Glasilo KS Gorica 35/1 2015

Page 1


KRAJEVNI PRAZNIK KS GORICA PROGRAM PRIREDITEV : Nedelja 21. junij 2015

POHOD OB MEJI KS GORICA

Pričetek pohoda je ob 9. uri izpred OŠ Gorica. Pohod s krajšimi postanki bo trajal okoli 2 uri. Pot je primerna za družine. Po končanem pohodu bo družabno srečanje pohodnikov.

Nedelja 21. junij 2015

TURNIR V BALINANU

Meddruštveni turnir v balinanju bo na balinišču pri OŠ Gorica. Sodelujejo balinarske ekipe različnih krajev Slovenije. Vabimo vas, da si ogledate tekmovanje in navijajte za ekipo upokojencev Gorice.

Ponedeljek 22. junij 2015

TURNIR V ŠAHU

Tradicionalni hitropotezni turnir v šahu se prične ob 17. uri v prostorih KS Gorica. Sodelujejo lahko vsi ljubitelji šaha. Prijavite se lahko do 20.6.2015 na tel. 031 625 305 – Blaž ali 15 minut pred začetkom turnirja na kraju samem. Prvi trije prejmejo kolajne.

Torek 23. junija 2015

PROSLAVA KRAJEVNEGA PRAZNIKA

Proslava se prične ob 17. uri v avli OŠ Gorica. Program bodo izvedli učenci naše šole. Podeljena bodo priznanja za urejena okolja za leto 2014. Po proslavi bo druženje krajanov pred OŠ Gorica.

KRAJEVNI PRAZNIK JE PRAZNIK KRAJANK IN KRAJANOV GORICE VABIMO VAS NA PRIREDITVE PRAZNUJMO SKUPAJ


AKTIVNOSTI SVETA KS GORICA OD DECEMBRA 2014 DO JUNIJA 2015

Najpomembnejše prireditve, dogodki in aktivnosti v polletnem obdobju :

Decembra 2014 smo v okviru šolskega BAZARJA pripravili sprejem dedka Mraza pred Osnovno šolo Gorica. Sprejema se je udeležilo veliko otrok in staršev. Marca 2015 smo v sodelovanju z Osnovno šolo Gorica organizirali PROSLAVO DNEVA ŽENA. Bogat kulturno-zabavni program so pripravili in izvedli učenci in učitelji naše šole. Krajanke so v znak pozornosti prejele cvetočo lončnico. Aprila smo izvedli že tradicionalno ČISTILNO AKCIJO. Čistili smo območje naše krajevne skupnosti, uredili zeliščne kotičke na otroškem igrišču in pripravili nekaj materiala za kresovanje. 30. aprila smo imeli tradicionalno KRESOVANJE na Gorici katerega se je udeležilo veliko obiskovalcev. Godba na pihal in ansambel Potepuhi so poskrbeli za prijetno praznično vzdušje. Slavnostni govornik je bil župan Bojan Kontič. Vseskozi smo spremljali izgradnjo Poslovno stanovanjskega objekta. Ta gradnja in posledično razrešitev problema parkiranja in vselitve novih stanovalcev se vse preveč »vleče«. Novi prostori KS Gorica so že dalj časa končani, potrebna je še notranja oprema in selitev. Kdaj bo to, je odvisno od pridobitve uporabnega dovoljenja za celotni objekt ( PSO). Spomladi 2015 je bila urejena meteorna kanalizacija med Cesto na Lipo in Goriško cesto. Aprila smo imeli sestanek s predsedniki NO stanovanjski blokov in predstavniki MOV. Seznanili smo se s predvideno končano gradnjo PSO ter pristopom uvedbe modre cone na Gorici.


Govorili smo tudi o urejenosti in čistoči v krajevni skupnosti, problematiki stanovanjskih blokov in boljšemu medsebojnemu obveščanju.

Junija je bila sanirana, zaradi poškodb pri gradnji PSO, Goriška c. med blokom Goriška 42 in Koželjskega 7. Junija je bila urejena meteorna kanalizacija pri blokih Goriška 53-57. Svet KS Gorica je vseskozi spremljal dogajanja v KS Gorica in skupaj z pristojnimi občinskimi službami reševal nastale probleme. Svet KS Gorica se je redno sestajal. Sprejel je odstop dveh članov. Breda Kolar je odstopila, ker je bila izvoljena za podžupanjo. Janez Ravljen pa je odstopil zaradi zdravstvenih problemov. Tako deluje Svet KS Gorica sedaj z 9 člani. Tudi v tem obdobju smo dobro sodelovali z OŠ Gorica in pristojnimi službami MOV. Vsak ponedeljek smo imeli za krajane uradne ure. Teh se poslužuje vse več krajanov, ki vodstvu KS povedo probleme in tudi predloge za izboljšanje življenja v naši KS.


POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT GORICA Mestna občina Velenje in IGEM d.o.o. sta soinvestitorja gradnje poslovno stanovanjskega kompleksa - PSO Gorica Velenje. Mestna občina Velenje investira pridobitev 132 neprofitnih stanovanj in 198 pokritih pripadajočih parkirnih mest. IGEM d.o.o. financira gradnjo 15 tržni stanovanj, trgovskega centra z zunanjimi 62 parkirnimi mesti, poslovnih prostorov za prodajo na trgu in okoli 460 pokritih parkirnih mest za namene reševanja parkiranja v KS Gorica. Celotna vrednost investicije znaša okoli 24.000.000,00 EUR. Okvirni sporazum o poslovnem sodelovanju je bil podpisan v letu 2009, Soinvestitorska pogodba pa v letu 2010. Na podlagi teh dokumentov in pridobljenega pravnomočnega gradbenega dovoljenja se je pričela gradnja na obravnavanem območju. Soinvestitor IGEM d.o.o. je podrl obstoječi trgovski objekt, skopaj gradbeno jamo in izvedel pilotiranje. Zaradi znanega stanja bank v Sloveniji in ukrepov Centralne Banke Republike Slovenije je pridobitev bančnih garancij pri domačih bankah postalo praktično nemogoče, še posebej pa imajo težave gradbena podjetja Soinvestitor se je ves ta čas trudil pridobiti posojilo pri bankah za nadaljevanje projekta in izvajal dela ob sočasnem plačilu Mestne občine Velenje in SSRS. V projekt je vstopil HTZ I.P. d.o.o., ki je lahko dobil posojilo za izvedbo tržnega dela garaž in s tem zagotovil nadaljevanje gradnje skoraj do končanja GOI del. V mesecu novembru 2013 se je zgodil nepredvideni naravni pojav vdora vode v garažni del -3. Zaradi ugotovitve dodatne obremenitve na samo konstrukcijo in s tem neposrednega vpliva na stabilnost objekta smo po posvetu z odgovornimi sodelujočimi vse aktivnosti glede izvedbe gradbenih del na garaži ustavili. Stanje danes je tako, da je garaža sanirana, ni več vidnih nobenih sledi voda. Izveden pa je tudi sistem, ki bo v preprečeval, da bi se vdor vode ponovil. Statičnost stanovanjskih blokov ni bila nikoli ogrožena, prav tako pa s sanacijo tudi ni več ogrožena statičnost garaž. Soinvestitor Igem d.o.o., je v sanacijo garaže -3 vložil okoli 600.000,00 EUR lastnih sredstev. Mestna občina Velenje je kot soinvestitor v fazi gradnje izvedla vse postopke, da je zagotovila statično stabilnost in varnost izgrajenih stanovanj in garažnega dela ter v okviru, pogodbenih, zakonskih in finančnih možnosti skrbela za to, da se projekt čim prej zaključi.


Soinvestitor IGEM d.o.o. je imel ves čas težave z zagotavljanjem sredstev za tržni del projekta. Za trgovino in poslovne prostore je imel že dogovorjen aranžma za prodajo z več pogodbenimi partnerji, vendar so vsi odstopili od nakupa zaradi racionalizacije svojega poslovanja in nezmožnosti financiranja. V garaži je zagotovljenih okoli 460 pokritih parkirnih mest za reševanje problematike parkiranja v KS Gorica. Režim parkiranja pripravlja Urad za komunalne dejavnosti. Garaža bo odprta za krajane predvidoma septembra 2015. Objekt je končan, izvajajo se še zarisi prevoznih površin in postavitev prometnih znakov. Tehnični pregled je razpisan za 19.6.2015. Stanovalci se bodo lahko vselili v stanovanja takoj po pridobljenem pravnomočnem uporabnem dovoljenju in odpravi napak po kvalitetnih pregledih. Pripravila: Blaženka Čujež

Obnova dela Goriške ceste

Del Goriške ceste nasproti bloka Goriška 44 je bil obnovljen od poškodb nastalih zaradi gradnje poslovno-stanovanjskega objekta.


NAŠA KRAJEVNA SKUPNOST – LEPA IN UREJENA Svet KS Gorica je za leto 2014 razpisal tekmovanje za najbolj urejeno okolje, javnih objektov, zasebnih hiš in stanovanjskih blokov .Komisija je opravila ocenjevanje meseca Junija in Julija na področju KS za leto 2014. Rezultati bodo objavljeni na svečani seji KS Gorica, ob prazniku KS Gorica 23. Junija 2015. Priznanja za lepo urejeno okolje hiš, blokov in balkonskega cvetja so dobile družine: Purg – Splitska ul. 45, Družina Simić – Koželjskega 2, Lainšček Nada - Goriška cesta 45 in stanovalci bloka - Koželjskega 6 Za Svet KS Gorica Predsednik ocenjevalne komisije Blaž Dukarić

Družina Purg - Splitska ul. 45

Družina Simić - Koželjskega 2


Lainšček Nada Goriška cesta 45

Stanovalci bloka – Koželjskega 6

Stanovalci bloka – Koželjskega 6


UREJENO ODVODNJAVANJE IZ CESTE NA LIPO Meteorne vode iz pobočja Belega dvora so se doslej nekontrolirano stekale na Cesto na Lipo in iz nje po pobočju do Goriške ceste. To je povzročalo razne nanose peska in vejevja na Goriško ceste, kar je oviralo normalni promet po njej. Sedaj je to odvodnjavanje meteornih voda urejeno med Cesto na Lipo in Goriško cesto in speljano v obcestno kanalizacijo.


UREJENOST IN ČISTOČA EKOLOŠKIH OTOKOV Pred nedavnim smo pregledali urejenost in čistočo ekoloških otokov na območju KS Gorica. Ugotavljamo, da smo se že dokaj dobro navadili ločevati odpadke. So pa še vedno razne zavezane plastične vrečke, v katerih pa niso odpadki sortirani po namenu. Naslednji problem predstavljajo razne embalaže, ki jih prebivalci oddajo na ekološki otok namesto, da bi jih odpeljali na zbirno mesto, kjer jih lahko brezplačno oddajo. Tudi čistoča ekoloških otokov ni povsod dobra.


IZGRADNJA VZRŽEVALNIKA METEORNIH VODA NA GORICI Na severnem pobočju nad večstanovanjskimi objekti naselja Gorica so se ob obilnih nalivih pojavljale velike količine površinskih in pobočnih – zalednih voda, ki so gravitirale med objektoma Goriška 57 in 59 v Velenju. Ureditev odvodnjavanja je zajemala kompletno zajetje površinskih odpadnih vod, katere se bodo stekale v AB zadrževalnik zbranih meteornih vod. Južni del dovozne poti se bo razširil in asfaltiral, severni del pa ostane urejen kot makadamsko vozišče.

Z gradbenimi deli se je pričelo v mesecu maju, ter končalo v začetku meseca junija. Investicija bo znašala okoli 16.000,00 €. Torej, zgradil se je AB zadrževalnik, dva revizijska jaška – s to izgradnjo se je uredilo odvodnjavanje površinskih meteornih vod, uredila se je tudi razširitev dovozne poti med objektoma Goriška 57 in Goriška 59, zavarovala se je brežina pri objektu Goriška 59, asfaltirala se je makadamska dovozna pot južno od izvedene linijske dežne rešetke. Stanovalci v bloku Goriška 57, ki so zaradi pogostega vdora meteornih voda v objekt utrpeli največ škode, so s potekom in končanjem del zelo zadovoljni, saj je imel izbrani izvajalec del zelo korekten odnos do njih, delo pa je tudi v zelo kratkem času končal.


Nadzorni odbor etažnih lastnikov Goriške 57 se zahvaljuje Svetu Krajevne skupnosti Gorica in Mestni občini Velenje, da so prisluhnili njihovim težavam in odpravili vzroke zamakanja. Marjana Koren


KRESOVANJE 2015 30. aprila zvečer ja organizacijski odbor v sestavi Marjana Koren, Jože Kandolf, Blaž Dukarič, Ljubica Gregorič, Milan Koren in Valter Kos pripravili 16. kresovanje na Gorici pod Belim dvorom. S kresovanjem vsako leto obeležimo delavski praznik 1. maj, ki ga praznujemo v spomin na delavce, ki so davnega leta 1886 v Čikagu protestirali in zahtevali več pravic. O položaju delavcev v današnjem času in o aktualnih političnih in ekonomskih razmerah v občini in državi je spregovoril tudi slavnostni govornik, župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič. Tokrat nam je tudi vreme dobro služilo, zato se je kresovanja udeležilo več kot tisoč ljudi, ki so se ob dobri hrani in pijači ter zvokih odlične glasbe ansambla Potepuhi zabavali dolgo v noč. Kresovanje je finančno podprla Mestna občina Velenje in Socialni demokrati Velenje, pri pripravi kresa pa so sodelovali tudi člani pododbora upokojencev Gorice in drugi krajani, za kar se vsem iskreno zahvaljujemo. Marjana KorenPOZDRAVLJENI UPOKOJENCI GORICE Kar nekaj časa je že minilo od občnega zbora in menim, da je prav, da vas obvestim, kaj vse smo v tem času počeli. Bili smo kar aktivni, sodelovali smo pri čistilni akciji, čeprav smo bili malo mokri, pomagali pri dokončanju kresa. Aktivni smo bili tudi v športu. V zimskem času smo med pododbori odigrali ligo v pikadu. Ko je bilo dovolj toplo, smo začeli z urejanjem igrišča, odigrali ligo v ruskem kegljanju, upokojenska liga v balinanju pa še traja. 21.06.2015 bomo na igrišču za šolo, s pomočjo KS Gorica izvedli balinarski turnir kamor vas prisrčno vabimo, da se nam pridružite pri navijanju za našo ekipo. Prav tako vas vabim, da se nam pridružite na igrišču od ponedeljka do četrtka v popoldanskem času. Lep pozdrav vsem upokojencem, pa tudi krajanom KS Gorica!

Predsednica PO DU Gorica-Bevče Ljubica Gregorič

POMEMBNA OBVESTILA Pobude in vprašanja krajanov V primeru, da želite svetu krajevne skupnosti sporočiti pobudo, idejo, sugestijo, predlog,… le-to sporočite na e-pošto: velenje.ksgorica@siol.net, se osebno oglasite na sedežu KS ali oddate sporočilo v nabiralnik na sedežu KS Gorica. Uradne ure: vsak ponedeljek med 18. in 19. uro - poletni čas,17. in 18. uro - zimski čas Več informacij o dogajanju, informacijah in obvestilih KS Gorica najdete na spletni strani:

http://ks-velenje.si/gorica/ Glasilo izdaja svet Krajevne skupnosti Gorica Uredniški odbor: Saša Koprivec – predsednica, Jožef Kndolf – član in Blaž Dukarić – član


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.