Page 1

Nauka wystawiania dokumentów księgowych Środa Wielkopolska, dn. 27.05.2012

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 27.05.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. ul. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Krzysztof Sawicki os. Jagiellońskie 27/3 63-000 Środa Wielkopolska NIP: 911-21-52-212 Numer konta bankowego: 23 5764 4423 1278 9980 5320 0001

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1) Kwota wynagrodzenia/słowo brutto: 0,025 EUR a. Tłumaczenie pisemne [POL-DE] OBWE-PL.ppt = 1025 słów b. Tłumaczenie pisemne [POL-DE] TRAKTAT O UE-PL.doc = 46 546 słów c. Tłumaczenie pisemne [POL-DE] TRAKTAT Z AMSTERDAMU-PL.doc = 78 644 słów d. Tłumaczenie pisemne [POL-DE] TRAKTAT EURATOM-PL.pdf = 26 158 słów Suma: 152 373 słów 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3809,32 EUR 2. Kwota uzysku: 1904,66 EUR (50% pozycji nr 1) 3. Kwota do opodatkowania: 1904,66 EUR (różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2)


4. Podatek od wynagrodzenia: 342,83 EUR (18% pozycji nr 3) 5. Kwota do wypłaty: 3466,49 EUR (różnica między pozycją nr 1, a pozycją nr 4) (słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć euro i czterdzieści dziewięć centów)

......................................... mLingua Sp. z.o.o.

.................................................... Krzysztof Sawicki

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Rachunek dot. umowy o dzieło  

Do zliczania znaków użyłem programu Count Anything, gdyż Total Assistant nie wczytywał mi plików .ppt:( Mam nadzieję, że obliczenia są popr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you