Livtag #1 - 2011

Page 1

LIVTAG #

1 – 2011 #2 – 2010

Dit medlemsmagasin fra PTU • LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE

Når maskine og menneske smelter sammen side 22

Kilimanjaro på et ben og krykker side 8

Jeg føler, jeg kan flyve Ridefysioterapi styrker musklerne og øger balancen side 34


Hos Langhøj er du altid velkommen til at komme og se det store udvalg af biler med indretning.

Aalborg

København

Aarhus

- Indendørs biludstilling - God plads og HC toilet - Frisk kaffe på kanden - Velkommen!

Odense Ny afdeling! k Se: langhoej.dk

Eksperter i bilindretning - Forhandling af ALLE bilmærker

BILVARMER GIVER NY KOMFORT I BILEN

Med en bilvarmer kommer De altid ud til en varm bil - ligegyldigt hvor De holder. Ingen dug og fugt, ingen is og sne på ruderne. Ingen dyre og forurenende koldstarter,- altid varm motor. En bilvarmer er energirigtig og miljøvenlig – og så kører den uafhængigt af lysnettet. Den betjenes via digi-ur og/eller fjernbetjening eller den nye smarte telefonstart via mobilopkald eller sms.

Rovsingsgade 82 2200 København N 35 82 95 00 www.kjoeller.com


I

INDHOLD NYT PATIENTKLAGESYSTEM

30 8

28

Kilimanjaro på et ben og krykker

8

– Kan det lade sig gøre at bestige Afrikas højeste bjerg på et ben?

PTU og Syddansk Universitet i fælles forskningsprojekt 17 PTU har et ansvar for at forske

18

Når menneske og maskine smelter sammen

22

– Robotteknologi giver helt nye muligheder

Ny undersøgelse blandt rygmarvsskadede

25 Hvert nummer

Helt nyt patientklagesystem er trådt i kraft

28

Træn derhjemme

30

Danske patienter fratages mulighed for behandling

33

Jeg føler, jeg kan flyve

34

– Ridefysioterapi styrker musklerne og øger balancen

Leder Portræt Medlem til medlem Værd at vide Opgavesiden Brevkasse Kredsnyt Om PTU

5 6 12 14 20 26 39 46


PTU’s advokatgruppe

1nU XO\NNHQ HU XGH NĂĽr ulykken er ude...

3HUVRQVNDGH Personskade *LWWH 0ÂĄOOHU ,YHUVHQ

0XOLJKHGHQ IRU HUVWDWQLQJ NDQ Y UH DIJ¥UHQGH IRU EnGH ¥NRQRPLHQ Muligheden for erstatning kan vÌre IUHPWLGHQ RJ IDPLOLHQ afgørende for büde økonomien, fremtiden og familien. .RQWDNW RV RJ In HQ YXUGHULQJ Kontakt os, og fü en vurdering DI GLQ VDJ HOOHU O V PHUH Sn af din sag, eller lÌs mere pü ZZZ SHUVRQVNDGH HUVWDWQLQJ GN www.personskade-erstatning.dk.

Advokaterne Store Torv 16 Elmer & Partnere Grove & Partnere /Q\STHUK2HW[HPU Hjulmand - Kaptain Kirk Larsen - Ascanius

Gitte Møller Iversen

5LNNH /HQHWWH 2PPH

Rikke Lenette Omme 6NMHUQ (VEMHUJ Esbjerg . +HUQLQJ Herning . Skjern 7OI ZZZ NLUNODUVHQ GN www.kirklarsen.dk . Tlf. 70 22 66 60

$QQH .DWULQH %D\

Erstatning og forsikring

Erstatning for personskade Hos advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain ER DU KOMMET TIL SKADE SĂ? KONTAKT SPECIALISTERNE

!DVOKAT 34%%. %2)+3%. ( !DVOKAT 0/5, 2!3-533%. ( !DVOKATERNE 34/2% 4/26

- vi har vi specialiseret os i: kan hjĂŚlpe dig

• Erstatningskrav ved ulykker • Ulykkesforsikringer

Vi er specialiserede indenfor: Kontakt Karina Kellmer, • Personforsikringer š arbejdsskader Henrik Uhrenholdt, Marianne Fruensgaard, Vi har tilknyttet egen speciallĂŚge. š fritidsulykker Bo Hansen, Christina Sørensen š fWj_[djikader AnkerHenrik Laden-Andersen Tal med Karina Kellmer, Lingsieeller Jensen, Uhrenholdt, š pensionsforsikringer pĂĽ tlf. Arne 7015 1000. Marianne Fruensgaard, John Dalby eller

Anker Laden-Andersen.

Âą2(53 # 4%, &!8

7 7 7 ! $ 6 / + !4 % 2 . % n 3 4 / 2 % 4 / 2 6 $ + SĂ? BESÂ’G VORES HJEMMESIDE OG LÂ?S OM HVORDAN SPECIALISTER I ERSTATNINGSRET VEDRÂ’RENDE PERSONSKADER KAN HJÂ?LPE DIG VIDERE

ADVOKATRĂ…DGIVNING - nĂĽr skaden er sket Elmer & Partnere har 7 5 erfarne advokater, der kan rĂĽdgive om alle vĂŚsentlige spørgsmĂĽl efter en personskade. Det gĂŚlder overfor modparten, i forhold til egne forsikringer og de sociale myndigheder. LĂŚs mere pĂĽ www.elmer-adv.dk. Brug en advokat, der har viden og erfaring. Henvendelse til Karsten Høj pr. e-mail: kh@elmer-adv.dk.

ELMER & PARTNERE A D V O K A T E R

A D VOK A T AKTIESELSK AB

TELEFON 3367 6767

STO R E KO N G E N SG A D E 23 B A G H U S ET . 12 6 4 K B H K

TELEF A X 3367 6750 W W W. E L M E R - A D V. D K

HjulmandKaptain er Nordjyllands største advokatďŹ rma med 110 ansatte, heraf 24 i vores højt ¡specialiserede afdeling for erstatningsog forsikringsret. Aalborg Hjørring ¡ SĂŚby ¡ Frederikshavn ¡ Skagen LĂŚs mere om os pĂĽ70 www.hjulmandkaptain.dk Tlf. 15 10 00

www.erstatningsspecialisten.dk mail@70151000.dk

HjulmandKaptain 32 ĂĽrs erfaring

GROVE & PARTNERE

§

ADVOKATFIRMA Kontorets advokater har gennem en ĂĽrrĂŚkke specialiseret sig i erstatnings- og forsikringsret. Vi beskĂŚftiger os i dag nĂŚsten udelukkende med disse retsomrĂĽder. Vi yder kun bistand til skadelidte. Advokat Axel Grove er medlem af bestyrelsen for advokaternes faggruppe for erstatnings- og forsikringsret og Foreningen af Erstatningsretsadvokater. Axel Grove er udpeget af PTU som medlem af den juridiske rĂĽdgivningskomitĂŠ i European Whip-lash Association.

Sankt AnnÌ Plads 7,st. ¡ 1250 København K. Telefon 33 36 99 99 ¡ Fax 33 36 99 98 Mød os pü hjemmesiden: www.grove-partnere.dk E-mail: gp@grove-partnere.dk


LI

LEDER // LIVTAG #1 – 2011

5

2011 BLIVER FORNYELSENS ÅR 2011 bliver et helt særligt år i PTU. Det første spadestik til det store byggeri tages, og alle der kommer som patient, medarbejder eller som besøgende på Fjeldhammervej 8, må nok forvente en hel del byggerod og støj fra de store maskiner, når der for alvor tages fat på at ombygge og renovere foreningsbygningen og Rehabiliteringscenteret. Det skal være skidt før det kan blive godt, siger et gammelt mundheld, og det er ikke nemt at arbejde og behandle patienter – eller være patient – i byggerod. Men udsigten til nye og flotte omgivelser, vil forhåbentlig opveje ulempen. Jeg håber, alle vil se igennem fingre med de ulemper, der måtte komme og med glæde og spænding følge med, når byggeriet begynder at tage form.

Fokus på medlemmernes behov Selvom byggeriet vil tiltrække sig meget opmærksomhed i 2011, er det til stadighed medlemmerne og kredsene, PTU har i fokus. I 2010 har PTU gjort en særlig indsats for at afdække medlemmernes behov; hvilke ønsker har medlemmerne til PTU, hvor har de brug for hjælp, hvordan kan PTU hjælpe, hvornår skal PTU hjælpe og skal PTU også have fokus på de pårørende? Disse spørgsmål samt mange flere har medlemsafdelingen stillet til med-

lemmerne i mindre fokusgrupper, og det er der kommet en mængde forslag og ønsker ud af. Flere af dem udmønter sig nu i konkrete medlemstilbud.

som i løbet af 2011 vil barsle med et idékatalog til en eventuel fornyelse af kreds- og bestyrelsesarbejdet.

Nye medlemstilbud Samarbejde mellem kredsene Kredsbestyrelserne understøttes ved at sætte kurser og uddannelse i gang, temaerne her kan være samarbejde, kommunikation, organisation, etik og meget andet, men alt sammen er det tanken, at det skal styrke kredsenes indbyrdes samarbejdsforhold. I sidste ende vil det forhåbentligt være til glæde og nytte for medlemmerne i form af efterspurgte aktiviteter og arrangementer, som kan være umulige eller svære at løfte for én kreds, men som lader sig gøre hvis to eller flere kredse slår sig sammen. Bestyrelsesarbejdet i PTU's kredse fungerer i nogenlunde samme form og rammer, som det har gjort i mangfoldige år – denne model har afgjort sine stærke sider, men som tiderne skifter, har den måske også sine svage sider. Kan det gøres anderledes? Kunne vi tænke nye idéer ind i bestyrelses- og kredsarbejdet, og ville det betyde, at flere så en mulighed for at bidrage i arbejdet? Disse tanker svirrer for tiden og til at se på hele området nedsættes der et udvalg af dygtige folk fra kredsene,

Rådgivnings- og medlemstilbuddene udvides betydeligt, bisidderne er valgt, og ordningen træder i kraft i foråret. Der er fastsat datoer for to forløb for pårørende, der oprettes en ny funktion med rådgivning fra medlem til medlem, og der er sat træningskurser i gang for whiplashramte. 2011 kommer i sandhed til at være fornyelsens år. Også på denne lederplads er der sket noget nyt. Lederen er ikke skrevet af Holger Kallehauge. Formandskabet har besluttet at deles om opgaven, så i dette nummer er det mig, Ghita Tougaard, der har fået fornøjelsen. Næste gang er det Janus Tarp, og i nummer 3 er det igen Holger Kallehauge, der vil skrive. Med det vil jeg ønske alle et rigtig godt nytår.

12

Ghita Tougaard Næstformand, PTU

Livtag udgives af: Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Formand: fhv. landsdommer H. Kallehauge Ansvarshavende redaktør: direktør Philip Rendtorff Redaktør: Kira Skjoldborg Orloff Redaktionsudvalg: Philip Rendtorff, Inge Carlsen (formand), Jørgen Maibom, Ghita Tougaard, Inga Bredgaard, Kaja Brolykke Eiding, Birte Mølgaard, Erling Fisker og Kira Skjoldborg Orloff Redaktion og abonnement: PTU, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre tlf.: 36 73 90 00 fax: 36 73 90 29 E-mail-adresse: livtag@PTU.DK. Hjemmeside: www.ptu.dk. Annoncetegning: DG Media A/S, Gammeltorv 18,1455 København K. tlf. 70 27 11 55, fax 70 27 11 56, epost@dgmedia.dk Tryk: Scanprint Layout: Essensen På forsiden: PR, Berkeley Bionics Fotograf: PR, Berkeley Bionics Oplag: 6.700 ISSN nr. 1904-4798 EFTERTRYK MED KILDEANGIVELSE TILLADT Næste nummer af Livtag udkommer 18.4.2011 Deadline: Redaktion 14.3.2011 Annoncer 14.3.2011.


P 6

PORTRÆT // LIVTAG #1 – 2011


LIVTAG #1 – 2011

7 AF Merete Rømer Engel, journalist — FOTO Christian Grønne

Vi vurderer ofte hinanden ud fra fx profession, handicap og pengepung. Men som mennesker rummer vi hver især meget mere.

Livtag bringer en række medlemsportrætter. Dette er nummer fem i serien.

Hvordan oplever du dig selv med dit bevægelseshandicap blandt ikke-handicappede? Jeg ser slet ikke mig selv som handicappet. Der er ikke noget, jeg gerne vil, som jeg ikke kan. Jeg er mig og interesserer mig for en hel masse ting. Min indstilling skyldes nok både, at jeg ikke kan huske dengang, jeg kunne bruge benene fuldt ud, og at jeg har været privilegeret, fordi jeg har så sød en mand. Jeg har altid været den flagrende, der var i gang med en masse projekter og meget væk hjemmefra, mens min mand, der stadig elsker sit job som folkeskolelærer, stod for det meste herhjemme. Det har passet til vores personligheder.

Hvad har været din største udfordring? Navn Merete Brudholm.

Alder 64 år.

Familie Gift med Henning, har sønnerne Thomas 40 år og Morten 35 år samt fire børnebørn.

Personligt føler jeg ikke, at jeg har haft nogen egentlige udfordringer på grund af mit handicap. Men mere overordnet kan jeg godt blive irriteret over, at fx teatre og koncertsteder på nettet oplyser så lidt om tilgængelighed, og at Danmark i det hele taget er så langt bagud på dette felt. De er meget længere fremme i fx New York. Og i Barcelona, hvor vi er på vej til med hele familien, skulle tilgængeligheden være særdeles god.

Hvordan har du forsøgt at løse det? Bevægelseshandicap Fik polio som 5-årig. Sidder i dag i kørestol, men kunne, indtil hun faldt og brækkede benet i 2005, godt gå et pænt stykke samt gå på trapper ved hjælp af to stokke.

Uddannelse/job Var som ung mor folkeskolelærer, men læste ved siden af til cand. pæd. med speciale i børn og unges læseforståelse. Er en af de mest vidende i landet på dette felt og har skrevet og redigeret mange bøger inden for området. Merete har bl.a. siddet i flere udvalg under Undervisningsministeriet, været lektor på Holbæk Seminarium og er i dag lektor ved University College Sjælland. Men hun har opsagt sin stilling for at blive selvstændig og arbejde videre med bøger og foredrag.

Interesser Læseforståelse og litteratur generelt samt musik.

Jeg gør stille og roligt opmærksom på problemet, og så håber jeg på forandringer.

Har du nogle idéer, du kan bringe videre? Jeg har et hjælpemiddel, som kaldes en ”banan”. Det er et stykke hårdt gult plastik med velcro. Den sætter jeg fast mellem kørestolen og bilsædet, så jeg kan sætte mig på den undervejs, når jeg skal fra kørestolen og ind på bilsædet. Den er rigtig god, og i lufthavnen bruger jeg den til kaffen. Min lette kørestol i titanium er også dejlig. Ellers: Tag imod al den hjælpsomhed, der i virkeligheden er. Da jeg var lærer, stod børnene skrevet op på lister for at få lov til at hente min taske, og nu beder jeg kolleger om at komme og tage min lette kørestol ud af bagagerummet og hen til førersædet, når jeg kommer ud på en opgave. Det fungerer fint. Pas på med at fokusere for meget på handicappet. Snak om alt muligt andet spændende – det er nok mit bedste råd.


P

PORTRÆT // LIVTAG #1 – 2011

8

KILIMANJARO PÅ ET BEN OG KRYKKER AF Lars Lauridsen, medlem af PTU — FOTO Lars Lauridsen

I sensommeren 2010 besteg Lars Lauridsen bjerget Kilimanjaro i Afrika – på et ben og krykker. Her fortæller han om sin oplevelse.

Jeg har i mange år haft lyst til at bestige Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, 5895 m., og nu skulle det være. Jeg ville formodentlig være den første og eneste, der gjorde det på et ben og krykker. Fra tanke til handling var der ikke langt, for jeg mener, at man skal handle, når man har inspirationen. Når man bestiller sådan en tur fem måneder i forvejen, synes man, der er en evighed til afgang, men lige pludselig er det ved at være tid, og der er en masse, man skal have styr på. Vaccination, medicin, visa, valuta, diverse udstyr, og så skal man selvfølgelig sørge for at være i god form. Det gælder især for mig, og det kræver nogen tid. Så det er ikke nok at starte 14 dage før. Men min grundform er heldigvis på plads. Jeg træner fitness to til tre gange om ugen og vandski tre til fire gange om ugen. Så min ekstra træning bestod i at cykle og gå nogle lange ture.

43 personaler til 12 bjergbestigere Vi lander i Kilimanjaro airport d. 11. september om formiddagen, og næste morgen er vi klar til afgang til Kilimanjaro Nationalpark. Terrænet er meget uvejsomt, og den ene af vores biler må opgive, så halvdelen af vores gruppe må gå det sidste stykke op til Lemosho Glades, hvorfra opstigningen starter. På sådan en tur skal alt bæres op og ned igen: mad, vand, telte, borde, stole, køkkengrej, ja selv et toilet var med hele vejen op og ned. Intet bliver efterladt på bjerget.

Et hold trekkingpersonale til en gruppe på 12 som vores består af: En chefguide, fire guider, fem assistent guider, 26 bærere, en toiletbærer, to tjenere, tre køkkenassistenter og en kok. Deltagerne skal selv bære det, de har brug for i løbet af dagen, cirka fem til ti kilo. Resten, max 15 kilo for hver deltager, plus alt det øvrige, bliver transporteret af bærerne.

Dag et i regnskoven, med vabler Jeg mærker hurtigt, at det er noget af en udfordring, jeg har kastet mig ud i. Tempoet er hurtigt, fordi vi er kommet lidt sent af sted, og terrænet er temmelig uvejsomt og kuperet. Jeg mærker allerede efter et par timer, at jeg er ved at få vabler i hænderne. Jeg er lidt bekymret, og en tanke strejfer mig ”hvad nu hvis jeg ikke kan klare det, og må give op”? Jeg skyder hurtigt tanken fra mig, jeg skal bare op, så jeg bider tænderne sammen og fortsætter. Der er ikke megen tid og overskud til at nyde de fantastiske omgivelser, som vi går igennem. Men pludselig efter 2½ times hård vandring, og 800 højdemeter, når vi den første camp. Da jeg får tid til at undersøge mine hænder, ser jeg fire nydelige vabler. Jeg har slet ikke tænkt på, at det kan være et problem. Jeg plejer aldrig at få vabler. Men det er jo en anden belastning at gå i bjergrigt terræn og med ekstra kilo på ryggen. En af de andre tilbyder, at jeg kan låne et par cykelhandsker af ham og med noget compeed, håber jeg, at det er til at holde ud.


LIVTAG #1 – 2011

9

”Med kun et ben, er det da ikke muligt at nå toppen af Kilimanjaro. Det vil simpelthen ikke kunne lade sig gøre.” Tanker fra en af de andre deltagere på turen.

OM LARS LAURIDSEN Lars Lauridsen er 55 år, har fire voksne børn, og fem børnebørn. Som 17-årig mistede han det venstre ben ved en arbejdsulykke om bord på et skib. Igennem mange år har han bl.a. dyrket alpinski og vandski på eliteplan.


LIVTAG #1 – 2011

10

Den hårde anden dag

Kroppen skal akklimatiseres

Efter en god nats søvn og en god nærende morgenmad, er jeg klar igen. Det er helt fantastisk, hvad de kan fremtrylle af mad under så primitive forhold. Vi får mindst tre retter mad, både morgen, middag og aften. Dag to er lige så lang og hård, som jeg havde frygtet. Vi bliver vækket kl. 6.30, og kl. 8 er der afgang. Kl. 13.30 holder vi en kort frokostpause, og kl. 18.30, efter 10½ time hård vandring og mange højdemeter, når vi frem til vores camp. Alle er meget trætte, og det gør det ikke bedre, at vi først får aftensmad kl. 21. Så jeg er tappet fuldstændigt for kræfter, da jeg kryber i soveposen omkring kl. 22 til en velfortjent nattesøvn i Shira Camp 2, som ligger i 3840 m. højde.

På dag 3 kommer vi op i 4600 m. højde for derefter at gå ned igen, og ende i 3950 m. hvor vi overnatter. Man kan for alvor begynde at mærke, at luften er tynd i disse højder, og alt foregår i langsomt tempo. Det at man går højt om dagen, og overnatter lavere, er med til at akklimatisere kroppen, og derved undgå højdesyge. Symptomer på højdesyge skal man absolut tage alvorlig. Hvis man ikke gør det, kan det få fatale følger, og i værste fald kan man dø af det. Højdesyge kan ramme allerede fra 2500 m. højde, og risikoen øges i takt med, at man kommer højere op, og iltindholdet bliver mindre.

Sidelæns bjergbestigning Når man bestiger et bjerg på krykker, er der mange udfordringer undervejs. Ruten vi går ad er ikke en jævn sti, nogle steder er det et 30-50 cm. dybt, og 30 cm. bredt spor. Lige bredt nok til to fødder, men for smalt til en fod og to krykker. Mange steder må jeg nærmest gå sidelæns. Andre steder er der store sten eller klippeblokke, man skal over eller udenom. Eller underlaget er vådt og fedtet, så det kan være svært at finde fodfæste. Samtidig med at det går stejlt op eller ned. Men det er jo bare en del af udfordringen.

10 sæt dupper slides op Dag 4 står vi op til en flot morgen med sol og en fantastisk udsigt til Barranco Wall. Det er en næsten lodret klippevæg, som vi skal op over, og sporet er nærmest hugget ind i klippevægen og går i zig zag opad. Nogle steder skal der klatres lidt, så her må min guide tage mine krykker, så jeg kan bruge armene. Inden toppen må jeg for anden gang den dag, skifte dupper på krykkerne. Jeg når at slide 10 dupper op, på turen til toppen. Dag 5 er en kort dag, som efter 3 – 4 timer bringer os op til Barafu lejren, der ligger i 4600 m. højde, på et barsk og øde klippefremspring. Herfra starter sidste etape mod toppen.


LIVTAG #1 – 2011

11 Kampen for at nå toppen Allerede kl. 17 får vi aftensmad, så vi kan nå at sove lidt inden den hårde tur mod toppen. Vi bliver vækket kl. 23, og efter en kop te og lidt kiks starter turen mod toppen, 1300 højdemeter, 6-7 timers hård vandring, i tynd luft og bidende kulde. Hver dag går mellem 100 og 150 mod toppen af Kili, men ikke alle når derop. To fra vores gruppe nåede ikke toppen, en fik højdesyge, og en fik diarre. Vi skal lige vænne os til at gå i mørke kun med pandelamper. Det er meget stejlt, og underlaget er løse sten, så vi går opad i zig zag. Min guide og jeg finder en god rytme og et godt tempo, og vi ligger efter et stykke tid resten af vores gruppe bag os, og inden længe begynder vi at overhale dem fra de andre grupper. Nogle står i siden og kaster op, og andre sidder bare og græder. De havde lagt for hårdt ud. Vores pauser er korte, bare så vi kan få lidt at drikke og lige få åndedræt og puls lidt ned. Hvis vi står for længe stille bliver vi kolde, der er sikkert -20 grader.

Først på toppen Den sidste time, inden vi når Stella Point, som er kraterkanten, begynder trætheden at melde sig, og jeg tænker ”kan det virkelig blive ved med at gå så stejlt op, får det ikke snart

en ende?” Pludselig er vi ved Stella Point, og herefter bliver det fladere, og tanken om, at jeg snart er oppe, giver mig ny energi, og det sidste stykke føles meget let. Min guide og jeg er de første, som når toppen. En fantastisk følelse at stå 5895 m. over Afrika, det er vildt. Det bliver hurtigt for koldt, og efter 15 minutter begynder vi at gå ned. Den første del af nedturen er hele turen værd. Alle dem, vi møder, vil omfavne mig og ønske tillykke. De synes, at det er sejt, at jeg er nået toppen. Mit smil er ikke til at tørre af ansigtet, før vi er nede ved lejren igen, jeg er nok lidt stolt af mig selv. Da alle er nede i Barafu lejren igen og efter et par timers velfortjent hvil, får vi noget at spise, og bagefter fortsætter vi ned til 3100 m. til vores sidste overnatning på bjerget. Efter en velfortjent nattesøvn, fortsætter vi ned til 1800 m. På lidt over et døgn, går vi 4100 højdemeter ned. Det kan mærkes i lægmusklen, som i øvrigt er det eneste sted, jeg er øm, bortset fra mine hænder, som stadig er fulde af vabler, og et par sovende finger. Nede ved Nationalparkens hovedkvarter holder der busser og venter på at køre os tilbage til vores hotel – en fantastisk oplevelse og en del vabler i hænderne rigere.

ERHVERVSPARTNER Som erhvervspartner hjælper din virksomhed PTU med at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for personer med alvorlige skader som følge af en ulykke eller sygdom.

Frederiksborggade 23 • 1360 København K Tlf. 33 11 85 57 • www.bjn.dk

Sådan bliver du erhvervspartner Hvis din virksomhed er interesseret i at blive erhvervspartner, bedes du kontakte Rosendahls, Conny Rita Pallesen, der kan oplyse priser og betingelser: tlf. 76 10 11 43, crp@rosendahls.dk

Greve Strandvej 45 • 2670 Greve Tlf. 43 69 28 48 • www.pphandicapservice.dk


LIVTAG #1 – 2011

12

Medlem til medlem Har du noget du søger, eller et tip, som du tror, andre medlemmer vil have gavn af. Så må du meget gerne sende en kort tekst til kso@ptu.dk sammen med navn og adresse. Redaktionen forbeholder sig retten til at fravælge stof og til at redigere i det tilsendte materiale.

Livtag belønner det bedste tip med et af PTU’s nye flotte indkøbsnet.

PIGGE

til stok Benyttes når du bruger stokken i is og sne. Er forsynet med 5 pigge. Monteres på alle albuestokke. Er forsynet med fjeder, så den kan slåes op langs stokkebenet, når den ikke er i brug. Den kan købes for 75 kroner i bl.a. www.hjaelpemiddelbutikken.dk

TREHJULET CYKEL M. 3 GEAR + ALT UDSTYR SÆLGES Et år gammel trehjulet cykel som blev fejlkøbt. Den har aldrig kørt en meter. Sælges for halv pris af ny købt pris på 12.000 kr., så prisen vil være 6000 kr. Henvendelse Niels og Dorthe. Tlf. 62572291 bedst aften.

X-naturpilot søger en sød kvinde Måske er du en kvinde, der kan lide at flyve. Jeg kender mange piloter, der kan flyve os en tur. Det kan også være, du er en kvinde der kan lide naturen, så vi kan køre en tur. Du kan være mellem 40 og 50 år som jeg. Hvis det har interesse, er du velkommen til at skrive til Niels på helioafrica@hotmail.com

HOLD FERIE I DET HANDICAPVENLIGE ’SKOVHUSET’ Skovhuset er et 100-år gammelt husmandssted, der ligger 10 km syd for Aalborg. Huset ligger på 4 tdr. land i landligt skovområde. Boligen har vinkelstue med brændeovn, 3 værelser/6 sovepladser. Den rummer alm. udstyret køkken, ny opvaskemaskine og elkomfur med ovn. Stedet er indrettet til kørestolsbrugere såvel ude som inde, har bl.a. et stort nyere handicapvenligt badeværelse foruden et alm. badeværelse m/ kar. Hjælpemidler på stedet: Kørestol, bækkenstol, badebænk, gangstativ, rollator, el-hospitalsseng og vaskemaskine. Døre er min. 71 cm brede, dørtrin er fjernet. Der er ingen trapper. Lejeudgifter: 2.500 kroner / uge. Enkelt-overnatninger uden for højsæson og skoleferier kan aftales nærmere. Prisen er eksklusiv rengøring samt forbrug af el og fyringsolie. Kontakt: Kirsten Nielsen, Gråstenvej 12, 9700 Brønderslev, tlf. 98 81 12 74, kirstenogegon@mail.dk


8bk`m ]\i`\ ` \e XkkiXbk`m eXkli ;ifee`e^\ej =\i`\YpĂ‹j ++ ]\i`\_lj\ f^ ]´cc\j_lj \i b‚i\k jfd \k X] ;Xe$ dXibj d\jk k`c^´e^\c`^\ ]\i`\k`cYl[% 8ck \i `e[i\kk\k j‚ [\k c\kk\i fg_fc[\k ]fi _\c\ ]Xd`c`\e f^ _lj\e\ \i [\e g\i]\bk\ iXdd\ ]fi \e ]\i`\ l[\e ]fi_`e[i`e^\i ]fi Y‚[\ YÂľie f^ mfbje\% @ Yfi k´k g‚ jbfm f^ Yp Æ c`^\ m\[ \e X] ;XedXibj Y\[jk\ YX[\jkiXe[\ f^ ` \k Z_Xid\$ i\e[\ fdi‚[\ d\[ dXjj\i X] fgc\m\cj\jdlc`^_\[\i%

=‚ `ejg`iXk`fe X] 8bk`m`k\kj>l`[\ =iX Xgi`c k`c j\gk\dY\i \i mfi\j 8bk`m`k\kj>l`[\ gXiXk k`c Xk `ejg`i\i\ a\i f^ _a´cg\ d\[ Xk jXdd\ej´kk\ \k gif^iXd X] Xbk`m`k\k\i f^ fgc\m\cj\i# [\i dXkZ_\i a\i\j Y\_fm f^ `ek\i\jj\i%

@j´i ]fi Y¾ie\]Xd`c`\i @ l^\ )/# )0# *' f^ *( jbfc\jfdd\i]\i`\ \i [\i jg´e[\e[\ Xbk`m`k\kj$ gif^iXdd\i f^ k`cYl[ k`c Y¾ie\]Xd`c`\i% Fgc\m Yc%X%1 9¾ie\ki´]# bXefkli# _lc\i ` eXkli\e# _`jkfi`\i le[\i =fik´cc\ki´\k# biXYY\aX^k# ´Yc\blejk# fi`\ek\i`e^jc¾Y# ]Xd`c`\[pjk\i# jgfikj[X^# dX[ ` Y¾ie\_¾a[\# ^i`ccX]k\e¿

DSB Handicapservice Er du handicappet og har legitimationskort til DSBs ledsagerordning, kan du bestille hjĂŚlp til dine togrejser. Du skal blot ringe til DSB Handicapservice pĂĽ telefon 70 13 14 15 (tast 6). Starter eller slutter din rejse med bus, skal du kontakte din egen region. I brochuren, Handicapservice, kan du lĂŚse mere om ordningen - brochuren finder du pĂĽ dsb.dk/brochurer

@j´i ]fi mfbje\ 8bk`m`k\kj]\i`\i ]fi mfbje\ ` l^\ ),# ). f^ *)1 Fgc\m ;alijcXe[# ep[ [\k jle[\ dfi^\eYfi[# Dfcj CXYfiXkfi`\k# Jk\emX[ Dfj\Yil^# Jbk%?Xej X]k\e# ]´cc\j ^i`ccX]k\e# Ă”jb\kli# kli g‚ _\[\e f^ jfce\[^Xe^ g‚ YX[\Yif\e# bX]]\$f^ Z_fbfcX[\jdX^e`e^ f^ ]fi\[iX^# Y\jÂľ^ g‚ ;alij 9ip^_lj# ]´cc\j _p^^\ ` :X]„ dÂľ[\jk\[\k%%%

N\\b\e[$fg_fc[ ((% $ (*% dXikj& *'% j\g% $ )% fbk% )'(( G‚jb\]\i`\ Y¾ie\]Xd`c`\i (-% $ )*% Xgi`c )'(( Alc\n\\b\e[ )% $ +% [\Z\dY\i )'(( L^\]\i`\ f^ d`e`]\i`\1 Gi`j gi% _lj gi% l^\ ]iX Gi`j d`e`]\i`\ gi% _lj ` l[mXc^k\ g\i`f[\i ]iX

bi% (%+0,#$ bi% )%/(+#$ bi% (%-0,#$ bi% )%/(+#$ bi% (%+,,#$

I`e^ g‚ k\c\]fe /. ,/ *- ,' \]k\i l[]¾ic`^\ gif^iXdd\i ]fi [\ \eb\ck\ g\i`f[\i \cc\i j\ d\i\ g‚ nnn%[ifee`e^\ej]\i`\Yp%[b

/VZ VZ MrY K\ OQ¤SW )7(

3HK -VJ\Z 7LVWSL V]LY[HNL HYILQKZNP]LYYVSSLU MVY KPN =P Z[rY RSHY [PS H[ ]HYL[HNL HS[ PUKLUMVY )7( IS H! Ç <KM¤YKPNLSZL HM HUZ¤[[LSZLZRVU[YHR[LY Ç <KIL[HSPUN HM SÂĽU [PS KPUL TLKHYILQKLYL Ç 0UKILYL[UPUN [PS :2(; VN HUKYL SV]WSPN[PNL PUZ[HUZLY Ç -VYZPRYPUN HM KPUL TLKHYILQKLYL TT

5`L TLKHYILQKLYL VN ]PRHYLY -VJ\Z 7LVWSL RHU VNZr OQ¤SWL KPN TLK H[ Ă„UKL U`L TLKHYILQKLYL ,UK]PKLYL YrKLY ]P V]LY LU Z[VY Z[HI HM ]PRHYLY KLY RHU OQ¤SWL ]LK Z`NKVT VN MLYPLY OVZ KP[ MHZ[L WLYZVUHSL

;ifee`e^\ej =\i`\Yp Ă— Bpjkm\a Ă— /,'' >i\eXX Ă— K\c\]fe /. ,/ *- ,' gfjk7[ifee`e^\ej]\i`\Yp%[b Ă— nnn%[ifee`e^\ej]\i`\Yp%[b

9PUN Z[YHRZ ,SSLY ZLUK! 1H )7( [PS œ -VY `KLYSPNLYL PUMVYTH[PVU =P Z[rY RSHY [PS H[ OQ¤SWL KPN HSSL rYL[Z KHNL TLSSLT


V

VÆRD AT VIDE // LIVTAG #1 – 2011

14

VÆRD AT VIDE Værd at vide er en blanding af relevante nyheder og informationer, som Livtags læsere kan drage nytte af. Det kan fx være omtale af et nyt tilbud fra PTU, juridiske problematikker eller en ny bog. Har du noget, du synes, andre bør vide, er du velkommen til at skrive til kso@ptu.dk eller ringe 3673 9004.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER

72

millioner børn vaccineres mod polio Verdenssundhedsorganisationen WHO har for nyligt startet en omfattende polio vaccinationskampagne i Afrika. Kampagnen skal sikre, at 72 millioner børn i 15 forskellige afrikanske lande bliver vaccineret mod den smitsomme sygdom. Kampagnen blev lanceret samme dag som sundhedsmyndighederne i Uganda meddelte, at der var et nyt udbrud af polio i Uganda. Prisen på kampagnen er 42,6 millioner US dollars, som bliver finansieret af blandt andre WHO, UNICEF, Bill og Melinda Gates Fonden, Rotary International og regeringerne i Tyskland og Japan.

Gennem det seneste halve år har en række af PTU’s tidligere medlemmer haft mulighed for ganske uforpligtende at få indblik i alle de nye aktiviteter, PTU har gang i. Der er sket meget i foreningen de senere år, og det, mener vi, er relevant at vise vores tidligere medlemmer. Derfor er de blevet tilbudt et halvt års gratis medlemskab af foreningen. Det halve år er nu gået, og 230 har takket ja til at fortsætte som aktive medlemmer af foreningen. PTU vil gerne byde jer og alle andre nye medlemmer velkommen i foreningen. Vi håber, I bliver glade for jeres medlemskab.

230 vil fortsætte som aktive medlemmer


LIVTAG #1 – 2011

15

Husk at tilmelde dig poliokonferencen inden den 1. april 2011 for at få det til nedsat pris. Konferencen finder sted fra d. 31.august–2. september 2011 i København. Læs mere på www.polioconference.com

PTU på Lægedagene PTU havde i slutningen af november en stand på Lægedagene i Bella Centeret i København. Formålet var at informere de 2.025 deltagere om polio og post polio. 1000 praktiserende læger deltog på den årlige kongres, og rigtig mange af dem var forbi PTU’s stand for at tippe 13 rigtige om post polio. Der blev uddelt mange af de nye informationsbrochurer om polio og om poliopatienter og operation.

Vejrtæknings- og søvnproblemer I slutningen af november holdt Salk Institute for Biological Studies i USA et symposium om vejrtræknings- og søvnproblemer for polio patienter. Foredragene kan ses på http:// poliotoday.org/. Klik på ’Breathing and Sleep’ feltet til højre. Bemærk at hjemmesiden og foredragene er på engelsk.

NY TYPE poliovaccine på vej

Forskere på det engelske University of Leeds er i gang med at udvikle en ny type vaccine mod polio. En traditionel vaccine består af svækkede men hele virus (med både skal og kerne),der har svært ved at inficere nerver. I meget få tilfælde kan de alligevel komme til at gøre det, hvilket betyder, at der er en meget, meget lille risiko for at få polio, når man bliver vaccineret med den traditionelle vaccine. Den nye vaccine kan sørge for, at kroppen danner antistoffer mod polio virussen, men den har ikke noget genmateriale, der kan gå ind i nervecellerne og overtage styringen. Det vil sige, at den lille risiko, der er for at få polio ved den traditionelle vaccine, forsvinder. Projektet er støttet af Bill og Melinda Gates Fonden med 500.000 US dollars.

Bisidderordning Den 14. marts starter PTU´s bisidderordning. PTU har ansat et antal nye bisiddere, der er klar til at tage med dig til fx en samtale på kommunen. En bisidder er ekstra ’øjne og ører’, som kan hjælpe dig med at holde fast i, hvad der er foregået på mødet, hvad der aftales, og hvilke beslutninger, der træffes. For at få en bisidder med til en samtale, kan du fra d. 14. marts gå ind på www.ptu.dk/ book, hvor du kan ’booke en bisidder’ For at få en bisidder med til en samtale, skal du gå ind på PTU’s hjemmeside, hvor du kan ’booke en bisidder’.

PTU har med øjeblikkelig virkning valgt at afskære HandiGruppen A/S fra at annoncere i medlemsmagasinet Livtag, ligesom PTU har opsagt Erhvervspartnerskabet med virksomheden. Det sker, fordi firmaet mistænkes for omfattende svindel med offentlige midler. Det kom frem i programmet Operation X på TV2 d. 13. januar 2011.


BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

VI TILBYDER: t t t t

(SBUJT SFLSVUUFSJOH 7JLBSTFSWJDF -FETBHFPSEOJOHFO )FMIFETM TOJOHFO UJM IK MQFPSEOJOHFS

t t t t

#PSHFSTUZSFU QFSTPOMJH BTTJTUBODF #1"

4QFDJBMQ EBHPHJTL TU UUFPSEOJOH 414

4 SMJHU UJMSFUUFMBHU VOHEPNTVEEBOOFMTF 456

"MMF BENJOJTUSBUJWF PQHBWFS SFMBUFSFU UJM PWFOTUÌFOEF

Ring og hør nærmere om, hvad vi kan tilbyde netop dig. København

Århus

Tlf. 3634 7900

Tlf. 7026 2709

bhf@formidlingen.dk www.formidlingen.dk


FI

FORSKNING // LIVTAG #1 – 2011

Håbet er, at undersøgelsen bliver en øjenåbner for systemet, så det bliver helt tydeligt, hvad whiplash koster samfundet og på den måde kan føre til prioritering af området.

PTU og Syddansk Universitet i fælles forskningsprojekt I begyndelsen af marts vil alle PTU’s medlemmer med whiplash modtage et spørgeskema, hvor de bl.a. bliver bedt om at svare på spørgsmål om deres vej gennem det danske sundhedssystem. AF Kira S. Orloff, journalist

Svarene på spørgeskemaerne skal danne baggrund for en grundig udregning af, hvad whiplash hvert år koster det danske samfund. Det er de to folkesundhedsvidenskabsstuderende Helene Schaldemose Pedersen og Lene Chrestensen, der står bag undersøgelsen, som de glæder sig til at komme i gang med. ”Der er ikke gennemført lignende undersøgelser i andre lande, hvor man går ind og beregner både de direkte omkostninger og de indirekte omkostninger,” fortæller Helene Schaldemose Pedersen. Sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen gennemførte, i forbindelse med PTU’s nordiske whiplashkonference i april 2010, en beregning, der viste, at de årlige omkostninger i forbindelse med whiplash ryger op mellem 1,8 og 2,5 mia. kroner. Men beregningen bygger på svenske data og er derfor ikke nøjagtig nok.

Håbet er, at det bliver en øjenåbner Det er Kjeld Møller Pedersen, der på forespørgsel fra PTU, har foreslået de to specialestuderende på Syddansk Universitet at tage fat på beregningerne. Håbet er, at undersøgelsen bliver en øjenåbner for systemet, så det bliver helt tydeligt, hvad whiplash koster samfundet og på den måde kan føre til prioritering af området. Helene Schaldemose Pedersen og Lene Chrestensen håber, at rigtig mange vil tage sig tid til at svare på spørgeskemaet. ”Jo flere der svarer, jo mere præcis bliver vores undersøgelse, så vi håber virkelig, at PTU’s medlemmer vil hjælpe os,” siger Helene Schaldemose Pedersen. Planen er, at specialet afsluttes i juli måned 2011. Livtag præsenterer resultaterne, når undersøgelsen af afsluttet.

17


F

FORSKNING // LIVTAG #1 – 2011

18

PTU HAR ET ANSVAR FOR AT FORSKE Rygmarvsskadede patienter går ofte til behandling i PTU’s RehabiliteringsCenter gennem mange år. Det giver en unik mulighed for at følge patienterne og se hvilken effekt behandlingen har. PTU bør derfor forske noget mere i, hvordan behandlingen af rygmarvsskadede virker.

AF Kira S. Orloff, journalist

To fysioterapeuter fra PTU's RehabiliteringsCenter har rygsækken fuld af gode idéer efter at have deltaget i den årlige internationale konference om rygmarvsskader, der fandt sted i slutningen af oktober 2010 i New Delhi, Indien. Her holdt de et oplæg om behandling af rygmarvsskadede i Danmark, og det generelle indtryk er, at vi er langt fremme i Danmark. ”Vi har grundlæggende et godt sundhedssystem i Danmark, som også er til gavn for rygmarvsskadede. Fx er den gennemsnitlige indlæggelsestid for en rygmarvsskadet 18 dage i Kina, mens man i Danmark er indlagt i 6-9 mdr.,” fortæller Pia Bonde Larsen, der til daglig behandler SCI patienter i PTU's RehabiliteringsCenter. Hun deltog i konferencen sammen med Maya Dawn Hammill, der også er fysioterapeut i PTU.

PTU kan bidrage med spændende viden ”I mange andre lande slutter behandlingen af rygmarvsskadede der, hvor vi starter i PTU. Det er meget få steder i verden, hvor der findes behandling som den, vi giver i PTU's RehabiliteringsCenter,” siger Maya Dawn Hammill. ”Det efterlader os nærmest med et ansvar for også at gennemføre noget forskning,” mener Pia Bonde Larsen, der gerne ser, at PTU fremover kan fremlægge nogle forskningsresultater på lignende konferencer. ”Forhåbentlig kan vi snart hoppe med på forskningsvognen og bidrage med vigtig information, så vi ikke blot kan fortælle, hvad vi gør, men også hvordan det virker,” siger Pia Bonde Larsen.

De rigtige skibe skal i søen Det er da heller ikke viljen, der mangler. I 2010 har PTU’s RehabiliteringsCenter styrket udviklingsafdelingen for på den

måde at stimulere til forskningsprojekter. ”Mere forskning er et stort ønske og et område, som vi generelt har fokus på for alle vores målgrupper. Vi håber i nær fremtid at få samlet midler sammen til at starte projekter op,” siger Britta Quistgaard, leder af PTU’s RehabiliteringsCenter. Hun understreger, at det er vigtigt, at den forskning, PTU gennemfører, har en høj kvalitet for, at den har gennemslagskraft over for såvel politikere og beslutningstagere samt internationalt og over for samarbejdspartnere. ”Vi skal derfor være omhyggelige med at sætte de rigtige skibe i søen,” siger Britta Quistgaard.

Mere nordisk samarbejde På konferencen i Indien deltog en lang række specialister fra mange forskellige lande. ”Det var rigtig spændende at høre, hvad der rører sig i de forskellige lande og diskutere både praktiske detaljer og overordnede problematikker,” fortæller Maya Dawn Hammill. Både hun og Pia Bonde Larsen er glade for alle de nye kontakter, de har fået. ”Det er nyttigt at vide, hvem der forsker eller arbejder målrettet med konditionstræning, el-stimulering og andre emner inden for behandling af rygmarvsskadede. Desuden har vi fået en bedre forståelse for hvilke lande, vi er mest sammenlignelige med,” siger Maya Dawn Hammill. Der er efter konferencen åbnet op for at etablere et nordisk netværk for fysioterapeuter, der arbejder med rygmarvsskadede. Formålet er at dele viden, erfaring og støtte hinanden i forskning. Læs mere om konferencen på www.iscos2010.com


EnQ verden (Q ( 9HUGHQ 9 HUGHQ IIXOG DI Xffuld XOG OGld DI OG DafIf

m muligheder 0XOLJKHGHU 0 XOLJKHGHU Dansk professor valgt som ny præsident for International Spinal Cord Society Fin Biering-Sørensen, professor og klinikchef ved Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet, er netop blevet valgt som præsident for International Spinal Cord Society. Præsidentvalget i ISCoS blev afholdt på den internationale konference i New Delhi.

Din Dropfodsskinne er nu fleksibel!

Fin Biering-Sørensen har tidligere været formand for selskabets videnskabelige komite i 6 år, og han har haft adskillige andre tillidsposter i selskabet. Fin Biering-Sørensen har i sin forskning fokuseret på de udfordringer, der møder rygmarvsskadede personer i deres dagligdag.

,QITWKS MZ M\ [a[\MU ^Q PIZ ]L^QSTM\ \QT LQO LMZ JZ]OMZ ,ZWXNWL[[SQVVM 5ML M\ [QUXMT\ OZMJ MZ LM\ U]TQO\ I\ [SQN\M LQV [SQVVM W^MZ Xs ÆMZM [SW ,M\ OQ^MZ LQO MV NZQPML Q LQV P^MZLIO \QT I\ TI^M UIVOM IS\Q^Q\M\MZ UML [IUUM [SQVVM \QT NWZ[SMTTQO\ NWL\¦R ,] MZ ^MTSWUUMV \QT I\ SWV\IS\M W[ ^Q ^QT [s OMZVM LMTM ^WZM[ ^QLMV

Frederiksborggade 23 Sundholmsvej 73

HVAD ER ISCOS? ISCoS (International Spinal Cord Society) er en forening, hvor mere end 1000 klinikere og forskere fra 87 lande er medlemmer. ISCoS arrangerer hvert år en international konference, der afholdes i forskellige lande. Her udveksles de nyeste forskningsresultater og erfaringer. Læs mere på www.iscos.org.uk

klinik@bjn.dk

s

s

s

1360 København K

2300 København S

Telefon +45 33 11 85 57

Står du og mangler en hjælper? Så ring til: Pia & Pernilles Handicapservice ApS

Vi kan hjælpe dig! Vi er et firma, der rekrutterer og formidler hjælpere til handicappede. Vi dækker hele Danmark. Vi har en del års brancheerfaring og kan stå til dispostion, når du har behov for det, indenfor følgende områder:

• Almindelig formidlinger • BPA ordninger • Frit-valg ordninger indenfor ældrepleje • Konsulentordninger • Ledsagere • SPS ordning via SU styrelsen • Lønadministration • Serviceordning

PTU STØTTER FORSKNING PTU vil gerne fremme og støtte forskning, der har særlig relevans for foreningens hovedmålgrupper, herunder rygmarvsskadede. Derfor har PTU mulighed for at yde forskningsstøtte til relevante projekter. Se en oversigt over den støtte, PTU har givet til forskning inden for de senere år på www.ptu.dk/om/forskning

P I A

P E R N I L L E S

Handicapservice ApS

Telefon 4369 28 48 Åbningstider: Mandag til torsdag er det fra 8.30 til 16, fredag fra kl. 8.30 til 15

www.pphandicapservice.dk


O

OPGAVESIDEN

// LIVTAG #1 – 2011

20 Indsend nedenstående kupon eller send løsningen til ptu@ptu.dk

Løsningsord: Navn:

VINDERE Vi har trukket lod blandt de krydsordsløsere, der har sendt krydsordet ind. Vinderne blev: 1. Sigrid Falkesgaard 2. Kirsten Vestergaard Jensen 3. Leif Møllegaard

Gade: Postnr.: By:

Vi trækker lod blandt de rigtige løsninger om 1. præmie et PTU indkøbsnet og en PTU T-shirt 2. præmie PTU T-shirt 3. præmie et PTU indkøbsnet Angiv størrelsen på T-shirt ved at understrege: S • M • L • XL • XXL

ALT UNDER ÉT TAG

Telefon:

Løsningen indsendes senest den 14. marts 2011. Medlemsmagasinet Livtag, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre eller på mail: ptu@ptu.dk.

HOS ŚĂŶĚŝͲŵŽďŝů͘ĚŬ

,ĂŶĚŝ DŽďŝů ƐčůŐĞƌ ŶLJĞ ŚĂŶĚŝͲ ĐĂƉďŝůĞƌ ŽŐ ŝŶĚƌĞƩĞƌ ĚĞŵ ĞŌĞƌ Ěŝƚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ ďĞŚŽǀ͘ sŝ ŬƆͲ ďĞƌ ŽŐƐĊ ĚŝŶ ďƌƵŐƚĞ ďŝů͕ ƐĊ ŚĞůĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ ŽƌĚŶĞƐ ƵŶĚĞƌ Ġƚ ƚĂŐ ʹ ƵĂŶƐĞƚ ŚǀŝůŬĞƚ ďŝůŵčƌŬĞ ĚƵ ĨŽƌĞƚƌčŬŬĞƌ͘ Ƶ Ğƌ ĂůƟĚ ǀĞůŬŽŵŵĞŶ ŚŽƐ ŽƐ͘ sŝ ŚĂƌ ĂůƟĚ ĞŶ ƌčŬŬĞ ĚĞŵŽͲďŝůĞƌ ŬůĂƌ ƐŽŵ ĚƵ ŬĂŶ ĂĨƉƌƆǀĞ ʹ ŚĞůƚ ƵĨŽƌƉůŝŐƚĞŶĚĞ͘ Ğƌ Ğƌ ĂůĚƌŝŐ ůĂŶŐƚ Ɵů ,ĂŶĚŝ DŽďŝů ʹ ŶƵ ŵĞĚ ĂĨĚĞůŝŶŐĞƌ ŝ ƐĞŬƐ ďLJĞƌ͘ ,Ğƌ ƐĞƌ ĚƵ ǀŽƌĞƐ ƐĂůŐƐĂĨĚĞůŝŶŐ ŝ ƌŚƵƐ ƉĊ sĞũůďũĞƌŐǀĞũ͘ sčƌŬƐƚĞĚĞƚ ůŝŐŐĞƌ ƉĊ ƌĞĚƐŬŝŌĞǀĞũ ϲ ͕ ϴϮϭϬ͘ ,ĂŶĚŝ DŽďŝů ĂŐŐĞƐŬčƌǀĞũ ϰϴ ϳϰϬϬ ,ĞƌŶŝŶŐ

,ĂŶĚŝ DŽďŝů &ĂďƌŝŬƐƉĂƌŬĞŶ ϰʹϲ ϮϲϬϬ 'ůŽƐƚƌƵƉ

,ĂŶĚŝ DŽďŝů sŝĚĂůƐǀĞũ ϰ ϵϮϯϬ ^ǀĞŶƐƚƌƵƉ

,ĂŶĚŝ DŽďŝů /ŶĚƵƐƚƌŝǀĞũ ϮϮ ϲϳϲϬ ZŝďĞ

,ĂŶĚŝ DŽďŝů &ĂďƌŝŬƐǀĞũ ϮϮ ϳϬϬϬ &ƌĞĚĞƌŝĐŝĂ

,ĂŶĚŝ DŽďŝů sĞũůďũĞƌŐǀĞũ ϭϴ ϴϮϰϬ ZŝƐƐŬŽǀ

ϵϳ ϭϮ ϵϲ ϮϮ

ϰϯ ϮϬ ϱϳ ϬϬ

ϵϲ ϵϲ ϭϱ ϮϮ

ϳϲ ϴϴ ϭϴ ϬϬ

ϳϱ ϵϯ ϭϳ ϬϬ

ϴϳ ϯϭ ϰϲ ϬϬ

,ĞƌŶŝŶŐΛŚĂŶĚŝͲŵŽďŝů͘ĚŬ

<ŽďĞŶŚĂǀŶΛŚĂŶĚŝͲŵŽďŝů͘ĚŬ

ĂůďŽƌŐΛŚĂŶĚŝͲŵŽďŝů͘ĚŬ

ZŝďĞΛŚĂŶĚŝͲŵŽďŝů͘ĚŬ

&ƌĞĚĞƌŝĐŝĂΛŚĂŶĚŝͲŵŽďŝů͘ĚŬ

ĂƌŚƵƐΛŚĂŶĚŝͲŵŽďŝů͘ĚŬ


LIVTAG #1 – 2011

21

9

2 4 5 _________ ]]]]]]]]] 6 9 ]]]]]]]]] _________ 7 8 5 1 6 ]]]]]]]]] _________ 1 3 6 ]]]]]]]]] _________ 6 5 7 ]]]]]]]]] _________ 8 4 1 7 ]]]]]]]]] _________ 5 1 ]]]]]]]]] _________ 2 1 9 ]]]]]]]]] _________ 4 9 3 5 ]]]]]]]]] _________ PERSON HJÆLPMED ISOLERER SOM KAMERA PERSON

TELT

BEDEHUS

DRIK

3 8 5 1

2 4

1

5 3 6 2 8 9 5 2 1 5 6 8

7 9 3 4

KILDE

SMÅ ROVDYR

TJATTET

TITTET

3

BESTÅR

RYSTE

DRENGENAVN

PRÆST

LEGALISERET

DØSE

FACTS FRISERET

SPROG I EGYPTEN

STILET

SES

SÆT GRÆNSER FORBILLEDLIGE

TREKANTSIDE

BYGGEMATERIALE

TEKSTILPLANTE

1

FANGSTREDSKAB

EMBEDE

GAD VIDE

HINE BIORD

KULTHANDLING

STEDORD

SVIR

2

SOLO

SYGDOM DRIK AF GÆRET KOMÆLK BIMS

DANEFÆ JEG BEFORDRINGSMIDDEL

DEL AF ROK

MATERIALE

VÆLTEDE

TIDSRUM

BINDEORD

KOM I TANKE OM

KANTON TIDSMÅLER PASTASTYKKE

DYREVERDEN AKKORDER

FUGLE

GRUBE

RIMPEDE

PRIVAT

FELTET VELSTILLET FORBRYDELSEN

4

SPRAY

LYDSTYRKE

SKYNDT SIG RAMASKRIG

PAVEKRONE ET PÅ ITALIENSK

VEJÆKSTRÆKNING POSITIV ELEKTRODE DOMSTOL

5

SPILDER

HEJSE OP

POSTYR

SIAMESER

GRÆSK TEGN

FODDELEN FORSIKRING

6

PASSAGERUD UDGANG

7

3

GEREREDE SKUEPLADSEN


F

FORSKNING // LIVTAG #1 – 2011

Ny futuristisk robotteknologi giver lammede håb om at kassere kørestolen og kunne bevæge sig rundt på to ben igen. Prisen er dog stadig en betydelig forhindring.

NÅR MENNESKE OG MASKINE SMELTER SAMMEN


LIVTAG #1 – 2011

23

AF Sole Bugge Møller, journalist — FOTO PR, Berkeley Bionics

SAN FRANCISCO. Det er ikke Jesus’ tilbagevenden til jorden, men for nogle handicappede er det en fuldgod erstatning. For en ny opfindelse kan give lamme håb om at gå igen. Californiske Berkeley Bionics har nemlig opfundet et slags robotskelet, kaldet eLegs, der er designet til at hjælpe personer med specielt rygmarvsskader til atter at kunne bevæge sig på to ben og dermed vinke farvel til kørestolen. Dragten består af to mekaniske ben, der monteres uden på tøjet og styres ved hjælp af en kunstig intelligens og sensorer, der reagerer på håndbevægelser og bevæger de mekaniske lemmer derefter. Det er dog stadig nødvendigt at bruge krykker til at bevæge sig rundt, og brugerne er derfor nødt til at have styrke i overkroppen for at kunne benytte det såkaldte exoskelet. Alligevel vil det give en helt ny frihed og uafhængighed til handicappede verden over. Selv om eLegs stadig er et par år fra at blive sendt i handlen, har de første forsøgspersoner været yderst begejstrede over at kunne gå rundt igen. Som eksempelvis Amanda Boxtel, der blev lammet i en skiulykke for 18 år siden, og har været en af de første forsøgspersoner, der har prøvet eLegs. ”At være i stand til at gå med en naturlig holdning, at se rundt i verden og give et knus hjerte-til-hjerte, det er noget, jeg har drømt om at gøre i så mange år,” siger hun.

Helbredelse frem for kompensering Det kan godt være, at robotskeletter får dig til at tænke på futuristiske science fiction-film a la Terminator, men teknologien, der kan smelte menneske og maskine sammen, er hastigt på vej frem. Alene i 2010 blev tre nye exoskeletter introduceret på markedet, og det ser ud som om teknologien er ved at være moden til at tage det næste skridt ud til brugerne. ”Det er ikke længere en teknologi, der kun findes i laboratoriet, exoskeletter bliver brugt i den virkelige verden. Der er ingen tvivl om, at det er fremtiden inden for genoptræning,” siger Nancy Byl, professor emeritus og leder af afdeling for fysioterapi og rehabiliteringsvidenskab ved University of California San Francisco.

Amanda Boxtel er i stand til at gå, når hun bruger eLegs.

Det er åbenlyst, at exoskeletterne vil kunne forbedre livskvaliteten for handicappede, hvad end de har rygmarvsskader, hjerneblødninger, polio, Parkinson’s eller er blevet invalideret i et trafikuheld. Men der er håb om, at de ligeledes vil kunne revolutionere genoptræningsforløb, selv for rygmarvsskadede. Den seneste forskning tyder på, at det er muligt at genoprette nervebanerne, og her vil robotteknologien være et uundværligt redskab, fordi exoskeletter både giver støtte og aflaster kroppen, men også bevæger benene på samme måde, som vi er vant til. Tankegangen er, at hvis man laver nok gentagelser af de normale bevægelser, vil nervebanerne kunne genetableres. ”Hvis vi bliver ved med at gøre fremskridt i træningen af patienter med rygmarvsskader, er der håb for, at vores mål en dag vil være helbredelse og ikke bare kompensering,” siger Nancy Byl. Hun har trænet patienter, der har lammelser i den ene side efter hjerneblødning med et robotstyret ben kaldet Tibion og har oplevet forbedringer op til 40 procent i forhold til patienternes gang, hastighed og udholdenhed i løbet af få uger. Så der er tilsyneladende noget at have forhåbningerne i.

Udviklet til militæret Når det kommer til at udvikle robotskeletter, har Japan og USA lagt sig i førertrøjen. I USA tager teknologien afsæt i militæret, hvor exoskeletter er blevet udviklet til at give raske soldater ekstra styrke til eksempelvis at kunne bære sårede kammerater ud af krigszonen. I Japan er exoskeletterne i højere grad udviklet i et plejemæssigt perspektiv, og store firmaer som Honda og Toyota har investeret millioner af kroner i teknologien. Derfor har robotbenene også


LIVTAG #1 – 2011

24 udviklet sig rigtig stærkt på det seneste, og hvor der for et par år siden ikke var mere end to-tre bud på exoskeletter, er der nu langt flere – blandt andet er Israels Argo og New Zealands Rex Bionics kommet på banen – samtidig med at udviklingen er nået markant videre og dermed tættere på, at forbrugerne kan iføre sig robotben. Men der er stor forskel på, hvor raffinerede exoskeletterne er. Japanske Cyberdynes robotben er meget sofistikerede og virker ved hjælp af en række sensorer, der klistres på huden og læser de elektriske impulser, hjernen sender til musklerne, hvorimod Rex benytter sig af mere simple bevægelsessensorer. ”Firmaer som Berkeley Bionics og Rex ser ud til at gøre det lidt mere enkelt end eksempelvis Cyberdyne – og det virker derfor også hurtigere realistisk. Cyberdyne har mange store fremtidsperspektiver, men det er så avanceret, at det tager længere tid at fintune,” siger Troels Vilms Pedersen, teamleder på Center for Robotteknologi ved Teknologisk Institut.

Hundedyr teknologi

ROBOTDRAGTER TIL ODENSE Herhjemme kan vi også være med på robotvognen. Odense Universitetshospitals genoptræningsenhed har nemlig indledt et samarbejde med japanske Cyberdyne om at teste deres exoskelet kaldet HAL5. I Odense vil robotdragterne dog kun blive brugt i genoptræningen af mindre skader som eksempelvis et overrevet ledbånd for i første omgang at se teknologien an. Men på længere sigt, er der håb om, at det kan udvides til mere alvorlige skader.

Teknologien er stadig ret ny, og nogle af exoskeletterne er en anelse tunge og klodsede og har ofte kun en batterilevetid på få timer. For brugerne, der drømmer om at sætte fødderne i en robotdragt, er den største forhindring dog prislappen – for exoskeletterne er hundedyre. Rex er prissat til 150.000 dollars (omkring 830.000 kroner), mens Berkeley Bionics endnu ikke er prissat, men formentlig vil koste omkring 100.000 dollars. Alligevel er Nancy Byl overbevist om, at den øgede konkurrence med tiden vil føre til bedre produkter og lavere omkostninger. ”Jo mere klinisk bevis, der understøtter værdien af disse apparater, og jo flere der bliver produceret, jo mere vil prisen også falde,” siger hun. Hun fortæller, at andre simplere genoptræningsapparater nu koster en tredjedel af, hvad de gjorde, da de først kom på markedet. Samtidig ser hun også et potentiale i, at firmaerne lejer exoskeletter til patienter for en periode. Troels Vilms Pedersen er overbevist om, at vi i fremtiden vil se langt mere til robotteknologien. Men populariteten vil også være afhængig af, hvor stort genoptræningspotentialet er, og hvilke sammenhænge man kan benytte dem i. ”Jeg er ret sikker på, at den kan bruges til mere enkle ting, og det virker oplagt som et alternativ til kørestolen. I forhold til genoptræning er der ingen, der rigtigt kender potentialet, men det er stadig tvivlsomt, om man vil kunne genoptræne nervebanen ved komplekse sygdomme og skader,” siger Troels Vilms Pedersen. De første mekanisk snurrende skridt er taget, og kolossale muligheder venter rundt om hjørnet. Det er måske ikke et mirakel af bibelske dimensioner, men for lammede, der for første gang i årtier er i stand til at rejse sig op og efterlade kørestolen i horisonten, er det mindst lige så godt.


LIVTAG #1 – 2011

25

DE LAVER ROBOTSKELETTER • • • • • • •

Berkeley Bionics – eLegs Cyberdyne – HAL 5 Argo – ReWalk Rex Bionics – REX (Robotic Exoskeleton Legs) Honda – Exoskeleton Legs Raytheon Sarcos – XOS2 (dog primært til militært formål) Forskningsuniversiteter som Massachussetts Institute of Technology arbejder ligeledes på at skabe robotben

eLEGS

NY

undersøgelse blandt rygmarvsskadede Vi håber, at I vil hjælpe os og udfylde de spørgeskemaer, vi udsender i slutningen af februar til de personer, der har været indlagt i Viborg eller på Hornbæk efter en traumatisk rygmarvsskade i de seneste 5 år. Vi er to fysioterapeuter fra Paraplegifunktionen i Viborg og PTU i Rødovre, der er i gang med en undersøgelse af hvor mange, der efter at have fået en rygmarvsskade, kommer tilbage i arbejde eller starter på en uddannelse. Vi ved fra vores daglige arbejde, at rigtig mange har et stort ønske om at komme i gang igen men ved også, at der er mange forhindringer. Der er lavet en del forskning i udlandet på dette område, men der er aldrig lavet en opgørelse over, hvordan det forholder sig i Danmark som helhed. Resultatet er interessant for at kunne målrette rehabiliteringen, så de rette tilbud kommer på de rigtige tidspunkter.

Hjælp os Vi håber, at I vil hjælpe os og udfylde de spørgeskemaer, vi udsender i slutningen af februar til de personer, der har været indlagt i Viborg eller på Hornbæk efter en traumatisk rygmarvsskade i de seneste 5 år. Af hensyn til undersøgelsens brugbarhed, er det vigtigt, at så mange som muligt vil udfylde spørgeskemaerne og sende dem tilbage til os i de medfølgende kuverter. Hvis I ikke ønsker at udfylde skemaet, vil det være en stor hjælp for os, hvis I alligevel sender skemaet tilbage og evt. skriver hvorfor. De der ikke svarer, vil vi tillade os at kontakte for at høre om årsagen. Projektet er anmeldt til datatilsynet og alle besvarelser vil blive anonymiserede. Projektet skal være afsluttet i august 2011, og vi vil efterfølgende fortælle om resultaterne i Livtag og RYK! Hvis der er spørgsmål til projektet, er I meget velkomne til at kontakte os Venlig hilsen Dorte Hoffmann, fysioterapeut, Paraplegifunktionen, Regionshospitalet Viborg. dorte.hoffmann@viborg.RM.dk, tlf. direkte 7844 6178 Ellen Madsen, fysioterapeut, PTU, Rødovre, ema@mail.dk tlf. direkte 3673 9097


B

BREVKASSE // LIVTAG #1 – 2011

26

BREVKASSE Brevkassen besvarer spørgsmål fra PTU’s medlemmer og andre, der søger viden på PTU’s område. Har du et spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til en af brevkassens rådgivere. Du kan også stille spørgsmål på www.ptu.dk – under medlemmer.

BRITT JARS AFDELINGSCHEF FYSIOTERAPEUT PTU Handicapbiler biler@ptu.dk

MARIANNE BAK SVENDSEN JURIST jurist@ptu.dk

TINA THELLEFSEN FYSIOTERAPEUT fysioterapeut@ptu.dk

BENTE ELTON RASMUSSEN SOCIALRÅDGIVER socialraadgiver@ptu.dk

LISE KAY LÆGE laege@ptu.dk

ANNA-LENE HARTVIGSEN HJÆLPEMIDDELTERAPEUT hjaelpemiddelterapeut@ptu.dk

KØB FOR BESKYTTEDE MIDLER Kære PTU Jeg har fået udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne. I den forbindelse overvejer jeg at bruge pengene på et sommerhus. Såfremt jeg bruger de særligt sikrede penge – og kun dem – til at købe et sommerhus, er mit spørgsmål, om hele sommerhuset så er "særligt sikret" eller det "kun" er de penge, jeg betaler for sommerhuset. F.eks. hvis jeg køber det nu for 1.000.000 kr. og sælger det om 10 år for 1.300.000 kr. Kære medlem Retsstillingen på dette – for mange af vores medlemmer meget relevante – område er desværre uafklaret, da der ikke findes afgørelser, der kan give et konkret svar på spørgsmålet. Det følgende er imidlertid udtryk for PTU´s opfattelse af forholdet: Det er PTU´s klare antagelse, at et aktiv erhvervet for en kreditorbeskyttet personskadeerstatning (et såkaldt surrogataktiv) er beskyttet på tilsvarende måde som selve erstatningssummen. Hvorvidt evt. værdistigninger på aktiver, der er erhvervet for erstatningen, er beskyttet, er mere usikkert. Ud fra en samlet vurdering af alle relevante indhentede

oplysninger, er det imidlertid PTU´s formodning, at sådanne værdistigninger ikke vil være beskyttet. Der kan i den forbindelse henvises til et andet retsområde, nemlig området for deling af diverse aktiver ved skifte i anledning af separation og skilsmisse. Det gælder her, at en personskadeerstatning ikke skal deles mellem ægtefællerne ved skilsmisse mv. Det er imidlertid alene erstatningen, der holdes uden for ligedelingen. Renter, udbytter samt værdistigninger af formuen (herunder fx værdistigninger på en fast ejendom erhvervet for erstatningen) er omfattet af ligedelingsreglen. Bl.a. på baggrund heraf antager PTU, at retsstillingen er som beskrevet ovenfor. I forhold til dit konkrete tilfælde formoder PTU således, at den ene million er beskyttet, men at det er meget usikkert / tvivlsomt, hvorvidt beløb herudover vil være beskyttet. Held og lykke med evt. køb af sommerhus og vær opmærksom på at få tinglyst på skødet, at ejendommen er erhvervet for din erstatning. Venlig hilsen Marianne Bak Svendsen, jurist


LIVTAG #1 – 2011

27

BESKATNING AF ERSTATNING Kære PTU Jeg blev kørt ned på cykel for 2-3 år siden og kom alvorligt til skade. Før ulykken arbejdede jeg på fuld tid som sygeplejerske. Jeg var sygemeldt i ca. 2 år, indtil jeg blev bevilget førtidspension af min kommune for et halvt år siden. Jeg har modtaget over 300.000 kr. fra modpartens forsikringsselskab i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for perioden fra ulykkens indtræden og indtil bevilling af min pension. Jeg vil gerne kort spørge om, hvordan beløbet bliver beskattet på selvangivelsen? Kære medlem. PTU besvarer sædvanligvis ikke skattespørgsmål. Jeg skal dog i den forbindelse gøre opmærksom på, at PTU inden for overskuelig fremtid som et helt nyt medlemstilbud får tilknyttet en revisor, der vil tage sig af besvarelsen af spørgsmål vedrørende skat mv. Vedrørende den konkrete indbetaling mv. er jeg imidlertid nødsaget til indtil videre at henvise dig til at rette forespørgsel direkte til SKAT. Du kan gå ind på SKATs hjemmeside på www.SKAT.dk.Her kan du også læse mere om emnet. Helt generelt kan det siges, at der skal betales skat af en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som var der tale om almindelig lønindkomst. Dette skyldes, at erstatningen træder i stedet for skattepligtig indkomst. Det er normen, at forsikringsselskaberne i forbindelse med erstatningsudbetalingen oplyser om, hvorvidt pågældende beløb er skattepligtig samt endvidere om, hvorvidt beløbet er indberettet til SKAT, men det er desværre ikke altid, at der gøres tilstrækkeligt tydeligt opmærksom herpå. Da forsikringsselskaberne ikke ligesom en arbejdsgiver er forpligtet til at tilbageholde og drage omsorg for betaling af den skyldige skat, skal du således selv være opmærksom på at få det gjort. Venlig hilsen Marianne Bak Svendsen, jurist

Afregistrering af invalidebil Kære PTU Jeg har søgt min kommune om fornyelse af invalidebil. Min nuværende invalidebil vil jeg gerne overdrage til min mor, og den skal således afregistreres som invalidebil. Hvordan gør man det (er det hos SKAT) og vil der være økonomiske omkostninger for min familie ved at skulle registrere den igen? Jeg håber, I kan svare på dette, da jeg ikke synes at kunne finde noget på internettet om det. Kære medlem Tak for din mail. Der er lige et par ting, du skal være opmærksom på i forbindelse med genbevilling af bil. I følge ”bilbekendtgørelsen” loven skal salgsprovenuet fra din nuværende bil indgå i næste bilhandel. Jeg vil derfor anbefale, at du får den vurderet hos to forhandlere og får et skriftligt tilbud fra dem, så du kan bevise over for kommunen, at du har solgt bilen for den reelle salgsværdi. Med andre ord, kan du ikke overdrage bilen gratis til din mor, for så kan du stå og mangle pengene, når kommunen beregner det næste lån. Det kan også være en god ide at forhøre dig hos kommunen, om de har en bestemt procedure, du skal følge. Med hensyn til omregistreringen skal det ske hos SKAT. Hvis det er en personbil, er det lige til, men hvis det er en 10-personers minibus, skal der også betales registreringsafgift, og det kan være meget dyrt. SKAT vil formentlig kunne oplyse om, hvor meget det koster ud fra kørte kilometer og alder, måske vil de se bilen til en vurdering. Jeg håber dette er tilstrækkelig vejledning til, at du kan komme videre. Venlig hilsen Britt Jars, afdelingschef, fysioterapeut, PTU Handicapbiler


LIVTAG #1 – 2011

28

HELT NYT PATIENTKLAGESYSTEM ER TRÅDT I KRAFT AF Marianne Bak Svendsen, jurist, PTU

Det nye patientklagesystem medfører, at der er oprettet én central klageindgang, kaldet Patientombuddet, hvor man kan klage over det samlede behandlingsforløb og over, at man ikke får indfriet sine rettigheder. Det gamle Patientklagenævn afløses af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, hvor man som hidtil kan klage over enkelte sundhedspersoner.

PTU’s holdning Det nye klagesystem med én fælles indgang og med tilbud om dialog og bistand af en bisidder er væsentlige og klare forbedringer. Afskaffelsen af lægmands nævnsmedlemmer i klageinstansen er derimod et stort tab. At opgive brugernes medindflydelse er betænkeligt, selvom deres medvirken måske ikke så ofte førte til andre afgørelser end dem, læger og jurister var enige om at foreslå. Lægmands medvirken øger tilliden til de professionelles afgørelser og til hele klagesystemet. Retfærdighed er ikke alene et spørgsmål om at overholde sagsbehandlingsregler, god og objektiv bevisbedømmelse og uvildighed, men afhænger også af tillid i befolkningen til, at afgørelserne er sagligt velbegrundede og upartiske. Hvis borgerne ikke tror på dette, er modellen ikke god nok. Det kan meget vel vise sig at blive den mistelten, der ikke er taget i ed her, og det kan føre til en revision af klagereglerne om få år. H. Kallehauge, formand PTU

Alle klager samlet ét sted Der er klare forbedringer for patienterne. For det første samler det nye Patientombud alle sager om klager, erstatninger og rapportering af utilsigtede hændelser. I dag skal en patient, der er utilfreds med en behandling, henvende sig forskellige steder afhængig af, hvad klagen vedrører. Nu kan alle patienter klage ét sted. Hvor man tidligere kun kunne klage over enkelte sundhedspersoner, fx hvis en læge stillede den forkerte diagnose eller udskrev den forkerte medicin, kan man nu også klage over forløb og systemfejl, fx fejl i kommunikationen fra læge til læge eller fra afdeling til afdeling. Der er således blevet flere muligheder for at klage.

Nyt tilbud om dialog En anden nyskabelse er, at alle, der klager til Patientombuddet eller Disciplinærnævnet, automatisk vil blive tilbudt en dialog med den pågældende region om den behandling, der er klaget over, inden der oprettes en egentlig klagesag. Dette tiltag åbner op for, at patienten kan få en forklaring på og evt. en undskyldning for behandlingsforløbet i stedet for at gennemføre en hel klagesag. Er klageren tilfreds med dialogen, bortfalder klagen, ellers kører klagesagen. Det skal dog pointeres, at patienten ikke har nogen pligt til at deltage i en sådan dialogsamtale. Beslutter patienten at gå videre med


LIVTAG #1 – 2011

29

De nye regler medfører, at der er oprettet én central klageindgang, kaldet Patientombuddet, hvor man kan klage over det samlede behandlingsforløb og over, at man ikke får indfriet sine rettigheder. Det gamle Patientklagenævn afløses af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, hvor man som hidtil kan klage over enkelte sundhedspersoner.

klagen, bliver vedkommende automatisk tilbudt en bisidder til det videre forløb.

Kon k urren

ce

VIND EN UGE I ET AF PTU’S FERIEHUSE

Hurtigere behandling af klager Endelig forudsættes det, at klagesagerne bliver behandlet hurtigere end i dag, fordi der bliver færre led i sagsbehandlingen. Dog forventes det, at der kan blive en pukkel i sagsbehandlingen umiddelbart efter, at Patientombuddet er oprettet, fordi det muligvis vil få flere patienter til at klage, og fordi Patientombuddet som beskrevet åbner for nye klagemuligheder. Trods de nævnte positive tiltag er der også kritiske røster, bl.a. fra Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter samt Forbrugerrådet. Danske Handicaporganisationer har udtalt, at reglerne direkte forringer patienternes retssikkerhed. De mener, at de nye regler indeholder mange forbedringer, men desværre også store mangler i forhold til patientinddragelse og klageadgang i forhold til det nuværende patientklagenævn, bl.a. i forhold til hvem der skal træffe afgørelserne. Patientombuddets afgørelser bliver således uden nogen form for lægmandsrepræsentation. Det anses for at være et stort problem, at der ikke er patienter repræsenteret i Patientombuddet, da det så alene vil blive jurister, der kommer til at afgøre sagerne.

Man kan læse mere om den nye ordning på eksempelvis Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside www.sum.dk. Man kan endvidere læse om kritikken mod den nye ordning på bl.a. Danske Handicaporganisationers hjemmeside: www.handicap.dk.

Det eneste, du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at sende os din e-mailadresse og dermed acceptere, at vi tilmelder dig PTU’s nyhedsbrev, så du fremover modtager relevant information i din indbakke. Du kan til enhver tid framelde nyhedsbrevet. Når PTU har din e-mailadresse, er du sikker på, at du bliver orienteret om relevante kurser, arrangementer og vigtigt viden fra foreningen. Vil du være med i konkurrencen, så send din mailadresse til Birthe Thurøe, bth@ptu.dk senest d. 28. februar 2011. Husk at skrive ’konkurrence’ i emnefeltet. Vi trækker en vinder blandt de emailadresser, vi har modtaget den 1. marts 2011, hvor der i emnefeltet står ’konkurrence’. Vinderen kan frit vælge en uges gratis ophold i et af PTU’s seks feriehuse. Opholdet skal finde sted uden for højsæsonen og i en uge, hvor der ikke i forvejen er booket. Det eneste, du skal betale er el- og vand.

Vinderen får direkte besked.


LIVTAG #1 – 2011

Træn derhjemme

AF Maj Bruun, fysioterapeut — FOTO Lars Bahl

Livtag bringer i dette og de kommende numre en række øvelser til whiplashskadede. Øvelserne er inspireret af den træning, deltagerne på PTU’s træningshold for whiplashskadede udfører hver uge.

Øvelserne er udarbejdet af fysioterapeut Maj Bruun, der underviser på træningsholdet i Rødovre. I dette første nummer bringer vi en række udspændings- og mobiliseringsøvelser. I de kommende numre bringer vi øvelser for nakke, skuldre og ryg.

din øje- og nakkekoordination, som bl.a. er med til at nedsætte din hovedpine, svimmelhed og utilpashed. Der vises også øvelser til din ryg og skuldre, som har en tæt relation til nakken, der ofte er påvirket efter et whiplashtraume.

Øvelserne må kun anses for at være vejledende og kan aldrig stå alene uden en grundig undersøgelse, vejledning og evt. behandling af en fagkyndig person sideløbende. Øvelserne skal tilpasses til den enkeltes niveau, så mærk godt efter hvordan hver øvelse føles både under og efter øvelsen er udført. Øvelserne må på ingen måde forværre dine symptomer.

Alle øvelser er på et lavt niveau og er et rigtig godt sted at begynde. Alle øvelser skal udføres uden smerter. Øvelserne skal helst udføres to gange dagligt. Du skal kunne udføre øvelserne på den korrekte måde. Gentag kun øvelserne det antal gange du kan langsomt, uden smerte, i en jævn bevægelse og uden at spænde unødigt. Det er ok at blive lettere svimmel i 10-15 sek., hvis det dernæst aftager straks.

I dette nummer bringer vi nogle vigtige udspændingsøvelser, som helst skal udføres inden selve træningsprogrammet. Udspændingsøvelserne skal kun udføres, hvis der mærkes en spænding i det anviste område. Øvelserne i de kommende numre giver muskelstyrke, stabilitet og forbedrer udholdenheden af din nakke. Øvelserne øger ligeledes bevidstheden omkring din nakke og forbedrer

Et par fif til øvelserne • Hav tungen liggende let bag fortænderne/ganen især til nakkeøvelserne, da dette stabiliserer nakken bedre. • Husk at trække vejret under øvelserne og bid ikke tænderne sammen. • Lad øjnene være med under øvelserne. Dvs. skal du dreje hovedet til venstre, så kik også til venstre med øjnene.


LIVTAG #1 – 2011

Klip ud og gem

Udspænding og mobilisering

1

Halsens muskulatur – især forsiden – er ofte spændt. Prøv disse udspændingsøvelser. Læg hænderne omkring venstre kraveben, træk let vævet nedad og hold hænderne der. Drej hovedet let opad og til højre og mærk en spænding i venstre side af halsen. Hold stillingen i 20-30 sek. Hold en pause og gentag et par gange mere. Øvelsen udføres også til den anden side.

2

Mærker du ikke nogen spænding i ovenstående øvelse så prøv denne. Læg venstre hånd mellem højre øje og øre. Læg den højre hånd på maven. Træk albuen bagud, og lad hovedet følge med. Mærk en spænding i højre side af halsen og hold stillingen i 20-30 sek. Hold en pause og gentag et par gange. Øvelsen udføres også til den anden side. Strækket kan øges ved at strække den arm, hvis hånd ligger på maven.

3

En lille øvelse der giver lidt ’luft’ til nakken. Læg begge hænder bag nakken. Læg tommelfingrene lige under kraniekanten. Træk hagen let indad og hold den der. Træk dernæst hovedet skråt fremad/op med hænderne. Mærk en lille spænding i den øvre del af nakken. Hold stillingen i 20-30 sek. Hold en pause og gentag et par gange. En god øvelse til at løsne spændingerne i nakken samt til at øge bevægeligheden.


LIVTAG #1 – 2011

4

En god øvelse til at løsne spændingerne i nakken samt til at øge bevægeligheden. Kig lige frem. Træk hagen let ind og hold den inde under hele øvelsen. Begynd så at nikke med hovedet op og ned, mens du drejer hovedet så langt til venstre som muligt. Nik dernæst hovedet tilbage til udgangsstillingen. Nikkebevægelsens størrelse kan varieres. Øvelsen udføres også til den modsatte side.

5

Udspænding og mobilisering af nervevævet ud til armene. Stå bredstående og gå lidt ned i knæene. Træk hagen let ind. Træk skuldrene bagud og nedad. Løft armene langsomt ud til siderne. Stands bevægelsen, når du mærker en spænding i armene/ hænderne. Bliv i stillingen og vip i håndleddene op/ned 15-20 gange eller til du bliver behagelig varm i hænderne. Øvelsen kan kortvarigt virke generende i armene/hænderne, men forværres symptomerne generelt, må denne øvelse ikke udføres.

6

En god øvelse til at løsne spændingerne i kæberne og mindske hovedpinen. Lad tungen ligge i undermunden bred og afslappet. Hold afstand mellem tænderne. Luk munden og pust luft op i kinderne og pust luften ud gennem munden, som om du spiller tuba. Gentag mindst 10 gange.


LIVTAG #1 – 2011

33

PTU har opfordret til, at henvisningerne genoptages øjeblikkeligt. Ligeledes opfordrer vi til, at behandlingen nu indføres i Danmark.

Danske patienter fratages mulighed for behandling AF Kira S. Orloff, journalist

En lang række danske post polio patienter har i de seneste år modtaget gammaglobulinbehandling som led i en videnskabelig undersøgelse på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken i Stockholm. Behandlingen har vist sig effektiv især i forhold til træthed og smerter. Muligheden er nu bortfaldet, og Neurocentret på Rigshospitalet har i et brev af 12. januar 2011 henvist til, at: • der ikke foreligger offentliggjorte resultater i lægevidenskabeligt tidsskrift af behandlingens effekt • det ikke har været muligt at få oplyst hvilken protokol, de henviste patienter indgår i. Endelig er det anført, at der er usikkerhed med hensyn til eventuelle bivirkninger af behandlingen. Regionens beslutning beror på ukorrekte forudsætninger: Der foreligger offentliggjorte resultater af behandlingen.

Protokoloplysninger er leveret. Og behandlingen har været kendt i adskillige år uden nævneværdige bivirkninger. PTU har derfor i breve til Koncerndirektør Svend Hartling, Region Hovedstaden og Lægelig direktør Jannik Hilsted, Rigshospitalet opfordret til, at henvisningerne genoptages øjeblikkeligt. Ligeledes opfordrer vi til, at behandlingen nu indføres i Danmark. PTU følger sagen i tæt dialog med relevante myndigheder.

Følg med i sagens udvikling på www.ptu.dk. Her kan du også læse det brev, patienterne har modtaget fra Rigshospitalet og brevet, PTU har sendt til bl.a. Region Hovedstaden.


LIVTAG #1 – 2011

34

JEG FØLER, JEG KAN FLYVE

AF Maria Gavilán, journalist — FOTO Peter Clausen

Fakta om vederlagsfri fysioterapi Ordning om vederlagsfri fysioterapi omfatter 2 målgrupper: 1. Vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap Her er kriterierne, at: • Man har et svært fysisk handicap • Tilstanden er varig • Man har en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten 2. Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom Her er kriterierne, at: • Man har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom • Tilstanden er varig • Man har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom • Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale Fysioterapien kan foregå individuelt, på hold, eller som en kombination af begge. Tilbuddet omfatter også ridefysioterapi på hold for personer, som efter en konkret lægelig vurdering kan have gavn heraf. Dette gælder dog kun, hvis der er henvist til vederlagsfri fysioterapi i henhold til kriterierne om ”personer med svært fysisk handicap”. For yderligere information: www.sundhed.dk


LIVTAG #1 – 2011

35

Kan man begynde til ridning, når man er 70 år og har polio? Nogle vil måske tvivle, men det er der ingen grund til. En gruppe PTU-medlemmer spenderer fredag efter fredag på en lun hesteryg. Det styrker mange af kroppens muskler og øger balancen. Og så er det oven i købet sjovt.

Ellen Christiansen nyder at være blevet ridepige – i en alder 70 år.

Hestene er forsynet med seletøj og sadler med lammeskind, så bagdelen kan holde sig lun, og varmen fra hesten bedre kan sprede sig til musklerne. I taskerne ligger poser med gulerødder klar, som de store heste skal belønnes med, når ridetimen er slut. I første omgang bliver taskerne efterladt på bænken i den store kolde ridehal. Hestene er gjort klar til dagens ridehold, de mangler bare lige damerne. Og selvom der skal mange timers træning til, før turen op i sadlen bliver udført med en cowboys elegance, så går det faktisk forbavsende let. Men det er også fjerde gang, at gruppen på fem kvinder fra PTUs Roskilde-kreds er i Karlslunde Ridecenter. Og det er tydeligt at se, siger damerne selv og deres ridefysioterapeut, Helene Slot. Ikke kun på deres evner til at komme op på hesten, men også på den måde de rider.

Ømme muskler og en lur på sofaen Med bagdelen velplaceret i sadlen sætter hestene i gang i blide taktfaste skridt, og sådan fortsætter de rundt og rundt i hallen. Ind imellem bliver hestens rytmiske bevægelser kombineret med lidt rigelig egen vilje, men så er der heldigvis en ridehjælper, der trækker hesten tilbage på sporet.

Kvinderne holder godt fast og lytter koncentreret. For inde midt i hallen står Helene Sloth og fortæller hvilke øvelser, de skal lave. 'Stræk benene', 'løft kroppen', 'klap hestens bagdel', 'klø den i manken'. Det er alt sammen bevægelser, der udfordrer kroppens styrke og balance. Og det koster på smertekontoen. Efter ridetimen er ømme lår, baller og ryg lige så obligatorisk som hestenes gulerødder og en lur på sofaen. Men så kommer der til gengæld også konkret belønning bagefter, fortæller 71-årige Evelyn Blangsdal. "Når jeg skal ud på altanen for at ryge mig en cigaret, plejer jeg at bruge armene til at trække mig op fra lænestolen, men efter den første fredag på rideskolen, bemærkede min mand, at jeg trods træthed rejste mig helt uden at bruge armene." Også holdets yngste deltager 43-årige Mette Ford mærker belønningen. "Hele aftenen efter vi har reddet, føler jeg mig så let, nærmest som om jeg flyver."

Vederlagsfri behandling banede vejen Et par af kvinderne skal have styrket balancen, en skal have styrket lårmusklen og for en er det især bækkenet, der har behov for at blive trænet. Udover de individuelle behov har kvinderne i det hele taget brug for at styrke alle de dele af kroppen, der trænger efter et langt liv med polio. ”Da vi ved en tilfældighed hørte om de gode resultater, man kan opnå ved at ride og at vi oven i købet kunne få det betalt vederlagsfrit, kunne vi jo ligeså godt prøve det sammen," siger 70-årige Ellen Christiansen og tilføjer: "Sådan er poliopatienter ofte, vi vil kunne det samme som alle andre. Også selvom mange måske synes, at vi har passeret aldersgrænsen for, hvornår man bliver ridepiger. Men nu kan vi altså ride." Og ridningen er noget af det, de glæder sig mest til i hverdagen. "For det første er det rart og betryggende, at vi går sammen, fordi vi kender hinanden og ved, hvor vores smertegrænser går som poliopatienter. For det andet får man også et forhold til hesten, og det gør det endnu hyggeligere," forklarer Ellen Christiansen. "Og så kan man godt leve med, at man går som om, man har skidt i bukserne," siger Evelyn Blangsdal.


LIVTAG #1 – 2011

36

HESTEN GØR FORSKELLEN FOR MANGE HANDICAPPEDE Varmen fra hesten og de konstante rytmiske bevægelser på hesteryggen giver resultater som den almindelige fysioterapi ikke kan opnå. Derudover byder træningen på naturoplevelser og en stærk følelse af frihed. Det siger ridefysioterapeut Helene Sloth, fra Karlslunde Ridecenter. Pludselig sover de om natten, går ture med familien med eller endda uden stok, eller vejrtrækningen bliver forbedret, så de kan udholde meget mere. Og en har sågar smidt sin respirator om natten. Det er blot nogle af de positive tilbagemeldinger, som ridefysioterapeut Helene Sloth hører i sin ridetræning af handicappede. Og det undrer hende ikke. For der er ikke mange muskler, der slipper for at komme på arbejde, når først ridefysioterapien er i gang; ben, baller og ryg , for slet ikke at glemme mave og arme. Og i modsætning til traditionel fitness, hvor det først og fremmest er de store muskler, der bliver styrket, formår ridningen også at få fat i alle de små af slagsen. Dem, der blandt andet styrker bækkenet, og forhindrer inkontinens. Samtidig får varmen fra hesten musklerne til at løsne op helt nede fra ryggen og op i nakken.

Unikke bevægelser Det er især hestens bevægelser, som gør behandlingen unik. "Nogle har prøvet at lave en mekanisk hest, men den kan ikke erstatte den levende, for der er det kun de store muskler, der kommer i sving," forklarer Helene Sloth. Hesten er ganske enkelt et behandlingsredskab på samme måde, som en bold er det. Man bruger hestebøjlerne til at rejse og sætte sig, man bøjer sig fremad og bagud og får mave og rygmuskler til at arbejde samtidig. "Den slags øvelser kan man jo også gøre uden en hest, men det, der adskiller sig mest er, at hesten bevæ-

RIDEFYSIOTERAPEUT HELENE SLOTH

ger sig samtidig. Og selvom det for det meste er stabile, rytmiske bevægelser, så er de aldrig helt identiske. Det stiller langt større krav til balancen og øger stabiliteten voldsomt," forklarer Helene Sloth, der i flere år har arbejdet med heste og den gavn, de gør for mange mennesker med handicap. En anden gevinst ved ridningen er, at folk retter sig op, mens de rider og det giver plads til, at lungerne kan udfolde sig. "Derfor hører vi rigtig mange hosteanfald efter en ridetime, for så er der løsnet op," siger Helene Sloth.

Kan du sidde, kan du ride Til manges store overraskelse kan de fleste handicappede med fordel modtage ridefysioterapi. Det eneste krav er, at den handicappede selv kan sidde oprejst. Helene Sloth møder ofte patienter, der ikke tror, de er i stand til at ride. Når det så viser sig, at det kan de sagtens, at de faktisk bliver bedre og bedre for hver gang og ovenikøbet mærker forbedringer i kroppen, vokser selvtilliden og følelsen af frihed. "Der går ikke lang tid, før rytterne kan styre hesten selv, og det giver en usædvanlig følelse af frihed for mange handicappede, som de ikke er vant til," fortæller Helene Sloth. "Og den følelse bliver yderligere forstærket, når det bliver varmere, og vi rider udenfor. Der får man også naturoplevelsen. Kombinationen af træning, frihedsfølelse og at være i naturen påvirker sindet positivt og skaber et bedre liv," siger ridefysioterapeuten.


ANNONCEGUIDE

WWW EGMONT HS DK

2%30%+4 UDVIKLER HELE MENNESKER

%GMONT (Â’JSKOLEN TILBYDER ENE STĂ?ENDE MENNESKELIGE FAGLIGE OG FYSISKE RAMMER MIDT I SKOV EN OG UD TIL VANDET KUN KM FRA ÂąRHUS 6ORES MODERNE LYSE VÂ?RELSER ER ALLE HANDICAP EGNEDE %T SEMESTER INDEHOLDER STU DIETURE TEMAUGER KONCERTER FOREDRAG M M 6Â?LG MELLEM ELLER UGERS KURSUS FRA AUGUST ELLER ET UGERS KURSUS FRA JANUAR

"ESÂ’G $ANMARKS MEST RUMMELIGE HÂ’JSKOLE PĂ? WWW EGMONT HS DK

%LLER PĂ? 6ILLAVEJ (OU /DDER 4LF MAIL EGMONT HS DK

3OLIDARITET q -YNDIGHED q 6Â?RDIGHED

Tlf. 75 88 16 22 ¡ www.daro.dk

Kørestolstraktor For dig der vil selv - hele livet ! Klik pü og kør

¡Om- og tilbygninger ¡Renoveringsarbejde ¡Forsikringsopgaver ¡Døre og vinduer efter mül ¡Maskinsnedkeri

¡Alufacader ¡Murerarbejde ¡Malerarbejde

Industrihegnet 8A ¡ 4030 Tune Telefon 4613 9191

www.moestrup.dk

Forhandler WAYUP v. Niels Horsbøl - www.wayup.dk Tlf. 20 40 63 18

PTU’s installatør

// LIVTAG #1 – 2011


LIVTAG #1 – 2011

38

PTU har fået nyt merchandise. Find det på www.ptu.dk/shop


K I

KREDSNYT // LIVTAG #1 – 2011

39 Det er muligt at finde oplysning om alle kredsenes arrangementer på PTU’s hjemmeside: www.ptu.dk. Kredsarrangementerne er åbne for alle aktive medlemmer, også selv om de arrangeres i en anden kreds, end den man er tilmeldt i. Husk blot tilmelding.

BORNHOLM PTU BORNHOLM Formand Erling Johansen Bjørnevej 5, 3720 Åkirkeby Tlf. 56 97 44 04, erling@post4.tele.dk Næstformand Svend-Erik Lund Skajlamark 19, 3700 Rønne Tlf. 56 95 54 05, fam-lund@pc.dk Kasserer Britta Averhoff Sdr. Landevej 53 A, 3730 Neksø Tlf. 56 49 31 52, averhoff@post7.tele.dk Sekretær Mogens D. Pedersen Lærkeløkken 7, 3770 Allinge Tlf. 56 48 14 27, jpmp@tdcadsl.dk Bestyrelsesmedlem Hans Birger Munk Solvænget 6, Nyker, 3700 Rønne Tlf. 56 96 61 75/ 30 54 20 49, bbmunk@mail.dk Kontaktpersoner: Erling Johansen

Bestyrelsesmedlem Merete Kampp Nielsen Hortensiavej 16, 1857 Frederiksberg C Tlf. 33 24 53 46, meretekampp@nypost.dk

Kasserer Karsten Kristiansen Engvej 13B, st. tv, 2300 København S Tlf. 82 32 10 27, 40 36 53 89, hesselund@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Niels Frandsen Amalievej 3, 1875 Frederiksberg C Tlf. 40 42 01 25, NFP@os.dk

Bestyrelsesmedlem Claus Petersen Hessensgade 32, 3. tv, 2300 København S Tlf. 51 90 14 35, peberholmen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Tonny Testrup Broderskabsvej 3, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 86 43 23, tt.tgb@ci.kk.dk Medlemstilbud Varmtvandstræning: Vi tilbyder træning i varmtvandsbassinet på Herlev Hospital tirsdage kl. 13.00-15.15. Vi har tre hold á 45. min. Pris for 30 lektioner er 1.800 kr. Der er ledige pladser. Tilmelding til Bodil Egelund, tlf. 44 44 35 99, bodil.egelund@webspeed.dk. Arrangementer Operaaften Tirsdag d. 15. marts kl. 18.30-22.00 Sted: Fjeldhammervej 8, bygn. A Musikhistoriker Trine Smith fortæller om Puccinis kinesiske eventyr-opera Turandot og viser eksempler fra forskellige opsætninger. I pausen serveres lidt vin og forfriskninger. Tilmelding til Merete Kampp Nielsen, meretekampp@nypost.dk, tlf. 33 24 53 46 senest d. 10. marts

SJÆLLAND PTU FREDERIKSBERG Formand H. Kallehauge, CF. Richs Vej 68, 2000 Frederiksberg tlf. 38 87 37 11, fax 38 87 37 51, hka@tdcadsl.dk Næstformand og kasserer Birgitte Mejsholm Godthåbsvænget 35,4.tv, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 10 08 91, mejsholm@privat.dk

PTU KØBENHAVN Formand Susanne V. Larsen Bryggervangen 6, 3-66, 2100 København Ø tlf. 39 18 62 60, 25 14 44 65, verngreenlarsen@gmail.com Næstformand og sekretær Kirsten Christensen Skovgaardsgade 28, 2100 København Ø Tlf. 35 26 79 06, kcr@kkerne

Bestyrelsesmedlem Torben Groth Frederikssundsvej 14 E, st.tv, 2400 København NV Tlf. 29 84 65 67, 28tvg51@live.dk Kontaktpersoner: Trafik- og ulykke: Claus Pedersen, tlf. 51 90 14 35 Whiplash: Kirsten Christensen, tlf. 35 26 79 06 Medlemstilbud Varmtvandstræning: Vi tilbyder træning i varmtvandsbassinet på Herlev Hospital tirsdage kl. 13.00-15.15. Vi har tre hold á 45. min. Pris for 30 lektioner er 1.800 kr. Der er ledige pladser. Tilmelding til Bodil Egelund, tlf. 44 44 35 99, bodil.egelund@webspeed.dk Arrangementer Operaaften Tirsdag d. 15. marts kl. 18.30-22.00 Sted: Fjeldhammervej 8, bygn. A Musikhistoriker Trine Smith fortæller om Puccinis kinesiske eventyr-opera Turandot og viser eksempler fra forskellige opsætninger. I pausen serveres lidt vin og forfriskninger. Tilmelding til Merete Kampp Nielsen, meretekampp@nypost.dk, tlf. 33 24 53 46 senest d. 10. marts

PTU KØBENHAVNS OMEGN Formand Jørgen Maibom Balsamvej 4, 2770 Kastrup


K I

KREDSNYT // LIVTAG #1 – 2011

40 Tlf. 32 52 25 37, 22 40 08 12, maibom@mail.dk Næstformand Doris Møller Risebækvej 7, 2770 Kastrup Tlf. 32 51 56 49, dejm13@gmail.com

• Polio: Lene Pedersen,

Kontaktpersoner:

• Polio: Bruno Nielsen, tlf. 40 10 22 47, Bruno-n@tdcspace.dk

Kasserer Pia Jensen Lundebjerggårdsvej 224, st.th., 2740 Skovlunde, Tlf. 44 84 13 51/40 54 55 90, pia_e_jensen@hotmail.com Bestyrelsesmedlem Lis Larsen Lyngkjær 4, 2765 Smørum Tlf. 44 97 34 86, lisole@nesa.jay.net Bestyrelsesmedlem Birthe Klamer Mørkhøjvej 320, st., 2730 Herlev Tlf. 44 53 00 82/22 88 90 55, birthe-klamer@webspeed.dk Kontaktpersoner: Jørgen Maibom Medlemstilbud Varmtvandstræning: Vi tilbyder træning i varmtvandsbassinet på Herlev Hospital tirsdage kl. 13.00-15.15. Vi har tre hold á 45. min. Pris for 30 lektioner er 1.800 kr. Der er ledige pladser. Tilmelding til Bodil Egelund, tlf. 44 44 35 99, bodil.egelund@webspeed.dk,

PTU NORDSJÆLLAND Formand Bodil Egelund, Knud d. Storesvej 4, 3600 Frederikssund Tlf. 44 44 35 99, 23 61 35 99, bodil.egelund@webspeed.dk Næstformand og kasserer Lene Lundsager Skovvej 25, 3400 Hillerød Tlf. 48 25 48 63/60 74 48 63, lundsager.lene@gmail.com Sekretær Henrik Torp Mosevej 22, 3650 Ølstykke Tlf. 47 17 73 32/20 25 05 42, SusanneHenrikTorp@mail.tele.dk Bestyrelsesmedlem Helle Christensen Dannevang 412, st., 3480 Fredensborg Tlf. 40 40 29 72, hvc@webspeed.dk

Kontaktpersoner:

Bestyrelsesmedlem Anja Hansen Vibevej 1B, 3630 Jægerspris Tlf. 47 53 60 52, anja@ngsob.dk

• Trafik- og ulykke: Henrik Torp, •

tlf. 47 17 73 32, 20 25 05 42, SusanneHenrikTorp@mail.tele.dk Whiplash: Lene Lundager, Tlf. 48 25 48 63, 60 74 48 63, lundsager.lene@gmail.com

Medlemstilbud Varmtvandstræning Vi tilbyder træning i varmtvandsbassinet på Herlev Hospital tirsdage kl. 13.00 – 15.15. Et hold træner i 45 min. Pris for 30 lektioner er 1.750 kr. Der er ledige pladser. Tilmelding til Bodil Egelund, tlf. 44 44 35 99, bodil.egelund@webspeed.dk Selvhjælpsgruppe for pårørende Har du fået en funktionsnedsættelse pga. en skade og er du interesseret i at komme i en selvhjælpsgruppe, er du velkommen til at ringe til Mariella Madsen, tlf. 49 13 25 99, mariella@vip.cibercity.dk

PTU ROSKILDE KREDS Formand Ellen Christiansen Lupinvænget 2, Ejby, 4623 Lille-Skensved, Tlf. 56 82 12 46, elleningrid@mail.dk Næstformand Ralf Kristensen Højagervej 3, 2690 Karlslunde Tlf. 56 14 39 34, ralf33@live.dk Kasserer Lise Olsen Sæbyparken 29, Sæby, 4070 Kirke-Hyllinge Tlf. 46 40 46 75/29 24 18 06, lise.o@mail.dk Sekretær Rita Block Solsortevej 11, 4130 Viby Sj Tlf. 46 19 40 26, block@privat.dk Bestyrelsesmedlem Mette Cho Hee Ford Engstien 9, 4030 Tune Tlf. 46 13 68 19, mette@thefords.net

Sæbyparken 22 B, 4070 Kirke Hyllinge tlf. 46 40 47 16, moster.lene@mail.dk Whiplash: Ralf Kristensen Højagervej 3, 2690 Karlslunde tlf. 56 14 39 34, ralf33@live.dk Lise Olsen Sæbyparken 29, 4070 Kirke Hyllinge tlf. 46 40 46 75, lise.o@mail.dk

Arrangementer Foredrag om kombi-behandling Onsdag d. 9. marts 2011 fra kl. 18.30-20.30. Lenette Rasmussen vil holde foredrag om bl.a. akupunktur, massage, healing og chakra afbalancering. Tilmelding til Mette Ford på telefon 46 13 68 19 eller mail mette@thefords.net senest 4. marts. Vandaerobic Ligesom sidste år vil vi i april måned tilbyde vand-aerobic. Møde om piskesmæld Lørdag d. 9.april 2011 kl. 14.00-17.00. Sted: Hvalsø Østergadecenter. Østergade 1, Hvalsø. Sygeplejerske og alternativ behandler Helle Clark og sygehjælper og alternativ behandler Katerina Grete Dam kommer og fortæller om, hvilke muligheder der er for at afhjælpe og takle smerter. Tilmelding til Lise Olsen på tlf. 46 40 46 75, mail lise.o@mail.dk senest 4. april.

PTU VESTSJÆLLAND Formand Kaja Brolykke Eiding, Hegnsgaard, Bastrupvej 30, Bastrup, 4400 Kalundborg Tlf. 45 85 35 16, 26 20 35 16, kaja.eiding@os.dk Næstformand Janus Tarp Storkens Kvarter 2, 4180 Sorø Tlf. 38 74 65 38/21 60 80 97, janustarp@mail.tele.dk Kasserer Ditte Schwartzbach Kordilgade 29, 4400 Kalundborg Tlf. 59 56 08 48/40 14 04 85, schwartzbach@mail.tele.dk


LIVTAG #1 – 2011

41 Bestyrelsesmedlem Erling Jensen Johannedalsvej 13, 4200 Slagelse 40 15 46 47, 26 66 54 52, murermester.jensen@tdcadsl.dk Bestyrelsesmedlem Grethe Timm Olymposvej 7, Drøsselbjerg, 4200 Slagelse, Tlf. 58 85 85 45/40 98 60 95, olympos7@mail.dk Kontaktpersoner: • Polio: Grethe Timm, tlf. 58 85 85 45 • Trafik- og ulykke: Janus Tarp, tlf. 38 74 65 38 • Whiplash: Jytte Brouer, tlf. 59 27 70 17, 40 68 63 50 Medlemstilbud Selvhjælpsgrupper: Vil du gerne med i en erfa- eller selvhjælpsgruppe? Du støtter og styrker dig selv og hjælper samtidig andre. Kontakt Jytte Brouer, tlf. 59 27 70 17, mobil 40 68 63 50 eller Uffe Hansen, tlf. 59 68 63 50.

PTU STORSTRØM Formand Bent Vedsø Østrigsvej 54, 4800 Nykøbing Falster Tlf. 54 85 25 24/41 44 35 24, bv@postkasse.com Næstformand Ruth Antosz Mørkhøjvej 296., 2730 Herlev Tlf. 22 88 39 09, ruth4653@hotmail.com Kasserer Anne-Lise Rossau Nyskolevej 36, 4840 Nørre-Alslev Tlf. 54 44 63 02, 22 76 54 17, arossau@hotmail.com Sekretær Bodil Jacobsen Skovvej 5, Nagelsti, 4800 Nykøbing Falster Tlf. 54 85 79 83, b-a-jacobsen@mail.tele.dk Bestyrelsesmedlem John Hansen Eiglersvej 8, 4900 Nakskov Tlf. 54 92 64 19, 24 61 99 44, john.hansen@nakskovnet.dk Kontaktpersoner: • Polio: Ruth Antosz, tlf. 22 88 39 09, ruth4653@hotmail.com • Trafik- og ulykke: Preben Vagner, tlf. 55 34 63 27, vagner@nyraad.net

• Whiplash: Anne- Lise Rossau, tlf. 54 44 63 02, arossau@hotmail.com

• Handicapidræt: Hanne Stampe Jacobsen, tlf. 55 77 37 86

FYN PTU FYN Formand Birthe Bjerre Nørrebjerg Runddel 153, 5220 Odense SØ Tlf. 65 93 42 88, b.p.bjerre@privat.dk Næstformand Nina Breilich Bramstrupvej 13 G st., 5230 Odense M Tlf.66 14 13 13/41 24 68 20, breilich954@ hotmail.com Kasserer Vivi Hansen Grøndalsvej 8, 5000 Odense C Tlf. 24 67 06 57, vivi@cdnet.dk Bestyrelsesmedlem Kirsten Lykke Nørrebjerg Runddel 184a, 5220 Odense SØ Tlf. 29 82 86 66, kirstenlykke@msn.dk Bestyrelsesmedlem Lisbeth Egeskov Klaus Berntsensvej 224 Tlf.65 95 85 76/51 80 17 39, lisbethegeskov@hotmail.com Kontaktpersoner: • Polio: Nina Breilich, tlf. 66 14 13 13, breilich954@hotmail.com • Trafik- og ulykke: Vagn-Erik Møller Nielsen, tlf. 62 69 14 78 • Whiplash: Kirsten Schultz, tlf. 29 82 86 66 Arrangementer Rundvisning på TV 2. Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 18.45 til ca. kl. 21.30. Sted: TV 2, Rugaardsvej 25, 5100 Odense C. Yderligere information og tilmelding: se forårsfolderen eller på hjemmesiden. Påskeblomsterbinding/dekoration. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 18.30 til ca. kl. 21.30. Sted: Fælleshuset Soluret 111, 5220 Odense SØ. Yderligere information og tilmelding: se forårsfolderen eller på hjemmesiden.

JYLLAND PTU SØNDERJYLLAND Formand Julie Larsen Kastanieparken 8, Fynshav, 6440 Augustenborg Tlf. 74 47 44 89, jullelarsen@privat.dk Næstformand Ernst Grav Eriksen Lilleskovvej 22 st., 6440 Augustenborg Tlf. 74 47 17 36, ernie.eriksen@stofanet.dk Kasserer Christian Holm Vestergade 61, 6500 Vojens Tlf. 74 54 20 95, christian-holm@webspeed.dk Sekretær Eluf Johansen Lilleskovvej 20, 1., 6440 Augustenborg Tlf. 20 25 81 41, eluf.j@stofanet.dk Bestyrelsesmedlem Lindy Hansen Bosagergården 9, st.tv., 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 60 36, ellen-lindy@stofanet.dk Kontaktpersoner: • Polio: Julie Larsen, tlf. 74 47 44 89, 23 48 10 34 • Trafik- og ulykke: Ernst Grav Eriksen, tlf. 74 47 17 36 • Whiplash: Karin Nørgård, tlf. 74 42 94 50 • Varmtvandssvømning: Eluf Johansen, tlf. 20 25 81 41 Medlemstilbud Selvhjælpsgrupper Vil du gerne med i en selvhjælpsgruppe? Du støtter og styrker dig selv og hjælper samtidig andre. Ring til koordinator Karin Nørgård, tlf. 74 42 94 50. Arrangementer Foredrag ’mit liv med polio’ Lørdag d. 26. marts 2011, kl. 14.00 Sted: Stubbæk Forsamlingshus, Dybkærvej 2, Aabenraa Landsformand Holger Kallehauge vil under titlen: mit liv med polio fortælle I pausen nyder vi kaffe / the med brød. Prisen er de sædvanlige 30 kr. Tilmelding senest den 21. marts 2011 til: Lindy Hansen, tlf. 74 42 60 36 eller Christian Holm, tlf. 74 54 20 95 Tag med på en tur til Australien Lørdag d. 9. april 2011, kl. 14.00


K I

KREDSNYT // LIVTAG #1 – 2011

42 Sted: I Stubbæk Forsamlingshus, Dybkærvej 2, Aabenraa Kom til en spændende eftermiddag og hør postarbejder, pressefotograf og foredragsholder Finn Søndergaard fortælle og viser lysbilleder om oplevelser efter mange rejser i det fantastiske og særprægede land Australien. Prisen er uændret 30 kr. pr deltager. Tilmelding senest den 4. april 2011 til Lindy Hansen, tlf. 74 42 60 36 eller Christian Holm, tlf. 74 54 20 95

PTU TREKANTOMRÅDET Formand Inge Raagaard Carlsen Almindingen 12, 6000 Kolding tlf. 75 52 83 57, fax 75 52 83 17, icarlsen@privat.dk Næstformand Marianne Frahm Kjærmarksvej 2, Lindved, 7100 Vejle Tlf. 75 85 13 43, frahm@tuknet.dk

PTU SYDVESTJYLLAND Formand Inga Bredgaard Cederlunden 45, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75 14 42 63, 50 85 42 63, inbr@youmail.dk Næstformand Gurli Duedal Toften 32B, 6818 Årre Tlf. 75 19 23 92, duedalmail@cdnet.dk Kasserer Alice Horsager Ribevej 6, 6740 Bramming Tlf. 75 17 42 32, alicehorsager@brammingnet.dk Bestyrelsesmedlem Franz Kamber Kornvangen 8, 6720 Fanø Tlf. 75 16 33 95, kamber@fanonet.dk

Bestyrelsesmedlem Jette Bech Solbærvænget 56, 6600 Vejen Tlf.40 60 54 85, jette.bech@gmail.com Kontaktpersoner • Polio: Inga Bredgaard, tlf. 75 14 42 63, bredgaard@esenet.dk • Trafik- og ulykke: Michael Bæk, tlf. 41 50 13 13, m.baek@esenet.dk • Whiplash: Eva Brammer, tlf. 75 14 37 23, evabrammer@esenet.dk • Varmtvandsmotion: Alice Horsager, tlf. 75 17 42 32 Medlemstilbud Fitnesscentret Esbjerg Trænings- og Aktivitetscenter, hver tirsdag kl. 14.00-18.00 og fredag kl. 14.00-17.00. Kørestolsdans i Kolding Hver mandag kl. 18.00-20.00: Inge Carlsen, tlf. 75 52 83 57

Kasserer Hanne Rasmussen Nyvangen 3, Søvind, 8700 Horsens Tlf. 75 65 99 83, holind@mail.dk Bestyrelsesmedlem Jytte Jørgensen Holbergsvej 14, 8752 Østbirk Tlf. 75 78 13 65, jytteoganker@mail.dk Bestyrelsesmedlem Herdis Eskesen Bærentzen, Våbensholmvej 2, Føvling Søgaard, 8740 Brædstrup, tlf. 75 60 25 12/40 17 35 57, heskesen@os.dk

Kontaktpersoner • Polio: Marianne Frahm, tlf. 75 85 13 43 Elin K. Pedersen, tlf. 75 65 13 75 • Whiplash: Herdis Eskesen Bærentzen, tlf. 75 60 25 12, 40 17 35 57 Karen Rasmussen, tlf. 26 72 11 56 Medlemstilbud Gymnastik for polioramte og andre med bevægelseshandicap Kompenserende undervisning tilpasset den enkeltes behov. Der afsluttes med afspænding. Kontaktperson: Østbirk: Jytte Jørgensen, tlf. 75 78 13 65 Vejle: Elin Kjærsgaard Pedersen, tlf. 75 65 13 75 Kørestolsdans i Kolding Kontaktpersoner: Inge Raagaard Carlsen, tlf. 75 52 83 57 Birgitte B. Rasmussen, tlf. 75 52 67 77 Varmtvandstræning i Kolding Kontaktperson: Inge Raagaard Carlsen, tlf. 75 52 83 57

PTU ØSTJYLLAND Formand Birte Mølgaard Brabrand Skovvej 2, 8220 Brabrand Tlf. 21 90 39 36, birte@molgaards.dk Næstformand Peer Laursen Rosenkrantzvej 12, 8543 Hornslet Tlf. 86 99 48 17, peerlaursen@mail.dk Kasserer Kirsten Karoff Fruensbakke 13, 8541 Skødstrup Tlf. 86 99 30 58/22 26 80 69, kirstenkaroff@hotmail.com Bestyrelsesmedlem Ingelise Rohde Falkevænget 40, 8370 Hadsten Tlf. 86 91 40 01/ 21 25 58 59, lillelise@oncable.dk Bestyrelsesmedlem Poul Erik Andersen Brødregade 26, 8900 Randers Tlf. 86 41 17 49, info@rigtigesko.dk

Kontaktpersoner • Polio og whiplash: Kirsten Karoff, tlf. 86 99 30 58, 22 26 80 69 • Trafik- og ulykke: Poul Erik Andersen, tlf. 86 41 17 49, 23 48 75 07 Medlemstilbud Selvhjælpsgrupper: Whiplash og polio kontaktperson: Kirsten karoff Kirstenkaroff@hotmail.com tlf. 86 99 30 58, 22 26 80 65 Trafik og ulykke kontaktperson: Poul Erik Andersen info@rigtigesko.dk Tlf. 86 41 17 49, 23 48 75 03 Selvhjælps/erfaringsudvekslingsgrupper Er du interesseret i at komme med i en eller anden form for gruppe – måske også af mere social karakter, så skriv kort om i hvilken retning dine ønsker går – til kirstenkaroff@hotmail.com eller ring tlf. 86 99 30 58, 22 26 80 69. Nyhedsbrev Ønsker du at modtage PTU Østjyllands Nyhedsbrev på e-mail, eller har du fået ny e-mail, kontakt da Peer Laursen peerlaursen@mail.dk EDB kursus Sted: Huset Venture, Stavtrupvej 34, 8260 Viby J.


LIVTAG #1 – 2011

43 Kontakt Maja Petersen på tlf. 86 28 35 55 alle hverdage mellem kl. 1016 PTU – medlemspris 400 kr ellers 500 kr. Energitræning Underviser June Skaaning Jensen. Sted: Randers Sundhedscenter Vestervold 4, 8900 Randers C Tilmelding June Skaaning Jensen, tlf. 86 47 49 48 Arrangementer Vandretur i Himalaya bjergene Onsdag d.9. marts 2011 kl. 19.00-21.30 Foredrag med Leonardo Cecchini. Pris: medl. gratis – ikke medl. 30 kr. Sted: MarselisborgCentret, Bygning 8, P. P. Ørums Gade 11, 8000 Århus C Tilmelding senest 28. februar 2011 til Birte Mølgaard, birte@molgaards.dk, tlf.53 56 30 59 De nye bilregler Besøg hos Handi Mobil, torsdag d. 7. april 2011 kl. 19.00-21.30 Sted: Bredskiftevej 6a 8210 Århus V Tilmelding senest d. 31. marts 2011 til Jan Højegaard Jensen, jan@hoejegaard.dk, tlf. 20 48 73 77 Mit liv med polio Torsdag d. 28.april 2011 kl. 19.00-21.00 med Holger Kallehauge. Sted: MarselisborgCentret, Bygning 8, P. P. Ørums Gade11, 8000 Århus C. Tilmelding senest 18.april 2011 til Birte Mølgaard, birte@molgaards.dk, tlf. 53 56 30 59. Foredrag om piskesmæld Mandag d. 9. maj 2011 kl. 14.30-17.30 med Hanne Holst Rasmussen. Sted: MarselisborgCentret, Bygning 8, P. P. Ørums Gade 11, 8000 Århus C. Tilmelding senest 2. maj 2011 til Birte Mølgaard birte@molgaards.dk, tlf. 53 56 30 59 Smertekursus Lørdag d. 28. maj 2011 Kl. 10.30-17.00 med PTU’s fysioterapeuter Maya Hammill Nielsen, Christa Hauge Nielsen og psykolog Hedda Sandemose. Sted: PTU Arresøvej 11 8240 Risskov Tilmelding, først til mølle princippet – senest d. 1. maj 2011 til Mette Dankelev mda@ptu.dk tlf. 36 73 90 28 Invitation til repræsentanter i råd og nævn Mandag d. 14.marts kl. 19.00-21.00 Sted: MarselisborgCentret, Bygning 8, P. P.

Ørums Gade 11, 8000 Århus C. Tilmelding senest 3.marts 2011 til Birte Mølgaard birte@molgaards.dk, tlf. 53 56 30 59

Bestyrelsesmedlem Conny Jensen Gormsvej 23 st. th, 7400 Herning Tlf. 29 43 52 34, conny.jensen@rr.rm.dk

Café – eftermiddage i: Silkeborg: onsdag d 2. marts og torsdag den 5.maj Kl. 15.00-17.30. Sted: Det nye Medborgerhus lokale3 Bindslevs Plads 5, 8600 Tilmelding – senest dagen før til Kirsten Karoff: kirstenkaroff@hotmail.com, tlf. 86 99 30 58, 22 26 80 69. Århus: torsdag d. 14. april Kl. 15.00-17.30 Sted: MarselisborgCentret, Bygning 8, P. P. Ørums Gade 11, 8000 Århus C. Tilmelding – senest d. 4.april til Jan Højegaard Jensen: jan@hoejegaard.dk, tlf. 20 48 73 77. Randers: torsdag d. 10. marts og onsdag d. 4. maj Kl. 15.00-17.30 Sted: Randers Sundhedscenter, lokale 410, Vestervold 4, 8900 Randers C. Tilmelding – ingen, men gerne forslag til emner til Kirsten Karoff: kirstenkaroff@hotmail.com, tlf. 86 99 30 58, 22 26 80 69. Skanderborg: onsdag d. 23.marts Kl. 15.00-17.30 Kulturhuset, Mødelokale 3, Parkvej 10, 8660 Skanderborg. Tilmelding – senest d. 22.marts til Jan Højegaard Jensen: jan@hoejegaard.dk, tlf. 20 48 73 77.

• Polio: Poul Ipsen, tlf. 97 35 14 11 • Whiplash: Vibeke Tang, tlf. 75 25 01 91 • Trafik- og ulykke: Egon Hjelm,

Kontaktpersoner

PTU MIDTVEST JYLLAND Formand Egon Hjelm Rødtjørnvej 40, 7400 Herning Tlf. 97 21 29 36, 25 61 65 41, egon.l.hjelm@gmail.com Næstformand Anna Jensen Hammerumholmvej 20B, 7400 Herning Tlf. 97 11 94 30, ajdls@mail.dk Kasserer Poul Ipsen Klostervej 70, 6900 Skjern Tlf. 97 35 14 11/50 71 42 18, poul@skjern-net.dk Bestyrelsesmedlem og sekretær Orla Bredgaard Storåvej 15, 7400 Herning Tlf. 97 22 01 32, obredgaard@gmail.com

tlf. 97 21 29 36

• Selvhjælpsgrupper:

Vibeke Tang, tlf. 75 25 01 91 Stavgang: Lene Andersen, tlf. 97 22 38 78 Varmvandstræning: Herning: Bitten Madsen, tlf. 97 16 24 30 Holstebro: Hanne Nielsen, tlf. 97 38 63 09

Medlemstilbud Husker du at se på vores hjemmeside Gå ind på www.ptu.dk og klik dig ind på ”Min kreds”. Her finder du Midtvest Jyllands side, hvor du kan se alt, hvad der rører sig i din kreds. Varmtvandsbassin i Herning: Pga. besparelser lukke bassinet på sygehuset i Herning i løbet af foråret/ sommeren. Vi har kontakt med Herning Svømmeklub/Gigtforeningen om et evt. samarbejde i det nye DGI hus i Herning, så vi fortsat kan tilbyde varmtvandstræning til vore medlemmer. Målet er også at få et hold i gang for medlemmer, der ikke kan få vederlagsfri fysioterapi. Når der er en aftale på plads, vil der komme mere information ud. Arrangementer Familien Danmarks hverdag sat på humoristisk spids. Onsdag d. 2. marts 2011 kl. 19.00-21.30 Foredrag med familievejleder og forfatter Lola Jensen – kendt fra Go’ morgen Danmark. Sted: HF/VUC, Brorsonsvej 2, Herning Pris 50 kr. – ingen tilmelding. Arrangementet er i samarbejde med andre handicaporganisationer. Revy – Schou Tur Fredag d. 4 marts 2011, kl. 18.30-01.00 Sted: Østergårds Hotel, Silkeborgvej 94, Herning Familiearrangement Lørdag d. 28. maj 2011, kl. 10.30-17.00. Momhøje Naturcenter, Kibækvej 19, Kibæk. Et skønt naturområde med en 1,3 km lang handicapegnet sti. Til børn og barnlige sjæle er der en dejlig natur-


K I

KREDSNYT // LIVTAG #1 – 2011

44 legeplads. Medbring selv mad – grillen er varm kl. 12. PTU giver 1 øl/vand til middagen samt kaffe/kage. Der vil om eftermiddagen være orienteringsløb, som alle kan deltage i. Hele familien er velkommen. Tilmelding senest d. 24. maj til: Hanne Nielsen, tlf. 97 38 63 09, Anna Jensen, tlf. 97 11 94 30. Arrangementet er gratis. Læs mere om arrangementerne i den udsendte aktivitetsfolder eller på vores hjemmeside.

PTU MIDT THY MORS Formand Ghita Tougaard Skivevej 134, 8831 Løgstrup tlf. 86 64 31 75, 24 93 80 85, ghita.tougaard@gmail.com Næstformand Ole Johnsen Pilevænget 17, 7800 Skive Tlf. 97 52 81 30, o.j@oncable.dk Kasserer Peder W. Pedersen Høegsvej 32c, 8830 Tjele Tlf. 65 93 58 22, pwp@ofir.dk Sekretær Mikael Fenger Rosvangvej 48, 7700 Thisted Tlf. 97 93 73 81, elsewienberg@hotmail.com Bestyrelsesmedlem Eggert Olesen LI. Sct. Mikkelsgade 2A, 6.1, 8800 Viborg, Tlf. 86 64 31 06, eggertolesen@webspeed.dk Kontaktpersoner • Polio: Mikael Fenger, tlf. 97 93 73 81 • Whiplash: Ghita Tougaard, tlf. 86 64 31 75 • Trafik- og ulykke: Eggert Olesen, tlf. 86 64 31 06 • Varmtvandssvømning: På Møllegården i Skive, tirsdag kl. 19.00. Kontakt Ole Johnsen, tlf. 97 52 81 30 eller Arne Sørensen, tlf. 97 52 22 93 Medlemstilbud Eftermiddagscafé I Viborg altid 2. mandag i hver måned kl. 15.00-17.00. Sted: Stationen, Ll. Sct. Hansgade 7, Viborg (den gamle brandstation) I Bjerringbro altid sidste tirsdag i hver

måned kl. 15.00-17.00. Sted: Gudenåhusets cafe, Realskolevej, Bjerringbro.

14.00-16.00. Kontaktperson Palle Brøndum tlf. 21 79 83 48

Arrangementer Foredrag med Holger Kallehauge Lørdag d. 2. april Bowling og hyggeligt samvær i Thisted Torsdag d. 16. juni Nærmere oplysninger følger.

PTU VENDSYSSEL Formand Gurli Nielsen Engparken 120, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 43 61, 20 76 43 61, gurlinielsen@nordfiber.dk

PTU NORDJYLLAND Formand Palle Brøndum Danagården 69, 9230 Svenstrup J. tlf. 21 79 83 48, p.b@gvdnet.dk Næstformand Hans Jørgen Lau Jeppesen Kærvej 8 F, 9600 Aars Tlf. 20 70 57 62, Kasserer Randi Timm Simonsen Nordøstvej 23, 9230 Svenstrup Tlf. 23 25 80 49, randitimm@gmail.com Sekretær Inger Nielsen Fiskerihavnsvej 3, st.th., 9560 Hadsund Tlf. 98 57 17 06, regninj@dlgnet.dk Bestyrelsesmedlem Jan Nielsen Højsangsvej 39, 9400 Nørresundby Tlf.98 19 17 82, jan-lene@email.com Kontaktpersoner • Polio: Inger Nielsen, tlf. 98 57 17 06, regninj@dlgnet.dk eller direkte til formanden • Trafik- og ulykke: Palle Brøndum, tlf. 98 38 04 48 eller 21 79 83 48, p.b@gvdnet.dk • Whiplash: Jørgen Steen, tlf. 98 39 22 45, jj.steen@jensen.mail.dk eller direkte til formanden Medlemstilbud Eftermiddagscafé Kom og få en hyggelig sludder og en kop kaffe. Vi mødes på Cafe Visa. Sted: Kennedys Plads i Aalborg den første onsdag i måneden fra kl. 14.00-16.00. Sted: Kulturcaféen, Kirkegade 2-4, Hadsund den første mandag i måneden fra kl. 14.00-16.00. Sted: Aktivitetshuset, Bymidten 15, Aars den første tirsdag i måneden fra kl.

Næstformand Jan Vejen Vendiavej 35 A1, 9800 Hjørring Tlf. 98 90 02 49, janvejen@hotmail.com Kasserer Jonna Jacobsen Fasanvej 81, 9700 Brønderslev Tlf. 98 82 56 17, 30 32 25 70, fasanvej81@gmail.com Sekretær Betina Hansen Sæbygårdparken 85, 9300 Sæby Tlf. 50 72 56 96, simone31@mail.dk Bestyrelsesmedlem Line Løth Bodilsen Elmevej 91, 9700 Brønderslev Tlf.98 81 19 44, lineloeth@10mb.dk Kontaktpersoner • Polio: Gurli Nielsen, tlf. 98 43 43 61 • Whiplash: Hanne Kristensen, tlf. 98 46 01 02 • Trafik- og ulykke: Jonna M. Jacobsen, tlf. 98 82 56 17 • Selvhjælpsgrupper: Hanne Kristensen 98 46 01 02 Arrangementer Lørdag d. 2.april 2011 Thyra Frank er kvinden bag plejehjemmet Lotte på Frederiksberg, der er blevet kendt langt over landets grænser, fordi beboerne får lov at leve livet hele livet. De rejser og fester, må spise, drikke, ryge og elske sig ihjel, for Thyra har bøjet reglerne og trodset modstand for at skabe et hjertevarmt (pleje) hjem. Kom og hør denne ildsjæl fortælle. Sted: Hjørring, vi er dog ikke helt færdige med at fastlægge sted, tidspunkt og pris, men det kommer ret hurtigt. Yderligere oplysning og tilmelding kan ske til: Jonna Jacobsen, 98 82 56 17 eller Betina Hansen, 50 72 56 96


rie Hold fe lot f i egen ed lejligh

100m² stor lejlighed med direkte ud havudsigt** opvarmet swimmingpool, overdækket terrasse og dansk talende personale.

Oplev den tyrkiske stemning når den er bedst, med hyggelige barer og lækre restauranter for hele familieen.

ra

Priser f

5.266,-

Billund Aalborg Århus Kastrup

5.320,5.985,6.550,5.266,-

Lørdag d. 5/3, 12/3, 19/3, 2/4*, 9/4*, 16/4* Lørdag d. 2/4, 9/4, 16/4* Lørdag d. 16/4 Lørdag d. 5/3 , 12/3, 19/3, 2/4*, 9/4*, 16/4*

* = et tillæg på 550,- kr. pr. person. ** = tillæg for direkte havudsigt 450,- kr. pr. person. Alle priser er pr. person ved 2 personer i een lejlighed, inkl. fly, transfer samt skatter og afgifter. Der kan tilkøbes kvart-, halv-, eller helpension T L F : 7 0 2 2 7 2 5 2 | FA X : 7 0 2 2 7 2 6 2 | I N F O @ H A N D I T O U R S . D K | W W W. H A N D I T O U R S . D K

RENAULT

SPECIALOPBYGNING AF

FIAT

HANDICAPBILER OG BUSSER

OPEL CITROÊN FORD

Vi opbygger og leverer alle bilmærker

Vi opbygger ALLE mærker!

At bygge handicapbiler er en tillidssag

Opbygning af Taxa og institutionsbusser.

Når du vælger auto-mobil.nu, kan vi garantere dig en handicapbil, Taxa eller institutionsbus, hvor alt skræddersyes præcist efter dine ønsker og mål - udført af velkvalificerede teknikere på ét af landets bedste værksteder. Vi leverer over hele landet. MERCEDES BENZ

VW

Os kender du... Christian Rosendahl

Per Zoëga

Ring til Christian Rosendahl eller Per Zoëga og få mere at vide på telefon 7542 0600.

Villy Veirup as . Industrivej 1 . 6760 Ribe 7542 0600 www.auto-mobil.nu


VÆRD AT VIDE OM PTU

OM PTU PTU er en landsdækkende forening, der arbejder på at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for personer med alvorlige skader som følge af en ulykke eller sygdom. Foreningen arbejder for at: • forbedre vilkårene for bevægelseshandicappede • støtte medlemmerne gennem kurser, arrangementer og rådgivning • synliggøre og oplyse om foreningens målgrupper Foreningens sekretariat beskæftiger godt 30 medarbejdere, herunder Medlems- og kommunikationsafdeling, Handicapbiler, Køreskole og administration. Herudover driver foreningen også PTU’s RehabiliteringsCenter. PTU’s målgrupper er personer med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Det kan være efter: • Trafikulykke • Rygmarvsskade • Whiplash • Polio

MEDLEMSKAB Der findes tre former for medlemskab: 1. Med et aktivt medlemskab får du glæder af vores medlemsfordele og kredsforeningstilbud. Samtidig støtter du den gode sag – pris 145 kr. pr. halvår. 2. Med et familiemedlemskab får du og en anden i din familie de samme fordele som et almindeligt aktivt medlem – pris 195 kr. pr. halvår. 3. Et støttemedlemskab retter sig mod personer og virksomheder, der gerne vil bidrage til PTU’s arbejde for bevægelseshandicappede – pris 120 kr. pr. år. Du kan melde dig ind i PTU på vores hjemmeside www.ptu.dk eller på tlf. 36 73 90 00.

PTU I PRESSEN PTU arbejder aktivt med at blive mere synlig i pressen. Vi bringer jævnligt udpluk af PTU's seneste presseomtale her i Livtag. Du kan også holde dig orienteret på www.ptu.dk, hvor du kan finde link til artikler og indslag. • "Drømmen om Filadelfia", Weekendavisen den 3. december 2010, forsiden. • "Projekt DACAPO", Aftenshowet på DR1 den 29. november 2010 kl. 18.00 (kl. 18.12). • "Ha det godt", DR1 den 23. november 2010 kl. 19.30 • "Udlændinge med handicap isoleres", Kristeligt Dagblad d. 20. november 2010 • "Et år efter", LFS-NYT nr. 13 2010, side 16-19 • "Polioepidemien vender tilbage", RASK nr. 9 2010, side 48-49 • "Polio kan igen blive en trussel", RASK nr. 9 2010, side 46-47 • ”Det sker næsten altid”, Dagbladet d. 28. oktober 2010, sektion 2, side 1 • ”Forældre efter lægefejl: Stop det teater”, Politiken d. 28. oktober 2010, sektion 1, side 7 • ”Familie ender med kæmpegæld efter grove lægefejl”, Politiken d. 28. oktober 2010, sektion 1, side 1 • ”Handicappede fryses ude”, 24timer d. 7. oktober 2010, forside og 6-7 • ”Livet efter ulykken”, Rask nr. 7 2010, side 10-11 • "På førtidspension", Berlingske Tidende d. 11. september 2010 • 9 minutters indslag om PTU´s sundhedsdag, P4 Østjylland, 28. august 2010 kl.9.30 • "Patienter venter trods tomme senge", TV-Avisen d. 23. august 2010 kl. 18.30 • "Richter kæmper for et normalt liv", TV2 Nyhederne d. 23. august 2010 kl. 22.00 • "1700 danskere venter på genoptræning", TV2 Nyhederne d. 23. august 2010 kl. 19.00 • "Patienter venter trods tomme senge", Kristeligt Dagblad d. 23. august 2010


LIVTAG #1 – 2011

47 Læs mere om medlemsfordelene på www.ptu.dk/fordele eller ring 3673 9000

PTU har spændende medlemstilbud

1. Rådgivning

2. Information

Juridisk vejledning Ring til advokaten den første og tredje tirsdag i hver måned fra kl. 13.00-15.00 på tlf. 36 73 90 95.

Du modtager seks gange om året medlemsmagasinet Livtag. Du kan også tilmelde dig et af PTU's nyhedsbreve på www.ptu.dk/nyhedsbreve. Her kan du vælge, om du vil have nyheder inden for ulykkes-, whiplash-, rygmarvs eller polioskader eller det generelle nyhedsbrev, PTU udsender fire gange årligt.

Socialrådgivning Ring til PTU's socialrådgivere mandag-fredag fra kl. 10.00-14.00 på tlf. 36 73 90 00. Lægerådgivning Ring til PTU's læge hver tirsdag fra kl. 14.00-15.00 på tlf. 36 73 90 95.

3. Interessevaretagelse

Rådgivning om hjælpemidler og boligindretning Ring hver torsdag fra kl. 14.00-15.00 på tlf. 36 73 90 95.

PTU har fokus på de udfordringer og muligheder, vores medlemmer står overfor. For eksempel kæmper vi for, at whiplash anerkendes som diagnose i sundhedsvæsnet, og at kendskabet til postpolio udbredes blandt danske læger.

Rådgivning i bilindretning og -valg Ring til PTU Handicapbiler hver mandag fra kl. 12.00-16.00 på tlf. 36 73 90 95.

4. Kurser og arrangementer

Bisidderordning PTU kan hjælpe dig, når du skal til møde med offentlige instanser. Tilbuddet træder i kraft 14. marts 2011. Brevkasse Stil spørgsmål til lægen, psykologen, juristen, fysioterapeuten, hjælpemiddelterapeuten eller PTU Handicapbiler her i bladet eller på www.ptu.dk Støttende selvhjælpsgrupper Se mere på kredsnytsiderne her i bladet eller på www.ptu.dk

Du kan deltage i konferencer og faglige arrangementer, hvor interessante eksperter kan gøre dig klogere på alt fra stamcelleforskning til sex og samliv. Du kan også deltage i udflugter, foredrag eller teaterture, som vores 17 lokale kredse arrangerer.

5. Ferie og fritid Du kan komme på ferie gennem PTU. Det er muligt at leje et af de seks velbeliggende feriehuse, leje feriehuse gennem fonden 'Handicappede børn´s ferier, tage med på en af de årlige ferierejser til udlandet eller komme med på et højskoleophold på Egmont Højskolen.


LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE • FJELDHAMMERVEJ 8 • 2610 RØDOVRE

378 +DQGLFDSELOHU RJ .ºUHVNROH Vi hj¾lper dig p vej ID-NR.: 46544

En god samarbejdspartner til sagsbehandling af bilans¿gninger, gangtest, test i forhold til k¿rekort og bilvalg. K¿reundervisningen foreg r i specialindrettede skolevogne.

.RQWDNW RV Du er velkommen til at henvende dig som privatperson, hvis du ¿nsker r dgivning eller ¿nsker at tage k¿rekort

Tlf.: 36 73 90 31 Eller se mere p : www.ptu.dk/handicapbiler


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.