS har varit en glädje och förmån. Att få träffa kappseglare av alla de slag, lägerdeltagare, kanslipersonal, tränare, aktiva föräldrar, olympiska medaljörer, ledare och instruktörer, internationella seglingsklubbar, hamnvakter, Americas Cupseglare i övrigt alla er som är med i vått och torrt i KSSS vardag har gjort detta till sju fantastiska år. Och så har vi ju fått en del gjort också. Jag vill tacka alla ideella krafter inom sällskapet. Ni är fundamentet på vilket KSSS vilar. Särskilt vill jag tacka alla styrelseledamöter under de här sju åren för ert enorma engagemang och vilja att driva sällskapet framåt. Därtill vill jag tacka vårt kansli och alla dess anställda under den här tiden, ni gör ett fantastiskt jobb. Och så vill jag tacka min familj som låtit mig lägga så mycket tid på KSSS under de här gångna åren. Slutligen skulle jag vilja tacka alla er medlemmar, inte bara för att ni läst ända hit, men fastmer för att ni, alla 5 700, gör KSSS till det vi är idag, ett av världens ledande segelsällskap! Seglarhälsningar Staffan Salén Ordförande


Ku ngl . Sv ensk a Segel sä l l sk a pet å r smö t e 2018

Kungliga Svenska Segel Sällskapet Valnämnden avlämnar härmed i enlighet med stadgarnas paragraf 18 sitt förslag till styrelseledamöter, kommittéledamöter, revisorer och revisorssuppleanter att föreläggas årsmötet 2018. Förslaget är enhälligt. Några förslag från Sällskapets medlemmar i enlighet med stadgarnas paragraf 19 moment 6 föreligger ej. För att få en fullständig överblick har på följande sida även de styrelseledamöter med udda valår (stadgarnas paragraf 19 moment 2) tagits med, som vid årsmötet 2017 valdes för två år det vill säga till årsmötet 2019. De berörs således inte av valen 2018. KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPETS VALNÄMND Stefan Haskel Ordförande

Anna Domeij

Rebecka Harding

Gustaf Johnson

Gustaf Lidvall

Jonas Häggbom Mikael Lindqvist

Valnämndens förslag till Styrelseledamöter Ordförande Sekreterare (2) Skattmästare (1) Intendent (2) Klubbmästare (1) Ordf. Bankapp.kommittén (2) Ordf. Träningskommittén (1) Ordf. Havskap.kommittén (1) Ordf. Långseglingskommittén (2) Ordf. Motorbåtskommittén (1) Ordf. Aktivitetskommittén (2) Ordf. Juniorkommittén (1) Ordf. Informationskommittén (2) Ordf. Internationella kommittén (2) Konsultativ ledamot (1) Konsultativ ledamot (2) Konsultativ ledamot (1) Konsultativ ledamot (2)

Patrik Salén Magnus Odin Helene Kugelberg Christopher Dohrn Ingvar Svensson Johan Rockström Fredrik Liljegren Fredrik Wallenberg Tomas Östling Henrik Piehl Amelia Möller Andréewitch Lotta Schibbye Fredrikson Patrick Ståhle Anna Klange Björn Unger Magnus Groth Stefan Löhr Göran Edin

Nyval för 1 år till årsmötet 2019 Omval till årsmötet 2020 Vald till årsmötet 2019 Nyval till årsmötet 2020 Vald till årsmötet 2019 Nyval till årsmötet 2020 Vald till årsmötet 2019 Vald till årsmötet 2019 Omval till årsmötet 2020 Vald till årsmötet 2019 Nyval till årsmötet 2020 Vald till årsmötet 2019 Nyval till årsmötet 2020 Omval till årsmötet 2020 Vald till årsmötet 2019 Nyval till årsmötet 2020 Vald till årsmötet 2019 Nyval till årsmötet 2020

1:e vice ordförande 2.e vice ordförande

Magnus Odin Björn Unger

Omval för 1 år till årsmötet 2019 Omval för 1 år till årsmötet 2019

(1) Befattning med udda valår enligt stadgarna paragraf 19 moment 2 (2) Befattning med jämnt valår enligt stadgarna paragraf 19 moment 2


Ku ngl . Sv ensk a Segel sä l l sk a pet å r smö t e 2018

Valnämndens förslag till kommittéledamöter

Juniorkommittén

Lotta Schibbye Fredrikson Josephine Engstrand Eva Ager Erika Carlsson Michael Schibbye Viktoria Bremberg Louise Keller Schönberg Filippa Larsson Nathorst Josefin Torwaldsson August Isaksson Alexandra Tolstoy Lundström Gustav Fredrikson

Se under styrelsen Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Nyval Nyval Nyval Nyval

Ytterligare fyra ledamöter ingår som junioravdelningen utser. Val av dessa sker på junioravdelningens årsmöte. (Therese Fries, Christian Lindh, Carl-Edward Dalunde och Lovisa Thålin)

Havskappseglingskommittén Fredrik Wallenberg Håkan Andersson Peder Lanefelt Björn Holmberg Jonas Wiström Anders Lewander Peter Johnson Thomas Blixt Pär Lindforss Pia L’Obry Tomas Lund

Se under styrelsen Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval

Bankappseglingskommittén Johan Rockström Johan Gnosspelius Jonas Hallberg Lena Gustafsson Per Skoog Carmen Eserblom

Se under styrelsen Omval Omval Omval Omval Nyval


Ku ngl . Sv ensk a Segel sä l l sk a pet å r smö t e 2018

Träningskommittén

Fredrik Liljegren Fredrik Olsson Gunnar Thörn Jon Arnell Niklas Norlen Christer Sandholm Jolande Svensson-Klijn Martin Wigforss Carin Wijkström           Sofie Hjort Lars Linder

Långseglingskommittén

Se under styrelsen Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Nyval Nyval

Tomas Östling Olle Axelsson Sverker Carnemark Rolf Hjelte Sofia Liljegren Per Levin Mimmi Jansson Mark Hallquist Björn Drakenberg

Se under styrelsen Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Nyval

Klubbkommittén Ingvar Svensson Carl-Henrik Ahlin Marie Ryott Hööglund Thomas Furuskog Therese Gleisner Claes von Matèrn

Se under styrelsen Omval Omval Omval Omval Omval

Informationskommittén Patrick Ståhle Eva Holmsten Göran Sachs Niclas Fröberg Claes Eliasson Charlotte Nobel Jonas Köpniwsky Camilla Bolinder Rikard Björk Linnea Hedberg Jessica af Sandeberg Iohn Ryott Lucas Wallenberg Jeppe Wikström

Båtkommittén

Henrik Piehl Gustav Arnhög Erik Horwitz Johan Holmberg Carl Axel Zenzén Michael Hollinder Cedric Mäkinen Olle Hård af Segerstad Jonas Holmquist Johan Thimmig Per Clacton Fredrik Hedborg Erik Ryrberg Ruben Berglöf Lambert

Amelia Möller Andréewitch Isabelle Bångstad Linnéa Castenfors Anna Rosén Amanda Berglund Lovisa Bunner

Se under styrelsen Nyval Nyval Nyval Nyval Nyval

Se under styrelsen Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Nyval

Intendentkommittén Aktivitetskommittén

Se under styrelsen Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Nyval Nyval Nyval Nyval

Christoffer Dohrn Mikael Ahnmé Johan Lindqvist Erik Hööglund Carl Wranding Magnus Widell Anders Castenfors Christer Sandholm Ylva Lindstedt Catarina af Sandeberg

Se under styrelsen Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval


Ku ngl . Sv ensk a Segel sä l l sk a pet å r smö t e 2018

Finanskommittén

Helene Kugelberg Jari Burmeister Robert Hansson Anders Wennberg Gustaf Ruda

Se under styrelsen Omval Omval Omval Omval

Internationella kommittén Anna Klange Robert Hansson Eva Holmsten Susan Sommarlund Björn Unger Ylva Lindstedt

Se under styrelsen Omval Omval Omval Omval Nyval

Valnämndens förslag till revisorer och revisorssuppleanter Revisor Peter Ekberg

Omval

Lars Tempelman

Omval

Personlig suppleant Jan Palmqvist

Omval

Peter Christensson

Omval

Kallelse till allmänt sammanträde Med anledning av att Staffan Salén efter sex års ordförandeskap i Sällskapet, vid instundande årsmöte kommer att avgå, vill KSSS styrelse föreslå utdelandet av Sällskapets förtjänstmedalj i guld till Staffan Salén. Staffan Saléns insatser som ordförande under sex framgångsrika år för KSSS, har varit av stort värde för Sällskapet och dess medlemmar, vilket gör honom sällsynt väl förtjänt av ovan nämnda höga utmärkelse. Enligt stadgarna §8 ska KSSS vid dessa tillfällen kalla till allmänt sammanträde där nio medlemmar utses att jämte styrelsen, genom sluten omröstning, fatta beslut i frågan. Detta kommer att ske före årsmötet. Det allmänna sammanträdet börjar kl. 17:00 på Moderna Museet i Stockholm. Vänligen o.s.a. till ksss@ksss.se senast den 7 mars. Välkommen! Styrelsen FÖRSLAG TILL AGENDA ALLMÄNT SAMMANTRÄDE 1) Ordföranden öppnar mötet. 2) Protokollförare utses. 3) Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet. 4) Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster. 5) Ärende som av styrelsen hänskjutits till behandling vid allmänt sammanträde. • Förslag att utdela Förtjänstmedalj i guld till Staffan Salén. 6) Mötets avslutande.


Ku ngl . Sv ensk a Segel sä l l sk a pet å r smö t e 2018

Agenda KSSS Årsmöte 2018 1) Sammanträdets öppnande 2) Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysning

3) Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet 4) Val av tre medlemmar att sammanräkna angivna röster 5) Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser 6) Fastställande av balansräkning 7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8) Redovisning av verksamhetsprogram och budget 9) Beslut om medlemsavgifter enligt §16 och båtavgifter enligt §23 10) Eventuella kompletteringsval enligt §19 mom 3 11) Beslut om ändring i arbetsordning för KSSS permanenta kommittéer (§15) eller, om förslag till ändring ej föreligger, anmälan härom. 12) Val av styrelseledamöter 13) Val av kommittéledamöter 14) Val av revisorer och revisorssuppleanter 15) Val av valnämnd 16) Ärenden som av styrelsen hänskjutits till behandling vid årsmötet • Stadgeändringar • Förslag att utse Staffan Salén till hedersledamot 17) Ärenden som medlem önskar få behandlat vid årsmötet och som denne skriftligen anmält till styrelsen senast den 30 november året innan 18) Utdelning av utmärkelsetecken 19) Årsmötet avslutas

KSSS Årsmöte 2018 - Inbjudan  
KSSS Årsmöte 2018 - Inbjudan