Page 1

наука, практика, життя

2[123] 2014

Найдовша кістка — стегнова, її довжина становить

від зросту людини Найкоротша — стремінце, її довжина всього

міліметри

www.fp.com.ua Решение проблемы рацематов

10

Опасная нагрузка: полипрагмазия

28

Порадити і не зашкодити

40

Жизнь на сломе, или Как бороться со стрессом

48


2

Все в житті минає… На зміну холодним похмурим дням завжди приходять теплі сонячні. Буремні часи великих потрясінь змінюються рутинністю сьогодення. Але душа прагне свята… І таке романтичне свято нас чекає на початку весни. Шановні пані і панянки! Ці нелегкі часи показали нашу силу і стійкість. Але головні якості жінки — це щирість і милосердя. Щиро зичимо вам радості і щастя! Нехай душі ваші розквітають у теплі і любові! Редакція журналу «Фармацевт Практик»

Зміст

#02’2014

Группа крови и болезни ЭМЛА — королева анестезии

із життя бактерій

review

Staphylococcus aureus: золотистая смерть или не стоит беспокоиться?

події Анализируя ушедший и надеясь на год пришедший

точка зору Свободное дыхание носом

a posse ad esse 10

Кальцій як життєво важливий макроелемент

13 Боли головной ответ — Имет ! 15 Циклический синдром 17

Бібліотека — справа без майбутнього?

24

Оправданный подход к лечению гастритов

26

Опасная нагрузка: полипрагмазия

наука Как решить проблему рацематов

Секрети золотистої скоринки

28 30

Новини. Державна служба з лікарських засобів повідомляє

32

аlma mater

Циклический синдром

®

Професіоналізм і людяність

17

Последствия железодефицитной анемии Ампула превращается

ФАРМАЦЕВТ ПРАКТИК® Науково-практичний журнал, який розповсюджується виключно в медичних установах, на семінарах, конференціях, симпозіумах із медичної тематики

Медичний редактор Костянтин Кремець

Директор із маркетингу та продажу Оксана Троянська

Редагування та коректура Тетяна Дрожак, Ганна Юрченко

Видається із січня 2003 року Виходить 1 раз на місяць 2(123)’2014

Арт-директор Руслана Лутова

Менеджери з роботи з клієнтами Аліна Головко, Дар’я Загороднюк, Леся Климюк, Євген Іванов тел.: (044) 498-06-72 e-mail: practik@pharmаpractik.kiev.ua

Науковий редактор Ігор Зупанець

Дизайн і верстка Олександра Колотова, Валентина Красюк, Юрій Мисливець, Наталія Резнік

Редактори відділів Олександра Демецька, Тетяна Кривомаз

Фото Ігор Садовий, Євген Чорний, www.shutterstock.com

Регіональне бюро Західна Україна Лариса Дедишина, тел.: (067) 309-18-57

Поштова адреса редакції: «Фармацевт Практик», а/с 119, Київ, 03142

Випусковий редактор Наталія Сахно

Засновник і видавець ТОВ «Фармацевт Практик»

Головний редактор Наталія Малішевська, e-mail: malishevska@pharmapractik.kiev.ua

22

у фокусі

4 6 9

Турбота про людей?

20 21

Начальник відділу дизайну та верстки Юрій Мисливець Начальник виробничого відділу Олексій Сільянов Адреса видавництва: 03680, Київ, вул. Кржижановського, 4. Бізнес-центр «Наука», 4-й поверх Тел.: (044) 498-06-72, факс: (044) 498-06-74 Передплатний індекс — 06466 Наклад 12 500 прим. Ціна договірна

33 35 35

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 6734 від 29.11.2002; КВ № 18718–7518Р від 22.02.2012 Формат журналу 60х84/8. Ум. друк. арк. 11,6 Кольороподіл і друк

Філія № 7 ЦСТРІ, Київ

Підписано до друку 25.02.2014 Замовлення № 213 Ре­дакція не зав­жди поділяє дум­ки ав­торів публікацій. Ма­теріали дру­ку­ють­ся мо­вою оригіналу (ук­раїнською, російською). Редакція за­ли­шає за со­бою пра­во ре­да­гувати передані матеріали. По­вне або част­ко­ве від­ творення опубліко­ва­них ма­теріалів здійсню­ вати тільки за зго­дою ре­дакції. При ви­ко­ри­с­танні матеріалів поси­лан­ня на «Фарма­цевт Практик®» є обов’язковим. Відповідальність за зміст рекламних публікацій та їхню до­стовірність не­се рекламо­да­вець.

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 4_2013


3

практика ФАРМАклас Порадити і не зашкодити

36 40

Тантум Верде® — непридуманная история

41

Статиновая эпопея

Опасная нагрузка: полипрагмазия

Секреты Цезаря: многозадачность

58

28

ex tempore Приготовление недозированных порошков по прописи Веремеенко

обмін досвідом Формат, що зближує

42 44

життя

Что нужно для успешного

психологічний практикум Міні-тренінг від компанії «Біонорика» Как дарить подарки партнерам по бизнесу и коллегам Когда праздник не в радость Жизнь на сломе, или Как защититься от стресса в кризисные периоды жизни

Статиновая эпопея

46 47

Непокинуті і потрібні

У наступному номері:

и фармацевтического — в частности?

48

54

цей дивовижний світ Ложные воспоминания 56 Секреты Цезаря: многозадачность

історія медицини і фармації Колись аптекарі були мільйонерами

36

развития бизнеса вообще

Магия еды: молекулярная кухня

58 60

стиль життя 62

Гороскоп

50 52

Лекарственный паркинсонизм

Передплата триває. Звернувшись до редакції, ви можете передплатити журнал із будь-якого місяця за тел.: (044) 498-06-72 Фармацевт Практик 4_2013 www.fp.com.ua

Физкультминутка: для тех, кто работает за компьютером

Екстемпоральні ліки для дітей як індивідуалізація фармакотерапії

64

Держите тайны при себе


review

/ події /

Анализируя ушедший

и надеясь на год пришедший 31 января 2013 г. Юридическая компания «Правовой Альянс» организовала итоговую конференцию «Фармбизнес: выводы 2013 — ожидания 2014». На мероприятии обсуждались актуальные правовые вопросы маркетинга и конкуренции фармкомпаний, регулирования фармрынка, интеллектуальной собственности, государственных закупок, а также новая судебная практика и подходы к налоговым проверкам Первостольники в зоне риска Введение приказа МЗ № 1034, согласно которому рецепты на ЛС должны выписываться по международным непатентованным названиям, существенно отобразилось на общей системе фармаконадзора. Однако это новшество не принесло никаких реальных преимуществ пациентам. Парадоксально, но зачастую инструкция генерического препарата выглядит эффектнее, чем оригинала. У генериков смелее описываются достоинства и реже упоминаются побочные действия. Оригинальные препараты, как правило, лучше исследованы, поэтому и список побочных эффектов более подробный, а описание — детальное. Только врач сможет правильно выбрать подходящий препарат, но он не имеет право написать ничего конкретного. Когда пациент приходит с таким рецептом в аптеку, вся ответственность за выбор препарата ложится на плечи первостольника. Как может поступить фармацевт в такой ситуации? Некоторые чтят букву закона и предлагают посетителям весь ассортимент препаратов, в составе которых присутствует активное вещество, указанное в рецепте. Пациент, в растерянности взирая на груду лекарств, остается недоволен. Более сердобольные первостольники берут на свой страх и риск ответственность, рекомендуя определенное лекарство. Но готовы ли провизоры отвечать за лечение пациентов и чем же тогда занимаются врачи? Меньше минуты для назначения лечения Согласно исследованиям Cegedim Strategic Data, прием пациента врачом длится в среднем 15 минут 50 секунд. У больного всего 5 минут, чтобы рассказать о своих проблемах. Большая часть времени приема (10 минут) тратится на «документооборот»: врач заполняет карту, записывает жалобы, назначает лечение. А на врачебные рекомендации остается всего 49 секунд! В рекордно сжатые сроки врач описывает схему лечения (26 секунд), объяс­ няет цель назначенной терапии (9 секунд) и целых 5 (!) секунд рассказывает о возможных побочных эффектах. Представители фармацевтических компаний могли бы помочь врачам, но антикоррупционное законодательство предельно ограничило свободу их действий, подозревая преступные схемы даже там, где их и в помине нет. К примеру, теперь информа-

4

цию о препаратах безопаснее подавать общими и обтекаемыми фразами, разбираться в которых врачам просто некогда. Даже о достоинствах ЛС следует высказываться крайне осторожно, избегая цифр и конкретных фактов, т.к. они могут стать поводом для судебного разбирательства. Ведь практически любые сведения могут выглядеть как «неполные, неточные, недостоверные», а в способе изложения всегда можно усмотреть «умалчивание отдельных фактов, нечеткость формулировок» и т.д. Предполагается, что внедрение формулярной системы ЛС поможет наладить диалог между фармацевтами и врачами. В 5-й выпуск государственного формуляра вошло 2270 наименований ЛС по международным непатентованным названиям, кроме того, этот документ содержит 9930 торговых марок препаратов. Готовится к выпуску 6-е издание формуляра, с проектом которого можно ознакомиться на сайте МЗ, где также можно предложить для включения в список новый препарат.

А как же пациенты? На первый взгляд, кажется, что новые законодательные документы направлены на защиту прав пациентов. Постановлением КМУ № 955 была предпринята попытка государственного регулирования цен на ЛС, кроме того, постановлением КМУ № 340 вводилась реимбурсация гипотензивных препаратов. Вдобавок был запущен пилотный проект референтного ценообразования по гипотензивным ЛС и Перспективы 2014 г. инсулинам. В задачи проекта входили снижение стоимости упаковки, рост потребления лекарств • Постепенное внедрение и постепенное увеличение рыночной доли надлежащих практик в сфере препаратов отечественного производства. Но обеспечения качества ЛС поскольку не определены маркеры и ключевые • Лицензирование импорта ЛС точки контроля, то трудно сказать, достигнуты как стимул для смены модели ли цели пилотного проекта. При этом бросаприсутствия зарубежных ется в глаза, что в задекларированных целях компаний на рынке Украины и близко не упоминаются интересы пациента. Сотрудники аптек тоже не слишком довольны • Перспектива перехода сложившейся ситуацией, поскольку количество от государственного контроля проверок возросло. качества ЛС к контролю импортерами

• Постепенное усиление регулирования ценообразования на ЛС

Несмотря ни на что, участники конференции с оптимизмом смотрят в будущее, выбрав девизом 2014 г. «Слушать, слышать и совместно создавать». Татьяна Кривомаз, канд. биол. наук

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


® • застосовується при інфекційно-запальних захворюваннях слизової оболонки рота та горла • препарат із вмістом лізоциму • збільшує неспецифічну опірність організму • можна застосовувати під час вагітності або годування груддю

ЛІСОБАКТ® (LYSOBACT®). Склад лікарського засобу: діючі речовини: 1 таблетка містить лізоциму гідрохлориду 20 мг, піридоксину гідрохлориду 10 мг; допоміжні речовини: лактози моногідрат, трагакант, магнію стеарат, сахарин натрію, ванілін. Лікарська форма. Таблетки для смоктання. Круглі таблетки діаметром 8 мм білого або майже білого кольору, із гладенькою поверхнею і з розподільчою рискою на одному боці. Фармакотерапевтична група. Препарати, які застосовують у разі захворювань горла. Антисептики. Код АТС R02А А20. Показання до застосування. Інфекційно-запальні захворювання слизової оболонки рота та горла: ангіна Венсана, гострі та хронічні тонзиліти, фарингіти, гінгівіти, стоматити, афтозні стоматити, герпетичні стоматити, ерозії слизової оболонки ротової порожнини різної етіології; у післяопераційний період (після тонзилектомії, кріодеструкції піднебінних мигдаликів). Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату. Побічні ефекти. В окремих випадках можливі алергічні реакції. З боку імунної системи: анафілактичний шок, анафілактичні реакції, набряк Квінке. З боку шкіри: кропив’янка, висип, свербіж, фоточутливість. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Перед застосуванням необхідно ознайомитися з інструкцією. Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Відпускається без рецепта. Додаткова інформація надається за вимогою. Повідомити про небажані явища чи скарги на якість препарату Ви можете в Представництво «Босналек» Д.Д. Сараєво» за тел.: (044) 569-57-03. Р.П. № UА/2790/01/01.

Виробник: Босналек д.д., Боснія і Герцеговина, м. Сараєво, вул. Юкічева, 53 Представництво в Україні: 02002, Київ, вул. Р. Окіпної, 4, оф. 81, тел./факс: (044) 569-57-03


review

/ точка зору /

Турбота про людей? У журналі «Фармацевт Практик», № 11, 2013 р. свою думку щодо актуальних проблем фармгалузі України висловив директор фірми «Волиньфарм», член правління ВГО «Аптечна професійна асоціація України» Станіслав Шайко. До обговорення порушених у статті питань редакція запросила представників фармацевтичної спільноти. І от ми отримали перші відгуки. Свій погляд висловлює Тамара Литвиненкова, голова Правління громадської організації «Фармацевтична асоціація Дніпропетровської області» (ГО ФАДО), заступник Голови Громадської Ради при МОЗ України, громадський експерт

— Дякую журналу «Фармацевт Практик» за надану нагоду взяти участь в обговоренні питань, висвітлених директором фірми «Волиньфарм». Дуже цікаві думки та пропозиції у пана директора, але я дозволю з багатьма з них не погодитись. І ось чому. По-перше, що стосується забезпечення якісними та доступними ліками сільського населення. Стурбованість пана Шайка зрозуміла. Та чи не вбачається тут лобіювання власних інтересів? Дійсно, село потребує особливої уваги, оскільки прожитковий рівень населення там набагато нижчий, ніж у місті. Ми повинні дбати, щоб ліки у селі не були дорожчими, а краще — дешевшими, ніж у місті. Та чомусь при обговоренні даного питання забувається, що в селі живуть такі ж люди і вони варті належного рівня надання фармацевтичної послуги. А для цього потрібно підвищувати рівень освіти фахівців, укріплювати матеріально-технічну базу, створювати нові аптеки та аптечні пункти при ФАПах. Тим більше, що наказом МОЗ України від 31.10.2011 р. № 723 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва

6

лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» вже спрощено вимоги до аптек, котрі відкриваються в сільській місцевості. А в разі відсутності аптеки або структурного підрозділу аптеки в даній сільській місцевості, роздрібна торгівля лікарськими засобами за переліком, встановленим наказом МОЗ України, здійснюється в приміщеннях фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів, сільських, дільничних лікарень, амбулаторіях, амбулаторіях загальної практики — сімейної медицини працівниками цих закладів, які мають медичну освіту, на підставі договорів, укладених із ліцензіатом, що має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами. То навіщо створювати умови для погіршення? Адже неможливо порівнювати якість наданої послуги фармацевтом і медичною сестрою. Це ж різні рівні освіти. На сьогодні не існує практики, коли медичну сестру чи фельдшера замінюють фармацевтом чи провізором. Державі необхідно знаходити мотивації для суб’єктів господарювання для створення нових аптечних закладів, такі як пільгове кредитування й інше. За ініціативи громад-

Тамара Литвиненкова ськості депутатами ВР України в парламенті вже зареєстровано законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо пільгової торгівлі лікарськими засобами в сільській місцевості» (реєстраційний № 3776 від 18.12.2013 р.).

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


\ точка зору \ Проектом документа пропонується доповнити п. 267.1.2. ПК України положенням, згідно з яким до суб’єктів господарювання, що не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг, пропонується віднести фельд­ шерські, фельдшерсько-акушерські пункти, сільські дільничні лікарні, амбулаторії та амбулаторії загальної прак­тики — сімейної медицини, які розташовані в сільській місцевості, за умови, що там відсутні аптеки або їх структурні підрозділи, роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється працівниками цих закладів, які мають медичну освіту, та виключно за переліком, встановленим наказом МОЗ, а також на підставі договорів, укладених із ліцензіатом, що має відповідну ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Що ж стосується ФОПів, то напад автора на діяльність ФОПів не дивний і не новий. Та дивно, чому працівник ФАПу може бути ФОПом, а ФОП, що відкриває аптеку на селі, яка відповідає вимогам Ліцензійних умов, не має права на існування взагалі? Аналіз стану розповсюдження фальсифікату за минулі роки показав, що тільки за 2010–2011 рр. було надано 77 приписів про заборону обігу 111 серій 45 найменувань фальсифікованих лікарських засобів (Держлікслужба вих. № 2358-1.3/2.1/17-12 від 07.02.2012). Із загальної кількості фальсифікату у фізичних осіб-підприємців виявлено 10 серій (9%) 10 найменувань (22,2 %). Отже, 91% фальсифікованих серій та 67,8% найменувань у зазначений період припадали на юридичних осіб. Показовим є аналогічне співвідношення виявлення фальсифікованих препаратів за результатами резонансних подій у Львів-

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua

review

ській області (2012 р.). Згідно з листом Держлікслужби України (вих. № 8773-1.2/2.1/17-13 від 16.04.2013): на безліцензійних складах у Львівській області було виявлено 31 факт фальсифікації лікарських засобів, у товариств з обмеженою відповідальністю — 17, у фізичних осіб-підприємців — 7, у інших — 15. Отже, аналіз львівських подій 2012 р. свідчить, що із загальної кількості виявленого фальсифікату на долю ФОП припадає лише 10%. То про що ми говоримо весь цей час? Давайте будемо відвертими — це ніщо інше, як лобіювання власних інтересів, реалізації котрих заважає діяльність ФОПів. По-друге, пан Шайко в своїх висловлюваннях щодо необхідної модифікації фармринку (створення власних аптечних складів у потужних аптечних мереж), підтверджує мою думку про лобіювання власних інтересів. Допуск логістичних транспортних компаній на шляху «склад виробника — аптека» на сьогодні регламентується умовами відповідності транспортного засобу та складських умов тимчасового зберігання. Якщо аптечні мережі спроможні створити склад, що відповідає діючим ліцензійним умовам і сертифікований по GDP, то на такому аптечному складі буде створена належна система якості, тож питання тільки в відповідальності тієї юридичної особи, що візьме на себе такі повноваження. Та чи стануть від того ліки більш дешевими та якісними? Адже це головна мета модифікації фармацевтичної галузі. Але автор про це не пише. Сподіваюсь, що моя думка не образила автора пропозицій та й взагалі нікого.

7


Свободное дыхание носом

Ринит или насморк — самое распространенное заболевание верхних дыхательных путей у взрослых и детей. Воспаление слизистой оболочки полости носа (ринит) может быть как самостоятельным недугом, так и одним из симптомов острых респираторных, бактериальных и вирусных инфекций (грипп, аденовирусная инфекция, корь, дифтерия, скарлатина и т.д.). И хотя многие относятся к риниту легкомысленно, тем не менее, он чреват развитием серьезных осложнений, а также переходом в хроническую форму. Перед провизоромпервостольником стоит очень сложная задача. Что же порекомендовать? Прежде всего следует учитывать причину возникновения ринита, так как он бывает вирусной, бактериальной или аллергической этиологии. Поскольку провизору в условиях аптеки сложно ее определить, важно иметь в арсенале препарат, который будет эффективен при любых видах ринита. При рините чаще всего применяют сосудо­суживающие средства. Они эффективно устраняют отек и заложенность носа («пробивают нос»), облегчают дыхание. Субъективно эти лекарства воспринимаются пациентами как эффективное средство от насморка, хотя они оказывают лишь симпто­матическое воздействие. Применение сосудосуживающих препаратов имеет ряд побочных эффектов — как местных (сухость, жжение, при длительном применении — развитие атрофии слизистой оболочки носа), так и общих (повышение артериального давления, головная боль, тошнота, тахикардия). Поэтому нужно соблюдать осторожность при их приеме, особенно у детей, пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в частности, артериальной гипертензией, эндокринными нарушениями, хронической почечной недостаточностью, глаукомой.

Более того, длительное применение и передозировка сосудо­суживающих препаратов может привести к высушиванию слизистой оболочки носа, развитию осложнений. Злоупотребление сосудосуживающими препаратами может стать причиной возникновения хронических форм ринита и нарушения носового дыхания. Возможно развитие привыкания к ним (уменьшение эффективности средств через несколько дней применения) и появление зависимости (человек уже не может обходиться без сосудо­суживающих препаратов, начинает использовать их постоянно). Таким образом, наиболее оптимальным вариантом для лечения ринита является препарат, который будет одинаково эффективен при различных формах и стадиях заболевания. И самое главное — который не будет оказывать тех побочных действий, присущих основному количеству средств от насморка. Именно такими свойствами обладает комп­ лексный препарат Эуфорбиум композитум С производства немецкой компании Хеель. Преимущества препарата Эуфорбиум композитум С: • состоит из натуральных компо­ нентов; • не содержит сосудосуживающих, антигистаминных и гормональных ком­ понентов; • оказывает комплексное противо­ вирусное, противовоспалительное, противо­отечное, иммуномодулирующее и противо­аллергическое действие; • можно применять у детей с 2 лет; • не вызывает привыкания при длитель­ ном применении; • выпускается в форме спрея, что позво­ ляет равномерно распределять активные вещества на слизистой оболочке носа.

Показания к применению Эуфорбиум композитум С: • ринит различной этиологии (вирус­ ный, бактериальный, аллергический) и видов (вазомоторный, сухой, гиперпласти­ ческий, атрофический); • острый и хронический синуситы. Совместное применение Эуфорбиум композитум С и сосудосуживающих препаратов уменьшает привыкание к последним. Особенно актуален Эуфорбиум композитум С для применения у пациентов, которым другие препараты не приносят желаемых результатов. Рекомендуя Эуфорбиум композитум С, провизор может быть уверен в правильности выбора и спокоен, что клиент получит только желаемый эффект.

Р.С. № UA/6010/01/01 от 06.04.2012

еель Х ы т х! ара Преп в аптека а снов

Как показывает практика, посетители аптек чаще всего обращаются к провизору с просьбой порекомендовать лекарственное средство от простудных заболеваний… Но проблема насморка занимает особое место. Это связано не только с распространенностью и частотой заболевания, но и сложностью выбора оптимального препарата для его лечения

Подробнее на:

www.heel-apteka.com.ua

Информация для специалистов в сфере здравоохранения. Полная информация о препарате находится в инструкции по медицинскому применению. Склад лікарського засобу: 100 г препарату містять: Euphorbium D4 — 1 г, Pulsatilla pratensis D2 — 1 г, Luffa operculata D2 — 1 г, Hydrargyrum bijodatum D8 — 1 г, Mucosanasalis suis D8 — 1 г, Hepar sulfuris D10 — 1 г, Argentum nitricum D10 — 1 г, Sinusitis-Nosode D13 — 1 г; допоміжні речовини: бензалконію хлорид, натрію дигідро фосфат, натріюгідро фосфат, натрію хлорид, вода для ін’єкцій. Лікарська форма. Спрей назальний. Фармакологічна група. Комплексний гомеопатичний препарат. Показання. Риніти різної етіології (вірусні, бактеріальні, алергічні) та видів (вазомоторні, сухі, гіперпластичні та атрофічні). Гострий та хронічний синусит. Озена (як додатковий засіб). Протипоказання. Гіперчутливість до бензалконію хлориду та інших компонентів препарату. Спосіб застосування та дози. Разова доза: дорослим та дітям від 6 років — по 1–2 упорскування у кожну ніздрю 3–5 разів на добу; дітям від 2 до 6 років — по 1 упорскуванню 3–4 рази на добу. Курс лікування — 2–6 тижнів. Передозування. Не відзначалося. Побічні ефекти. Можливий розвиток алергічних реакцій у випадку підвищеної чутливості до компонентів препарату. Категорія відпуску. Без рецепта. Виробник. Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ. Д-р Рекевег — штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина / Biologische Heilmittel Heel GmbH. Dr. Reckeweg — Str. 2-4, 76532 Baden — Baden, Germany.


наука

/ a posse ad esse /

Как решить проблему рацематов

Что такое энантиомеры? Наличие оптической активности в органических соединениях открыл в 1815 г. французский врач Жан-Батист Био, установив, что некоторые из них способны вращать плоскость поляризации света. Если вещество отклоняет плоскость поляризации вправо (при наблюдении навстречу лучу), его называют правовращающим (+), если влево — левовращающим (–). Распространенная среди органических соединений оптическая активность обусловлена их строением. Одной из причин ее возникновения является наличие в структуре органических молекул sp3-гибридизированного атома углерода, связанного с четырьмя различными группами. Такой атом называется хиральным, или асимметричным (хиральный центр). Термин «хиральность» образован от англ. chirality (с греч. ceir — рука), предложенного Кельвином в конце XIX в. Асимметричными могут быть и другие атомы, например, азота, серы, фосфора. Соединения с одним асимметричным атомом углерода существуют в виде двух изомеров, соотносящихся, как предмет к своему зеркальному отражению: правовращающих D (от лат. dextro — правый) и левовращающих L (от лат. laevo — левый) изомерами. Такие изомеры называют энантиомерами. Они похожи между собой, но не

10

Изменение пространственного расположения одних и тех же групп атомов в молекуле биологически активного вещества может иметь столь же значительные последствия, как и изменение химической природы этих групп. Изучение взаимосвязи таких стерических изменений с физиологической активностью молекулы позволяет с помощью стереоспецифичных методик синтеза получать лекарственные препараты, обладающие наибольшей эффективностью и (или) наименьшей токсичностью

тождественны, имеют одинаковые состав и последовательность соединения атомов в молекуле, однако отличаются друг от друга относительным расположением атомов в пространстве, то есть конфигурацией. В настоящее время существует и другая, так называемая R,S-номенклатура оптических изомеров (от rectus — правый и sinister— левый), позволяющая наиболее точно описать конфигурацию вещества. Энантиомеры имеют одинаковые физические и химические свойства, вращают плоскость поляризации света на один и тот же по величине угол, но противоположный по направлению, с разной скоростью реагируют с другими хиральными соединениями и отличаются физиологическим действием. Смесь эквимолекулярного количества энантиомеров называют рацемической (рацематом). Рацематы отличаются от индивидуальных энантиомеров физическими свойствами [5]. Осторожно, рацематы! Впервые существование стереоизомеров продемонстрировал Луи Пастер в середине

XIX в. Ему удалось разделить D- и L-изомеры винной кислоты. В 1874 г. голландский ученый и первый лауреат Нобелевской премии по химии Я.Х. Вант-Гофф и его французский коллега Ж.А. Ле Бель предложили модель оптической изомерии, в соответствии с которой пространственная структура молекулы органического вещества формируется вокруг асимметрического центра. Эта модель до сих пор остается основой стереохимии. Химики часто рассматривают энантиомеры как одно соеди-

Термин «хиральность» образован от английского chirality (с греч. ceir — рука)

нение, поскольку их химические свойства идентичны. Однако их биологическая активность может быть различной. Это стало очевидным после трагической истории с талидомидом — лекарственным средством (ЛС), которое в 60-е гг. прошлого

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


\ a posse ad esse \ века врачи во многих странах прописывали беременным как эффективное снотворное и успокаивающее. Только со временем обнаружилось его ужасное побочное действие: препарат оказался тератогенным, и на свет появилось множество младенцев с врожденными уродствами. Лишь в конце 80-х гг. выяснилось, что причиной несчастий была только правовращающая форма энантиомера в талидомиде, являющемся рацемической смесью обоих антиподов. Если ЛС — рацемат, то один из энантиомеров может в лучшем случае оказаться индифферентным, в худшем — вызвать совершенно нежелательный эффект. Так, например, антиаритмическое средство S(–)анаприлин действует в 100 раз (!) сильнее, чем R(+)-форма. В случае верапамила оба энантиомера обладают подобным действием, однако его R(+)-форма имеет значительно менее сильный побочный кардиодепрессивный эффект. Применяющийся для наркоза кетамин может у 50% пациентов вызвать побочные эффекты в виде возбуждения, бреда и пр., причем это присуще, в основном, только R(–)-изомеру, а также рацемату [1]. И это далеко не полный перечень подобных примеров. Новое решение: прямой синтез До недавнего времени на фармацевтическом рынке наблюдалось преобладание рацемических смесей, поскольку большинство хирально чистых ЛС производились из натуральных источников (морфин, адреналин). Новый толчок развитию «хирального направления» в клинической медицине дала прогрессивная технология разделения оптических стереоизомеров, которую разработали У. Нойлес, Р. Нойори и Б. Шарплесс, лауреаты Нобелевской премии по химии в 2001 г. Это открытие имеет важнейшее значение для медицины, поскольку позволяет получить хирально чистые лекарственные препараты, эффективные при применении в более низких дозах и с меньшим риском побочных реакций [3, 4]. В настоящее время чистые энантиомеры получают тремя методами: разделением рацемических смесей, модификацией природных оптически активных соединений (к ним относятся углеводы, аминокислоты, терпены, молочная и винная кислоты и пр.) и прямым синтезом. Например, известная химическая фирма Merck разработала способ производства гипотензивного препарата метилдофа, включающий самопроизвольную кристаллизацию только нужного энантиомера путем введения в раствор небольшой затравки этого изомера. Прямой синтез также требует хиральных источников, поскольку любые другие тра-

диционные методы дают оба энантиомера в равных пропорциях, то есть рацемат. Это, кстати, одна из причин высокой стоимости некоторых лекарств, поскольку направленный синтез только одного из них — очень сложная задача. Сегодня лишь около 15% синтетических препаратов, имеющихся на европейских рынках, производятся в виде отдельных стереоизомеров, остальные 85% представляют собой смеси изомеров [3]. Оптически чистые соединения — будущее фармакологии В фармацевтической индустрии наблюдается явная тенденция к развитию хиральных ЛС либо de novo, либо из рацематов, уже существующих на рынке. Появился даже термин chiral switch, что означает «переключение на хиральные молекулы» [7, 9]. Выявление фармакокинетических и фармакодинамических особенностей отдельных изомеров открывает перспективные направления совершенствования уже известных ЛС, поскольку одна из причин различной физиологической активности стереоизомеров связана с отличиями в их проникновении в организм. Это объясняется как особенностями строения и свойства-

наука

кислотной природе (препарат является производным фенилаланина) L-сарколизин проникает через мембраны с помощью систем активного транспорта L-аминокислот, в отличие от D-сарколизина [1]. Ярким примером нового подхода может служить и антагонист кальция амлодипин, который до последнего времени использовали в виде рацемической смеси право- и левовращающих изомеров. Вместе с тем установлено, что способность блокировать кальциевые каналы L-типа присуща преимущественно левовращающему S-энантиомеру [4]. Изучение амлодипина показало, что присоединение к дигидропиридиновым рецепторам является стереоселективным, и связь с S(–)-изомером была в 1000 раз сильнее, чем с R(+) [2, 10]. Стереоселективность рецепторов к S(–)- и R(+)изомерам объясняет различия в клиренсе, биодоступности и клинической активности препарата. Применение чистого левовращающего фармакологически активного S(–)изомера амлодипина вместо рацемической смеси имеет важные преимущества, ведь необходимая доза и системная токсичность могут быть снижены [2]. Подобных примеров можно привести множество, и все они свидетельствуют о

Если вещество отклоняет плоскость поляризации вправо (при наблюдении навстречу лучу), его называют правовращающим (+), если влево — левовращающим (–)

ми биологических мембран, которые сами построены из оптически активного, асимметрического материала, так и наличием в них специальных систем, осуществляющих перенос метаболитов через мембраны. Известны стереоспецифические транспортные мембранные системы, при действии которых концентрация L-аминокислот внутри клеток повышается примерно в 500 раз по сравнению с окружающей средой. D-аминокислоты этими системами не транспортируются. Левовращающая форма сарколизина активна при лечении некоторых видов опухолей, правовращающая же неактивна, поскольку благодаря амино-

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua

том, что оптически чистые соединения — ключ к будущему фармакологии и фармации. Добавочные изомеры в смеси теперь считаются «изомерическим балластом» [1, 6], а FDA в своем меморандуме акцентирует внимание на развитии хирально чистых ЛС, не поощряя коммерциализацию рацематов [8]. Рацемическое ЛС может быть одобрено FDA только в том случае, если описаны фармакокинетические и фармакодинамические свойства каждого из его компонентов [7, 9]. Список литературы находится в редакции.

Руслан Примак, канд. хим. наук

11


\ a posse ad esse \

наука

Кальцій є незамінним макроелементом, що має важливе значення для забезпечення нормальної життєдіяльності організму. Він відіграє важливу роль у багатьох внутрішньо- і позаклітинних процесах, у тому числі в скоротливій функції серцевого і скелетних м’язів, нервової провідності, регуляції активації ферментів, дії багатьох гормонів. Поза- і внутрішньоклітинна концентрація кальцію строго регулюється. Як один із основних компонентів кісток, кальцій необхідний для мінералізації кісткової тканини, що утворюється. Він є також кофактором активації багатьох ферментів або утворення низки ферментних комплексів у складних, багатоетапних процесах згортання крові. Кісткова тканина служить в організмі основним депо кальцію і фосфату і меншою мірою — натрію і магнію. Кальцій функціонує як складова частина опорних тканин або мембран, забезпечує цілість мембран (впливає на проникність), оскільки сприяє щільному упакуванню мембранних білків

Кальцій

як життєво важливий макроелемент

Кальцій є найпоширенішим макроелементом в організмі людини. Загальний вміст кальцію в організмі дорослої людини складає близько 25 000 ммоль/л (1000 г), із яких 99% входить до складу кісткового скелета і зубів, утворюючи разом із фосфатом нерозчинні кристалічні мінерали — кальцію гідроксіапатит, карбонатапатит та інші солі фосфорної кислоти. Ця частина кальцію обмінюється дуже повільно. Лише 4–6 г кальцію утворюють кальцій, що швидко обмінюється. Загальний кальцій крові включає три фракції: білокзв’язувальний, іонізований і неіонізований (який знаходиться в складі цитрату, фосфату і сульфату). Колоїдний кальцій являє собою резерв кальцію. Співвідношення зазначених вище форм залежить від рН, концентрації кисню, співвідношення альбумінів і глобулінів і кількості неорганічного фосфору.

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua


наука

/ a posse ad esse /

На засвоюваність кальцію значною мірою впливає поєднання його з іншими компонентами їжі. Так, якщо кальцій Підтримка рівня кальцію в крові надходить до організму з жирними кислотами, солями залежить від його вживання з їжею, магнію, калію, фосфатами, великою кількістю щавлевої кислоти, що міститься у шпинаті, щавлі та буряку, то його всмоктування в травній системі засвоюваність різко знижується. Для повного засвоєння кальцію в кишечнику необхідні наявність активної форми і екскреції нирками. Крім того, вітаміну D, білки їжі, лимонна кислота і лактоза, яка міститьзначну роль у збереженні ся у молоці. Основними харчовими джерелами кальцію є молоко і молочні продукти, особливо всі види сирів, а також постійної концентрації бобові, соя, насіння соняшнику, кунжуту, рис, зелені овочі, кальцію в плазмі крові пивні дріжджі, сир тофу, сушений інжир, маслянка, висівки пшениці, гречка, зрілі оливки, броколі, волоські горіхи. Багато відіграє кальцієве депо кісток хто за еталон продукту, збалансованого по співвідношенню кальцію і фосфору, вважають молоко і молочні вироби, особливо сири. Однак слід враховувати, що із молочних проГіпокальціємія може зумовлювати розвиток серцевої недостатності, дуктів в організмі засвоюється близько 20–30% кальцію, а з продуктів порушення серцевого ритму, супроводжуватись розладом функцій рослинного походження — більш як 50%. Крім того, через високий скелетних і гладких м’язів, порушенням згортання крові, розвитком вміст в молоці натрію при цьому одночасно посилюється виведення остеопорозу. кальцію із організму. Значно повніше утилізується кальцій з продуктів У деяких людей на фоні нормального вживання кальцію з їжею його рослинного походження, особливо бобових (квасоля, горох, сочевиця). всмоктуваність із кишечнику може збільшуватись у порівнянні з таким Значення рослинних джерел кальцію зростає також завдяки високому в інших людей тієї ж статі і віку. Це зумовлено підвищеним рівнем вмісту в них вітамінів. вітаміну D в циркулюючій крові або посиленою діяльністю паращитоНаукові дані і клінічний досвід переконливо свідчать про те, що в подібних залоз. За таких умов підвищується рівень кальцію в крові, що процесі старіння кісткова тканина людини (як у чоловіків, так і у жінок) визначається як гіперкальціємія. Найчастіше причинами гіперкальцієвтрачає частину кальцію, що називається демінералізацією кісток. мії є гіперпаратиреоз і злоякісні новоутворення, у тому числі мієломна Зниження рівня кальцію в крові називається гіпокальціємією. хвороба з метастазами в кістках або без них. Гіперкальціємія може У дорослих цей стан зустрічається рідко. Її причинами можуть бути розвиватися у хворих на тиреотоксикоз. Попри те, що гормони щитонедостатня кількість або повна відсутність гормону паращитоподібної подібної залози не відіграють специфічної ролі в гомеостазі кальцію, залози, дефіцит вітаміну D, який виникає за недостатнього його вживан- гіперкальціємія при тиреотоксикозі може бути спричинена підвищеня з їжею або дефіциту сонячного освітлення, у разі патології нирок або ною активністю остеобластів. Інколи тиреотоксикоз може спричиняти порушенні всмоктування кальцію в кишечнику. Причинами гіпокальрозвиток остеопорозу. ціємії можуть також бути ниркова недостатність, гострий панкреатит, Надмірне надходження в організм вітаміну D само по собі рідко низький рівень білку в крові, підвищене відкладення кальцію в кістках зумовлює виникнення гіперкальціємії, але його гідроксильовані у разі його недостатнього вживання, тривале масивне лікування петпохідні — кальцитріол і альфа-кальцидол можуть стати причиною льовими діуретиками (фуросемід та ін.), сепсис, тощо. гіперкальціємії. Тому у хворих, які приймають зазначені препарати, Посилене поглинання кальцію кістками можливе при так званому рекомендовано регулярно визначати концентрацію кальцію в плазмі синдромі голодних кісток після хірургічного втручання при гіперпара- крові. При молочно-лужному синдромі гіперкальціємія може бути тиреозі, під час лікування радіоактивним йодом, при гіпервітамінозі D обумовлена вживанням молока і антацидних препаратів для усунення і порушеннях обміну вітаміну D. Клінічними проявами гіпокальціємії диспептичних явищ. Перебіг гіперкальціємії в помірно вираженій форперш за все є підвищення нервової та м’язової збудливості, причому мі здебільшого безсимптомний. Більш важка форма супроводжується це можуть бути судоми окремих м’язів аж до тетанії. Можливі також болем у кістках і животі, формуванням ниркових конкрементів, поліупарестезії, бронхоспазм, ларингоспазм, кишкова коліка, гіперрефрією, спрагою і відхиленнями в поведінці. Можливі запори, анорексія, лексія, біль у серці, який не усувається прийомом коронаролітичних нудота і блювання, що супровождуються болем в черевній порожнині (судинорозширювальних) препаратів. Внаслідок відкладання кальцію і непрохідністю кишечнику. При цьому збільшується можливість утвопід капсулу кришталика може розвинутись катаракта. Можливі відрення ниркових каменів і порушення функції нирок. Ураження нирок хилення в поведінці і ступор, оніміння частин тіла, кальцифікація в свою чергу може призводити до підвищення артеріального тиску. базальних гангліїв. На фоні гіперкальціємії суттєво збільшується ймовірність токсичної дії Нерідко у хворих із гіпокальціємією, що поєднується з нестачею деяких ліків, особливо серцевих глікозидів. Дуже важка гіперкальціє­ вітаміну D, з’являються міопатія і біль у кістках. Багато жінок з приховамія може призвести до небезпечних порушень серцевої діяльності і ною гіпокальціємією під час менструації відчувають сильний біль унизу серцевого ритму аж до асистолії, а також змін на електрокардіограмі. живота. У таких випадках препарати кальцію дають позитивний ефект. Для усунення дефіциту кальцію застосовують лікарські засоби різних фармакологічних груп. Це препарати, що містять кальцію гліцеДуже важливо, щоб до 25–30 років в організмі кожної рофосфат, кальцію глюконат, кальцію карбонат, кальцію лактат, кальцію хлорид і кальцію фолінат. Вони можуть бути у формі монопрепаратів людини сформувалась максимальна маса кісткової або комплексних лікарських засобів, що містять, окрім сполук кальцію, тканини, що набагато зменшує небезпеку переломів вітаміни і мікроелементи. протягом життя. Для цього під час інтенсивного Отже, макроелемент кальцій виконує важливі функції в людському росту кісток, здебільшого в підлітковому віці, організмі, і забезпечення його оптимального вмісту дозволить поперенеобхідно забезпечити організм кальцієм, фосфором дити і лікувати різні патологічні стани, зумовлені його дефіцитом.

і вітамінами, особливо вітаміном D. Також дуже важливим є достатнє фізичне навантаження

14

Тамара Торхова, канд. фарм. наук, доцент кафедри фармацевтичної технології і біофармації, НМАПО ім. П.Л. Шупика

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


Р. С. № UA/4029/01/01 от 06.01.2011

Боли головной ответ — Имет®!

Ни работать, ни отдыхать… Самыми распространенными типами первичной головной боли являются мигрень и головная боль напряжения. В частности, для мигрени характерна, как правило, унилатеральная локализация головной боли. В то же время, головная боль напряжения имеет билатеральную локализацию. Повторяющиеся приступы головной боли, постоянный страх в ожидании следующего приступа отрицательно сказываются на социальной активности. В связи с тем, что головные боли наиболее мучительны в продуктивном возрасте (с позднего подросткового возраста до 60 лет), финансовые потери, связанные с ними, оценивают очень высоко1. Усилия, прилагаемые в течение длительного времени для того, чтобы приспособиться к жизни с хронической головной болью, могут также способствовать развитию других заболеваний. Так, например, показатели депрессии среди людей, страдающих мигренью или сильными головными болями, в три раза превышают аналогичные данные у здоровых людей. Таким образом, очевидно, что головная боль не просто мучи­ тельна — она лишает человека возможностей нормально функционировать: учиться, работать, отдыхать, общаться с близкими и друзьями. На первой линии — ибупрофен Для лечения приступов мигрени различной степени выраженности наиболее часто применяют ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Одним из наиболее эффективных и изученных представителей данной группы является ибупрофен, что делает его препаратом выбора при купировании приступов мигрени и головной боли напряжения (клинические рекомендации Британской ассоциации по изучению головной боли BASH, 2007)2. При этом среди неселективных НПВС ибупрофен характеризуется наиболее хорошей переносимостью, так как в терапевтических дозах не оказывает существенного влияния на желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую систему3. Как известно, ибупрофен и парацетамол полностью отвечают критериям высокой эффективности и хорошей переносимости и официально рекомендуются ВОЗ в педиатрической практике в качестве жаропонижающих средств4. При этом у парацетамола есть недостаток — в отличие от ибупрофена, он не обладает противовоспалительным действием.

От 50 до 75% населения земного шара в возрасте 18–65 лет испытывало головную боль в течение года, при этом у 1,7– 4% взрослых людей отмечают головную боль, продолжающуюся 15 и более дней ежемесячно1. Головная боль — серьезное препятствие для полноценной деятельности на работе и дома, поскольку она является источником физических страданий и существенно снижает качество жизни Быстрое решение Имет® — эффективное однокомпонентное безрецептурное лекарственное средство от немецкой компании «Берлин-Хеми Менарини». Действующее вещество препарата — ибупрофен — эффективно угнетает синтез простагландинов и обладает обезболивающими, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами. Особенностью таблетки Имета является отсутствие в ней поли­ сахаридной оболочки, что позволяет достичь более быстрого эффекта в снятии головной боли и лихорадки. В целом быстрота наступления терапевтического эффекта Имета обусловлена тремя факторами — скоростью распада таблетки, скоростью высвобождения субстанции из лекарственной формы и скоростью попадания в плазму крови. С помощью современных технологий разработчикам препарата удалось изменить процесс производства таблетированных форм и создать таблетки с принципиально новой структурой, благодаря чему достигается высокая скорость высвобождения действующего вещества. Имет® можно применять, как взрослым, так и детям в возрасте от 6 лет. Следует отметить, что Имет® — эффективный препарат с хорошим профилем переносимости, он выпускается в форме таблеток 400 мг ибупрофена, это является наиболее физиологической дозировкой4. К тому же таблетка препарата легко делится пополам, что удобно для пациентов. Порекомендуйте посетителю с головной болью Имет® и не удивляйтесь, если через несколько минут он вернется, чтобы поблагодарить вас! Литература 1. Информационный бюллетень ВОЗ № 277, октябрь 2012 г. (www.who.int/mediacentre/factsheets/fs277/ru/index.html). 2. Guidelines for All Healthcare Professionals in the Diagnosis and Management of Migraine, Tension-Type, Cluster and Medication-Overuse Headache. British Association for the Study of Headache — BASH, 2007 г. (www. bash.org.uk). 3. The management of fever in young children with acute respiratory infections in developing countries/WHO/ARI/93.90/. Geneva, 1993. 4. Савустьяненко А.В. Ибупрофен — препарат выбора в купировании приступов мигрени у взрослых // Международный неврологический журнал. — 2010; 5 (35).

Виробник: Берлін-Хемі Менаріні. Представництво в Україні: м. Київ, вул. Березняківська, 29, тел.: (044) 494-33-82, факс: (044) 494-33-89 Інформація для спеціалістів у галузі охорони здоров’я. Перед застосуванням порадьтеся з лікарем або фармацевтом, Ознайомтесь з інструкцією. Зберігати від дітей в недоступному місці.


\ a posse ad esse \

наука

ЦИКЛический синдром

Предменструальный синдром (ПМС) — циклическое изменение психоэмоционального и физического состояния, которое наступает за несколько дней до менструации и нарушает привычный образ жизни и работоспособность. Его диагностируют у 9–20% женщин репродуктивного возраста, хотя на практике такое состояние наблюдается гораздо чаще

Хроника событий О ПМС существует информация с 1953 г., но еще в 1847 г. д-р Ernst F. Von Feuchtersleben заметил, что «у чувствительных женщин менструа­ции почти всегда сопровождаются душевным беспокойством, раздражительностью и унынием». А ровно через 40 лет вышла книга I.T. Chakalo «Жен­щина в период месячных очищений», где описывались случаи крайнего проявления предменструальных психиче­ских расстройств, начиная от убийств и заканчивая каннибализмом. В 1931 г. R.T. Frank, основываясь на собственных наблюдениях, выдвинул предположение, что ПМС (в его терминологии — «предменструальное напряжение») является результатом абсолютной или относительной гиперэстрогении во второй фазе цикла. Позднее F.D. Israel, изучив состоя­ние эндометрия в предменструальный период, пришел к выводу, что причина гиперэстрогении и развития ПМС заключается в недостаточной секреции прогестерона. И надо сказать, что гормональная теория, предложенная Frank и дополненная Israel, позволила объяснить многие проявления ПМС. Но со временем появились многочисленные исследования, свидетельствующие о том, что

это состояние зачастую развивается у женщин с нормальным соотношением половых гормонов. Естественно, сторонников гормональной теории поубавилось. Не оправдали на­дежд своих приверженцев и другие теории генеза ПМС — аллергическая, дисбаланса биологически активных веществ, водной интоксикации. В итоге большинство исследователей сошлись во мнении, что ПМС формируется в результате взаимодействия между цикли­ ческими изменениями уровня яичниковых стероидов (эстрогенов и прогестерона), центральными нейротрансмиттерами (серотонином, β-эндорфином, γ-аминомасляной кислотой) и вегетативной нервной системой, ответственной за развитие соматических симптомов. Сегодня эта гипотеза считается наи­более ве­ро­ятной. Формы и симптомы ПМС Проявления ПМС весьма разнообразны. Но в зависимости от превалирования в клини­ческой картине тех или иных симптомов выделяют четыре основные формы заболевания — нейро­ психическую, отечную, цефалгическую и кризовую. Нейропсихическая форма проявляется психоэмоциональными симптомами — раздражительностью, подавленностью, слабостью, плаксивостью, агрессивностью и зачастую сопровождается повышенной чувствительностью к звукам и запахам, онемением рук, метеоризмом, нагрубанием молочных желез.

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua

Отечная форма характеризуется резко выраженным нагрубанием и болезнен­ ностью молочных желез, вздутием жи­вота, отечностью лица, голеней и пальцев рук. Но при этом задержка жидкости во второй фазе цикла отмечается только у 75% женщин. У остальных, несмотря на выраженные отеки, водный баланс остается нормальным. Характерный признак цефалгической формы — головная боль, чаще двух­ сторонняя, вызывающая ощущение сдавливания повязкой, не усиливающаяся от привычных физических нагрузок и редко сопровождающаяся психовегетативными симптомами. Несколько реже — пульсирующая в височной области с иррадиацией в глазное яблоко, сопровождающаяся тошнотой и рвотой (менструальная мигрень).

Кризовой и цефалгической формами ПМС страдают в основном женщины 45–49 лет, отечной — 20–25 лет, а нейропсихическая форма чаще наблюдается у женщин 16–19 и 25–34 лет

17


наука

/ a posse ad esse /

Кроме того, примерно у трети женщин отмечаются подавленность, боль в грудной клетке, потливость, онемение рук. Кризовая форма проявляется симпатоадреналовыми кризами. Развитие кризов могут спровоцировать стресс, усталость или инфекционное заболевание. Довольно часто симпатоадреналовые кризы развиваются у женщин с нелеченными формами ПМС, описанными выше. Возни­ кают кризы ночью или вечером и начина­ ются с повышения артериального давления, затем появляются ощущение сдавливания за грудиной, чувство тревоги, онемение конечностей и тахикардия. Заканчиваются кризы обильным мочеиспусканием. Однако, в отличие от других форм ПМС, даже в межкризовые периоды у женщин наблюдаются некоторые симптомы. Как правило, это головная боль, раздражительность, повышение артериального давления. Методы лечения На сегодня одной из наиболее действенных стратегий лекарственной терапии считается коррекция циклических эндокринных и биохими­ческих изменений. В частности, при помощи монофазных комбинированных пероральных контра­ цептивов. Причем предпочтение отдается дроспиренон­содержащим препаратам. Дело в том, что дроспиренон обладает антиминералокортикоидными и антиандрогенными свойствами. Судя по имеющимся сведениям, за счет антиминералокортикоидной активности дроспиренонсодержащие контрацептивы существенно уменьшают выраженность таких симптомов ПМС, как задержка жидкости, нагрубание и болезненность молочных желез. Тогда как антиандрогенное действие дроспиренона, по-видимому, обеспечивает уменьшение выраженности психоэмоциональных симптомов. Неплохо зарекомендовала себя и внутри­маточная система, выделяющая непосредственно в матку всего 20 мкг левоноргестрела в сутки. Как показывает практика, использование ВМС снижает вероятность появления симптомов ПМС или их выраженность. Объясняется это тем, что доза левоноргестрела в крови намного ниже, чем при пероральном использовании прогестагена, и выделяется она равномерно, без пиков и снижений. Показана такая терапия прежде всего женщинам, у которых ПМС сочетается с дисменореей и/или меноррагией. Правда, в каждом пятом случае через год после введения ВМС развивается обратимая аменорея. Помимо контрацептивов, в лечении ПМС широко применяются селективные ингибиторы обратного захвата серото­

18

нина (СИОЗС) и так называемые норадренергические антидепрессанты. Из всех СИОЗС, продемонстрировавших достаточно высокую эффективность при ПМС, пожалуй, только циталопрам практически не влияет на катехоламинергические нейротрансмиттерные системы. Другие представители этой группы антидепрессантов оказывают так называемое вторичное действие: флуоксетин и сертралин — стиму­ лирующее; пароксетин и флувок­самин — седативное. В зависимости от характера вторичного эффекта препараты назначают утром или вечером. Первые 7 дней — по 1/4 таблетки в сутки. Затем дозу постепенно увеличивают обычно до 1 таблетки в сутки, иногда — до 2. Но в обоих случаях в первую фазу цикла дозу несколько снижают, достигая максимальной величины к моменту наиболее выраженного проявления симптомов ПМС. Как правило, полный терапевтический эффект наступает через 2–4 мес. А длительность курса лечения составляет 4–6 мес. Норадренергические антидепрессанты, такие как миансерин или миртазапин,

нервозность, плаксивость и болезненность молочных желез. К слову сказать, купировать цикли­ческую масталгию можно фитопрепаратами на основе прутняка обыкновенного и примулы вечерней, причем последняя также устраняет головную боль. Ламара Львова, канд. биол. наук

Кроме основных форм ПМС, существуют так называемые атипичные: • гипертермическая (характеризуется циклическим повышением температуры тела до 37,2–38 °С при отсутствии признаков воспалительных процессов в организме); • гиперсомническая (проявляется циклической дневной сонливостью); • циклические аллергические реакции; • язвенный гингивит и стоматит; • циклический иридоциклит (проявляется воспалением радужки и цилиарного тела). Наблюдаются атипичные формы крайне редко и, судя по доступной информации, частота их проявлений от возраста не зависит

обычно назначают при нарушениях сна и тревожных расстройствах по 1 таблетке ежедневно перед сном. Кроме того, при ПМС оправдано применение комплексного препарата, включающего хорошо усваиваемую органическую соль магния и пиридоксин. Как показывают исследования, к шестому месяцу терапии таким препаратом (до 6 таблеток в сутки в 2–3 приема) значительно уменьшается выраженность таких симптомов, как нарушения сна, отечность, боль внизу живота, раздражительность,

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


наука

/ a posse ad esse /

Группа крови

и болезни Открытие в 1901 г. австрийским ученым Карлом Ландштейнером групп крови у человека стало настоящим прорывом в медицине. С тех пор благодаря переливанию крови удалось спасти жизни миллионов людей. Однако сейчас к этой процедуре стараются прибегать только в самых критических случаях. Кроме того, с определенными группами крови связывают предрасположенность к ряду заболеваний

Сколько всего групп крови? Группа крови определяется наличием гликопротеинов (белково-углеводный комплекс) на поверхности мембран эритроцитов. Международное общество переливания крови выделяет около 30 основных систем, при этом их количество постоянно увеличивается. Еще в 1930 г. при получении Нобелевской премии Карл Ландштейнер произнес пророческие слова о том, что в дальнейшем число систем групп крови будет возрастать до тех пор, пока каждый человек не окажется обладателем собственной неповторимой группы. Сегодня в эритроцитах человека обнаружено уже более 300 различных комбинаций агглютиногенов (от лат. agglutinatio — склеивание), а их сочетания приближаются к бесконечности. Географическое распределение Наиболее известная и широко используемая система анализа крови позволяет выделить четыре ее группы: I (О), II (А), III (В) и IV (АВ). Эти группы распределены независимо от расовой или национальной принадлежности людей, при этом наблюдаются определенные закономерности в зависимости от места жительства. Так, в Европе группа крови O встречается у 40–50% людей, A — 30–40%, B — 10–20%, а обладатели группы AB составляют всего

20

5%. Подобное соотношение отмечают и на других континентах, за исключением коренного населения Америки, которое имеет преимущественно группу крови O. Только у североканадских индейцев обнаруживается группа А, у эскимосов — AB и B. Почему же сложилось такое соотношение?

группы АВ холерный вибрион не вызывает даже расстройства желудка! Десятки дальнейших исследований не только подтвердили эти закономерности, но и принесли дополнительные данные, продемонстрировав промежуточную устойчивость к холере у групп А и В.

«Индейская» группа крови При изучении древних мумий в Северной Америке удалось обнаружить, что предки индейцев довольно часто имели группу крови АВ. Почему же они впоследствии практически исчезли из популяции коренных жителей этой страны? Предполагают, что в роли вытесняющего фактора выступил сифилис. Явные признаки этого заболевания обнаружены на скелетах индейцев, умерших до открытия Америки Колумбом, в то время как до 1492 г. не было ни одного достоверного свидетельства об этом заболевании в Европе. Люди с группой О несколько менее чувствительны к сифилису, чем остальные, поэтому среди индейцев более распространена именно эта группа крови. Однако она делает их очень уязвимыми для других страшных болезней.

Под прессингом малярии Имеющиеся предпосылки позволяют предположить, что раковые опухоли возникают реже у людей с группой крови О. Также обладатели этой группы более устойчивы к малярии. При этом им пришлось заплатить дорогую цену, поскольку у населения наиболее маляриеопасных регионов Западной Африки чаще выявляется дефектный ген серповидной анемии. Кроме того, под прес­ сингом малярии возникла и закрепилась талассемия — форма генетически обусловленной анемии, встречающаяся в средиземноморских странах и Юго-Восточной Азии.

Кому не страшна холера? В 1960-е гг.ы были обнародованы факты о взаимосвязи группы крови и диареи. Оказалось, что расстройство желудка у детей с группой крови АВ чаще вызывают кишечные палочки, относящиеся к разным серогруппам. В конце 1980-х гг. стало известно, что люди с группой крови О более чувствительны к возбудителю холеры. При этом было установлено, что у обладателей

Как всегда, во всем виноваты инфекционные заболевания и микроорганизмы, их вызывающие. Соотношение людей с разными группами крови установилось вследствие шаткого баланса устойчивости к определенным заболеваниям. Примерно каждый пятый человек с группой крови АВ чаще страдает от менингитов, грибковых инфекций, бактериальных инфекций мочевыводящих путей, но зато представители этой группы более устойчивы к гриппу и другим респираторным вирусам. Татьяна Кривомаз, канд. биол. наук

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


ЭМЛА — королева анестезии Запись боли в одном пространстве памяти нельзя стереть записями счастья в других.

Януш Вишневский

Согласно определению Международной ассоциации по изучению боли (IASP), наряду с сенсорным переживанием, обусловленным непосредственным раздражением болевых рецепторов поврежденной ткани, важнейшим компонентом боли является ее эмоциональное переживание, базирующееся на социальном и личном опыте1. Неудивительно, что один из самых распространенных детских страхов — страх боли, уколов и связанная с этим боязнь медицинских работников2. При этом не только у детей, но и взрослых боль всегда сопровождается отрицательными эмоциональными переживаниями и блокирует возможность человека получать радость и удовлетворение

Педиатрия. Обезболивание болезненных манипуляций проводят для избежания медицинских страхов при инъекциях, заборе крови и других незначительных поверхностных хирургических манипуляциях. Дерматология и косметология. С появлением крема ЭМЛА известное выражение «красота требует жертв» утратило свою актуальность. Обезболивание кожи перед проведением болезненных манипуляций позволяет избавить пациента от неприятных ощущений и повышает комфортность при выполнении различных процедур, например, применяют для обезболивания при удалении бородавок, кондилом, контагиозных моллюсков и пр. Хирургия. Крем ЭМЛА применяют для поверхностной анестезии кожи при инъекциях, пункциях и катетеризации сосудов и поверхностных хирургических вмешательствах; для поверхностной анестезии трофических язв и ожогов при хирургической обработке (механической очистке), например, для удаления фибрина, гноя и некротических тканей. Гинекология и урология. Крем ЭМЛА применяют для обезболивания кожи и слизистой оболочки половых органов перед проведением болезненных манипуляций, разъединении синехий (слипание малых половых губ у девочек), а также перед инъекциями местных анестетиков (например, перед обрезанием крайней плоти). Провизор может рекомендовать данный препарат тем, кому предстоят болезненные манипуляции на коже. Крем Эмла — это единственный местный анестетик, который зарегистрирован как лекарственное средство в Украине!

PEML0118UA032014

Ее величество ЭМЛА ЭМЛА — одно из наиболее популярных и широко применяемых средств для поверхностной анестезии кожи и слизистых оболочек в форме крема, которое производится международной фармацевтической компанией «АстраЗенека» в Швеции. Крем ЭМЛА поступил на европейский рынок в начале 80–х гг. XX в. Целое десятилетие препарат проходил в различных странах широкомасштабные клинические испытания, которыми были подтверждены его эффективность и безопасность4. Анестезирующий эффект крема ЭМЛА обусловлен проникновением активных компонентов — лидокаина и прилокаина — в слои эпидермиса и дермы, вследствие чего блокируется восприятие боли и других неприятных ощущений. Для этого достаточно перед предстоящей манипуляцией нанести крем на кожу, покрыть место нанесения пленкой и выждать в среднем около 60 мин. После чего снять пленку и полностью удалить остатки крема. Степень обезболивания зависит от дозы препарата и длительности аппликации. К примеру, при нанесении крема ЭМЛА на неповрежденную кожу на 1–2 ч анестезия длится около 2 ч после снятия окклюзионной наклейки. Крем ЭМЛА разрешен к применению у взрослых и детей (кроме недоношенных новорожденных, родившихся при сроке беременности менее 37 нед).

Крем ЭМЛА используют, если предстоят болезненные манипуляции

Р.С. МЗ Украины № UA/4596/01/01 от 23.03.2011 до 23.03.2016 г.

Манипуляции с комфортом: поверхностная анестезия Боль предупреждает организм об опасности, а потому необходима для нормальной жизнедеятельности и обеспечения безопасности. Другое дело, когда ее вызывают медицинские манипуляции: такая боль не несет никакой смысловой нагрузки, являясь лишь побочным продуктом врачебного вмешательства. К счастью, методы обезболивания постоянно совершенствуются — в настоящее время при многих болезненных процедурах с успехом применяется поверхностная (аппликационная, топическая) анестезия. Ее техника очень проста и заключается в нанесении анестезирующего средства на участок кожи или слизистой оболочки, который необходимо обезболить. Как известно, использование инъекционных методов не всегда бывает оправданным, а применение на коже местных анестетиков в виде спрея (лидокаин) не позволяет достичь достаточной степени аналгезии3. Поэтому необходимость наличия в арсенале врачей местных анестетиков в виде мазей и кремов назрела давно.

Узнать больше о креме Эмла можно на сайте www.emla.com.ua или позвонив на Горячую линию: 0800502660 1. Супонева Н.А. Болевой синдром у детей: возрастные особенности оценки, подходы к лечению // Практика педиатра. — 2012 (сентябрь): 40–42. 2. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. — СПб. Издательство «Союз», 2004. 3. Жигульцова Т.И., Паркаева Л.В. Опыт применения 5% крема «Эмла» в практике дерматокосметологов // Косметология и пластическая хирургия. — 2008; № 9. 4. Жигульцова Т.И., Стенько А.Г., Виссарионов В.А. Аппликационная анестезия в клинической практике // РМЖ Дерматология. Косметология и пластическая хирургия. — 2008; № 23. Краткая информация о применении препарата ЭМЛА (EMLA®). Крем для наружного и местного использования. Состав. 1 г крема содержит лидокаина 25 мг, прилокаина 25 мг; вспомогательные вещества. Фармакологические свойства. Крем ЭМЛА содержит лидокаин и прилокаин — местные анестетики амидного типа. Обезболивание кожи вызывается за счет проникновения лидокаина и прилокаина в слои эпидермиса и дермы. Показания. Поверхностная анестезия кожи при пункциях или катетеризации сосудов и поверхностных хирургических вмешательствах. Поверхностная анестезия трофических язв нижних конечностей при хирургической обработке (механической очистке), например, для удаления фибрина, гноя и некротических тканей. Поверхностная анестезия слизистой оболочки половых органов. Побочное действие. Истинные побочные реакции, вызванные применением местных анестетиков, встречаются редко. Часто наблюдались временные местные кожные реакции в месте нанесения, например, местное побледнение, покраснение, отек, нечасто — кожные высыпания, легкая боль, жжение или зуд, аллергический контактный дерматит, крапивница, ангионевротический отек. Противопоказания. Нарушение целостности кожи в месте нанесения крема. Гиперчувствительность к местным анестетикам амидного типа или любому другому компоненту препарата. Крем ЭМЛА не следует применять у недоношенных новорожденных (родившихся раньше полных 37 нед беременности). Условия отпуска. Без рецепта. Текст составлен согласно Инструкции по медицинскому применению, одобренной МЗ Украины 23.03.2011 г. Реклама лекарственного средства. Перед назначением ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению. Если у Вас, у Вашего пациента, родственника отмечен случай возникновения нежелательного явления (например, побочная реакция) или случай отсутствия эффекта/эффективности на любой из продуктов компании «АстраЗенека», пожалуйста, сообщите об этом в ООО «АстраЗенека Украина» по телефону: +38 (044)391-52-82 (пригласить ответственного за фармаконадзор) или e-mail: PatientSafety.Ukraine@astrazeneca.com. Эта информация для врачей. Предназначено только для распространения на семинарах, конференциях, симпозиумах по медицинской тематике, а также для размещения в специализированных изданиях, предназначенных для медицинских учреждений и врачей. Полная информация изложена в инструкции по медицинскому применению препарата ЭМЛА. За дополнительной информацией обращайтесь в OOO «АстраЗенека Украина»: 04050, г. Киев, ул. Пимоненко, 13, корпус 1, 2-й этаж, тел.: 391-52-82, факс: 391-52-81. Дата последнего пересмотра 24.02.2014 г. ЭМЛА — торговая марка, собственность компании «АстраЗенека». © АстраЗенека 2006–2014 Ref.No. CEML0001UA032014


наука

/ a posse ad esse / із життя бактерій Практически каждый человек время от времени становится носителем золотистого стафилококка, а примерно каждый четвертый — предоставляет ему «постоянное жилье». Staphylococcus aureus является возбудителем инфекционных заболеваний. Как же оценивать эту грамположительную бактерию — как нормального обитателя человеческого тела или как смертельную угрозу?

Staphylococcus aureus: золотистая смерть или не стоит беспокоиться? Опасное соседство На микрофотографиях Staphylococcus aureus по цвету и форме напоминает гроздья кишмиша, что полностью отражено в его названии: σταφυλή по-древнегречески означает «виноград», а κόκκος — «зерно». Своему золотистому цвету (aureus) бактерия обязана пигментам из группы каротиноидов. Человек «знакомится» с этим микроорганизмом с первых дней своего существования — именно Staphylococcus aureus преобладает в носовой полости ребенка в течение первого месяца жизни. Однако к шести месяцам эту бактерию, как правило, вытесняет пневмококк (Streptococcus pneumoniae) или гемофильная палочка (Haemophilus influenzae), а к концу первого года к ним присоединяется моракселла (Moraxella catarrhalis). Находясь в носу, эти бактерии безвредны, но каждая из них может вызвать инфекции в ушах, околоносовых пазухах или легких, если попадет туда и будет чрезмерно размножаться. В большинстве случа-

22

ев золотистый стафилококк остается в наиболее благоприятной для него обстановке — на слизистой оболочке носовой полости, не причиняя неприятностей своему хозяину. Однако у этой бактерии есть «отвратительная» особенность — пользоваться малейшей брешью в защитных механизмах организма и оккупировать другие части тела, вызывая при этом широкий спектр заболеваний: от легких кожных инфекций до инфекций с септическим шоком и летальным исходом. Больничный убийца Именно на кремовых колониях стафилококка в 1928 г. был обнаружен бактерицидный эффект пенициллина.

Но чудесные времена, когда антибиотики могли надежно защитить от инфекций, остались в прошлом. Бактерии стремительно эволюционируют, и штамм Staphylococcus aureus 80/81 оказался устойчивым не только к пенициллину, но и к тетрациклину, левомицетину, эритромицину стрептомицину и сульфаниламидам. В 1955 г. этот штамм вызвал смертельную эпидемию в родильных отделениях и детских палатах больниц Калифорнии. Новорожденные казались совершенно здоровыми к моменту выписки, но через некоторое время их привозили обратно, посиневшими от недостатка кислорода, с заполненными жидкостью легкими, и они умирали в больнице.

Во время сезона гриппа 2003–2004 гг. новая модификация золотистого стафилококка USA300 стала причиной смерти около 30 человек. С тех пор этот штамм признан наиболее распространенным возбудителем стафилококковых инфекций — как тяжелейших кожных заболеваний, так и смертельной стафилоккоковой пневмонии, сопровождающей каждый сезон гриппа. В 2009 г. в Чикаго и на Среднем Западе заявил о себе очередной штамм USA400, и никто не знает, какие сюрпризы преподнесет нам золотистый стафилококк в будущем www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


із життя бактерій \ a posse ad esse \ Младенческие прыщи и опрелости служили входными воротами для инфекции, попадающей в кровоток, вследствие чего бактерии заселяли другие органы, в том числе мозговые оболочки. Возникшая у новорожденных первая простуда вызывала необычайно тяжелое воспаление, нередко заканчивающееся смертельным исходом. Развивались тяжелые формы стафилодермии, глазных инфекций и воспаления легких. Инфекция передавалась от новорожденных родителям и другим членам семьи, вызывая открытые язвы и уродливые желтые нарывы. У некоторых кормящих матерей в молочных протоках образовывались обширные гнойники. Основными носителями этой смертельной инфекции оказались врачи и медсестры, при этом радикальнейшие меры стерильности не помогали. К счастью, в 1958 г. у одной из медсестер, работавшей в Нью-Йоркской больнице, в носовой полости был обнаружен безопасный штамм Staphylococcus aureus 502А. Его начали преднамеренно вводить в носовую полость новорожденных, прежде чем туда успевал проникнуть штамм 80/81, и это остановило пандемию. Кроме того, в 1959 г. появился первый синтетический антибиотик метициллин, и именно он спас жизнь Элизабет Тейлор, когда она заболела пневмонией, заразившись штаммом 80/81 во время съемок фильма «Клеопатра». Из больниц на улицы Несмотря на то, что после внедрения метициллина в 60-х годах прошлого столетия появилась уверенность, что штамм 80/81 исчез навсегда, он продолжал «кружить» вне досягаемости врачей, совершенствуясь и «делясь» свои-

наука

ми генами с другими штаммами. Прошло меньше года с начала применения антибиотиков метициллинового ряда, и врачи обнаружили штаммы, устойчивые к этим препаратам. Новые микроорганизмы вызывали намного более серьезные заболевания, чем большинство известных стафилококков. К 1964 г. из европейских больниц начали поступать сообщения о массовых вспышках инфекций, вызываемых устойчивым к мецитиллину золотистым стафилококком, — MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus), штаммы которого вскоре стали обнаруживать в медицинских учреждениях на других континентах. Внебольничный (community-acquired) MRSA обладал профилем устойчивости только к антибиотикам группы пенициллина и метициллина, не проявляя подобного эффекта в отношении других препаратов. Однако недостаток антибиотикоустойчивости эти штаммы с лихвой компенсировали исключительной патогенностью и стремительным распространением. Инфекции приводили к обширному разрушению тканей, а запоздалая иммунная реакция организма только усугубляла критическое состояние развитием септического шока, который зачастую становился причиной смерти. Вспышки кожных стафилококковых инфекций стали стремительно распространяться в сферах, для которых характерны тесные физические контакты. Сюда входили не только представители классических групп риска, но и члены спортивных команд, дети дошкольного возраста и др. Татьяна Кривомаз, канд. биол. наук


наука

/ у фокусі /

Бібліотека —

справа без майбутнього? За словами працівників Закарпатської обласної медичної бібліотеки, нині їхніми послугами користуються переважно студенти медичних навчальних закладів

Що таке бібліотека, радянські діти починали розуміти десь із першого класу. Спо­чатку заходили туди за буквариками, піз­ніше — за художньою літературою й дитячою періо­ дикою. У студентські роки годі було уявити собі навчальний день без від­відин бібліотеки. Пенсіонери залюбки вчащали до читальних залів, розташованих неподалік від дому, охоче спілкувалися з ровесни­ками й навіть проводили там ша­хові баталії. Теперішнім школярам і студентам заміною бібліотек став інтернет. То чи справді для сучасного суспільства бібліо­тека, а у нашому ви­падку — бібліотека спеціалізованої літератури, є вчорашнім днем? З’ясувати це ми вирішили в обласній науковій медичній бібліотеці Закарпат­ ського обласного медичного інформаційноаналітичного центру.

Любов Дума

Книжка до книжки — Закарпатську обласну наукову медичну бібліотеку було створено рішенням Народної Ради Закарпатської України у квітні 1946 р., — розповідає завіду­вач біб­ліотеки Любов Степанівна Дума. — Перед закладом поставили завдання попов­ нення фонду й обслуговування медичних і фармацевтичних працівників, викладачів і студентів медичного факультету Ужгородського державного університету. Цікаво, що до відбору літератури під час комплектування залучалися лікарі й нау­кові працівники.

24

Основу фонду становили книги, надіслані закарпатцям з аналогічних бібліотек усієї країни. Незважаючи на те, що бібліотечні установи були пограбовані й поруйновані під час війни, вони радо ділилися цінними примірниками зі своїх зібрань. Це були праці І. Сєченова, І. Павлова, М. Пирогова, К. Тімірязєва, дореволюційні видання, енциклопедії, довідники, керівництва. Перша партія книг надійшла з Пер­шого Київського медичного інституту, потім — із вищих медичних навчальних закладів Моск­ви, Ленінграда, Одеси, Харкова, Свердловська, Риги. В інвентарній бібліотечній книзі знаходимо запис, що першим виданням, записаним до неї, була монографія «Физиологические основы противохимиче­ ской защиты детей» І. Аршанського з добірки, надісланої бібліотекою Харківського медичного інституту. Також надходили книги з приватних колекцій та з колишньої бібліотеки головної лікарні міста. Багато примірників отримували, як зазначено в документах, «по акту с рук». Згідно із записами сумарної книги, за 1946 р. надійшло 623 журнали на суму 1835 карбованців, за 1947 р. — 401 журнал на суму 1427 карбованців. Це такі видання, як «Советская медицина», «Врачебное дело», «Фельдшер и акушерка», «Военно-медицинский журнал», «Советское здравоохранение», «Педиат­рия», «Хирургия», «Проблемы туберкулеза» — зага­лом, близько 30 найменувань. Республіканська наукова медична бібліо­ тека оперативно забезпечила новостворений заклад необхідними методич­ними, інструктивними матеріалами, робочими схемами класифікації літератури, орієнтовним переліком рубрик для складання краєзнавчого каталогу. Система­тичне поповнення фонду вимагало й організації довідково-бібліографічного апарату до нього та тематичних картотек. У звіті бібліотеки за 1949 р. джере­лами комплектування названо Харківський інститут ендокринології, «Книгокультторг», ленінградський «Ленокогиз», видавництво Академії медичних наук СРСР, Державну

цент­ральну медичну бібліотеку Росії, видавництво праць зобної станції Міністерства охорони здоров’я Грузинської РСР, ростовський «Когиз», місцевий бібліотечний колектор. У цьому ж році бібліотека вже мог­ла запропонувати своїм читачам 1029 книг угорською, чеською, німецькою і французькою мовами. Поступово налагодили міжбібліо­ течні зв’язки. Міжбібліотечний абонемент для медичної бібліотеки відкрили ДЦНМБ, Харківська державна наукова медична бібліо­тека, Ленінградська публічна бібліо­тека ім. Салтикова-Щедріна та бібліотека Ужгородського університету. Першими поріг бібліотеки переступили викладачі та студенти щойно відкритого медичного факультету Ужгородського університету, лікарі, які повернулися з фронтів Другої світової війни. Усім медичним працівникам області написали листи із запрошенням до бібліотеки. Листа за підписом начальника облздоров­відділу надіслали керівникам округів і головним лікарям із проханням обговорити користування медичною бібліотекою на нарадах медичних працівників. До 1966 р. колектив бібліотеки складався з шести осіб. А її першим директором була Катерина Шкадинова, педіатр за фахом, жінка, яка в роки війни втратила сина, чоловіка і брата. До Ужгорода вона приїхала з Луцька. Бібліотеки в ящиках 20 травня 1949 р. бібліотекарі організували 8 пересувок при Мукачівському, Виноградівському, Тячівському, Воловецькому, Рахів­ському, Свалявському, Берегівському, Чопському лікувальних об’єднаннях, якими користувалося більш ніж 220 осіб. Це були бібліотеки в ящиках з-під сірників, які згодом переросли у книгозбірні при цент­ральних лікарнях. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України та методичного листа ДНМБ, відкрилося 8 бібліотечних пунктів, якими користува­лося 314 медичних працівників. Під час відряджень до сільських лікарень та амбулаторій працівники бібліотеки зби-

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


\ у фокусі \ рали замовлення на літературу від медиків і фармацевтів й оперативно надси­лали необхідне поштою. Валерія Юрченко, яка очолювала бібліотеку понад 20 років уже в часи незалежної України, зібрала матеріал про накази по установі у перші роки роботи. Працювати тоді доводилося у дуже складних обставинах. Кошти на утримання закладу виділялися мізерні, ставки відкривалися і скорочува­ лися. Працівникам випадало займатися не тільки харчовими картками, а й заготівлею дров, оскільки приміщення опалювалося пічками. Нелегко давалися й відрядження: власного транспорту бібліотекарі не мали, а автобусне сполучення існувало не між усіма населеними пунктами. Попри те, керівники як могли дбали про кадри. Працівників без відповідної ос­віти направляли на бібліотечні курси до Моск­ви. До прикладу, після закінчення курсів методичну діяльність розпочала у 1948 р. старший бібліотекар Галина Баренблатт, яка вільно володіла угорською, словацькою і німецькою мовами. За час свого існування бібліотека п’ять разів змінювала прописку. У різні роки їй давали притулок фельдшерська школа, міська поліклініка, ресторан «Верховина». Із року в рік зростав авторитет бібліотеки як наукового закладу: регулярно видавалися методичні матеріали, описувався досвід роботи, працівники відділів з оглядами літератури брали участь у засіданнях наукових медичних товариств, обласній медичній раді. Друкувався фундаментальний бібліографічний покажчик «Розвиток охорони здоров’я Закарпаття за роки Радянської влади (1946–1966 рр.)» авторства працівників бібліотеки. Було підготовлено довідник «Закарпатська обласна наукова медична бібліотека» — рекомендації для проведення читацьких конференцій із різними категоріями абонентів. Із 1976 р. обов’язки щодо комплектування бібліотек лікарень Закарпаття стали покладатися на обласну бібліотеку. Тоді ж вона переїхала у нове приміщення, де й знаходиться донині. Із 1988 р. комплектування медбібліотеки почало проводитися через Центральний колектор наукових бібліотек, що означало одержання обов’язкового платного примірника літератури з медицини і суміжних наук. Книжкові фонди й каталоги привели у відповідність до вимог медичної науки й охорони здоров’я, впровадили систему універсальної десяткової класифікації. Непрофільну й дублетну літературу передали іншим книгозбірням.

У червні 1989 р. бібліотека успішно провела республіканський семінар із питань організації сільської охорони здоров’я. Ліквідували лакуни у виданні бібліографічних покажчиків, з’явилася електронна версія покажчиків «Охорона здоров’я Закарпаття» із 1967 по 2003 р. Бібліотека плідно співпрацює з обласною газетою «Медичний вісник», де регулярно друкує повідомлення про нові надходження. Бібліотечні працівники виступають на обласному радіо й телебаченні. У 2000 р. Закарпатське обласне управ­ління охорони здоров’я для оптимізації структури закладів охорони здоров’я, створення єдиного інформаційного простору, раціонального використання кадрового потенціалу й поліпшення інформованості населення з питань охорони здоров’я прийняло рішення про створення обласного медич­ного інформаційно-аналітичного центру. Відтак медичну бібліотеку реорганізували у бібліотечний відділ нової структури. Проте у 2006 р. бібліотечному відділу повернули статус бібліотеки, яка продовжує функціонувати як структурний підрозділ обласного медич­ ного інформаційно-аналітичного центру.

Галина Савицька

Для провізорів і фармацевтів На початку 80-х минулого століття Галина Клавдіївна Сави­цька була першим організатором груп наукової медичної інформації у Закарпатській обласній медичній бібліотеці. Зокрема, й фармацевтичної групи, яка працювала над добором і розповсюдженням фахової літератури для провізорів і фармацевтів. Робота проводилася спільно з обласним аптекоуправлінням. Її координувала провідний спеціаліст, провізор вищої категорії Неля Ковалик. До завдань груп наукової медичної інформації, насамперед, належали: організація довідкового інформаційного фонду за профілем лікувально-профілактичного закладу, вивчення практичних потреб лікарів, середніх медпрацівників, провізорів і фармацевтів в окремих видах

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua

наука

інформаційних видань і комплектування ними лікувальних закладів. Щороку для аптекарів, лікарів і студентів бібліотека проводила двотижневий перегляд фахової літератури знову ж таки за активною участю представників обласного аптеко­ управління. Провізори і фарма­цевти мали змогу ознайомитися з науковою літературою та спеціалізованою періодикою, укомплектованою спеціально для них. Відділ фармацевтичної інформації аптекоуправління готував для перегляду матеріали про нові вітчизняні та імпортні лікарські засоби, взірці упакувань розташовували за укрупненими фармако­ терапевтичними групами на спе­ціальному стенді. Під час переглядів черговий бібліограф і провізор надавали медичним працівникам необхідну інформацію із метою підвищення їхнього професійного рівня. — Такі перегляди літератури бібліотека щороку проводить і дотепер, однак сьогодні обласне аптекоуправління чомусь не проявляє зацікавленості в таких заходах, — із сумом констатує Галина Савицька, бібліотекар із 57-річним загальним трудовим стажем і 38-річним стажем роботи в Закарпатській обласній науковій медичній бібліотеці. Тож добір літератури для аптекарів все одно відбувається регулярно, проте вже без участі самих провізорів. Про нові надхо­ дження їх традиційно інформують зі сторінок газети «Медичний вісник». Тематична книжкова виставка і демонст­рація періодичних видань відбуваються щороку до Дня фармацевтичного працівника України. У рамках роботи інформаційного відділу проводиться краєзнавча діяльність — форму­ вання картотеки публікацій у пресі про лікарів і фармацевтів області, у результаті якої видаються щорічні бібліографічні покажчики. — На кінець 2011 р. фонд бібліотеки становив 107 289 примірників документів, — зазначає Любов Степанівна. — За минулий рік нашими послугами скористалося майже 6600 читачів. На жаль, серед відвідувачів бібліотеки стає все менше лікарів і провізорів. Нову літературу маємо змогу закуповувати лише тоді, коли є відповідне фінансування. Комп’ютерами наразі користуються тільки бібліотечні працівники. Певна річ, вільний доступ до інтернету економить користувачам час, якого на відвідини бібліотеки зав­ жди бракує. Попри те, нашими постій­ними читачами залишаються студенти-медики і фармацевти, яким потрібні підручники, лікарі, котрі впевнені, що справжню книжку електронна ніколи не замінить, а також практикуючі фармацевти, які заочно здобувають вищу освіту. Лариса Дедишина

25


Оправданный подход к лечению гастритов После того как в 80-е гг. ХХ в. была доказана роль Helicobacter pylori в повреждении слизистых оболочек желудка, гастроэнтерологи объявили войну этой бактерии. Однако даже победа над болезнетворным микроорганизмом не принесет облегчения, если оставить без внимания неприятные симптомы, которые его сопровождают. Как правило, пациенты страдают от таких симптомов как вздутие и ощущение тяжести после приема пищи, отрыжка, тошнота, рвота, вызванных нарушением моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)

Гастрит не приходит один Хронический гастрит — длительно текущее рецидивирующее поражение слизистой оболочки желудка, протекающее с ее структурной перестройкой и нарушением ее секреторной (кислотои пепсинообразующей) моторной и инкреторной (синтез гастроинтестинальных гормонов) функций желудка. Несмотря на то, что при хроническом гастрите желудка в большой доле случаев этиологические факторы остаются неустановленными, в развитии этого заболевания все чаще подозревается Helicobacter pylori, поскольку ее роль в повреждении слизистой уже не вызывает сомнения. Эта бактерия вызывает антральный гастрит и пангастрит1, поэтому для лечения гастритов бактериальной этиологии применяются определенные группы препаратов, включая антибиотики. К сожалению, эрадикация Helicobacter pylori не всегда приводит к облегчению симптомов, сопровождающих гастриты. Одна из проблем терапии гастритов заключается в том, что усилия врачей прежде всего нацелены на борьбу с бактериальной инфекцией, при этом зачастую забывается о необходимости устранения симптомов нарушения моторики2. Симптомы проявляются в виде ощущения вздутия и тяжести в животе после приема пищи. Кроме того, нарушения моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта нередко сопровождаются тошнотой и реже рвотой. Для устранения таких симптомов необходим отдельный препарат с другим принципом действия, который поможет нормализовать моторику желудка. Что же рекомендуют профессионалы для устранения неприятных ощущений, которые могут сопровождать гастрит?

26

Задача — нормализовать моторику Для коррекции нарушений моторики, с которыми чаще всего связаны такие симптомы как вздутие живота и ощущение тяжести после приема пищи, отрыжка, тошнота, рвота применяется препарат Мотилиум®. Это лекарственное средство оказывает воздействие на ключевые механизмы возникновения нарушения моторики. Мотилиум® улучшает координацию между сокращениями антрального отдела желудка и двенадцати­перстной кишки, обеспечивая нормальную эвакуацию из желудка и предупреждая дуоденогастральный рефлюкс. При этом препарат не влияет на секрецию соляной кислоты, показатели желудочного рН и уровень сывороточного гастрина. Как работает Мотилиум®? Мотилиум® помогает устранять неприятные симптомы, которые сопровождают хронический гастрит с нарушением моторики. Действующее вещество препарата — домперидон — является антагонистом периферических дофаминовых рецепторов, локализованных в стенке желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, препарат повышает тонус и давление сфинктера нижнего отдела пищевода, ускоряет опорожнение желудка, усиливает перистальтику двенадцатиперстной кишки и увеличивает продолжительность антральных и дуоденальных сокращений. Кроме того, гастрокинетическое действие Мотилиума усиливает противорвотный эффект, который обусловлен блокадой рецепторов дофамина, расположенных в хеморецепторной триггерной зоне на дне четвертого желудочка.

Мотилиум® хорошо зарекомендовал себя как эффективное средство в комплексной терапии гастритов с нарушением моторики. Применение препарата способствует исчезновению таких сопутствующих гастриту симптомов, как чувство переполнения в эпигастрии, раннее насыщение, вздутие живота, тошнота, рвота, отрыжка, и ощущение дискомфорта в подложечной области. Борясь с виновницей гастритов бактерией Helicobacter pylori, нельзя оставлять без внимания симптомы дискомфорта, которые сопровождают заболевание. Для облегчения страданий пациентов рекомендуйте Мотилиум®!

1. Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология. — 2004. — 768 с. 2. Гастроэнтерология национальное руководство / Под ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной. — 2012. — 480 с. 3. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения: руководство. Ивашкин В.Т., Ивашкина Н.Ю., Баранская Е.К. и др. / Под ред. В.Т. Ивашкина. — 2011. — 848 с.

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


наука

/ у фокусі /

Опасная нагрузка: ПОЛИПРАГМАЗИЯ «Каждое непоказанное лекарство противопоказано» Е.М. Тареев

Сегодня почти 90% пациентов получают одновременно пять препаратов и более. При этом назначение двух лекарственных форм повышает риск развития побочных эффектов на 3–5%, а пяти — на 20% [1]

Аспекты проблемы Наиболее рациональным подходом к лечению любого заболевания является этиологическая или патогенетическая терапия — воздействие на саму причину заболевания или на пато­ физиологические механизмы, лежащие в основе его развития. При таком подходе назначение только одного этиологически или патогенетически обоснованного лекарственного средства (ЛС) может избавить пациента от многих проявлений болезни и таким образом устранит необходимость назначения большого количества ЛС. В свою очередь одновременное назначение больному в большом количестве ЛС или лечебных процедур, часто неоправданное и нерациональное, получило название «полипрагмазия». В ряде ситуаций полипрагмазия обусловлена желанием врача угодить пациенту («плохой доктор, потому что мало назначил»), а также самоназначением большого количества препаратов — часто «жертвы рекламы» сами назначают себе лечение. С точки зрения здравого смысла полипрагмазия является негативным явлением, так как приводит к неоправданному введению чужеродных веществ в организм и обусловливает увеличение стоимости лечения. Полипрагмазия тесно связана с проблемой взаимодействия ЛС, которые часто вызывают развитие побочных эффектов. Однако в некоторых ситуациях взаимодействие ЛС может быть клинически выгодным. Назначение двух ЛС вызывает взаимодействия у 6% пациентов, применение пяти препаратов повышает их частоту до 50%, тогда как при использовании 10 ЛС риск лекарственных взаимодействий достигает почти 100% [2]. Полипрагмазия делает невозможным контроль над эффектив­ ностью терапии, увеличивает материальные затраты, снижая комплайенс (приверженность к лечению).

28

Экономический аспект проблемы заключается в том, что распространение полипрагмазии исчерпывает и без того малые ресурсы отечественного здравоохранения и увеличивает финансовое бремя пациентов. Ограничить необоснованное применение большого количества лекарственных средств можно в том случае, если врач использует в своей практике ограниченный ассортимент эффективных ЛС, зная об особенностях их фармакокинетики и фармакодинамики, лекарственных взаимодействиях, нюансах применения, переносимости и т.д. В акушерстве и педиатрии Согласно результатам крупнейшего международного исследования, проведенного ВОЗ с участием 14 778 беременных из 22 стран, установлено, что 86% женщин принимали по крайней мере одно ЛС. Среднее же количество используемых препаратов составило 2,9 (от 1 до 15) [3]. Более тревожные данные были получены в российском исследовании — лекарственную терапию проводили 100% (543) беременным, причем лишь 1,5% из них принимали витамины и микроэлементы. При этом 62% беременным назначали 6–15 ЛС, 15% — 16–20 и 5% — 21–26 [4]. Основные осложнения фармакотерапии у беременных заключаются в прерывании беременности, недоношенности, перенашивании, смерти плода или новорожденного, внутриутробной гипотрофии. В результате возникновения побочных эффектов ЛС, назначаемых беременным, возрастает риск тератогенного, эмбриотоксического и фетотоксического воздействия на плод, которые проявляются соответственно до 3–5-й недели беременности, 3–8-й недели либо в поздние ее сроки. Эмбриотоксические воздействия повреждают зиготу и бластоцисту, в результате чего

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


\ у фокусі \ эмбрион погибает. Тератогенное воздействие нарушает созревание эмбриона, приводит к гибели плода или возникновению множественных пороков развития. Фетотоксическое воздействие обусловливает нарушение развития плода в поздние сроки беременности, вызывая множественные поражения его органов. Помимо этого полипрагмазия может провоцировать нарушения функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также развитие острой почечной недостаточности у беременных.

Все чаще бьют тревогу и педиатры, поскольку лекарственная нагрузка, которую получают дети, часто оказывается избыточной и необоснованной. Типичным примером является назначение при острых респираторных инфекциях антибактериального препарата и нескольких иммуномодуляторов. Как известно, антибиотики отнюдь небезопасны, особенно, у детей младшего возраста, а влияние иммуномодуляторов на иммунный статус ребенка зачастую неизвестно и непредсказуемо. Учитывая это, любое врачебное назначение должно быть тщательно взвешенным и обоснованным Порочный круг полиморбидности Как правило, стремление врача назначить больному сразу несколько препаратов обусловлено наличием у пациента одновременно признаков поражения различных органов и систем (сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной и др.). Поэтому очевидно, что полипрагмазия напрямую связана с полиморбидностью (наличием нескольких заболеваний у одного человека) и является одной из актуальных проблем современной медицины, прежде всего геронтологии и гериатрии. Дело в том, что вследствие возрастных особенностей фармакокинетики риск развития побочных реакций у больных пожилого возраста в 5–7 раз выше, чем у молодых, а при применении трех ЛС и более — в 10 раз [2]. Эти побочные эффекты врачи не всегда принимают во внимание, поскольку расценивают их как проявление полиморбидности, что влечет за собой назначение еще большего количества препаратов, замыкая «порочный круг». Следует отметить, что возникающие в такой ситуации лекарственные взаимодействия приводят к снижению эффективности фармакотерапии. В свою очередь, по мнению специалистов, одновременное лечение нескольких заболеваний требует детального анализа сочетаемости препаратов и тщательного соблюдения правил рациональной фармакотерапии, основанной на постулате выдающегося клинического фармаколога Б.Е. Вотчала: «Если препарат лишен побочных эффектов, следует задуматься, есть ли у него какие-либо эффекты вообще». Подготовила Александра Демецкая, канд. биол. наук

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua

наука

Мнение эксперта:

Инна Лубянова, канд. мед. наук, ведущий научный сотрудник клиники профзаболеваний ГУ «Институт медицины труда НАМН Украины» — Желание количеством назначаемых препаратов улучшить качество часто приводит к обратному результату. Поэтому я категорически против полипрагмазии, поскольку одновременный прием более шести препаратов (даже разных терапевтических групп) может нанести вред здоровью. Это связано с тем, что ЛС могут либо нивелировать действие друг друга или одного из действующих веществ, либо усиливать терапевтический эффект, либо обусловливать развитие побочных эффектов. Я бы хотела посоветовать фармацевтам, к которым обращаются с просьбой выдать более пяти препаратов, прежде всего поинтересоваться у посетителя, для кого именно они предназначены. Если данное назначение сделано одному человеку, фармацевт должен рассказать не только о том, как принимать тот или иной препарат, но и предупредить о возможных побочных эффектах. Необходимо помнить и о совместимости лекарственных препаратов. Если посетитель просит ЛС одной группы, провизор должен посоветовать ему уточнить у врача, в каком порядке следует принимать назначенные препараты. И, конечно же, провизор не должен сам предлагать посетителю лекарственные средства однонаправленного действия. Хочу отметить, что в последнее время увеличилось количество комбинированных препаратов, так называемых «2 в 1» или даже «3 в 1» для лечения некоторых заболеваний, в частности, артериальной гипертензии, респираторных инфекций и др. Такие комбинации повышают комплайенс, способствуют достижению лучшего терапевтического эффекта и снижают лекарственную нагрузку на организм. Что касается общей практики, то нередко количество препаратов, которые принимают наши соотечественники, вполне может заменить завтрак, обед и ужин. При этом у человека, как правило, нет времени на модификацию образа жизни и соответственно на повышение ее качества. А ведь нередко правильный образ жизни позволяет избавиться от приема «лишних» лекарств и оградить себя от возможных побочных эффектов. К тому же не следует забывать и о физиотерапевтических методах лечения, которыми можно заменить ряд препаратов. Таким образом, надо стремиться к минимальному приему ЛС и по возможности максимально использовать немедикаментозные методы лечения. Поэтому я всегда ратую за здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек, советуя своим пациентам больше бывать на свежем воздухе и получать положительные эмоции. Литература

1. Всероссийский Интернет Конгресс специалистов по Внутренним Болезням, 1415 февраля 2012 http://med-info.ru/content/view/794, http://internist.ru/sessions/events/events_227.html 2. Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии / Л.В. Деримедведь, И.М. Перцев, Е.В. Шуванова и др. — Х., 2002; Безопасность лекарств. Руководство по фармаконадзору / Под ред. А.П. Викторова, В.И. Мальцева, Ю.Б. Белоусова. — К., 2000. 3. Полипрагмазия в акушерстве, перинатологии и педиатрии // Медицинский вестник. — 2011; Вып. № 557. 4. Стриженок Е.А. Применение лекарственных средств при беременности: результаты многоцентрового фармакоэпидемиологического исследования / Е.А. Стриженок, И.В. Гудков, Л.С. Страчунский // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. — 2007; № 2: 162–175.

29


наука

/ у фокусі /

Секрети

золотистої скоринки Вже понад сто років вченим усього світу відомо про реакцію Майара, продукти якої ми щодня вживаємо у складі різноманітної їжі та напоїв. Тим не менше, досі невідомо, чи є продукти цієї реакції шкідливими або, навпаки, корисними для організму людини

Не така проста реакція У 1912 р. молодий французький лікар та хімік Луї Майар розпочав вивчення взаємодії між такими важливими речовинами, як амінокислоти, харчові цукри, глюкоза та фруктоза. Він вперше достатньо докладно описав реакцію між амінокислотами та відновлюваними цукрами. Цю реакцію назвали його ім’ям (реакцією Майара), а її продукти — меланоїдами, від грецького melanos, що означає «чорний». Але, як це іноді трапляється в науці, відкриття Майара не одержало належного визнання за його життя. Тільки в 1946 р. вчені знову зацікавилися цією реакцією, й на сьогоднішній день ми вже багато знаємо про неї. Перш за все, це не одинична реакція, а цілий комплекс процесів, що відбуваються послідовно й паралельно без участі ферментів й надають реакційній масі коричневого забарвлення. Головне, щоб у реакційній суміші були присутні карбонільні групи (цукри, альдегіди або жири) та аміногрупи (білки). Зрозуміло, що таке розмаїття реакцій призводить до утворення численних продуктів різної хімічної будови. До них належать аліфатичні альдегіди та кетони, а також гетероциЛуї Майар клічні похідні імідазолу, піролу й піразину.

30

Саме ці речовини є відповідальними за формування кольору, аромату та смаку продуктів, що були піддані термічній обробці. Ця реакція прискорюється з підвищенням температури й тому інтенсивно протікає під час варіння, смаження та випічки. Про те, що реакція Майара відбулася, свідчить золотистокоричнева скоринка на хлібі, смажених рибі, м’ясі тощо. Колір термічно обробленим продуктам надають високомолекулярні речовини меланоїдини, які утворюються на останній стадії реакції Майара. Однак колір стандартних меланоїдинів не чорний, а червоно- або темно-коричневий. Меланоїдини утворюють чорні пігменти, подібні до гумінових речовин, лише у тому разі, якщо вогонь був занадто сильним, й ви спалили в духовці свій пиріг, качку або картоплю. Із хімічної точки зору, меланоїдини — це широкий спектр нерегулярних полімерів різноманітної будови, включаючи гетероциклічні та хіноїдні структури, з молекулярною масою від 0,2 до 100 тис. Дальтон. Механізм їх утворення є достатньо складним й не до кінця вивченим — занадто вже багато проміжних продуктів, котрі взаємодіють як між собою, так і з вихідними речовинами.

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


\ у фокусі \ Не лише на кухні Традиційні рецепти приготування багатьох страв та напоїв включають стадії обробки, на яких утворюються меланоїдини. Серед таких продуктів харчування — не тільки хлібобулочні вироби, м’ясо, ковбаси, але й квас, пиво, вино тощо. Що стосується смакових добавок й ароматизаторів, які набули поширення останнім часом, більшість із них — це готові продукти реакції Майара. Однак реакція Майара відбувається не лише під час приготування їжі — вона має місце й у живому організмі і здійснюється між білками та цукрами. За нормальних умов її швидкість є незначною й продукти реакції встигають видалятися. Однак за умов різкого підвищенні цукру в крові при діабеті реакція значно прискорюється, продукти накопичуються й стають здатними викликати численні порушення (наприклад гіперліпідемію). Особливо це виражено в крові, в якій різко підвищується рівень ушкоджених білків (наприклад, концентрація гліколізованого гемоглобіну є показником ступеню діабету). Накопичення змінених білків у кришталику викликає тяжке порушення зору у хворих на діабет. Накопичення деяких пізніх продуктів реакції Майара, так само як і продуктів окислення, що відбувається з віком, призводить до змін у тканинах. До теперішнього часу не винайдено ліків, здатних нейтралізувати або уповільнювати реакцію Майара в організмі. Всюдисуща реакція Майара знайшла місце в цікавій гіпотезі: меланоїдини — це протоферментні системи, які відігравали роль матриці в процесах зародження життя на Землі до виникнення систем із більш високою специфічністю. І хоча меланоїдини присутні у багатьох природних процесах, вивчення цих речовин триває вже понад 60 років, їхня хімічна будова досі залишається остаточно не з’ясованою. Смажити чи не смажити? Виникає цілком логічне питання: наскільки небезпечними є продукти харчування, в яких містяться меланоїдини? Про те, що смажена їжа є шкідливою для здоров’я, ми чуємо вже багато років. Й це дійсно так, адже у багатьох джерелах наукової літератури доведено, що у результаті смаження утворюються речовини, які подразнюють слизову оболонку шлунка. Тому легко дійти висновку, що таке подразнення у деяких людей може призвести до захворювання шлунка, яке згодом здатне викликати навіть рак. Зазначимо, що не в усіх, а лише у «деяких», котрі, як вважають дослідники, мають генетичну схильність до такого захворювання. Було проведено багато досліджень, які підтвердили, що термічна обробка харчових продуктів призводить до виникнення канцерогенних речовин.

наука

Реакція Майара — це не одинична реакція, а цілий комплекс процесів, що відбуваються послідовно й паралельно без участі ферментів й надають реакційній масі коричневого забарвлення

Однак стверджувати, що саме меланоїдини однозначно сприяють розвитку злоякісної пухлини, поки що ніхто не може. Для цього не вистачає фактів. Справа в тому, що при занадто високих температурах під час реакції Майара дійсно можуть утворюватися токсичні або канцерогенні речовини. Наприклад, під час смаження за температури понад 180 °C, коли відбувається термічний розклад меланоїдинів, з’являється потенційний канцероген акриламід. От чому пересмажувати їжу не варто. Оптимальною (з точки зору кулінарії) має бути температура 110–170 °С. Звичайно, до недоліків смаження можна віднести й той факт, що реакція Майара призводить до зниження біологічної цінності білків, оскільки амінокислоти, особливо лізин, треонін, аргінін та метіонін, котрих найчастіше не вистачає в організмі, після взаємодії з цукрами стають недоступними для ферментів травлення, отже, не засвоюються. Але, певно, слід погодитися з тим, що іноді варто пожертвувати невеликою кількістю амінокислот заради апетитного вигляду, аромату та смаку їжі. Цілюща кава? За останні роки в літературі накопичилася велика кількість даних про корисні властивості меланоїдинів: антиоксидантні, антимікробні, імуномоделюючі, а також про їхню здатність зв’язувати іони важких металів тощо. Зокрема, повідомлялося про те, що меланоїдини, які містяться в смажених зернах кави, можуть зменшувати ризик захворювання на рак. Крім того, вони посилюють синтез ферментів сімейства глютатіон-S-трансферази, котрі знешкоджують різноманітні ксенобіотики [1]. Наводять дані про ще одну властивість меланоїдинів кави — антимікробну дію, яку пов’язують із утворенням під час реакції

Майара перекису водню, що пригнічує ріст бактерій Escherichia coli та Listeria innocua [2]. А от японські вчені в експериментах на щурах виявили, що навіть аромат смажених зерен кави змінює роботу деяких генів, й при цьому в мозку синтезуються білки, які зменшують наслідки стресу, викликаного позбавленням сну [3]. Існують подібні повідомлення й щодо інших харчових продуктів, а також напоїв, які містять меланоїдини. Але варто мати на увазі, що статті, в яких йдеться про виявлення «несподіваних» корисних або лікувальних властивостей будь-яких харчових продуктів, можуть бути написані на замовлення виробників цих продуктів, тому ставитися до такої інформації необхідно з великою обережністю. Про позитивні або негативні властивості меланоїдинів не можна говорити так само впевнено, як, наприклад, про користь вітамінів та шкоду від канцерогенів. Меланоїдини, скоріше, нагадують білки — настільки різноманітними є їхні функції. Тож чи потрібні людині меланоїдини? Чіткої відповіді на це питання поки що не існує. Тим не менше, ми постійно ковтаємо ці коричневі речовини, не знаючи про те, якими вони є насправді: баластом, шкідливими для організму або, навпаки, дуже корисними. Нині всебічне вивчення властивостей непростих продуктів реакції Майара триває, тому, незважаючи на те, що в літературі накопичено певну кількість даних про різноманітні корисні властивості меланоїдинів, частково описані вище, розмову про використання цих речовин (у тому числі в складі продуктів харчування) для профілактики або лікування конкретних захворювань, певно, слід відкласти до того часу, коли, перш за все, буде доведено їхню безпечність. Руслан Примак, канд. хім. наук

Література 1. Somoza V. et al. // Molecular Nutrition & Food Research. — 2005; Vol. 49, № 7: 663–672. 2. Ulla Kato H. et al. // Agricultural and Biological Chemistry. — 1987; Vol. 51, № 5: 1333–1338. 3. Han-SeokSeo et al. // Journal of Agricultural and Food Chemistry. — 2008; Vol. 56, № 12: 4665–4673.

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua

31


наука

/ новини /

Державна служба України з лікарських засобів повідомляє Про затвердження змін до Настанови «Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції» Новий нормативний документ розроблено і затверджено з метою гармонізації з Настановою ЄС Guidelines of 7 March 2013 on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use (2013/С 68/01), яка може бути застосована для проведення аудиту, інспектування, сертифікації підприємств на відповідність принципам і правилам (вимогам) Належної практики дистрибуції (GDP), ліцензування оптової торгівлі лікарськими засобами тощо. Нормативний документ поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють дистрибуцію лікарських засобів на території України, включаючи підприємства, що виробляють лікарські засоби, незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності. Настанова буде застосована до дистрибуції імпортних лікарських засобів, а також тих препаратів, що виробляються в Україні як для продажу на внутрішньому ринку, так і для експорту. Пропозиція щодо скасування перереєстрації лікарських засобів Із метою безперервного доступу громадян України до лікарських засобів Держлікслужба розробила проект Закону

України «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» (далі — проект Закону). Зміни, які відбулися та відбуваються в національному законодавстві щодо якості, безпечності та ефективності лікарських засобів, надали можливість розглянути питання щодо видачі реєстраційного посвідчення на лікарський засіб із безстроковим терміном дії (аналогічно торговій ліцензії (marketing authorization) в країнах ЄС) та скасувати процедуру перереєстрації лікарських засобів. Прийняття даного проекту Закону дозволить: • забезпечити безперервний доступ пацієнтів до лікарських засобів, зокрема, не допустити переривання схем лікування та уникнути ризиків, пов’язаних із заміною лікарського засобу; • гармонізувати національне законодавство із законодавством ЄС в сфері реєстрації лікарських засобів щодо термінів дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб; • покращити бізнес-середовище в Україні у сфері реєстрації лікарських засобів шляхом зменшення регуляторного навантаження на заявників та виробників у зв’язку з відміною проходження процедури перереєстрації кожні п’ять років.

Інформація щодо шахрайських дій Держлікслужбу повідомили, що під виглядом ліків, що нібито зцілюють від онкологічних захворювань, компанія « Гравіола фрукт» в мережі інтернет рекламує та реалізує небезпечні засоби. Вони містять екстракт плодів тропічної рослини аннони колючої (Annona muricata), відомої також під назвами гуанабана, сметанне яблуко, гравіола. Це пряме введення в оману споживачів, оскільки ці «ліки» не тільки не зцілюють від онкозахворювань, але й, за результатами досліджень, опублікованих в журналі International Journal of Molecular Sciences, викликають хворобу Паркінсона (Lannuzel A., Michel P. et al., 2003; Champy P., Höglinger G. et al., 2004). Зазначені препарати не зареєстровані як лікарські засоби у жодній країні світу з розвинутою регуляторною системою контролю якості лікарських засобів. Про-

32

даючи онкохворим ці засоби під виглядом лікувальних, компанія не тільки отримує надприбутки, але й, фактично, не несе жодної відповідальності ані за результат «лікування», ані за побічні дії. Держлікслужба України нагадує, що, згідно із Законом України «Про лікарські засоби», обіг лікарського засобу дозволяється лише за умови його реєстрації в Україні та внесення до Державного реєстру лікарських засобів України. Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами на території України здійснюється підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством. Держлікслужба України попереджає: щоб не стати жертвою шахраїв, потрібно купувати лише зареєстровані в Україні лікарські засоби, які мають доведену якість, ефективність та належний профіль безпеки.

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


\ alma mater \

Професіоналізм і людяність

наука

Це засадничі принципи, на яких ґрунтується підготовка фармацевтів у Коломийському медичному коледжі Професія фармацевта — одна з найгуманніших у світі. У ній споконвіку були закладені любов до людини, співчуття до хворого, здатність поділяти чужий біль. Історія аптекарської справи в Коломиї дуже давня (у міських архівах збереглася згадка про першого провізора міста: під час татарської навали 1619 р. аптекар із Коломиї Матику пере­селився до с. Ключів долішній, де протягом 5 років орендував корчму). Коломийський медичний коледж засновано в перші повоєнні роки (1946–1947) як школу медичних сестер, яка стала осередком просвіти та фахової підготовки медичних кадрів середньої ланки охорони здоров’я на Прикарпатті. 1954 р. заклад реорганізували в медичне училище із двома відділеннями — фельдшерським та акушерським. Через 2 роки за значні досягнення в підго­товці спеціалістів та з нагоди 100-річчя від народження Каменяра ко­леджу присвоєно ім’я Івана Франка. Документи, світлини, пуб­лікації у пресі,

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua

Неля Бойчук

Василь Васкул

пов’язані з перебуванням великого українського письменника у Коломиї, дбайливо зберігаються в кімнаті-музеї коледжу «Франкова Коломия». Фармацевтичне училище в Коломиї як окремий навчальний заклад існувало з 1961 р. У 1965-му стіни альма-матер полишили перші випускники — 60 молодих спеціа­лістів — помічників провізорів. Проте 1972 р. із метою вдоскона­лення навчаль­ного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Коломийське фармацевтичне училище приєднали до медичного. У 2005 р. заклад отримав новий статус Коломийського медич­ного коледжу ім. Івана Франка. Від часу заснування тут підготовлено понад 14 тис. медичних сестер, фельдшерів, акушерів і фармацевтів. Нині державний медичний заклад освіти готує спеціалістів за чо­тирма спеціальностями, у тому числі фармацевтів. Викладачі коледжу щиро пишаються своїми відомими в Україні та за її межами випускниками. Це професор Івано-Франківської медичної академії Іван Мазепа, доктор біологічних наук Зиновій Скрипник, професор ЛНМУ ім. Данила Галицького Михайло Негрич, заслужений лікар України Надія Сельська, доцент Мінського медичного інституту Микола Бовтюк, викладач Російського університету дружби народів (Москва, Росія), кандидат медичних наук Василь Дем’янюк, полковник медичної служби Військово-медичної академії ім. С.М. Кірова (Росія) Яро­слав Радиш, голова Асоціації лікарів-гомеопатів Ізраїлю Роман Бучименський. Понад 20 випускників, здобувши вищу освіту, повернулися до своєї альма-матер викладачами. — Глибокі знання, професійна майстерність, творчий підхід — саме за такими критеріями добирався викладацько-педагогічний склад нашого навчального закладу, — наголошує директор Коломийського медичного коледжу Василь Васкул. — У нас працюють 9 викладачів-методистів, 30 викладачів із вищою педагогічною категорією, 20 — із першою, 11 — із другою та 20 спеціалістів. Викладачі, використовуючи нові форми, методи роботи й мультимедійні презентації, максимально розвивають індивідуальні здіб­ ності кожного студента. За високий рівень освітньо-професійної

33


наука

/ alma mater /

діяльності та підготовки молодЩороку ших спеціалістів для галузі охофармацевтичне рони здоров’я Коломийський медичний коледж нагороджено відділення дипломом загальнонаціональКоломийського ного конкурсу «Вища проба». медичного — Коли фармацевтичне коледжу випускає та медичне училища об’єднали, 90 фахівців матеріально-технічна база викладання аптекарської справи середньої ланки та досвідчені викладачі піднесли навчальний заклад на вищий якісний рівень, — додає завідувачка фармацевтичного відділення Неля Бойчук. — Найшанованіший викладач колишнього училища Марія Фео­фанівна Конюх і тепер навчає студентів основам аптекарської професії. На цикловій комісії фармацевтичних дис­циплін навчально-педагогічний процес забезпечують високопрофесійні фахівці з вищою освітою — прові­зори, викладачі різних категорій. Майже всі вони — колишні випуск­ники Коломийського медичного коледжу різних років. Так, голова циклової комісії Наталія Тацюк суміщає викладацьку діяль­ність із практичною роботою. Викладачки Емілія Григорчук і Валентина Шабуніна діляться багаторічним досвідом, набутим за час роботи провізорами і керівниками аптек міста. А подружжя викладачів фармацевтичних дисциплін Ярему та Уляну Кукілів без перебільшення можна назвати справжніми «дітьми коледжу». Їхні батьки багато років працювали в нашому навчальному закладі, а Ярема й Уляна зростали в його атмосфері. Потім навчалися в училищі, закінчили виші, набули практичного досвіду й повернулися до рідного коледжу викладачами. ЗІ студентської лави — в аптеку Щороку фармацевтичне відділення Коломийського медичного коледжу випускає 90 фахівців середньої ланки. Курс навчання — 3 роки. Відповідно до навчальних планів, майбутні фармацевти, яких набирають на базі 9-х класів, вивчають 3 цикли дисциплін: гуманітарний, науково-практичний і спеціальний. До останнього входять органічна, неорганічна й аналітична хімія та спеціалізовані предмети (фармако­ логія, фармакогнозія, організація й економіка фармації, фармацевтична опіка, технологія ліків, менеджмент і маркетинг у фармації, фармацевтична хімія та комп’ютерне забезпечення обліку і звітності у фармації). Зрозуміло, що якісне викладання профільних предметів потребує відповідної матеріально-технічної бази. І тут, як кажуть, вдосконаленню немає меж. Попри те, що фармацевтичне відділення Коломийського медколеджу може похвалитися належно обладнаними, комп’ютеризованими і під’єднаними до інтернет-мережі лекційними кабінетами, навчальними кімнатами та лабораторіями для практичних занять, двома комп’ютерними класами, навчальною аптекою, а бібліотека повністю укомплектована необхідними підручниками й посібниками (у тому числі електронними), катастрофічно бракує професійного

34

устаткування та хімічних реактивів для занять із технології виготов­лення лікарських засобів. Більше того, в Україні тепер їх навіть ніде придбати, оскільки виробничих аптек майже не залишилося, а промисловість — ні українська, ні російська — такі реактиви не випускає. Теоретичні знання, отримані на лекціях, доповнюються практичними навичками під час виробничої та навчальної практики в аптечних закладах області. Зокрема, фармакогностичну практику майбутні фармацевти мають змогу проходити на коломийському європейського рівня фармацевтичному підприємстві «Чиста флора», яке випускає екологічно чисті карпатські чаї. Сировину — лікарські трави та рослини, занесені до Червоної книги, — вони вирощують на власних плантаціях. Коледж уклав із підприємством-виробником відповідну угоду. Здебільшого (до 80%) у коледжі навчаються діти із сільських районів Івано-Франківщини та сусідніх західних областей. Близько 30% випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах, з якими коледж співпрацює вже багато років, — НФаУ, Івано-Франківському, Вінницькому, Львівському медичних університетах, Чернівецькому національному університеті. Решта випускників повертаються додому дипломованими фармацевтами. Студенти фармацевтичного відділення беруть участь і посідають призові місця у щорічних конкурсах випускників фармацевтичних відділень «Панацея», які відбуваються в різних медичних коледжах України, конкурсах «Кращий за професією», студентських олімпіадах. За успішне навчання й особисті здобутки, науково-пошукову роботу, громадську діяльність та участь у художній самодіяльності студенти нагороджуються цінними подарунками та преміями. — Попри закриття в Україні такої форми аптечних закладів, як аптечні кіоски, де працювали переважно фахівці із середньою освітою, високий попит на фармацевтів у Прикарпатті зберігається, особливо якщо брати до уваги реформування охорони здоров’я і перехід до сімейної медицини, — зазначає Василь Васкул. — До прикладу, для підвищення доступності медичної і медикаментозної допомоги населенню села чи селища міського типу при кожному ФАПі, які з часом перепрофілюють в амбулаторії або пункти сімейної медицини, планується відкриття аптеки. У ФАПі працюватиме сімейний лікар, сімейна медична сестра, дитяча медична сестра, акушер і фармацевт. Тож роботодавці активно підшукують новий персонал. Окрім того, керівників аптечних мереж традиційно запро­ шують на випускні державні іспити голови екзаменаційних комісій. А отже, бачать, хто чого вартий насправді, і можуть запросити до себе найбільш перспективних фахівців. Серед викладачів фармацевтичного відділення Коломийського медколеджу чимало представників старої аптекарської школи Прикарпаття, людей із багатющим життєвим і професійним досвідом, який вони залюбки передають молодому поколінню фармацевтів. Тому у справі підготовки фахівців поряд із високим професіоналізмом для них важливе виховання таких рис, як людяність і чуйність. Лариса Дедишина

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


Последствия железодефицитной анемии Основным патогенетическим механизмом развития железодефицитной анемии (ЖДА) является недостаток в организме железа — главного строительного материала для образования молекулы гемоглобина, в частности, его железосодержащей части — гема Как выявить железодефицитную анемию? Клиническая картина ЖДА включает проявления анемического и сидеропенического синдромов. Первый — обусловлен развитием анемической гипоксии, проявляется бледностью кожи и слизистых оболочек, снижением аппетита и работоспособности, физической и умственной утомляемостью. Кроме того, отмечаются головокружение и шум в ушах, а также иногда — систолический шум при аускультации сердца. Сидеропения обусловлена дефицитом тканевых запасов железа и снижением активности железосодержащих ферментов. Недостаток миоглобина вызывает мышечные боли. Сидеропенический синдром включает в себя дистрофические изменения кожи и слизистых оболочек в виде развития ангулярного стоматита, глоссита, атрофии сосочков языка, ломкости ногтей и койлонихий. Часто возникает извращение вкуса и обоняния. Изменение вкусовых предпочтений выражается геофагией (употреб­ ление земли, глины) и погофагией (льда). Гипотония мочевого пузыря приводит к нарушению мочеиспускания: императивные позывы, недержание мочи ночью, при смехе и кашле. Кроме того, наблюдаются изменения функционирования нервной системы: обеднение эмоциональной сферы, негативизм, вялость, депрессивное

состояние, астено-вегетативные нарушения, снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, задержка интеллектуального развития. Дефицит железа приводит к снижению иммунитета, что проявляется повышением заболеваемости ОРВИ в 3–4 раза и кишечными инфекциями, а также затяжным и осложненным течением бактериальных инфекций1.

главные причины развития ЖДА 1. Хронические кровопотери различной локализации 2. Нарушение всасывания железа 3. Повышенная потребность в железе 4. Нарушение транспорта железа 5. Алиментарная недостаточность2

Добавляем то, чего не хватает Целью терапии ЖДА является устранение дефицита железа и восстановление его запасов в организме. Для этого в первую очередь рекомендованы препараты железа для перорального приема2. Для восстановления уровня гемоглобина в организме назначают 100–200 мг железа в сутки. Если суточная доза превышает 300 мг, скорость гемопоэза не увеличивается, но возрастает риск развития побочных эффектов. Как правило, уровень гемоглобина начинает восстанавливаться в течение 15–30 суток и полностью нормализуется через 2–3 месяца лечения. После этого для полного возобновления запасов железа в организме препараты железа назначают в поддерживающих дозах (30–60 мг в сутки) в течение 2–3 месяцев для создания запасов железа в депо. При продолжающихся кровопотерях профилактические курсы лечения необходимо проводить систематически 2–4 раза в год в течение 1 месяца. Следует отметить, что в процессе кроветворения участвует не только железо, но и другие микроэлементы — медь и марганец, при их недостатке нарушается всасывание железа. Таким образом, для лечения ЖДА важно не про­ сто повышать концентрацию железа в организме, а учитывать сбалансирован­ ность гемопоэтических факторов. Список литертуры находится в редакции.

Ампула превращается… Одна ампула препарата Тотема содержит железо в сочетании с микроэлементами (марганец и медь), которые принимают активное участие в кроветворении и образовании новых эритроцитов. Наличие дополнительных микроэлементов в препарате не только увеличивает биодоступность железа, что позволяет снизить эффективную профилактическую дозу до 50 мг, а лечебную дозу до 100–200 мг, но и нормализует усвоение железа тканями. Комплексный антианемический мультиэлементный препарат Тотема содержит двухвалентное феррожелезо в комплексе со стимулятором его абсорбции органической глюконовой кислотой. Его можно использовать при

железодефицитной анемии в период беременности и кормления грудью, а также для повышения уровня гемоглобина при обильных менструальных кровотечениях или других хронических кровопотерях. Степень безопасности, уровень изученности и возможность дозирования позволяют рекомендовать препарат Тотема детям с 30-го дня жизни. Одним из его преимуществ является удобная питьевая форма, что обеспечивает максимальный контакт активных веществ с ворсинками кишечника и снижает вероятность таких побочных эффектов препаратов железа, как тошнота, анорексия, металлический привкус во рту, запоры или поносы.

Информация для специалистов в сфере здравоохранения. Полная информация о препарате содержится в инструкции по применению.

Р.С. № UA/7854/01/01 от 23.08.2013

Тотема представляет собой комплексный антианемический препарат, содержащий три важнейших незаменимых микроэлемента — железо, медь и марганец — в оптимальных дозах, обеспечивающих физиологические потребности организма в этих микроэлементах, а также максимальный терапевтический эффект при лечении железо­дефицитной анемии у взрослых и детей3


практика

/ ФАРМАклас /

Статины для атеросклероза — то же, чем был пенициллин для инфекционных болезней У. Робертс

Статиновая эпопея У каждого свои особенности В начале 1970-х гг. японские ученые A. Endo и M. Kuroda выделили из бульонной культуры плесневого гриба Penicillium citrinum антибиотик компактин, наделенный способностью ингибировать ключевой фермент синтеза холестерина в печени З-гидрокси-3-метилглутарилкоэнзим А-редуктазу (ГМГ-КоАредуктазу). В опытах на животных и в клинических исследованиях компактин зарекомендовал себя как эффективное гиполипидемическое средство. Однако первым ингибитором ГМГ-КоА-редуктазы, нашедшим клиническое применение, стал не компактин, а выделенный из Aspergillus terreus ловастатин, зарегистрированный в 1987 г. в США. Сегодня перечень разрешенных к использованию статинов включает еще два полусинтетических ингибитора ГМГ-КоА-редуктазы (правастатин, симвастатин) и несколько синтетических препаратов — флувастатин, аторвастатин, розувастатин и питавастатин. Вне зависимости от способа получения большинство статинов поступают

36

В конце ХХ в. в США, Австралии и большинстве стран Западной и Северной Европы более чем на 50% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Этого удалось достичь благодаря «тщательно спланированной и хорошо осуществленной программе профилактики и лечения атеросклероза и его осложнений с акцентами на статины». По крайне мере, так считают ведущие украинские кардиологи в организм в виде активных лекарственных форм. Исключение составляют ловастатин и симвастатин. Будучи пролекарствами, они приобретают свойства активной лекарственной формы после первого прохождения через печень. Всасываемость препаратов в желудочно-кишечном тракте варьирует в широких пределах — от 31% у ловастатина до 99% у аторвастатина. В «связь» с белками плазмы ингибиторы ГМГ-КоАредуктазы вступают «охотно», и только у правастатина свободная фракция составляет более 50%.

Статины частично метаболизируются в кишечнике, но главным образом — в печени при активном участии «представителей» семейства цитохромов Р450: ловастатин, симвастатин и аторвастатин — изофермента CYP3А4, флувастатин и розувастатин — изофермента CYP2C9. На практике это означает, что совместное использование статинов и индукторов цитохрома Р450 (будь то карбамазепин, барбитураты, дексаметазон или рифампицин) ведет к ослаблению гипохолестеринемического эффекта. А при одновременном применении статинов и конкурентных

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


\ ФАРМАклас \ ингибиторов изоферментов (циметидин, ранитидин, кетоконазол, мибефрадил, амиодарон) или их субстратов (циклоспорин, эритромицин, кларитромицин, антагонисты кальция) повышается риск развития побочных эффектов статинов. За выведение препаратов «отвечает» печень. (Разве что правастатин экскретируется преимущественно почками.) В печени реализуется и их фармакологическое действие: статины подавляют активность ГМГ-КоА-редуктазы, под влиянием которой она преобразуется в мевалоновую кислоту — субстрат для синтеза холестерина. Как следствие, в гепатоцитах образуется меньше холестерина, плотность рецепторов к липопротеидам низкой плотности (ЛПНП) на поверхности клеток увеличивается, скорость их выведения

«Безопасность статинов чрезвычайна. Наиболее распространенный побочный эффект статинов — это долголетие», — утверждает американский кардиолог B. Antman. Действительно, статины очень редко вызывают такие побочные эффекты, как боль в животе, метеоризм, диарея, запоры, бессонница, которые обычно исчезают через две-три недели лечения либо сами из плазмы возрастает и, соответственно, уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП снижается. Не исключено, что снижение содержания ЛПНП в крови происходит еще за счет увеличения скорости выведения их предшественников — липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) и липопротеидов промежуточной плотности (ЛППП), а также уменьшения синтеза ЛПОНП в печени, потому что рецепторы к ЛПНП способны распознавать апопротеин Е, содержащийся в липопротеидах очень низкой и промежуточной плотности, а холестерин является важным компонентом ЛПОНП. Возможно, по этой же причине под влиянием статинов снижается уровень триглицеридов. (В составе ЛППП на долю триглицеридов приходится примерно 30%.) Относительно воздействия ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы на уровень холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) существуют две основные версии. По одной из них, повышение концентрации ХС ЛПВП может быть следствием снижения уровня ХС ЛПНП. Согласно второй версии, наблюдаемый

эффект обусловлен возможным влиянием статинов на гены скавенджер-рецептора SR-BI и трансмембранного белка АВС-I, регулирующих обмен стеролов. Гипохолестеринемическая активность статинов неодинакова. Достаточно сказать, что в дозе 40 мг ловастатин снижает уровень ХС ЛПНП на 25, флувастатин — на 29, правастатин — на 28, симвастатин — на 38, аторвастатин — на 47, розувастатин — на 55%. Гиполипидемическим действием эффекты статинов не исчерпываются. Препараты этой группы способны в той или иной степени оказывать противовоспалительное и антитромботическое действие, улучшать функцию эндотелия, подавлять пролиферацию и миграцию гладкомышечных клеток и фибробла-

практика

Сфера применения Эффективность статинов во вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний доказана многими крупномасштабными исследованиями, правда, полученные данные порой отличаются. К примеру, исследование CARE свидетельствует о том, что у пациентов, принимавших правастатин в течение 5 лет, на 27% снижалась потребность в реваскуляризации и на 25% реже развивался нефатальный инфаркт миокарда. По данным исследования LIPID, благодаря пятилетней терапии правастатином смертность вследствие коронарных событий уменьшилась на 24%, а фатальный и нефатальный инфаркт миокарда развивался на 29% реже. Исследование PROVE IT продемонстрировало снижение частоты развития всех

по себе, либо после снижения дозы препарата. К снижению дозы прибегают и при умеренном повышении уровня печеночных ферментов — аспартатаминотрансферазы (АсТ) и аланинаминотрансферазы (АлТ), которое отмечается у 1–5% пациентов, принимающих статины. А вот при статиновой миопатии без отмены препаратов не обойтись стов, укреплять оболочку атероматозной бляшки и стабилизировать нестабильные атеросклеротические бляшки. Характерно, что дополнительные эффекты развиваются быстро (большинство в течение нескольких месяцев, некоторые за несколько дней), тогда как реализация гипохолестеринемического действия требует от 3 до 5 лет. Обнаружена способность статинов стимулировать синтез фактора роста остеобластов, что позволяет использо­вать их при лечении остеопороза. Применение статинов значительно (на 37–70%) снижает риск развития болезни Альцгеймера, а также частоту отторжения органов и цитотоксичность естественных киллеров у пациентов, перенесших трансплантацию. Кроме того, статины обладают противоопухолевым эффектом, который проявляется ингибированием синтеза ДНК, антипролиферативной активностью и подавлением метастазирования. В общем, как сказал в свое время McMurray, «статины представляют класс лекарственных препаратов, которыми может гордиться современная медицина».

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua

сердечно-сосудистых заболеваний на 34% в результате применения аторвастатина на протяжении двух лет. В исследовании GREACE у пациентов, леченных аторвастатином в течение трех лет, реже на 47 и 57% соответственно развивались нефатальный инсульт и нефатальный инфаркт миокарда, а общая смертность сократилась на 42%. При использовании аторвастатина в дозе 80 мг в сутки происходит регрессия атеромы и значительно снижается уровень основного маркера воспаления — C-реактивного белка. Последнее обстоятельство, выявленное в исследовании REVERSAL, указывает на целесообразность назначения аторвастатина в высоких дозах пациентам с острым коронарным синдромом, при котором отмечается обострение воспалительного процесса в коронарных артериях. Подтверждением может служить исследование MIRACL, показавшее, что раннее назначение аторвастатина в высоких дозах при остром коронарном синдроме вне зависимости от исходного уровня «плохого» холестерина существенно снижает частоту госпитализации и риск ранних повторных ишемических состояний.

37


практика

/ ФАРМАклас /

Неплохо зарекомендовали себя статины и в первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, иллюстрацией чему могут служить два самых крупных исследования 90-х годов: WOSCOPS и AFCAPS/TexCAPS. Данные первого исследования с участием 6495 пациентов с гиперхолестеринемией без клинических проявлений ИБС свидетельствуют о значительном уменьшении риска развития коронарных осложнений (на 31%) и снижении частоты развития сахарного диабета 2-го типа (на 30%) при использовании правастатина в течение 5 лет. Результаты второго исследования примерно с таким же количеством участников, у которых уровень холестерина был в норме или несколько повышен и отсутствовали клинические проявления атеросклеротических сосудистых поражений, демонстрируют существенное снижение риска развития кардиоваскулярных осложнений (на 32–47%) и уменьшение случаев смерти вследствие сердечно-сосудистой патологии (на 33%) при использовани ловастатина на протяжении 5 лет. Благодаря данным WOSCOPS и AFCAPS/ TexCAPS, а также результатам других менее крупных исследований сформировалось мнение о целесообразности профилактического применения статинов при гиперхолестеринемии типов IIа и IIб по классификации Фредриксона1 или при наличии других факторов риска развития ИБС, в частности, артериальной гипертензии и сахарного диабета 2-го типа. Ложка дегтя в бочке меда «Безопасность статинов чрезвычайна. Наиболее распространенный побочный эффект статинов — это долголетие», — утверждает американский кардиолог B. Antman. Действительно, статины очень редко вызывают такие побочные эффекты, как боль в животе, метеоризм, диарея, запоры, бессонница, которые обычно исчезают через две-три недели лечения либо сами по себе, либо после снижения дозы препарата. К снижению дозы прибегают и при умеренном повышении уровня печеночных ферментов — аспартатаминотрансферазы (АсТ) и аланинаминотрансфеСогласно классификации Фредриксона, принятой ВОЗ в качестве международной стандартной номенклатуры гиперлипидемий, тип IIа характеризуется недостаточностью ЛПНП-рецепторов, тип IIб — недостаточностью ЛПНП-рецепторов и аполипопротеина В.

1

38

разы (АлТ), которое отмечается у 1–5% пациентов, принимающих статины. А вот при статиновой миопатии без отмены препаратов не обойтись. Здесь

Последний существенно повышает риск развития всех «разновидностей» статиновой миопатии. В равной степени это относится к никотиновой кислоте,

уместно напомнить, что к миопатии относятся миалгия, миозит и рабдомиолиз. Миалгия и миозит проявляются мышечной болью и слабостью. При миозите наблюдается более чем пятикратное повышение уровня креатинфосфокиназы (КФК). Рабдомиолиз — синдром, развивающийся вследствие повреждения скелетных мышц; характеризуется более чем десятикратным повышением уровня КФК и увеличением содержания креатинина в крови. Как правило, сопровождается окрашиванием мочи в коричневый цвет и миоглобинурией, которая, в свою очередь, вызывает острую почечную недостаточность, зачастую заканчивающуюся смертью больного. Рабдомиолиз развивается очень редко (1,2 случая на 10 тысяч принимающих статины), а частота летального исхода еще ниже — 1 случай на 1 млн назначений статинов. Тем не менее в 2001 г. компания Bayer была вынужна отозвать с рынка церивастатин после регистрации 83 случаев фатального рабдомиолиза. Как выяснилось, большинство умерших принимали церивастатин в высокой дозе (0,8 мг/сут), а 12 человек одновременно со статином получали гем­фиброзил.

циклоспорину, противогрибковым средствам (азолы), антибиотикам — макролидам, верапамилу и амиодарону. Среди других факторов риска обычно упоминают сопутствующие заболевания (в частности, почечную или печеночную недостаточность), послеоперационный период, недостаточное питание, избыточное употребление алкоголя и грейпфрутового сока, а также возраст старше 80 лет и пол (женский). Что касается частоты встречаемости еще одного побочного эффекта статинов — острого панкреатита, то в литературе описано 12 случаев развития заболевания на фоне лечения ловастатином, симвастином, аторвастатином, правастатином и флувастатином. Из 12 больных один умер, судьба второго неизвестна, у остальных панкреатит удалось излечить. Пяти пациентам снова назначили статины. Но лишь у одного больного возобновление терапии не привело к рецидиву панкреатита. В журнале The Lancet были опубликованы результаты метаанализа, свидетельствующие о том, что при длительном — на протяжении 4 лет — применении статинов риск развития сахарного диабета 2-го типа возрастает на 9%. Ламара Львова, канд. биол. наук

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


практика

/ ФАРМАклас /

Порадити і не зашкодити

У медичній практиці все частіше зустрічається таке поняття, як «каскад призначень». Що воно означає? Коли під час лікування того чи іншого захворювання пацієнту призначають хімічні, синтетичні засоби, вони діють на всі органи людини, на деякі — позитивно, а на решту — негативно. Таким чином, долаючи одну хворобу, людина набуває іншої. Натомість застосування ліків на власний розсуд, без повного обстеження та встановлення правильного діагнозу не лише шкодить здоров’ю конкретної людини, а й призводить до поступової алергізації населення

«Кардинально вплинути на ситуацію і відучити людей від самолікування працівники аптек не в змозі, адже таке явище спровоковане цілою низкою проблем у сфері охорони здоров’я. Проте провізори та фармацевти можуть запропонувати відвідувачеві препарати, які матимуть щонайменше побічних дій. Як ви вже зрозуміли,

йдеться про галенові препарати безпечні, ефективні та доступні за ціною», — стверджує Іван Грига, канд. мед. наук, доцент, завідувач кафедри біохімії та фармакології з курсом інфекційних хвороб медичного факультету Ужгородського національного університету. Настої, відвари, екстракти… Галенові препарати — препарати, названі за ім’ям давньоримського лікаря Клавдія Галена, який отримував лікарські засоби шляхом спеціальної обробки рослинної та тваринної сировини та виділення з неї діючої речовини. До цієї групи належать настої, спиртові настойки, екстракти тощо. На-

40

стої та відвари — це рідкі лікарські форми, водні витяжки з рослинної сировини або водні розчини концентрованих екстрактів, спеціально для цього приготовлених. Настоянки — спиртові витяжки з рослинної сировини, виготовлені шляхом її настоювання на 70% спирті. Рідкі екстракти готують так само, як настоянки, тільки спиртова витяжка концентрується. Основними перевагами фітотерапевтичних засобів є менша токсичність; дешевша ціна порівняно з іншими готовими лікарськими формами; можливість приготувати в домашніх умовах. Лікувальна дія рослин зумовлена вмістом у них специфічних хімічних сполук, більшість з яких — це органічні речовини (білки, алкалоїди, глікозиди, флавоноїди, кумарини, сапоніни, вуглеводи, нуклеїнові кислоти, вітаміни, ефірні олії, гіркоти, мікро- та макроелементи). «Універсальні лікарі» Лікарські рослини пригнічують хвороботворні мікроорганізми (бактерії, гриби) та віруси, що можуть спричиняти запалення, порушення функції окремих органів і систем. Розрізняють бактерицидну та бактеріостатичну дію рослин, тобто коли вони здатні знищувати та пригнічувати ріст і розмноження мікроорганізмів відповідно. Лікарські рослини • мобілізують захисні сили організму (ехінацея, женьшень, родіола рожева, аралія, елеутерокок, обліпиха, солодка,

• •

• •

люцерна, левзея, оман високий, ялівець, корінь лопуха, цикорій, любисток); чинять антиалергічну дію (любисток, череда, м’ята); посилюють секреторну функцію шлунка (золототисячник, м’ята, деревій), а також приплив крові до органів і систем, завдяки чому змінюється обмін речовин і процес одужання відбувається швидше; спиняють кровотечу (кропива, деревій, калина, конюшина, люцерна) та загоюють рани завдяки посиленню поділу клітин (обліпиха, шипшина); підсилюють ферментативну активність організму; впливають на нервову систему, стимулюючи її (женьшень, левзея, аралія, елеутерокок, родіола), діють заспокійливо (хміль, астрагал хлопунець, астрагал солодколистий, собача кропива, конюшина біла); мають загальнотонізуючу, адаптогенну та актопротекторну дію (елеутерокок, женьшень, аралія, лимонник китайський, родіола рожева, арніка, тирлич).

Надаючи фармацевтичну опіку відвіду­ вачеві, який придбав в аптеці лікарські засоби на основі рослинної сировини, провізор повинен нагадати йому, що фітотерапію розглядають передусім як метод, що допомагає попередити рецидив або загострення хвороби та сприяє покращенню результатів амбулаторного, стаціонарного або санаторного лікування. Підготувала Лариса Дедишина

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


Тантум Верде® —

непридуманная история Пролог К вечеру температура упала на несколько градусов ниже нуля, но с крыши школы, где в течение дня подтаивал снег, продолжала стекать вода. Вода замерзала, и уже на следующее утро на карнизе возле центрального входа красовалась ледяная красавица — сосулька. Старшеклассники спешили на первый урок, а вот малыши не торопились заходить в школу — их внимание привлекла сосулька, похожая то ли на елочную игрушку, то ли на мороженое. «Наверное, она очень вкусная», — подумал первоклассник Саша, после чего отломал кусочек сосульки и отправил в рот. На следующее утро в горле запершило, появился сухой кашель, поднялась температура тела — Саша заболел. Доктор говорит: «Фарингит!» «Фарингит, т.е. острое воспаление слизистой оболочки глотки», — сказала Алла Николаевна, лечившая Сашу с самого рождения. Доктор объяснила маме ребенка, что болезнь могло спровоцировать как общее переохлаждение организма (в школе прохладно), так и местное переохлаждение глотки холодным воздухом или пищей («Сосулька!», — подумал Саша). Чаще всего у детей бывают вирусные фарингиты, как правило, они проявляются яркокрасным горлом, краснота которого распространяется еще и на небные миндалины и область мягкого неба, на задней стенке глотки могут появляться красные точки, кровоизлияния в виде точек или пузырьки. Часто выделения, стекающие по задней стенке глотки при воспалении околоносовых пазух способствуют развитию бактериальных осложнений. Возбудителями бактериальных фарингитов обычно являются стрептококки, стафилококки, а также менингококки, гемофильная палочка и другие микроорганизмы. В редких случаях и при условии общего снижения иммунной защиты может возникать грибковый фарингит, например, как следствие нерациональной антибиотикотерапии. Будьте здоровы с Тантум Верде®! Доктор сказала, что Саше нужно давать побольше жидкости (травяные отвары, чай с лимоном), при этом диета должна быть растительно-молочной, а сама еда — полужидкой и жидкой, не очень горячей, но и не слишком холодной. Горло желательно держать в тепле, для этого на область шеи нужно накладывать согревающие компрессы и обвязывать теплым шарфом. А вот для того чтобы предотвратить распространение воспаления на трахею и бронхи и не допустить развития осложнений, доктор назначила Тантум Верде® — эффективное противовоспалительное средство, которое также обладает анальгезирующим, противоэкссудативным, антибактериальным и местноанестезирующим действием. На вопрос мамы, не опасно ли лекарство для ребенка, доктор рассказала, что Тантум Верде® — оригинальный итальянский препарат, который имеет благоприятный профиль безопасности, подтвержденный клиническими испытаниями. Доктор объяснила маме, что Тантум Верде® в форме спрея для полости рта можно применять с четырехлетнего возраста, а когда Саше исполнится двенадцать, можно будет ислользовать Тантум Верде® в форме раствора для ротовой полости. В свою очередь, Саша испугался, что мама опять будет мазать ему горло. К счастью, оказалось, что после спрея Тантум Верде® не остается неприятных ощущений, и можно есть, не опасаясь, что будет больно глотать. На ночь мама рассказала Саше историю о том, что в давние времена добрые волшебники всегда говорили «тантум верде», когда хотели, чтобы люди были счастливы и здоровы. Вместо эпилога Саша посмотрел на маленькую лужицу под карнизом, где еще недавно висела сосулька, улыбнулся и уверенно толкнул школьную дверь…

Краткая характеристика лекарственного средства Тантум Верде®. Состав: 100 мл раствора для ротовой полости содержат 0,15 г бензидамина гидрохлорида; 100 мл спрея для ротовой полости содержат 0,15 г бензидамина гидрохлорида. Тантум Верде® является нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП) с обезболивающими и антиэкссудативными свойствами. При местном применении Тантум Верде® действует как дезинфицирующее средство. Применяется для симптоматического лечения раздражающе-воспалительных заболеваний ротоглотки; боли, обусловленной гингивитом, стоматитом, фарингитом; в стоматологии после экстракции зуба или с целью профилактики. Как правило, Тантум Верде® хорошо переносится. Сообщений о побочных реакциях при применении препарата в рекомендованных дозах не было. Иногда возникает ощущение онемения или жжения в области нанесения, что связано с присутствием этанола в составе препарата. Полный перечень возможных побочных эффектов указан в инструкции для медицинского применения препарата. 1. Effect of chlorhexidine gluconate and benzydamine hydrochloride mouth spray on clinical signs and quality of life of patients with streptococcal tonsillopharyngitis: multicentre, prospective, randomised, double-blinded, placebo-controlled study. C Cingi, M Songua, A Urala, N Erdogmusa, M Yildirima, H Caklia and C Bala // The Journal of Laryngology & Otology/Volume125/Issue06/June 2011, pp 620–625. 2. Gia­comelli F, Pastore F, Zangari M, Marchiori C, Soranzo GP. Tonsillectomie: terapia e postoperatoria con Tantum Verde Nebulizzatore // Gazz. Med. Ita. — 1984; 143: 639-44. 3. Whiteside M. Report on an open assessment of Difflam spray in young patients in general practice. — Macclesfield, Cheshire, England. Р.С. Тантум Верде спрей № UA/3920/02/01, Наказ МЗ Украины № 566 от 26.07.2012. Р.С. Тантум Верде раствор № UA/3920/01/01, Наказ МЗ Украины № 1015 от 22.11.2010.

Информация о лекарственном средстве. Информация для специалистов здравоохранения для использования в профессиональной деятельности. 04119, г. Киев, ул. Мельникова, 83-Д, оф. 404. тел.: (044) 538-0126, факс: (044) 538-0127


практика

/ ФАРМАклас /

Приготовление недозированных порошков по прописи Веремеенко Порошки — одна из наиболее древних лекарственных форм, применявшаяся в медицинской практике и не утратившая своего значения до настоящего времени. Широкое использование порошков связано с простотой их приготовления, точностью дозирования, а также универсальностью состава (в форме порошков можно сочетать различные по свойствам лекарственные вещества)

Данный лекарственный препарат является сложным недозированным порошком для наружного применения, содержащим стрептоцид — кристаллическое вещество, которое необходимо измельчать с этиловым спиртом.

Нинель Орловецкая, канд. фарм. наук, доц., Оксана Данькевич, канд. фарм. наук, доц., Руслан Редькин, канд. фарм. наук, НФаУ Rp.: Strepticidi Sulfadimesini Norsulfasoli ana 5,0 Misce, fiat pulvis. Da. Signa. Порошок для вдуваний в полость уха.

К порошкам для наружного применения, которые в основном являются недозированными, относятся: • присыпки, применяемые для лечения ран и различных поражений кожи или слизистых оболочек; • порошки для вдуваний, применяемые для вдувания в полости тела (ухо, носоглотку и т.д.); • зубные порошки; • нюхательные порошки; • порошки для приготовления растворов, применяемых для полосканий, примочек, обмываний и т.д. В зависимости от способа применения различают порошки для внутреннего применения, наружного применения и для инъекций. В зависимости от способа дозирования существуют дозированные (разделенные на отдельные дозы) и недозированные (не разделенные на дозы) порошки. Технологические стадии приготовления порошков Технология приготовления порошков довольно проста. Ее можно разделить на два этапа: • преобразование грубодисперсных веществ в порошкообразное состояние и получение однородной смеси, что осуществляется на стадиях измельчения и смешивания; • получение из порошковой смеси отдельных оформленных доз: стадии дозирования, упаковки и оформления. Необходимость выполнения тех или иных технологических стадий во время приготовления порошков зависит от состава рецептурной прописи и физико-

42

химических свойств лекарственных веществ (агрегатное состояние, плотность, цвет, запах и др.). В зависимости от медицинского назначения и способа применения порошки должны иметь определенный размер частиц: • порошки для внутреннего применения должны быть измельчены до 0,16 мм; • порошки, предназначенные для применения в форме присыпок и вдуваний, в целях достижения большей суммарной поверхности должны быть измельчены до частиц размером 0,1 мм; • нюхательные порошки следует измельчать до размера частиц 0,2 мм — при вдыхании такой порошок должен попасть лишь в верхние дыхательные пути, но не в бронхи и альвеолы; • порошки для приготовления растворов в домашних условиях, как правило, отпускаются из аптек без дополнительного измельчения (калия перманганат, борная кислота, натрия гидрокарбонат). Измельчение — процесс уменьшения размеров частиц твердых лекарственных веществ — имеет большое значение при приготовлении порошков. Как правило, тонко измельченные вещества обладают бóльшим терапевтическим эффектом. Чем больше измельчено лекарственное вещество, тем быстрее и полнее оно может всасываться, а нерастворимые вещества лучше адсорбируются слизистыми оболочками и оказывают большее терапевтическое воздействие. При измельчении размер частиц лекарственных веществ выравнивается, после чего они легко и равномерно смешиваются. При измельчении в ступке одновременно происходит два процесса: разъединение частиц под действием приложенной силы и укрупнение мелких частиц в

результате взаимного притяжения. Когда эти процессы приобретают одинаковую скорость, т.е. находятся в равновесии, дальнейшее измельчение веществ не имеет смысла, поэтому устанавливают оптимальное время измельчения. Оно не одинаково для разных веществ и при измельчении в ступке составляет примерно 1,5–2 мин для порошков массой от 1 до 3 г и 3–5 мин для порошков массой 6–40 г. Если же необходима бóльшая степень измельчения, чем достигнутая в момент равновесия, то применяют специальные приемы измельчения порошков: • с помощью вспомогательных веществ (например, молочного сахара); • с добавлением летучих жидкостей (95% этилового спирта или медицинского эфира). Смешивание — процесс достижения однородности смеси — основная операция при приготовлении сложных порошков. Способ и порядок смешивания порошков зависит от весового соотношения прописанных ингредиентов и их физико-химических свойств. Практические положения, которых следует придерживаться при смешивании порошков, изложены нами в предыдущих статьях. О качестве смешивания лекарственных веществ судят по степени их дисперсности и однородности полученной смеси, которую определяют путем надавливания пестика на готовую порошковую массу. При просматривании невооруженным глазом массы приготовленного порошка не должно обнаруживаться отдельных частиц ингредиентов. В смеси, содержащей окрашенные лекарственные средства, не должно содержаться разноцветных частиц. Упаковка. Недозированные порошки отпускают в бумажных пакетах, в картонных или пластмассовых коробках либо в стеклянных баночках. Присыпки желательно отпускать в специальной упаковке с дополнительной внутренней крышкой, имеющей мелкие отверстия для распыления.

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


Технология приготовления порошков по прописи Веремеенко

1

2

В ступку помещают отвешенный стрептоцид и добавляют этиловый спирт (5 капель на 1 г)

На электронных весах отвешивают 5 г стрептоцида

4

Последовательно добавляют сульфадимезин и норсульфазол

Измельчают стрептоцид до полного испарения спирта

5

После добавления каждого компонента смесь тщательно измельчают и смешивают

7

Однородность смешивания оценивают визуально

3

6

Проверяют однородность полученной смеси

8

Приготовленный порошок помещают во флакон для отпуска и укупоривают

Кузьма Никитич Веремеенко (1922–2006) — выдающийся украинский биохимик-энзимолог, заслуженный деятель науки и техники Украины, профессор Института отоларингологии им. А.И. Коломийченко АМН Украины. Во время Великой Отечественной войны Кузьма Веремеенко прошел от Новороссийска до Берлина артиллеристом. Орудие, расчетом которого он командовал во время штурма рейхстага, экспонируется в Музее артиллерии в Санкт-Петербурге. В 1957 году академик В.А. Белицер предложил своему ученику Кузьме Веремеенко разработать технологию получения лечебных препаратов протеолитических ферментов трипсина и химотрипсина в чистом виде для применения в клинической практике. Результаты биохимических исследований механизма их лечебного действия — это теоретические и практические наработки, сформулированные в докторской диссертации Кузьмы Никитича Веремеенко (1965 г.). Научные изыскания, изложенные в трудах ученого, позволили решить глобальные вопросы медицинской энзимологии, а его работы необычайно широко цитируются в мировой литературе.

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua

9

Готовый препарат оформляют к отпуску этикеткой «Наружное»

По данным Украинского центра научной медицинской информации и патентно-лицензионной работы, профессор К.Н. Веремеенко в 90-е годы прошлого столетия занимал первое место среди украинских ученых по индексу цитирования. Много десятилетий Кузьма Никитич работал главным научным сотрудником лаборатории биохимии Института отоларингологии им. А.С. Коломийченко МЗ Украины. В 1980 году был создан Республиканский центр медицинской энзимологии, где К.Н. Веремеенко стал основателем научной школы медицинской биохимии. За разработку теоретических основ медицинской энзимологии и принципов применения этих методов в клинической практике профессору К.Н. Веремеенко была присуждена Государственная премия Украинской ССР за 1987 год, а также он стал лауреатом премии им. А.В. Палладина АН УССР.

43


практика

/ обмін досвідом /

Формат, що зближує Наталія Приступа

Фармамаркети покликані зробити фармопіку відвідувачів аптечних закладів досконалішою, переконане керівництво Національної мережі «Аптека Здоров’Я»

Національна мережа «Аптека Здоров’Я», центральний офіс якої знаходиться у Харкові, з’явилася у Львові рік тому. Тривалий досвід роботи (компанія існує з 2003 р. і налічує понад 150 аптечних закладів у формі фармамаркетів під торговими марками «Мега Аптека» і «Аптека Здоров’Я» в обласних та районних містах України), продумана маркетингова, асортиментна й цінова політика, підбір висококваліфікованого й компетентного персоналу дозволили підприємству, територіально значно віддаленому від Галичини, за такий короткий час не лише завоювати своє місце на перенасиченому аптеками фармацевтичному ринку Львова, але й здобути повагу і прихильність вибагливих львів’ян. Про підсумки першого року роботи розповідає завідувач «Мега Аптеки» (аптеки № 9 у Львові) Наталія Борисівна Приступа. Віч-на-віч — Від весни 2012 р. наше фармацевтичне підприємство створило у Львові п’ять аптечних закладів, — розповідає Наталія Приступа. — Серед них три аптеки відкритого формату під брендовою назвою «Мега Аптека» та дві класичні — «Аптека Здоров Я». 25 січня 2014 р. наш дружний колектив аптеки відсвяткував перший день народження. Зазначу, що саме завдяки кваліфікованому і відданому персоналу лише за рік ми змогли завоювати довіру мешканців найбільшого мікрорайону Львова — Сихівського, населення якого — понад 150 тис. осіб, що перевершує чисельність деяких інших обласних центрів. Окрім того, дуже зручним є розташування фармамаркету «Мега Аптека» у самому мікрорайоні, де

44

зручно самому взяти упаковку безрецептурного препарату і уважно ознайомитися з інструкцією. У разі потреби на допомогу прийде провізор-консультант торгової зали. Фармамаркет максимально зближує провізора і пацієнта, дає можливість поспілкуватися віч-на-віч і здійснювати фармацевтичну опіку. Це своєрідний вияв довіри аптекарів до відвідувачів і навзаєм, мабуть, тому крадіжок товару у нас за рік роботи не траплялося.

знаходяться велика транспортна розв’язка, продуктові і промислові ринки, супермаркети, кафе і ресторани. Щоденно нашу аптеку відвідують майже 500 осіб, більше 400 з них здійснюють покупки. Мушу визнати, що люди зустріли новий аптечний заклад з певною пересторогою. Мовляв, вивіска аптечна, а заходиш, наче до магазину: просторий торговий зал більш як 200 м2 і безліч стелажів з різноманітною продукцією. А де ж ліки? А ліки, як і належить, знаходяться у закритій для клієнтів фармзоні. Проте, каже завідувач, у деяких харківських фармамаркетах «Мега Аптека» пішли ще далі — у вільному доступі пропонують відвідувачам навіть безрецептурні лікарські засоби, і, що цікаво, відгуки харків’ян винятково схвальні. Трохи незвично, але дуже

Усі ліки завжди в наявності Це гасло національної аптечної мережі зобов’язує до безвідмовного обслуговування відвідувачів, тож постійними покупцями «Мега Аптеки» можна вважати всі категорії населення. З огляду на ціни на лікарські засоби, а також значну номенклатуру дитячих товарів цю аптеку особливо полюбляють пенсіонери і матері з малими дітьми. Асортимент аптеки № 9 в цілому становить близько 80 тис. найменувань, з яких лікарських засобів — більше 20 тис. Це високовартісні брендові й оригінальні препарати та якісні генерики різного цінового рівня, тобто всі основні групи засобів, у тому числі життєво необхідні. Щодня поставки лікарських препаратів здійснюють своїм автотранспортом дистриб’ютори з Києва, Харкова, Дніпропетровська, Луганська, Львова, отож, нема потреби накопичувати продукцію. А от на парафармацію, зокрема, дитяче харчування та підгузки, створюємо невеликий тижневий запас, який із дотриманням усіх необхідних вимог зберігаємо у матеріальних кімнатах. Окрім того, аптека пропонує вироби медичного призначення (апарати для вимірювання артеріального тиску і глюкометри

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


\ обмін досвідом \ українських і зарубіжних виробників), пристосування для неповносправних, предмети догляду за хворими, які лежать. А ще лікувальну косметику, в тому числі дитячу, лікувальні чаї, БАДи, засоби догляду за порожниною рота, тілом та волоссям. Асортиментну політику формують у харківському офісі компанії менеджери за різними напрямками, але аптека має право (і постійно ним користується) коригувати свої замовлення з урахуванням реальних потреб львів’ян. У фармамаркеті діє послуга «Ліки під індивідуальне замовлення». Усвідомлюючи, що назагал українці небагаті, і ціна препарату, як правило, є головним критерієм вибору, компанія приділяє велику увагу саме ціноутворенню на продукцію аптечного асортименту. Незважаючи на те, що «Мега Аптеки» вважаються у Львові аптечними закладами низького цінового рівня, в них додатково діє ще кілька дисконтних програм для різних категорій населення. До прикладу, дисконтні картки, які дають право на знижку до 7% у рамках «Програми для пенсіонерів», 5–7% — учасникам «Програми для мами і дитини + лікувальна косметика». На осіб працездатного віку і студентів розрахована «Картка постійного покупця», яка дає знижку до 5% на весь асортимент. Діють у нас і сезонні програми. Взимку це привабливі цін на протизастудні засоби, влітку — на лінійку засобів догляду за шкірою при засмазі, препарати від укусів комах, навесні — протиалергічні і засоби для травного тракту. Ще одна велика група постійних клієнтів — хворі на артеріальну гіпертензію, оскільки аптека бере активну участь у Пілотному антигіпертензивному проекті, а також застраховані відвідувачі. Загалом ми співпрацюємо з 15 страховими компаніями. Колектив «Мега Аптеки» № 9 складають провізори і фармацевти, а також продавціконсультанти й контролери. Адміністрація не шкодує коштів на підвищення професійного рівня спеціалістів. Окрім обов’язкових курсів підвищення кваліфікації, вони беруть участь у тренінгах, які регулярно проводять у Львові з різних напрямків фармацевтичної діяльності, стажуються у навчальному відділі центрального офісу в Харкові. Компетентність, бажання вчитися, комунікабельність, уважність, терплячість, доброзичливість — корпоративні стандарти, яким відповідає персонал компанії. Своєю чергою, адміністрація підприємства гарантує аптекарям повний соціальний пакет і лояльне ставлення, розуміючи, що захищений спіробітник працюватиме з більшою віддачею. Лариса Дедишина

практика

Фармамаркет максимально зближує провізора і пацієнта, дає можливість поспілкуватися вічна-віч і здійснювати фармацевтичну опіку

До речі

Точно визначити дату і місце відкриття першого фармамаркету виявилося досить важко, а знайти універсальний термін для подібного формату роботи аптек в різних країнах практично неможливо. Думки експертів зійшлись на тому, що фармамаркети, які відповідають принципам роботи своїх сучасників, стали масово з’являтися на ринку капіталістичних країн у 50–60 рр. минулого століття. Країною-засновницею фармамаркету прийнято вважати США, де понад 50 років тому з’явилися перші широкопрофільні магазини, що включили в свій асортимент лікувальну косметику, фармацевтичну продукцію з нескладною рецептурою, засоби для профілактики і зміцнення здоров’я, а в 1963 р. була створена мережа CVS (Consumer Value Stores) — Pharmacy. Майже через 10 років подібний крок був зроблений і в деяких західноєвропейських країнах. Досить часто це були невеликі маркети в «спальних районах», на трасах біля автозаправок, кафе, готелів. Невдовзі почав змінюватися асортимент таких аптек: на їхніх вітринах з’явилися продукція для здорового способу життя, БАДи, дитяче харчування, дієтичне печиво, безалкогольні напої, серветки, засоби для гоління — іншими словами, те, що може знадобитися спонтанному покупцеві, окрім лікарських засобів. Варто відзначити, що в кожній країні аптека несе в собі різне смислове навантаження. Скажімо, списки ОТСпрепаратів FDA і EMEA (тобто в США і в Європі) різні — європейський список набагато менший; фармацевтичні відомства намагаються максимально обмежити доступ кінцевого споживача

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua

до препаратів рецептурного відпуску. Проте у США розглядають питання переходу на європейську систему обмеження. Це пов’язано з інтернетторгівлею, через яку люди дістають доступ до RX-препаратів без рецепта. До прикладу, в США на базі всесвітньо відомої мережі супермаркетів WalMart розташована аптечна мережа Walgreens, де можна придбати практично все, починаючи від препаратів і засобів гігієни, і закінчуючи батарейками, газетами і канцелярським приладдям. Середня площа аптечних маркетів Walgreens становить близько 1500 м2 — це навіть не торгові зали, а цілі павільйони. Аптеки в США керуються принципом: «Ми продаємо не тільки ліки, тут ви знайдете все для краси, здоров’я і затишку людини». Це не просто реклама, а реальна турбота про клієнта, максимум запропонованих послуг і роль помічника, порадника і друга у будь-якій ситуації. Іншими словами — це випробуваний і дуже успішний спосіб залучення і утримання клієнтів. Мирослава Підгірна, асист., Оксана Блавацька, канд. фарм. наук, доц., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

45


/ Міні-тренінг від компанії «Біонорика» /

Как дарить подарки партнерам по бизнесу и коллегам

Умение делать подарки является проявлением внутренней культуры человека. Это искусство, которому можно и нужно научиться. Таким образом можно выразить чувства, поздравить с праздником и просто поднять настроение. Подарки делают людей добрее и создают дружескую обстановку в коллективе. При этом неважно, дарите ли вы дорогой подарок или просто милый сувенир Для деловых партнеров Поздравление партнеров по бизнесу способствует успешному сотрудничеству. В деловой жизни подарок из знака внимания часто трансформируется в один из инструментов маркетинга. Подарки в деловой практике дарят как сувениры, связанные со знаковыми событиями в истории компании, носители рекламной информации (логотипа, слогана и пр.). Однако стоит учитывать, что деловой этикет намного строже, ведь речь идет о людях, чьи привычки и интересы часто нам неизвестны. К примеру, в данном случае не принято дарить одежду, косметику и парфюмерию, поскольку эти аксессуары считаются достаточно интимными. Следует отметить, что стоимость делового подарка не должна быть слишком высокой. Во-первых, это «обязывает», а во-вторых, может расцениваться как подкуп. Если все же есть желание или необходимость преподнести дорогой подарок, то сделать это лучше всем коллективом. В целом, самыми уместными презентами, в соответствии с правилами делового

46

этикета, считаются стильные канцелярские товары: письменные приборы, ежедневники, визитницы, календари и т.п. Для сотрудников Придумать подарок коллегам по работе — задача и вовсе не из простых. В маленьком и дружном коллективе можно как бы случайно узнать, кому какой приятной мелочи не хватает. Такой подход удачно выделит вас в глазах коллег. Напротив, в большом коллективе подарки выбирают практически одинаковые для всех. Именно такой подход способствует поддержанию нормального психологического микроклимата. Наиболее простым и скромным подарком коллеге будет открытка. Однако даже если открытки у всех одинаковые, тексты поздравления должны быть различными. Можно написать шутливые стихи, упомянув в них заслуги сотрудника и подчеркнув его достоинства. Неплохим вариантом могут быть съедобные подарки — шоколадные фигурки ручной работы, конфеты с поздравительной открыткой (преимущественно для женщин).

Финансовые правила • Подарок не должен быть дорогим, иначе это может поставить в неудобное положение получателя. • Подарок шефу дарят вместе с коллективом. При этом если он куплен в складчину, то не должен быть дешевым. • Дарить дешевый подарок в дорогой упаковке — дурной тон. • Подарки коллегам должны находиться в одной ценовой категории, чтобы никто не обиделся. • Если вы хотите выделить когото, подарив более дорогую вещь, сделайте это тет-а-тет. • Перед тем как вручать подарок, не забудьте снять с него ценник Красивая фигурная ароматизированная свеча в оригинальной упаковке подойдет как мужчинам, так и женщинам. Также в качестве подарка будут уместны забавные и практичные вещицы: магнитики на холодильник, чашки, флешки, коврики для мыши. Можно подарить стильный брелок, соответствующий марке автомобиля коллеги, красивое украшение к его мобильному телефону или оригинальной формы зажим для денежных купюр. Канцелярские принадлежности уместны в качестве подарков для строгих и сдержанных сослуживцев. Довольно неординарно выглядит куб, выполненный из дерева, грани которого содержат различные полезные фразы. При поворачивании его нужной гранью коллега сможет постоянно получать молчаливую под­держку или напоминание о необходимости что-то сделать. Также весьма популярны подарочные сертификаты (в фитнес-клуб, компьютерный магазин и т.п.). И главное: помните, что подарок должен быть выражением нашего хорошего отношения к человеку, а праздники — символом неподдельно искренних отношений между людьми, а не средством успокоения нечистой совести. Александра Демецкая, канд. биол. наук

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


Когда праздник не в радость Февраль — один из самых непредсказуемых месяцев зимы. Морозы сменяются оттепелью, а яркое солнце — метелью. Если капель за окном радует сердце приближением весны, то «капель из носа» вряд ли кому-то понравится. Нестабильная погода увеличивает риск переохлаждений и вероятность подхватить инфекцию. Обидно, если болезнь расстроит планы и сделает невозможным поздравление близких людей, коллег и партнеров, ведь в конце зимы — начале весны отмечают такие красивые и романтичные торжества

Нежить? Синусит?

Синупрет®

My nose is runny Вирусы и бактерии в наш организм попадают преимущественно через дыхательные пути. Слизистая оболочка носа является защитным барьером на их пути, поэтому чаще всего и страдает. Само по себе присутствие вирусов и бактерий является естественным. Но вот если иммунитет ослаблен, а плохая погода заставляет больше времени проводить в закрытых помещениях, да еще к тому же приходится опекать больного человека, шансы заболеть возрастают в несколько раз. Факторами риска при этом являются переохлаждение, недостаточное поступление витаминов в организм, длительное пребывание в стрессовых ситуациях. К сожалению, всем хорошо известны симптомы начала заболевания — воспаление слизистой оболочки носа, ринорея, зуд в носу, чихание, ощущение заложенности носа. Такой «букет» может испортить любой праздник. Маскировать нельзя — лечить Продолжительность течения острого ринита — 7–8 дней, при хорошем иммунном статусе — 2–3 дня, а при ослабленном иммунитете болезнь может затянуться на 3–4 недели. Но темп жизни делового человека зачастую не позволяет уйти на больничный. Поэтому многие пытаются справиться «кавалерийским наскоком», лечась всеми средствами одновременно. «Главное — чтоб окружающие не заметили! А нос можно припудрить, глазки закапать…». Такое поведение опасно, прежде всего, для заболевшего человека. Неправильное лечение может привести к переходу заболевания в хроническую форму. Действующие вещества, вступая во взаимодействие, могут вызывать побочные эффекты. И, наконец, лечение антибиотиками рекомендовано только при доказанной бактериальной инфекции, а также в случае если воспаление уже перешло на околоносовые пазухи. Лечить правильно Нельзя относиться к болезни легкомысленно, обязательно обратитесь к врачу. В комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний околоносовых пазух (синусит, гайморит) рекомендован препарат Синупрет® компании «Бионорика». Растительные компоненты, входящие в его состав, регулируют секрецию и вязкость слизи, способствуют ее оттоку из придаточных пазух носа и верхних дыхательных путей, уменьшают отечность, восстанавливают дренаж и вентиляцию околоносовых пазух, устраняют заложенность носа, оказывают иммуномодулирующее действие, проявляют противовирусную активность, а также повышают эффективность сопутствующей антибиотикотерапии. Синупрет® очень удобен в применении. Его выпускают в форме таб­леток, в том числе и пролонгированного действия, капель и сиропа. Препарат рекомендован в форме капель и сиропа детям от 2-х лет, в таблетках — взрослым и детям с 6 лет, а таблетки Синупрет® форте — взрослым и детям с 12 лет. Синупрет® поможет справиться с болезнью и сохранить ваш привычный темп жизни!

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua

усуває нежить1 полегшує носове дихання2 запобігає ускладненням3

силу рослин и ч ю а в и р к з о Р ПАНАЦЕЯ ПРЕПАРАТ РОКУ2012 Синупрет®. Показання для застосування: гострі та хронічні запалення придаткових пазух носа (синусити, гайморити). Спосіб застосування та дози: дорослі та діти від 12 років — 2 таблетки або 50 крапель 3 рази на добу. Діти від 6 до 11 років — 25 крапель або 1 таблетка 3 рази на добу. Діти від 2 до 5 років — по 15 крапель 3 рази на добу. Протипоказання: підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Особливості застосування: при дотриманні режиму дозування і під лікарським контролем препарат можна застосовувати у період вагітності та годування груддю. Побічні ефекти: інколи спостерігаються шлунковокишкові розлади, реакції підвищеної чутливості шкіри та алергії. 1. Ю. Мітін, Л. Крінічко. Сучасна фармакотерапія простудних захворювань і їх найбільш частих ускладнень // Здоров’я України. — № 8 (141) 2006. 2. Ю. Мітін, Л. Крінічко. Сучасна фармакотерапія простудних захворювань і їх найбільш частих ускладнень // Здоров’я України. — № 8 (141) 2006. 3. Е. Шахова. Препарат СИНУПРЕТ® у лікуванні і профілактиці ускладнень гострої респіраторної інфекції у дітей // РМЗ, 011 — № 5, Medical Nature — № 4 (12) 2012 — стор. 19–23; С. Ключніков. Доцільність застосування фітопрепарату Синупрет® при лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей // Medical Nature — № 4 (12) 2012 — стор. 24–26. Синупрет® сироп P.П. № UA/4373/03/01 від 01.09.2010. Синупрет® форте P.П. № UA/4373/04/01 від 01.09.2010. Синупрет® краплі P.П. № UA/4373/02/01 від 18.05.2011. Синупрет® таблетки P.П. № UA/4373/01/01 від 20.04.2011. ТОВ «Біонорика», тел.: +38 (044) 521-86-00, факс: +38 (044) 521-86-01, e-mail: info.bionorica@ua Реклама лікарського засобу. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосуванння препарату. Інформація для спеціалістів у галузі охорони здоров’я.

47


життя

/ психологічний практикум /

Жизнь на сломе эпох, или Как защититься от стресса в кризисные периоды истории Бурные события в Украине конца 2013 — начала 2014 г. породили много вопросов, на которые еще долго придется искать ответы. И один из таких вопросов — как защититься от хронического стресса во время подобных общественных кризисов. Общее напряжение порождается настроениями и состоянием отдельных граждан, а это поломанные судьбы, разрушенные семьи, подорванное здоровье… Оставим в стороне анализ политической составляющей общественного конфликта и поговорим о том, можно ли смягчить последствия неизбежного в таких условиях стресса

Усугубляющие факторы стресса Постоянная информационная атака, сложности в поиске достоверной информации, невозможность воспринимать (даже при наличии готовности) противоположную точку зрения из-за агрессивности ее подачи и оскорблений в адрес тех, кто ее разделяет. Нарушение социальных связей в результате разделения общественного мнения: от семьи и друзей до коллег и соседей; от попутчиков в транспорте до «друзей» в социальных сетях. Проблемы бытового и материального характера — в разной мере в зависимости от региона проживания и уровня благосостояния. Невозможность полноценно отвлечься от текущих событий. Постоянное напряжение, которое у большинства не устраняется активными действиями и, соответственно, приводит к хроническому стрессу. Напомним, что сам по себе стресс не является опасным для человека, это нормальная реакция организма на какой-либо раздражитель, событие, происшествие. Совсем другое дело, если стресс становится хроническим, то есть наблюдается перманентное напряжение, которое длительное время не находит своего выхода в виде разрядки — активных действий, физической нагрузки и т.д. При

48

этом снижаются защитные функции организма, страдает и физическое, и психическое здоровье. Возможны бессонница или неспокойный сон, не приносящий расслабления, раздражительность, тревожность, отсутствие аппетита или, напротив, повышенный нервозный «жор». Иногда отмечают случаи злоупотребления успокоительными препаратами или алкоголем. У эмоционально неустойчивых людей возможны страхи, панические состояния, депрессивные мысли, чувство тревоги, страх смерти. Также могут возникнуть психосоматические расстройства, нарушения со стороны пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы, обострение хронических заболеваний. Именно поэтому так важно найти разумный способ проявить свою активность. Можно собирать вещи или медикаменты для той стороны, которой вы симпатизируете, либо помогать иным образом. А вот участвуя в уличных акциях (с любой стороны), не забывайте, что люди, даже собравшиеся с самыми мирными целями и под самыми праведными лозунгами, все равно становятся толпой. В этом большую роль играют ведущие и политики, а также ритмичная музыка, пламенные речи, общие «кричалки» и лозунги, предложение совершать общие движения

(поднимать руки, прыгать и пр.). Когда толпа сформирована и «заведена», лидеры или провокаторы могут призывать куда-то идти и что-то делать, в том числе и то, что противоречит вашим внутренним убеждениям. Поэтому самоконтроль в местах скопления большого количества людей должен быть намного выше — именно в толпе рождаются массовый психоз и фанатизм. Однако в активных действиях участвует сравнительно небольшой процент жителей нашей страны, хотя практически все население в большей или меньшей мере вовлечено в общественный процесс в роли сочувствующих (разным силам). И вот те, кто наблюдает за происходящим со стороны, испытывают стресс во много раз больший, чем находящиеся непосредственно в гуще событий. Именно им адресованы наши советы. Информация Делайте продолжительные паузы в восприятии информации. Постоянное отслеживание новостей создает у человека не более чем иллюзию, что он «все держит под контролем». Кроме того, «горячие» новости способствуют выбросу адреналина. Так что со временем можно стать своеобразным «информационным наркоманом» — без

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


\ психологічний практикум \ вливания новых доз будоражащей информации может наступать натуральная «ломка». Поэтому структурируйте день, выделив для новостей особое время (к примеру, утром, в обеденный перерыв и после работы). Пытайтесь контролировать, не становитесь ли вы объектом манипуляций, отмечайте, какие приемы используют новостные ресурсы, чтобы вызвать у вас определенные эмоции: возмущение, гнев, страх, растерянность. Задействуйте критическое мышление, фильтруйте и отсеивайте непроверенную информацию. Не давайте затянуть себя в трясину пропаганды, не «варитесь» подолгу в каждой новости. К этому нас подталкивают СМИ и социальные сети, постоянно прокручивая одни и те же драматические ролики, пересказывая на новый лад уже устаревшую информацию. Не тратьте время и эмоции на чтение аналитических статей, прогнозирующих развитие событий. В динамичные времена они быстро устаревают и чаще всего абсолютно бесполезны. Не забывайте, что среди журналистов и политологов всегда идет борьба за аудиторию, и чем страшнее прогноз, тем больше шансов привлечь к себе внимание. Не думайте, что у вас есть шанс получить всю полноту информации и в полной мере понять все происходящее в стране и политике. В действительности что-то проще, что-то, напротив, сложнее, чем нам кажется, а чаще и вовсе непредсказуемо и спонтанно. Учитывайте, каким силам выгодна та или иная информация или ее интерпретация. Психологическая установка Не паникуйте, не прокручивайте в голове бесконечные страшные сценарии развития событий: хватило бы моральных и физических сил пережить то, что уже реально происходит. Вместе с тем в тот период, когда вы не находитесь во власти эмоций, спокойно подумайте о том, что жизнь не закончится даже в том случае, если все пойдет не самым лучшим образом. Вспомните о драматических периодах в истории человечества, когда жизнь, несмотря ни на что, продолжалась, люди любили друг друга, рожали детей и надеялись на лучшее. Подумайте о вечных ценностях и о том, что и кто поможет вам пережить самые смутные времена, какие идеалы, привязанности и даже простые увлечения придадут вам сил. Не питайте иллюзий — даже при самом оптимистичном прогнозе все будет не так, как мечтается. Многое придется принять, со многим смириться — общественный строй в одночасье не станет идеальным, как и не восторжествует абсолютная справедливость. Поэтому концентрируйтесь на том, что меняется к лучшему, а не на том, что плохо.

Постарайтесь не терять чувство юмора и здравый смысл. Подумайте о том, ради кого вам нужно держаться и сохранять здоровье. Общение Если вы оказались в окружении людей, которые не разделяют ваших убеждений (к примеру, на работе), дайте понять, что придерживаетесь иной точки зрения, однако не собираетесь ни с кем спорить и продолжаете их ценить как добрых коллег и надежных партнеров. Помните, что людям свойственно заблуждаться (и вам тоже), а критерии отношения к человеку во все времена должны оставаться в сфере общечеловеческих ценностей — честности, порядочности, умения сострадать, готовности помочь.

те, кто наблюдает за происходящим со стороны, испытывают стресс во много раз больший, чем находящиеся непосредственно в гуще событий А вот в ближайшем окружении ограничьте общение с теми, кто придерживается других взглядов на происходящее. В социальных сетях на время скройте информацию, поступающую от френдов-оппонентов. Не спорьте с ними. Практика показывает, что переубедить все равно никого не удастся. Кроме того, жизнь будет продолжаться, мир перестанет быть черно-белым, время и история все расставят по своим местам. И если на бытовом уровне не портить отношения оскорблениями и личными выпадами, то со временем общение возобновится. Зато активно общайтесь с единомышлен­ никами, разговаривайте, пишите, давайте выход эмоциям, но вместе с тем избегайте людей с истерическим складом характера, способных нагнетать, драматизировать и обострять ситуацию. Отдавайте предпочтение здравомыслящим оптимистам и сами стремитесь к подобному восприятию действительности. Не забывайте своих «друзей по трепу», то есть тех, с кем возможна легкая беседа «ни о чем» или же о вещах простых и далеких от социальных потрясений. Будьте рядом с близкими. Поддерживайте их, окружите заботой. Особо позаботьтесь о тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенес инфаркт миокарда или инсульт. Им категорически нельзя проводить время в «токсичном» информационном поле.

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua

життя

Попытайтесь (насколько это возможно) оградить их от плохих новостей, сами не нагнетайте обстановку, успокаивайте; твердо и спокойно обещайте, что «все будет хорошо» (даже греша против истины и вопреки внутренней уверенности). Уделяйте внимание детям — в любой ситуации они имеют право на маленькие радости, развлечения, ласку, подарки. Физическое здоровье Держите под контролем свои вредные привычки (если таковые имеются), так как в период общего напряжения они могут усугубиться. Обратите внимание, не начали ли вы больше курить. Алкоголь уместен только время от времени в небольших, «терапевтических» дозах и только в том случае, если вы знаете, что после выпитого вас клонит в сон, а не «тянет на подвиги». Не злоупотребляйте чаем и кофе, так как это приводит к перевозбуждению, и полностью откажитесь от этих напитков во второй половине дня. Не переедайте, особенно перед сном. Уделите особое внимание физической активности, но остановитесь на чем-то для вас привычном и не слишком изнуряющем. Великие начинания оставьте для лучших времен, отдав предпочтение легкой гимнастике, пешим прогулкам, домашней работе — затейте генеральную уборку, переберите содержимое шкафов, освежите панели в кухне. Учитесь расслабляться здоровым способом. Практикуйте или учитесь методам релаксации, медитации, аутогенной тренировки. Молитесь. Уместны любые способы расслабления: массаж, теплая (но не горячая!) ванна перед сном, лакомство, хорошая музыка, хобби. Следите за своим сном. Важно не только спать достаточное количество часов в сутки, но и организовать спокойный полноценный сон, обеспечивающий полное расслабление. Для этого перед сном хотя бы час проведите подальше от экранов; почитайте что-нибудь отвлекающее; погуляйте на свежем воздухе; проветрите комнату. Если чувствуете, что сами не справляетесь, обратитесь к психологу или психотерапевту. Вот такие, на первый взгляд, простые рекомендации. Сложность состоит в том, чтобы научиться их выполнять. Для этого нужно собрать всю волю в кулак и наладить сначала собственную жизнь, а потом и жизнь в стране. Мария Кириленко По материалам индивидуальных консультаций психологов КиевоСвятошинского центра социальнопсихологической реабилитации населения и его информирования по вопросам последствий Чернобыльской катастрофы

49


життя

/ історія медицини і фармації /

Колись аптекарі були мільйонерами

Площа Ринок — серце та головна визначна пам’ятка Львова. Ця старовинна частина древнього міста Лева є історикоархітектурним заповідником та перебуває під егідою ЮНЕСКО. У Середньовіччі площа Ринок була осередком культурного та економічного життя

Алембек, автор першого опису Львова На площі Ринок у Львові три-чотири століття тому жили дуже багаті й шановані у місті люди. Були серед них і такі, хто мав безпосередній стосунок до фармації та медицини. У будинку № 13 мешкав Йоган Альнпек, або ж Алембек, син Яна Альнпека з Фрайбурга та Катерини з Вольфовичів. Він був відомим львівським аптекарем, райцею і навіть бурмистром, тобто очолював міську раду. Це була високоосвічена людина, автор першого опису Львова. Збереглося дуже мало даних про молоді роки Яна Алембека. Відомо, що він вчився на аптекаря за кордоном, у 1582–1586 рр. перебував у Вроцлаві, про що свідчать записи в його особистому записнику (Imionnik), що дійшов до наших днів. В 90-х рр. XVI ст. навчався в Падуї (тепер Італія).

50

Під час навчання Алембек завів багато знайомств із німецькими студентами, завдяки чому згодом отримав пропозицію від давніх знайомих зробити опис Львова для німецького видання про найвизначніші міста світу. Це видання, присвячене імператору Максиміліану ІІ, готували три редактори — Й. Браун, С. Новелянус та Фр. Гоґенберґ. Результатом такої співпраці став перший друкований опис Львова Topogra­phia civitatis Leopolitanae («Топографія міста Львова»), який побачив світ у Кельні в 1618 р. Пізніші дослідження показали, що то була скорочена версія рукопису Я. Алембека. Друкований опис Львова супровод­ жувався гравюрою панорами Львова, ймовірно роботи Аврелія Пасароті (Aurelio Passaroti) — королівського інженера, з яким Алембек мав добрі стосунки. У 1597 р. Алембек після навчання повернувся до рідного міста й потрапив

до в’язниці через майнові проблеми. З 1602 р. він очолював демократичний рух львівських міщан проти узурпації влади в місті львівським патриціатом, за що двічі зазнавав ув’язнення і за образу магістрату був позбавлений громадянства Львова, яке йому повернено указом короля Зигмунта ІІІ лише в 1607 р. Цей період діяльності знаного аптекаря висвітлений у його особистих нотатках, які довгий час зберігалися в архівах Львова. Під час пошесті 1623 р. Алембек втратив дружину і доньку. При другій епідемії 1625 р. його було призначено бургомістром з огляду на його знання та вміння боротися із заразою. В історичній спадщині Я. Алембека — виписки з міських книг (книга рахунків за період 1414–1459 та книга актів ради в 1402–1459 рр.) і різних документів латинською мовою про історію Львова до 1617 р. Це дуже цінні папери, оскільки

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


\ історія медицини і фармації \ більшість першоджерел із часом були втрачені. Ходили чутки, що деякі рукописи Алембека використав пізніше Б. Зиморович при створенні своєї праці «Потрійний Львів». Крім «Топографії міста Львова», написаної близько 1603–1616 рр., Я. Алембек є автором мемуарів про виступи львівських міщан проти міського патриціату, опису епідемії 1623 р. та інших записок. Аптекарі й лікарі — гордість міста Кам’яниця № 23 належала знаному численному роду Шольц-Вольфовичів. Вони були німцями за походженням і родичами половини міськради. На площі Ринок родині належало аж чотири будинки, в тому числі той, що колись височів на місці сучасної ратуші. Серед Шольц-Вольфовичів повагою користувалися відомі аптекарі, юристи і скульптори. Вони дбали про майбутнє міста — вбачали його у проведенні водогону і брукуванні вулиць. Ян Шольц-Вольфович у другій половині XVI ст. за власні кошти заклав у Львові найстаріший парк в Україні — Єзуїтський (парк Костюшка, нині — ім. Івана Франка), витративши на його впорядкування 1600 злотих. Гепнерівську кам’яницю, або ж «Кам’яницю з афоризмами», спорудив львівський райця і доктор медицини Павло Домінік Гепнер. Над вікнами можна роздивитися і прочитати латинські прислів’я: Ubi charitas ibi Deus («Де милосердя, там Бог»), Ubi opes ibi amici («Де багатство, там і друзі»), Probus invidet nemini («Добрий не заздрить нікому»). Кам’яниця Кільяніщинська — будинок № 33 на площі Ринок у Львові. Цією кам’яницею на початку 30-х років XVII ст. володів міщанин Лончич, а з 1637 р. — аптекар Ян Кільяніста, тому її й назвали Кільяніщинською. Сучасного (або майже сучасного) вигляду будинок набув у першій половині XVIII ст., коли був перебудований за проектом уславленого архітектора Б. Меретина. Перебудовувався і пізніше, в XX ст. Наприклад, у 1910 р. вхідні двері були розташовані не там, де зараз, а майже на розі, на місці нинішнього вікна. З давніх-давен перший поверх використовувався як кав’ярня. Після

життя

чергової реконструкції кав’ярня мала назву «На Ринку». Нині тут ресторан «Ольмар» із входом з вулиці Краківської. Але заклад має неофіційну назву — «Кентавр», оскільки бічну стіну, від вулиці Краківської, прикрашає зображення кентавра з пивним кухлем у руці. Будинок № 4 — унікальна пам’ятка архітектури XVI– XVII ст., що не має аналогів не тільки у Львові, а й, мабуть, у всій Європі. Будинок має власне ім’я — «Чорна кам’яниця». Перший будинок на цій ділянці споруджений на початку 20-х років XVI ст. Власники

у власність останнього. У 1675–1677 рр. на його замовлення архітектор М. Градовський прикрасив будівлю аттиком і скульптурою на фасаді. У 1926 р. будинок був куплений містом, а через три роки в ньому відкрили музей історії Львова. Нині тут розташований відділ нової та новітньої історії Львівського історичного музею. Цей будинок звався Лоренцовичівським аж до 1703 р. На фасаді — низка скульп­т урних зображень святих, покровителів медицини. Серед них вирізняється постать вершника, який відрізає і віддає жебракові полу свого плаща. Це зображення св. Мартина — патрона доктора Анчевського. Над дверима родинний міщанський знак — гмерк: на фортечній стіні лев з піднятим у лапі мечем. Навколо нього — напівстерті часом літери, що розшифровуються так: Мартин Анчевський, секретар короля, доктор медицини, львівський радник.

ділянки часто змінювалися, причому іноді вона водночас належала кільком особам. У 1588 р. одноосібним володарем став Томмазо ді Альберті. Цей рік вважається датою початку будівництва «Чорної кам’яниці». Автор проекту й досі не з’ясований. Ним міг бути П. Красовський, а також Павло Римлянин і Петро з Барбони. Томмазо ді Альберті помер у 1589 р., не завершивши будівництва. У 1596 р. власником кам’яниці став аптекар Ян Лоренцович, який відкрив тут аптеку. Його онука вийшла заміж за лікаря Мартина Никанора Анчевського. У 1645 р. будинок перейшов

За адресою площа Ринок, 2 розташована кам’яниця Бандінеллі. Будівлю зведено в XVI ст. Вона належала аптекарю Яношу Ведельському. Італієць Доменіко Монтелупа відкрив тут першу у Львові пошту. В 1629 р. флорентійський купець Роберто Бандінеллі організував тут швидку, як на тамтешні часи, кур’єрську доставку. Згодом тут карбували монети. Два дельфіни на порталі будинку є символом успішної торгівлі. Нині в кам’яниці Бандінеллі відкрито Музей пошти і Музей коштовностей.

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua

Підготувала Лариса Дедишина

51


життя

/ історія медицини і фармації / 11 лютого — Всесвітній день хворого

Непокинуті

і потрібні «Цей день для хворих і працівників служби здоров’я, для вірних християн і для всіх людей доброї волі є «плідним часом молитви, співучасті і жертви терпіння для добра Церкви і закликом, скерованим до всіх, розпізнати в хворому браті святе обличчя Христа, який через терпіння, смерть і воскресіння сповнив діло спасіння людства». Іван Павло II, лист, що встановлює Всесвітній день хворого, 13 травня 1992 р. Людям «для дарової помочі» — У жовтні 1903 р. львівські газети вийшли із повідомленнями про відкриття нової благодійної установи «для несення дарової лікарської помочі мешканцям Львова і цілої Галичини без різниці віросповідання і національності», — розповідає завідувач відділу історії греко-католицької церкви Львівського музею історії релігії Наталія Матлашенко. — Її створило Товариство «Народна лічниця», яке своєю діяльністю прагнуло також згуртувати українНаталія Матлашенко ських лікарів у фахову організацію. Кошти на будівництво лічниці збирали серед населення Львова і Галичини, а також українських організацій. Гроші жертвували емігранти із США і Канади, частину коштів (5 тис. доларів), а також ділянку землі під будову дав митрополит Андрей Шептицький. Доктор Малішевський, колишній директор психіатричної лікарні на Кульпаркові, заповів на побудову шпиталю 75 тис. золотих. Так, завдяки зусиллям багатьох людей формувався підмурівок першої української лікарні в Галичині. В амбулаторії «Народної лічниці» розпочали роботу внутрішній, дитячий, хірургічно-ларингологічний, окулістичний та шкірно-венерологічний відділи під керівництвом лікарів Євгена Озаркевича, Мирона Вахнянина, Ярослава Грушевича, Йосифа Чачковського. Трохи пізніше пацієнток почали приймати у гінекологічному відділі (ординатор — Рудольф Брайтнер). «Шпиталь має бути для нас майстернею лікарської і наукової праці; має стати свого роду академією і давати доповнюючі курси для лікарів; має уможливити практику молодим спеціалістам; повинен сповняти обов’язок національної честі дотично лікування інвалідів УГА, воєнних сиріт; повинен виховувати суспільність так, щоб усі потреби заспокоювали у своїх», — свого часу писав доктор Бурачинський, один з директорів «Народної лічниці».

52

«Я всіх рятував…» «Усіх наук лікарських доктор Сильвестр Дрималик, ординуючий лікар «Народної лічниці» і Притулку для воєнних сиріт у Львові, мешкає при ул. Сикстуській, 12 і приймає хворих щоденно від 10–12 перед полуднем і від 3–5 пополудні», — сповіщала львівська газета «Діло» 5 липня 1916 р. Ця звістка неабияк порадувала «підпольських» українських селян, для яких лічниця була чи не єдиною надією на порятунок, адже там безкоштовно обслуговували незаможних. Після російської окупації 1914–1915 рр. ця лікарня тривалий час стояла, ніби паралізована. Та ще й доктора Дрималика як «москвофіла» арештувала австрійська влада. Його утримували у львівській фортеці й збиралися перевезти до концтабору Талергуф. Натомість російська влада, окупувавши у Першу світову війну Львів, не вважала Сильвестра Дрималика москвофілом. Навпаки, українську лічницю, в якій він працював, російськi війська пограбували, вивізши навіть простирадла. Блискучий учений, медикпрактик, громадський діяч, доктор Дрималик усе своє життя присвятив Україні і медицині. І відійшов у інший світ як військовик на службі. Він став жертвою сепсису, скалічившись, коли оперував у «Народ-

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


\ історія медицини і фармації \

ній лічниці» убогу пацієнтку з провінції. Останніми його словами були: «Боже, Боже, я всіх рятував, а мене нема кому врятувати!». Сильвестр Дрималик певний час керував «Народною лічницею», був третім директором аж до своєї раптової смерті у 1923 р. За його словами, лічниця була «культурнопатріотичною інституцією серед більшості чужих елементів населення міста Львова». Завдяки шпиталю українське населення Галичини отримало доступ до лікування, а українські лікарі мали змогу працювати за фахом, не будучи полонізованими. Перша українська лікарня Після відступу російських військ (червень 1915 р). амбулаторія потребувала майже цілковитого відновлення, оскільки ті забрали із собою весь інвентар і білизну. Ще частину інструментів реквізували для потреб австрійського Червоного Хреста. Незважаючи на гуманітарний характер, «Народна лічниця» ніколи не була тягарем для суспільства, утримуючи себе сама. Після війни припинились усі державні та комунальні види допомоги. Найголовнішим джерелом доходів інституції стали добровільні пожертви пацієнтів та підтримка української громадськості. За почином доктора Дрималика лікарі — члени Українського лікарського товариства погодилися відновити в амбулаторії безкоштовні консультації для незаможних. Доктор Дрималик був незадоволений приміщенням лічниці, тісним та незручним, і вже в 1920–1921 рр. став мріяти про будівництво великої української лікарні з поліклінікою. Разом із лікарем Іваном Курівцем вони захопились цією думкою, і вже в 1921 р. на загальних зборах товариства «Народна лічниця» постановили про початок збору коштів на будівництво такого шпиталю. Однак раптова смерть перешкодила Дрималику втілити цей задум. Його ідею підхопив Іван Курівець, який став четвертим директором «Народної лічниці».

У квітні 1938 р. було посвячено і відкрито новозбудований триповерховий будинок шпиталю на 100 ліжок, якому надано ім’я мецената й опікуна «Народної лічниці» митрополита Андрея Шептицького. Головним лікарем став д-р Тит Бурачинський. Шпиталь мав 10 відділів, в тому числі зубний, аналітичну лабораторію, рентгенкабінет, фізіотерапевтичний кабінет. За своїм обладнанням, кваліфікованими фахівцями і доглядом хворих шпиталь зажив слави одного із найкращих медичних закладів у Львові. Хворих лікували лікарі «Народної лічниці», а доглядали пацієнтів сестри-монахині чину св. Вікентія. — Головним адміністратором лічниці було призначено настоятельку Згромадження сестер милосердя св. Вінкентія с. Марію-Єлизавету (Поппе), — веде мову далі Наталія Матлашенко. — Сестра була громадянкою Бельгії і прибула в Галичину на запрошення митрополита Андрея у 1926 р., коли він вирішив заснувати тут східну гілку цього згромадження. У світі сестри відомі як «шаритки». Головним покликанням цього згромадження є служіння насамперед хворим людям із найменш забезпечених верств суспільства. Сестри мали добру медичну підготовку. Показово, що і в радянський період, коли УГКЦ була оголошена поза законом і сестри перебували у підпільному монастирі (сестра-настоятелька відмовилася покинути своїх підопічних та виїхати до Бельгії ), вже у державній лікарні, яка була створена на базі шпиталю, монахині продовжували працювати, оскільки їхнє ставлення до хворих і високий професіоналізм викликали повагу й у радянських чиновників.

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua

життя

Перших пацієнтів шпиталь прийняв 10 квітня 1938 р. Протягом восьми місяців роботи тут побували 1220 хворих, було виконано 430 хірургічних операцій, летальність становила 1,4%. У лічниці безкоштовно працювали українські, польські, німецькі та єврейські медики, що кілька разів на тиждень надавали кількагодинні консультації пацієнтам. Також разом з українцями тут лікувалися поляки та євреї. Однак це була перша українська лікарня в Галичині, яка пропагувала українську медицину, розвивала українську термінологію, видавала газету «Народне здоровля» та переймалася санітарною просвітою галицьких селян. Українське лікарське товариство заснувало у шпиталі «Порадню матерів», де немовлят обстежували кваліфіковані педіатри, а матері могли розраховувати на юридичні консультації та грошову допомогу. Згодом виникла потреба у будівництві ще одного корпусу для терапевтичних хворих, амбулаторії та адміністрації. Однак розширенню завадила Друга світова війна. На 36-му році діяльності шпиталь реорганізували у лікарню для вищих чинів партії та НКВС.

Нову сторінку своєї історії лікарня перегорнула у 1989 р., коли на хвилі відродження довоєнних українських інституцій відродилося громадське товариство «Український шпиталь імені митрополита Андрея Шептицького». Міська влада повернула йому історичне приміщення, де запрацював цілодобовий стаціонар на 75 ліжок терапевтичного профілю з палатою інтенсивної терапії. Від 1994 р. лікарня підпорядковується Львівській Архієпархії УГКЦ. Підготувала Лариса Дедишина

53


Четыре английских «P» маркетинга, по мнению гуру, — это цена (price), продукт (product), место (place) и продвижение (promotion). В современном мире добавились еще и люди. «Кадры решают все» — эта избитая фраза наделена глубоким смыслом. Для реализации стратегии компании нужна успешная команда продавцов, менеджеров, региональных и торговых представителей. Ведь не боги горшки обжигают

Что нужно для успешного развития бизнеса вообще

и фармацевтического — в частности? К несчастью, «успешная команда и корпоративная культура» — часто лишь красивый рекламный слоган, который, как и в случае с напитком кока-кола, всем нравится, но рецепт приготовления которого мало кто знает. При этом все понимают, что главные составляю­­щие — чуткое и грамотное руководство, умение сотрудников работать в команде, ответственность и нацеленность на конкретный результат каждого игрока. Именно эти «ингредиенты» в совокупности укрепляют команду, формируют осознание того, что все делают одно важное дело, а именно — обеспечивают динамичное развитие компании для достижения успеха. То, что доктор прописал! Так где же доктор? Кто проведет диагностику, выпишет лекарства и расскажет, как лучше их принимать? Кто расскажет, как эту самую культуру построить и далее развивать, поддерживая команду в работоспособном состоянии годами? Хорошо, когда в компании есть такой специалист, но не всегда он есть или у него и другой работы хватает. Поэтому сегодня многие фирмы все больше внимания уделяют организации выездных корпоративных мероприятий с целью обучения, повышения квалификации и развития своей команды. И совмещают их с теми же тренингами, проводимыми как внутренними, так и приглашенными специалистами. В чем плюс: отрыв от рутины. Не нужно спешить, думать о посторонних вещах — происходит полное погружение в изучаемый продукт или вопрос. Есть возможность произвести диагностику команды, вскрыть проблемные зоны и часто даже сразу вылечить их, ненавязчиво — с помощью игр. Кроме того, данные выезды сами по себе являются мотивацией и поощрением, показателем того, что компания современная, продвинутая, движется вперед и думает о своих сотрудниках. Этот инструмент активно используют современные фармацевтические компании, в которых от сплоченности и квалификации команды в большой степени зависят общий результат и доход.

54

Яна Дехтяр, маркетинг-директор компании Synevo, сети европейских лабораторий: «В сентябре 2013 г. наша компания проводила тренинг для более чем 40 своих представителей из западных и центральных регионов Украины. Его целью является объединение сотрудников для обучения, анализа своей деятельности, поощрения и мотивации. Это мероприятие мы проводили в разных местах, потому что хотим познакомить своих сотрудников с различными уголкамиУкраины. В этот раз выбор пал на Каменец-Подольский. Больше всего нас порадовали три вещи. Во-первых, сам город с его концентрацией исторических и архитектурных памятников, ландшафтами, неповторимой атмосферой. Во-вторых, уровень сервиса, комфортность и вместительность отеля, ресторанов, SPA-центра. Он ничуть не ниже киевского. Отель оправдал ожидания. Хорошие номера, есть где покушать, даже ночью, где погулять. А организация всего мероприятия от начала до конца радовала слаженностью и продуманностью. Третье и, возможно, главное — это проведение специально для нас шоу «Ночь в средневековой крепости». Вместо банального застолья в ресторане мы получили отменное и незабываемое развлекательное интерактивное мероприятие с викингами, конкурсами, факирами и настоящим пиром прямо в стенах потрясающего средневекового замка! Понравилось всем! Не пожалели даже те, кто приехал издалека. Это была та изюминка, которой в других городах Украины мы еще не видели и не пробовали. Стоит отметить, что бюджет мероприятия нас порадовал. Мы не только не вышли за обозначенные рамки, но и смогли позволить себе больше, чем планировали изначально. Кстати, что немаловажно: отель отлично организовал всю развлекательную программу без посредников. У нашей компании представительства по всей Украине, и мы однозначно будем рекомендовать им Каменец-Подольский как для мотивационных, так и для обучающих выездов».

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


Татьяна Гончаренко, директор по маркетингу и продажам сети отелей «7 Дней»:

Татьяна Прокопова, ивент-менеджер отеля «7 Дней», Каменец-Подольский:

«Как бы удивительно это ни звучало, но ежегодно большая часть посетителей города — это не туристы, а именно участники корпоративных мероприятий. Причина очевидна: все необходимое в рамках пешеходной доступности, отсутствие пробок, современный комфортабельный отель с конференц-залами, ресторанами и, главное, собственная организация полного цикла мероприятий любого формата: от бизнес-тренингов и тимбилдингов до концертов и фестивалей самой разной направленности. Таким образом, если вам нужно вывести на рынок новый продукт, сделать презентацию, собрать много людей в одном месте — вам подойдет формат фестиваля! Все заботы по организации мероприятия берет на себя команда «7 Дней». Кстати, в 2013 г. отель был номинирован на звание лучшей маркетинговой компании года именно за организацию мероприятий. Также он трижды вошел в рейтинг«100 лучших отелей Украины», а в 2012 г. — был номинирован на премию «Эконом-отель года» за соответствие цены качеству услуг. Мы понимаем всю важность заботы о госте, организации для него всего мероприятия от начала и до конца, потому что, следуя принципам Адама Смита, каждый должен заниматься своим делом, тем, которое у него получается лучше всего. Пусть наши гости и партнеры на 100% ежедневно выкладываются в своей сфере, а отдых и все связанное с ним мы полностью берем на себя. Главное, как в анекдоте, билет купите!»

«Если классическое мероприятие для вашей компании уже недостаточно интересно, то мы для вас организуем квесты, тимбилдинги и тематические встречи в Хотинской, Каменецкой крепостях или в любой точке Подолья. Мы в Каменце предлагаем эксклюзив: шоу «Ночь в замке». Это целое театрализованное действо при свете факелов и костров с рыцарями, викингами, огненным шоу, песнями-плясками, пиром и салютом. Мы проводим данную программу несколько раз в год по основным государственным праздникам и в новогоднюю ночь. Но самое главное: можем организовать ее как корпоратив для компании — и тогда на заказ «шьется» любой индивидуальный сценарий».

Мы убедились, что Каменец — это город с отлично развитой инфраструктурой, с продуманной и тщательно отлаженной организацией как деловых, так и развлекательных мероприятий. Просчитав бюджет классического трехдневного пребывания: 2 ночевки в отеле «7 Дней», в которые входят завтрак и посещение отельного SPA -цент­ра с бассейном, хаммамом и сауной, обзорная экскурсия и банкет в ресторане отеля, — мы вышли на сумму 439 грн с человека. И это то, что нужно для хорошего, качественного классического выезда: занятия в конференцзалах, прогулки городом, посещение SPA и банкет. Кроме того, если есть свободное время, то заняться найдется чем. Обязательно организуйте поездку в одну из окрестных достопримечательностей, особо отмечу скальный монастырь XV в. на берегу изумительного Бакотского залива, легендарную крепость в Хотине, всем знакомую по съемкам фильма

«Тараса Бульба», кристаллические пещеры. А еще сходите на концерт органной музыки, покатайтесь на лошадях, велосипедах, БРДМ, теплоходе и …воздушном шаре! Куда ж без него, ведь Каменец — негласная столица воздухоплавания Украины. И если вы давно хотели, но не знали, где лучше полетать, однозначно сделайте это в Каменце! А если вам и этого мало, то можно организовать по-настоящему яркое событие, которое запомнится надолго. Каменец-Подольский — это город-праздник. География, история и архитектура в союзе с креативом и хорошей организацией создают яркий эмоционально-фестивальный коктейль. В декорациях Каменца можно легко нафантазировать любое событие: от корпоратива до свадьбы, от прогулки с рыцарем до многотысячного фестиваля. Ежегодно тут проводятся мероприятия на различные темы, отмечаются национальные и профессиональные праздники. Круглый год и практически каждые выходные. И главное — вы приезжаете в место, где обо всем позаботились, и вам нужно взять с собой только вечерний наряд для выхода в ресторан, удобную одежду и обувь для прогулок по городу и купальник. Все остальное сделают опытные сотрудники отеля: обогреют, накормят, напоят, развлекут и спать уложат. И при этом не оберут, вопреки расхожей пословице. Виктория Василенко

Регулярно посещайте сайты города и изучайте программу мероприятий отеля «7 Дней», чтобы не пропустить самое интересное. Календарь событий, информацию о скидках и программы к праздникам вы найдете на сайте www.7dniv.ua или узнаете, позвонив в отель: +38 (03849) 690-69, +38 (067) 440-99-02.

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua

55


життя

/ цей дивовижний світ /

Ложные

воспоминания Случалось ли вам до хрипоты спорить с другом, отстаивая свою версию произошедших ранее событий. При этом каждый из вас был непоколебимо убежден, что именно его рассказ соответствует действительности. Однако если бы у вас по счастливой случайности оказалась видеозапись той истории, о которой вы спорите, то вы бы убедились, что обе версии сильно отличаются от реальных событий. Почему наша память играет с нами такие шутки?

Не верьте собственной памяти Насколько мы можем доверять собственным воспоминаниям? Для понимания процессов воспроизведения воспоминаний преподаватели психологии любят использовать в своих лекциях постановочные конфликтные ситуации. Эти мини-шоу могут включать ярких персонажей вроде клоунов, неожиданно врывающихся в аудиторию в разгар занятия. Иногда представления заканчиваются холостой стрельбой из пистолета. Одним словом, не заметить такое невозможно и при этом нередко студенты даже не подозревают, что все происходит понарошку. Цель экспериментов — проверить память и наблюдательность присутствующих. Поразительным оказалось то, что даже при немедленном отчете о произошедших событиях упущения, искажения и добавления составляют от 26 до 80%. Среди многочисленных фантазий фигурировали слова, жесты, одежда и факты, которых не было и в помине. При этом участникам инсценированного происшествия приписывались действия, которые те вовсе не совершали, а некоторые важные события были пропущены. Даже если студенты заранее знали о предстоящем опросе, все равно их отчеты содержали массу неточностей. Искажения воспоминаний широко встречаются в обыденной повседневной жизни любого человека. Как они возникают в нашей памяти?

56

Дьявол в деталях Традиционно память рассматривают как архив фильмов на жестком диске компьютера. Считается, что мозг аккуратно и исчерпывающе фиксирует все события, и, если что-то не получается вспомнить, значит, просто не удалось отыскать соответствующий «файл». Большинство людей считает, что наша память содержит буквальную запись всех событий. Но никто не может держать в памяти гигантское количество деталей и нюансов, которые мы наблюдаем каждое мгновение своей жизни. Наш мозг беспрестанно бомбардирует около 11 млн бит информационных единиц в секунду. Такое количество входящих данных невозможно обработать и запомнить. Всего 5% людей отличается превосходной памятью на нюансы. Разница между тем, что мы видим, и тем, что осознанно фиксируем и поэтому помним, просто поражает воображение. Если бы мы запоминали все подряд, то важная информация свалилась бы в одну кучу со всякой ерундой, которая не имеет никакого значения. Эволюции нужно не совершенство, а эффективность. Поэтому человечество променяло идеальную память на способность оперировать колоссальными информационными потоками. Главная задача мозга — перебирать эту невероятную груду данных и удерживать те, которые действительно имеют значение. Если бы такой инвентаризации не происходило, мы бы потонули

в информационном болоте и за деревьями не увидели бы леса. Мозг очень просто решает проблему захламления сознания — мы запоминаем суть, пренебрегая деталями. Вот потому-то, вспоминая пережитое, люди помнят только основную канву событий, а детали дорисовывают самостоятельно, причем делают это неосознанно. Как воспоминания меняются с течением времени? Почему же люди практически не замечают ошибки собственной памяти? Дело в том, что крайне редко предоставляется возможность сверить свои воспоминания с точной записью событий. Поэтому в большинстве случаев мы не в силах оценить, насколько точны наши воспоминания, и нисколько в них не сомневаемся. В экспериментах по изучению памяти студентов просили написать подробные отчеты о значимых событиях их жизни по свежим следам, а через три года — снова вспомнить о том, что произошло. Удивительно, что не было ни одного точного отчета, а примерно четверть из них кардинально отличались от реально случившегося. Еще более поразительной оказалась реакция студентов на свои тексты трехгодичной давности. Многие настаивали на том, что их теперешние воспоминания точнее, и большинство крайне неохотно соглашалось со своими ранними отчетами, даже несмотря на то, что они были

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


\ цей дивовижний світ \ написаны их рукой. Именно так и обманывает нас память: запоминаем суть, додумываем детали и убеждаем себя в правильности собственных воспоминаний.

життя

всю жизнь записывать все личное общение, то времени на само общение останется очень немного. Но бывают случаи, когда цена ошибок памяти — человеческая жизнь. Невинно осужденные Ошибочные свидетельские показания являются одной из самых распространенных причин несправедливых приговоров. Статистика показывает, что в 20–25% случаев свидетели указывают на подставных людей, о невиновности которых достоверно известно. В этом случае показания не принимаются во внимание, но если свидетель указывает на человека, который находится под подозрением, такое показание воспринимается как достоверное. После того как свидетелю приходится много раз повторять свои показания, он закрепляет эту историю, вспоминая воспоминание, а не само событие. Память услужливо заполняет пробелы вымышленными подробностями. А если к пересказу возвращаться неоднократно, то событие будет вспоминаться настолько живо и ясно, что человек окончательно поверит в точность всех нюансов. Ужасно, что свидетель сам верит в то, что неосознанно выдумал, и его показания считаются достаточным основанием для вынесения приговора. В результате тюрьмы заполнены невинно осужденными людьми: послесудебный анализ ДНК выявил, что 75% заключенных угодили за решетку из-за ошибочных показаний свидетелей.

Ложная память Посеять незатейливые ложные воспоминания довольно просто. Проще всего внедрять события, которые предположительно имели место быть много лет назад. Например, 20 участников — Нет смысла эксперимента удалось убедить, что и пытаться, — сказала в детстве они летали на воздушном Алиса, — нельзя верить шаре. Для этой цели использовали в небылицы. поддельные фотографии вперемеш— Я полагаю, у тебя не ку с подлинными и заручились подслишком много опыта, — держкой родственников испытуемых. К концу эксперимента каждый сказала Королева. — Когда второй доброволец вспомнил, как я была моложе, я имела летал на воздушном шаре, подробобыкновение делать это по но описывая детали полета и свои полчаса в день. Да что там переживания. Ложные воспомиговорить, иногда я успевала нания и дезинформацию можно поверить не менее чем спровоцировать, даже невзначай Испорченный телефон в шесть небылиц еще упомянув в разговоре событие, Эволюция личных воспоминаний похожа на игру в исдо завтрака. которого на самом деле не было. порченный телефон. Но иногда ошибки памяти и бурная Льюис Кэрролл. Со временем человек может забыть фантазия приносят прекрасные плоды. Так, прочитанная источник получения обманного в детстве Алексеем Толстым повесть Карло Коллоди Алиса в стране чудес воспоминания и перемешает его с «Приключения Пиноккио: история деревянной куклы» событиями своего реального пропосле многочисленных пересказов претерпела различшлого. Люди настолько подвержены ные метаморфозы. Исходная история поблекла, а память ложным воспоминаниям, что эта методика приносит успех в 15–50% юного Алеши сфабриковала новые подробности. Основная фабула случаев. В процессе проведения экспериментов они начинали верить, сказки сохранилась, но со временем одни детали были забыты, а что терялись в супермаркетах, их возвращали к жизни спасатели, они другие — он придумал. Благодаря этому советские ребятишки попереживали нападение злобного зверя и в прочие небылицы. Но даже лучили новое произведение «Золотой ключик, или Приключения когда воспоминания сфальсифицированы от начала до конца, они Буратино». Для творчества это замечательно, но как быть с наукой, все же должны отталкиваться от какого-то реального факта. Подробисторией? Только представьте, насколько то, что написано в ности, которые человек добавляет от себя, формируются из массива учебниках после многочисленных интерпретаций, отличается от накопленных чувственных и психологических переживаний, а также реальных исторических фактов… ожиданий и убеждений. Татьяна Кривомаз, канд. биол. наук Все деловые переговоры под запись! Иногда точность воспроизведения хода событий очень важна, к примеру, на деловых переговорах. Договаривающиеся стороны встречаются и обсуждают предмет сделки, и каждый уверен, что помнит свои слова и то, о чем говорили другие участники. Но в конструкцию воспоминаний включается не только то, что было сказано на самом деле, но и то, что было реально услышано, воспринято и додумано, а также то, что казалось произнесенным, но осталось только в мыслях. Поэтому люди часто сильно расходятся в воспоминаниях о содержании беседы. В этой связи на важных переговорах представляется целесообразным все записывать. Хоть это и не полностью гарантирует отсутствие пробелов в воспоминаниях, зато сводит их к минимуму. К сожалению, если

Стоит задуматься о собственных воспоминаниях, особенно когда они расходятся с чьими-то и нет фактических доказательств того, что произошло на самом деле. Даже если воспоминания кажутся отчетливыми и яркими, это не гарантирует, что они не подлог. Важно помнить три ключевые особенности работы нашей памяти. Во-первых, у людей память хороша на общий ход событий, но плоха на детали. Во-вторых, если вытрясти из человека забытые подробности, даже с чистыми намереньями, все его попытки припомнить неизбежно приведут к заполнению пробелов в воспоминаниях придумками. В-третьих, люди верят в воспоминания, которые сами же выдумали.

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua

57


життя

/ цей дивовижний світ /

Секреты Цезаря: МНОГОЗАДАЧНОСТЬ

В индийской традиции многорукость богов и богинь означала многократное усиление их могущества и силы. Она была призвана показать их сверхчеловеческую сущность, а также свидетельствовала о возможности одновременного спасения множества существ. У людей все намного прозаичней — рук всего две, при этом сделать ими хочется как можно больше Двадцать три года, и ничего не сделано для бессмертия!

Гай Юлий Цезарь

Два полушария — две задачи Бытует мнение, что Гай Юлий Цезарь был «многозадачен», т.е. мог делать множество дел одновременно: читать, писать и слушать доклады, не прерывая при этом беседы со своим секретарем. Однако современные исследования развеивают этот миф. Нынешние студенты тоже совмещают конспектирование лекций с чтением книг или светскими беседами со своими соседями по парте, домашние хозяйки могут готовить еду или убирать, разговаривая по телефону, а автолюбители успешно совмещают вождение автомобиля с разговором по мобильному телефону. Но если добавить к этим двум делам еще и третье, мозг будет блокировать это действие. Дело в том, что способность человека выполнять несколько сложных дел одновременно ограничена тем, что головной мозг имеет только два полушария. Конечно, представительницы прекрасного пола могут возразить, что одновременно с разговором по телефону и помешиванием супа они могут еще, скажем, причесываться. Но в данном случае это действие будет произведено автоматически, ведь оно не требует сложной работы мозга, в отличие от решения математической задачи или составления бизнес-плана. Так же и разговаривающие за рулем по мобильному телефону водители могут при этом курить, но и этот процесс будет происходить «на автомате»,

58

а стряхивать пепел либо тушить окурок они непременно будут во время паузы в разговоре или остановки на светофоре, но никак не перестроения или другого сложного маневра. Алгоритм того, как мозг человека воспринимает одновременное выполнение сложных задач, Сильвен Шаррон и Этьен Кошлен из Национального института Франции по вопросам охраны здоровья и медицинским исследованиям экспериментально установили на примере 32 молодых людей — 16 мужчин и 16 женщин в возрасте от 19 до 32 лет. В ходе эксперимента участники, чей мозг подвергался сканированию методом магнитно-резонансной томографии (МРТ), выполняли умственные задачи по сравнению букв. Первое задание заключалось в том, что участникам эксперимента по очереди демонстрировались буквы из слова tablet. Для получения награды испытуемые должны были правильно ответить на вопрос, были ли показаны две предыдущие буквы в том порядке, в каком они находятся в слове. Вторая задача состояла в том, что участники эксперимента должны были отметить, какими были две последние показанные буквы — строчными или прописными. При этом правильное выполнение заданий поощрялось денежным вознаграждением. Результаты МРТ показали, что при выполнении только одной задачи у человека

происходит активная работа обоих полушарий головного мозга. Когда добавлялась вторая, мозг разделял обязанности между двумя полушариями: левое полушарие отвечало за одну из них, а правое решало другую. В случае появления третьей нетривиальной задачи префронтальная кора головного мозга игнорирует ее. Так, ни один из участников эксперимента, когда к предложенным двум заданиям добавилось третье, заключавшееся в определении цвета демонстрируемых букв, не смог выполнить их одновременно. В своей статье в журнале Science (2010 г.) Шаррон и Кошлен написали, что установленное ими разделение двух задач по двум разным полушариям мозга «может прояснить некоторые имеющиеся ограничения в способности человека принимать решение или высказывать свою точку зрения».

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


\ цей дивовижний світ \ Переключение и тренировка Канадские психологи исследовали процесс решения человеческим мозгом двух задач одновременно. И выяснили, что на самом деле мозг очень быстро переключается с одной задачи на другую, а не решает их параллельно. При этом скорость такого переключения можно повысить благодаря тренировке. То, что с помощью тренировки можно ускорить решение двух параллельных задач, сам по себе факт не новый, а потому с научной точки зрения малоинтересный. Ученые пытались выяснить не только то, какова способность научиться решать несколько разных задач одновременно, но и то, каким образом в процессе этой тренировки меняется мозг. Исследователям, описавшим свой эксперимент в журнале Neuron (2013 г.), удалось показать, что, когда мозг решает две задачи одновременно, он постоянно переключается с одной на другую. Эти переключения требуют определенного времени, которое можно сократить путем тренировки. Кроме того, успешность тренировки во многом зависит и от сложности задания. Рене Маруа, один из исследователей, отметил, что требующие сложных логических операций задания решаются участками мозга, не задействованными в решении простых задач. Исследователи использовали томограф для наблюдения за активностью мозга и опре-делили, что ключевую роль в совмещении двух дел играет префронтальная кора. Она не может обеспечивать выполнение двух действий параллельно, но зато способна последовательно решать две разные задачи.

Карьерный совет Решайте сложные задачи последовательно

тренировки на протяжении двух недель в решении одновременно обеих задач существенно повысили не только скорость решения каждой задачи в отдельности, но и их одновременное выполнение. Хотя, как показал дальнейший анализ результатов эксперимента, мозг так и не смог стать понастоящему «многозадачным». Кстати, это касается и компьютера, хотя нам кажется, что он весьма успешно работает в многозадачном режиме, одновременно скачивая фильм, обрабатывая текст и выдавая сообщения в ICQ. На самом деле, даже робот ничего не делает одновременно: компьютер в каждый бесконечно малый

Наш мозг одновременно может справляться только с двумя задачами. Причем не параллельно, а последовательно Группе из семерых испытуемых предложили решить две задачи. В первой, нажимая на одну из двух кнопок, надо было сортировать изображения, которые появлялись на экране. Во второй — сортировать надо было уже звуки, произнося ответ вслух. Еще в начале эксперимента психологи увидели любопытную картину. По отдельности с любой из задач испытуемые справлялись достаточно быстро, но попытка одновременного решения обеих приводила к резкому ухудшению результатов. В свою очередь,

життя

момент времени выполняет лишь одну из нескольких задач, переключения между которыми происходят с весьма высокой частотой. Лучше одно донести, чем пять уронить Кажется, что, выполняя одновременно несколько дел, человек справляется с работой быстрее и таким образом экономит время. На самом же деле мы просто упускаем из виду тот факт, что переключение

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua

внимания на новую задачу отнимает время, как и возврат к предыдущей. Невозможно переключаться с предмета на предмет мгновенно. Вдобавок выполнение любой задачи требует хотя бы минимальной концентрации внимания. К примеру, даже именитые гроссмейс­ теры, давая сеанс одновременной игры, иногда проигрывают школьникамперворазрядникам. Последнее является платой за «переключение», ведь очевидно, что при персональной игре проигрыш был бы невозможен. Таким образом, выполнение нескольких дел одновременно неизбежно сказывается на их качестве. Еще один минус многозадачности заключается в потере времени: компьютерным пользователям хорошо известно, что работа одновременно с разными программами сильно затягивается. Представьте себе руководителя, который печатает письмо, разговаривая при этом по телефону, потом отвлекается, чтобы ответить на вопрос подчиненного, заскочившего в кабинет «на минуточку», и т.д. Очевидно, что в такой ситуации ему необходимо все время переключать внимание, что приводит не только к снижению качества выполнения задачи, но и к увеличению количества затрачиваемого времени. Поэтому не следует пытаться делать одновременно два важных дела. Многозадачность уместна только в том случае, если ни одно из них не требует повышенной концентрации внимания. Александра Демецкая, канд. биол. наук

59


життя

/ цей дивовижний світ /

Магия еды: молекулярная кухня В конце XIX ст. знаменитый химик Марселен Бертло предположил, что к началу третьего тысячелетия человечество откажется от традиционной еды и перейдет на питательные таблетки. К счастью, этого не произошло, однако время все-таки заставило кулинаров по-новому взглянуть на процесс приготовления пищи. Сегодня молекулярная кухня является одним из самых популярных направлений гастрономии Физик на кухне Термин «молекулярная кухня» был введен в употребление в 1992 г. английским физикомядерщиком Николасом Курти. Надо сказать, что работа по созданию атомной бомбы не мешала Николасу Курти всю жизнь увлекаться кулинарией — в 1969 г. он даже прочитал в Оксфорде лекцию «Физик на кухне». В начале 1990 гг., будучи уже совсем пожилым человеком, Николас Курти возглавил в итальянском городе Эрик любительский семинар «Молекулярная и физическая гастрономия», где энтузиасты разбирали физику и химию еды. Один из первых заслушанных докладов назывался «Фрактальная структура ромовой бабы». Организатором семинара стала Элизабет Томас — дама, которая сама была профессиональным поваром, но вышла замуж за ученого-физика и таким образом оказалась естественным проводником между ресторанным миром и миром науки.

Беда нашей цивилизации в том, что мы в состоянии измерить температуру атмосферы Венеры, но не представляем, что творится внутри суфле на нашем столе Николас Курти В целом, несмотря на звонкое определение «молекулярная», которое вставили в название семинара почти случайно, занимались на нем вполне традиционными вопросами, интересующими поваров как минимум последние два века: как правильно жарить мясо, как именно коагулируют молекулы белка при жарке омлета и т.п. Именно эти ежегодные семинары подхлестнули интерес профессиональных поваров к научным проблемам и заставили поиному взглянуть на то, что происходит в кастрюлях и сковородках.

60

«Менделеевы от плиты» Младшему коллеге Николаса Курти французскому химику Эрве Тису удалось вычислить идеальную температуру воды для варки яйца (65 °С), при которой за полтора часа белок приобретает нежную упругость, а желток становится настолько пластичным, что ему можно придать любую форму. По мнению Тиса, управление молекулярными структурами может помочь разнообразить и улучшить качество продуктов не только в условиях профессиональной кухни, но и в домашней обстановке. Для молекулярной кухни не существует пре-

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


\ цей дивовижний світ \ град. В частности, Тис доказал, что вода и шоколад отлично уживаются вместе, создав воздушный крем путем смешивания этих двух несовместимых ингредиентов. Кроме того, Эрве Тис изобрел способ копчения рыбы с помощью электричества и приготовил искусственный виски. После изучения метаморфоз, происходящих с продуктами, последовали дальнейшие шаги молекулярной кулинарии: улучшение традиционных и создание новых блюд на основе привычных ингредиентов, изобретение новых продуктов (добавок) и эксперименты с комбинированием вкусов. Первые успешные блюда молекулярной кулинарии были названы в честь известных ученых. Например, имя американского физика Д.У. Гиббса получил яичный белок с сахаром и оливковым маслом в виде геля. Сегодня настоящими адептами молекулярной гастрономии по праву считаются испанский повар Ферран Адриа, англичанин Хестон Блюменталь и француз Пьер Ганьер. В частности, Феррана Адриа называют даже «Менделеевым молекулярных технологий». Он основал лаборатории elBullitaller, где помимо поваров работают химики и технологи. Адриа принадлежит идея создания эспумов (от исп. espuma — «пена») — пенных блюд. Химия и физика помогли поварам лучше понять процессы, происходящие в продуктах, и развенчали некоторые кулинарные мифы. Например, при варке зеленых овощей вовсе необязательно добавлять соль для сохранения вкуса и цвета. На самом деле соль не усиливает кипение, а лишь добавляет в воду кислорода, растворенного в кристаллах, за счет чего образуется бурление (повышение температуры кипения при этом незначительно). А вот время приготовления большого куска мяса зависит не от веса, а от расстояния от его краев до центра, — чем оно больше, тем больше потребуется времени на готовку. При приготовлении пищи сторонники молекулярной кухни учитывают физикохимические механизмы, ответственные за преобразование ингредиентов во время кулинарной обработки продуктов. В частности, один из постулатов гласит, что для достижения желаемой степени готовности продукта температура тепловой обработки важнее длительности приготовления. Химическая обработка нередко производится с помощью натуральных активных веществ. К примеру, ананасовый сок содержит фермент, растворяющий белки, поэтому в определенной концентрации он превращает мясо в полужидкую массу. Мясо при этом меняется до неузнаваемости, но не теряет вкусовых качеств.

Вкус в чистом виде В молекулярной кухне широко используют жидкий азот, вакуум, кислород и инертные газы, высокие температуры, химические реакции (например, дегидрация), центрифугирование, эмульгирование и пр. Блюда в виде пены, которые называют эспумами, стали классической визитной карточ­ кой молекулярных ресторанов. В классической французской кухне чем гуще соус, тем он тяжелее и калорийнее. Ферран Адриа придумал сгущать соусы с помощью инертного газа и куриного яйца, выдержанного в течение двух часов при температуре 64 °С, — так соус становится легким, нежирным и при этом достаточно плотным. Результат метода — мясо без волокон, кофе, который невозможно пролить, грибы, не имеющие своей характерной формы. Как известно, жидкий азот используют для того, чтобы моментально заморозить любые субстанции. Поскольку жидкий азот также моментально испаряется, не оставляя никаких следов, его можно с успехом ис-

Шоколадный мусс

життя

приготовления мороженого — с его помощью заморозка происходит очень быстро, при этом текстура получается идеально гладкой. Если полить блок сухого льда специально приготовленной ароматической субстанцией, смешанной с водой, можно окружить едока ароматом, способным сильно изменить вкус и ощущение от еды. В свою очередь, центрифугирование позволяет расслаивать продукты жидкой консистенции, получая более ароматные, тонкие и легкие соусы и составные части блюд. Отделение жиров делает соусы и пены более стабильными, придавая им более отчетливый вкус и богатый аромат. Еще одним модным приемом молекулярной кухни является sous-vide (фр. «вакуум») — специфический способ приготовления на водяной бане. Продукты закатываются в вакуумные пакеты и длительно (иногда более 72 ч) готовятся в воде при температуре около 60 °С или ниже. В вакууме идеально маринуется мясо, тек-

«Шантильи» от Эрве Тиса Ингредиенты

Приготовление • Разломать шоколад на куски и высыпать в посуду с водой. Поставить на средний огонь, не допуская кипения. Вода просто должна стать достаточно горячей, чтобы растворить шоколад

• Шоколад горький (не менее 72% какао) — 100 г • Холодная вода — 89 г (из расчета 0,89 г воды на 1 г шоколада) • Лед — 400 г

• После растворения шоколада выключить огонь и оставить растопленный шоколад на плите • В кастрюлю большего диаметра налить очень холодную воду и всыпать лед • Поместить в кастрюлю со льдом кастрюлю с растопленным шоколадом и взбить смесь на средних оборотах миксера (некоторое время «шоколадная вода» остается достаточно жидкой, а затем начинает загустевать. Нужно вовремя остановиться, иначе масса станет слишком густой) • Выложить в креманку, украсив по вкусу

Bon appétit!

пользовать для приготовления блюд, в том числе тех, которые делают непосредственно в тарелке гостей. К примеру, готовое блюдо обрабатывают жидким азотом так, что снаружи оно покрывается ледяной корочкой, а внутри остается горячим. Надо сказать, что сухой лед — гораздо более доступная вещь, чем жидкий азот, и его вполне может купить даже обычный кулинар-любитель. Сухой лед идеален для

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua

стура фруктов и овощей становится более плотной, а вкус — насыщенным. Таким образом, молекулярная кухня позволяет трансформировать блюда и напитки, воссоздавая их в новой форме. При этом главным ее достижением является неповторимый чистый вкус пищи, который «молекулярные» повара научились извлекать из продуктов. Подготовила Александра Демецкая, канд. биол. наук

61


життя

/ стиль життя /

Гороскоп финансового успеха для знаков зодиака на 2014 год Часто люди не имеют того достатка, о котором мечтают. Одна из причин — они занимаются не своим делом, поэтому им сложно проявить все свои таланты и продвинуться по карьерной лестнице. Конечно, при решении вопросов обучения, профориентации и будущей карьеры нужно опираться на данные индивидуального гороскопа. Но существуют общие рекомендации для каждого из знаков зодиака

Овнам не стоит увлекаться новыми проектами. Однако есть шанс успешно продолжить и реализовать начатые в прошлом году дела. Вторая половина года — время кармического воздаяния и возвращения долгов. Будьте внимательны при составлении финансовых документов, подписании договоров. Овны, которые пока не нашли себя в профессиональной деятельности, должны помнить, что смогут сделать карьеру в армии и силовых структурах. Успехи в спортивной сфере также будут весьма выдающимися. Наиболее благоприятными станут апрель, август, декабрь. Для Тельцов этот год будет весьма успешным в вопросах, касающихся построения новых планов, начинаний и инвестиционных программ. Мобилизуйте силы для активной работы — у вас хорошие перспективы получения большой прибыли. Тельцы, не определившиеся с профориентацией, достигнут высот, занимаясь дизайнерской и актерской деятельностью. Вообще представители этого знака обладают врожденным чувством гармонии и прекрасного. Из них получаются хорошие стоматологи, косметологи и парикмахеры. Май и сентябрь станут идеальными для решения важных вопросов. Время благоприятно для финансовых инициатив Близнецов. Вы будете иметь успех, если заручитесь поддержкой надежных партнеров. Не расслабляйтесь: довольно много сил уйдет на борьбу с трудностями, возможны конфликты и разногласия с оппонентами и партнерами по бизнесу. Однако в этом году у вас есть все шансы для успешного развития новых направлений бизнеса. Вам следует искать пути реализации в писательской и издательской деятельности, журналистке. Примените себя в сфере информационных полей и манипуляций ими. Февраль, июнь и октябрь — три кита для ваших активных действий.

62

Довольно интересный год ожидает Раков. Фортуна благоволит к вам в бизнесе, но дыхание захватывает на виражах. Осторожнее со слишком многообещающими предложениями: результат может быть непредсказуемым и диаметрально противоположным. Если вы не определились с выбором деятельности, вам следует искать себя в сфере обслуживания, медицине или искусстве. Успех ждет вас в области гуманитарных наук, истории и философии. Максимум позитивных впечатлений обеспечен в марте, июле и ноябре. Успех в бизнесе зависит от активности Львов. Хватит предаваться пустым мечтам, жалея себя и сетуя на то, что вы непонятый гений. Вы сможете проявить себя, взяв организаторские функции. Успех ждет Львов, которые занимают руководящие посты и занимаются административной деятельностью. Профориентация будет успешной для Львов, которые решат посвятить себя коммерции и банковскому делу. Наиболее благоприятны апрель, август, декабрь. Для Дев 2014 станет годом серьезной работы и инвестиций для получения прибыли в будущем. Больше внимания уделяйте планированию и расширению бизнеса, в этом вам как никогда пригодятся аналитические способности. Вам представится возможность сотрудничества с новыми партнерами. Девы, стоящие на распутье профессиональной специализации, должны помнить, что представители этого знака прекрасно себя чувствуют в роли педагогов, юристов и врачей.Наиболее продуктивными будут май, сентябрь и последняя декада декабря. Для Весов год хорош для реализации новых проектов и инвестиций. Однако вам не помешает координировать свои планы в соответствии с пожеланиями партнеров — это поможет в будущем. Вас ждет

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


\ стиль життя \

життя

РЫБЫ Месяц март символически связан со знаком Рыб, идеальным проявлением которого является принцип космической любви, выражаемый в милосердии и сострадании. Символ знака Рыб — две рыбы, плывущие в противоположных направлениях: одна — вверх, по пути духовного роста; другая — вниз, в пучины разврата и порока. Стихия Воды наделяет Рыб превосходными способностями к адаптации. В течение жизни представители знака могут глубоко опускаться и высоко подниматься, при этом они везде чувствуют себя уютно и на месте — внутренние конфликты, как правило, им не свойственны.

21 марта — день весеннего равноденствия и начало нового года у приверженцев зороастрийского учения, который наступит на рассвете, с первыми лучами Солнца, в 6:04. 3, 9, 15, 24, 29 — критические дни, опасные провокациями и опасными ситуациями. Не переедайте и не злоупотребляйте спиртными напитками. 5, 11, 17, 28, 30 — дни гармонизации энергии и увеличения творческой активности. Новолуние — 1.03 в 10:00; полнолуние — 16.03 в 19:08; новолуние — 30.03 в 20:04. Переход Солнца из зодиакального знака Рыб в знак Овна — 20.03 в 18:57

время эффективных действий и прибыльных вложений в сфере недвижимости, а также успешное решение вопросов аренды. Весы могут достичь успеха, занимаясь юриспруденцией, психологией, педагогикой, в сфере услуг и консультирования, а также общественных организациях, где будут востребованы их способности налаживать разного рода связи, в том числе с общественностью. Проявляйте максимум активности в феврале, июне и октябре.

приумножить, а сохранить то, что имеете. Сейчас важно постараться выполнить все долговые обязательства. Во второй половине года тучи над вашей головой рассеются — и вы сможете действовать более свободно и продуктивно. Козероги, не определившиеся с профессиональной ориентацией, должны помнить, что им подойдут инженерное и строительное дело, финансовая сфера и администрирование любого вида.

Для Скорпионов год пройдет в более-менее нейтральной атмосфере. Он мог бы ознаменоваться большими успехами в финансовой сфере, однако они будут омрачены транзитом Сатурна, который в данный период вносит в вашу жизнь ограничения разного рода во всех сферах жизни. Скорпионы смогут разбогатеть, занимаясь нетрадиционной медициной и экстрасенсорикой. Однако представители этого знака могут сделать весьма успешную карьеру в более традиционных сферах деятельности, таких как банковское дело, страхование, продажа недвижимости. Самые интересные партии вы разыграете в марте, июле и ноябре.

Появятся новые связи, которые помогут в развитии бизнеса Водолеев. Не теряйте бдительности при решении важных вопросов. В этом году вам необходимы ободрение и поддержка партнеров. Водолеи, стоящие перед дилеммой при выборе будущей профессии, должны помнить, что они смогут проявить себя в областях, в которых требуются оригинальность и прогрессивное мышление. Занимайтесь психологией, научными исследованиями или преподавательской деятельностью. Форсируйте события в феврале, июне и октябре. Вторая половина года будет менее благоприятной.

Открываются хорошие перспективы для бизнеса Стрельцов. Это время решительных действий, успешных деловых поездок, привлечения инвестиций и прибыльных капиталовложений. Стрельцы, не определившиеся с родом деятельности, должны знать, что им прекрасно удастся реализовать свои способности в сфере рекламы, средств массовой информации, а также в качестве переводчика или гида. Максимальную активность проявляйте во второй половине года. Апрель, август и декабрь станут периодами вашего триумфа и прорыва в бизнесе. Первые полгода станут периодом серьезных испытаний для Козерогов. Проявляйте осторожность в делах, тщательно продумывайте каждый шаг. Успех в бизнесе маловероятен, старайтесь не

Фармацевт Практик 02_2014 www.fp.com.ua

Первая половина года будет весьма продуктивной для Рыб. Ищите новые возможности для развития бизнеса. У вас есть все шансы для получения большой прибыли. Серьезно относитесь к партнерским обязательствам, соблюдайте принцип прозрачности и честности в отношениях. В марте, июле и ноябре старайтесь проявлять максимум активности. Эти месяцы не только принесут большие доходы, но и станут наиболее продуктивными в плане вашего профессионального роста. Чувствительным Рыбам подойдут профессии, в которых есть возможность самовыражения. Вы с успехом сможете реализовать себя в режиссуре и актерской деятельности. Также это может быть медицина и фармацевтика. Татьяна Савченко, астропсихолог

63


життя

/ стиль життя /

Физкультминутка: для тех, кто работает за компьютером «Длительная работа за компьютером нередко приводит к перенапряжению, онемению и боли в кистях. Это происходит из-за сдавливания нервного ствола в соединительно-тканном канале. Называется такое состояние «синдром запястного канала». Боль в руках может быть вызвана также различными патологиями позвоночника, при которых повреждается нерв, идущий от спинного мозга. Чтобы избежать осложнений и вовремя оказать себе помощь, правильно организуйте рабочее место и освойте несложный комплекс упражнений для рук, — советует Александр Пянтковский, невролог, рефлексотерапевт Украинского центра спортивной медицины. — Упражнения улучшают кровообращение в мышцах запястья, способствуют их растяжению и как следствие — оздоровлению» Несколько советов Позаботьтесь о правильном положении рук. При работе с клавиатурой угол сгиба руки в локте должен быть прямым (90°). При работе с мышкой не выкручивайте кисть, держите ее прямо, расположив как можно дальше от края стола. Локоть при этом должен находиться на столе. Желательно наличие специальной выпуклости для запястья (валик у коврика для мыши, клавиатура специальной формы). Позаботьтесь о том, чтобы стул или кресло были с подлокотниками. Гимнастика для кистей Выполняйте упражнения по мере необходимости, сидя или стоя. Все движения повторяйте по 5–6 раз. Время: 5–7 мин. 1. Поднимите руки вверх и с усилием сжимайте пальцы в кулаки и разжимайте. Напряжение, которое вы почувствуете, не должно быть болезненным. Вернитесь в исходное положение.

64

2. Потрясите расслабленными кистями, постепенно поднимая их в стороны и вверх. 3. Согнув руки в локтях, соедините ладони вместе перед грудью в виде конуса. С усилием нажимайте на кончики пальцев, наклоняя кисти рук то вправо, то влево. 4. Соедините ладони вместе. Попеременно отводите назад до отказа пальцы на счет 1–4 и возвращайтесь в исходное положение. Проделайте эти движения для всех пальцев, начиная с мизинцев и заканчивая большими. 5. Соедините кисти рук и, опираясь на кончики пальцев, отводите основания кистей в стороны, стараясь не смещать пальцы. 6. Вытяните руки вперед, несильно сожмите кисти в кулаки. Выполняйте вращательные движения кистями в стороны и внутрь. 7. При полусогнутых руках с силой сжимайте и разжимайте пальцы рук. 8. Локти прижмите к бокам, ладони направлены вперед горизонтально.

Постепенно сжимайте и разжимайте пальцы в фалангах. 9. Переплетите пальцы «в замок». Сжимайте и разжимайте кисти до ощущения легкого напряжения. 10. Поместите кисть правой руки на стол и легкими надавливающими движениями разминайте расслабленные пальцы левой рукой. Потом поменяйте руки и проделайте то же. Начинайте с кончиков пальцев, постепенно проходя до основания. Закончите массаж круговыми вращательными движениями. 11. Прижмите локти к бокам, ладони сожмите в кулаки и повращайте кистями сначала вправо, а потом влево. 12. В завершение потрусите расслабленными кистями в воздухе, поднимая руки вверх и опуская вниз.

Людмила Безверхняя

www.fp.com.ua Фармацевт Практик 02_2014


Фармацевт Практик №2, 2014  

«ФАРМАЦЕВТ ПРАКТИК. Наука. Практика. Життя», №2, 2014 (скорочена версія) Науково-практичний спеціалізований журнал для професіоналів фармаце...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you