Page 1

korekta tekstu felieton str.4  
korekta tekstu felieton str.4  

Propozycja mojej korekty. Zastanawiałem się, czy użyć jednego koloru (szybsze wykonanie) czy wielu (bardziej przejrzysty efekt). Zdecydował...