Page 2

Czasopismo Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Magazyn ARENA. Sprawy międzynarodowe nr 18 | październik 2015 – marzec 2016 Quo vadis, Europa?

// punkty widzenia Powtórka z rozrywki Magdalena Cyran, Joanna Rynk

str. 5

Twarzą w twarz – Viktor Orbán Zuzanna Halkiewicz

str. 12

15 pytań do dr Agnieszki Nitszke Adam Krzykowski

str. 16

Redaktor naczelny ///////////////////////////

Adam Krzykowski

Sekretarz redakcji ///////////////////////////

Beata Beliavska

Redaktor techniczny ///////////////////////////

Adam Filus

Zespół redakcyjny ///////////////////////////

// kryzys migracyjny Frontex – element zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi UE Zuzanna Borzęcka

str. 25

Główne szlaki migracyjne do Europy Nadia Gubernat, Adam Krzykowski

str. 31

Ułatwienia wizowe w UE – analiza założeń i ich realizacji Beata Beliavska

str. 34

Współpraca zewnętrzna ///////////////////////////

Monika Grzegorczyk

Opieka naukowa ///////////////////////////

dr Piotr Bajor

Recenzenci ///////////////////////////

Polityka RFN wobec kryzysu migracyjnego Magdalena Cyran

str. 40 Wydawca ///////////////////////////

// bezpieczeństwo energetyczne Arabska wiosna i jej implikacje w relacjach energetycznych z UE Ewelina Wołosik

str. 49 Przygotowanie do druku ///////////////////////////

Transformacja energetyczna RFN – między ekologią a ekonomią Adam Krzykowski

Magdalena Cyran Wojciech Gil Nadia Gubernat Zuzanna Halkiewicz Tomasz Kalita Joanna Rynk

str. 54

dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ dr hab. Ewa Bojenko-Izdebska dr hab. Tomasz Młynarski dr Agnieszka Nitszke dr Marcin Tarnawski Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Jabłonowskich 5 31-114 Kraków Krakowska Oficyna Naukowa „TEKST”

// na własne oczy

Nakład ///////////////////////////

300 egzemplarzy

Brexit a sprawa polska

ISSN ///////////////////////////

1896-8511

Anna Wańczyk

str. 67

Czasopismo dofinansowane ze środków:

Copyright by Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego & the Authors. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane w artykułach opinie autorów. Wszystkie teksty podlegają ochronie własności intelektualnej. Przedruk bez zgody redakcji zabroniony. Kraków 2016

Profile for KSSM UJ

Arena nr 18  

Arena nr 18  

Profile for kssm_uj
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded