Arena nr 18

Page 1

Magazyn ARENA Sprawy międzynarodowe nr 18 | październik 2015 – marzec 2016

Czasopismo Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Quo vadis, Europa?

NIE POTRZEBUJĘ ADRENALINY Rozmowa o przyszłości Unii Europejskiej z dr Agnieszką Nitszke Na okładce: Valentin Serov, Porwanie Europy ( 1910 )

// Viktor Orbán // Frontex // Główne szlaki migracyjne do Europy // Ułatwienia wizowe w UE // Polityka RFN wobec kryzysu migracyjnego // Arabska wiosna i jej implikacje w relacjach energetycznych z UE // Transformacja energetyczna RFN – między ekologią a ekonomią // Brexit a sprawa polska