Page 1


NOVOLETNA POSLANICA Še malo pa bomo znova obrnili list na koledarju, se poslovili od letošnjega leta in vstopili v novo leto 2018. Vstopili bomo v leto v katerem zaključujemo štiriletni mandat Sveta Krajevne skupnosti Gorica. Čeprav je pred nami še kar nekaj dela do jesenskih volitev leta 2018, pa lahko že sedaj ugotovim, da je bilo delovanje sveta KS Gorica v celotnem mandatnem obdobju zelo dobro. Ta mandat si bomo najbolj zapomnili po tem, da je bila končno zgrajena garažna hiša Gorica in da smo dobili nove prostore za potrebe krajevne skupnosti. Večina planiranih investicij na področju komunalne in cestno-prometne infrastrukture je bila izvedena. V letošnjem letu je bil zgrajen pločnik od Goriške ceste do naselja Lipa In obnovljena cesta. Delno je bila obnovljena tudi Goriška cesta in zgrajena kolesarska steza na delu le-te. V celotnem mandatnem obdobju se je svet KS Gorica redna sestajal in obravnaval problematiko v naši krajevni skupnosti. Vsa leta smo organizirali tradicionalne prireditve in dogodke kot so : pomladanska čistilna akcija, kresovanje pod Belim dvorom, proslavo Dneva žena, prireditve ob krajevnem prazniku, veselo jesen in sprejem dedka Mraza. Vsako leto smo pripravili srečanje starejših krajanov Gorice in se vključevali v aktivnosti starejšim prijazno mesto. Vedno smo bili pozorni na pritožbe in predloge naših krajanov. Poskušali smo probleme kar najbolj učinkovito reševati skupaj s pristojnimi službami Mestne občine Velenje in drugimi inštitucijami. Naša prizadevanja bi gotovo bila manj uspešna v kolikor ne bi bilo zelo dobrega sodelovanja z upravo in županom MOV.


Ponosni smo lahko na odlično sodelovanje med Osnovno šolo Gorica in krajevno skupnostjo. Večina programov za prireditve so pripravili učitelji in učenci naše šole. Pri tem je sodeloval tudi vrtec Ciciban. Naša krajevna skupnost je lepo urejena, čista in v njej živimo prijazni ljudje. Smo večnacionalna skupnost v kateri sobivamo strpno in razumevajoči do drugačnosti. Tudi na območju naše krajevne skupnosti bo potrebno še marsikaj postoriti za boljšo kvaliteto bivalnega okolja. Vse sile bo potrebno nameniti temu, da center Gorice dobi vsebino, da postane priljubljeno zbirališče krajanov, za to pa je potrebna trgovina in drugi lokali. Ne smemo pa tudi pozabiti na naš zgodovinski biser Beli dvor. Vse bolj propada, v njemu ni več življenja. Potrebno mu je dati vsebino in novo perspektivo. VSEM NAJLEPŠA HVALA ZA SODELOVANJE ! Predsednik sveta KS Gorica Jožef Kandolf


BAZAR IN SPREJEM DEDKA MRAZA V četrtek , 14. decembra 2017 vas ob 18. uri vljudno vabimo, da obiščete šolski bazar in se udeležite sprejema dedka Mraza na parkirišču pred Osnovno šolo Gorica. Lahko boste kupili praznična darila, ki so jih pripravili učenci. Brezplačno bomo postregli čaj in " zakuhančka ". VABLJENI ! Svet KS Gorica OŠ Gorica - šolski sklad


AKTIVNOSTI SVETA KS GORICA OD JUNIJA 2017 DO DECEMBRA 2017 Poročilo o delu za prvo polletje 2017 smo objavili v junijski številki Glasila KS Gorica na spletni strani http://ks-velenje.si/gorica/ To poročilo zajema obdobje od junija 2017 do vključno decembra 2017.

Praznik KS Gorica V okviru praznovanja krajevnega praznika so bile organizirane naslednje aktivnosti : Proslava krajevnega praznika je bila v avli Osnovne šole Gorica. Kulturno-zabavni program so pripravili in izvedli učitelji in učenci naše osnovne šole in vrtca Ciciban. Predsednik sveta KS Gorica, Jožef Kandolf, je spregovoril o aktivnostih in problematiki v naši krajevni skupnosti. Podžupan MOV, Peter Dermol, je spregovoril o dogajanjih na nivoju občine. Podeljena so bila priznanja za lepo urejeno okolje in lepo cvetje na balkonih.

Razstava slik mladih likovnikov OŠ Gorica Pod pokroviteljstvom Društva šaleških likovnikov je bila za mlade slikarske talente organizirana delavnica na kateri so mladi ustvarjali likovna dela in izdelke iz keramike. Razstava slik in izdelkov je bila v prostorih KS Gorica.

Turnir v šahu Tradicionalni turnir v hitropoteznem igranju šaha je bil v prostorih KS Gorica. Ob tej priložnosti so se srečali ljubitelji šaha iz naše KS.

Čajanka V sodelovanju z Društvom zeliščarjev Velenje je bila na otroškem igrišču organizirana Čajanka na kateri so udeleženci spoznali zdravilna zelišča, čaje in bio namaze.


Otvoritev novega pločnika in obnovljene ceste V naselju Lipa smo pripravili svečano otvoritev novega pločnika od Goriške ceste do naselja Lipa in obnovljene ceste. Prisrčen program so izvedli Goriški škratje iz OŠ Gorica. Ob tej slovesnosti je spregovoril podžupan MOV Peter Dermol.

Turnir v balinanju Turnir v balinanju je organiziral pododbor društva upokojencev Gorica. Ekipe iz različnih krajev so se pomerile v tej športni disciplini.

Pohod ob meji KS Gorica Letošnje krajevno praznovanje smo zaključili s tradicionalnim pohodom ob meji krajevne skupnosti.

Srečanje starejših krajanov V mesecu oktobru je svet KS Gorica organiziral vsakoletno srečanje starejših krajank in krajanov od 75 let. Srečanje je bilo v avli OŠ Gorica. Kulturno-zabavni program so imeli učenci naše šole. Po pogostitvi so najstarejši udeleženci prerezali torto.

Sestanek s predstavniki blokov Na sestanku smo skupaj s člani sveta obravnavali predlog, da se uvede po delu ceste od Koželjskega 7 do Koželjskega 1 dvosmerni promet. Na podlagi ugotovljenih dejstev se je svet KS Gorica odločil, da se zaenkrat še ne predlaga uvedbe dvosmernega prometa.


Garažna hiša Gorica Koristniki garažne hiše so zadovoljni za uporabo le-te. Začetne težave ( pogosti alarmi, nečistoča, vandalizem, razsvetljava ) so odpravljene. Še vedno pa ni postavljena obvestilna tabla, kje je garaža. Kljub ugodni ceni ( 15 eurov na mesec ) je v garažni hiši še veliko parkirnih mest praznih. Pričakovali bi, da svoje avtomobile parkirajo v garažni hiši zlasti tisti, ki jih vsakodnevno ne potrebujejo. S tem bi tudi sprostili nekaj zunanjih parkirišč.

Seje sveta KS Gorica Svet se je redno sestajal in spremljal problematiko na območju KS Gorica. Dajali smo predloge in pobude pristojnim službam s področja komunalne in cestno - prometne infrastrukture. Sprejeli smo Pravilnik o koriščenju prostorov KS Gorica. Tekoče smo spremljali katere načrtovane aktivnosti in investicije so bile realizirane in katere še ne. Vsak ponedeljek smo imeli uradne ure za naše krajane.

Sprejem dedka Mraza Zadnja letošnja aktivnost bo organizacija sprejema dedka Mraza 14. decembra 2017 na parkirišču pred OŠ Gorica ob 19. uri. Pred sprejemom dedka Mraza organizira šolski sklad, tradicionalni šolski bazar.

Jožef Kandolf


PROGRAMA DELA SVETA KS GORICA ZA LETO 2018 Prireditve :

Proslava dneva žena

8. marec

Kresovanje

30. april

Krajevni praznik

12. – 17. junij

Srečanje starejših krajanov

6. oktober

Veseli december-dedek Mraz

december

Skrb za urejeno in čisto KSG : Spremljanje izvajanja zimske službe na našem območju

zimski meseci

Pomladanska čistilna akcija

marec ali april

Ocenjevanje urejene okolice in balkonov

junij, julij

Spremljanje dela koncesionarjev ( košnja, čiščenje javnih površin, urejenost ekoloških otokov, zimska služba … )

stalna naloga

Predvidene investicije Ureditev prehoda za pešce pri odcepu Goriške ceste in Ceste na Vrtače. Sanacija parkirišča nasproti bloku Goriška 39-41. Nadaljevanje z ureditvijo otroškega igrišča nasproti bloku Goriška 45. Izgradnja pločnika pri bloku Koželjskega 1. Izgradnja še preostalega pločnika ob povezovalni cesti. Ureditev prostora za ločeno zbiranje odpadkov ob povezovalni cesti ( pri Marinšku ). Ureditev prostora za ločeno zbiranje odpadkov na koncu Ceste I ( pri Mujadžiču ). Sanacija meteorne kanalizacije na delu Goriške ceste pri stanovanjskih hišah. Ureditev javne razsvetljave ob Goriški cesti pri stanovanjskih hišah.


Ureditev dostopnosti na začasnem parkirišču ob cesti proti Velenjki . Namestitev obvestilne table za Garažno hišo. MOV predlagamo, da v svoje plane uvrsti sanacijo graščine - Beli dvor. Lastniku lokalov v centru Gorice predlagamo, da čim prej poišče ustrezne investitorje za trgovino in druge primerne dejavnosti.

Svet KS Gorica: Redno spremljanje dogajanj na območju KS Gorica. Nudi pomoč pri razreševanju pobud in pritožb krajanov. Organizira " dan odprtih vrat " KS Gorica. Organizira okroglo mizo na temo : Mladi v KS Gorica. Pripravi kriterije in podeli priznanja KS Gorica. Evidentira kandidate za novi svet KS Gorica. Pripravi končno poročilo o delovanju sveta KS Gorica v mandatnem obdobju 2014 do 2018 in primopredajni zapisnik.

Svet KS Gorica


SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV KS GORICA V Soboto, 7. oktobra ob 11. uri, se je v dvorani OŠ Gorica pričelo letošnje srečanje in druženje starejših, ki ga pripravita KS Gorica in OŠ Gorica. Osnovnošolci so vsem pričarali mladostni nasmeh na lica, saj so izvedli bogat kulturni program.

So pa druženje starejših krajanov pozdravili: predsednik KS Gorica Jožef Kandolf in podžupanja MO Velenje Breda Kolar.

Kjer sije sonce srca, je vsak človek vreden truda.


Vsi udeleženci so se tokratnega srečanj veselili, saj so v družbi prijateljev preživeli delček oktobrskega srečanja ter obudili spomine na svoja mlada leta.

Najstarejša krajanka in krajana sta razrezala torto, vsi udeleženci so jo slastno pojedli. Ob medsebojnih pogovorih, so se udeleženci razšli z besedo, vidimo se drugo leto. Za svet KS Gorica Blaž Dukarič


PO DU GORICA BEVČE Kot vsako leto, smo tudi letos bili člani športne sekcije zelo aktivni. Sodelovali smo v vseh aktivnostih, ki so se dogajale v KS Gorica. Bili smo na dveh očiščevalnih akcijah in pri pripravi 1. majskega kresa, ki ga organizira KS Gorica. Nekateri naši člani so se udeležili regijskih in državnih tekmovanj za DU Velenje. Udeležili smo se tudi vseh športnih tekmovanj, ki jih organizira DU Velenje, ter sodelovali v štajersko savinjski balinarski ligi, kjer smo dosegli drugo mesto.

Balinarska upokojenska ekipa Gorica


December je čas, ko se oziramo nazaj in delamo 'inventuro' leta, ki se izteka. In je hkrati čas, ko se oziramo naprej, v prihodnost, v leto ki prihaja. Obljube, zaobljube in želje. Želje zase in bližnje. Novo leto nas vedno znova vabi na pot iskanja sreče. To je pot do srca, do lastnih želja in vrednot življenja. Ne žar luči, ne zunanji lesk daril, je ne moreta dati. A tople besede in dlan, ki si jo stisnemo drug drugemu, so namig, da smo s svojo pomočjo in prijateljstvom nekje v bližini, da v tem iskanju nismo sami.

Na koncu, spoštovane upokojenke in upokojenci, krajanke in krajani, želimo Vam vesel Božič in srečno Novo leto 2018.

Novo leto naj zaživi brez solza in skrbi.

Vesel Božič in srečno Novo leto 2018

Športni referent POU Gorica-Bevče Blaž Dukarič


NEKAJ NAPOTKOV ZA ZIMSKI IN PREDPRAZNIČNI ČAS V mestu Velenje, kamor spada tudi KS Gorica, sta praznično razsvetljena samo Titov trg in glavne prometnice. Na Gorici smo že doslej imeli veliko praznično razsvetljenih stanovanjskih hiš in balkonov. Tudi letos prosimo, da stanovanjske hiše in balkone praznično uredite ob upoštevanju varnostnih predpisov. Prav tako vas naprošamo, da uporabljate pirotehnična sredstva samo v dovoljenih dnevih. Petard ni dovoljeno metati v strnjenih stanovanjskih naseljih. Ne pozabite, funkcionalne površine stanovanjskih blokov ( parkirišča, pešpoti, stopnišča ) je potrebno pravočasno očistiti od snega. Lastnikom vozil predlagamo, da vsaj v zimskem času parkirate v garažni hiši, da bodo lažje javna parkirišča strojno čistili.

Želimo vam, da praznični december in praznike preživite lepo in varno. Svet KS Gorica

Otvoritev pločnika do naselja Lipa


SPLETNA STRAN KS GORICA Vodstvo KS Gorica se vseskozi prizadeva, da bi bili krajani dobro obveščeni o delu sveta in problematiki v naši krajevni skupnosti. Pred leti smo dvakrat letno izdajali glasilo KS Gorica, ki so ga dobivala vsa gospodinjstva na območju krajevne skupnosti. Glasilo KS Gorica tudi sedaj izdajamo dvakrat letno, vendar v elektronski obliki na naši spletni strani. Mislili smo, da bo glasilo KS Gorica prebiralo še večje število prebivalcev, saj ima večina gospodinjstev računalnik, pametni telefon ali tablico. Želimo vas ponovno povabiti na ogled in branje naše spletne strani. Najdete na naslovu:

http://ks-velenje.si/gorica/

POBUDE IN VPRAŠANJA KRAJANOV V primeru, da želite svetu krajevne skupnosti sporočiti pobudo, idejo, sugestijo, predlog,… le-to sporočite na e-pošto: velenje.ksgorica@siol.net, se osebno oglasite na sedežu KS ali oddate sporočilo v nabiralnik na sedežu KS Gorica. Uradne ure: vsak ponedeljek med 18. in 19. uro - poletni čas,17. in 18. uro - zimski čas Več informacij o dogajanju, informacijah in obvestilih KS Gorica najdete na spletni strani:

http://ks-velenje.si/gorica/

Glasilo izdaja svet Krajevne skupnosti Gorica Uredniški odbor: Saša Koprivec – predsednica, Jožef Kandolf – član in Blaž Dukarić – član

Glasilo KS Gorica_št.40_2017  
Glasilo KS Gorica_št.40_2017  
Advertisement