Page 1


metanoja 212

Prijevod: Robert Vukoja Lektura: Gordana Bašić Kedmenec Dražena Šola Vrbanek Korektura: Gordana Bašić Kedmenec Grafičko uređenje: Marijan Tkalec Oprema: Tomislav Alajbeg

Izdaje: Kršćanska sadašnjost d.o.o., Zagreb, Marulićev trg 14 Za nakladnika: Stjepan Brebrić Tisak: Zrinski d.d., Čakovec Naklada: 1000 ISBN 978-953-11-1118-8 Tiskano u listopadu 2017. CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000977053.

2


A

G

Godina ispunjena srećom Pozitivne misli za svaki dan

KRŠĆANSKA SADAŠNJOST ZAGREB, 2017.

3


Naslov izvornika: Anselm Grün, Ein Jahr voller Glück. Gute Gedanken für jeden Tag © 2014 Vier-Türme GmbH, Verlag, 97359 Münsterschwarzach Abtei © za hrvatski prijevod: Kršćanska sadašnjost d.o.o., Zagreb, 2017.

4


Poziv

Draga čitateljice, dragi čitatelju! Neke godine kao da prolaze mimo nas. Čini nam se da ih nismo živjeli, da nas je život nosio. Da se to ne bi i Vama dogodilo, u ovoj Vam godini za svaki dan nudim dva kratka teksta kao poziv da ujutro i navečer zastanete i dopustite im da djeluju u Vama. Taj predah u grozničavoj trci života naš je nutarnji oslonac, uporište usred svagdašnjih nemira, zahvaljujući kojemu se ne moramo grčevito hvatati za ljude ili za izvanjsku sigurnost. Sigurni smo u sebi samima pa bez straha i ohrabreni dočekujemo nadolazeći život. Ovi kratki poticaji ne žele Vas poučavati, nego dovesti u doticaj s mudrošću Vaše vlastite duše. Ona zna što je dobro za Vas. No često izgubimo kontakt s njom pa životarimo. Tada je dobro čuti ili pročitati nešto što će nas dirnuti. Riječ dirnuti izvorno znači pokrenuti što, prihvatiti se čega, 5


opipati što, pomiješati nešto s nečim. Ove misli, namijenjene svakodnevnom čitanju, žele Vas potaknuti na poniranje u vlastitu nutrinu, u temelje Vaše duše u kojima spremna čeka mudrost koju je Bog stavio u Vas. One Vas žele dotaknuti, dodirnuti Vaše srce kako bi se Vaši osjećaji i misli pomiješali s njihovima. Katkad se u našu dušu ušuljaju i negativne misli i osjećaji. Tada je dobro tu gorčinu zasladiti riječima koje u duši djeluju blagotvorno. Čitajte ove zapise polagano i promišljeno, dopustite im da uđu u Vaše srce te potom pogledajte koji se osjećaji i misli javljaju u Vama. Možda će one potvrditi ono što Vaše srce i Vaša duša već odavno znaju, ali ste to u nemiru svagdašnjice zaboravili. Tada ćete povjerovati onome što Vam kazuje Vaša vlastita duša. Dopustite im da Vas podrže i ojačaju u Vašoj vlastitoj mudrosti. Vjerujte svojoj duši više nego mnogim uvjeravanjima kojima vas zasipaju kako bi Vas drukčije usmjerili. Dopustite ovim riječima da Vas vode do temelja Vaše duše. Tamo ćete pronaći uporište, otkriti prostor mira, koji je s onu stranu svih riječi. Ta se najdublja mudrost ne da izraziti. Ona nadilazi sve riječi. No one su nam ipak potrebne kako bismo dotaknuli Božje otajstvo koje ih nadilazi. Sve što je iz srca izgovoreno ili napisano zapravo nas želi povesti iznad nas samih u otajstvo Boga. 6


U svakoj riječi odzvanja nešto od otajstva Riječi, o kojoj Ivan u svom Prologu govori: »U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog« (Iv 1,1). Sam se Bog izražava u toj Riječi, a u svakoj ljudskoj riječi odzvanja nešto od Riječi kojom nam se obraća sam Bog. Danas se koristi previše praznih riječi. Sve što je napisano u ovoj knjizi želi Vas dovesti u doticaj s onim riječima kojima se sam Bog obraća našem srcu. Bog ne izgovara samo riječi koje nas dovode u doticaj s otajstvom našega života. Bog – tako je jednom rekao Romano Guardini – preko svakog čovjeka izgovara prariječ, lozinku koja odgovara samo tom čovjeku. Cijela naša zadaća sastojala bi se u tome da tu jednu riječ koju je Bog izgovorio samo u nama učinimo čujnom u ovom svijetu. Tu jedinstvenu Božju riječ ne možemo izraziti riječima jer ih nadilazi. Ali naslućujemo da smo riječ Božja. Tako se i u nama ostvaruje ono što Ivan kaže o Riječi koja je Bog sam: »I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu« (Iv 1,14). Isus je jedinstvena i nenadmašiva Riječ Božja upućena nama. No u Isusovoj sjeni i mi smijemo kazati da smo utjelovljena riječ Božja. Kada je Riječ Božja zasjala u nama, tada je u nama postalo vidljivo nešto od slave Božje, tada je i u nama zablistala Božja ljepota, tada smo u skladu sa svojom najdubljom biti. A onaj tko je u skladu 7


sa svojom biti, lijep je, po njemu postaje vidljiva Božja ljepota. U kršćanskoj meditaciji riječ nas uvodi u otajstvo Božje, koje je iznad riječi, a koje prebiva u temelju naše duše. Mnoge riječi ove knjige žele Vas odvesti iznad njih samih, u otajstvo mira, koje ih nadilazi, koje je u temelju Vaše duše, u svakome od nas. Ali često smo odvojeni od njega, ne osjećamo ga zbog previše briga i strahova, mnogih misli i razmišljanja. Riječi ove knjige žele Vas uvesti u taj unutarnji prostor mira. Kratko zastanite kako biste ga naslutili. Katkad ga na trenutak možemo dodirnuti ili osjetiti, no ne možemo ga uhvatiti. Izmiče našem dohvatu. U tom prostoru mira mogu u sebi biti kod kuće. No nemaju mu pristup svi ljudi koje danas susrećem. Njihove riječi koje sude ili vrijeđaju ne mogu u njega prodrijeti. Zamjećujem njihove želje i očekivanja, ali oni ga ne mogu određivati. Ja sam tu slobodan, tu mogu predahnuti. Želim Vam da svako jutro i svaku večer, dok budete upijali ovdje izrečeno, možete iznutra predahnuti, u sebi otkriti slobodni prostor mira u kojemu ste Vi u potpunosti Vi sami. U Djelima apostolskim Petar u svojoj propovijedi na hramskom trgu govori o »vremenima rashlade« koja nam je Bog darovao u Isusu Kristu. Želim Vam da vrijeme u kojemu ćete promišljati riječi ove knjige bude svaki dan predah, vrijeme u kojemu 8


ćete pronalaziti duhovni mir i unutarnje osvježenje. Riječ dah izvorno znači »dašak, duša«. Kad po riječima ove knjige budete predahnuli, doći ćete u doticaj sa svojom dušom, a duša je uvijek izvor osvježenja. Tako Vam svaki dan želim osvježenje time što ćete dolaziti u dodir sa svojom dušom. Možete se također usred svagdašnjice, baš onda kada se osjećate iscrpljeni, prisjetiti ovih riječi i dopustiti im da Vas odvedu do temelja duše kako biste se uvijek iznova duhovno osvježavali. Doživite dane ove godine kao blagoslovljene dane. Latinska riječ »benedicere« (blagoslivljati) znači: dobro govoriti, kazivati dobre riječi. Neka riječi ove knjige za Vas budu blagoslovljene riječi, one koje će koristiti Vašoj duši, koje će se obraćati onomu dobrom u njoj kako biste u sebi osjetili to dobro i kako biste osjetili da Vas Bog svaki dan blagoslivlja i štiti, da ste zaštićeni od riječi koje se obrušavaju na Vas. Kad usred nemira svagdašnjice po riječima ove knjige dođete u doticaj sa svojom dušom, tada ćete doživjeti da ste blagoslovljeni i da sami možete biti blagoslov za ljude koji Vas susreću. U tom smislu želim Vam blagoslovljenu godinu i svakoga dana iznova Božji blagoslov koji neka Vas po riječima ove knjige prožme i ovije plaštem zaštite. Vaš pater Anselm Grün 9


10


SIJEČANJ

Odvažnost za novi početak

11


1. SIJEČNJA

Označiti njivu Riječ »početi« izvorno znači »učiniti plodnim, kultivirati«. Svaki je početak mukotrpno kultiviranje. Zato prvo moram označiti njivu. Ne mogu u jednoj godini obradivom učiniti svu zemlju svog života. Moram se odlučiti koji komad svoje zemlje želim učiniti obradivim ove godine.

S novim srcem Dobri Bože, započeli smo novu godinu. Još je neokaljana, nepotrošena. Pred nama je kao nešto novo, u kojemu se uvijek nalazi i obećanje da će se sve i u nama obnoviti, postati bolje. Daruj mi brižljivosti da novo što mi ga nudiš prihvatim novim srcem kako bi moglo rasti u meni.

12


2. SIJEČNJA

Da novo može rasti Započinjem plijeveći kako bi moja njiva mogla donositi plod, kako bi na njoj moglo izrasti nešto novo. Bog će na nju posijati novo sjeme. Moja je zadaća učiniti ga plodnim kako bi izniknulo i kako bi u meni procvjetalo nešto novo, neslućeno, neočekivano, čudesno.

Blagoslovi ovu novu godinu Dobri Bože, daruj nam priliku da zajedno pođemo novim putovima, da u nama može rasti ono novo. Blagoslovi ovu novu godinu da postane godina spasenja, da ranjeno zacijeli, da se razbijeno spoji, a zamrlo zaživi novim životom.

13


Profile for Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Godina ispunjena srećom  

Autor Anselm Grün preporučuje: „Čitajte ove zapise polagano i promišljeno, dopustite im da uđu u Vaše srce te potom pogledajte koji se osjeć...

Godina ispunjena srećom  

Autor Anselm Grün preporučuje: „Čitajte ove zapise polagano i promišljeno, dopustite im da uđu u Vaše srce te potom pogledajte koji se osjeć...

Profile for kshr