Glasilo KS Gorica_št.41_2018

Page 1


MANDATNO OBDOBJE 2014-2018 Počasi se približujemo kraju mandatnega obdobja 2014 do 2018. To obdobje se bo gotovo zapisalo v zgodovino Krajevne skupnosti Gorica po tem, da je bil zgrajen center Gorice s parkirno hišo ter da smo dobili nove prostore krajevne skupnosti. Garažna hiša, pa čeprav še ni v celoti zasedena, je v veliki meri razbremenila problematiko parkiranja na območju KS Gorica. Svet KS Gorica je celotno mandatno obdobje deloval v okrnjeni sestavi 9 članov od 11. izvoljenih. Veliko večino nalog, katere smo si zadali so bile izvedene. Odlično smo sodelovali z Osnovno šolo Gorica in preko nje tudi z Vrtcem Ciciban. Na območju naše KS se je v tem obdobju marsikaj izboljšalo, obnovilo, dogradilo, kar je razvidno iz prejšnjih številk Glasila KS Gorica, ki smo ga izdajali 2 x letno preko spletne strani. Pri aktivnostih so vseskozi sodelovali upokojenci Gorice, mnogi krajani, pogrešali pa smo delež mladih. Da je bilo delovanje KS Gorica zelo uspešno gre zahvala tudi županu oziroma vodstvu MOV in občinski upravi, s katero smo vseskozi tvorno sodelovali. Jeseni so pred nami volitve v svet KS Gorica. V tej sestavi sveta smo imeli srečo, da so bile članice in člani sveta zelo prizadevni, odgovorni in pridni. Za pričakovati je, da bo tako tudi v bodoče z željo, da svet postane mlajši. To pa je odvisno od vas, sokrajanke in sokrajani, da se odločite kandidirati in, da se preizkusite na volitvah. S tem mandatom se zaključuje tudi moje 16 letno predsedovanje Krajevni skupnosti Gorica. Dolgo, zanimivo, pestro delo, upam, da predvsem v korist krajank in krajanov. Funkcija predsednika KS je zahtevna naloga, mogoče se tega premalo zavedamo. Na kraju, moje drage sokrajanke in sokrajani, hvala za vsa skupna doživetja, hvala za vašo podporo, hvala za vaše prostovoljno delo, hvala za to, da ste doprinesli, da je naša krajevna skupnost takšna kot je, urejena, lepa, čista , starejšim prijazna, nacionalno strpna - skratka NAŠA KRAJEVNA SKUPNOST.

Jožef Kandolf Predsednik Sveta KS Gorica


AKTIVNOSTI SVETA KS GORICA OD DECEMBRA 2017 DO JUNIJA 2018

V decembru smo sodelovali na šolskem bazarju s sprejemom dedka Mraza. V počastitev mednarodnega praznika Dneva žena smo, skupaj z OŠ Gorica, pripravili zanimivo proslavo na kateri je prisotnim ženam spregovoril ravnatelj šole g. Ivan Planinc. Vse prisotne so dobile za darilo lončnico. Aprila smo organizirali tradicionalno očiščevalno akcijo. Počistili smo nesnago na območju naše krajevne skupnosti, namestili nekaj opozorilnih tabel v smislu osveščanja lastnikov psov, da počistijo za svojimi ljubljenčki ter uredili zeliščne gredice na otroškem igrišču. Na predvečer delavskega praznika 1, maj smo pripravili veliko tradicionalno kresovanje, katerega se je udeležilo rekordno število ljudi. Slavnostni govor je imela ministrica za obrambo RS ga. Andreja Katič. V naši krajevni skupnosti smo imeli na obisku svetniško skupino SD, ki deluje v mestnem svetu. Krajani so izpostavili krajevno problematiko, katero bi kazalo urediti. Redno se je sestajal svet KS Gorica, ki je tekoče spremljal dogajanja v naši KS in poskrbel za izvajanje nekaterih operativnih nalog. Spremljali smo dogajanja na območju Belega dvora in zahtevali, da se objekt ustrezno zaščiti. Pristojne smo opozarjali na odklone pri izvajanju javne službe (zimska služba, košnja zelenic, vzdrževanje garaže, vzdrževanje otroških igrišč, vzdrževanje ekoloških otokov ). Glasilo KS smo izdali v juniju 2017 in decembru 2017 – glasilo izdajamo v spletni obliki in je objavljeno na naši spletni strani http://ks-velenje.si/gorica/. V celotnem poročevalskem obdobju smo bili dosegljivi v času uradnih ur, vsak ponedeljek na sedežu naše krajevne skupnosti.

Jožef Kandolf Predsednik Sveta KS Gorica


PROGRAM PRIREDITEV ZA PRAZNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI TOREK 12.6.2018 OB 17. URI

SREDA 13.6.2018 OB 17. URI

ČETRTEK 14.6.2018 OB 18. URI

PETEK 15.6.2018 OB 17. URI

SOBOTA 16.6.2018 OB 9. URI

NEDELJA 17.6.2016 OB 9. URI

TURNIR V ŠAHU V PROSTORIH KSG ČAJANKA NA OTROŠKEM IGRIŠČU, GORIŠKA 44 PROSLAVA PRAZNIKA KS V AVLI OSNOVNE ŠOLE GORICA TURNIR V KEGLJANJU IGRIŠČE PRI ŠOLI IGRANJE TROJK V KOŠARKI IGRIŠČE PRI ŠOLI POHOD OB MEJI KS GORICA IZPRED KS GORICA

VSE KRAJANE IN KRAJANKE VABIMO, DA SE NAM PRIDRUŽITE IN PRAZNUJETE Z NAMI !


NAŠA KRAJEVNA SKUPNOST – LEPA IN UREJENA Svet KS Gorica je za leto 2017 razpisal tekmovanje za najbolj urejeno okolje, javnih objektov, zasebnih hiš in stanovanjskih blokov. Komisija je opravila ocenjevanje meseca junija in julija na področju KS Gorica za leto 2017. Rezultati bodo objavljeni na svečani seji KS Gorica, ob prazniku KS dne 14.06.2018. Priznanja za lepo urejeno okolje hiš, blokov in balkonskega cvetja so dobile družine: Ana Rek - Koželjskega 2, Duška Simić - Koželjskega 2, Tica - Goriška cesta 46d Lipuš Ratomirka - Goriška cesta 41 , Koren - Lipa 33, Marija Slatinek - Cesta V/10 Zahvala pa vsem Vam, ki skrbite, da je naša krajevna skupnost obdana z cvetjem in urejenosti. Veseli nas, da je naša okolica vsako leto lepša. Blaž Dukarić predsednik ocenjevalne komisije

Ana Rek - Koželjskega 2


Duška Simić – Koželjskega 2

Tica – Goriška cesta 46d

Lipuš Ratomirka – Goriška cesta 41


Marija Slatinek – Cesta V/10

družina Koren – Lipa 33


OČIŠČEVALNA AKCIJA NAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI Krajanom Gorice ni vseeno, v kakšnem okolju živijo. To dokazuje tudi vaša vse večja udeležba na letošnjih očiščevalnih akcijah. V očiščevalni akciji v KS Gorica so poleg krajanov sodelovali Velenjski brigadirji in pododbor upokojencev Gorice. Naša očiščevalna akcija je potekala 20 aprila 2018, kjer sodelovalo 37 krajanov. Očistili smo vse pešpoti in pa ob cestah pobrali vse odpadne materiale.


V tej akciji smo tudi pripravili les za prvomajski kres in ga delno tudi sestavili.

Po končani akciji smo imeli malico v prostorih KS Gorca ob prijetnem pogovoru med krajani. Na koncu se je predsednik sveta KS Gorica vsem, ki so sodelovali zahvalil za udeležbo.

Blaž Dukarić za svet KS Gorica


KOMISIJA ZA PRIZNANJA KS GORICA IN DOBITNIKI PRIZNANJ IN PLAKET 2018 Svet krajevne skupnosti je letos sprejel pravilnik o podeljevanju priznanj Krajevne skupnosti Gorica. Ker je podeljevanje prvič, je komisija mnenja, da podeli več priznanj. Komisija v sestavi Milan Koren, Marjana Koren in Aleksander Čanč je predlagala:

1. Plaketo za dolgoletno uspešno sodelovanje prejme Osnovna šola Gorica

2. Plaketo za dolgoletno uspešno sodelovanje prejme DU Velenje Pododbor Gorica- Bevče

3. Plaketo za dolgoletno uspešno delo v KS prejme Blaž Dukarič 4. Priznanje za dolgoletno sodelovanje prejme Mijo Marinovič 5. Plaketo za dolgoletno uspešno delo in vodenje sveta krajevne skupnosti Gorica prejme častni krajan KS Gorica Jožef Kandolf

Milan KOREN za svet KS Gorica


PODODBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV GORICA OD JANUARJA 2018 DO JUNIJA 2018

V pododbor Gorica je včlanjenih 203 članov in mnogi sodelujejo v različnih organiziranih oblikah delovanja v KS Gorica. Zelo uspešni so člani športni sekciji ''Pododbora Gorica'' in sicer v balinanju, kegljanju na vrvici in pikadu. Uspešnost dosegajo z svojo voljo in rednimi pripravami in medsebojnim druženjem. Za spomladanska različna tekmovanja v DU Velenje, ŠPZDU in ZDUS-u se člani in članice pripravljajo kar v KS Gorica, saj so pogoji zelo dobri. V igrišče za balinanje in kegljanje na vrvici so člani in članice v preteklosti vložili ogromno svojega dela. V prostorih KS Gorica pa so odlični pogoji za pikado. V prostorih KS Gorica imamo upokojenci tudi redne sestanke. Člani pododbora Gorica tekmujejo v vseh treh disciplinah, ki so pod okriljem DU (Društva Upokojencev) Velenje in ŠPZDU (Šaleška Pokrajinska Zveza DU ) in najboljši posamezniki so uvrščeni v ekipo DU Velenje, kjer nastopajo na državnem prvenstvu pod okriljem ŠPZDU in ZDUS-a. Tekmovanja se odvijajo tudi po ligaškem sistemu, kar urnik tekmovanj zahteva dobro organiziranost. Ekipa Pododbora Gorica v balinanju uspešno nastopa v savinjsko šaleški regijski ligi. Zanimiva so tudi srečanja med pododbori in ostalimi društvi, saj nam prinaša poleg rezultata še odlična možnost druženja in spoznavanja. Na socialnem področju iščemo prostovoljce, da se vključijo na področju KS Gorica v program ''Starejši za starejše'', ki ga uspešno izvaja Društvo Upokojencev Velenje. Ponosni smo tudi na naše prostovoljce, ki so vključeni v različne nevladne organizacije v MOV. Čestitamo našemu nagrajenemu prostovoljcu Blaž-u DUKARIČ-u. Delovno prostovoljnih akcijah v KS Gorica se dobro udeležujejo upokojenci Gorice. Sodelovali smo v dobro organiziranih akcijah KS Gorica in sicer pri kresovanje in čistilni akciji okolice. Udeležili smo se tudi dveh akcij in sicer čiščenje prostorov (okolica in okna) v KS in sodelovali v skupni akciji DU Velenje, kjer smo tudi uredili okolico, ter očistili dvorano društva. V dobro organizirani KS Gorica, ter dobro vodeni se upokojenci Gorice počutimo dobro in pričakujemo sodelovanje še naprej! Milan KOREN Podpredsednik Pododbora Gorica-Bevče


OBVESTILA Pobude in vprašanja krajanov V primeru, da želite svetu krajevne skupnosti sporočiti pobudo, idejo, sugestijo, predlog,… le-to sporočite na e-pošto: velenje.ksgorica@siol.net, se osebno oglasite na sedežu KS ali oddate sporočilo v nabiralnik na sedežu KS Gorica. Uradne ure: vsak ponedeljek med 18. in 19. uro - poletni čas, 17. in 18. uro - zimski čas Več informacij o dogajanju, informacijah in obvestilih KS Gorica najdete na spletni strani:

http://ks-velenje.si/gorica/

Glasilo izdaja svet Krajevne skupnosti Gorica Uredniški odbor: Saša Koprivec – predsednica, Jožef Kandolf – član in Blaž Dukarić – član


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.