Page 1


[inhoud*] 
 
  


1”


1


[uIT [uIT DE MOND VAN DE BONDSLEIDINg*] Beste ouders, leden, sympathisanten Vooreerst wil ik iedereen een prettig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar wensen met drie dikke smakkerds erbovenop! Hopelijk zijn de proeven/examens voor iedereen wat meegevallen, maar daarover moeten jullie zich nu geen zorgen meer maken want die zijn achter de rug! De hoogste tijd dus om opnieuw naar KSJ te komen op zondag, want we hebben jullie gemist!Wat emist!Wat staat er zoal op het programma dit trimester? -

-

-

-

-

We sluiten samen de Kerst- en Nieuwjaarperiode af op zaterdag 8 januari met de kerstboomverbranding.. Een gloednieuw concept naar een aloude traditie, in samenwerking met het G-huis.. Hou deze datum alvast vrij voor dit gezellige kampvuurgebeuren en breng vooral je kerstboom mee. De volgende dag, zondag 9 januari, zijn jullie van n harte welkom op KSJ Kaffee Deluxe.. Graag zetten we met jullie het nieuwe jaar in en brengen we jullie ondertussen op de hoogte van onze plannen. Op 26 februari trekken we opnieuw de straat op. Deze keer gaan we voor een appelsienslag! Moedig je kleine spruit pruit maar aan om een (half) dagje te komen helpen, want vele handen maken licht werk! De harde werkers worden op 27 februari beloond met een gezellige filmnamiddag waarbij ze op hun wenken bediend zullen worden. Ook zondag 13 maart is een datum om aan te duiden op te kalender. Dan geven we tekst en uitleg bij ons kamp dat doorgaat van 21 tot 30 juli. Wat, waar, hoe, wanneer… Jullie komen het dan allemaal te weten! Op zaterdag 26 maart nodigen we jullie graag uit op onze spaghetti-avond spaghetti “En daarmee pasta”.. Meer info hierover vindt u verder in dit boekje. Komen eten is alleszins de boodschap, want onze spaghetti is gekend in heel Melle en omstreken!

We hebben dus alweer een heleboel voor jullie in petto. Hopelijk mogen we jullie telkens talrijk ontvangen! Groetjes, Stephanie Bondsleidster van KSJ Melle

1”

2


[Ecuador here i come*] come*] Om te vermijden dat jullie schrikken als ik van zondag dag 28 februari tot en met zondag 23 mei niet in de kring sta, is het noodzakelijk dat ik jullie op de hoogte te breng van een leuk nieuwtje. Als laatstejaarsstudente geneeskunde heb ik de kans gekregen om drie maanden stage te lopen in Ecuador. Ik zal er twee maanden lang in een ziekenhuis in Cuenca en een maand in een gezondheidscentrum in het Amazonegebied werkzaam zijn. Iets waar ik enerzijds geweldig naar uitkijk, maar wat mij anderzijds ook confronteert met een tergend lange afwezigheid van mijn geliefde jeugdbeweging… Opdat alles zou blijven draaien aaien zoals het hoort, zijn er een aantal sublieme mensen die mijn taken zullen overnemen. Ik stel ze bij deze graag aan u voor:

David Van Kerckhove (34 jaar) bondsleiding Met zijn drie jaar ervaring als leiding en drie jaar ervaring als bondsleiding in i het achterhoofd, zal onze volwassen begeleider gedurende deze drie maanden optreden als bondsleiding. Hij vangt problemen op waar nodig en volgt de kampvoorbereidingen nauwlettend op.

Sarie Robijt (20 jaar) penningmeester verantwoordelijke spaghettiavond Deze oud-leiding en huidige KSJ Krabbels-eindredactrice zal gedurende deze periode de financiën van KSJ Melle beheren. Gezien haar ervaring als penningmeester van haar studentenkring, is zij hiervoor de perfecte kandidaat. Daarnaast zal zij ook instaan voor de organisatie van de spaghettiavond.

1”

3


Samuel
Goerlandt
(18
jaar)
 contactpersoon
 Samuel
is
jullie
wellicht
bekend
als
 de
verkleedgrage
+12‐leiding
en
 geëngageerde
materiaalmeester.
Van
 maart
tot
mei
zal
hij
fungeren
als
 luisterpaal
voor
ouders
en
leden,
 gezien
het
voor
David
niet
evident
is
 om
op
zondag
steeds
naar
het
KSJ
 lokaal
te
komen.

 
  
 Annelies
Vander
Putten
(18
jaar)
 Secretaris
en
contactpersoon
 Annelies
is
ook
een
bekend
gezicht
voor
 de
KSJ’ers
als
knotsgekke
leiding
van
de
 +12.
Samen
met
Samuel
staat
zij
in
voor
 de
communicatie
tussen
ouders,
leden
en
 David. 


Bij
deze
wil
ik
al
deze
fijne
mensen
alvast
bedanken
 voor
hun
engagement!
 
 
 Groetjes,
 
 jullie
bondsleiding
die
jullie
allemaal
geweldig
hard
gaat
missen
 
 
 VDB

1”


4


[een terugblik*] 
 


LEEFWEEK 17-22 oktober 
 De
week
van
de
dag
van
de
jeugdbeweging…
Iets
waar
je
als
leiding
enorm
naar
 uitkijkt!
 Niet
 alleen
 omdat
 je
 dan
 1
 dag
 fier
 je
 uniform
 kan
 tonen
 aan
 heel
 de
 school
maar
wat
nog
veel
belangrijker
is:
we
houden
dan
LEEFWEEK!
 
 Enkelen
 onder
 jullie
 zullen
 misschien
 denken:
 “Wat
 is
 nu
in
hemelsnaam
leefweek?”.
 Wel,
 leefweek
 is
 het
 concept
 waar
 elke
 ouder
 van
 de
 leiding
 een
 hekel
 aan
 heeft.
 
 Als
 leiding
 is
 het
 echter
 één
 van
 de
 hoogtepunten
 van
 het
 jaar!
 Gedurende
 5
 dagen
vervangt
de
KSJ
je
huis.

 
 Het
spreekt
voor
zich
dat
we
naar
school
moeten.

 Maar
 als
 leiding
 zit
 je
 dan
 gewoon
 gedurende
 de
 hele
 schoolweek
 op
 het
 puntje
 van
 je
 stoel.
 Vol
 verlangen
 wacht
 je
 tot
 die
 laatste
 bel
 rinkelt.
 Je
 houdt
 het
 bijna
 niet
 meer
 uit
 van
 ongeduld
 en
 dan
 is
 het
 verlossende
 belsignaal
 daar!
 Je
 raapt
 al
 je
 spullen
in
speedtempo
bijeen,
je
zegt
een
snelle
‘dag’
aan
je
vrienden
en
rept
je
richting
 KSJ
MELLE.
Eindelijk
weer
avond!
Juist
nog
je
huiswerk
maken
en
dan
een
hele
avond
 plezier
verzekerd!
 
 Om
 de
 beurt
 dekken
 we
 de
 tafel,
 
 koken
 we,
 doen
 we
 de
 afwas,
 …
 en
 dit
 alles
 is
 een
 zalige
sfeer!
Muziek
is
nooit
ver
weg,
en
de
grappen
evenmin.

 Samen
een
spel
spelen,
de
eeuwige
discussie
naar
welke
film
we
gaan
kijken,
tranen
in
 je
ogen
hebben
van
het
lachen,
het
ochtendhumeur
van
elke
leiding
ondergaan,
…

 Het
hoort
er
allemaal
bij,
DAT
is
leefweek!
En
leefweek
is
zalig!

 
 Was
elke
week
maar
zo’n
feest!

 


Annelies

.


1”


5


WEEKEND


 Twee
families,
één
strijd.
 Dit
was
de
rode
draad
van
onze
+
12
tijdens
het
afgelopen
weekend
te
Eeklo.
 Met
dit
thema
in
het
achterhoofd
en
het
feit
dat
je
tenslotte
toch
4
dagenlang
met
 een
bende
pubers
op
pad
gaat,
zou
het
wel
is
een
ware
strijd
kunnen
geworden
zijn
 voor
ons
als
leiding…
 Maar
 het
 moet
 gezegd:
 Van
 een
 strijd
 was
 geen
 sprake,
 ONZE
 +
 12
 WAS
 FANTASTISCH!

 
 Nog
 voor
 het
 weekend
 begon,
 kreeg
 elk
 van
 onze
 leden
 een
 uitnodiging
 voor
 een
 belangrijke
familieraad
in
de
bus.
Die
zou
uitmaken
tot
welke
familie
ze
behoorden.

 Je
had
de
familie
‘Chastel
de
La
Howarderie’
of
‘Charon
de
Saint
Germain’.
Beiden
waren
 ze
 verschrikkelijk
 rijk
 en
 hadden
 ze
 een
 eigen
 bedrijf.
 De
 bedoeling
 was
 dat
 op
 het
 einde
van
het
weekend,
een
familie
het
meeste
geld
had.
De
andere
zou
failliet
zijn
en
 verliezen…

 
 Het
 spreekt
 voor
 zich
 dat
 de
 +
 12
 niet
 zomaar
 het
 goeddraaiende
 bedrijf
 van
 hun
 familie
mocht
overnemen.
Ze
waren
verplicht
eerst
naar
een
eliteschool
te
gaan
waar
ze
 mochten
 bewijzen
 dat
 ze
 wel
 directeurwaardig
 waren.
 Eens
 dit
 gebeurd
 was,
 probeerden
beide
families
hun
bedrijf
groot
te
maken
op
de
(corrupte)
handelsmarkt.
 Ook
hielden
we
nog
een
pokeravond
waar
het
geld
van
hun
familie
op
het
spel
stond.
 
 Uiteindelijk
won
de
familie
Chastel
de
la
Howarderie.

 
 Maar
al
onze
gasten
verdienen
zeker
een
pluim!
Dankjewel
voor
al
het
goede
teamwork
 onderling,
dankjewel
voor
jullie
verantwoordelijke
gedrag
op
dropping,
dankjewel
voor
 de
hilarische
momenten
tijdens
het
spelletje
babyboom,
dankjewel
voor
alles…

 
 Dit
weekend
was
zalig
en
zullen
we
niet
snel
vergeten!de +12 leiding. 


1”


6


Op
 10
 oktober
 spraken
 we
 met
 z’n
 allen
 af
 aan
 het
 Heilig
 Geestgoed
 in
 Merelbeke:
 de
 leden
 voor
 een
 uitputtend
 bosspel,
 de
 ouders
 voor
 een
 gezellige
 boswandeling.
 Ikzelf
 nam
 de
 ouders
 onder
 mijn
 hoede.
 De
 vrouwen
 gingen
 meteen
 aan
 de
 slag
 met
 de
 “bolleke‐pijlke”‐tochttechniek:
 aan
 de
 hand
 van
 een
 zegswijze
 konden
 ze
 de
 volgorde
 van
de
instructies
te
weten
komen
en
probleemloos
leidden
ze
ons
door
modder
en
slijk
 naar
de
volgende
CP
(checkpoint).
Daar
kregen
de
ouders
de
route
naar
de
tweede
CP
 en
tevens
het
eindpunt,
maar
zonder
kaart…
Stukken
van
de
kaart
konden
ze
verdienen
 door
quizvragen
over
KSJ
Melle
op
te
lossen:
waar
we
al
op
buitenlands
kamp
geweest
 waren,
 wanneer
 we
 opgericht
 zijn,
 welke
 (ietwat
 vermomde)
 leiding
 bij
 welke
 tak
 stond…
Met
twee
derden
van
de
kaart
vervolledigd
konden
we
dan
weer
op
weg.
Deze
 keer
onder
leiding
van
de
mannen,
zo
werd
unaniem
door
de
vrouwelijke
deelnemers
 beslist.

 
 Twee
uur
en
8
km
later
kwamen
we
aan
bij
“De
Zoete
Zonde”
alwaar
we
ons
maar
al
te
 graag
neervlijden
op
het
terras
om
een
frisdrankje
of
pintje
te
benutten.
Dit
was,
zoals
 menig
deelnemer
zich
wellicht
wel
herinnert,
het
hoogtepunt
waar
de
meesten
(de
een
 al
 iets
 uitdrukkelijker
 dan
 de
 andere)
 naar
 uitkeken.
 Na
 afloop
 kon
 maar
 1
 ding
 besloten
worden:
dit
is
voor
herhaling
vatbaar!

 Bedankt
aan
de
ouders
die
mee
zijn
geweest,
ik
heb
mij
geweldig
geamuseerd.
 
 
 Groetjes,
 Stephanie
 
 
 
 PS:
wie
de
foto’s
nog
niet
gezien
heeft,
vind
deze
 op
www.ksjmelle.be/fotos

1”


7


Van
10
tot
12
september
was
het
feest
op
het
 terrein
van
KSJ
Melle.
Op
10
september
konden
 alle
kinderen
zich
uitleven
op
de
kinderfuif,
op
 11
september
kon
met
de
nodige
nostalgie
 teruggekeken
worden
op
het
voorbije
kamp
en
 op
12
september
stelden
we
onze
 jeugdbeweging
uitgebreid
voor
aan
al
wie
het
 wilde
horen.

 
 
 Een
vermoeiend
weekend
voor
de
leiding,
maar
wanneer
de
inschrijvingen
binnen
 stroomden,
wisten
we
weer
waarom
we
al
deze
energie
erin
gestoken
hadden.
 
 Heb
je
het
opendeurweekend
gemist?
We
geven
je
hierbij
graag
een
paar
sfeerfoto’s
om
 een
beeld
te
schetsen
van
hoe
het
eraan
toeging!
 
 Langs
deze
weg
willen
wij
ook
graag
alle
mensen
bedanken
die
ons
geholpen
hebben
 om
er
zo’n
fijn
weekend
van
te
maken:
 
 ‐ De
leden
van
de
VZW
vereniging
van
KSJ
Melle,
Rudy,
Eric
en
Christine
Cansse
 voor
het
verzorgen
van
de
barbecue,
taart
en
koffie
 ‐ De
lieve
leden
die
geholpen
hebben
bij
het
opruimen
 ‐ De
geweldige
ouders
en
leden
die
taarten
gebakken
hebben
 ‐ De
oud‐leiding
om
nog
maar
eens
hun
hemd
aan
te
trekken
 ‐ De
sponsors

 

1”


8


Alle
foto’s
zijn
online
 beschikbaar
op


www.ksjmelle.be

 
 (onder
media
>
foto’s)


1”


9


[i/d kijker*] Kerstboomverbranding: 
 Volgens
 Wikipedia:
 Een
 `kerstboomverbranding`
 is
 een
 traditie
 in
 het
 begin
 van
 het
 nieuwe
 jaar
 in
 veel
 Nederlandse
 en
 Belgische
 gemeenten.
 De
 dennenbomen
 die
 tijdens
 de
 feestdagen
 als
 kerstbomen
 in
 de
 huiskamers
 hebben
 gestaan,
 worden
 dan
 bijeengebracht
 en
 verbrand.
 Veel
 kerstboomverbrandingen
 zijn
 tegelijk
een
soort
dorps­
of
buurtfeest.
 
 In
tal
van
gemeenten
wordt
een
kerstboomverbranding
georganiseerd
om
zo
de
 feestperiode
te
beëindigen.
Wij
vonden
het
geweldig
jammer
dat
dit
nog
niet
in
Melle
 georganiseerd
werd
en
wilden
daar
iets
aan
doen.
Geheel
toevallig
dachten
de
mensen
 van
het
Gildenhuis
in
Melle
daar
net
hetzelfde
over
en
zo
geschiede:
samen
zullen
we
 via
dit
buurtfeest
trachten
de
mensen
van
Melle‐Vogelhoek
(en
daarbuiten)
samen
te
 brengen
voor
een
gezellige
avond
bij
het
vuur.

 
 Dit
is
wat
wij
voor
jullie
in
petto
hebben:
(tracht
het
jullie
vooral
ook
visueel
in
te
 beelden,
dan
krijgen
jullie
er
ongetwijfeld
evenveel
zin
in
als
wij
al
hebben)
 
 Een
groot
kampvuur
(onder
supervisie
van
de
brandweer)
–

Glüwein
–

 Gestreken
mastellen
–

Sfeerverlichting
–

Huufdvlakke

–

Fijne
muziek
–

 Lekkere
zelfgemaakte
soep
–

Raclette
–
Vuurkorven
–

Een
gezellige
 bijeenkomst
–

En
jullie?
 (!)
Belangrijk:
hebben
jullie
thuis
een
echte
kerstboom
opgezet
tijdens
de
feestperiode?
 Breng
hem
dan
zeker
mee:
alle
gezinsleden
worden
op
een
drankje
getrakteerd
als
 bedanking
voor
jullie
bijdrage.
 


Afspraak
vanaf
18
uur
aan
de
NMBS­parking
(Nonnenwegel,
Melle)
 
 Alles
kan
nagelezen
 worden
op
 www.ksjmelle.be1”


10


KSJKSJ-kaffee: kaffee De eerste editie van het KSJ Kaffee werd geproefd door menig ouder en tijdens een anonieme stemming op het einde van de presentatie beslisten de ouders unaniem dat ze meer van dat wilden. Aldus spelen wij op 9 januari na de vergadering (17u15) opnieuwgastheer opnieuw en -vrouw vrouw voor een gezellige vooravond waarop wij jullie informeren over wat er allemaal op het programma staat voor het volgende trimester. Tijdens deze speciale editie zullen ook de tijdelijke nieuwe krachten die de bondsleiding vervangen tijdens haar stage in Ecuador persoonlijk aan jullie voorgesteld worden. Gezien wij ook ok graag het nieuwe jaar met jullie willen vieren, betreft het deze keer een “Deluxe” editie. Langskomen is dus de boodschap!

INFOAVOND KAMP: Graag nodigen wij alle ouders op 13 maart uit voor een infoavond over het zomerkamp van 21 tot 30 juli. Na de vergadering (17u15) wordt beeld, tekst en uitleg voorzien zodat jullie een duidelijk beeld hebben van wat jullie, en vooral jullie kinderen te wachten staat.

1”

11


1”


12


Familie,
vrienden
en
fans
van
KSJ
Melle
allerhande
vinden
alles
op
de
website:
 inschrijven
voor
de
spaghettiavond
kan
via
www.ksjmelle.be/spaghetti
en

 sinaasappelen
bestellen
via
www.ksjmelle.be/appelsienslag.
 
 Jullie
kunnen
dit
ook
op
deze
manier
doen,
maar
om
het
jullie
gemakkelijk
te
maken,
 zullen
wij
ook
via
gimm‐e
een
berichtje
verzenden
waaraan
een
inschrijvings‐
en
 bestelformulier
verbonden
is.
 
 Wie
het
liever
met
pen
en
papier
doet,
vindt
op
de
volgende
pagina’s
de
 inschrijvingsstrookjes.
Deze
mogen
op
zondag
afgegeven
worden
aan
de
leiding. 


1”


13


Bestelling appelsienslag (bestellen kan tot en met 26 februari 2011) Naam: Telefoon: Bestelt hierbij x 1 netje van 2 kg voor 4 euro =

x 3 netjes van 2 kg voor 10 euro =

en betaalt hiervoor cash bij afhaling op 26/02/2011 € (afhalen kan van 8u45 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30) Datum:

Handtekening:

Inschrijving En Daarmee Pasta (inschrijven kan t.e.m13 maart 2011) Naam: E-mailadres: Telefoon: Reserveert hierbij voor volwassenen kinderen

waarvan

vegetarisch x 9 € =

waarvan

vegetarisch x 7 € =

en bevestigt deze reservatie door storting (vóór 20/03/2011) van op het rekeningnummer 001-0685655-38 38 met vermelding van “En daarmee pasta – naam - aantal volw + aantal kind” Datum:

1”

Handtekening:

14


Grote Schoonmaak: Schoonmaak Tijdens de kerstvakantie wordt tijdens een heuse kuistweedaagse het lokaal vanbinnen en vanbuiten en van boven tot onder schoongemaakt zodat we helemaal klaar zijn voor een tweede trimester. Sommige zaken vallen echter niet meer op te blinken en zijn aan vervanging toe. Verhuizen vrienden van u of bent u zelf wat aan het opknappen? Gooi dan volgende zaken niet in de container maar bel materiaalmeester Samuel (GSM: 0497 85 08 62) -

Bestek Frigo’s en diepvriezers Microgolfovens Deuren en deurklinken Wasrekje, wasmanden Vuilbakjes/bakken Lederen zetels (of gemaakt van ander afwasbaar materiaal) Gordijnen (om op te hangen) Doeken, oude bedspreien, … (om te beschilderen) Rolluiken (worden op kamp gebruikt als ondergrond bvb. in de douche en moeten dus niet in perfecte staat zijn) Veeg/schuurborstels, dweilen, “aftrekkers” en andere kuisspullen

Als er nog zaken n bij je thuis staan die u weg wil gooien maar niet in dit lijstje staan, mag u steeds bellen want inventief als we zijn, kunnen we er mogelijks ook wel mee me aan de slag. Als u de spullen niet tot bij ons kan brengen, komen wij ze graag ophalen. Wij willen bij deze alvast volgende mensen bedanken voor hun hulp: Kerenzo voor de aanhangwagen Annemie Dewagtere voor de zetels De familie D’Hooghe voor de rekjes en stereo-installatie De familie Cansse voor de kleurentelevisie Meneer Bonne voor de kastjes en bureau De familie Spiegeleire voor de senseo’s De gulle schenkers uit de Pinguïnstraat voor de zetel (mijn excuses, de naam ontglipt mij)

1”

15


Gezocht: m/v met kooktalent en een voorliefde voor het openluchtleven

?

Het kamp is er sneller dan je denkt (ter herinnering: van 21 tot 30 juli). juli Bij deze doen wij een warme oproep naar ouders die geïnteresseerd zijn om mee te gaan als kookouders. Wat houdt dit in? Boodschappen doen Koken voor de sloebers en de jongknapen (de +12 kookt zelf) in onze luxueuze kokstent Soms eens als chauffeur optreden bij een dropping of stadsspel PS: dit hoeft niet noodzakelijk een koppel te zijn, dit kan ook samen met je beste vriend(en), zus, nicht, neef… Iets voor jou? Stuur een mailtje naar info@ksjmelle.be.

1”

16


[KSJ online*] 
 
 Zoals
 uitgelegd
 in
 de
 eerste
 KSJ
 Krabbels
 willen
 wij
 de
 papierberg
 reduceren
 door
 zoveel
 mogelijk
 informatie
 online
 te
 verspreiden.
 Hiervoor
 gebruiken
 we
 een
 uiterst
 handig
 platform
 dat
 voor
 verenigingen
ontwikkeld
werd..
 
 Ter
herhaling:
hoe
werkt
Gimm­e?

 Berichtjes
over
evenementen,
daguitstappen,
het
kamp…
worden
online
gepost
in
de
 kanalen
waarbij
ze
van
toepassing
zijn.
Deze
kanalen
komen
telkens
overeen
met
een
 tak.
Bijvoorbeeld
informatie
over
“Joepie”,
de
vierdaagse
staptocht
voor
de
 jonghernieuwers,
wordt
enkel
in
het
kanaal
“Jonghernieuwers”
gepost.
Op
deze
manier
 krijgen
ouders
van
bijvoorbeeld
sloebertjes
geen
info
over
activiteiten
die
voor
hun
 kinderen
niet
van
toepassing
zijn.
Om
er
zeker
van
te
zijn
dat
alle
berichtjes
gelezen
 worden,
wordt
u
er
via
e‐mail
automatisch
van
op
de
hoogte
gebracht
als
er
iets
nieuws
 gepost
werd.
Je
kan
alles
over
gimm‐e
lezen
(en
bekijken
in
de
filmpjes)
op
 www.ksjmelle.be/gimm‐e

  Vanaf
1
januari
verloopt
alle
communicatie
via
Gimm­e.
 Ouders
die
zich
nog
niet
geregistreerd
hadden,
kregen
tot
nu
toe
ook
een
e‐mail
die
 verzonden
werd
door
ons
(en
dus
niet
automatisch
door
Gimm‐e)
om
hen
op
de
hoogte
 te
houden.
Vanaf
1
januari
gebeurt
dit
dus
niet
meer.
Voor
alle
ouders
die
nog
niet
 geregistreerd
waren,
werd
automatisch
een
account
aangemaakt.

 Hoor
jij
daarbij?
Dan
moet
je
enkel
nog
de
juisten
kanalen
–
m.a.w
de
takken
van
je
 kinderen
–
activeren
en
je
blijft
up
to
date.

 Bij
problemen
mag
je
steeds
mailen
naar
de
helpdesk:
info@ksjmelle.be.


1”


17


[programma*]

sloebers 
 


Dag
lieve
deugnieten!

 
 Zijn
jullie
klaar
om
er
weer
eens
 stevig
in
te
vliegen?
 Jullie
leiding
alvast
wel!
 
 Hopelijk
staan
jullie
allemaal
 paraat,
met
jullie
supercoole
 oranje
sjaaltje!
  Dikke
zoen
en
tot
binnenkort!

 
 
 Jullie
leiding.

 
 
 Jellien

 Eline
 
 Mariska


1”


0477/25.72.59
 0478/74.38.29
 0494/93.59.51


18


Zondag 2 Januari Wij zijn nog niet bekomen van de eindejaarsfeesten, dus vandaag: geen vergadering. Zondag 9 Januari Trek maar jullie mooiste verkleedkleren aan, want vandaag maken we er een PRINSEN en PRINSESSEN vergadering van. 
 Belangrijk
voor
mama
en
papa
:

 Vandaag
zijn
jullie
na
de
vergadering
welkom
op
 het
KSJ‐lokaal
om
te
genieten
van
een
nieuwe
 KSJ‐kaffee!
 
 Zondag 16 januari Sorry lieve sloebertjes! Vandaag geen vergadering want jullie leiding is op leidingweekend! Zondag 23 Januari Welke spelletjes heb jij allemaal? We komen het te weten in de GEZELSCHAPSPEL vergadering vandaag? Spelletjes meenemen is dus de boodschap!

 Zondag 30 januari We zijn ondertussen al voorzien op een mooie muts, warme wantjes en een dikke jas om de winter in te gaan. Vandaag houden we dus de BERE KOUDE vergadering. Zondag 6 februari Haal deze week jullie vals gebit en wandelstokjes maar boven, en verkleed je in een bejaard dametje of oud meneertje, want het is Bomma en Bompavergadering!!! 


1”


19


Zondag 13 februari De zomervakantie is nog veraf, maar wij dromen al van reizen naar mooie landen. Deze week is het tijd voor een voorsmaakje, dus pak jullie koffers alvast, want het is wereldreisvergadering!
 Zondag 20 februari Zijn jullie tandjes goed gepoetst? Gaatjes door te veel snoepjes te eten? Hopelijk niet, want deze week is het Tandjesvergadering! Zaterdag 26 februari Vandaag gaan we met z’n allen geld in het laatje brengen want het is verkoop! En morgen: Zondag 27 februari houden we samen cinema en bekijken we een mooie film! Pret verzekerd! Zondag 6 maart Hou je van knippen ,kleuren , schilderen , plakken, … dan wordt hert deze week zeker leuk want het is knutselvergadering! Wie zijn de creatiefste sloebertjes?? We komen het deze week te weten! Zondag 13 maart Haal jullie dierenpakjes maar uit de kast want deze week is het dierenvergadering! Verkleed je in je lievelingsdier en maak zo een hele namiddag plezier !! Belangrijk
voor
de
mama
en
papa,
na
de
activiteit
 vindt
er
een
infoavond
plaats
over
het
kamp
en
 kunt
u
uw
kleine
spruit
ook
meteen
inschrijven
 voor
dit
kamp
(een
echte
aanrader!)
 
 


1”


20


Zondag 20 maart Deze week krijgen jullie bezoek van de aller-leukste maar ook de liefste hond!! Samson! Maseghey!! !! ZATERDAG 26 maart !! Vandaag kunnen jullie gezellig komen smullen van onze heerlijke Spaghetti! Het is spaghettiavond! Mmmmm…. Zondag 27 maart Omdat we gisteren ons buikje iets te rond gegeten hebben met spaghetti is het vandaag geen vergadering  Zo liefste sloebers, we zijn alweer bij het einde van de tweede krabbels en dus ook het tweede trimester, aanbeland. Gelukkig komt er nog een vervolg in het derde trimester! Tot dan!!

Héééél
vééééél
lieve
groetjes,
 
 Jullie
leiding Eline, Jellien & Mariska

1”


21


jongknapen


 Haidiehooow
die
jongknapen!
 
 Wanneer
jullie
deze
zinnetjes
lezen,
weten
jullie
zeker
al
wat
er
aan
de
 hand
is!
 Jawel
jawel,
er
begint
alweer
een
nieuw
trimester
vol
spanndende,
 superleuke,
extratoffe,
megatastische,
hypercoole
activiteiten!
Nu
we
 allemaal
een
beetje
bekomen
zijn
van
de
verandering
in
het
jaartal,
 kunnen
we
er
zeker
terug
invliegen,
niet?

 
 Heb
je
daar
zin
in?

 
 Wel
lees
dan
zeker
verder!

 
 Wij
weten
in
ieder
geval
dat
het
 supercool
zal
worden,
want
 bovendien
zijn
wij
 Jong,
knap
en
leiding!
 
 
 
 Veel
liefs!
 
 Ruben

 (0498/41.54.68)
 Liesa
 
 (0472/40.86.02)
 Kristof

 (0497/71.27.94)
 
 
 


1”


22


2
januari
2011
:
Geen
vergadering!
 


9
januari
2011
:
Maffia!


Vandaag
steekt
de
Italiaanse
maffia
een
stokje
voor
onze
activiteit.
 Durven
jullie
het
aan
om
toch
naar
de
ksj
te
komen
en
deze
bad
boys
te
 verslaan?
 
 Belangrijk
voor
mama
en
papa
:

 Vandaag
zijn
jullie
na
de
vergadering
welkom
op
 het
KSJ‐lokaal
om
te
genieten
van
een
nieuwe
 KSJ‐kaffee!
   
 


16
januari
2011
:
Geen
vergadering


Vandaag
is
de
leiding
op
zoek
naar
een
leuke
kampplaats,
toffe
tenten,
 leuke
spelletjes
enzoverder.
Kortom,
alles
om
jullie
grote
vakantie
demax
 te
maken!
 


23
januari
2011
:
Miss
en
Mister
 Jongknaap


Net
zoals
vorig
jaar
moet
er
ook
dit
jaar
een
 Miss
en
Mister
Jongknaap
verkozen
worden.
 Trek
jullie
allermooiste
kleren
aan
want
 vandaag
worden
we
niet
vuil.
Oefen
je
 modellenpasje
en
zangtalenten.

 Hopelijk
word
jij
Miss
of
Mister
jongknaap!
 
 30
januari
2011
:
Stadsspel
 We
hebben
gehoord
dat
er
ergens
in
Melle
een
bom
verstopt
zou
liggen.
 De
gemeente
heeft
aan
de
jongknapenleiding
gevraagd
om
deze
op
te
 sporen
en
onschadelijk
te
maken!

 


1”


23


6
Februari
2011
:
Missie
onmogelijkEen
onmogelijke
missie,
wordt
deze
missie
mogelijk
voor
de
 jongknapen?
 


13
februari
2011
:
 Valentijntjesvergadering
 Vandaag
is
het
de
vergadering
van
de
 liefde.
Heb
jij
een
vriendje
of
een
 vriendinnetje?
Breng
hem
of
haar
zeker
 mee!
Draag
zo
veel
mogelijk
rood,
en
 hartjes
zijn
vandaag
extra
welkom!
 


20
februari
2011
:
 filmsterrenvergadering
 


Vandaag
gaan
de
jongknapen
koken!
We
 verwachten
jou
van
11
uur
tot
13
uur.ZATERDAG
26
februari
2011
:


Vandaag
zijn
jullie
welkom
op
de
speciale
uren
van
9
tot
12
en
van
2
tot
 5,
en
dit
om
iets
leuks,
lekkers,
tof
of
iets
anders
te
verkopen!
Als
je
 vandaag
goed
je
best
doet,
mag
je
morgen
een
filmpje
komen
kijken!
 
 27
februari
2011
:
Cinema
 Omdat
we
gisteren
zo
goed
hebben
 verkocht,
gaan
we
vandaag
een
 filmpje
kijken!
We
verwachten
je
op
 het
normale
uur
aan
ons
lokaal.
 


1”


24


6
maart
2011
:
Leve
de
bosaborignals


Vandaag
vieren
we
het
bestaan
van
de
bosaboriginals!
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
maart
2011
:
Moppenspel Vandaag
vullen
we
onze
activiteit
al
lachend!
Breng
je
beste
mopjes
mee! 
 Belangrijk
voor
de
mama
en
papa,
na
de
activiteit
 
 
 vindt
er
een
infoavond
plaats
over
het
kamp
en
 
 kunt
u
uw
kleine
spruit
ook
meteen
inschrijven
 
 voor
dit
kamp
(een
echte
aanrader!)
 
 
 
 20
maart
2011
:
Knapenvergadering
 Vandaag
mag
het,
je
mag
eens
één
keer
op
het
jaar
doen
alsof
je
een
echte
 knaap
bent,
en
dat
is
vandaag



27
maart
2011
:Geen
vergadering
 


1”


25


Ziezo
liefste
jongknaapjes,
het
2e
trimester
zit
er
alweer
op.

 
 Jullie
krijgen
bijgevolg
binnenkort
een
nieuw
boekje!
Wat
een
feest
toch
 steeds
met
die
boekjes,
niet?
 
 Hopelijk
hebben
jullie
zich
even
goed
geamuseerd
als
wij
ons,
want
het
 wordt
alleen
maar
beter!
 
 Vergeet
je
niet
in
te
schrijven
voor
het
grote
kamp
in
de
vakantie,
want
 het
is
echt
wel
supertof
hoor!

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


Ruben, Liesa en Kristof

1”


26


+12 Hé Stinkerds! Jajah, hier zijn we weer! Eerst en vooral een heel erg GELUKKIG NIEUWJAAR!!! Wij hopen van harte dat jullie grootste wens (even knap en zalig worden als jullie leiding) werkelijkheid wordt dit jaar! Het is een haast onmogelijke opdracht maar jullie zijn goed op weg!  Keep on the good (team)work! We pinken iedere keer spontaan een traantje weg bij de gedachte aan het zalige eerste trimester . Het was mooi! Maar veel tijd om te treuren hebben we niet, want hier is het boekje voor het tweede trimester al! Yiha! Verder geldt nog altijd dezelfde regel => geen sjaaltje = zingen. En alsjeblief! Doe het ons NIET aan! Goed, veel ga ik hier niet meer zeveren. Behandel dit boekje met veel liefde en respect, het is heilig! Lees volgende pagina’s en zie wat voor spannends, sensationeels, graafs jullie allemaal te wachten staat! We zitten vol ongeduld en met het grootste verlangen elke zondag (of andere dag indien vermeld) op jullie te wachten! HUG!

1”


27


Jullie Leiding.

Annelies Sam Samuel Rosy 


0478/73.83.31 0498/49.98.00 0497/85.08.62 0477/98.18.88


 


1”


28


Zondag
2
januari
2011
 Zorg
maar
dat
jullie
allemaal
vriendelijk
jullie
familieleden
‘Gelukkig
 Nieuwjaar’
wensen,
lees
jullie
nieuwjaarsbrieven
met
jullie
meest
 schattige
gezichtje
voor,
verdik
niet
teveel
op
al
die
etentjes
…
 Jullie
kunnen
helemaal
niets
op
KSJ
komen
doen!

 Sorry
Snollen,
geen
vergadering.

 
 Zondag
9
januari
2011:

 Whoehoew!
Een
nieuw
jaar
is
zonet
begonnen.

 Wat
zal
het
ons
brengen?!
Een
nieuw
lief
of
winnen
we
de
loto?
 Ah,
we
sterven
van
nieuwsgierigheid!

 Hoogste
tijd
dus
om
te
weten
te
komen
wat
2011
voor
ons
in
petto
heeft.
 Kom
en
ontdek
het
op
onze
‘Het
Jaar
2011
Vergadering’!


 
 
 PS:
Vanavond
houden
we
terug
KSJ
KAFFEE!
 
 Zeg
de
boodschap
door
aan
jullie
ouders!
 
 
 
 Zondag
16
januari
2011:
 Nananana!

 Wij
zijn
op
leidingsweekend
&
jullie
mogen
NIET
mee!
 Het
laatste
waar
we
nu
aan
denken
is
naar
KSJ
komen!
Geen
 vergadering
lieve
kindes!

 
 
 Zondag
23
Januari
2011:

 Iedereen
kent
ze
wel…
 De
o
zo
leuke
(!)
Tante
Dikke
Berta
met
haar
 Knapenspel
en
haar
aids‐boompje!
Jah,
vandaag
 spelen
we
echte
klassiekers…
 Maak
jullie
klaar
voor
rasechte
terreinspelletjes!

 Vuile
kleren
zijn
een
must!

 
 


1”


29


Zondag
30
Januari
2011:

 Sh*tt
maatje!
Vandaag
goawe
stompe
jonge
!!

 Kgoan
nog
ni
tvele
verklappe
want
tos
ist
uk
ni
woas
eh
!!!
Gewune
 komen
!!!
Du
wa
marginalle
dinges
an!
Wij
goan
da
uuk
dun!
Kei
 schaamlijk!

 
 ZATERDAGAVOND
5
Februari
2011:
 We
dachten
zo
bij
onszelf,
laten
we
is
origineel
doen…Laten
we
eens
een
 Nieuwjaaretentje
in
februari
houden!

 Jullie
worden
verwacht
omstreeks
19u
en
we

ronden
af
om
22u.
 Ps:
Dresscode:
Kostuum
voor
jongens
&
jurk
voor
meisjes!
 
 Zondag
13
februari
2011:

 http://www.youtube.com/watch?v=WmZPve3FmqE
 
 Zondag
20
februari
2011:


 
 Jullie
leiding
kan
uiteraard
schaatsen
als
de
beste!

 Tjah,
wat
kunnen
we
niet
hé
;D


 Maar
hoe
zit
het
bij
jullie?
Staan
of
liggen
jullie
meer
op
het
ijs?
 Vandaag
gaan
we
ongetwijfeld
enkele
talenten
ontdekken
maar
 evengoed
keihard
lachen
om
de
mooiste
val!



 
 Post
Scriptum:
 
1.
Neem
allen
ongeveer
10
euro
mee.
Hiermee
kunnen
we
zeker

 binnen
&

kunnen
we
achteraf
nog
iets

drinken
in
de
cafetaria
 (indien
we
nog
tijd
hebben).
 
2.
Zet
is
jullie
meest
snoezige,
onschuldige
gezichtje
op
en
vraag
is
 aan
de
mama,
papie
of
andere
persoon
met
rijbewijs
of
ze
taxi
 willen
spelen.

 
3.
Vergeet
geen
HANDSCHOENEN
(!),
zonder
mogen
jullie
niet
 binnen!
 

 


1”


30


ZATERDAG
26
februari
2011:
 Vandaag
gaan
we
er
met
z’n
allen
op
uit!
 Net
zoals
vorige
jaren
gaan
we
voor
elke
deur
van
Melle
&
omstreken
 gaan
staan.
Jawel
hoor!
We
gaan
weer
van
9u­12u
&
van
14u­17u
onze
 beste
verkoopstechnieken
bovenhalen!
 Fun
verzekerd!
JULLIE
WORDEN
VERWACHT!

 Ps.
:
Een
fiets
zou
misschien
wel
handig
zijn.
 
 Zondag
27
februari
2011:
 We
hebben
gisteren
meer
dan
genoeg
gewerkt!

 Vandaag
kijken
we
allen
naar
een
film
(
leiding
zorgt
voor
sneukelgerief)
 in
ons
lokaal!
 
 Zondag
6
maart:

 Hoelang
is
een
Chinees
?


 Hoeveel
dagen
telt
een
jaar
?
 Hoe
noem
je
dat
waar
ze
zo
vragen
stellen
en
jij
moet
raden?

 Ojaaa!
Juist!
Een
quiz!

 
 Zondag
13
maart
2011:

 Was
het
:
 • • • • • • • • • • 


1”


Oversekste
Samuel?
 Die
lelijkaard
van
een
Sam?
 Die
trut
van
een
Rosy?
 Geniepige
Jellien?
 Maffe
Mariska?
 Ontrouwe
Ruben?
 Eline
alias
Samson?
 Knappe,
spontane,
fantastische,
übercoole
Annelies?
 …
 Wie
vermoordde
toch
die
arme
VDB?

 


31


Smijt
jullie
op
deze
moordzaak
en
vind
de
schuldige!

 
 PS:
Na
deze
vergadering
is
het
info
over
het
 kamp
+
inschrijvingen.
Zeg
dit
door
aan
jullie
 ouders!
Aanwezig
zijn
is
belangrijk!
 
 
 
 
  Zondag
20
maart
2011:
 Voel
je
goed
,
voel
je
lekker
,
sport
maar
mee
met
 KSJ‐MELLE!

 Voel
je
achteraf
moe,
bezweet
&
neem
een
 douche!
Stinkerds!
 
  ZATERDAG
26
maart
2011:
 Wat
eten
we
vandaag
?
 Spaghetti,
spaghetti,
spaghetti!

 Deze
avond
MOETEN
jullie
VRIJHOUDEN!

 AFWEZIG
ZIJN
IS
GEEN
OPTIE
WANT…
 KSJ
MELLE
houdt
terug
zijn
spaghettiavond!
Meer
info
volgt.
 
 
 Zondag
27
maart
2011
 Trop
is
trop
&
te
veel
is
te
veel!

 En
laat
het
nu
toch
echt
is
te
veel
zijn
om
na
de
spaghettiavond
een
 activiteit
te
doen!
 Sorry
lieverds,
geen
vergadering.
Wij
rusten
uit!
En
daarmee
Pasta!
 


1”


32


Man, man, man! De tijd gaat snel, het tweede trimester zit er alweer op. Voor je het weet ben je 20, stokoud en zit je op den unif! Gelukkig is het allemaal nog niet zo ver en komt er nog een 3e trimester! Om daarna het jaar af te sluiten met een geweldig kamp! :D We see you when we get there! Xxx. Jullie veel te knappe leiding.


 
 
 
  
 
 
 
 


1”


33


[gallerij*]

1”


34


1”


35


[contact*] Sloebers
 Jellien
Van
den
Berghe


Banhoofd


jellien@ksjmelle.be


0477
25
72
59


Mariska
De
Kimpe


mariska@ksjmelle.be


0494
93
59
51


Eline
Den
Tijn


eline@ksjmelle.be


0478
74
38
29


Ruben
D’Hooghe


Banhoofd
 EHBO
verantwoordelijke


ruben@ksjmelle.be


0498
41
54
68


Liesa
Wuytens


liesa@ksjmelle.be


0472
40
86
02


Kristof
Goeman


Uniform
verantwoordelijke


Rosy
Tavernier


Banhoofd
 Jeugdraadverantwoordelijke


rosy@ksjmelle.be


0477
98
18
88


Sam
De
Neve


Materiaal‐
en
drankmeester


sam@ksjmelle.be


0498
49
98
00


Annelies
Vander
Putten


Banhoofd
 Jeugdraadverantwoordelijke


annelies@ksjmelle.be


0478
73
83
31


Samuel
Goerlandt


Materiaal‐
en
sleutelmeester


samuel@ksjmelle.be


0497
85
08
62


Penningmeester
en
secretaris


vdb@ksjmelle.be


0476
57
32
53 Jongknapen Knapen Jonghernieuwers Bondsleiding
 Stephanie
Vanden
Bossche KSJ
Melle


Vogelstraat
24
 9090
Melle


1”


001‐0685655‐38
(fortis)


36

info@ksjmelle.bekalender tweede trimester , Januari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Geen vergadering

Kerstboomverbranding (18u) Vergadering, KSJ Kaffee (17u15)

Leidingsweekend: geen vergadering

Vergadering

Vergadering

Februari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Vergadering

Vergadering

Vergadering

Verkoop (9-12u & 14-17u) Cinema

Maart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vergadering

Vergadering, infoavond kamp (17u15)

Vergadering

En Daarmee Pasta! (18u) Geen vergadering

KSJ Krabbels 26-2  

Het ledentijdschrift KSJ Krabbels, uitgegeven door KSJ Melle. Editie: 26-2, januari-maart 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you