Page 1

Projek t y na rok 2008

Mariusz Kurzątkowski

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 45

W

związku z planowanym przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 45 utworzeniem przy szkole trawiastego boiska do piłki nożnej zwraciłem się do władz miasta z prośbą o wsparcie tej inicjatywy i zakup niezbędnej do tego celu ziemi. W chwili obecnej przy szkole znajduje się boisko żużlowe, pozbawione jakiejkolwiek infrastruktury. Dostrzegając problem i wychodząc na przeciw oczekiwaniom młodzieży dyrekcja szkoły we współpracy z Radą Rodziców i okolicznymi mieszkańcami zdecydowała się przebudować boisko. Ze względów bezpieczeństwa – zdecydowano zmianę nawierzchni żużlowej, na trawiastą. Szkoła zapewni nowe bramki, a rodzice wykonają niezbędne

prace podczas plantowania terenu i zasiewu trawy. Osobiście jako radny reprezentujący mieszkańców Szombierek zobowiązałem się do pokrycia kosztów zakupu trawy, zasiania jej oraz pielęgnacji do czasu osiągnięcia przez nią pełnej używalności. Udostępnię także szkole urządzenie służące do rysowania linii wapnem. Dzięki dobrej woli dyrekcji szkoły oraz rodziców jest szansa, na zbudowanie niskim kosztem nowego boiska szkolnego. Niestety władze miasta odpowiedziały na naszą prośbę negatywnie. Koszt nawiezienia ziemi wyliczono na około 7 tysięcy złotych i uznano za nierealny. W związku z tym będę prosił prezydenta o zakup przynajmniej połowy zaplanowa-

nej ziemi, a my postaramy się projekt zrealizować w całości. Jednocześnie planujemy samodzielne przygotowanie w tym miejscu boiska do siatkówki plażowej. W tej chwili młodzież gra odbijając piłkę nad ogrodzeniem szkoły. Najwyższy więc czas wyjść na przeciw ich oczekiwaniom. Jestem głęboko przekonany, że takie inicjatywy ze strony dyrekcji, rodziców i mieszkańców powinny być popierane i doceniane przez władze miasta. Nikt nie przyjmuje tutaj postawy roszczeniowej – rządając czy oczekując od miasta realizacji swoich potrzeb. Zamiast tego środowisko postanowiło samodzielnie realizować ambitne plany, a władze prosi jedynie o wsparcie swojej inicjatywy.

Boisko przy Gimnazjum nr 6

Nowe mieszkania

Boisko jest w fatalnym stanie. Chciałbym wymienić jedną, zniszczoną tablicę do koszykówki oraz odmalować linie boiska. Nie wymaga to większych środków finansowych, a poprawi ogólną estetykę. Jednocześnie ułatwi młodzieży korzystanie z tego

W Szombierkach na ulicy Karpackiej powstanie ponad 130 nowych mieszkań. Jest to możliwe dzięki powołaniu w zeszłym roku Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom. Mieszkania mają mieć powierzchnię od 25 do 69 metrów kwadratowych.

obiektu. W pobliżu boiska nie ma również żadnych ławek, na których mogliby usiąść kibice, czy odpocząć grająca młodzież. Myślę, że można by w przyszłości pomyśleć o ich zainstalowaniu.

Szanowni Państwo!

Mieszkania na parterze mają być przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Powstaną także garaże i plac zabaw. Konkretne plany i zasady najmu mieszkań można znaleźć na

W Szombierkach powstanie hala sportowa

Zdrowych, spokojnych, pełnych ciepła i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym 2008 roku życzy Mariusz Kurzątkowski z rodziną Rozliczenie finansowe Moja dieta radnego w Bytomiu wynosi od 450 złotych do 1822 złotych miesięcznie. W okresie od listpada 2006 roku, do grudnia 2007 roku pobrałem diety o łacznej kwocie 18 382 złote. Na cele społeczne przeznaczylem ponad 16 000 złotych. Uważam, że mają Państwo prawo wiedzieć na co przeznaczam środki i rozliczać mnie z ich wykorzystania. Poniżej przedstawiam dokładny wykaz celów i kwot jakie na nie przeznaczyłem.

P

rzy ulicy Modrzewskiego. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na rok 2008, a zakończenie inwestycji na rok 2009. Będzie to hala o wymiarach olimpijskich, mogąca pomieścić ponad tysiąc widzów. Korzystać z niej będzie młodzież z Zespołu Szkół Technicznych, Klub GKS Szombierki, koszykarze obecnie trenujący w hali przy ulicy Kosynierów oraz mieszkańcy miasta.

W hali znajdzie się ścianka wspinaczkowa, odnowa bilogiczna, sauna, fitnej, siłownia. Wstępny projekt wraz z wizualizacją został już wykonany. Od samego początku byłem zwolennikiem wybudowania hali w tym miejscu i chociaż nie jest to mój osobisty sukces, ale decyzja władz miasta, cieszę się, że została podjęta i w pełni ją popieram.

- Boisko KS BANA: - Traktor do koszenia trawy: - Seminarium klubu karate MUKS IPPON - Paczki świąteczne dla dzieci: - Wynajem basenu dla dzieci: - Rada Rodziców Zespół Szkół Technicznych: - Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 45:

4500 zł 4000 zł 500 zł 700 zł 680 zł 517 zł 500 zł

- UKS MOSM Polonia Bytom: - GKS Szombierki: - Majówka GKS Szombierki: - Zawody karate MUKS IPPON: - Festyn w Łagiewnikach: - Dom Dziecka - słodycze: - Rada Rodziców Gimnazjum nr 7: - Klinika Pediatri w Bytomiu: - Dokumentacja ulicy Pomorskiej: - Kampania informacyjna - boisko, sprawozdanie z działalności:

500 zł 600 zł 450 zł 500 zł 50 zł 135 zł 150 zł 200 zł 20 zł 2000 zł

W przyszłym roku nadal zamierzam znaczną część mojej diety radnego przekazywać na cele społeczne. Zamierzam wspierać między innymi Gimnazjum nr 6, a Szkołę Podstawową nr 44 i 45.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego złożyłem ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” W grudniu minął rok mojej pracy w Radzie Miasta w Bytomiu. Starałem się jak najlepiej wypełniać moje obowiązki, reprezentować Państwa głos w Radzie Miasta i realizować swój program wyborczy, który przedstawiłem w kampanii wyborczej. Jestem przekonany, że macie Państwo prawo rozliczenia mnie z obietnic i dlatego zdecydowałem się złożyć Państwu sprawozdanie z mojej działalności w tym roku. Cześć rzeczy, które zaplanowałem udało się z Państwa pomocą zrealizować, inne pozostają jeszcze do zrobienia. Niemal każdego dnia rodzą się nowe pomysły, dostaję sygnały o kolejnych problemach do rozwiązania i sprawach do załatwienia. Przede mną kolejny, mam nadzieję równie udany rok pracy. Tak ja obiecałem większą cześć swojej diety radnego przeznaczam na cele społeczne i realizację projektów, które przedstawiłem w kampanii wyborczej. Gazetka, którą trzymacie Państwo w ręce to także rozliczenie finansowe z tej działalności. W dużym skrócie przedstawiam także najbliższe projekty, które chciałbym zrealizować, a także problemy, które należy rozwiązać w pierwszej kolejności. Czekam na Państwa uwagi i sugestie dotyczące naszego miasta, naszej dzielnicy i naszego osiedla. Jestem przekonany, że wspólnie możemy osiągnąć wiele. Pierwszy niewielki krok udało nam się już zrobić – najwyższy czas podjąć poważne wyzwania. W grudniu uruchomiłem nową stronę internetową – na której dowiecie się Państwo o mnie dosłownie wszystkiego. Znajdziecie tam Państwo również komplet informacji dotyczących mojej działalności publicznej. Pozdrawiam Mariusz Kurzątkowski radny

w w w.kurzatkowsk i.pl


Boisko „KS BANA” W

Interpelacje i wnioski

ciągu roku złożyłem około pięćdziesięciu interpelacji. Wśród nich są ważne, które mnie cieszę, bo udało się je zrealizować, są także sprawy mniej istotne, a jednak ważne dla mieszkańców, a także problemu, które zasygnalizowałem, a które do dnia dzisiejszego nie zostały rozwiązane. Wszystkie interpelacje i wnioski zamieściłem na swojej stronie internetowej. Chciałbym podkreślić, że wiele spraw podejmowałem wspólnie z radnym Mieczysławem Kucharskim. Wiele ze spraw podparte zostało dziesiątkami, a w niektórych sprawach setkami podpisów mieszkańców. Trzeba pamiętać, że działamy dla dobra społeczności lokalnej i im bliższa będzie nasza współpraca, tym większa szansa na rozwiązanie problemów. Dziś skupię się na kilku najważniejszych punktach, które udało się rozstrzygnąć pozytywnie.

Torowisko i zieleń miejska

- W tej sprawie nie składaliśmy interpelacji i wniosków. W czasie kampanii wyborczej prezydent i radni obiecywali remont torowiska przy ulicy Zabrzańskiej i Modrzewskiego. Obietnica została dotrzymana. Podobnie z parkiem przy ulicy Modrzewskiego na przeciwko Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, który został zadbany.

Bezpieczeństwo Ciężki sprzęt - koparka, traktor, walec, osiemdziesiąt kilogramów trawy, drewno, deski, dwie puszki farby, pięćdziesiąt kilo wapna, dziesięć osób i dwa tygodnie ciężkiej pracy. Całkowity koszt 4,5 tysiąca złotych. W sierpniu otwarte zostało lokalne boisko “KS BANA”. Boisko zrobione przez mieszkańców i właśnie dla nich otwarte.

S

tworzenie bezpiecznego boiska do gry w piłkę w miejscu starego boiska przy elektrowni Szombierki było pierwszym punktem mojego programu wyborczego. Przy ulicy Wróblewskiego znajdowało się kiedyś boisko zadbane i używane przez mieszkańców. Niestety czas zrobił swoje. Zarosło krzakami, ciężki sprzęt wyrył koleiny, a bramki zostały ukradzione przez złomiarzy. Chociaż był to teren miejski dopuszczono do takiej dewastacji Powiedziałem, że trzeba to zmienić, wyrównać teren, posiać trawę, postawić nowe bramki, ławki i udostępnić mieszkańcom. Tak jak obiecałem - na ten cel poświęciłem moją dietę radnego. Brakowało nam doświadczenia, przez co podczas pracy popełniliśmy wiele błędów, za które przyszło nam zapłacić. Wynajęcie koparki kosztowało ponad 1600 złotych, a sama trawa, którą sialiśmy wielokrotnie, bo wyjadały ją ptaki

kosztowała ponad 1000 złotych. W to przedsięwzięcie zaangażowała się okoliczna młodzież w wieku od 18 - 24 lat. Przychodzili nam pomagać także ich rodzice. To bardzo dobry przykład zaangażowania się lokalnej społeczności w takie przedsięwzięcia. Wspólnie zasialiśmy trawę, postawiliśmy i pomalowaliśmy bramki oraz ławki dla widzów. Na boisku “KS BANA” odbyło się spotkanie młodzieży z strażą miejską. W tym pojedynku lepsza okazała się nasza młodzież, która wygrała 2:1. Tutaj w Szombierkach zagrali bytomscy radni wspierani przez prezydenta miasta z okolicznymi mieszkańcami. Pierwsza połowa należała do samorządowców, którzy wygrywali 2:0, ale w drugiej części spotkania zmobilizowani mieszkańcy nadrobili straty i ostatecznie to oni wygrali 3:2. Na trybunach zmaganiom piłkarzy przyglądało się ponad 120 widzów.

Tyle “oficjalnych” spotkań. Boisko w całym sezonie było maksymalnie wykorzystywane, co widać po ubytkach w murawie. Dzięki temu, że mieszkańcy włożyli w ten projekt tyle serca, dbają o boisko jak o swoje własne. Dlatego braki w trawie są uzupełniane. Kupiłem traktor do koszenia trawy, który będzie także wykorzystywany do dbania o powstające boisko przy Szkole Podstawowej nr 45. Natomiast z klubu GKS Szombierki wypożyczone zostało urządzenie do malowania linii. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tego projektu, poświęcili swój wolny czas i energię. To dzięki Wam udało się zrealizować plan, który dla wielu wydawał się niemożliwy. Mariusz Kurzątkowski

Jedna z firm wynajmujących basen w szkole - zapłaciła za cały rok 720 złotych, podczas gdy druga zapłaciła za tą samą ilość godzin - 3400 złotych. Z dokumentów wynika, że wszystkie pozostałe osoby wynajmujące basen zapłaciły w ciągu roku jedynie 2700 złotych. Innymi słowy - jedna z firm zapłaciła więcej niż wszyscy pozostali. Decyzją pani dyrektor właśnie tej firmie nie przedłużono umowy na kolejne lata. Z mojego punktu widzenia jako przedsiębiorcy jest to zwykła niegospodarność i działanie na szkodę szkoły, któa zamiast 6100 złotych wpływu otrzyma zaledwie 2700 złotych. Jest to conajmniej dziwne i niezrozumiałe w sytuacji, kiedy szkoła nieustannie zgłasza potrzeby finansowe.

Zapomniany karb

Nie podoba mi się także fakt, że radni korzystają z tego basenu nieodpłatnie. Jest to niczym nie uzasadniony i nieuprawniony przywilej, który prowadzi do nieczytelnych układów i relacji. Takiemu postępowaniu mówię stanowcze “NIE” i powinni Państwo mieć świadomość tego, jak niektóre osoby wykorzystują swoje stanowisko i pełnioną funkcję. Złożyłem w tej sprawie interpelację i wniosek o ustalenie jasnych i wyraźnych zasad wynajmowania obiektów należących do miasta, ustalenia obowiązujących stawek najmu i przestrzegania prawa, a nie traktowania naszego, publicznego mienia jak prywatnego folwarku.

M

ój program wyborczy zawierał się w dziesięciu konkretnych punktach. Bez sloganów i listy pobożnych życzeń. To był konkretny plan, który można i trze-

ba zrealizować. Po roku cztery, może nawet pięć punktów tego programu jest nie tyle zrealizowanych, co w trakcie realizacji. Stopniowo, zadanie za zadaniem wywiązuję się ze swoich obietnic. Poza konkretnymi sprawami chciałem reprezentować Państwa, mieszkańców Bytomia, mojej i okolicznych dzielnic w Radzie Miasta. Myślę, że udało mi się z tego wywiązać. Uczestniczę i organizuję spotkania mieszkańców z radnymi i władzami miasta. BYłem na dwóch spotkaniach w Szombierkach i jednym w Łagiewnikach. Na codzień jestem do Państwa dyspozycji. Czekam na e-maile, listy i telefony. W przyszłym roku planuję otwarcie biura radnego, gdzie będziemy mogli się regularnie spotykać. Mam nadzieję, że nie zawiodłem Państwa zaufania i będziemy nadal wspólnie pracować nad poprawą warunków życia w naszej okolicy.

3. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach

Zapowiadałem zwaracanie uwagi na takie niebezpieczne miejsca, gdzie drzewa ograniczają widoczność kierowcom. Udało się poprawić sytuację na skrzyżowaniu ulicy Wyzwolenia z Zabrzańską, gdzie wycięty został kasztanowiec. Natomiast na skrzyżowaniu ulic Modrzewskiego i Zabrzańskiej wyremontowane zostało torowisko.

- Bardzo częśto ta dzielnica jest pomijana, zaniedbana i zapominana. Chciałbym to zmienić, dlatego szukam kontaktu z mieszkańcami tych rejonów, żeby lepiej poznać ich potrzeby i oczekiwania. Ze spraw dotyczących tej dzielnicy udało się wysprzątać park w Karbiu, wyremontować ławki oraz urządzenia na placu zabaw dla dzieci. Zabezpieczono niebezpieczny wlot do kanału, z którego został ukradziony właz. Zwiększono bezpieczeństwo tego miejsca i zadbano o jego estetykę. Jednocześnie nasilone zostały w tym rejonie patrole Straży Miejskiej.

Łagiewniki

- Złożyliśmy interpelację w sprawie odmalowania przejścia dla pieszych przy ulicy Świętochłowickiej. To zostało zrealizowane. Pozostałe wnioski dotyczące tego rejonu za każdym razem otrzymywały odpowiedź negatywną.

Remonty dróg

- Stan dróg w naszym mieście nie jest najlepszy. Tym bardziej cieszy fakt, że udało się wyremontować niektóre z nich. Wśród ulic, w których została poprawiona nawierzchnia znalazły się: Wyzwolenia, Pomorska, Mochnackiego, Skromna.

Pieniądze dla szkoły - Na wniosek dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 45 w sprawie pomocy zagospodarowania części zaniedbanych pomieszczeń szkoły wystąpiliśmy z wnioskami o dofinansowanie remontu. Z budżetu miasta na ten cel przekazano 12 000 złotych, a następnie zwiększono tę kwotę na 48 000 złotych. Remont zostanie przeprowadzony w przyszłym roku.

Walka o zasady Zawsze stawiam na jasne zasady. Kiedy kandydowałem do Rady Miasta mówiłem jasno: bez układów, bez kłamstw. Interweniowałem w sprawie niejasnych zasad zarządzania, jakimi posługuje się dyrektorka Miejskiego Gimnazjum nr 7 Krystyna Brodacka, w stosunku do osób wynajmujących basen w tej szkole. Jak się okazało dyrektorka stosuje różne zasady wobec różnych osób, ustalając odrębne stawki za wynajem. Część osób korzysta z basenu nie posiadając umowy, lub nie płacąc za wynajem. Co więcej, kiedy próbowałem uzyskać informacje na ten temat w szkole, zostałem przez dyrektorkę najzwyczajniej w świecie okłamany. Złożyłem w tej sprawie trzy interpelacje.

- Zwróciłem uwagę na skrzyżowanie przy ulicy Wyzwolenia i Zabrzańskiej, gdzie drzewa ograniczały widoczność kierowcom i dochodziło do wielu stłuczek, kolizji i wypadków. Po interwencji radnych kasztanowiec został wycięty co znacznie wpłynęło na bezpieczeństwo w tym miejscu.

Zdrowy rozsądek

1. Stworzenie bezpiecznego boiska do gry w Piłkę Nożną.

Projekt zrealizowany w całości w lipcu 2007 roku. Wszelkie koszty pokryłem z diet radnego otrzymywanych z Urzedu Miasta. Zapraszam wszystkich do korzystania z boiska KS BANA w Szombierkach.

4. Wprowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Wspieram finansowo organizację zajęć dla dzieci. Środki finansowe otrzymał klub karate MUKS IPPON, GKS Szombierki, Polonia Bytom. Na potrzeby dzieciaków wynajmowałem i udostępniałem nieodpłatnie salę i basen w Gimnazjum nr 7.

- W Szkole Podstawowej nr 45 na wniosek radnych ma zostać wyremontowana sala gimnastyczna, w której od ponad dwudziestu lat nie był przeprowadzony jakikolwiek remont. Niestety nie uda się tego wykonać w przyszłym roku, ale jest zapewnienie władz miasta, że remont zostanie przeprowadzony w 2009 roku. Jest także plan budowy przyszkolnego boiska trawiastego do piłki nożnej oraz boiska do siatkówki plażowej. Zobowiązałem się do wsparcia realizacji obu tych projektów. Boiska powstaną w przyszłym roku.

Progi zwalniające - Dwa progi zwalniające zostały zamontowane przy Przedszkolu nr 35, przy ulicy Wyzwolenia 125. Zwiększyło to bezpieczeństwo dzieci, a pod interpelację w tej sprawie podpisało się stu okolicznych mieszkańców. - Jeden próg zwalniający został zamontowany przy Szkole Podstawowej nr 45, wraz ze zmianą ruchu okolicznych ulic - na jednokierunkowy. Wszystko po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i z powrotem. W przyszłym roku powstaną jeszcze dwa przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Tatrzańskiej i Bałtyckiej. - Niestety nie udało się mimo wielokrotnych interpelacji i zabrania ponad dwustu podpisów mieszkańców zamontować progu zwalniającego przy ulicy Roztkowskiego (Wróblewskiego).

2. Bezpieczeństwo dzieci

Po interpelacjach udało się zamontować progi zwalaniające przy Przedszkolu nr 35 oraz Szkole Podstawowej nr 45. W przyszłym roku będę starał się o poprawę bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej nr 44, gdzie widoczność kierowcom utrudniają krzaki, drzewa i niebezpieczny zakręt. Chciałbym wycięcia krzewów, przycięcia drzew i ustawienia progów akustycznych oraz znaków ostrzegawczych. Jest również koncepcja zmiany organizacji ruchu na jednokierunkową.

5. Przywrócenie parku Fazaniec do dawnej świetności.

Do tej pory udało się zadbać o park przy ulicy Modrzewskiego. Mam nadzieję, że wiosną zadbamy o park Fazaniec. BYć może zrobimy to podobnie jak boisko, wspólnymi siłami mieszkańców.

Sprawozdanie 2007  
Sprawozdanie 2007  

Radny Mariusz Kurzątkowski

Advertisement