Page 1

Design: ESSENSEN.COM // Foto: Lars Just/PTU // TRYK: Scanprint // 2013

2012

ÅRSBERETNING

PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Foreningen har specialiseret sig i at:

• Trafik-, fritids- eller arbejdsulykke • Whiplash (piskesmæld) • Rygmarvsskade • Polio

• Forbedre vilkårene for personer med alvorlige skader • Støtte medlemmerne gennem rådgivning, kurser og ­arrangementer • Synliggøre og oplyse om foreningens medlemmer

PTU driver derudover en bilafdeling, der gør det muligt for handicappede at blive selvkørende, og et specialsygehus for personer med varigt bevægelseshandicap.

I foreningens sekretariat arbejder 30 medarbejdere på at løfte denne opgave. Det sker sammen med de mange frivillige, der landet over hjælper foreningens 9.000 medlemmer, som typisk har en skade efter:

Specialsygehuset er omfattet af sundhedsloven og har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden. Det beskæftiger ca. 60 medarbejdere og har som hovedopgave at behandle og genoptræne personer, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom.

PTU • LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKA­DEDE Fjeldhammervej 8 • 2610 Rødovre • T +45 3673 9000 • www.ptu.dk


ÅRSBERETNING

2012

INDHOLD

PTU i 2013 – Hvad er planerne? Ledelsesberetning

04 05

Det skete i 2012 Kampagner med fokus på piskesmæld Byggeri og flytning hos PTU Kvalitetsstempel til PTU’s RehabiliteringsCenter Ny funktion i rehabiliteringscentret København PTU Handicapbiler til bilkonference Forskningssamarbejde mellem PTU og Syddansk Universitet Medlemstilfredshedsundersøgelse

06 06 08 10 10 11

PTU takker Støtte fra fonde og virksomheder De støttede PTU i 2012

14 14 15

Regnskab Hovedtal 2008-2012 Resultatopgørelse Udvalgte nøgletal

16 16 16 18

12 13


04

LEDELSESBERETNING PTU ÅRSBERETNING 2012

PTU ÅRSBERETNING 2012 LEDELSESBERETNING

LEDELSES BERETNING 2012 har været et spændende år, som i høj grad har stået i byggeriet og flytteriets tegn. Vi kom gennem ombygningen i København – nogenlunde til prisen, nogenlunde til tiden og bestemt på et højt kvalitetsniveau. Resultatet er større og forbedrede faciliteter for husets brugere. Muligheden for at flytte vores afdeling i Århus til Rehabiliteringsparken MarselisborgCentret dukkede op. Og efter en ganske omfattende istandsættelse flyttede vores jyske division ind i slutningen af året. Patienterne i denne del af landet kan nu få behandling i smørhullet for rehabilitering og forskning i Århus.

PTU i 2013 – Hvad er planerne? Alt, hvad vi håbede på at nå i 2012, har vi faktisk nået. Det giver inspiration til mere aktivitet. Her et par eksempler på planerne i 2013, hvor vi skal: • udbyde et sundhedsfagligt tilbud til nakkeskadede (whiplash), som vi har forberedt gennem et år, • i gang med et undersøgelses- og forskningsprojekt med Glostrup Hospital om polio, • i gang med et forskningsprojekt med Syddansk Universitet (SDU) om nakkeskader, • udvide vores distributionsprojekt, så mange flere sundhedsinstitutioner, læger, fysioterapeuter mv. lærer PTU at kende • virkeliggøre ambitionen om, at vores nye faciliteter i København skal bruges meget mere: Interessegruppen PTU Ryg står for aktiviteten ”PTU Fri”, hvor alle medlemmer kan komme en aften om ugen for at træne og hygge sig

Samtidig med alt dette har vi skullet opretholde behandlingen af patienter, udvikle nye tilbud til medlemmer, gennemføre tests og afprøvninger i PTU Handicapbiler og have overblik over vores strategiske målsætninger. Dette har alle i og omkring PTU klaret imponerende flot. Men byggeriet har ikke domineret alt. 2012 blev også året, hvor PTU var i fremdrift på en række andre områder: • Akkrediterinsprocessen kulminerede, og vi blev akkrediteret uden bemærkninger. Det er som at få 12 til eksamen og et udtryk for en enestående indsats i bred forstand. • PTU overtog administrationen af Handicappede Børns Ferier (HBF). Det betyder, at vi får særlige tilbud til handicappede børn og deres familier. Vi kan nemlig tilbyde dem ferieophold i de otte sommerhuse, som HBF ejer, og økonomisk tilskud til skoleudflugter. Også PTU’s medlemmer får mulighed for at leje husene.

elt behandlingstilbud til mennesker med piskesmældsskader. • Foreningens medlemmer kunne glæde sig over endnu flere nye og forbedrede medlemstilbud. Vi har altså fuld fart på aktiviteterne, men det vigtigste er, at vores medlemmer, kunder og patienter også oplever de fremskridt, der sker i PTU. Og det gør de! Det viser denne oplevelse, som jeg for nyligt havde: Da jeg i november deltog i et kredsbestyrelseskurset, kom et bestyrelsesmedlem hen til mig for at overbringe en hilsen fra et af hendes medlemmer, der havde været på rehabiliterings­ ophold hos os. Hun fortalte, at medlemmet var meget optaget af, at jeg skulle have beskeden om, hvor glad og taknemlig han havde været for den modtagelse og behandling, han havde fået hos PTU. Jeg kunne fortælle lignende historier om andre patienter, kunder og medlemmer. Tilfredsheden med vores arbejde bekræftes også af de tilfredshedsmålinger, vi løbende foretager i de forskellige dele af organisationen. Det gør os glade. For vi er jo netop sat i verden for at gøre en forskel for mennesker, som lever med alvorlige skader efter ulykke eller sygdom. Alt i alt har 2012 været et godt år i PTU. Alle medarbej­ dere og frivillige har god grund til at være stolte over deres indsats. Også vores formand, Holger Kallehauge, stemmer i. Han skrev i årets julekort til mig, at det aldrig har været så sjovt at være formand. Og med snart 40 år i formandsstolen, er det et vægtigt udsagn! Vi glæder os til et spændende 2013.

• Der blev igangsat et pilotprojekt omkring afklaring efter et piskesmæld, som meget gerne skal munde ud i et re-

Philip Rendtorff

Formand: H. Kallehauge Næstformand: Janus Tarp Næstformand: Ghita Tougaard Medlem: Inge Carlsen Medlem: Jørgen Maibom Medlem: Anne-Lise Rossau Medlem: Gurli B. Nielsen Medlem: Inga Bredgaard (mangler) Medlem: Kaja Brolykke Eiding Medlem: Peer G.H. Laursen Medarb.valgt.repr.: Lars Roskam-Hemmingsen Medarb.valgt.repr.: Bente Elton Rasmussen Direktør: Philip Rendtorff

05


06

DET SKETE I 2012 PTU ÅRSBERETNING 2012

PTU ÅRSBERETNING 2012 DET SKETE I 2012

DET SKETE i 2012

Kampagner med fokus på piskesmæld PTU gennemførte i 2012 to kampagner: ”Red nakken – støt hovedet!” og ”Piskesmæld rammer hårdt!”. Baggrunden for kampagnerne er et ønske om at skabe offentlig opmærksomhed omkring piskesmæld og opnå anerkendelse af piskesmæld som en alvorlig fysisk skade.

Red nakken – støt hovedet!

fikale knudepunkter i hele landet. Her fik vi en snak med de mange bilister om indstilling af hovedstøtten, mens de tankede benzin eller ventede på færgen. Sundhedsminister Astrid Krag var på besøg og engagerede sig i at sprede budskabet om hovedstøttens forebyggende rolle ved piskesmæld. Udover GF Forsikring blev kampagnen gennemført i samarbejde med Scandlines og Statoil.

I juni modtog PTU GF Forsikrings sikkerhedspris 2012 for et oplæg til en kampagne, der skulle gøre danske bilister klogere på, at man ved at indstille hovedstøtten korrekt kan minimere risikoen for piskesmæld.

I 2013 er vi endnu engang blevet tildelt GF Forsikrings sikkerhedspris for en videreudvikling af kampagnen, hvor der er særligt fokus på unge bilister.

”Red nakken – støt hovedet!”, som kampagnen hedder, blev skudt i gang med en event d. 29. juni, hvor medarbejdere og frivillige fra PTU og GF Forsikring tog ud til tra-

Piskesmæld rammer hårdt! I efteråret 2012 gennemførte PTU kampagnen ”Piskesmæld rammer hårdt!”. Den 27. november afviklede vi en event på Strøget, hvor syv tøjbutikker på Strøget havde iført deres mannequindukker halskraver. Medarbejdere fra PTU og 50 frivillige var ligeledes iført halskraver og uddelte flyers og talte med de forbipasserende om konsekvenserne ved at pådrage sig en piskesmældsskade. De frivillige delte også vouchers ud til kaffevogne, der blev stillet op og bidrog til en god stemning omkring den vigtige snak. ”Piskesmæld rammer hårdt!” blev omtalt i hele 13 lokalradioer rundt om i landet og fik d. 3. december otte minutters sendetid i TV2 Lorry Lounge, hvor læge Natalia Nielsen og PTU-medlem og piskesmældsramt Kenneth Thuesen fortalte om, hvad det vil sige at have piskesmæld, og hvilke konsekvenser det kan have. Derudover blev der også bragt en artikel om piskesmæld og PTU’s kampagne i sundhedsmagasinet Rask.

07


08

DET SKETE I 2012 PTU ÅRSBERETNING 2012

PTU ÅRSBERETNING 2012 DET SKETE I 2012

DET SKETE i 2012

Byggeri og flytning hos PTU I 2012 har byggeri og flytning stået højt på dagsordenen i PTU. Baggrunden for dette er et ønske om, at vi i PTU skal tilbyde de bedste faciliteter til patienter, medlemmer og brugere af rehabiliteringscentret.

Flytning hos PTU Aarhus

Byggeri i PTU København I halvandet år har PTU’s hovedsæde i København været præget af bygge- og renoveringsrod, men i sommeren 2012 fik vi endelig lov til at flytte ind. Den 30. august 2012 bød PTU København derfor medlemmer, patienter og andre interesserede velkommen i de nye omgivelser til en åbningsreception. Her havde vi en dejlig dag med taler af blandt andre Holger Kallehauge, formand i PTU og RH Arkitekter, som står bag den gennemgribende ombygning og renovering. Også TV2 Lorry kom forbi og lavede et indslag til programmet samme aften. PTU København har blandt andet fået en tilbygning på ca. 700 m2, hvor en ny reception, venteområde, dejlig gårdhave, kantine og konferencesal med plads til 150 personer er blevet til. Derudover er træningscentret blevet udvidet med bedre plads til de trænende, ligesom også varmtvandsbassin, omklædningsrum og patienthotel er blevet flot istandsat. Alt sammen med det formål at forbedre forholdene for og ydelserne til de mange patienter og brugere, der har deres daglige gang i PTU.

(...) Alt sammen med det formål at forbedre forholdene for og ydelserne til de mange patienter og brugere, der har deres daglige gang i PTU.

I 2012 fik PTU Aarhus tilbudt at flytte fra Risskov til Rehabiliteringsparken MarselisborgCentret i hjertet af Aarhus. PTU Aarhus har derfor brugt meget tid og kræfter på at forberede og gennemføre flytningen, der fandt sted i starten af januar 2013. Rehabiliteringsparken MarselisborgCentret består af både rehabilitering, forskning og udvikling, som alle har til formål at skabe en fælles og unik grobund for rehabilitering. Her får PTU’s patienter bedre træningsfaciliteter, omklædningsrum og møderum, og samtidig kan PTU drage nytte af et tværfagligt samarbejde på tværs af de ca. 20 andre offentlige og private aktører i centret. PTU Aarhus er meget spændte på deres nye hjem, da PTU her bliver en del af et fagligt og socialt miljø, hvor alle arbejder med rehabilitering. Og netop dette er den primære årsag til flytningen. ”PTU hører simpelthen til på MarselisborgCentret. Tværfaglig rehabilitering er PTU’s kerneområde, og der er et kæmpe potentiale for videndeling og udvikling i at komme derind, hvor det sker”, fortæller Tina Thellefsen, afdelingsleder i Aarhus.

09


10

DET SKETE I 2012 PTU ÅRSBERETNING 2012

PTU ÅRSBERETNING 2012 DET SKETE I 2012

DET SKETE i 2012

Kvalitetsstempel til PTU’s RehabiliteringsCenter I november 2012 blev PTU’s RehabiliteringsCenter akkrediteret uden bemærkninger efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Vi bestod med andre ord med bravur og er meget stolte heraf. Dette kvalitetstempel betyder, at vi nu har fået en formel anerkendelse af, at rehabiliteringscentret er kompetent til at udføre sine opgaver, og at organisationen lever op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af DDKM. Akkreditering er obligatorisk og omfatter alle sundhedsinstitutioner, kommuner, praktiserende læger og leverandører, der leverer offentligt finansierede ydelser, og skal sikre, at der ydes optimal kvalitet, behandling, patientsikkerhed og dokumentation. Akkreditering er en løbende proces, og rehabiliteringscentret skal akkrediteres hvert tredje år. At blive akkrediteret har været en lang og spændende proces. Allerede i 2009 startede PTU en gennemgang af rehabiliteringscentrets arbejdsgange og har ud fra dette udarbejdet og implementeret nye retningslinjer og instrukser for mange aktiviteter i organisationen.

Ny funktion i rehabiliteringscentret København I forbindelse med indvielsen af PTU Københavns nye omgivelser i august 2012 åbnede rehabiliteringscentret ligeledes op for en afdeling for ergoterapi. Denne afdeling er en ny funktion i centret og har fokus på aktivitetstræning. Den består af tre rådgivende terapeuter og to nye trænende ergoterapeuter. Fokuset på aktivitetstræning indbefatter et fokus på træning af hverdagens forskellige aktiviteter. Eksempelvis fik rehabiliteringscentret i forbindelse med ombygningen lavet et træningskøkken, hvor patienters fysiske muligheder i et køkken kan vurderes, hvorefter køkken og redskaber kan tilpasses hertil. Den nye afdeling for ergoterapi bidrager med en ny spændende og vigtig dimension til rehabiliteringscentret og vil styrke patienternes evne til at klare sig selv i hverdagen.

PTU Handicapbiler til bilkonference I PTU Handicapbiler har der også i 2012 været fokus på PR, der skal øge kendskabet til hvad afdelingen kan tilbyde. Vi har blandt andet holdt foredrag om de nye teknologiske muligheder i handicapbiler i forbindelse med Bilnetværkets årlige Bilkonference, der arrangeres af Videncenter for Handicap under Socialstyrelsen. Deltagerne var primært sagsbehandlere, der kom fra kommuner landet over, og som tog godt imod vores foredrag om, hvordan nye bremse- og advarselssystemer, joystick og styrehjul kan hjælpe brugeren. Men også hvordan systemerne blandt andet kan kompensere for flere funktionsnedsættelser og derved få flere brugere ud på vejene og oven i købet øge sikkerheden i trafikken. Derudover holdt vi i november foredrag for demenskoordinatorerne i Region Hovedstaden for at skabe opmærksomhed omkring vores tilbud til demente, herunder blandt andet vores køretest til demenspatienter samt lovgivningen på området.

11


12

DET SKETE I 2012 PTU ÅRSBERETNING 2012

PTU ÅRSBERETNING 2012 DET SKETE I 2012

DET SKETE i 2012

Forskningssamarbejde mellem PTU og Syddansk Universitet PTU er i 2012 blevet en del af et spændende forskningssamarbejde med Tonny Elmose Andersen fra Syddansk Universitet. Han er i gang med et forskningsprojekt omhandlende udviklingen af kroniske smerter ved piskesmæld. Her tages udgangspunkt i et canadisk studie med metoden Progressive Goal Attainment Therapy (PGAP). Denne metode har vist gode resultater i Canada, da den har haft positiv effekt på piskesmældsramtes udvikling af kroniske smerter og har betydet, at mange af patienterne kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Tonny Elmose Andersen og PTU vil nu afprøve metoden og forhåbentlig opnå samme resultater i dansk sammenhæng. To psykologer fra PTU skal hjælpe Tonny Elmose Andersen med behandlingen, der strækker sig over et 10-ugers forløb og baseres på kognitive principper og en tidlig indsats. Behandlingen indledes derfor senest tre måneder efter, at piskesmældsskaden er sket. Projektet har interessante perspektiver i forhold til at sikre livskvaliteten blandt piskesmældsramte. Antallet af piskesmældsskadede er desværre voksende, og en forebyggende effekt vil ikke alene komme mange danskere til gode, men også samfundet generelt.

Medlemstilfredshedsundersøgelse I efteråret 2012 gennemførte PTU en større undersøgelse af PTU’s medlemmers tilfredshed med foreningen og dens tilbud. Undersøgelsen viste blandt andet, at: • Hele 91% af medlemmerne bruger PTU’s informationstilbud, dvs. Livtag, brochurer og nyhedsbreve. • 39% af PTU’s medlemmer deltager i de kurser og arrangementer, foreningen tilbyder. • 75% af medlemmerne bruger PTU’s professionelle rådgivning. • 20 % af medlemmerne har brugt PTU’s handicapvenlige sommerhuse, og op mod 88 % af dem var tilfredse med husene. • Kun 1% er utilfredse med deres medlemskab og overvejer at melde sig ud.

13


14

PTU TAKKER PTU ÅRSBERETNING 2012

PTU ÅRSBERETNING 2012 NYE MEDLEMMER

PTU TAKKER

De støttede PTU i 2012

Grethe Frederiksen >>

Støtte fra fonde og virksomheder

Fonde, der har støttet PTU • Den A.P. Møllerske Støttefond • Knud Højgaards Fond • Jascha Fonden • Nykredits Fond • Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond • I.F. Lemvigh Müllers Fond • Foreningen Østifterne • Ernst og Vibeke Husmans Fond • Augustinusfonden • Ingeniør, kaptajn Aage Nielsens Familiefond • Brødrene Hartmanns Fond • Oda og Hans Svenningsens Fond • Købmand Chr. Wasehuus og hustru Helga Wasehuus, født Larsens Fond • Heinrich og Laurine Jessens Fond • Den Bøhmske Fond • Uddannelsespuljen ved Social- og Integrationsministeriet • Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen • Aase og Ejnar Danielsens Fond • Nikolai og Felix Fonden • Henning Mikkelsens Fond • Grosserer Andreas Collstrop og søn Rudolf Collstrops Mindelegat • Frimodt-Heineke Fonden • Elly Valborg og Niels Mikkelsens Fond • Det Saxild’ske Familiefond • Axel Muusfeldts Fond • Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond • Fondsbørsvekselerer Henry Hansen og Hustru Karla ­Hansen, født Vestergaards Legat • Jenny og Søren Nielsens Mindefond • Else og Erik Jørgensens Familiefond • Lykfeldts Legat • Grosserer L.F. Foghts Fond • Alex Hilmar Hansen og hustru Gerdas Fond

• Møllerens Fond • PFA-Pension • C.W. Strandes Legatfond • Snedkermester Axel Wichmann og Fru Else ­Wichmann’s Fond • Ragnhild Bruuns Fond • Fabrikant Knud Johan Danielsen og hustru Agnes Louise Danielsen, født Ferslev’s Legat • De Spannjerske Legater • Grosserer Oscar Jensen og Hustrus Legat • Th. Maigaard’s Eftf. Fru Lily benthine Lunds Fond • Tømmerhandler Johannes Fogs Fond • Skandinavisk Tobakskompagni’s Gavefond • Jubilæumsfonden af 12. august 1973 • Fonden af 17.12.1981 • Grosserer H. Schiellerup og Hustrus Fond • Konsul, grosserer Osvald Christensens Mindefond • Fabrikant Juul Christensen og hustrus Familielegat • Direktør J.P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugges Legat • Frantz Hoffmanns Mindelegat

Virksomheder, der har støttet PTU i 2012 • Permobil Danmark A/S • Cobi Rehab ApS • Invacare A/S • Coloplast A/S • Handicare • Falck Hjemmepleje A/S • Focus People • Lemco • Bandagist Jan Nielsen • Bruger-Hjælper Formidlingen • Pia & Pernille Handicapservice ApS • Europhoner ApS • Astra Tech A/S

”Jeg er medlem af PTU, fordi jeg gerne vil støtte en god forening. Derudover træner jeg to gange om ugen, så jeg synes, at jeg bør støtte foreningen, der står bag. Foreningen har mange gode tilbud, og jeg læser altid bladet Livtag og følger med i de mange spændende arrangementer. Jeg har flere gange været til foredrag i Rødovre, og som kørestolsbruger er det bare nemmere og rarere, at det foregår et sted man allerede kender. For et par år siden har jeg også lejet et sommerhus på Langeland.”

Mouna Ayan << ”I 1997 var jeg ude for en ulykke. Et par år efter hørte jeg om foreningen og meldte mig straks ind. Jeg har været utroligt glad for at komme i PTU. Jeg kommer til træning to gange om ugen i Rehabiliteringscentret og kan slet ikke undvære behandlingerne. Særligt bassintræningen hjælper mig meget i min hverdag. Jeg har også brugt PTU Handicapbiler, hvor jeg har fået hjælp til min bilansøgning.”

Søren Nielsen >> ”Jeg har efterhånden været medlem af foreningen i mange år. Det sociale samvær betyder rigtigt meget for mig, og det er dejligt at kunne mødes med ligesindede – både unge og ældre. Jeg spiller med på PTU’s baskethold. Det er jeg super glad for. Jeg kommer ikke så meget til de lokale arrangementer, men glæder mig til at PTU snart starter et fritidstilbud op for medlemmerne i træningscentret.”

Henrik Jensen << ”Jeg var ude for en arbejdsulykke i 2011 og var derefter i et genoptræningsforløb på Hornbæk. De anbefalede mig PTU og jeg kommer her nu flere gange om ugen til træning. Træningen er helt afgørende for min livskvalitet og er en meget central del af mit liv. Det sociale sammenhold er også vigtigt og er dét der gør, at jeg altid bliver hængende lidt ud over træningstiden. Jeg har også fået super god hjælp i særligt ergoterapien, som virkelig har gjort en forskel i min hverdag. ”

15


16

hovedtal 2012 PTU ÅRSBERETNING 2012

PTU ÅRSBERETNING 2012 hovedtal 2012

Balance i 1.000 kr. 2012 2011 2010 2009 2008 Ejendomme, inventar og driftsmidler 59.369 84.691 61.861 61.614 73.543 Finansielle anlægsaktiver 10.527 15.035 12.745 13.927 16.816 Varebeholdninger 112 97 84 50 90 Tilgodehavender 7.934 9.125 6.668 4.753 7.476 Likvide beholdninger 578 6.054 6.892 5.277 12.451

HOVEDTAL 2008-2012 Resultatopgørelse i 1.000 kr.

2012

2011

2010

2009 2008

Bidrag og tilskud m.v. 8.456 6.181 6.349 4.800 4.889 Medlemskontingenter m.v. 2.424 2.391 2.461 2.110 1.910 PTU’s RehabiliteringsCenter 38.206 38.804 37.725 36.519 33.616 Handicapbiler og Køreskole 2.292 2.319 3.233 3.662 4.438 Ejendomsindtægter 7.419 7.279 7.173 6.890 6.609 Øvrige indtægter 3.948 4.253 4.109 3.751 4.063 Ekstraordinære indtægter 0 0 1.117 0 0 Omsætning 62.745 61.226 62.167 57.731 55.526 Finansielle indtægter 955 589 576 1.039 1.544 Indtægter i alt 63.700 61.815 62.744 58.770 57.070 Medlemsaktiviteter 8.442 8.295 7.830 6.759 6.057 PTU’s RehabiliteringsCenter 40.015 38.016 36.277 36.521 33.253 Handicapbiler og Køreskole 3.330 3.779 4.920 4.548 4.864 Ejendomsomkostninger 4.991 1.529 1.870 1.804 1.627 56.778 51.619 50.897 49.631 45.801 Foreningsledelse og administration 6.920 8.193 7.964 7.589 7.561 Finansielle udgifter 716 915 834 2.201 2.573 Resultat og regulering af kapitalandele 15 239 298 0 0 Ekstraordinære udgifter 233 0 0 0 1.809 Regnskabsmæssige reguleringer 0 0 0 0 58 7.884 9.347 9.097 9.790 12.002 Omkostninger i alt 64.662 60.966 59.993 59.421 57.803

Årets resultat *

-962

17

849

2.750

-651

-733

* ekskl. modtaget arv

Aktiver i alt 78.520 105.002 88.251 85.621 110.375 Egenkapital 31.472 44.738 39.951 39.506 48.180 Hensættelser, egenkapital 4.433 5812,8 5.038 2.520 3.356 Langfristede gældsforpligtelser 28.910 30.701 32.304 33.855 50.346 Kortfristede gældsforpligtelser 13.705 33.750 10.958 9.740 8.493 Passiver i alt

78.520 115.002 88.251 85.621 110.375

Resultatopgørelse i procent 2012 2011 2010 2009 2008 Fordeling af indtægter i pct.: Bidrag og tilskud m.v. 13 10 10 8 9 Medlemskontingenter m.v. 4 4 4 4 3 PTU’s RehabiliteringsCenter 60 62 60 62 58 Handicapbiler og Køreskole 4 4 5 6 8 Ejendomsindtægter 12 12 11 12 12 Øvrige indtægter 6 7 7 6 7 Ekstraordinære indtægter 0 0 2 0 0 Finansielle indtægter 1 1 1 2 3 100 100 100 100 100 Medlemsaktiviteter 13 14 13 11 10 PTU’s RehabiliteringsCenter 62 62 61 61 59 Handicapbiler og Køreskole 5 6 9 8 8 Ejendomsomkostninger 8 3 3 3 3 Foreningsledelse og administration 11 13 13 13 13 Finansielle udgifter 1 2 1 4 4 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 3 100 100 100 100 100


18

nøgletal 2012 PTU ÅRSBERETNING 2012

Patienter i PTU’s Rehabiliteringscenter

UDVALGTE NØGLETAL 2008-2012 Udvalgte nøgletal 2012 2011 2010 2009 2008 Antal aktive medlemmer 5.759 5.833 6.170 5.886 5.980 Antal støttemedlemmer 2.107 2.348 2.585 2.856 3.248 Indtægter fra arv m.v.* 6.028 4.403 40 2.842 34 (indgår ikke i resultatopgørelsen) Antal behandlinger i RehabiliteringsCentret 108.176 115.911 113.191 110.025 113.910 Antal fuldtidsansatte 76 74 78 71 73 Afkast af værdipapirbeholdning i pct. 4,2 2,9 3,9 4 3,6 * i 1.000 kr

Diagnose

Antal 2012

Antal nye 2012

Andre

60

4

Para-Tetraplegi

366

86

Polio

788

61

Trafik og Ulykke

91

10

Total

1.305

161

Årsberetning 2012  
Årsberetning 2012  

Årsberetning 2012

Advertisement