Page 1

<

13451678916 1 14 37831 636  1+86 9*86 935 7 59# 89 4 935 76 714+ 671$)71 14 8*1 " 34 7 71714+ !5 "# $ 6 !1$ 621$ 1 714 $1+86 9*86# 68781$ 1 *8 71 6891$  % 6 7 935 7671 #9 54 6 3$:, 9*86)+6514 ) 85 )3 86 1#3131& 1963 6 3 & 1# 97' +9 78 *1 71 3 16$ 89 ( 51976) 1 8*1 19 & 6 3  6 +19,$ ;89 4 1*4'15 337 *9 71 3 +774+)4 14  6 -9135)-91961 314 136 6 6 976 6#3 #4 6 6$ 71 135 8#191 ./7 '4  /$ 07+6 *9 191 & 1 3 #7 78./89*1 ) 33 & 1  /$ =>?@ABCADCE?@ FEGH>IEIEJKECE?@ 935 7)  / 86 1619  74' $ LGI>M>NO?@MGP?@ 111& 16 1895 76 714 KD@ ?@LIQCRSGPF@ 71 3 16)+6 89 )71 3 6 M>  # 1 231$19,$4 7 6 ENET FE?@G>@GUBVE?@ 1&16 *6 9 7 8* M> NG>FWFTD?@LGP@ 89 5   / 63 ) ?@ LIQCRFGPF@W?@ 4 14 39 3 78 MQF@ &/ 619#94 6 41# 3 4$ SPFXKW?@ND>@YZ>@MG@ NEHBID>G % )5 7 7 *9) 69 916 UE[BIG@ 1#3131& 19163 86 6 639, 11416716 6+4 6 39, +6 +6 * 71531#3 )7 6  *9( 51976 518 4 89 ) 68  63 16$

0

#EDONews - Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Τύπου Κ.Σ. ΕΔΟΝ (Τεύχος 14)  
#EDONews - Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Τύπου Κ.Σ. ΕΔΟΝ (Τεύχος 14)  

Διαβάστε το 14ο τεύχος με τα ακόλουθα θέματα: 1)Ποϋπολογισμός 2016 – στόχευσης στις αντιλαϊκές πολιτικές λιτότητας 2)7η Δεκεμβρίου – Το ΥΠΠ...

Advertisement