Page 1

Warszawa, 22.02.2013 r. Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 22.02.2013 r.

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Krzysztof Meclik, ul. Zamazana 11 E, 03-122 Warszawa ..............................................................................................................

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. mLingua

Krzysztof Meclik

………………………………..……

………………………………..……

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

1. Kwota wynagrodzenia brutto: EUR365,42 (14617 słów x EUR0,025) 2. Kwota uzysku: EUR182,71............................................................ 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: EUR182,71........................................ różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: EUR32,89......................................... 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: EUR332,53........................................................ różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzysta trzydzieści dwa// pięćdziesiąt trzy................)

Przykładowy dokument  

Nauka wystawiania dokumentów księgowych - przykładowy dokument

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you